1 John

1 John 1

1 Kami madah ngagai kita pasal Jaku ti meri pengidup, ti endang udah bisi kenyau ari pun. Kami udah ninga Iya lalu mata kami empu udah meda Iya. Kami sigi amat udah meda Iya, lalu jari kami empu udah negu Iya. 2 Pengidup nya udah dipandangka, lalu kami udah meda Iya, lalu besaksika pasal Iya, lalu madahka ngagai kita pengidup ti meruan belama iya, pengidup ti begulai enggau Apai, lalu udah dipandangka ngagai kami. 3 Kami madahka ngagai kita utai ti udah dipeda enggau didinga kami ngambika kita mega bisi kaul enggau kami. Kami endang amat bisi kaul enggau Apai sereta enggau Anak Iya Jesus Kristus. 4 Kami nuliska utai tu ngambika ati kami chukup gaga. 5 Tu pesan ti udah didinga kami ari Iya, lalu dipadahka kami ngagai kita, iya nya, Allah Taala nya penampak, lalu dalam Iya nadai pemetang. 6 Enti kitai ngumbai diri bisi kaul enggau Iya, tang agi diau dalam pemetang, kitai bula lalu ukai idup nitihka pemendar. 7 Tang enti kitai diau dalam penampak, baka Iya ke diau dalam penampak, kitai bisi kaul enggau pangan diri, lalu darah Anak Iya, Jesus, nuchi kitai ari semua dosa. 8 Enti kitai madahka diri nadai dosa, kitai nipu diri empu, lalu pemendar nadai dalam kitai. 9 Enti kitai ngaku dosa kitai, Iya endang tau dikarapka sereta lurus, lalu Iya deka ngampun kitai ari dosa kitai, lalu nuchi kitai ari semua penyai. 10 Enti kitai madahka diri nadai dosa, kitai ngumbai Allah Taala bula, lalu jaku Iya nadai dalam kitai.

1 John 2

1 Anak, aku nuliska tu ngagai kita, ngambika kita enda bedosa. Tang enti orang ngereja dosa, kitai endang bisi siku Penyaup ke bejaku ngagai Apai ngarika kitai, iya nya Jesus Kristus ti lurus, 2 ke nyadi piring kena muai dosa kitai, lalu ukai semina dosa kitai aja, tang mega dosa semua mensia. 3 Enti kitai ngasika pesan Allah Taala, nya tanda kitai amat nemu Iya. 4 Barang sapa nyebut, "Aku nemu Iya," tang enda ngasika pesan Iya, orang nya bula, lalu pemendar nadai dalam iya. 5 Tang barang sapa ngasika jaku Allah Taala, pengerindu Allah Taala amat digaga nyadi pemadu badas dalam orang nya. Baka tu ku jalai kitai nemu diri amat dalam Allah Taala: 6 barang sapa madahka diri meruan dalam Allah Taala patut idup baka Jesus Kristus. 7 Pangan ke dikerinduka aku, aku ukai nuliska pesan ti baru ngagai kita, tang pesan ti lama ti endang udah dikemisi kita kenyau ari pun. Pesan ti lama nya meh pesan ti udah didinga kita. 8 Tang taja pia, aku nulis ngagai kita pesan ti baru ti amat bisi dalam Kristus enggau dalam kita, laban pemetang nyau deka nadai agi, lalu penampak ti bendar udah belabuh manchar. 9 Barang sapa ngumbai diri diau dalam penampak tang begedika menyadi diri, agi diau dalam pemetang. 10 Barang sapa rinduka menyadi diri, diau dalam penampak, lalu orang ke baka nya nadai ngembuan utai ti tau ngasuh bedosa. 11 Tang barang sapa begedika orang ke sama pengarap enggau iya, agi mengkang dalam pemetang, agi idup nitihka jalai pemetang lalu enda nemu tunga pejalai diri, laban pemetang udah ngasuh iya buta. 12 Aku nulis ngagai kita, anak, laban dosa kita udah diampun ketegal nama Kristus. 13 Aku nulis ngagai kita ke apai, laban kita ngelala Iya ke endang udah bisi kenyau ari pun. Aku nulis ngagai kita ke agi biak, laban kita udah ngalahka Sitan. 14 Aku nulis ngagai kita, anak, laban kita ngelala Apai. Aku nulis ngagai kita ke apai, laban kita ngelala Iya endang udah bisi kenyau ari pun. Aku nulis ngagai kita ke biak, laban kita kering, lalu Jaku Allah Taala meruan dalam kita, lalu kita udah ngalahka Sitan. 15 Anang angkunka dunya tauka utai dunya. Enti kita angkunka dunya, kita enda angkunka Apai. 16 Laban semua utai di dunya tu -- utai ti dikinginka tubuh, utai ti dikinginka mata, temegahka pengaya -- ukai datai ari Apai, tang datai ari dunya. 17 Lalu dunya enggau pengingin iya deka lenyau, tang orang ke ngereja peneka Allah Taala deka idup belama iya. 18 Anak, tu meh pengujung dunya! Munyi ti udah didinga kita, Munsuh Kristus deka datai. Nya alai diatu mayuh Munsuh Kristus udah datai. Nya meh jalai kitai nemu pengujung dunya udah datai. 19 Sida pansut ari bala kitai, tang sida ukai raban kitai, laban enti sida raban kitai, sida tentu agi meruan begulai enggau kitai. Tang lebuh sida pansut ari bala kitai, nya nyata nunjukka sida ukai raban kitai. 20 Tang kita udah ditata Iya ti Kudus, lalu semua kita bisi penemu. 21 Aku nulis ngagai kita, ukai laban kita enda nemu pemendar, tang laban kita nemu pemendar, lalu kita nemu, nadai pemula kala datai ari pemendar. 22 Sapa orang ke bula? Orang ke bula nya orang ke ngumbai Jesus nya ukai Kristus. Nya meh Munsuh Kristus, orang ke besangkalka Apai enggau Anak. 23 Nadai orang ke besangkalka Anak, bisi Apai dalam iya; barang sapa ngaku Anak, bisi Apai dalam iya. 24 Awakka utai ti didinga kita kenyau ari pun, meruan dalam kita. Enti utai ti didinga kita kenyau ari pun meruan dalam kita, kita deka meruan dalam Anak, enggau dalam Apai. 25 Tu utai ti udah disemaya Iya ngagai kitai - pengidup ti meruan belama iya. 26 Aku nuliska tu ngagai kita pasal orang ke deka nipu kita. 27 Tang ba pasal kita empu, Roh ti udah diterima kita ari Iya meruan dalam kita. Nya alai kita enda begunaka orang ngajar kita, laban Roh Iya ngajar kita semua utai. Lalu ajar Iya endang amat, ukai utai ti bula. Nya alai, munyi ti udah diajar ngagai kita, awakka kita meruan dalam Iya. 28 Nya alai, anak, meruan dalam Iya, ngambika lebuh Iya dipandangka, kitai deka kempang ati lalu enda malu bediri di mua Iya lebuh Iya datai. 29 Enti kita nemu Kristus endang lurus, kita patut nemu, semua orang ke ngereja utai ti lurus, endang diadaka Iya magang.

1 John 3

1 Peda kita pemesai pengerindu Apai ke kitai, datai ke kitai nyau dikumbai anak Allah Taala, laban kitai endang amat anak Iya. Kebuah dunya enda ngelala kitai nya laban dunya enda ngelala Iya. 2 Menyadi ke dikerinduka aku, kitai diatu udah nyadi anak Allah Taala. Gaya kitai ti jemah ila apin dipandangka. Utai ti ditemu kitai nya, lebuh Iya dipandangka, kitai deka sebaka enggau Iya, laban kitai deka meda Iya mua mata. 3 Lalu semua orang ke bisi pengadang tu ke Kristus, nuchi diri empu, baka Kristus Empu ke endang tuchi. 4 Genap iku orang ke bedosa endang ngelanggar adat, laban reti dosa nya ngelanggar adat. 5 Kita nemu, Kristus pegari ngambika Iya muai dosa, lalu Iya Empu endang nadai dosa dalam Iya. 6 Semua orang ke meruan dalam Iya, enda agi majak bedosa. Semua orang ke majak bedosa nadai udah kala meda tauka ngelala Iya. 7 Anak, anang nejuka orang nipu kita! Genap iku orang ke ngereja utai ti badas, endang amat lurus baka Kristus Empu. 8 Genap iku orang ke bedosa endang anak Sitan, laban Sitan endang udah bedosa kenyau ari pun. Kebuah Anak Allah Taala dipandangka nya ngambika Iya ngerusak pengawa Sitan. 9 Orang ke udah diadaka Allah Taala enda agi bedosa laban benih Allah Taala meruan dalam sida; sida enda ulih bedosa laban sida udah diadaka Allah Taala. 10 Baka tu ku jalai kita ngelala sapa ke anak Allah Taala, enggau sapa ke anak Sitan: barang sapa enda diau lurus, ukai anak Allah Taala. Orang ke enda rinduka menyadi diri, ukai anak Allah Taala. 11 Laban tu pesan ti udah didinga kita kenyau ari pun: rinduka pangan diri. 12 Kitai enda tau baka Kain ke endang enggi Sitan, lalu iya munuh menyadi iya Abel. Nama kebuah iya munuh Abel? Laban utai ti dikereja iya jai, lalu utai ti dikereja menyadi iya, lurus. 13 Anang tekenyit ati, menyadi, enti dunya begedika kita. 14 Kitai nemu diri udah meraka ari pemati ngagai pengidup, laban kitai rinduka pangan diri. Barang sapa enda rinduka pangan diri, mengkang dalam pemati. 15 Semua orang ke begedika pangan diri endang pemunuh, lalu kita nemu, orang ke pemunuh nadai pengidup ti meruan belama iya dalam iya. 16 Baka tu ku jalai kitai ngelala pengerindu: Kristus udah nyerahka nyawa Diri ketegal kitai. Nya alai, kitai patut mega nyerahka nyawa diri ketegal pangan kitai! 17 Enti orang ke kaya tepedaka pangan iya suntuk, tang enggai nulung iya, baka ni ku pengerindu Allah Taala bisi dalam iya? 18 Anak, aram kitai rinduka pangan diri, ukai ngena leka jaku tauka ngena utai ti disebut kitai, tang ngena pemendar enggau pengawa ti dikereja kitai. 19 Nya meh jalai kitai nemu diri enggi pemendar, lalu kempang ati bediri di mua Iya 20 genap kali ati kitai besalahka kitai; laban Allah Taala besai agi ari ati kitai, lalu Iya nemu semua utai. 21 Menyadi ke dikesayauka aku, enti ati kitai enda besalahka kitai, kitai berani bediri di mua Allah Taala; 22 lalu nerima ari Iya sebarang utai ti dipinta kitai, laban kitai ngasika pesan Iya, lalu ngereja utai ti ngerinduka ati Iya. 23 Lalu tu pesan Iya: arapka nama Anak Iya Jesus Kristus, lalu rinduka pangan diri, munyi ti udah diasuh Iya kereja kitai. 24 Semua orang ke ngasika pesan Iya, meruan dalam Iya, lalu Iya meruan dalam sida. Lalu kitai nemu Iya meruan dalam kitai ulih Roh Kudus ke udah diberi Iya ngagai kitai.

1 John 4

1 Menyadi, anang arapka semua roh, tang uji roh nya dulu kena nentuka roh nya datai ari Allah Taala; laban mayuh nabi ti pelesu udah pansut ngagai dunya. 2 Baka tu ku jalai kita ngelala Roh Allah Taala: semua roh ke ngaku Jesus Kristus udah datai nyadi mensia, nya roh ti datai ari Allah Taala, 3 lalu semua roh ke enda ngaku Jesus udah datai nyadi mensia, ukai roh ti datai ari Allah Taala. Roh nya roh Munsuh Kristus, ke udah didinga kita deka datai, lalu endang udah bisi di dunya tu diatu. 4 Tang kita, anak, endang enggi Allah Taala, lalu kita udah ngalahka sida, laban Iya ke dalam kita lebih agi bekuasa ari iya ke di dunya. 5 Sida nya endang enggi dunya, nya alai sida nyebut utai dunya, lalu dunya mendingka sida. 6 Kitai tu endang enggi Allah Taala. Barang sapa ngelala Allah Taala, mendingka kitai, lalu orang ke ukai enggi Allah Taala, enggai mendingka kitai. Tu meh jalai kitai ngelala bida entara Roh pemendar enggau roh pemula. 7 Menyadi, aram kitai rinduka pangan diri, laban pengerindu datai ari Allah Taala. Semua orang ke rinduka pangan diri endang anak Allah Taala, lalu ngelala Allah Taala. 8 Barang sapa enda rinduka pangan diri, enda ngelala Allah Taala, laban Allah Taala endang pengerindu. 9 Baka tu ku jalai pengerindu Allah Taala udah dipandangka ngagai kitai: Iya udah ngirumka Anak Tunggal Iya ngagai dunya, ngambika kitai tau idup ulih Iya. 10 Tu meh pengerindu, ukai reti nya kitai udah rinduka Allah Taala, tang Iya udah rinduka kitai, lalu udah ngirumka Anak Iya nyadika piring kena muai dosa kitai. 11 Menyadi, laban Allah Taala udah balat rinduka kitai, kitai mega patut rinduka pangan diri. 12 Nadai orang udah kala meda Allah Taala, tang enti kitai rinduka pangan diri, Allah Taala meruan dalam kitai, lalu pengerindu Iya digaga nyadi pemadu badas dalam kitai. 13 Baka tu ku jalai kitai nemu diri meruan dalam Iya, lalu Iya meruan dalam kitai, laban Iya udah meri kitai Roh Iya. 14 Lalu kami udah meda sereta besaksi madahka Apai udah ngirumka Anak Iya nyadika Juruselamat dunya. 15 Allah Taala meruan dalam orang ke ngaku Jesus Kristus nya Anak Allah Taala, lalu sida meruan dalam Allah Taala. 16 Nya alai kitai nemu sereta arapka Allah Taala rinduka kitai. Allah Taala nya pengerindu, lalu orang ke meruan dalam pengerindu, meruan dalam Allah Taala, lalu Allah Taala meruan dalam sida. 17 Pengerindu udah digaga nyadi pemadu badas dalam kitai, ngambika kitai berani lebuh Hari Pechara, laban kitai idup baka Iya di dunya tu. 18 Pengerindu nadai mai penakut, tang pengerindu ti pemadu menyana muai semua penakut, laban penakut bisi kaul enggau ukum, lalu barang sapa agi ngembuan penakut nunjukka pengerindu apin nyadi pemadu menyana dalam iya. 19 Kitai rindu laban Allah Taala udah dulu rinduka kitai. 20 Enti orang madahka diri rinduka Allah Taala, tang begedika menyadi diri, iya bula, laban orang ke enda rinduka menyadi diri ke ulih dipeda iya, enda ulih rinduka Allah Taala ke enda dipeda iya. 21 Tu pesan ti udah diberi Allah Taala ngagai kitai: orang ke rinduka Allah Taala, enda tau enda mega rinduka menyadi diri.

1 John 5

1 Barang sapa arapka Jesus nya Kristus, sigi anak Allah Taala, lalu barang sapa rinduka apai, rindu mega ke anak. 2 Baka tu ku jalai kitai nemu diri rinduka bala anak Allah Taala, lebuh kitai rinduka Allah Taala lalu ngasika pesan Iya. 3 Laban reti rinduka Allah Taala nya kitai ngasika pesan Iya. Lalu pesan Iya ukai utai ti mar dititihka kitai. 4 Laban barang sapa diadaka Allah Taala, ngalahka dunya. Lalu kitai ngalahka dunya ngena pengarap kitai. 5 Sapa ulih ngalahka dunya kelimpah ari orang ke arapka Jesus nya Anak Allah Taala? 6 Jesus Kristus datai ngagai dunya ngena ai enggau darah, ukai semina ngena ai aja tang ngena ai enggau darah. Lalu Roh Kudus Empu ke besaksika nya, laban Roh Kudus nya pemendar. 7 Nya alai tiga bengkah utai ti besaksi: 8 Roh Kudus, ai, enggau darah, lalu sida tiga nya besetuju enggau pangan diri. 9 Enti kitai teterimaka saksi mensia, saksi Allah Taala lebih besai agi ari nya, laban tu saksi ti diberi Allah Taala pasal Anak Iya. 10 Orang ke arapka Anak Allah Taala bisi saksi nya dalam ati sida. Barang sapa enda arapka Allah Taala, udah ngumbai Allah Taala bula, laban iya enda arapka saksi Allah Taala pasal Anak Iya. 11 Tu meh saksi nya: Allah Taala meri kitai pengidup ti meruan belama iya, lalu pengidup nya dalam Anak Iya. 12 Barang sapa bisi Anak Allah Taala, bisi pengidup. Barang sapa nadai Anak Allah Taala, nadai pengidup. 13 Aku nuliska tu ngagai kita ke arapka nama Anak Allah Taala, ngambika kita nemu diri bisi pengidup ti meruan belama iya. 14 Baka tu ku pemerani kitai di mua Allah Taala, iya nya enti kitai minta sebarang utai nitihka peneka Iya, Iya ninga kitai. 15 Lalu enti kitai nemu Iya ningaka kitai genap kali kitai minta sebarang utai ari Iya, kitai nemu diri udah bulih utai ti dipinta kitai ari Iya. 16 Enti kita meda menyadi kita bedosa, tang dosa nya enda ngujung ngagai pemati, kita patut besampi ngagai Allah Taala, lalu Allah Taala deka meri pengidup ngagai iya, enti dosa nya enda ngujung ngagai pemati. Bisi siti dosa ti ngujung ngagai pemati; aku ukai madahka kita patut besampika nya. 17 Semua penyalah endang dosa magang, tang bisi dosa ti enda ngujung ngagai pemati. 18 Kitai nemu, orang ke diadaka Allah Taala, enda agi bedosa tang dijaga Anak Allah Taala, lalu Sitan enda ulih negu iya. 19 Kitai nemu diri anak Allah Taala, lalu kitai mega nemu semua dunya di baruh kuasa Sitan. 20 Lalu kitai nemu Anak Allah Taala udah datai lalu udah meri kitai penemu, ngambika kitai nemu Allah Taala ti bendar. Lalu kitai meruan dalam Allah Taala ti bendar, dalam Anak Iya Jesus Kristus. Iya nya meh Allah Taala ti bendar, enggau pengidup ti meruan belama iya. 21 Anak, kejangka diri jauh ari engkeramba!

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE