3 John

3 John 1

1 Ari tuai eklisia, Ngagai pangan aku Gaius, ke dikerinduka aku enggau bendar. 2 Menyadi, aku besampi ngambika nuan mujur dalam semua utai, sereta gerai nyamai, baka nuan ke mujur dalam roh. 3 Aku balat amat gaga ati lebuh sekeda menyadi datai, lalu madahka nuan meruan tetap ati ke pemendar, iya nya pasal nuan ke diau nitihka pemendar. 4 Nadai utai bukai ulih ngasuh ati aku lebih agi gaga ari ke ninga bala anak aku diau dalam pemendar. 5 Menyadi, nuan endang amat ngereja pengawa nuan enggau ati ti tetap ke orang Kristian, kelebih agi ke orang ke enda dikelala nuan. 6 Sida udah madah ngagai eklisia pasal pengerindu nuan. Tulung sida nyendiaka pejalai sida, laban nya ngerinduka ati Allah Taala. 7 Laban sida bejalai ketegal Kristus, lalu sida nadai nerima tulung ari orang ke enda arapka Allah Taala. 8 Nya alai, kitai patut nulung orang ke baka nya, ngambika kitai sama enggau sida ngereja pengawa ke pemendar. 9 Aku bisi udah nulis ngagai eklisia, tang Diotrepes ke keran deka nyadi tuai, enda bedulika kami. 10 Nya alai, enti aku datai ila, aku deka mantaika utai ti udah dikereja iya, laban iya bejaku bula pasal aku. Nyadi laban iya enda puas ati ngereja nya, iya lalu enggai nerima penatai bala menyadi, sereta nagang orang ke deka nerima penatai sida, lalu muai orang nya ari eklisia. 11 Menyadi, anang nunda utai ti jai, tang tunda utai ti badas. Barang sapa ngereja pemadas, endang enggi Allah Taala. Barang sapa ngereja penyai, nadai kala meda Allah Taala. 12 Semua orang bela udah besaksi muji Demetrius. Allah Taala Empu mega muji iya. Lalu aku mega besaksika pasal iya, lalu kita nemu, utai ti disebut kami endang amat. 13 Aku mayuh amat utai ti deka disebut ngagai kita, tang aku enggai nuliska nya 14 laban aku ngarapka diri betemu enggau kita enda lama da agi, lalu kitai bejaku betunga mua enggau pangan diri. 15 Awakka pemaik meruan enggau kita. Semua pangan nuan bela ngirumka tabi basa ngagai nuan. Beri tabi basa ngagai semua pangan kitai.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE