1 Corinthians

1 කොරින්ති

ස්තුති දීම

1 ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ප්‍රේරිතවරයෙකු වීමට දේව කැමැත්ත අනුව කැඳවීම ලත් පාවුලු හා අප සොහොයුරු සොස්තනිස්ගෙන්-, 2 කොරින්තියේ පිහිටා ඇති දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව වෙතට ය-. එනමි-, ඒ සභාවේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට කැප වූ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනභ වීමට කැඳවීම ලත් අය ද ඔවුන්ගේත් අපගේත් ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ නාමයෙන් සෑම තැන්හි අයැදුමි කරන සියල්ලන් ද වෙතට ය-. 3 අපගේ පියාණන් වන දෙවියන් වහන්සේගෙන් ද ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගෙන් ද කරුණාවත් ශාන්තියත් ඔබට වේ වා! 4 ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුළින් ඔබට දෙන ලද දේව වරප්‍රසාදය නිසා මම නිතර ම ඔබ ගැන මාගේ දෙවියන් වහන්සේට තුති පුදමි-. 5 -6 මන්ද-, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ පිළිබඳ සාක්ෂිය ඔබ තුළ ස්ථීර වී තිබුන බැවින්-, ඔබ උන් වහන්සේ තුළ-, සියලු ආකාර දෙසීමි ද සියලු ආකාර දැනගැනීමි ද ඇතුළු සියලු දෙයින් ධනවත් වී සිටින්නහු ය-. 7 මෙසේ ඔබ කිසි ආත්මික දීමනාවකින් නොඅඩු ව අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ එළිදරව් වීම බලා සිටින්නහු ය-. 8 අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ විනිශ්චය දිනයේ දී ඔබ නිදොස් ව සිටින පිණස උන් වහන්සේ අන්තිමය දක්වා ඔබ ස්ථීර කරන සේක-. 9 ස්වකීය පුත්‍ර වූ අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ සහභාගිකමට ඔබ කැඳවා වදාළ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස-වන්ත ය-.

සභාව තුළ භේදභින්නතා

10 සහෝදරයෙනි-, ඔබ සියලු දෙනා එක දෙය ම කියන ලෙස ද ඔබ අතර භේද නැති ව-, එක සිතින් හා එක කල්පනාවෙන් සමිපූර්ණයෙන් එකභ ව සිටින ලෙස ද අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම ඔබ හැමගෙන් උදක් ම ඉල්ලා සිටිමි-. 11 සහෝදරයෙනි-, මා මෙසේ ඉල්ලන්නේ ඔබ අතර මත භේද පවතින බව ක්ලොයිගේ පවුලේ උදවිය මට සැළ කර ඇති බැවිනි-. 12 මා කියන්නේ මෙය යි: ඔබ අතර ඇතැමෙක්-, 'මම පාවුලුගේ පැත්තට ය'; ඇතැමෙක්-, 'මම අපොල්ලොස්ගේ පැත්තට ය'; ඇතැමෙක්-, 'මම කේපස්ගේ පැත්තට ය'; ඇතැමෙක්-, 'මම ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ පැත්තට ය'යි කියති-. 13 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මෙලෙස බෙදා වෙන් කරගත හැකි ද? ඔබ උදෙසා කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබූවේ පාවුලු ද? එසේ නැත්නමි ඔබ බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරනු ලැබුවේ පාවුලුගේ නාමයෙන් ද? 14 ක්‍රිස්පස් හා ගායස් හැර වෙන කිසිවෙකු මා විසින් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරනු නොලැ-,ම ගැන මම සතුටු වෙමි-. 15 එබැවින් මාගේ නාමයෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබුවේ යයි ඔබ අතරෙන් කිසිවෙකුට කිව නොහැක-. 16 මා ස්තේපානස්ගේ පවුලේ උදවිය බව්තීස්ම-ස්නාපනය කළ බව නමි සැබෑ ය-. ඒ හැර මා වෙන කිසිවෙකු බව්තීස්ම-ස්නාපනය කළ බවක් නොදනිමි-. 17 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මා යැව්වේ බව්තීස්ම-ස්නාපනය කිරීමට නොව-, සුබ අස්න දේශනා කිරීමට ය-. එහෙත් මා එය කළ යුත්තේ මාගේ වියත් කථික බලයෙන් නොවේ-. කුමක් හෙයින් ද-, මා එසේ කළහොත් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ කුරුසියේ බලය නිෂ්ප්‍රභ වන බැවිනි-.

කුරුසියේ බලය

18 කුරුසියේ පණවුඩය-, විනාශ වන අයට විකාර දෙඩුමකි-. එහෙත් විමුක්තිය ලබන අපට එය දෙවියන් වහන්සේගේ බලය වේ-. 19 මේ ගැන ශුද්ධ ලියවිල්ලේ මෙසේ ලියා ඇත: ''මම ප්‍රඥවන්තයන්ගේ ප්‍රඥව වනසාලමි; මම නැණවතුන්ගේ නැණවත්කම පහ කරමි-.'' යනු යි-. 20 ප්‍රඥවන්තයා කොයි ද? විනයධරයා කොයි ද? මේ යුගයේ වාද කරන්නා කොයි ද? මේ ලෝකයේ ප්‍රඥව ප්‍රලාපයක් බව දෙවියන් වහන්සේ හෙළි කර ඇත-. 21 මන්ද-, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥවන්ත සැලැස්ම අනුව ලෝකයාට ස්වකීය ප්‍රඥ බලයෙන් දෙවියන් වහන්සේ දැනගැනීමට නොහැකි විය-. ඒ වෙනුවට ප්‍රලාපයකැ යි කියන සුබ අස්න දේශනා කිරීමෙන් අදහන්නන් ගළවාලීමට උන් වහන්සේ සතුටු වූ සේක-. 22 ජුදෙව්වරු හාස්කමි ඉල්ලති-. ග්‍රීක්වරු ප්‍රඥව සොයති-. 23 එහෙත් අපි-, කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබූ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දේශනා කරමු-. මෙය ජුදෙව්වරුන්ට පැකිළීමකි-. විජාතීන්ට ප්‍රලාපයකි-. 24 එහෙත් කැඳවීම ලත් ජුදෙව්වරුන්ටත්-, ග්‍රීක්වරුන්ටත්-, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය හා ප්‍රඥව වේ-. 25 ප්‍රලාපයකැ යි කියන දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රලාපය-, මිනිස් ප්‍රඥව ඉක්ම වූ ප්‍රඥවකි-. දුබලකමකැ යි කියන දෙවියන් වහන්සේගේ දුබලකම මිනිස් ශක්තිය ඉක්ම වූ ශක්තියකි-. 26 සහෝදරයෙනි-, ඔබගේ කැඳවීම ගැන සිතා බලන්න-. ලෝක මිමිම අනුව ප්‍රඥවන්ත යැයි කිව හැකි බොහෝ දෙනෙක් ඔබ අතර නො වූ හ-. එලෙස ම-, බලවත් අයත්-, කුලවත් අයත් වැඩි දෙනෙක් නො වූ හ-. 27 එහෙත් ප්‍රඥවන්තයන් ලජ්ජාවට පමුණුවන පිණස-, ලෝක මිමිම අනුව මෝඩ යයි සමිමත දේ-, දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත් සේක-. එමෙන් ම බලවතුන් ලජ්ජාවට පමුණුවන පිණස ලෝක මිමිම අනුව දුබල යයි සමිමත දේ දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත් සේක-. 28 ලෝකයා අගය කොට සලකන දේ නැති කරනු පිණස-, දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයා පහත් කොට සලකන-, හෙළා දකින-, එමෙන් ම වැදගැමිමක් නැතැ යි සලකන දේ-, තෝරාගත් සේක-. 29 එසේ කෙළේ කිසිවෙකු දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි පාරට්ටු කර නොගන්නා පිණස ය-. 30 ඔබ ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ හා ඒකාබද්ධ ව සිටින්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවෙනි-. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ අපගේ ප්‍රඥව වන්නේත් දේව ක්‍රියාවෙන් ය-. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කරණ-කොටගෙන අපි දමිටු කරනු ලැබ-, උන් වහන්සේගේ සෙනභ වී-, නිදහස ලබා සිටිමු-. 31 එබැවින්-, ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි ලියා ඇති පරිදි-, පාරට්ටු කරගන්න කැමැති තැනැත්තා සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ගැන පාරට්ටු කරගනී වා-.

1 කොරින්ති 2

කුරුසියේ පණවුඩය

1 සහෝදරයෙනි-, මා ඔබ වෙත පැමිණ දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ සාක්ෂිය ප්‍රකාශ කළේ-, චතුර කථිකත්වයක් හෝ ප්‍රඥවක් හෝ පෙන්වමින් නොවේ-. 2 මා ඔබ අතර සිටිය දී-, මාගේ එක ම අය්ෂ්ඨානය වූයේ අන් හැම දෙයක් ම අමතක කර-, ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ හා උන් වහන්සේගේ කුරුසිගතවීම ගැන පමණක් සිතීම ය-. 3 මම දුර්වලකමින් ද -,යෙන් ද අය්ක තැතිගැනීමෙන් ද ඔබ සමභ සිටියෙමි-. 4 මාගේ කතාව හා දෙසුම මා ප්‍රකාශ කෙළේ සිත් පොළඹවන සුලු-, ප්‍රඥවන්ත වචනවලින් නොව-, ආත්මයාණන් වහන්සේගේ බලයෙනි-, 5 එසේ වූයේ ඔබගේ ඇදහිල්ල මිනිස් ප්‍රඥව මත නොව දෙවියන් වහන්සේගේ බලය මත පිහිටන පිණස ය-.

දේව ප්‍රඥව

6 ඒ කෙසේ වෙතත් මුහුකුරා ගිය අය අතර අපි ප්‍රඥ සහගත ව කතා කරමු-. එහෙත් ඒ ප්‍රඥව මේ ලෝකයට අයිති ප්‍රඥවක් වත් මේ යුගයේ විනාශ වී යන අය්පතීන්ට අයිති ප්‍රඥවක් වත් නොවේ-. 7 අප ප්‍රකාශ කරන්නේ අනාදියේ පටන් දෙවියන් වහන්සේ අපේ ගෞරවය සඳහා කලින් නියම කළ-, උන් වහන්සේගේ අ-,රහස් ප්‍රඥව ය-. 8 ඒ ප්‍රඥව මෙලොව අය්පතීන්ගෙන් කිසිවෙක් නොදත්හ-. එය ඔවුන් දැන සිටියා නමි-, මහිමාන්විත සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ කුරුසියේ ඇණ ගසන්නේ නැත-. 9 ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි ලියා ඇති ලෙස: ''දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන් හට උන් වහන්සේ සූදානමි කර ඇත්තේ කිසිවෙකු කවදාවත් ඇසින් නුදුටු-, කණන් නොඇසූ-, සිතින් නොසිතූ දෙයකි-.'' 10 මේ දේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වකීය ආත්මයාණන් වහන්සේ කරණකොටගෙන අපට එළිදරව් කළ සේක-. මන්ද-, ආත්මයාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ ගාමිභීර දේ ඇතුළු සියල්ල විමසන සේක-. 11 මිනිසාගේ ස්වභාවය දන්නේ මිනිසා ම තුළ වන ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මය යි-. අන් කිසිවෙක් එය නොදනිති-. එමෙන් ම දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය දන්නේ උන් වහන්සේගේ ආත්මයාණෝ ය-. අන් කිසිවෙක් එය නොදනිති-. 12 එහෙත් දෙවියන් වහන්සේ නොමසුරු ව අපට දුන් සියල්ල තේරුමි ගන්නා පිණස-, අප ලබා ඇත්තේ මෙලොවේ ප්‍රඥවක් නොව-, දෙවියන් වහන්සේ-ගෙන් නික්ම එන ශුද්ධාත්මයාණෝ ය-. 13 අප මේ සියල්ල පවසන්නේ මිනිස් ප්‍රඥවෙන් උපදින වචනවලින් නොව-, ආධ්‍යාත්-මික දේ-, ආධ්‍යාත්මික සත්‍යයන් හා සසඳමින් ශුද්ධාත්මයාණන් අපට උගන්වන වචන- වලින් ය-. 14 එහෙත් ශුද්ධාත්මයාණන් ලබා නැති තැනැත්තාට දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් එන සත්‍යයන් පිළිගත නොහැකි ය-. ඒවා ඔහුට ප්‍රලාපයකි-. ඒවා ආධ්‍යාත්මික ලෙස විමසා දැනගත යුතු නිසා ඒවා ඔහුට නොතේරේ-. 15 ශුද්ධාත්මයාණන් ලබා ඇති තැනැත්තා සියල්ල විමසයි-. එහෙත් කිසිවෙකුට ඔහු විමසිය නොහැකි ය-. 16 ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි මෙසේ ලියා ඇත: ''සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ සිත කවුරු දනිත් ද? උන් වහන්සේට උපදෙස් දිය හැක්කේ කවුරුන් විසින් ද?'' එහෙත් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ සිත අපට තිබේ-.

1 කොරින්ති 3

දෙවියන් වහන්සේගේ සහකාර සේවකයෝ

1 සහෝදරයෙනි-, ශුද්ධාත්ම වරම ලත් අයට මෙන් ඔබට කතාකිරීමට මට නොහැකි බැවින්-, පෘථග්ජනයන්ට-, ළා බාල කිතුනුවන්ට මෙන් මම ඔබට කතා කෙළෙමි-. 2 මම ඔබ දැඩි ආහාරයෙන් නොව කිරෙන් පෝෂණය කෙළෙමි-. එසේ කෙළේ ඔබට ඒවා දැරීමට නොහැකි වූ බැවිනි-. ඒවා දැරීම තවමත් ඔබට බැරි ය-. 3 තවමත් ඔබ පෘථග්ජන තත්ත්වයේ ය-. ඔබ අතර ඊර්ෂ්‍යාව හා විවාදය හා පවතින විට-, ඔබ පෘථග්ජන අය මෙන් ලෞකික තත්ත්වයේ හැසිරෙනවා නොවේ ද? 4 කෙනෙක් මම පාවුලුගේ පැත්තට යයි ද තව කෙනෙක්-, මම අපොල්ලොස්ගේ පැත්තට යයි ද කියන විට ඔබ සාමාන්‍ය මිනිස්සු නොවෙත් ද? 5 අපොල්ලොස් කවරෙක් ද? පාවුලු කවරෙක් ද? ඔව්හු සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ඒ අයට දුන් ප්‍රකාර ඔබ ඇදහිල්ලට පැමිණවූ සේවකයෝ ය-. 6 මම පැළ කෙළෙමි-, අපොල්ලොස් වතුර දැමිමේ ය-. එහෙත් එහි වැඩීම සැලසූයේ දෙවියන් වහන්සේ ය-. 7 වැදගත් වන්නේ පැළ කළ තැනැත්තා වත්-, වතුර දැමූ තැනැත්තා වත් නොව-, වැඩීම සැලැසූ දෙවියන් වහන්සේ ය-. 8 පැළ කළ තැනැත්තා හා වතුර දැමූ තැනැත්තා අතර වෙනසක් නැත-. එකිනෙකා තම තමාගේ වැඩය අනුව නිසි විපාකය ලබන්නේ ය-. 9 මන්ද-, අපි දෙවියන් වහන්සේ සමභ සහකාර සේවකයෝ වෙමු-. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ කෙත ය-, දෙවියන් වහන්සේගේ ගොඩනැඟිල්ල ය-. 10 මට දෙන ලද දේව වරප්‍රසාදය පරිදි මම දක්ෂ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු මෙන් අත්තිවාරමක් දැමීමි-. වෙන කෙනෙක් ඒ මත ගොඩනභයි-. එහෙත් එකිනෙකා එය මත ගොඩනභන ආකාරය ගැන විමසිලිමත් විය යුතු ය-. 11 මන්ද-, දැනට ම දමා ඇති අත්තිවාරම හැර වෙන අත්තිවාරමක් දැමීමට කිසිවෙකුට නුපුළුවන-. ඒ අත්තිවාරම නමි ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ය-. 12 මේ අත්තිවාරම මත ගොඩනැඟීමට යමි යමි අය යොදන්නේ රන්-, රිදී-, අගනා මැණක්-, දැව-, තෘණ හෝ පිදුරු නමි-, 13 ඔවුන්ගේ කර්මාන්තයේ තත්ත්වය-, හෙළිදරව් වන්නේ ය-. ඒ දවස ගින්න සහිත ව උදා වේ-. ඒ ගින්නෙන් ඒ ඒ කර්මාන්ත පරීක්ෂා කරනු ලැ-,මෙන් ඒවායේ නියම ස්වාභාවය හෙළි වේ-. 14 ඒ අත්තිවාරම මත ගොඩනභන ලද යමෙකුගේ කර්මාන්තය නොදැවී පවතී නමි-, ඔහු විපාකයක් ලබයි-. 15 යමෙකුගේ කර්මාන්තය දැවී යන්නේ නමි ඔහුට අලාභයක් සිදු වේ-. එහෙත් ඔහු ගිනි මැදින් මිදී ආ කෙනෙකු මෙන් ගැළවෙනු ඇත-. 16 ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ මන්දිරය බවත්-, ඔබ තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් වැඩ වසන බවත් නොදන්නහු ද? 17 කිසිවෙකු දේව මන්දිරය වැනසුවොත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ තැනැත්තා වනසන සේක-. දෙවියන් වහන්සේගේ මන්දිරය විශුද්ධ ය-. ඒ මන්දිරය නමි ඔබ ය-. 18 කිසිවෙක් තමා ම රවටා නොගනිත් වා-. ඔබ අතර යමෙක් තමා ප්‍රඥවන්තයෙක් යයි සිතන්නේ නමි-, ඔහු නියම ප්‍රඥවන්තයෙකු වන පිණස-, ලෝක මිමිම අනුව ඔහු මෝඩයෙක් වේ වා-. 19 මන්ද-, මේ ලෝකයේ ප්‍රඥව දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි මෝඩකමකි-. උන් වහන්සේ: ''ප්‍රඥවන්තයන් ඔවුන්ගේ ම උපායවලින් අසු කරගන්නා සේකැ''යි ලියා ඇත-. 20 තවද-, ''සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ප්‍රඥවන්තයන්ගේ කල්පනා නිස්සාර බව දන්නා සේකැ''යි කියා ද ලියා ඇත-. 21 එහෙයින් කිසිවෙක් යමි යමි පුද්ගලයන් ගැන පාරට්ටු කර නොගනිත් වා-. මන්ද-, සියල්ලෝ ම ඔබගේ ය-. 22 පාවුලු-, අපොල්ලොස්-, කේපස් යන සියල්ලන් ද-, ලෝකය-, ජීවනය-, මරණය-, වර්තමානය-, අනාගතය යන සියල්ල ද ඔබගේ ය-. 23 ඔබ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ය-. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ය-.

1 කොරින්ති 4

ප්‍රේරිතයන්ගේ වගකීමි

1 ඔබ අප ගැන සිතිය යුත්තේ-, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ සේවකයන් ද දෙවියන් වහන්සේගේ අ-,රහස් පිළිබඳ භාරකාරයන් ද හැටියට ය-. 2 භාරකාරයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔවුන් විශ්වාසවන්ත ව සිටී ම ය-. 3 එහෙත් ඔබ විසින් හෝ මනුෂ්‍ය අය්කරණයකින් හෝ මා විනිශ්චය කරනු ලැ-,ම-, මා සලකන්නේ ඉතා සුළු දෙයක් ලෙස ය-. තවද-, මම මා ම විනිශ්චය කර නොගනිමි-. 4 මන්ද-, මට විරුද්ධ ව කිසිවක් ඇති බව මම නොදනිමි-. ඒ නිසා ම මම නිදොස් නොවෙමි-. මා විනිශ්චය කරන්නේ සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ය-. 5 එබැවින් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ එන තුරු නියම කාලයට පෙර කිසි විනිශ්චයක් නොකරන්න-. උන් වහන්සේ අඳුරෙහි සැභවුණු දේ ආලෝකයට පමුණුවා-, සිත් සතන්හි අදහස් හෙළි කරන සේක-. එවිට හැම දෙනෙක් ම තම තමන්ට හිමි ප්‍රශංසාව දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබති-. 6 සහෝදරයෙනි-, මම ඔබ උදෙසා මේ දේ උපමානුසාරයෙන්-, අපොල්ලොස්ටත් මටත් අදාළ කොට කීමි-. එසේ කීවේ නීතිරීති කඩ නොකිරීමට ඔබ අපෙන් ඉගෙනගන්නා පිණසත්-, ඔබෙන් කවරෙකු වත් එක් කෙනෙකු ගැන ආඩමිබර වී අන් කෙනෙකු හෙළා නොදකින පිණසත් ය-. 7 ඔබට එතරමි ප්‍රමුඛත්වයක් දුන්නේ කවරෙක් ද? දෙවියන් වහන්සේ දුන් දේ හැර අන් කිසිවක් ඇද් ද? ඉතින්-, එය දෙන ලද දෙයක් නමි ඔබ සතු දෙයක් සේ ම සලකා පාරට්ටු කරගන්නේ මන් ද? 8 අවශ්‍ය හැම දේ ම දැනට ම ඔබට ඇත; දැනට ම ඔබ ධනවත් ය-. දැනට ම අප නැතුව ඔබ රජවරු ය-. ඔබ සැබෑවට ම රජවරු නමි මම කෙතරමි කැමැති වෙමි ද? එවිට අපටත් ඔබ සමභ රජවරුන් වෙන්න ඉඩ ති-,ණ-. 9 මට පෙනෙන්නේ-, දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේරිතවරයන් වන අප මරණයට නියම කළ අය මෙන්-, අන්තිම තැන අපට දී තිබෙන බව යි-. මෙලෙස අපි දේව දූතයන් හා මනුෂ්‍යයන් හා ඇතුළු මුළු ලොවට ම ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදර්ශනයක් වී සිටිමු-. 10 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසා අපි මෝඩයෝ ය-, එහෙත් ඔබ උගත් කිතුනුවෝ ය-. අපි දුබල ය; ඔබ බලවත් ය-, ඔබට ගෞරවය ඇත-, අපට අගෞරවය ඇත-. 11 මේ මොහොත දක්වා ම අපි කුසගින්නෙන් හා පිපාසයෙන් පෙළෙමු-. වැරහැලි අඳිමු; පහර ලබමු; ගෙයක්දොරක් අපට නැත-. 12 දෑතින් වැඩ කර වෙහෙස මහන්සි වෙමු-. නින්දා ලබන කල-, අපි ආශීර්වාද කරමු; පීඩා ලබන කල-, අපි ඉවසමු; 13 අපකීර්තිය ලබන කල අපි මෙත් සිත් වඩමු-. මේ දක්වා ම අපි කුණුකසළ මෙන් වී සිටිමු-. 14 මා මෙලෙස ලියන්නේ ඔබ ලජ්ජා කරන අදහසින් නොව-, මාගේ පි‍්‍රයාදර දරුවන්ට මෙන් ඔබට අවවාද කරන පිණස ය-. 15 කිතුනු ජීවිතයේ ඔබට දස දහසක් ගුරුවරුන් සිටියත්-, පියවරු වැඩි දෙනෙක් නැත-. මන්ද-, සුබ අස්න දේශනා කිරීමෙන් ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුළ ඔබගේ පියා වූයේ මම ය-. 16 එහෙයින් මාගේ ආදර්ශය අනුගමනය කරන මෙන් උදක් ම ඉල්ලමි-. 17 එබැවින් මේ සඳහා සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ තුළ මට පි‍්‍රයාදර-, විශ්වාසවන්ත පුත්‍රයෙකු වන තිමෝතියස් ඔබ වෙත එවමි-. ඔහු හැමතැන-, හැම සභාවල මා උගන්වන ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තුළ වූ මාගේ සදාචාර පිළිවෙත් ඔබට සිහිගන්වනු ඇත-. 18 මා ඔබ වෙත නොඑති යි කියමින් සමහරුන් අහංකාර වී ඇත-. 19 එහෙත් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ කැමැති වන සේක් නමි-, මම නොපමා ව ඔබ වෙත අවුත්-, අහංකාර අයගේ කථිකත්වය නොව ඔවුන්ගේ බලයේ තරම දැනගන්නෙමි-. 20 මන්ද-, දෙවියන් වහන්-සේගේ රාජ්‍යය වනාහි කතා ශක්තියෙන් නොව දේව බලයෙන් ක්‍රියා කරන්නකි-. 21 ඔබ කැමැති කුමකට ද? කෝටුවක් රැගෙන මා ඔබ වෙත එනවාට ද? නැත්නමි මෛත්‍රී කරුණා සහගත ව ඔබ වෙත එනවාට ද?

1 කොරින්ති 5

සභාව අනාචාරයෙන් වැළැක්වීම

1 මිසදිටුවන් වුව ද නුරුස්සන තරමේ අනාචාර ක්‍රියාවක් ඔබ අතර ඇති බව මට ඇත්තට ම ආරංචි වී ඇත-. එනමි-, ඔබගෙන් කෙනෙකු සිය පියාගේ -,රිඳ තබාගෙන ඉන්න බව ය-. 2 එවැනි ක්‍රියාවක් ගැන ඔබට ආඩමිබර විය හැකි ද? නැත-, ඒ ගැන ඔබ දුක් විය යුතු ය-. ඔහු ඔබ වෙතින් නෙරපා දැමිය යුතු ය-. 3 සැබැවින් ම මම ගතින් ඔබගෙන් ඈත් ව සිටියත්-, සිතින් ඔබ සමභ සිටිමි-. එලෙස ඔබ සමභ සිටින්නාක් මෙන් ම මා දැනටමත් මේ දේ කරන පුද්ගලයා විනිශ්චය කර ඇත-. 4 එබැවින් සිතින් ඔබ අතර සිටින මා සමභ-, අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ එක්රැස් වූ විට-, 5 අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් වහන්සේගේ බලයෙන් ඒ පුද්ගලයාගේ ආත්මය සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ දවසේ දී ගැළවෙන පිණස-, ඔහුගේ ශරීරය නාස්ති වන පිණස ඔහු සාතන්ට භාර කළ යුතු ය-. 6 ඔබගේ පාරට්ටුව නොහො-,-. මුහුන් -,ඳකින් මුළු පිටි පිඬක් පිපෙන බව ඔබ නොදන්නහු ද? 7 ඔබ හැම අතින් ම පිරිසිදු වන පිණස පාපය නමැති මුහුන් ඉවත් කරන්න-. එවිට ඔබ අලුත් නුමුහුන් පිටි පිඬක් මෙන් වන්නහු ය-. ඔබ දැනට ම එසේ බව මම දනිමි-, එසේ වන්නේ අපගේ පාස්කු බැටළුවා වන ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ පූජා කර ඇති බැවිනි-. 8 එබැවින් පරණ මුහුන්වලින් වත්-, ඊර්ෂ්‍යාව සහ දුෂ්ටකම නමැති මුහුන්වලින් වත් නොව-, අවංකකම ද සත්‍යය ද නමැති නුමුහුන් රොටියෙන් පාස්කු මංගල්‍යය පවත්වමු-. 9 මා ඔබ වෙත එවූ ලිපියේ අනාචාරයේ හැසිරෙන මිනිසුන් ඇසුරු නොකරන ලෙස-, ලීවෙමි-. 10 එයින් මා අදහස් කෙළේ මේ ලෝකයේ මිසදිටුවන් අතර සිටින-, අනාචාරයේ හැසිරෙන අයගෙන් ද වස්තු තෘෂ්ණාව ඇති අයගෙන් ද කොල්ලකන අයගෙන් ද රූප වඳින අයගෙන් ද සමිපූර්ණයෙන් ම වෙන් වීම නොවේ-. එසේ කිරීමට නමි ඔබ ලෝකයෙන් වෙන් විය යුතු ය-. 11 එයින් මා ඇත්තට ම අදහස් කෙළේ කිතුනුවෙකැ යි කියා ගනිමින් අනාචාරයේ හැසිරෙන්නෙකු හෝ වස්තු තෘෂ්ණාව ඇති කෙනෙකු හෝ රූප වඳින්නෙකු හෝ නින්දා කරන්නෙකු හෝ බේබද්දෙකු හෝ කොල්ලකන්නෙකු හෝ ඇසුරු නොකිරීම පමණක් නොව-, එවැන්නෙකු සමභ ආහාර වත් නොවැළඳීමයි-. 12 සභාවෙන් පිටත වූවන් විනිශ්චය කිරීම මාගේ වැඩක් ද? දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් විනිශ්චය කරන සේක-. 13 සභාව තුළ සිටින්නවුන් විනිශ්චය කිරීම ඔබේ යුතුකම නොවේ ද? එසේ නමි ඔබ අතරින් ඒ දුෂ්ටයා පහ කරන්න-.

1 කොරින්ති 6

නඩුහබවලින් වැළකීම

1 ඔබගේ සහෝදරයා සමභ ආරාවුලක් හටගත් විට එය විනිශ්චය කිරීමට කිතුනු සෙනභ ඉදිරියට නොගොස්-, කිතුනු නොවන උසාවියක් ඉදිරියට යන්නට භය නැද් ද? 2 කිතුනු සෙනභ ලෝකයා විනිශ්චය කරන බව ඔබ නොදන්නහු ද? ලෝකයා විනිශ්චය කරන්නේ ඔබ නමි-, සුළු ආරාවුලක් විසඳීමට ඔබ අපොහොසත් ද? 3 අප-, දේව දූතයන් පවා විනිශ්චය කරන්නට යන බව ඔබ නොදන්නහු ද? එසේ නමි එදිනෙදා ජීවිතයට අයත් දේ විනිශ්චය කිරීම අපට කළ නොහැකි ද? 4 එබඳු කාරණා මතු වූ විට-, ඒවා විසඳීම සඳහා-, සභාව කිසි සේත් ගණන් නොගන්නා අය වෙත ඔබ යන්නහු ද? 5 මෙය මොන නින්දාවක් ද? ඇත්තට ම සහෝදරයන් අතර ආරාවුලක් විසඳීමට සමත් එක නැණවතෙක් වත් ඔබ අතර නැද් ද? 6 සහෝදරයෙකු තවත් සහෝදරයෙකුට විරුද්ධ ව-, නඩු කියාගැනීමට විශේෂයෙන් මිසදිටුවන් ඉදිරියට නඩු කියාගැනීමට යෑම සුදුසු ද? 7 මෙසේ ඔබ එකිනෙකා සමභ නඩු කියාගැනීම-, දැනට ම ඔබට පරාජයකි-. අයුක්තිය ඉවසීම-, ඊට වඩා හොඳ නැද් ද? අලාභයක් ඉවසීම-, ඊට වඩා හොඳ නැද් ද? 8 ඒ වෙනුවට ඔබ කරන්නේ අයුක්තියත් අලාභයත් ය-. ඒකත් කරන්නේ සහෝදරයන්ට ම ය-. 9 අධර්මිෂ්ඨයන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය උරුම කරගන්නේ නැති බව ඔබ දන්නේ නැද් ද? නොරැවටෙන්න-. අනාචාරකමි කරන්නෝ වත්-, රූප වඳින්නෝ වත්-, කාමමිථ්‍යාචාරිකයෝ වත්-, සම ලිංගික සේවනයේ යෙදෙන්නෝ වත්-, 10 සොරු වත්-, කොල්ලකන්නෝ වත්-, ලෝ-,යෝ වත්-, බේබද්දෝ වත්-, නින්දා කරන්නෝ වත්-, ගසා කන්නෝ වත්-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය උරුම කර නොගන්නෝ ය-. 11 තවද ඔබ අතරෙන් සමහරෙක් එවැන්නෝ වූ හ-. එහෙත් අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ද අපගේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් මඟින් ද ඔබ සෝදනු ලැබුවහු ය; ශුද්ධ කරනු ලැබුවහු ය; දමිටු කරනු ලැබුවහු ය-.

ශරීරය දේව මහිමයට කැප කිරීම

12 ''මා කැමැති දෙයක් කිරීමට මට නිදහස ඇතැ''යි කීවත් හැම දේ ම මගේ යහපත පිණස නොවේ-. එසේ ම ''කැමැති දෙයක් කිරීමට මට නිදහස ඇතැ''යි කීවත් මම කිසිවකට වසභ නොවෙමි-. 13 ''ආහාර උදරය සඳහා ය-, උදරය ආහාර සඳහා ය''යි කීවත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ දෙක ම නැති කරන සේක-. තවද ශරීරය අනාචාරය පිණස නොවේ-. එය සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ උදෙසා ය-. 14 දෙවියන් වහන්සේ සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ මරණයෙන් උත්ථාන කළ සේක-. ස්වකීය බලයෙන් අපත් උන් වහන්සේ එසේ උත්ථාන කරන සේක-. 15 ඔබගේ ශරීර ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ අවයවයන් බව නොදන්නහු ද? එසේ නමි මම ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ අවයවයන් පැහැර ගෙන ඒවා ගණකාවකගේ අවයවයන් කරමි ද? 16 එසේ නොවේ වා-. ගණකාවකට සමිබන්ධ වන තැනැත්තේ කායික ලෙස ඈ හා එක් වන බව ඔබ නොදන්නහු ද? ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි කියා ඇති පරිදි 'දෙදෙනා ම එක් කෙනෙක් වන්නෝ ය-.' 17 එහෙත් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට සමිබන්ධ වන තැනැත්තේ උන් වහන්සේ සමභ ඒකාත්මයක් වන්නේ ය-. 18 අනාචාරයෙන් පලා යන්න-. අන් හැම පාපයක් ම මිනිසා කරන්නේ ශරීරයෙන් බැහැර ය-. එහෙත් අනාචාරය කරන්නා තමාගේ ම ශරීරයට විරුද්ධ ව පව් කරයි-. 19 ඔබගේ ශරීරය-, ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දෙවා වදාළ-, ඔබ තුළ වැඩ වසන ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ මන්දිරය වන බව ඔබ නොදන්නහු ද? ඔබ ඔබට ම අයිති නැත-. 20 ඔබ මිලයකට ගත් අය වන්නහු ය-. එබැවින් ඔබගේ ශරීර දේව මහිමය සඳහා යොදවන්න-.

1 කොරින්ති 7

විවාහය පිළිබඳ ගැටළු

1 ඔබ ලියූ කරුණු ගැන දැන් සිතා බලමු-. ස්ත්‍රී සේවනයෙන් වැළකී සිටීම මිනිසාට යහපති-. 2 එහෙත්-, අනාචාරය බහුල ව පවතින නිසා හැම මිනිසෙකුට ම භාර්යාවක් ද හැම ස්ත්‍රියකට ම ස්වාමි පුරුෂයෙකු ද සිටිය යුතු ය-. 3 පුරුෂයා සිය භාර්යාවට විවාහ ජීවිතයේ යුතුකමි ඉටු කළ යුතු යි-. භාර්යාව ද සිය පුරුෂයාට විවාහ ජීවිතයේ යුතුකමි ඉටු කළ යුතු යි-. 4 භාර්යාවගේ ශරීරයට අයිතිය ඇත්තේ-, ඇයට නොව පුරුෂයාට ය-. එලෙස ම පුරුෂයාගේ ශරීරයට අයිතිය ඇත්තේ-, ඔහුට නොව භාර්යාවට ය-. 5 යාච්ඤවේ යෙදෙන පිණස ස්ත්‍රී-පුරුෂ දෙදෙනාගේ ම කැමැත්තෙන් කලකට වෙන් වී සිටිනවා මිස-, නැත්නමි වෙන් වී නොසිටිය යුතු ය-. එසේ වුව ද ඔබගේ ආත්ම දමනය හීන වීමෙන්-, සාතන්ගේ පෙළඹීමිවලට අසු නොවන පිණස නැවත එක් වෙත් වා-. 6 මා මෙසේ කියන්නේ ආඥවක් වශයෙන් නොව අවවාදයක් වශයෙනි-. 7 ඔබ හැමට මා මෙන් සිටිය හැකි නමි මම කැමැත්තෙමි-. එක් කෙනෙකුට එක විය්යකට ද තව කෙනෙකුට තවත් විය්යකට ද තම තමන්ට ම විශේෂ වූ දීමනාවක් එකිනෙකා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබා ඇත-. 8 අවිවාහකයන්ට ද වැන්දඹුවන්ට ද මා කියන්නේ මා මෙන් ඔවුන් ද-, දැන් ඔවුන් සිටින්නාක් මෙන් සිටීම හොඳ බව ය-. 9 එහෙත් ඔවුන්ට ආත්ම දමනය නොහැකි දෙයක් නමි ඔව්හු විවාහ වෙත් වා-. කාමරාගයෙන් දැවෙනවාට වඩා විවාහ වීම යහපති-. 10 විවාහකයන්ට මම මෙසේ අණකරමි-. එහෙත් අණ කරන්නේ මා නොව සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ය-. එනමි භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයා-ගෙන් වෙන් ව නොයේ වා-. 11 වෙන් ව ගියොත් ඈ තනි ව සිටී වා-. නැතහොත් ස්වාමි පුරුෂයා හා සමඟි වේ වා-. ස්වාමි පුරුෂයා ද සිය භාර්යාව දික්කසාද නොකළ යුතු ය-.

කිතුනු-, කිතුනු නොවන විවාහ

12 සෙසු අයට සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ නොව මම මෙසේ කියමි-. යමි සහෝදරයෙකුට කිතුනු නොවන භාර්යාවක් සිටී නමි-, ඈ ඔහු සමභ වාසය කිරීමට කැමැති නමි-, ඔහු ඇය දික්කසාද නොකෙරේ වා-. 13 එසේ ම යමි ස්ත්‍රියකට කිතුනු නොවන ස්වාමි පුරුෂයෙක් සිටී නමි-, ඔහු ඈ සමභ වාසය කිරීමට කැමැති නමි ඈ ඔහු දික්කසාද නොකෙරේ වා-.14 මන්ද-, කිතුනු නොවන ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව නිසා දෙවියන් වහන්සේට කැප වී සිටී-. කිතුනු නොවන භාර්යාව ද-, ස්වාමි පුරුෂයා නිසා දෙවියන් වහන්සේට කැප වී සිටී-. එසේ නොවී නමි ඔවුන්ගේ දරුවෝ දෙවියන් වහන්සේට අයිති නොවෙති-. එහෙත් දැන් ඔව්හු දෙවියන් වහන්සේට අයිති ය-. 15 එහෙත් කිතුනු නොවන විවාහකයා වෙන් වන්නට කැමැති නමි-, වෙන් වේ වා-. මෙවැනි අවස්ථාවලින් කිතුනු සහෝදරයා හෝ සහෝදරිය හෝ විවාහ බැඳුමෙන් බැඳී නැත-. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවා ඇත්තේ සාමදානයෙන් ජීවත් වීමට ය-. 16 ඔබ කිතුනු භාර්යාවක් නමි ඔබ තම ස්වාමි පුරුෂයාගේ ගැළවීම සලසනු විය හැකි ය-. ඔබ කිතුනු ස්වාමි පුරුෂයෙක් නමි ඔබ තම භාර්යාවගේ ගැළවීම සලසනු විය හැකි ය-.

දේව කැඳවීම අනුව ජීවත් වීම

17 එසේ වුව ද සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ එකිනෙකාට නියම කොට ඇති ප්‍රකාරයට හා දෙවියන් වහන්සේ එකිනෙකා කැඳවා ඇති ප්‍රකාරයට ජීවත් වන්න-. සැම සභාවකට ම මා දෙන නියෝගය මේ ය-. 18 යමෙකු චර්මථේදනය ලබා සිටිය දී කැඳවීම ලැබූයේ නමි-, ඔහු චර්මථේදනයේ ලකුණු පහ නොකෙරේවා-. යමෙකු චර්මථේදනය නොලබා සිටිය දී කැඳවීම ලැබූයේ නමි-, ඔහු චර්මථේදනය නොලබාවා-. 19 චර්මථේදනය වත්-, අචර්මථේදනය වත්-, වැදගත් වන්නේ නැත-. වැදගත් වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥ පිළිපැදීම ය-. 20 සෑම කෙනෙක් ම සිය කැඳවීම ලැබූ තත්ත්වයෙහි ම පවතිත් වා-. 21 ඔබ කැඳවීම ලැබූයේ වහලෙකු ව සිටිය දී නමි-, ඒ ගැන කරදර නොවන්න-. එහෙත් නිදහස ලබාගැනීමට ඉඩක් ඇත්නමි එයින් ප්‍රයෝජන ගන්න-. 22 වහලෙකු ව සිටිය දී සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගෙන් කැඳවීම ලැබූ තැනැත්තා සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ නිවහලෙකි-. එසේ ම නිවහල් ව සිටිය දී කැඳවීම ලැබූ තැනැත්තා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ වහලෙකි-. 23 ඔබ මිලයකට ගනු ලැබූ අය වෙති-. එබැවින් මිනිසුන්ගේ වහලුන් නොවන්න-. 24 සහෝදරයෙනි-, සෑම කෙනෙක් ම තමා කැඳවීම ලැබූ තත්ත්වයෙහි දෙවියන් වහන්සේ සමභ පවතිත් වා-.

අවිවාහකයන් හා වැන්දඹුවන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය

25 අවිවාහකයන් ගැන මට සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගෙන් ආඥවක් ලැ-, නැත-. එහෙත්-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් විශ්වාස කටයුතු තැනැත්තෙකු වන මම-, මගේ අදහස කියනු කැමැත්තෙමි-. 26 මේ කාලයේ ඇති දුක් විපත් නිසා යමෙක් තමා සිටින තත්ත්වයෙහි ම සිටින්නේ නමි යහපතැ යි සිතමි-. 27 ඔබ ස්ත්‍රියක සමභ විවාහ වී සිටින්නෙහි නමි ඇයගෙන් නිදහස් වන්නට නොසොයන්න-. ඔබ ස්ත්‍රියක සමභ විවාහ වී නැත්නමි භාර්යාවක් නොසොයන්න-. 28 එහෙත් ඔබ විවාහ වූවත් එයින් ඔබට පාපයක් නැත-. කන්‍යාවක විවාහ වූවත් එයින් ඇයට පාපයක් නැත-. එසේ වුව ද එවැනි අයට මේ ලෝකයෙහි දුක් විපත් ඇති වන්නේ ය-. මම ඔබ ඒවායින් වළක්වාලීමට කැමැත්තෙමි-. 29 සහෝදරවරුනි-, මේ දේ කියනු කැමැත්තෙමි-. එනමි වැඩි කාලයක් ඉතිරි වී නැත-. මෙතැන් සිට-, 30 භාර්යාවන් ඇත්තන්-, භාර්යාවන් නැත්තන් මෙන් ද-, හඬන්නන් නොහඬන්නන් මෙන් ද-, ප්‍රීති වන්නන් ප්‍රීති නොවන්නන් මෙන් ද-, මිලයට ගන්නන් ගත් දෙයට අයිතියක් නැති අය මෙන් ද-, 31 මෙලොව සැපසමිපත් භුක්ති විඳින්නන්-, ඒවායේ ම ඇලීගැලී නොසිටින්නන් මෙන් ද සිටිය යුතු යයි මම ඔබට කියමි-. මන්ද-, දැන් පවතින මේ ලෝකය පහ වී යන්නේ ය-. 32 ඔබ සිත් තැවුලින් තොර ව සිටිනවාට මම කැමැත්තෙමි-. අවිවාහක තැනැත්තේ සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන්නේ කෙසේ දැ යි සිතමින් උන් වහන්සේගේ කාරණා ගැන අය්ක සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ ය-. 33 විවාහක තැනැත්තේ තම භාර්යාව සතුටු කරන්නේ කෙසේ දැ යි සිතමින් ලෝකයේ කාරණා ගැන අය්ක සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ ය-. 34 මෙලෙස ඔහුගේ සිතෙහි දෙගිඩියාවක් පවතී-. අවිවාහක ස්ත්‍රිය හෝ කන්‍යාව හෝ ඈ ශාරීරික ලෙස හා ආධ්‍යාත්මික ලෙස සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට කැප ව සිටින සේ උන් වහන්සේගේ කාරණා ගැන අය්ක සැලකිල්ලක් දක්වන්නී ය-. එහෙත් විවාහක ස්ත්‍රිය තම පුරුෂයා සතුටු කරන්නේ කෙසේ දැ යි සිතමින් ලෝකයේ කාරණා ගැන අය්ක සැලකිල්ලක් දක්වන්නී ය-. 35 මා මෙය කියන්නේ ඔබගේ ම යහපත පිණස ය-. ඔබගේ නිදහස සීමා කිරීමට මගේ අදහසක් නැත-. මගේ කැමැත්ත නමි ඔබ විනීත ලෙස ඉත සිතින් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට සේවය කිරීම ය-. 36 යමෙක් දැඩි රාගික ඇල්ම නිසා තම විවාහ අපේක්ෂිකාව පිළිබඳ ව තමා සුදුසු ලෙස ක්‍රියා නොකරන බවත්-, විවාහ වීම යුතු බවත් ඔහුට හැඟේ නමි-, ඔහුගේ කැමැත්ත අනුව-, ඔව්හු විවාහ වෙත් වා-. එහි පාපයක් නැත-. 37 යමෙක් විවාහ නොවීමට ස්ථීර ලෙස අදහස් කර ඇත්නමි-, යමි කිසි බලපෑමක් ද නැත්නමි-, තමාගේ සිත සමිපූර්ණයෙන් දමනය කිරීමට ද ඔහුට හැකි නමි-, සිය විවාහ අපේක්ෂිකාව සමභ විවාහ නොවීම යහපති-. 38 මෙසේ විවාහ අපේක්ෂිකාව සමභ විවාහ වන්නා කරන්නේ හොඳ දෙයකි-. විවාහ නොවන්නා කරන්නේ වඩාත් හොඳ දෙයකි-. 39 භාර්යාවක් සිය ස්වාමි පුරුෂයා ජීවත් ව සිටින තුරු ඔහුට බැඳී සිටින්නී ය-. ස්වාමි පුරුෂයා මළොත් ඈ කැමැති කෙනෙකු සමභ විවාහ වීමට ඈට නිදහස ඇත-. එහෙත් එය ක්‍රිස්තියානි විවාහයක් විය යුතු ය-. 40 ඈ සිටින ලෙස ම සිටින්නී නමි-, වඩා වාසනාවන්ත ය-. එය මගේ අදහසයි-. එපමණක් නොව-, දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් මා තුළ වැඩ වසන බව ද-, මම විශ්වාස කරමි-.

1 කොරින්ති 8

දේවතා පිදේනි පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්

1 දේවතාවන්ට පුදන පිදේනි ගැන මම දැන් කතා කරමි-. අප සියල්ලන්ට ම ඥනය ඇති බව අපි දනිමු-. ඥනය අහංකාරය උපදවයි-. එහෙත් ප්‍රේමය ශුභසිද්ය්ය සලසයි-. 2 යමෙක් තමා යමක්කමක් දන්නේ යයි සිතයි නමි-, දත යුතු අන්දමට ඔහු තව ම දැනගෙන නැත-. 3 එහෙත් යමෙක් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරයි නමි දෙවියන් වහන්සේ ඔහු දන්නා සේක-. 4 දේවතාවන්ට පුදන පිදේනි වැළඳීම ගැන කුමක් කියමු ද? දේවතා පිළිමයකින් නිරූපණය වන කිසිවෙකු නැති බවත්-, එක ම දෙවි කෙනෙකු මිස අන් දෙවි කෙනෙකු නැති බවත් අපි දනිමු-. 5 සුරලොව හා නරලොව 'දෙවිවරුන්' යයි කියන අය ඇතත් මෙවැනි 'දෙවිවරුන්' හා 'ස්වාමිවරුන්' බොහෝ දෙනෙකු සිටියත්-, 6 අපට ඇත්තේ එක ම දෙවි වන පියාණන් වහන්සේ ය-. සියල්ල මවා ඇත්තේ උන් වහන්සේ ය-. අප ජීවත් වන්නේත් උන් වහන්සේ උදෙසා ය-. තවද-, අපට ඇත්තේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් නමි එක ම සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ය-. සියල්ල මවා ඇත්තේත්-, අප ජීවත් වන්නේත් උන් වහන්සේ කරණ-කොටගෙන ය-. 7 එහෙත් හැම දෙන ම එය නොදනිති-. දේවතා පූජාවට පුරුදු වී සිටින සමහරු ඔවුන් වළඳන ආහාර දේවතාවන්ට පිදූ පිදේනි යයි තවමත් සිතති-. මෙලෙස ඔවුන්ගේ හෘදය සාක්ෂිය දුර්වල බැවින්-, එය කෙලෙසී ඇත-. 8 ආහාරය නිසා දෙවියන් වහන්සේ සමභ සමිබන්ධයක් ඇති නොවේ-. නොකෑමෙන් වන අවැඩක් නැත; කෑමෙන් වන වැඩක් ද නැත-. 9 ඔබට ඇති මේ නිදහස කිසි ලෙසකින් දුබලයනට බාධාවක් නොවන්නට වග බලාගන්න-. 10 දැනුම ඇති ඔබ-, දේවාලයක කෑමට වාඩි වී සිටින බව දුර්වල යමෙකු දුටුවොත්-, දේවතාවන්ට පිදූ පිදේනි කෑමට-, ඔහුගේ හෘදය සාක්ෂියටත් ඉන් අනුබල නොලැබේ ද? 11 එසේ නමි ඒ සහෝදරයා උදෙසා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මළ නමුත් දුර්වල වූ ඔහු-, ඔබගේ දැනගැන්ම නිසා විනාශයට පත් වේ-. 12 මෙසේ ඔබගේ සහෝදරයන්ට විරුද්ධ ව පව් කොට ඔවුන්ගේ දුර්වල හෘදය සාක්ෂිය තුවාළ කරන කල්හි ඔබ පව් කරන්නේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට විරුද්ධ ව ය-. 13 එබැවින් ආහාරය නිසා මාගේ සහෝදරයාට බාධාවක් වේ නමි-, මාගේ සහෝදරයාට බාධාවක් නොපැමිණෙන පිණස මින් මතු කිසි කලෙක මාංස නොවළඳමි-.

1 කොරින්ති 9

ප්‍රේරිතවරයෙකුට හිමි වරප්‍රසාද

1 මම නිදහස් කෙනෙක් නොවෙමි ද? මම ප්‍රේරිතවරයෙක් නොවෙමි ද? අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් වහන්සේ මම නුදුටිමි ද? ඔබ හැම-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ උදෙසා මා කළ සේවයේ ප්‍රතිඵල නොවන්නහු ද? 2 අන්‍යයන්ට මා ප්‍රේරිතවරයෙකු නොවෙතත්-, යටත් පිරිසෙයින් ඔබට මම ප්‍රේරිතවරයෙක් වෙමි-. මන්ද-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ තුළ මාගේ ප්‍රේරිතකම පිළිබඳ සහතිකයේ මුද්‍රාව ඔබ ය-. 3 මට අභියෝග කරන්නන්ට මගේ පිළිතුර මේ ය-. 4 කන්නත් බොන්නත් අපට අවසර නැද් ද? 5 සෙසු ප්‍රේරිතවරුන් ද සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ සහෝදරයන් ද-, කේපස් ද මෙන් කිතුනු -,රිඳක කැටුව යාමට අපටත් අවසර නැද් ද? 6 දිවි පෙවෙත සඳහා වැඩ කිරීමට බැඳී සිටින්නේ මා හා බාර්ණබස් පමණක් ද? 7 සිය වියදමෙන් යුද හමුදාවේ සේවයට යන කෙනෙක් ඇද් ද? මිදි වත්තක් වවා එහි පල නොකන කෙනෙක් ඇද් ද? ගව රැළක් ඇති කර උන්ගේ කිරි නොබොන්නේ කවරෙක් ද? 8 මේවා පොදු ජීවිතයෙන් ගත් උපහැරණ යයි නොසිතන්න-. ව්‍යවස්ථාවත් එම දේ ම නොකියයි ද? 9 මන්ද-, මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවේ ලියා ඇත්තේ: ''ගොයමි පාගන ගවයාගේ කට නොබඳිනු'' කියා ය-. මෙයින් හැඟෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගවයන් ගැන සිතන බව ද? 10 සැබැවින් ම උන් වහන්සේ මෙය පවසා ඇත්තේ අප උදෙසා නොවේ ද? නිසැක ව ම එය ලියන ලද්දේ අප උදෙසා ය-. හාන්නා හෑ යුත්තේ ද-, ගොයමි පාගන්නා පෑගිය යුත්තේ ද-, අස්වැන්නෙන් හිමි කොටස ලැ-,මේ බලා-පොරොත්තුවෙන් යයි ලියා ඇත-. 11 අපි ඔබ අතර ආධ්‍යාත්මික දේ වපුළෙමු නමි-, එහි අස්වැන්න වශයෙන් ලෞකික ලාභයක් නෙළාගැනීම එතරමි ලොකු දෙයක් ද? 12 අනිත් අයට ඔබ කෙරේ මෙවැනි අයිතියක් ඇත්නමි ඊටත් වඩා ලොකු අයිතියක් අපට නැද් ද? එසේ වුව ද මේ අයිතියෙන් ප්‍රයෝජනයක් නොගෙන ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ සුබ අස්නට කිසිදු බාධාවක් නොවන සේ අපි සියල්ල දරාගනිමු-. 13 දේව මාලිගාවේ සේවය කරන්නන් දේව මාලිගාවෙන් ආහාර ලබන බවත්-, පූජාසනය මත පුදපූජා ඔප්පු කිරීමට සහාය වන්නන් පූජාවලින් කොටසක් ලබන බවත් ඔබ නොදන්නහු ද? 14 එසේ ම සුබ අස්න දේශනා කරන්නන්-, ඒ සුබ අස්නේ සේවයෙන් තමන්ගේ දිවි පෙවෙත සලසාගත යුතු ය කියා සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ නියෝග කර ඇත-. 15 එහෙත් මේ අයිතිවාසිකමි කිසිවකින් මා ප්‍රයෝජන ගත්තේ නැත-. මේ කාරණා මා ලියන්නේ එවැනි ප්‍රයෝජනයක් ලබාගැනීමේ අදහසින් නොවේ-. එසේ කිරීමට වඩා මරණය මට හොඳ ය-. කිසිවෙක් මාගේ මේ පාරට්ටුව නිෂ්ප්‍රභා නොකෙරෙත් වා! 16 මා සුබ අස්න දේශනා කරන නමුත් එය පාරට්ටු කරගැනීමට කාරණයක් නොවේ-. මන්ද-, සුබ අස්න දේශනා කිරීමට මම බැඳී සිටිමි-. සුබ අස්න දේශනා නොකළොත් මම මහා කාලකණ්ණයෙක් වෙමි-. 17 මාගේ ම කැමැත්තෙන් මම සුබ අස්න දේශනා කරමි නමි-, වැටුපක් ලබාගැනීමේ අයිතියක් මට ඇත-. එහෙත් මම මාගේ කැමැත්ත නොතකා-, එම සේවය කරමි නමි-, මා එසේ කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මට පැවරූ කාර්යයක් ලෙස ය-. 18 එසේ නමි මාගේ වැටුප කුමක් ද? ඒ වැටුප නමි-, අය කිරීමක් නැති ව-, සුබ අස්නේ සේවය වෙනුවෙන් වැටුපක් ලැ-,මේ අයිතිය පැහැර හැර-, සුබ අස්න දේශනා කිරීමයි-.

මිනිසුන් දිනාගැනීමේ ආශාව

19 මම සියල්ලන් අතර නිවහල් කෙනෙක් වුවත්-, බොහෝ දෙනෙකු දිනාගන්නා පිණස සියල්ලන්ගේ වහලෙක් වීමි-. 20 ජුදෙව්වරුන් දිනාගන්නා පිණස මම ජුදෙව්වරුන්ට ජුදෙව්වෙක් වීමි-. ව්‍යවස්ථාව යටතේ සිටින ඔවුන් දිනාගන්නා පිණස-, ව්‍යවස්ථාවට යටත් නොවූ මම-, ව්‍යවස්ථාවට යටත් වූ කෙනෙක් වීමි-. 21 ව්‍යවස්ථාවෙන් බැහැර වූවන් දිනාගන්නා පිණස-, ව්‍යවස්ථාවෙන් බැහැර වූවන්ට-, මම ව්‍යවස්ථාවෙන් බැහැර වූ කෙනෙක් වීමි-. මා එසේ කෙළේ දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථා-වෙන් බැහැර නොවූවත්-, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් වී සිටින කෙනෙකු වශයෙනි-. 22 දුර්වලයන් දිනාගන්නා පිණස-, මම දුර්වලයන්ට දුර්වලයෙක් වීමි-. කෙසේ හෝ වේවා ටික දෙනෙකු වුවත් දිනාගන්නා පිණස-, මම සියල්ලෙහි දී ඒ ඒ තැනට ඔ-,න ලෙස ක්‍රියා කෙළෙමි-. 23 මා මේ සියල්ල කරන්නේ-, සුබ අස්න උදෙසා එහි ආශීර්වාදවලට හවුල්කාරයෙකු වන පිණස ය-.

දිනුමි කණුව බලා දිවීම

24 දිවීමි තරභයක දී බොහෝ දෙනෙකු දුවන නමුත්-, ත්‍යාගය දිනා ගන්නේ එක් කෙනෙකු පමණක් බව ඔබ නොදන්නහු ද? එසේ ම ඔබත් දිනන පිණස දුවන්න-. 25 දිනන පිණස වීර්ය කරන සෑම ක්‍රීඩකයෙක් ම හැම අතින් ම දැඩි පුහුණුවක් ලබයි-. ඔවුන් එසේ කරන්නේ පර වී යන මල් ඔටුන්නක් ලබාගන්නා පිණස ය-. අප එසේ කරන්නේ පර වී නොයන ඔටුන්නක් ලබාගන්නා පිණස ය-. 26 එහෙයින් මා දුවන්නේ දිනුමි කණුව දෙස නොබලා දුවන්නෙකු මෙන් නොවේ-. පහර දෙන්නේ සුළභට පහර දෙන මල්ලව ක්‍රීඩකයෙකු මෙන් නොවේ-. 27 මම මාගේ ශරීරය දැඩි ලෙස දමනය කර එය වහල් කරගනිමි-. එසේ කරන්නේ අන්‍යයන්ට දේශනා කළායින් පසු-, කිසි ලෙසකින් වත් මා ප්‍රතික්ෂේප කරනු නොලබන පිණස ය-.

1 කොරින්ති 10

ජුදෙව් ඉතිහාසයෙන් පාඩමක්

1 සහෝදරවරුනි-, අපේ පියවරුන්ට කුමක් වී දැ යි ඔබට මතක් කර දීමට මම කැමැත්තෙමි-. ඔව්හු සියල්ලෝ ම වලාකුළක මභ පෙන්වීම ලැබූ හ-. ඔව්හු සියල්ලෝ ම රතු මුහුදින් එතෙර වූ හ-. 2 සියල්ලෝ ම වලාකුළක ද රතු මුහුදෙහි ද මෝසෙස් සමභ සහභාගිකමට බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබූ හ-. 3 සියල්ලෝ ම එක ම දිව බොජුන් වැළ» හ-. 4 සියල්ලෝ ම එක ම අමා පැන් පානය කළහ-. ඔවුන් පානය කෙළේ ඔවුන් කැටුව ගිය දිව්‍ය පර්වතයකින් ය-. ඒ පර්වතය නමි ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ය-. 5 එහෙත් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙකු පි‍්‍රය නොකළ සේක-. එබැවින් ඔව්හු කාන්තා-රයෙහි දී විනාශ වූ හ-. 6 ඔවුන් නපුරු දෙයට ඇලුමි කළාක් මෙන්-, අපත් නපුරු දෙයට ඇලුමි නොකරන පිණස-, මේ සියල්ල සිදු වූයේ අපට පාඩමක් වශයෙනි-. 7 ''සෙනභ කෑමටත් -,මටත් වාඩි වී රූප වන්දනා උත්සවයට නැඟී සිටියෝ ය'' කියා ලියා ඇත-. ඔවුන්ගෙන් සමහරෙකු මෙන් රූප වඳින්නන් නොවන්න-. 8 ඔවුන්ගෙන් සමහරෙකු අනාචාරයෙහි යෙදුණාක් මෙන් අපි අනාචාර-යෙහි නොයෙදෙමු-. එසේ යෙදුන අයගෙන් විසි තුන් දහසක් එක දවසෙහි ම මළහ-. 9 ඔවුන්ගෙන් සමහරෙකු සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ පරීක්ෂා කළාක් මෙන් අපි උන් වහන්සේ පරීක්ෂා නොකරමු-. එසේ කිරීමෙන් ඔව්හු සර්පයන්ගෙන් විනාශ වූ හ-. 10 ඔවුන්ගෙන් සමහරෙකු මැසිවිලි කීවාක් මෙන් මැසිවිලි නොකියන්න-. මැසිවිලි කීමෙන් ඔව්හු මාර දූතයා විසින් විනාශ කරනු ලැබූ හ-. 11 මේ සියල්ල ඔවුන්ට සිදු වූයේ පාඩමක් වන පිණස ය-. ඒවා ලියන ලද්දේ යුගාන්තයට පැමිණ සිටින අපට අනතුරු ඇභවීමක් වශයෙනි-. 12 තමා ස්ථීර ව සිටින්නේ යයි සිතන්නා නොවැටෙන ලෙස පරෙස්සමි වන්න-. 13 පොදුවේ හැම මිනිසෙකුට ම මූණ පාන්නට ඇති පරීක්ෂා හැර අනෙකක් ඔබ වෙත පැමිණ නැත-. ඔබට දරාගත නොහැකි පරීක්ෂා ඔබ පිට පැමිණීමට ඉඩ නොහැර-, ඔබට පරීක්ෂා දැරිය හැකි වන සේ ඒ සමභ ම ගැළවීමේ මභක් ඔබට සලසා දෙන දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තැ-,ය හැකි ය-. 14 එබැවින්-, මාගේ ප්‍රේමවන්තයෙනි-, රූප නමස්කාරය වෙතින් පලා යන්න-. 15 සිහි නුවණ ඇත්තන්ට මෙන් මම ඔබට කතා කරමි-. මා කියන දේ ඔබ ම විනිශ්චය කරන්න-. 16 අප ආසිරි කුසලාන ගෙන ආශීර්වාද කරන විට ඉන් අදහස් වන්නේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ රුය්රයේ සහභාගිකම නොවේ ද? අප රොටි කඩන විට ඉන් අදහස් වන්නේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශරීරයේ සහභාගිකම නොවේ ද? 17 රොටිය එකක් වන බැවින් අපි බොහෝ දෙනෙක් වුව ද-, එකම ශරීරයක් වෙමු-. මන්ද-, අප එක රොටියක් බෙදාගන්නා බැවිනි-. 18 ජුදෙව් ආගමික සිරිත ගැන සිතා බලන්න-. පිදේනි වළඳන අය-, ඒවායින් පුදනු ලබන දෙවියන් වහන්සේ සමභ සහභාගි නොවෙත් ද? 19 එයින් මා අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? දේවතා පිදේනිවල හෝ දේවතා-වන්ගේ හෝ යමි වටිනාකමක් ඇතැ යි කියා ද? 20 නැත-. මා එයින් අදහස් කරන්නේ මිසදිටුවන් පුදන පිදේනි ඔවුන් පූජා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේට නොව දුෂ්ටාත්මයන්ට බවයි-. දුෂ්ටාත්මයන් සමභ ඔබ සහභාගි වෙනවාට මම කැමැති නොවෙමි-. 21 ඔබට සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ කුසලානෙන් ද දුෂ්ටාත්මයන්ගේ කුසලානෙන් ද පානය කළ නොහැක-. සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ මේසයට ද දුෂ්ටාත්මයන්ගේ මේසයට ද ඔබට සහභාගි විය නොහැක-. 22 අපි සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ කෝප කරමු ද? අපි උන් වහන්සේට වඩා බලවත් වෙමු ද?

දේව ගෞරවය සඳහා සියල්ල කිරීම

23 ''කැමැති දෙයක් කිරීමට නිදහස ඇතැ''යි කීවත් හැම දේ ම යෝග්‍ය නැත-. කැමැති දෙයක් කිරීමට නිදහස ඇත-. එහෙත් හැම දෙය ම ශුභසිද්ය්යට ඉවහල් නොවේ-. 24 කිසිවෙකු තමාගේ ම වාසිය නොසොයා අසල්වාසියාගේ යහපත සෙවිය යුතු ය-. 25 වෙළෙඳ පොළේ විකුණන හැම කෑමක් ම-, හෘදය සාක්ෂියෙන් නැඟෙන ප්‍රශ්න නොවිමසා වළඳන්න-. 26 මන්ද-, පොළොවත් එහි ඇති සියල්ලත් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ ය-. 27 නො-අදහන්නන්ගෙන් යමෙකු ඔබට ආරාධනා කළොත්-, ඔබ යන්නට කැමැති නමි-, එහි ගොස්-, ඔබ ඉදිරියෙහි තබා ඇති කොයි දෙයක් වුවත්-, හෘදය සාක්ෂියෙන් නැඟෙන ප්‍රශ්න නොවිමසා වළඳන්න-. 28 එහෙත් ''මෙය දේවතා පිදේනියකැ''යි යමෙකු ඔබට කීවොත්-, එසේ දැන්වූ තැනැත්තා නිසාත්-, හෘදය සාක්ෂිය නිසාත්-, ඒ ආහාර නොවළඳන්න-. 29 හෘදය සාක්ෂිය නිසා යයි මා කියන්නේ ඔබගේ නොව අනිත් අයගේ හෘදය සාක්ෂිය ගැන ය-. කෑම පිළිබඳ මට ඇති නිදහස-, අන් කෙනෙකුගේ හෘදය සාක්ෂිය මත රඳ්‍ර පවතින්න ඇති උවමනාව කුමක් ද? 30 මම ස්තුති දී වළඳන්නෙමි නමි එසේ ස්තුති දී වළඳන දේ ගැන මට දොස් තබන්නේ මන් ද? 31 එහෙයින් ඔබ කෑවත් -,වත්-, වෙන දෙයක් කළත්-, සියල්ල දේව ගෞරවය පිණස කරන්න-. 32 ජුදෙව්වරුන්ට වත්-, ග්‍රීකයන්ට වත්-, දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට වත් බාධාවට හේතුවක් නොවන්න-. 33 මම නමි මාගේ ම ප්‍රයෝජනය නොසොයා-, බොහෝ දෙනෙකුගේ ගැළවීම පිණස-, ඔවුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සොයා-, සියල්ලෙහි දී සියල්ලන් සතුටු කරමි-.

1 කොරින්ති 11

1 මා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ආදර්ශයට ගන්නාක් මෙන් ඔබ ද-, මා ආදර්ශයට ගන්න-.

නමස්කාරයේ දී හිස වැසීමේ සිරිත

2 ඔබ නිතර ම මා සිහි කරන බැවින් ද මා ඔබට බාර දුන් සමිප්‍රදායයන් ඔබ පවත්වන බැවින් ද මම ඔබට ප්‍රශංසා කරමි-. 3 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ පුරුෂයා කෙරෙහි ප්‍රධානියා බව ද-, පුරුෂයා ස්ත්‍රිය කෙරෙහි ප්‍රධානියා බව ද-, දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රධානියා බව ද මම ඔබට දන්වනු කැමැත්තෙමි-. 4 හිස වසා යාච්ඤ කරන හෝ දිවැස් වැකි පවසන හෝ පුරුෂයා-, තමාගේ ප්‍රධානියාට අගෞරව කරයි-. 5 හිස නොවසා යාච්ඤ කරන හෝ දිවැස් වැකි පවසන ස්ත්‍රිය තමාගේ ප්‍රධානියාට අගෞරව කරයි-. එසේ කිරීම ඈ හිස මුඩු කරගැනීම වැනි ය-. 6 ස්ත්‍රියක් හිස වසා නොගනී නමි ඈ හිසකේ කපා ගනී වා-. හිස මුඩු කිරීම හෝ හිසකේ කෑපීම-, ස්ත්‍රියකට ලජ්ජාවක් නමි ඈ හිස වැස්මක් ඇති ව සිටී වා-. 7 පුරුෂයා සිය හිස වසා නොගත යුතු ය-. මන්ද-, ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය හා ගෞරවය පිළි-,ඹු කරන බැවිනි-. එහෙත් ස්ත්‍රිය පුරුෂයාගේ ගෞරවය පිළි-,ඹු කරයි-. 8 පුරුෂයා ඇති වූයේ ස්ත්‍රියගෙන් නොවේ-. ස්ත්‍රිය ඇති වූයේ පුරුෂයාගෙන් ය-. 9 පුරුෂයා මවන ලද්දේ ස්ත්‍රිය උදෙසා නොවේ-. ස්ත්‍රිය මවන ලද්දේ පුරුෂයා උදෙසා ය-. 10 එබැවින් දේව දූතයන් නිසා-, ස්ත්‍රිය ආය්පත්‍යයේ ලකුණක් හිස ලා ගත යුතු ය-. 11 ඒ කෙසේ වෙතත් කිතුනු ජීවිතයෙහි-, ස්ත්‍රියට පුරුෂයා ද පුරුෂයාට ස්ත්‍රිය ද අවශ්‍ය ම ය-. 12 ස්ත්‍රිය පුරුෂයාගෙන් මවනු ලැබුවාක් මෙන් පුරුෂයා උපත ලබන්නේ ස්ත්‍රියගෙන් ය-. සියල්ල දෙවියන් වහන්සේගෙන් ය-. 13 ස්ත්‍රියක-, හිස නොවසා-, දෙවියන් වහන්සේට යාච්ඤ කිරීම හොබනේ ද කියා ඔබ ම විනිශ්චය කරන්න-. 14 පුරුෂයෙකුට දික් වූ හිසකේ ති-,ම ඔහුට අගෞරවයක් බවත්-, 15 ස්ත්‍රියකට දික් වූ හිසකේ ති-,ම ඈට ගෞරවයක් බවත්-, එය ඇගේ හිස වැස්ම කොට ඇති බවත්-, ස්වභාව ධර්මය ඔබට උගන්වා නැද් ද? 16 එහෙත් යමෙක් වාද කරන්න කැමැත්තේ නමි-, ඒ ගැන කිව යුත්තේ-, අපට වත්-, දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවලට වත් පෙර කී සිරිත හැර අන් සිරිතක් නැති බව ය-.

රාත්‍රි භෝජනය නිසි ලෙස පැවැත්වීම

17 මා මේ අනුශාසනා කරන විට මම ඔබට ප්‍රශංසා නොකරමි-. මන්ද-, ඔබේ රැස්වීමිවල දී යහපතට වඩා අයහපත සිදු වන බැවිනි-. 18 පළමු ව ඔබ සභාවක් වශයෙන් රැස් වන විට ඔබ අතර භේද තිබෙන බව ආරංචි වී ඇත-. එය තරමක් දුරට විශ්වාස කරමි-. 19 ඔබ අතර අවංක අය කැපී පෙනෙන පිණස-, ඔබ අතර භේද ති-,ය යුතු ය-. 20 ඔබ සභාවක් වශයෙන් එක්රැස් වන විට-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ රාත්‍රි භෝජනය වැළඳීමක් සිදු නොවේ-. 21 මන්ද-, ඔබ කන විට එකිනෙකා තම තමාගේ ම කෑම අනික් අයට ප්‍රථමයෙන් කෑදරකමින් කන්නේ ය-. ඒ නිසා එක් කෙනෙකු බඩගිනි ව සිටින අතර තව කෙනෙක් වෙරි වෙන තෙක් බොන්නේ ය-. 22 ඇත්තට ම-, ඔබට කන්නටත් බොන්න-ටත් ගෙදර දී බැරි ද? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට නිගා කරමින්-, දිළිඳුන් ලජ්ජාවට පත් කරන්නහු ද? මා ඔබට කුමක් කියන්න ද? ඔබට ප්‍රශංසා කරමි ද? මේ ගැන නමි ප්‍රශංසා කළ නොහැකි ය-.

රාත්‍රි භෝජනය පිළිවෙත ස්ථාපනය කිරීම

23 මා ඔබට ඉගැන් වූ මේ පිළිවෙත ම සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගෙන් ම ලැබුවෙමි-. එනමි-, ස්වාමීන් වන ජේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේ දී රොටියක් රැගෙන-, 24 ස්තුති කොට-, කඩා: ''මෙය ඔබ උදෙසා දෙන මාගේ ශරීරය ය-. මා සිහි කිරීම පිණස මෙය කරන්නැ''යි වදාළ සේක-. 25 එලෙස ම රාත්‍රි කෑමෙන් පසු කුසලාන ද රැගෙන: ''මේ කුසලාන මාගේ රුය්රයෙන් පිහිටුවන නව ගිවිසුම ය-. යමි පමණ වර ඔබ මෙයින් පානය කරන්නහු ද-, එපමණ වර මා සිහි කිරීම පිණස මෙය කරන්නැ''යි වදාළ සේක-. 26 ඔබ යමි පමණ වර මේ රොටි අනුභව කරන්නහු ද-, මේ කුසලානෙන් පානය කරන්නහු ද-, එපමණ වර සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ වඩින තුරු-, ඔබ උන් වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නහු ය-.

රාත්‍රි භෝජනය නොනිසි ලෙස වැළඳීම

27 එහෙයින් නුසුදුසු ලෙස සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ මේ රොටි වළඳන-, මේ කුසලානෙන් පානය කරන කවරෙක් වුව ද-, එසේ වැළඳීමෙන් හා පානය කිරීමෙන් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ ශරීරයට හා රුය්රයට විරුද්ධ ව පව් කිරීමේ වරදකරුවෙක් වන්නේ ය-. 28 එබැවින් මේ රොටි වැළඳීමටත්-, මේ කුසලානෙන් පානය කිරීමටත් පෙර එක් එක්කෙනා තම තමා සෝදිසි කරගත යුතු ය-. 29 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ ශරීරය යන්නෙහි තේරුම නොවිමසා-, රොටි වළඳන-, කුසලානෙන් පානය කරන තැනැත්තේ එසේ වැළඳීමෙන් හා පානය කිරීමෙන් තමා ම වරදකරුවෙක් කරගන්නේ ය-. 30 මේ නිසා ඔබ අතර බොහෝ දෙනෙක් දුබල ව-, රෝගී ව සිටිති-. සමහර දෙනෙක් මරණයට ගොදුරු වී සිටිති-. 31 එහෙත් අපි අප ම සෝදිසි කර ගනිමු නමි-, අප විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ නැත-. 32 එහෙත් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ විසින් විනිශ්චය කරනු ලැ-,මෙන්-, අප හික්මවනු ලබන්නේ ලෝකයා සමභ වරදට පත් නොවන පිණස ය-. 33 එබැවින් මාගේ සහෝදරවරුනි-, ඔබ රාත්‍රි භෝජනයට එක්රැස් වන විට-, අනුන් නොසලකා-, කන්නට ඉක්මන් නොවන්න-. 34 යමෙකුට බඩගිනි නමි-, ඔබගේ රැස්වීම දේව දඬුවමට පාත්‍ර නොවන ලෙස-, ඔහු ගෙදර දී කෑවාවේ-. අනිත් කරුණු ගැන-, මා පැමිණ විට-, මම පිළිවෙළක් කරමි-.

1 කොරින්ති 12

ශුද්ධාත්ම දීමනා

1 සහෝදරවරුනි-, ශුද්ධාත්ම දීමනා ගැන නියම තතු ඔබ දැන සිටිනවාට මම කැමැත්තෙමි-. 2 ඔබ මිසදිටුවන් ව සිටිය දී-, හදිසි පෙළඹීමිවලට අසු වී-, ගොළු දේවතා පිළිම වෙත ඇදී ගිය හැටි ඔබ දන්නහු ය-. 3 එබැවින්-, දේවාත්මයාණන් කරණකොටගෙන කතා කරන කිසිවෙකු 'ජේසුස් වහන්සේ සාප ලත් කෙනෙකැ'යි නොකියන බව ද-, ශුද්ධාත්මයාණන් කරණ-කොටගෙන මිස ''ජේසුස් වහන්සේ සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ය''යි කීමට කිසිවෙකුට නොහැකි බව ද මම ඔබට තරයේ කියා සිටිමි-. 4 විවිධාකාර දීමනා ඇතත්-, සිටින්නේ එක ම ශුද්ධාත්මයාණෝ ය-. 5 විවිධාකාර සේවා ඇතත්-, සිටින්නේ එක ම සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ය-. 6 විවිධාකාර දේව බල ක්‍රියා කරතත්-, සිටින්නේ සියල්ලන් තුළ ක්‍රියා කරන එක ම දෙවියන් වහන්සේ ය-. 7 අන්‍යොන්‍ය යහපත සඳහා එකිනෙකාට ආත්මයාණන්ගේ ප්‍රකාශවීමක් දී ඇත-. 8 කෙනෙකුට ආත්මයාණන් මඟින් උවදෙස් දීමේ ප්‍රඥව ද-, තවත් කෙනෙකුට එම ආත්මයාණන් මඟින් ම ධර්මය පහදා දීමේ ඥනය ද දී ඇත-. 9 අන් කෙනෙකුට ආත්මයාණන් තුළ විශ්වාසය ද-, එම ආත්මයාණන් තුළ තවත් කෙනෙකුට සුව කිරීමේ වරම ද දී ඇත-. 10 තවත් කෙනෙකුට හාස්කමි කිරීමේ බලය ද-, තවත් කෙනෙකුට දිවැසි වැකි කීමේ බලය ද-, තවත් කෙනෙකුට ආත්ම විමසීමේ හැකියාව ද තවත් කෙනෙකුට අන් භාෂාවලින් කතා කිරීමේ පුළුවන්කම ද තවත් කෙනෙකුට එය පහදා දීමේ ශක්තිය ද දී ඇත-. 11 මේ සියලු දීමනා-, තමන් කැමැති පරිදි-, වෙන් වෙන් වශයෙන් එකිනෙකාට බෙදා දෙන්නේ එක ම ආත්ම-යාණන් වහන්සේ ය-.

ඒකත්වයෙහි විවිධත්වය

12 මනුෂ්‍ය ශරීරයෙහි බොහෝ අවයව තිබුණත් ඒ අවයව විවිධාකාර වුවත් ඒ සියල්ල එක ම ශරීරයක් වන්නාක් මෙන් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේත් එක ම ශරීරයක් වන සේක-. 13 මන්ද-, ජුදෙව්වරුන් හෝ ග්‍රීකයන් හෝ වේවා-, වහලුන් හෝ නිදහස් අය හෝ වේවා-, අපි සියල්ලෝ ම එක ම ආත්මයාණන් තුළ එක ම ශරීරයක් වන ලෙස-, බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැ-,මු-. අපි සියල්ලෝ ම එක ම ආත්මයාණන්ගෙන් පානය කර සිටිමු-. 14 ශරීරය එක අවයවයක් නොව බොහෝ අවයවවලින් යුක්ත වූවකි-. 15 යමි හෙයකින් පාදය: ''මම අත නොවන බැවින් ශරීරයට අයිති නොවෙමි''යි කීවත්-, ඒ නිසා එය ශරීරයට අයිති නොවන්නේ නොවේ-. 16 එසේ ම කණ: ''මම ඇස නොවන බැවින් ශරීරයට අයිති නොවෙමි''යි කීවත්-, ඒ නිසා එය ශරීරයට අයිති නොවන්නේ නොවේ-. 17 මුළු ශරීරය ඇසක් නමි ශ්‍රවණය කොයි ද? මුළු ශරීරය කනක් නමි ගඳ සුවඳ විඳීම කොයි ද? 18 සැබැවින් ම දෙවියන් වහන්සේ තමන් කැමැති පරිදි ඒ එක් එක් අවයවය ශරීරයෙහි පිහිටුවා ඇත-. 19 ඒ අවයව සියල්ල ම එක ම අවයවයක් වේ නමි එවිට ශරීරයක් කොයින් ද? 20 මේ අනුව බොහෝ අවයව තිබෙන නමුත් ඇත්තේ එක ම ශරීරයකි-. 21 ඒ නිසා ''නුඹ මට ඕනෑ නැතැ''යි අත අමතා ඇසට වත්-, ''නුඹලා මට ඕනෑ නැතැ''යි පා අමතා හිසට වත් කීමට නොහැකි ය-. 22 සැබැවින් ම-, ශරීරයේ දුර්වල යයි සලකන අවයව අත්‍යවශ්‍ය වේ-. 23 තවද අපි-, ශරීරයෙහි සුළුකොට සලකන අවයවයන් වඩාත් ගරු කොට සලකමු-. ඇරත් ශෝභා සමිපන්න නො වූ අවයවයන්ට වඩාත් ශෝභනත්වයක් දෙමු-. 24 මන්ද-, ශෝභා සමිපන්න වූ අවයවයන්ට එවැනි උවමනාවක් නැත-. ගරු කොට නොසලකන අවයවයන්ට දෙවියන් වහන්සේ වඩා ගරුත්වයක් දෙමින් ශරීරය සංයුක්ත කළ සේක-. 25 එසේ කෙළේ ශරීරයේ භේදයක් නොතිබෙන පිණසත්-, සෑම අවයවයක් ම අනෙක් අවයවයන් එකාකාර ව සලකන පිණසත් ය-. 26 මෙසේ එක අවයවයක් වේදනා විඳී නමි ඒ සමභ සියලු ම අවයවයෝ වේදනා විඳිති; එලෙස ම එක අවයවයක් ගෞරව ලබයි නමි-, ඒ සමභ සියලු ම අවයවයෝ ප්‍රීති වෙති-. 27 එහෙයින් ඔබ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශරීරය ද වෙන් වෙන් වශයෙන් එහි අවයවයෝ ද වන්නහු ය-. 28 මෙසේ දෙවියන් වහන්සේ පළමුකොට ප්‍රේරිතයන් ද දෙවනු ව දිවැසි-වරයන් ද තුන්වනු ව ගුරුවරුන් ද ඉන්පසු හාස්කමි කරන අය ද සුව කිරීමේ වරම ලත් අය ද උපකාර කරන්නන් ද පරිපාලනය කරන්නන් ද විවිධ ශබ්ද ව්‍යවහාර කරන්නන් ද සභාවෙහි පිහිටුවා වදාළ සේක-. 29 සියල්ලෝ ම ප්‍රේරිතයෝ ද? සියල්ලෝ ම දිවැසිවරයෝ ද? සියල්ලෝ ම ගුරුවරු ද? සියල්ලෝ ම හාස්කමි කරන්නෝ ද? 30 සුව කිරීමේ වරම සියල්ලන්ට ම තිබේ ද? සියල්ලෝ ම විවිධ ශබ්ද ව්‍යවහාර කරත් ද? සියල්ලෝ ම ශබ්ද පහදා දෙන්නෝ ද? 31 මේවාට වඩා උතුමි දීමනා කෙරෙහි අතිශයින් ආශා වන්න-. දැන් මම ඔබට වඩාත් විශිෂ්ට මාර්ගයක් පෙන්වමි-.

1 කොරින්ති 13

ප්‍රේමය

1 මා මිනිසුන්ගේ ද දේව දූතයන්ගේ ද භාෂාවලින් කතා කරතත් ප්‍රේමය මට නැත්නමි මම ඝෝෂා කරන ඝණ්ඨාරයකට හෝ කටුක රාවය දෙන කෛතාලමකට හෝ සමාන වෙමි-. 2 දිවැසි වැකි දෙසීමේ වරම මට තිබුණත්-, සියලු අ-,රහස් ගැන අවබෝධය ද සකල ඥනය ද මට ඇතත්-, කඳු සෙලවීමට තරමි බලවත් විශ්වාසයක් මට තිබුණත් ප්‍රේමය මට නැත්නමි මම හිස් තැනැත්තෙක්මි-. 3 දන් දීම සඳහා මා සතු සියල්ල වෙන් කළත්-, මාගේ සිරුර ගිනි පූජාවක් සඳහා -,ලි දුන්නත්-, ප්‍රේමය මට නැත්නමි මට කිසි පලක් නැත-. 4 ප්‍රේමය-, ඉවසිලිවන්ත ය-, කරුණාවන්ත ය; ප්‍රේමය-, ඊර්ෂ්‍යා වන්නේ නැත-, පාරට්ටු කරගන්නේ නැත-, උඩඟු වන්නේ නැත; 5 ප්‍රේමය-, අවිනීත නොවේ-, ආත්මාර්ථකාමි නොවේ-, හනික නොකිපේ-, නපුර සිතේ ධාරණය කර නොගනියි; 6 ප්‍රේමය-, අනුන්ගේ වරද ගැන ප්‍රීති නොවී-, හරි දේ ගැන ප්‍රීති වෙයි-. 7 ප්‍රේමය-, සියල්ල උසුලයි-. ප්‍රේමයෙහි-, විශ්වාසයට ඉමක් නැත-, බලාපොරොත්තුවට නිමක් නැත-, ඉවසීමට අගක් නැත-. 8 ප්‍රේමය සදාතනික ය-. දිවැස් වැකි වුව ද පහ ව යන්නේ ය; විවිධ ශබ්ද දෙසීමි වුව ද නිම වන්නේ ය; ඥනය වුව ද නැති වන්නේ ය-. 9 මන්ද-, අපේ ඥනය අසමිපූර්ණ ය-, දිවැස් වැකි දෙසීම ද අසමිපූර්ණ ය-. 10 සමිපූර්ණ දේ පැමිණ විට-, අසමිපූර්ණ දේ පහ ව යන්නේ ය-. 11 බාල වියෙහි දී මම බාලයෙකු මෙන් කතා කෙළෙමි; බාලයෙකු මෙන් සිතුවෙමි; බාලයෙකු මෙන් තේරුමි ගතිමි-. එහෙත් මම දැන් වයසින් මුහුකුරා සිටින බැවින් ළාමක දේ අත් හැර සිටිමි-. 12 දැන් අපට කැඩපතකින් මෙන් නොපැහැදිලි ව පෙනෙන්නේ ය-. මතු අපි මුහුණට මුහුණ ලා දකින්නෙමු-. දැන් මාගේ දැනුම අසමිපූර්ණ ය-. එහෙත් මතු-, මා පිළිබඳ දෙවියන් වහන්සේගේ දැනුම මෙන් මාගේ දැනුම ද සමිපූර්ණ වන්නේ ය-. 13 ඇදහිල්ල-, බලාපොරොත්තුව හා ප්‍රේමය සදහට ම පවතින ධර්මතා තුනකි-. මෙයින් ශ්‍රේෂ්ඨතම වන්නේ ප්‍රේමය ය-.

1 කොරින්ති 14

විශිෂ්ට දීමනා

1 ප්‍රේමය ඔබේ පරමාර්ථය කර ගන්න-. ආත්මික දීමනා-, ප්‍රධාන කොට දිවැස් වැකි දෙසීම අත් කරගැනීමට වීර්ය කරන්න-. 2 අන් භාෂා කථනය කරන්නා මිනිසුන්ට නොව දෙවියන් වහන්සේට කතා කරයි-. ඔහු ආත්මයාණන් කරණකොටගෙන අ-,රහස් කතා කරන බැවින් කිසිවෙකුට ඔහු තේරුමිගත නොහැක-. 3 එහෙත් දිවැස් වැකි දෙසන්නා-, අභිවෘද්ය්ය ද ධෛර්යය හා සැනසීම ද දෙන වචන මිනිසුන්ට කතා කරයි-. 4 අන් භාෂා කථනය කරන්නා තමාගේ ම අභිවෘද්ය්ය සලසාගනියි-. එහෙත් දිවැස් වැකි දෙසන්නා සභාවේ අභිවෘද්ය්ය සලසන්නේ ය-. 5 ඔබ හැම දෙන ම අන් භාෂා කථනය කරනවාට මම කැමැත්තෙමි-. එහෙත් ඔබ දිවැස් වැකි දෙසන්නේ නමි ඊටත් වඩා කැමැත්තෙමි-. අන් භාෂා කථනය කරන්නා-, සභාවේ අභිවෘද්ය්ය සඳහා කියන දෙය විසඳ්‍ර නොදේ නමි ඔහුට වඩා දිවැසි වැකි දෙසන්නා උතුමි ය-. 6 සහෝදරවරුනි-, මා ඔබ වෙත පැමිණ එළිදරව් කිරීමේ ද ප්‍රඥවේ ද දිවැසි වැකි දෙසීමේ ද අනුශාසනාවේ ද වචනවලින් ඔබට කතා නොකොට-, අන් භාෂා කථනය කළොත් එයින් ඔබට කුමන ප්‍රයෝජනයක් ද? 7 එලෙස ම-, නළාව හෝ වීණාව හෝ වැනි අප්‍රාණක භාණ්ඩ වාදනය කරන විට නික්මෙන සංගීත ස්වර අතර වෙනසක් නැත්නමි-, ඒවායින් කුමන තාලයක් වාදනය වන්නේ දැ යි හඳුනාගන්නේ කෙසේ ද? 8 යුද හොරණෑව පැහැදිලි හඬක් නොදේ නමි කවරෙක් සටනට සැරසේ ද? 9 එසේ ම-, ඔබ අන් භාෂා කථනය කරන විට-, පැහැදිලි ව කතා නොකරන්නෙහි නමි-, ඔබ කියන දේ තේරුමිගන්නේ කෙසේ ද? එය ඔබ සුළභට කතා කරන්නාක් මෙන් වේ-. 10 ලෝකයේ විවිධ භාෂා ඇතත්-, ඉන් එකක් වත් අර්ථ විරහිත නොවේ-. 11 ඒ නිසා කතා කරන භාෂාවේ තේරුම නොදනිමි නමි එය කතා කරන්නාට මම විදේශිකයෙක් වෙමි-. ඔහු ද මට විදේශිකයෙක් වන්නේ ය-. 12 එසේ ම ඔබත් ආධ්‍යාත්මික කුශලතා අත්කර ගැන්මට උද්‍යෝගිමත් බැවින්-, සභා අභිවෘද්ය්ය සැලසෙන ඒවායින් පූර්ණ ව සිටීමට උත්සාහ කරන්න-. 13 එබැවින් අන් භාෂාවක් කථනය කරන්නා-, එය විසඳ්‍ර දීමට ද හැකි වන ලෙස යාච්ඤ කරාවා-. 14 මා අන් භාෂාවකින් යාච්ඤ කරන විට මාගේ ආධ්‍යාත්මය යාච්ඤ කරන නමුත් මාගේ සිහිකල්පනාව ක්‍රියා විරහිත ය-. 15 එසේ නමි කුමක් කරමි ද? මම ආධ්‍යාත්ම-යෙන් යාච්ඤ කරමි; සිහිකල්පනාවෙන් ද යාච්ඤ කරමි; ආධ්‍යාත්මයෙන් තුති ගී ගයමි-, සිහිකල්පනාවෙන් ද තුති ගී ගයමි-. 16 ඔබ ආධ්‍යාත්මයෙන් තුති පුදන විට-, එය පිළිබඳ උගැනුම නොලත් තැනැත්තා-, ඔබ කියන්නේ කුමක් දැ යි නොදන්නා බැවින්-, ඔබගේ තුති පිදීමට 'ආමෙන්' යයි කියන්නේ කෙසේ ද? 17 ඔබගේ තුති පිදීම ඉස්තරමි විය හැකි ය-. එහෙත් එයින් අනික් අයට වන යහපතක් නැත-. 18 ඔබ සියල්ලන්ට වඩා මා අන් භාෂා කථනය කරන බැවින්-, මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමි-. 19 එහෙත් සභාවේ දී අන් භාෂාව-කින් වචන දහසක් කථනය කරනවාට වඩා අන්‍යයන්ට උගන්වන පිණස මාගේ සිහි-කල්පනාවෙන් වචන පහක් කතා කරන්නට කැමැත්තෙමි-. 20 සහෝදරවරුනි-, සිහිබුද්ය්යෙන් ළාමක නොවන්න-. නපුර සමිබන්ධයෙන් -,ළිඳුන් වන්න-. සිහිබුද්ය්යෙන් වැඩිහිටියන් වන්න-. 21 ''අන් භාෂාවලිනුත්-, අන්‍යයන්ගේ මුවිනුත්-, මම මේ සෙනභට කතා කරමි-. එසේ වුවත් ඔව්හු මාගේ වචන නොඅසන්නෝ යයි සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ වදාරන සේකැ''යි ව්‍යවස්ථාවලියෙහි ලියා ඇත-. 22 ඒ අනුව අන් භාෂා කථනය-, අදහන්නන්ට නොව නොඅදහන්නන්ට ලකුණක් පිණස වේ-. එහෙත් දිවැසි වැකි දෙසීම නොඅදහන්නන් උදෙසා නොව අදහන්නන් උදෙසා ය-. 23 එබැවින් මුළු සභාව එක්රැස් වූ කල සියල්ලෝ ම අන් භාෂා කථනය කරත් නමි මේ ගැන උගැනුම නොලත් අය හෝ නොඅදහන්නන් හෝ එහි පැමිණයොත් ඔබට ඔල්මාද යයි ඔවුන් කියන්නේ නැද් ද? 24 එහෙත් සියල්ලෝ ම දිවැස් වැකි දෙසත් නමි-, නොඅදහන්නෙකු හෝ මේ ගැන උගැනුම නොලත් කෙනෙකු හෝ එහි පැමිණයොත්-, සියල්ලන් කියන දෙයින් ඔහුගේ පාපය ඔහුට හභවනු ලැබ-, විනිශ්චය කරනු ලැබේ-. 25 තවද ඔහුගේ සිතෙහි රහස් හෙළිවනු ඇත-. එවිට ඔහු මුණන්තලා වී-, ''සැබැවින් ම ඔබ අතර දෙවියන් වහන්සේ වැඩ සිටින සේකැ''යි ප්‍රකාශ කරමින් උන් වහන්සේ නමදින්නේ ය-.

සභාවේ විනීත හැසිරීම

26 එසේ නමි-, සහෝදරවරුනි-, කුමක් කළ යුතු ද? ඔබ එක්රැස් වන විට එක් එක්කෙනාට ගීතයක් ද අනුශාසනාවක් ද එළිදරව් කිරීමක් ද අන් භාෂා කථනයක් ද එය විසඳීමක් ද ති-,ය හැකි ය-. මේ සියල්ල ම සභාවේ අභිවෘද්ය්ය පිණස වේ වා! 27 අන් භාෂා කථනය කෙරේ නමි-, එය දෙදෙනෙකු හෝ වැඩිම වුණොත් තිදෙනෙකු හෝ පමණක් කළ යුතු ය-. එය ද කළ යුත්තේ කෙනෙකුට කෙනෙක් පසුව යි-. විසඳ්‍ර දෙන කෙනෙක් ද විය යුතු ය-. 28 විසඳ්‍ර දෙන කෙනෙක් නැත්නමි-, අන් භාෂා කථනය කරන්නා සභාවේ නිශ්ශබ්ද ව සිටිය යුතු ය-. ඔහු කතා කළ යුත්තේ තමාටත් දෙවියන් වහන්සේටත් ය-. 29 දිවැසි වැකි දෙසන්නෝ දෙදෙනෙක් හෝ තිදෙනෙක් හෝ කතා කරත් වා-. සෙසු අය ඔවුන් කියන දෙය විමසා බලත් වා-. 30 එහෙත් එහි වාඩි වී සිටින යමෙකුට එළිදරව්වක් පහළ වූවොත් කතා කරමින් සිටින තැනැත්තා නිශ්ශබ්ද ව සිටිය යුතු ය-. 31 සියල්ලන්ගේ ඉගෙනීම පිණසත්-, සියල්ලන්ගේ ධෛර්යය පිණසත්-, ඔබ සැමට ම-, පිළිවෙළින් දිවැසි වැකි දෙසීමේ අවස්ථාව සැලසෙනු ඇත-. 32 දිවැස් වැකි දෙසන අයගේ ආධ්‍යාත්මික කුශලතා ඔවුන්ගේ ම පාලනයෙහි ති-,ය යුතු ය-. 33 මන්ද-, දෙවියන් වහන්සේ ව්‍යාකූලත්වයේ නොව සාමයේ දෙවියන් වහන්සේ ය-. කිතුනුවන්ගේ සෑම සභාවල දී මෙන් 34 ස්ත්‍රීහු සභා රැස්වීමිවල දී නිශ්ශබ්ද ව සිටිත් වා-. මන්ද-, කතා කිරීමට ඔවුන්ට අවසරයක් නැත-. ව්‍යවස්ථාවේ කියා තිබෙන පරිදි ඔව්හු ප්‍රමුඛ ව නොසිටිත් වා-. 35 ඔව්හු යමක් දැනගන්නට කැමැති නමි ගෙදර දී ස්වකීය ස්වාමි පුරුෂයන්ගෙන් අසා දැනගනිත් වා-. මන්ද-, සභා රැස්වීමක දී කතා කිරීම ස්ත්‍රියකට නොහො-,-. 36 දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නික්ම ගියේ ඔබ කෙරෙන් ද? නොහොත් එය පැමිණයේ ඔබ වෙත පමණක් ද? 37 යමෙක් තමා දිවැස් වැකි දෙසන්නෙකු හෝ ආධ්‍යාත්මික කුශලතා ඇත්තෙකු හෝ යයි සිතන්නේ නමි-, මා ඔබට ලියන කරුණු සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගෙන් එන ආඥවක් බව ඔහු ඒත්තු ගනී වා-. 38 යමෙක් මේ කරුණ නොසලකන්නේ නමි ඔබ ද ඔහු නොසලකා හැරිය යුතු ය-. 39 එබැවින්-, සහෝදරවරුනි-, දිවැස් වැකි දෙසීමට තදින් ආසා වන්න; අන් භාෂා කථනය තහනමි නොකරන්න-. 40 සියල්ල විනීත ව ද විය්මත් ව ද කළ යුතු ය-.

1 කොරින්ති 15

ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ පුනරුජ්ජීවනය

1 තවද-, සහෝදරවරුනි-, මා ඔබට දේශනා කළ සුබ අස්න වෙත ඔබගේ අවධානය දැන් යොමු කරනු කැමැත්තෙමි-. ඔබ එය පිළිගත්තහු ය; එහි පිහිටා සිටින්නහු ය-. 2 ඒ මඟින් ඔබ ගැළවීම ලබන්නහු ය-. එසේ වන්නේ මා ඔබට දෙසූ ලෙස ම-, ඒ සුබ අස්න නිසැක ව පිළිගෙන-, එය නිෂ්ඵල නොවන ලෙස විශ්වාස කළොත් පමණකි-. 3 මා ඔබට බාර දුන්නේ මා ලබාගත් දෙය ම බව ප්‍රධාන කොට කිව යුතු ය-. එනමි ශුද්ධ ලියවිල්ල ප්‍රකාර ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ අපගේ පාප උදෙසා මළ බවත්-, 4 වළලනු ලැබූ බවත්-, ශුද්ධ ලියවිලි ප්‍රකාර තුන් වන දා උත්ථාන කරනු ලැබූ බවත්-, 5 කේපස්ට හා පසුව දොළොස් දෙනාට දර්ශනය වූ බවත් ය-. 6 ඉන්පසු උන් වහන්සේ පන් සියයකට වැඩි සහෝදර සමූහයකට එක විට ම දර්ශනය වූ සේක-. මොවුන්ගෙන් සමහරුන් මියගිය ද-, වැඩි දෙනා තවමත් ජීවත් ව සිටිති-. 7 ඉන්පසු උන් වහන්සේ ජාකොබ්ට ද අනතුරුව සියලු ප්‍රේරිතයන්ට ද දර්ශනය වූ සේක-. 8 අවසන් වශයෙන් අකලට උපන්නෙකු වැනි මට ද උන් වහන්සේ දර්ශනය වූ සේක-. 9 මන්ද-, මම ප්‍රේරිතවරයන්ගෙන් ඉතා සුළු තැනැත්තා ය-. දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට පීඩා කළ බැවින් ප්‍රේරිතයෙකැ යි කියනු ලබන්නට වත් මම නොවටිමි-. 10 එහෙත් මම යමි තත්ත්වයකට පැමිණ සිටිමි ද-, එසේ පැමිණ සිටින්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයෙන් ය-. උන් වහන්සේ මට දුන් වරප්‍රසාදය නිෂ්ඵල නො වී ය-. ඇත්තට ම මම ඔවුන් සියල්ලන්ට ම වඩා බොහෝ සෙයින් වැඩ කෙළෙමි-. එහෙත් එසේ කෙළේ මා නොව මා තුළ වූ දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය ය-. 11 එබැවින් මා වේවා-, ඔවුන් වේවා-, අප දේශනා කරන්නේ එක ම පණවුඩය යි-. ඔබ එය අදහාගත්තහු ය-.

මළවුන්ගේ උත්ථානය

12 අප දේශනා කරන්නේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මළවුන්ගෙන් උත්ථාන කරනු ලැබූ බව නමි-, මළවුන්ගෙන් උත්ථාන වීමක් නැතැ යි ඔබගෙන් සමහරෙකු කියන්නේ කෙසේ ද? 13 මළවුන්ගෙන් උත්ථාන වීමක් නැත්නමි-, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේත් උත්ථාන කරනු නොලැබූ සේක-. 14 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උත්ථාන කරනු නොලැබූ සේක් නමි අපගේ දේශනා කිරීම නිරර්ථක ය; ඔබගේ ඇදහීමත් නිරර්ථක ය-. 15 මළවුන් උත්ථාන කරනු ලැ-,මක් නැත්නමි-, දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උත්ථාන කෙළේත් නැත-. එසේ නමි දෙවියන් වහන්සේ උන් වහන්සේ උත්ථාන කළ සේකැ යි අප සාක්ෂි දුන් බැවින්-, අපි බොරු සාක්ෂිකාරයෝ වමිහ-. 16 මන්ද-, මළවුන් උත්ථාන කරනු ලැ-,මක් නැත්නමි-, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේත් උත්ථාන කරනු නොලැබූ සේක-. 17 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උත්ථාන කරනු නොලැබූ සේක් නමි ඔබගේ ඇදහීම නිරර්ථක ය; ඔබ තවමත් පාපයෙහි ඇලී සිටින්නහු ය-. 18 එපමණක් නොව-, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ අදහාගෙන මියගිය අය ද සදහට ම විනාශ වී ඇත-. 19 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තුළ අපේ බලාපොරොත්තුව මේ ජීවිතයට පමණක් සීමා වූවක් නමි-, අපි සියල්ලන්ට ම වඩා කාලකණ්ණයෝ වෙමු-. 20 එහෙත් සැබැවින් ම ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මළවුන්ගෙන් උත්ථාන වී සිටින සේක් ම ය-. මෙය මළවුන් උත්ථාන කරනු ලබන බවට ෆසහතිකය වේ-. 21 මන්ද-, එක මිනිසෙකු කරණකොටගෙන මරණය පැමිණයාක් මෙන් ම-, එක මිනිසෙකු කරණකොටගෙන මළවුන්-ගෙන් උත්ථානය ද පැමිණයේ ය-. 22 ආදමි තුළ සියල්ලන් මැරෙන්නාක් මෙන් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තුළ සියල්ලෝ ම ජීවනයට පමුණුවනු ලබන්නෝ ය-. 23 එසේ වන්නේ එක් එක්කෙනාට හිමි තැන අනුව ය-. හැම දෙනාට ම පළමුවෙන් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ය-. ඉන්පසු ව-, උන් වහන්සේගේ ආගමනයේ දී උන් වහන්සේ සන්තක අය ය-. 24 පසුව අවසානය පැමිණේ-. එවිට උන් වහන්සේ සියලු අය්පතිකමි ද බලය ද පරාක්‍රමය ද අභිබවා උන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය දෙවි පියාණන් වහන්සේට භාර දෙන සේක-. 25 මන්ද-, දෙවියන් වහන්සේ සියලු සතුරන් උන් වහන්සේගේ පාද යට දමන තුරු ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ රජකමි කළ යුතු ම ය-. 26 නැති කිරීමට සිටින අන්තිම සතුරා මරණය වේ-. 27 කුමක් නිසා ද-, ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි ලියා ඇති පරිදි: ''දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ පාදවලට සියල්ල යටත් කළ සේක-.'' ''සියල්ල යටත් කරනු ලැ-, ය''යි කීමෙන් 'සියල්ල' යන්නට දෙවියන් වහන්සේ අඩංගු නැති බව පැහැදිලි ය-. එසේ කියන්නේ-, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට සියල්ල යටත් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ බැවිනි-. 28 සියල්ල ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට යටත් කරනු ලැබූ විට පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ද-, සියල්ල තමන්ට යටත් කළ දෙවියන් වහන්සේට යටත් කරනු ලබන සේක-. එසේ වන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සර්ව පරාක්‍රමයෙන් වැජඹෙන පිණස ය-. 29 සැබැවින් ම මළවුන්ගෙන් උත්ථාන වීමක් නැත්නමි මියගිය අය උදෙසා බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලබන අයට කුමන ප්‍රයෝජනයක් සිදුවේ ද? මියගිය අය උදෙසා ඔවුන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලබන්නේ කුමට ද? 30 එසේ නමි අපත් මොහොතින් මොහොත අන්තරායවලට මුහුණ පාන්නේ කුමට ද? 31 සහෝදරවරුනි-, මම දිනපතා මරණය විඳිමි-. මා එසේ කියන්නේ අප ස්වාමීන් වන ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුළ ඔබ ගැන මට ඇති ආඩමිබරය නිසා ය-. 32 මම මනුෂ්‍යත්වයෙන් කල්පනාකර එපීසයේ දී 'වන මෘගයන්' සමභ මෙන් පොර බැදුවෙමි නමි මට ඇති ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? මළවුන් උත්ථාන වීමක් නැත්නමි-, එක් කියමනක් පරිදි-, ''හෙට අප මැරෙන බැවින්-, අද කමු-, බොමු-.'' 33 මුළා නොවන්න-, ''නරක ආශ්‍රයෙන් හොඳ චරිත වැනසේ-.'' 34 සිහිකල්පනාවෙන් සිටින්න-. පව් නොකරන්න-. ඔබෙන් සමහරෙකු දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නා දෙයක් නැත-. මා මෙය කියන්නේ ඔබ ලජ්ජාවට පමුණුවනු පිණස ය-.

ශරීරයේ පුනරුජ්ජීවනය

35 එහෙත් මළවුන් උත්ථාන වන්නේ කෙසේ ද? ඔව්හු කුමන ආකාර ශරීරයක් ඇති ව එත් දැ යි කෙනෙකු අසන්නට පුළුවන-. 36 මොන තරමි මෝඩ ප්‍රශ්නයක් ද? ඔබ ම වපුරන දෙය මළොත් මිස එයට නව දිවියක් ලැබෙන්නේ නැත-. 37 ඔබ වපුරන්නේ මතු හටගන්නා වැඩුණු පැළය නොව-, තිරිඟු හෝ වෙනත් ධාන්‍ය වර්ගයක හුදු -,ජයක් පමණ ය-. 38 දෙවියන් වහන්සේ තමන් කැමැති හැටියට ඒ පැළයට කඳක් දෙන සේක-. එක එක -,ජයට නියම කඳ දෙන සේක-. 39 සියලු සත්වයන්ගේ මාංසය ඒකාකාර නොවේ-. මිනිසුන්ගේ මාංසය එක් ආකාරයකි-. මෘගයන්ගේ මාංසය තව ආකාරයකි-. පක්ෂීන්ගේ මාංසය තවත් ආකාරයකි-. මත්ස්‍යයන්ගේ මාංසය වෙනත් ආකාරයකි-. 40 ආකාශ වස්තු ද භෞමික වස්තු ද ඇත-. ආකාශ වස්තූන්ගේ ශෝභාව එකකි-. භෞමික වස්තූන්ගේ ශෝභාව අනෙකකි-. 41 සූර්යයාගේ ශෝභාව එක විය්යකි-. චන්ද්‍රයාගේ ශෝභාව තව විය්යකි-. තාරකාවන්ගේ ශෝභාව තවත් විය්යකි-. ශෝභාවෙන් තාරකාවක් තාරකාවකට වෙනස් ය-. 42 මළවුන්ගෙන් උත්ථානය ඊට සමාන ය-. වළලනු ලබන සිරුර දිරා යන්නකි-. උත්ථාන කරනු ලබන්නේ නොදිරන්නකි-. 43 වළලනු ලබන්නේ අගෞරවාන්විත වූවකි-, උත්ථාන කරනු ලබන්නේ තේජාන්විත වූවකි-. වළලනු ලබන සිරුර දුබල වූවකි-, උත්ථාන කරනු ලබන්නේ ප්‍රබල වූවකි-. 44 වළලනු ලබන්නේ ස්වාභාවික ශරීරයකි-. උත්ථාන කරනු ලබන්නේ ආත්මික ශරීරයකි-. ස්වාභාවික ශරීරයක් ඇති සේ ම ආත්මික ශරීරයක් ද ඇත-. 45 එසේ ම ශුද්ධ ලියවිල්ලේ ලියා ඇති පරිදි: ''පළමු මිනිසා වන ආදමි ජීවමාන කෙනෙක් විය-.'' අන්තිම ආදමි ජීවනදායක ආත්මයාණන් කෙනෙක් වූ හ-. 46 එසේ වුවත් මුලින් පැමිණෙන්නේ ආත්මික දේ නොව-, ස්වාභාවික දේ ය-. පසුව ආත්මික දේ පැමිණේ-. 47 පළමු මිනිසා භූමියෙන් ය; ඔහු භෞමික ය; දෙවෙනි මිනිසා ස්වර්ගයෙන් ය; (ඔහු ස්වර්ගීක ය)-, 48 භෞමික තැනැත්තා යමි සේ ද භෞමික වූවෝත් එසේ ම ය-. ස්වර්ගීක තැනැත්තා යමි සේ ද-, ස්වර්ගීක වූවෝත් එසේ ම ය-. 49 අපි භෞමික තැනැත්තාගේ ස්වරූපය දරන්නා සේ ම-, ස්වර්ගීක තැනැත්තාගේ ස්වරූපය ද දරන්නෙමු-. 50 සහෝදරවරුනි-, මා කියන්නේ මෙය යි-. ලේ මස් සහිත සිරුරට ස්වර්ග රාජ්‍යය උරුම කරගත නොහැක-. එසේ ම දිරා යන්නකට නොදිරන්නක් උරුම කරගත නොහැක-. 51 මෙන්න-, මම ඔබට අ-,රහසක් පවසමි-. අපි සියල්ලෝ ම නොමැරෙන්නෙමු-. එහෙත් අන්තිම හොරණෑව පිඹින කල-, 52 මොහොතකින්-, ඇසිපිය හෙළන සැණෙකින්-, අපි සියල්ලෝ ම වෙනස් කරනු ලබන්නෙමු-. මන්ද-, හොරණෑව පිඹිනු ලබයි-. එකල මියගිය අය අජරාමර ස්වභාවයෙන් උත්ථාන කරනු ලබන්නාහ-. අපි ද වෙනස් කරනු ලබන්නෙමු-. 53 දිරන සුලු මේ සිරුර නොදිරන සුලු බවට පත් විය යුතු ය-. මැරෙන සුලු මේ සිරුර අමරණීයත්වයට පත් විය යුතු ය-. 54 දිරන සුලු මේ ස්වභාවය නොදිරන සුලු බවටත්-, මැරෙන සුලු මේ ස්වභාවය අමරණීයත්වයටත් පැමිණ කල්හි ''මරණය පැරදිණ; ජය අත්විණ''යි ශුද්ධ ලියවිල්ලේ ලියා තිබෙන වචන සමිපූර්ණ වේ-. 55 ''එමිබා මරණය-, තාගේ ජය කොයි ද? එමිබා මරණය-, තාගේ විෂ දළය කොයි ද?'' 56 මරණයේ විෂ දළය පාපයයි-. පාපයේ බලය ව්‍යවස්ථාවයි-. 57 එහෙත් අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කරණකොටගෙන අපට ජය අත් කර දෙන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේ වා! 58 එහෙයින් මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරවරුනි-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ තුළ ඔබගේ සේවය නිරර්ථක නොවන බව ඔබ දන්නා බැවින් ස්ථිර වන්න-. නොසෙල් වී සිටින්න-. සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ සේවයෙහි අය්ක ලෙස නිරතවන්න-.

1 කොරින්ති 16

දිළිඳුන් උදෙසා සමිමාදම

1 දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනභ උදෙසා කරන සමිමාදම ගැන ගලාතියේ සභාවලට මා නියම කළ දෙය ම ඔබත් කරන්න-. 2 සෑම සතියක ම පළමු වන දා ඔබෙන් එකිනෙකා උපයා ගත් මුදලින් කොටසක් ඉතිරි කරගෙන තමා ළභ වෙන් කර තබාගනී වා-. එවිට මා ආ කල සමිමාදමක් කිරීමට උවමනා නැත-. 3 මා පැමිණ විට ඔබ දෙන පඬුර ජෙරුසලමට ගෙන යන පිණස සුදුස්සන් යයි ඔබ අනුමත කරන තැනැත්තන් මගේ ලියුමි ඇතිව-, එහි යවන්නෙමි-. 4 ඒ ගමන යෑම සුදුසු යයි මටත් පෙනේ නමි ඔවුන් ද මා සමභ යනු ඇත-.

චාරිකා සැලැස්ම

5 මසිදෝනිය මැදින් යන්නට මා අදහස් කරන බැවින්-, එසේ ගිය පසු-, මම ඔබ වෙත එන්නෙමි-. 6 සමහරවිට ටික කලක්-, නැත්නමි මුළු ශීත කාලය වුව ද-, ඔබ සමභ නවතින්නෙමි-. එවිට මා කොහේ ගියත් මගේ ගමනට ඔබට ආධාර දිය හැකි ය-. 7 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ අවසර දෙන සේක් නමි ඔබ සමභ නතර වීමට බලා-පොරොත්තු වෙන බැවින් දැන් යන ගමනේ දී ටිකකට ගොඩවැදී යන්න මා කැමැති නැත-. 8 එහෙත් පෙන්තකොස්ත දිනය වන තුරු මම එපීසයෙහි නවතින්නෙමි-. 9 ඉමහත් බලා-පොරොත්තු සහිත දොරක් එහි විවෘත වී ඇත-. එහෙත්-, විරුද්ධවාදීහු බොහෝ දෙනෙක් ද සිටිති-. 10 තිමෝතියස් පැමිණයහොත් ඔහුට කිසි -,යක් නැති ව ඔබ අතර නැවතී සිටීමට ඉඩ සලසන්න-. මන්ද-, ඔහු මා වාගේ ම සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ සේවකයෙකි-. 11 එබැවින් කිසිවෙක් ඔහු හෙළා නොදකී වා-. ඔහු මා වෙත එන පිණස-, ඔහුගේ ගමන සතුටු සිතින් යාමට කටයුතු කරන්න-. මන්ද-, මම සහෝදරයන් සමභ ඔහුගේ පැමිණීම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමි-. 12 අපොල්ලොස් ගැන කිව යුත්තේ සහෝදරයන් සමභ ඔබ වෙත එන ලෙස ඔහුගෙන් මා උදක් ම ඉල්ලා සිටිය බවයි-. එහෙත් දැන් ම ඒ ගමන යාම කිසිසේත් ඔහුගේ කැමැත්ත නො වී ය-. අවස්ථාවක් පැමිණ විට ඔහු එනු ඇත-.

අවසාන ආචාර

13 සෝදිසියෙන් ඉන්න-, ඇදහිල්ලෙහි ස්ථිර වන්න-. වීරවන්ත ව සිටින්න-. ශක්තිසමිපන්න වන්න-. 14 ඔබ කරන හැම දෙයක් ම ප්‍රේමයෙන් කරන්න-. 15 සහෝදරවරුනි-, මම ඔබගෙන් ඉල්ලීමක් කරමි-. ස්තේපනස්ගේ ගෘහවාසීන් ග්‍රීසියේ දී මුලින් ම හැරුණු අය බව ද ඔවුන් කිතුනු සේවයට සිය කැමැත්තෙන් කැප වූ බව ද ඔබ දන්නහු ය-. 16 ඔවුන්ගේ ද ඔවුන් සමභ සේවයට හවුල් වෙමින් දිරි දරන සියල්ලන්ගේ ද මූලිකත්වයෙන් කෙරෙන සේවයට ඔබ ද බැඳෙන්න-. 17 ස්තේපනස්ගේ ද පොර්තුනාතුස්ගේ ද අකයිකස්ගේ ද පැමිණීම ගැන ප්‍රීතිවෙමි-. ඔබ නැති පාඩුව ඔවුන්ගේ පැමිණීමෙන් පිරිමැසුණ-. 18 එයින් මාගේ ද එසේ ම ඔබගේ ද සිතට සහනයක් ලැ-,ණ-. මෙවැනි අය අගය කොට සලකන්න-. 19 ආසියාවේ සභාවෝ ඔබට ආචාර කරති-. අකිලා ද පි‍්‍රස්කා ද-, ඔවුන්ගේ නිවසේ රැස් වන සභාවත් සමභ සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ තුළ හිතවත් ලෙස ආචාර කරති-. 20 සියලු සහෝදරයෝ ඔබට ආචාර කරති-. සාම සිඹීමකින් එකිනෙකාට ඔබත් ආචාරය කරන්න-. 21 පාවුලු වන මම මාගේ ම අත් අකුරින් ලියා ඔබට ආචාර කරමි-. 22 යමෙක් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට ප්‍රේම නොකරන්නේ නමි-, ඔහු සාප ලද්දෙක් වේ වා! 'මරන ථා'- සමිඳ්‍රණන් වහන්ස-, වැඩිය මැනව-. 23 ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ සමභ වේ වා! 24 මාගේ ප්‍රේමය-, ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුළ ඔබ සියල්ලන් සමභ වේ වා! ආමෙන්-.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE