The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Matthew 1

1 Yesu iami pemuleana Datu Daudi, pemuleana Burahima. Mepongka hangko i Burahima hawe i Daudi, hanganda au mampemuleaka Yesu, idemohe: 2 Burahima mopaara Isaki; Isaki mopaara Yako; Yako mopaara Yahuda hai halaluna; 3 Yahuda mopaara Peres hai Sera (hangana inanda: Tamar); Peres mopaara Hesron; Hesron mopaara Ram; 4 Ram mopaara Aminadab; Aminadab mopaara Nahason; Nahason mopaara Salmon; 5 Salmon mopaara Boas (hangana inana: Rahab); Boas mopaara Obed (hangana inana: Rut); Obed mopaara Isai; 6 hai Isai mopaara Datu Daudi. Mepongka hangko i Datu Daudi hawe i karatawaninda to Yahudi lao i kota Babeli, hanganda au mampemuleaka Yesu, idemohe: Daudi mopaara Salomo (inana: bembana Uria); 7 Salomo mopaara Rehabeam; Rehabeam mopaara Abia; Abia mopaara Asa; 8 Asa mopaara Yosapat; Yosapat mopaara Yoram; Yoram mopaara Usia; 9 Usia mopaara Yotam; Yotam mopaara Ahas; Ahas mopaara Hiskia; 10 Hiskia mopaara Manase; Manase mopaara Amon; Amon mopaara Yosia; 11 Yosia mopaara Yekonya hai halalunahe. I tempo iti to Yahudi ratawani lao i Babeli. 12 Mepongka hangko i karatawaninda to Yahudi lao i Babeli hawe i karapoanakana Yesu, hanganda au mampemuleaka Yesu, idemohe: Yekonya mopaara Sealtiel; Sealtiel mopaara Serubabel; 13 Serubabel mopaara Abihud; Abihud mopaara Elyakim; Elyakim mopaara Asor; 14 Asor mopaara Sadok; Sadok mopaara Akim; Akim mopaara Eliud; 15 Eliud mopaara Eleasar; Eleasar mopaara Matan; Matan mopaara Yako; 16 Yako mopaara Yusupu tobalilona Maria. Maria itimi au mampoanaka Yesu au rahanga Kerisitu. 17 Mewali, mepongka hangko i Burahima hawe i Daudi, kabosanda au mampemuleaka Yesu hampulo hai iba lapina. Mepongka hangko i Daudi hawe i karatawaninda to Yahudi lao i Babeli, hampulo wori hai iba lapina. Hai mepongka hangko i karatawaninda to Yahudi lao i Babeli hawe i karapoanakana Kerisitu, hampulo wori hai iba lapina. 18 Idemi tuntukana karapoanakana Yesu Kerisitu. Maria, inana, momanu hai Yusupu, agayana hangko damanihe mohamboko, mantimimi. Kamantimina iti, hangko i kuasana Inao Malelaha. 19 Yusupu, hampomanuna, tauna au manoto poantina. Ido hai nauli laluna: "Kubotuki ngkandii pomanungku hai ia," lawi bara naunde mopakaea Maria. 20 Tangana Yusupu mampepekiri iti, mangipimi. I lalu pangipina, moita hadua malaekana Pue au mouliangaa: "Yusupu, pemuleana Datu Daudi! Ineeko langa mamposamboko Maria. Lawi Anangkoi au nakantimia iti mewali anti kuasana Inao Malelaha. 21 Maria ina moana hadua tobalilo. Anangkoi iti, hangangaa nuhanga 'Yesu', lawi Ia au ina mohorema taunaNa hangko i dosanda." 22 Ope-ope iti mewali bona tepabukei Ngkorana Pue au naukimi nabiNa hangkoya: 23 "Hadua anantowawine ina mantimi, hai moana hadua tobalilo. Anangkoi iti ina rahanga Imanuel." (Yesaya 7:14) Lempona: "Pue Ala mamporangaike." 24 Mearomi Yusupu, napeulai mpuumi apa au nauliangaa malaekana Pue Ala iti. Naposambokomi Maria, 25 agayana bara manihe hampapaturua duuna Maria moana. I karapoanakana Anangkoi iti, Yusupu mohanga Yesu.

Matthew 2

1 I tempona Datu Herode moparenta, Yesu rapoanaka i boea Beteleme i tampo Yudea. I tempo iti, arahe bahangkia tauna au hawe i Yerusale hangko i tamponda au karao i tanda pembetoa alo. To Mata Alo iti mapande moparesa tanda i betue. 2 Mekunemohe i ampu boea Yerusale, rauli: "Iumbari Anangkoi au rapoanaka bona mewali datunda to Yahudi? Kiitami betue i pembetoa alo au mopakanoto pesupaaNa. Ido hai maingkai, lawi kipeinao menomba Iria." 3 Kanahadina Datu Herode bambari iti, tingkara laluna, nodo worihe ope-ope tauna i Yerusale. 4 Hangko inditi, ia mokakiomi ope-ope kapala tadulako menomba hai guru agama Yahudi bona maihe mogulu. Moteruhumohe ope-ope, Datu Herode mekunemi irihira, nauli: "Iumba mpuu karapoanakana Datu Topehompo au nadandi Pue Ala hangkoya?" 5 Mehanahe, rauli: "I boea Beteleme i tampo Yudea, lawi arami lolitana Pue au nauki hadua nabi hangkoya. Nauli Pue: 6 'Boea Beteleme i tampo Yudea, barako boea au tepakokoi. Ina mahile hangamu hangko i ope-ope boea i tampo Yudea. Lawi hangko irio ina mesupa hadua Tadulako Mahile; batena Ia au motadulakoi taunaNgku to Isaraeli.' " (Mikha 5:2) 7 Kanahadina Herode lolitanda, nakakio ngkandiimohe to Mata Alo dati raisa tauna ntanina. Napekunehe impira mpuu betue iti nguru-nguruna mesupa. 8 Roo indo, natudumohe lao i Beteleme, nauliangaahe: "Laomokau i Beteleme, nihaoki mpuu Anangkoi iti. Ane nilambimi, maimokau niuliangaana, bona lao worina menomba Iria." Lao mpuumohe. 9 I tanga rara, moita mbulihe betue iti tanda i pembetoa alo. Matana ntepuuhe, hai betue iti mampoiyoruahe duuna hawe i wongko paidaana Anangkoi iti. 11 Kahawenda, mesuamohe i lalu sou, hai liliuhe moita Anangkoi iti hihimbela hai Maria, inana. Motumpamohe menomba Iria. Roo indo, mobungkahimohe pambolia anu-anunda, hai moantihe popenombanda Iria. Popenombanda iti iami bulawa hai anu-anu mawongi au masuli nodo dupa hai mur. 12 Tanga kaindi, Pue Ala mampopaingaahe i lalu pangipinda, Nauli: "Ineekau mesule i Herode!" Mewali i pesulenda i tamponda, barahe moliu i Yerusale, moulamohe rara ntanina. 13 I pesulenda to Mata Alo, mampatongawa mbulimi malaekana Pue i Yusupu i lalu pangipina. Nauli malaeka iti: "Yusupu! Herode mohaoki Anangkoi iti lawi napeinao napapate. Mearomoko, antimide Anangkoi iti hai inana lao i tampo Masiri! Maidamokau hampai inditi duuna mololita mbulina irikamu." 14 Kaindi iti, mearomi Yusupu, hai moanti Maria hai Yesu lao i tampo Masiri. 15 Maidamohe inditi duuna Datu Herode mate. Mewali, tepabukeimi Ngkorana Pue au napahawe nabiNa hangkoya au manguli node: "Kukakio mai AnaNgku hangko i tampo Masiri." 16 Kanaisana Herode karaakalangina to Mata Alo, rumihi ntepuu karumpuna. Ido hai napohawaami surodadona lao mopapate ope-ope anangkoi tobalilo i Beteleme hai i boea au hungku inditi bona Anangkoi au ina mewali datu kana wori rapapate. Naisa mpuu Herode impira pesupaana betue iti, lawi napekune hangkoya i to Mata Alo. Ido hai natuduhe bona ope-ope anangkoi tobalilo i Beteleme rapapate, hangko i analei au hangko rapoanaka duuna hawe i anangkoi au romparemi tinuwunda. 17 Bosa ampu boea Beteleme moteriahi ananda au rapapate surodadona Herode. Ido hai tepabukei lolitana nabi Yeremia hangkoya au manguli: 18 "I boea Rama tehadi topoteria hai topandawi. Raheli moteriahi ananahe. Bara mau rapalindo, lawi barapohe ara." (Yeremia 31:15) 19 Tanganda mani Yusupu, Maria hai Yesu i tampo Masiri, matemi Datu Herode. Roo indo, hawe mbulimi malaekana Pue i Yusupu i lalu pangipina. 20 Nauli malaeka iti: "Tauna au mampeinao mopapate Anangkoi iti, matemi. Mewali, mearomoko, antimide Anangkoi hai inana, mesulemokau lao i boeami i tamponda to Isaraeli." 21 Mearo mpuumi Yusupu moanti Anangkoi iti hai Maria mesule lao i tamponda to Isaraeli. 22 Agayana nahadi Yusupu, Arkelaus anana Herode mopahuru umana mewali datu i tampo Yudea. Mewali, langa mesule inditi. Roo indo, ara mbuli au napahawea Pue i lalu pangipina. Ido hai laohe i tampo Galilea, 23 hai maidahe i boea au rahanga Nasare. Mewali tepabukeimi lolitanda nabi hangkoya kana i Datu Topehompo au manguli node: Ia ina rauli to Nasare.

Matthew 3

1 I tempo iti, maimi hadua tauna au rahanga Yohane Toperiu. Ia lao i pada wungi i tampo Yudea, hai mepongka mobambari Ngkorana Pue i tauna bosa, 2 nauliangaahe: "Menosomokau hangko i dosami, lawi barapi mahae ina hawe poparentana Pue Ala i dunia." 3 Yohane itimi au natunggai lolitana nabi Yesaya hangkoya au manguli node: "Ara tauna au mekakakio i pada wungi, nauli: 'Ina hawe Pue! Nipasilolonga raraNa, Nipakanoto rara au ina Napoliungi.' " (Yesaya 40:3) 4 Hampina Yohane rababehi hangko i wulu onta. Pampouna hangko i koli. Paandena kakomba hai tinaha. 5 Bosa tauna au hawe mampeinaohe mampehadingi lolitana. Arahe hangko i kota Yerusale hai hangko i humalele tampo Yudea. Ara worihe hangko i boea-boea au i wiwi owai Yarade. 6 Maihe mopangaku dosanda, hai nariuhe i owai Yarade. 7 Bosa wori tadulako agama Yahudi au rahanga to Parisi hai to Saduki maihe mampoperiu i Yohane. Kanaitanda hawe, nauliangaahe: "Ikamu au motengko babehiami, moapari hai maikau? Ba nipehangu peisakau tekabaha hangko i karumpuna Pue Ala au ina morumpakau deade? 8 Ane tou-tou menosokau hangko i dosami, nibabehimide babehia au maroa. 9 Hai ineekau mampemahile, niuli: 'Ikita ide, pemuleanake Burahima. Barake ina nahuku Pue Ala.' Iti bara tou! Nipehadingi: ane naunde Pue Ala, pemuleana Burahima peisa Napopewali hangko i watu ide. 10 Ina hawe pehukuna Pue Ala! PehukuNa nodo owahe au masilolongami i patoa kau. Ope-ope kau au bara maroa wuana ina ratiwi hai ratende i lalu api." 11 Nauli mbulimi Yohane: "Iko ide moriukau hai owai, tanda pampenosoimimi dosami. Agayana ina hawe hadua tauna au meliu kuasaNa hangko iriko. Mogalori mowosui peana kandupaNa, barana hintoto. Ia au ina moriukau hai Inao Malelaha hai api. 12 Ia peisa rapandiri nodo hadua tauna au motapihi pare bona tepatani pare au moihi hai tepatani wori pare au wara. Pare au moihi napopesua i lalu tambaru, hai pare au wara natende i api." 13 I tempo iti, Yesu hawe hangko i tampo Galilea lao i owai Yarade mampoperiu i Yohane. 14 Agayana Yohane, bara bai moriu, hai nauliangaa: "Katouana, ideri iko au hintoto Nuriu. Moapari hai Oyo mai iriko?" 15 Agayana nahanai Yesu: "NuriumoNa. Hintotomi au nubabehi ide, bona tapabukei ope-ope peundeana Pue Ala." Hangko indo, nariu mpuumi. 16 Karoona Yesu rariu, mesoremi hangko i lalu owai. Unga pea tebungkahi langi, hai Ia moita Inaona Pue Ala mendaulu nodo tadasi manggebodo memua i tanoanaNa. 17 Roo nodo, rahadimi wotuna Pue Ala hangko i langi au manguli: "Ia idemi AnaNgku au Kupokakaya hai Kupokatana."

Matthew 4

1 Roo indo, Yesu naanti Inaona Pue Ala lao i pada wungi bona nakelo Datu Tokadake. 2 Iba pulona alona hai iba pulona wengina mopuasa. Ido hai marimi. 3 I tempo iti, hawemi Datu Tokadake manguliangaa: "Ane tou-tou AnanaKo Pue Ala, Nutuduhe watu ide mewali roti!" 4 Nahanai Yesu: "I lalu Sura Malelaha teuki node: 'Tauna bara pea tuwo hangko i roti, agayana tuwo worihe hangko i pampeulainda ope-ope lolita au napahawe Pue Ala.' " 5 Roo indo, Datu Tokadake moanti Yesu lao i Yerusale, kota au malelaha, hai napopeangka i wongko wumbu Souna Pue Ala, 6 nauliangaa: "Ane Anana mpuuKo Pue Ala, mengkanawomoKo hangko inde! BaraKo moapa-apa, lawi ara teuki i lalu Sura Malelaha: 'Pue Ala motuduhe malaekaNa mokampaiKo datiKo marugi. Ina radokoKo dati tetuhu bitiMu i watu.' " (Mazmur 91:11-12) 7 Nahanai Yesu: "Agayana ara wori teuki i lalu Sura Malelaha au manguli node: 'Ineeko mampetandaka Ampumu, Pue Ala.' " 8 Roo indo, Datu Tokadake moanti mbulimi Yesu lao i wongko bulu au mapangka ntepuu, hai natudungia ope-ope kadatua i dunia hai peawanda, 9 nauli: "Ope-ope ide kuweiKo, ane motumpaKo menomba iriko." 10 Nahanai Yesu: "Peloho Tokadake! Lawi i lalu Sura Malelaha teuki node: 'Hangangaa menombako i Ampumu, Pue Ala. Batena pea Ia au hintoto nupengkorui.' " 11 Hangko inditi, padu mpuumi Datu Tokadake mopalehi Yesu, pane hawemohe malaeka morora. 12 Bara mani mahae hangko inditi, Yohane Toperiu rahaka hai ratarunggu. Kanahadina Yesu bambari iti, lao hulemi i boea Nasare i tampo Galilea. 13 Roo indo, Napalehimi boea Nasare lao maida i boea Kapernaum. Kapernaum iti, boea au i wiwi rano Galilea, i tampo Sebulo hai Natali. 14 Inditi Yesu moanti Ngkorana Pue i ampu boea, alana tepabukei lolita au napahawe nabi Yesaya hangkoya au manguli node: 15 "Tamponda to Sebulo hai to Natali au hungku i rano Galilea, ara i tanda orupena owai Yarade. Tampo iti iami Galilea au rapaidai tauna bosa au barahe to Yahudi. 16 Hangkoya, tauna iti tuwohe i lalu kakaindiana, hai monontohihe kapate. Agayana ide-ide, moitamohe pewangka au mahile, lawi mesupami hadua tauna au nodo alo au mowangkahihe." (Yesaya 9:1-2) 17 Mepongka hangko indo, Yesu mopahawe Ngkorana Pue, Nauli: "Nipenosoimide dosami, lawi barapi mahae ina hawe poparentana Pue Ala i dunia." 18 Tangana Yesu molumao i wiwi rano Galilea, Ia moita rodua tauna, hanganda Simo (au rahanga wori Peturu) hai Andaria, adina. I tempo iti, tanganda modala i rano, lawi itimi bagonda. 19 Yesu mouliangaahe: "Maimokau hai meulakau Iriko! Barapi ikane au nidala, agayana manusiami au nidala." 20 Ihira mopalehi mpuumohe dalanda, hai mepongka alo iti, meulamohe i Yesu. 21 Karoona Yesu mopaliliu polumaoNa, Naita mbulimi rodua topohalalu: Yakobu hai Yohane, anana Sebedeus. Ihira hai umanda tanganda mopakaroa dalanda i lalu duanga. Yesu mokakiohe bona meulahe Iria. 22 Mopalehi mpuumohe duanganda hai umanda, pane meula worihe i Yesu. 23 Yesu molumao i humalele tampo Galilea hai mepaturo i ope-ope sou penombaa. Ia mopahawe Ngkora Marasa kana i poparentana Pue Ala, hai mopakaoha worihe ope-ope tauna au mahai hai au bara masilolonga watanda. 24 Pobagona Yesu tebambari i ope-ope boea i tampo Siria, alana bosa tauna au mai mampeinaohe mohidupa hai Ia. Tauna iti moantihe ranganda ba halalunda au mantodiha ngkaya pakana hakinda hai kaparinda, au napesawii seta, au mohaki dungka, hai au palu. Yesu mopakaohahe ope-ope. 25 I tempo iti, bosa mpuu tauna au meula Iria. Arahe au hangko i tampo Galilea, hangko i Dekapolis, hangko i Yerusale, hangko i tampo Yudea, hai ara worihe au hangko i tanda orupena owai Yarade.

Matthew 5

1 Kanaitanda Yesu tauna bosa, Ia mempanaimi lao i tongku-tongkuna, hai mohuda. Hawemohe topeguruNa Iria, 2 Ia mepongkami mepaturo, Nauliangaahe: 3 "Morasihe tauna au moisa kameahi-ahina tuwonda i peitana Pue Ala, lawi ihirami au mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 4 Morasihe tauna au mapari lalunda, lawi Pue Ala ina mopalindohe. 5 Morasihe tauna au mengkaiwoi, lawi ihira ina molambi apa au nadandiahe Pue Ala. 6 Morasihe tauna au mampeinao mewali manoto i peitana Pue Ala, lawi Pue Ala ina mopakanotohe. 7 Morasihe tauna au mampokaahi hangka ranganda, lawi Pue Ala ina mampokaahihe. 8 Morasihe tauna au malelaha lalunda, lawi ihira ina moita Pue Ala. 9 Morasihe tauna au moanti pohintuwu i hangka ranganda, lawi ihirami au ina rauli anana Pue Ala. 10 Morasihe tauna au rapopeahi-ahi anti poulanda peundeana Pue Ala, lawi ihirami au mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 11 Morasikau ane rakakabosaikau, rapopeahi-ahikau hai rasalaikau hai mampopengaa lolita au kadake anti peulami Iriko. 12 Nabi-nabi au hangkoya, rapopeahi-ahi worihe. Mewali, nipamatana lalumi, lawi mahile hurungina au ina nihumba i lalu suruga." 13 "Ikamu au meula Iriko, nodokau bure, lawi moantikau roa ngkatuwo i tauna i dunia. Agayana ane bure iti mewali matawaa, peisa pae rapakebure hule? Bara! Barapi ara bunduna. Aginami ratende hai rapangka-pangka tauna. 14 Ikamu au meula Iriko, nodokau pewangka au raita ope-ope tauna. Kota au raaro i wongko bulu bara ina tewuniangi. 15 Hai bara ara hadua tauna au mohuwe hulo hai nabobongi kori mahile. Hulo batena nawoli i paidaana bona pewangkana raita ope-ope tauna i lalu sou. 16 Nodo wori pewangka au ara i lalumi, inee niwuni. Nipakaroa babehiami, bona ope-ope tauna ina moita babehiami iti, pane motoyahe Umami au ara i suruga." 17 "Inee nipehangu tunggaiana kamaiNgku ide bona mogeroNa Aturana Pue Ala au nauki Musa hai paturonda nabi hangkoya. BaraNa mai mogero. MaiNa bona kupabukei Atura iti. 18 Tou mpuu au Kuuliangaakau: ope-ope lolita au teuki i lalu Sura Aturana Pue Ala hangangaa mewali. Ane ara mani langi hai dunia ide, batena bara ara hambua lolita i lalu Aturana Pue Ala au bara ina mewali, nauri au koi ntepuu. 19 Idomi hai Kuuliangaakau, hema au moliungi hampaka pea parenta i lalu Aturana Pue Ala, nauri parenta au koi ntepuu, hai mopaturo tauna ntanina bona mobabehi nodo, tauna itimi au koi ntepuu katuwona hangko i ope-ope taunana Pue Ala. Agayana hema au mampeulai ope-ope parenta i lalu Aturana Pue Ala hai mopaturo tauna ntanina mobabehi nodo, tauna itimi au mahile ntepuu katuwona hangko i ope-ope taunana Pue Ala. 20 Mewali, Kuuliangaakau: ane niunde bona mewalikau taunana Pue Ala, hangangaa nipeulai peundeaNa, hai peulami hangangaa meliu hangko i peulanda guru agama hai to Parisi." 21 "Niisa ntepuu parenta au raweihe toiyorunta hangkoya au manguli: 'Inee mepapate, hai hema au mepapate hangangaa rabotusi kara-karana hai rahuku.' 22 Agayana ide-ide Kuuliangaakau: hema au mampokarumpu hangka rangana, ina rabotusi wori kara-karana. Hema au motunda-tunda hangka rangana, ina raanti i Topeparesa Mahile. Hai hema au mampotontulia hangka rangana, hintoto mpuu ratende i lalu api naraka. 23 Mewali, ane pandirina mesuako i Souna Pue Ala moanti popenombamu, hai ane unga pea nukatuinao kaarana mani rangamu au koi inaona irio, 24 nukabahami hampai popenombamu, hai mesuleko lao modame hai rangamu. Roori iti, hangko mesuleko lao mohuhu popenombamu i Pue Ala. 25 Nodo wori, ane ara au mampeinao mosalaiko i lindona topobotusi, hangangaa modameko hai rangamu iti i tempomi mani lao i topobotusi. Lawi ane barakau modame, ina rahawirako i topobotusi, hai topobotusi iti ina mohuhuko i pulisi, hai pulisi ina mopusako i lalu tarunggu. 26 Tou mpuu au Kuuliangaakau: barapoko tekabaha hangko i tarunggu ane bara mani piri indamu nubayari." 27 "Niisato ara parenta au raweike hangkoya au manguli: 'Inee mebualosi.' 28 Agayana ide-ide Kuuliangaakau: hema au mototoki hadua towawine hai napokaelu, mebualosimi i laluna. 29 Mewali, maroa-roako bona ineeko madosa i apa au nuita ba apa au nubabehi. Ane pandirina mata koanamu au moantiko madosa, nudungkiki peami hai nutende. Aginami matanta matamu hambali hai barapoko mobabehi dosa, paneko ratende i lalu naraka. Ane pandirina taye koanamu moantiko madosa, nubohoki hai nutende. Aginami matanta tayemu hambali hai barapoko mobabehi dosa, paneko ratende i lalu naraka." 31 "Ara wori paturo au raweike hangkoya au manguli: ane ara hadua tobalilo au mampogaaki towawinena, ia hangangaa mowei sura mpogaa iria. 32 Agayana ide-ide Kuuliangaakau: hema au mampogaaki towawinena au barato masala iria, madosa, lawi anti kanapogaakina, ia moanti towawinena mebualosi, ane towawinena iti motambi hule. Hai tobalilo au mampotambia towawine au napogaaki rangana, mebualosi worimi." 33 "Niisa worimi kaarana parenta au rapahawea toiyorunta hangkoya au manguli: 'Ineeko mousuli hangko i podandimu ba posumpamu. Apa au nudandi i lindona Pue Ala, hangangaa nupabukei.' 34 Agayana ide-ide Kuuliangaakau: ineeko mosumpa! Ane modandiko, inee mosumpa mokabelai langi ba tampo. Lawi langi iami pohudaana Pue Ala, hai tampo pepangkaaNa. Ineeko mosumpa mokabelai kota Yerusale, lawi iti kotana Pue Ala, Datu au mahile. 36 Inee wori mosumpa mokingki welua au ara i tanoanamu, lawi bara nubuku mopabula ba mopamaeta weluamu, nauri hangkau pea. 37 Ane nuunde mobabehi, nuuli 'Io.' Ane bara nuunde, nuuli 'Bara.' Bara maroa ane nupakaroho lolitamu hai mosumpa, lawi babehia au nodo mesupa hangko i Datu Tokadake." 38 "Niisato kaarana parenta au raweike hangkoya au manguli: 'Ane ara au mombetie hai hadua modungkiki matana rangana ba mowuka ngihina rangana, nidungkiki wori matana, hai niwuka wori ngihina.' 39 Agayana ide-ide Kuuliangaakau: inee nuhurungi babehiana hangka rangamu au mobabehi dake irio. Ane pandirina ara au mohapa kalimpimu hambali, nuwei mbuli kalimpimu au hambali. 40 Ane ara au mosalaiko i topobotusi hai mamperapi badumu, nuwei wori komomu. 41 Ane hadua surodado mopari-pariko mohalea antiana hakilo kakaraona, nuhaleami antiana rokilo kakaraona. 42 Ane ara au mamperapi ba apa pea, nuwei woya. Hai inee nupokabohii i hangka rangamu au mampeinao mebolo irio." 43 "Niisato wori paturo au manguli: 'Nupokaahi hangka rangamu, hai nukahihi iwalimu.' 44 Agayana ide-ide Kuuliangaakau: nupokaahi iwalimu, hai nupekakaengaahe tauna au mampopeahi-ahiko. 45 Lawi ane maroa lalumu i iwalimu, babehiamu ina nodo babehiana Umamu au ara i suruga, hai ina tongawa kaoyona anana Pue Ala. Lawi maroa laluna Pue Ala i ope-ope tauna. Ia mampopesupa alo i tauna au maroa hai i tauna au kadake. Napaara mai uda i tauna au manoto hai i tauna au motengko lalunda. 46 Ane nupokaahi peahe tauna au mampokaahiko, babehiamu iti barako ina nahurungia Pue Ala. Mogalori toperuru asele au nuimba nodo topodongko, maahihe i tauna au mampokaahihe. 47 Ane maroa pea lalumu i himadamu, ba nuuli maroa babehiamu? Mogalori tauna au bara moisa Pue Ala, nodomi babehianda. 48 Kamaahina Pue Ala bara ara kamakurana. Mewali, iti wori au hangangaa nubabehi."

Matthew 6

1 "Nupamaroa-roa, bona ineeko mobabehi rara mpoagama i lindonda tauna bosa bona raita pea hangka rangamu. Lawi ane nodo babehiamu, barako ina nawati Pue Ala, Umamu au ara i suruga. 2 Mewali, ane motulungiko tauna au meahi-ahi, inee nupopaisa i tauna bosa, nodo au rababehi tauna au maroa i raoa pea. Ihira mampetudungia kamaroana lalunda i lalu sou penombaa ba i rara au mahile bona ratoya hangka ranganda. Bara ara apa-apa au ina rahumba hangko i Pue Ala, lawi rahumbami petoyanda ranganda. 3 Agayana oyo, ane moweiko, nuwei ngkandii i suka kabulana lalumu, 4 bona dati raisa tauna bosa. Hai Umamu au ara i suruga ina moisa kamaroana babehiamu au bara raisa rangamu, hai Ia ina mohurungiako." 5 "Ane mekakaeko, inee nodo tauna au maroa peahe i humenda. Raunde meangka mekakae i lalu sou penombaa ba i porompengaa rara bona raitahe hai ratoya tauna. Mewali, anti karahumbanami petoyanda ranganda, barapohe molambi pewati hangko i Pue Ala. 6 Agayana oyo, ane mekakaeko, mesuako i lalu lincumu, nutuko babamu, hangko mekakaeriko i Umamu au bara nuita. Lawi Ia moita mpuu babehiamu au bara raisa rangamu, hai Ia ina mohurungiako. 7 Ane mekakaeko, inee nupopenggoli-nggoli nodoko tauna au bara moisa Pue Ala. Pekirinda, ane ngkalanga pololitanda, ina tepabukei pekakaenda. 8 Inee nupeulai babehianda! Lawi naisa amimi Umamu au ara i suruga apa au nuparaluu hangko damani nuperapi. 9 Mewali, mekakaeko node: Umangki au ara indora i suruga, Kipakahile hangaMu au malelaha. 10 Nupopewali poparentaMu i dunia, bona ope-ope tauna mobabehi peundeaMu nodo au rababehi i suruga. 11 Nuweingkai paandeki au handa i alo ide. 12 Nuampungi salangki, nodo wori ikami moampungi salanda rangangki irikami. 13 Ineengkai Nupogiangaa rakelo, Nukabahamongkai hangko i kuasa au kadake. Lawi Oyomi Datu au makuasa hai au meawa tuwoNa duuna kamahae-haea. Amin. 14 Ane nuampungi rangamu au masala irio, Umamu au i suruga ina moampungi wori salamu. 15 Agayana ane bara nuampungi rangamu au masala irio, Umamu au i suruga bara wori ina moampungi salamu." 16 "Ane mopuasako, inee marinti lindomu nodohe tauna au maroa i raoa pea. Ane mopuasahe, marinti lindonda hai raoaka barahe mewawalindo ba mekarabi, bona raita tauna kamopuasanda. Nikatuinao: anti karalambinami petoyanda ranganda, barapohe molambi apa-apa hangko i Pue Ala. 17 Agayana oyo, ane mopuasako, mewawalindoko hai mekarabiko, 18 bona dati raisa tauna kamopuasamu. Batena pea Umamu i suruga au bara raita au moisa kamopuasamu. Ia ina moita mpuu babehiamu au bara raisa rangamu, hai ina mohurungiako." 19 "Ineeko morampu anu-anu i dunia. Lawi anu-anu i dunia peisa naande bubu ba mewali tagara. Pambolia anu-anumu peisa rabungkahi hai ihina rapanangka. 20 Agina nubabehi babehia au maroa, lawi ane nubabehi nodo, lempona nuwoli anu-anumu i lalu suruga. Anu-anumu iti bara ina matanta, lawi indora bara ara au mopatagara, bara ara au mopabubu, bara ara au morugii, hai bara ara au mopanangka. 21 Lawi iumba kaarana anu-anumu, inditi wori lalumu." 22 "Matamu iami hulona watamu, lawi ane maroa matamu, manoto petotokimu. 23 Agayana ane wura matamu, makaindi ntepuu petotokimu. Ane hulo au ara i watamu mewali makaindi, meruu ntepuu kamakaindina." 24 "Bara ara hadua tauna au nabuku mampobagoa rodua tauna, lawi hadua ina napokaahi, hai hadua nakahihi. Hadua ina napeulai hawana, hai hadua nasapuaka. Nodo wori oyo, barako peisa mampeulai peundeana Pue Ala, hai mohahaoki woriko anu-anu dunia." 25 "Mewali, Kuuliangaakau: inee karao inaomi ba niuli: 'Apami wei au taande hai taenu?' Inee karao inaomi ba niuli: 'Apami au tapohampi?' Lawi katuwomi melumbu hangko i paande hai pehampi. 26 Peitahe tadasi au membaro node hou node mai. Barahe mowia, barahe mepare, bara ara tambarunda. Nauri nodo, Umami au ara i suruga batena mopaandehe. Apa mani ikamu. I peitana Pue Ala, meliu katuwomi pane katuwonda tadasi. 27 Apami pobunduana ngkaya au nipekiri? Kehapiri karao inaomi mampekiri mampopengaa, barakau peisa motambai tinuwumi nauri hambengia pea. 28 Moapari hai karao inaomi mampekiri pehampimi? Peita bunga i pada. Barahe mobago, barahe mandau. 29 Agayana Kuuliangaakau: mogalori Datu Salomo au pebuku ntepuu, hampina bara himbela peraena hai bunga iti. 30 Mewali, ane Pue Ala mampoperae hehi i pada au ara i alo ide, hai rahuwe kahalo, apa mani ikamu? Meliu pekadipurana Pue Ala irikamu. Moapari hai bara niharunga pekadipuraNa? 31 Inee karao inaomi ba niuli: 'Apami wei au taande hai taenu? Apami wei au tapohampi?' 32 Ope-ope iti rapekiri liliu tauna au bara moisa Pue Ala. Agayana inee nipokalanga iti, lawi ope-ope au niparaluu, naisa haha Umami au i suruga. 33 Mewali, hangangaa nipaiyoru poparentana Pue Ala i lalu katuwomi hai hangangaa nibabehi liliu babehia au manoto i peitaNa. Ane nibabehi nodo, hinangkana au niparaluu batena Naweikau. 34 Mewali, inee karao inaomi mampekiri apa au ina mewali kahalo. Alo ide handami kamaparina, inee mbuli nitambai mampekiri apa au ina mewali kahalo."

Matthew 7

1 "Ineeko mosalai rangamu, bona dati woriko nasalai Pue Ala. 2 Lawi hoka au nupake i rangamu, iti wori ina rapopohokaako. Lempona, ane mobotusiko rangamu, nodo wori Pue Ala ina mobotusi kara-karamu. 3 Moapa hai nuparesa pupu i matana rangamu, moleri rangka kau au ara i matamu bara nuita? 4 Noumba pane peisa nuuliangaa rangamu: 'Mai kuingihi pupu matamu,' moleri ara mani rangka kau i matamu. 5 Ineeko mengkamaroa! Hangangaa nuingihi hampai rangka au ara i matamu, hangko manotori petotokimu moingihi pupu i matana rangamu." 6 Roo indo, Yesu mopahawe ngkora pandiri ide, Nauli: "Ineeko mowei paande au maroa i dike au maila, bona datihe menggoli hai rakekiko. Ineeko mowei apa au masuli i boe, bona dati rapangka-pangka mbero pea." 7 "Perapimide i Pue Ala, ina Naweiko. Haokimide apa au nuparaluu i Pue Ala, ina nulambi. Tidongkomide baba, ina Nabungkahiako. 8 Lawi hema au merapi ina rawei. Hema au mohaoki ina molambi. Hema au motidongko baba, ina rabungkahia. 9 Ba arakau au mowei watu i anami ane merapi roti? Ba arakau au mowei ile ane merapi bau? Bara! 11 Kehapiri kadake lalumi, niisa mani mowei apa au maroa i anami. Apa mani Umami au ara i suruga! Naisa mpuu mowei apa au maroa i tauna au merapi Iria." 12 "I paka-pakana, apa au nuunde rababehi rangamu irio, iti wori au hangangaa nubabehi i rangamu. Itimi paturona Aturana Musa hai paturonda nabi. 13 Mesuako moliu i baba au maigu, lawi maemba baba hai mahile rara au monontohi naraka, hai bosa wori tauna au moliu i rara iti. 14 Agayana maigu baba hai kokoi rara au monontohi katuwo maroa, hai haodi pea tauna au molambi." 15 "Mainga-ingakau i nabi au mepakanawohe. Ihira hawe i olomi nodohe dimba agayana katouana nodohe serigala au maseke. 16 Niisa podongkonda ane niita wuana pobagonda au kadake. Anggoro bara rapupu hangko i dui sumbali. Kau rodo bara mowua gambu. 17 Kau au marudu, maroa wuana. Kau au maduhu, bara maroa wuana. 18 Bara ara kau au maroa au kadake wuana, hai bara ara kau au kadake au maroa wuana. 19 Kau au bara mowua maroa, ina ratiwi hai raintuki. 20 Niisa pepakanawonda nabi iti ane niita wuana pobagonda. 21 Bara ope-ope tauna au mokabelaiNa 'Pue,' ina mesua i lalu poparentana UmaNgku au ara i suruga. Batena pea tauna au mobabehi peundeaNa au ina mesua i lalu poparentaNa. 22 I alo pobotusi i kahopoa dunia, bosa tauna ina mouliangaaNa: 'Pue! Pue! Bara pae Nuisa kaikamina au mopahawe Ngkorana Pue Ala i lalu hangaMu! I lalu hangaMu kipopeloho seta. Hai ngkaya wori tanda kuasa kibabehi i lalu hangaMu.' 23 Ina Kuhanaihe: 'Barakau Kuisa! Pelohokau hangko inde, ikamu au kadake babehiami.' " 24 "Hema au mampehadingi lolitaNgku hai napeulai, peisa rapandiri nodo hadua tauna au mapande moaro souna i wongko watu au maroho. 25 Toa uda, meumbalami owai, hai angi morumpa sou iti, agayana bara madungka, lawi raaro i wongko watu au maroho. 26 Agayana tauna au mampehadingi lolitaNgku ide hai bara napeulai, peisa rapandiri nodo hadua tauna au ntuli au moaro souna i wongko wungi. 27 Toa uda, meumbalami owai, hai angi morumpa sou iti, pane liliu madungka, magero ope-ope." 28 Karoona Yesu mololita, tingkaramohe ope-ope tauna au mohadi paturoNa, 29 lawi pepaturoNa bara nodo guru-guru agama, agayana nodo tauna au makuasa ntepuu.

Matthew 8

1 Pendauluna Yesu hangko i tongku-tongkuna, bosa tauna meula Iria. 2 I tempo iti, maimi hadua tauna au ketangga molingkudu motumpa i lindona Yesu, nauli: "Pue, kuisa kaNubukuna mopakaohana. Ane Nuunde, pakaohana wongkoya!" 3 Napetobomi Yesu tauna iti, Nauliangaa: "Kuunde mpuu. Maohamoko!" Tempo iti peawomi, maoha. 4 Roo indo, nauli mbuli Yesu iria: "Inee nupopololita i hema pea apa au mewali inona. Laomoko hampai nupetudungia watamu i tadulako menomba bona naita kamaohamumi, hai nuantimi popenombamu moula parenta au teuki i lalu Aturana Musa, bona tongawa i ope-ope tauna kamaohamumi." 5 PesuaNa Yesu i boea Kapernaum, hawemi hadua tadulakonda surodado to Roma mampohidupaa Yesu hai merapi tulungi, 6 nauli: "Tua, hawingku au ara i sou, rumihi kamahaina. Maturu liliu pea anti pantodihana." 7 Nauli Yesu: "Ina laoNa mopakaoha." 8 Nahanai tadulako surodado iti: "Barana hintoto Nusondaki. Kehapiri hantepo pea lolitaMu Nuuli, hangangaa maoha hawingku. 9 Kuisa Oyo au makuasa mobabehi iti, lawi iko ide, ara wori au i wongkoku, hai ara worihe au kupohawaa. Ane rapana kupohawaa hadua surodado, kuuliangaa: 'Laoko!' hangangaa lao. Ane kukakio surodado au ntanina: 'Maiko!' hangangaa mai. Ane kuuliangaa hawingku: 'Babehi iti!' hangangaa nababehi. Nodo wori Oyo Tua, apa au Nuuli inde, itimi au ina mewali i soungku." 10 Tingkara Yesu mampehadingi lolitana tadulako surodado iti. Ido hai Napembalilingimohe au meula Iria, Nauli: "Mahile ntepuu pepoinalaina tauna ide! Kehapiri i to Isaraeli, bara mani ara hadua Kuhumba au mahile pepoinalaina nodo tauna ide au bara to Yahudi. 11 Mewali, bona niisa: i lalu poparentaNa Pue Ala, bosa tauna au barahe to Yahudi ina mewali taunaNa. Ina maihe hangko i pembetoa alo hai hangko i katampua alo, mohudahe hai maande matana-tanahe i lalu suruga hihimbela hai Burahima, Isaki hai Yako, toiyorunda to Yahudi. 12 Katouana, ketoYahudimi au hintoto mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. Agayana bosahe ina ratende i lalu kakaindiana au karao hangko i Pue Ala. Inditi, ina moteria hai mantodiha liliuhe." 13 Roo indo, nauli Yesu i tadulako surodado iti: "Mesulemoko, lawi apa au nupoinalai ina mewali." Tempo iti, maoha mpuumi hawina au mahai i souna. 14 Hambela tempo, Yesu lao i souna Peturu. Inditi, Naita pengantina Peturu au towawine maturu i paturuana lawi napawembe. 15 Nakingkimi Yesu tayena towawine iti, liliu maoha. Hangko inditi, ia mearomi hai morora Yesu. 16 Kalumbami, bosa tauna mai i Yesu moanti ranganda hai halalunda au mahai hai au napesawii seta. Yesu mampopeloho seta iti hai lolitaNa pea, hai tauna ntanina au mahai Napakaoha worihe. 17 Ope-ope au nababehi Yesu ide mopabukeimi lolitana nabi Yesaya hangkoya au manguli: "Iami au mohalea pantodihanta hai mopakaoha hakinta." (Yesaya 53:4) 18 Hambela tempo, bosa mpuu tauna motoleliki Yesu. KaNaitanda, Ia motudu topeguruNa mowetahe lao i tanda orupena rano. 19 I tempo iti, ara hadua guru agama to Yahudi au mai i Yesu, nauliangaa: "Guru, iumba pea kalaoaMu, kupeinao meula Irio!" 20 Nahanai Yesu, Nauli: "Serigala ara kalolunda, hai tadasi ara haranda, agayana Iko, Ana Manusia, bara ara sou au Kupaturui." 21 Roo indo, ara wori hadua tauna au meula Iria au manguliangaa: "Pue, Nupaliuna hampai lao motawu umangku." 22 Agayana nauli Yesu iria: "Meulako Iriko! Pogiangamohe tomate motawu hangka tomatenda." 23 Hangko inditi, mesawimi Yesu i lalu duanga hihimbela hai topeguruNa, pane meangkamohe. 24 Unga pea keangi mata au rumihi i rano, alana balumba morumpa duanganda. I tempo iti, Yesu tangana leta. 25 TopeguruNa lao morua, rauliangaa: "Pue! Tulungingkai! Ina marugike!" 26 Yesu mouliangaahe: "Moapari hai langakau? Ikamu ide makura gaga pepoinalaimi." Mearomi Yesu hai liliu mokambaroa himburu hai balumba i rano. Unga pea lene rano. 27 Tingkara mpuuhe topeguruNa, rauli: "Hemari tauna ide pane himburu hai balumba moula hawaNa!" 28 Kateduunda i tampo Gadara i hambali rano, maimohe rodua tauna au napesawii seta mampohidupaa Yesu. Hawehe hangko i talumba lawi maida-idahe inditi. Tauna au rodua iti rumihi kakadakenda, ido hai barapi ara tauna au bai moliu inditi. 29 Monganga-ngangahe seta au mesawihe iti, rauli: "Anana Pue Ala! Moapari hai maiKo? Ineengkai Nuhuku! Bara mani hawe tempona Nupakaparingkai." 30 Bara karao hangko inditi, arahe boe hambanguna tanganda masui. 31 Seta au mesawi i tauna iti merapi i Yesu, rauli: "Ane hangangaa Nupopelohongkai hangko inde, Nutudungkai mesua i boe itihe." 32 Nauli Yesu: "Laomokau!" Meloho mpuumohe seta iti liliu mesua i boe. Melangkahe boe iti lao mengkanawo i rano pane matehe maliso. 33 Tauna au mokampai boe iti moitahe apa au mewali i boenda hai apa au mewali i tauna au napesawii seta iti. Melangkamohe lao i boea mopahawe apa au mewali. 34 Ido hai mokoloromohe mai ampu boea mampeinao mampohidupaa Yesu. Karaitana Yesu, mamperapihe bona Ia padu hangko i boeanda.

Matthew 9

1 Hangko inditi, mesawimi Yesu i duanga hihimbela hai topeguruNa, mowetahe mesule lao i paidaanda i boea Kapernaum. 2 Kahawenda, arahe tauna au mokowa hadua topalu au rapopaturu i ale, maihe i Yesu. Kanaitana Yesu kamahilena pepoinalainda, Ia manguli i topalu iti: "AnaNgku, nupakaroho lalumu! Teampungimi dosamu." 3 Bahangkia guru agama mohadi lolitana Yesu iti. Nauli lalunda: "Kadake mpuu tauna ide. Ia mopahimbela kuasaNa hai Pue Ala!" 4 Agayana naisa ntepuu Yesu apa au ara i lalunda. Ido hai Nauliangaahe: "Moapari hai koi inaomi? 5 Umba au mamura rauli: 'Teampungimi dosamu,' ba 'Pearo hai molumaomoko.' 6 Bona niisa, Iko ide, Ana Manusia, makuasa moampungi dosa i dunia. Ide-ide ina Kupatongawaakau kaarana kuasaNgku moampungi dosa." Hangko inditi, membalilimi i topalu iti, Nauliangaa: "Mearomoko, nulolomi alemu, hai mesulemoko!" 7 Mearo mpuumi topalu iti, hai mesule lao i souna. 8 Karaitana tauna bosa apa au mewali iti, langamohe, hai motoyahe Pue Ala, rauli: "Mahile mpuu kuasana Pue Ala au Nawei wori i manusia!" 9 Roo indo, padumi Yesu hangko inditi. I tanga rara, naita hadua toperuru asele au mohuda i kantorona, hangana Matiu. Nauli Yesu iria: "Meulako Iriko!" Meangkami Matiu hai liliu meula i Yesu. 10 Hangko inditi, Yesu hai topeguruNa maandehe i souna Matiu. Tanganda maande, mai worihe bosa toperuru asele hai tauna ntanina au maande sambela hai ihira. Tauna iti raimba nodo tauna au kadake. 11 Arahe to Parisi au moita iti. Ido hai rapekune i topeguruna Yesu: "Moapari hai gurumi maande sambela hai toperuru asele hai tomadosa?" 12 Nahadi Yesu lolitanda, ido hai Nauliangaahe: "Tauna au bara mahai, bara paraluu mohaoki sando. Tauna au mahai pea au paraluu mohaoki sando. 13 BaraNa mai mokakio tauna au manoto babehianda. Kamaingku ide, mokakioNa tomadosa bona menosohe hangko i dosanda. Mewali, nipekiri hampai apa lempona Ngkorana Pue Ala au teuki node: 'Bara Kuperapi binata au nipopenomba Iriko. Au Kuperapi, bona maahikau i hangka rangami.' " (Hosea 6:6) 14 Hangko inditi, hawehe bahangkia topeguruna Yohane Toperiu i Yesu, rapekune iria: "Ikami hai to Parisi mopuasa. Moapari pane topeguruMu barahe mopuasa?" 15 Yesu mohanaihe hai ngkora pandiri ide, Nauli: "Tauna i posusa petauna barahe mopuasa i tempona toratauna tobalilo ara mani i olonda. Agayana hambela tempo, toratauna tobalilo ina raala hangko i olonda. I tempo itiri, hangko mopuasahe." 16 Roo indo, Yesu mopahawe ngkora pandiri au rompaka, Nauli: "Bara ara hadua tauna au motampelei badu au hae hai hasepa bana au wou. Lawi hasepa bana au wou ina mengkuru duuna mahepa badu au hae iti, alana kahile-hileari kahepana. 17 Nodo wori bara maroa mokando anggoro au wou i pambolia au hae. Lawi ane rengke, ina mahepa pamboliana au hae iti, alana mabubu anggoro, hai marugi wori pamboliana. Mewali anggoro au wou hangangaa rakando i pambolia au wou, bona maroa ope-ope." 18 Tangana mani Yesu mololita i topeguruna Yohane Toperiu, hawemi hadua tadulako sou penombaanda to Yahudi molingkudu i lindona Yesu merapi tulungi, nauliangaa: "Anangku towawine hangko mate. Laoke i soungku, Nupetobo bona tuwo hule." 19 Laomi Yesu meula i tauna iti, hai topeguruNa meula worihe. 20 I tanga rara, maimi hadua towawine mohungkuki hangko i taleuNa. Towawine iti, hampulomi hai rompare nahumba liliu, bara ara pengkarooangana. Nauli i laluna: "Ane kupetobo pea wuntu baduNa, hangangaa maohana." Hangko inditi, ia mohungkuki Yesu hangko i taleuNa hai napetobo wuntu baduNa. 22 Napembalilingimi Yesu towawine iti, Nauliangaa: "AnaNgku, nupakaroho lalumu! Maohamoko, lawi mepoinalaiko Iriko." Tempo iti peawomi, maohami towawine iti. 23 Roo indo, pulomi Yesu lao i souna tadulako sou penombaa. Kahawena, Naita bosa tauna au motulali hai au moteria. 24 Nauliangaahe: "Pelohokau ope-ope hangko inde. Anangkoi ide bara mate. Leta pea." Karahadina iti, raele-eleri. 25 Padumohe ope-ope, Yesu mesua i paturuana anangkoi iti, hai Nakingki tayena. Liliu mearo anangkoi iti. 26 Bambari ide tehawukami i humalele tampo iti. 27 Tangana Yesu mopaliliu polumaoNa, ara rodua tobilo au meula-ula i bokoNa hai mekakakiohe, rauli: "Pemuleana Datu Daudi, Nupokaahi wongkamia!" 28 Pesuana Yesu i lalu sou, maimohe tobilo au rodua iti mampohidupaa. Napekunehe Yesu: "Ba nipoinalai kaarana kuasaNgku mopakaohakau?" Rahanai: "Kipoinalai, Pue!" 29 Hangko inditi, Napetobomi matanda hai Nauliangaahe: "Kupakaohamokau moula pepoinalaimi." 30 Unga pea meitahe. Roo indo, Yesu mokontohe, Nauli: "Inee nipopololita i hema pea apa au Kubabehi irikamu ide." 31 Agayana lao peamohe mobambari apa au nababehi Yesu i humalele tampo iti. 32 Kapadunda tobilo iti, raanti wori i Yesu hadua tauna au mahai. Tauna iti bara peisa mololita lawi napesawii seta. 33 Yesu mampopelohomi seta hangko i tauna iti, pane peisami mololita. Rapotingkara tauna bosa moita au mewali iti, rauli: "Mahile ntepuu kuasaNa! Bara mani hambela taita au nodo Ia i tamponda to Isaraeli!" 34 Agayana to Parisi, barahe mampoinalai kahangko i Pue Alana kuasana Yesu, rauli: "KuasaNa iti hangko i Datu Tokadake. Ido hai peisa mampopeloho seta." 35 Nodomi Yesu mampolumaongi boea-boeana. Ia mepaturo i sou penombaa, mopahawe Ngkora Marasa kana i poparentana Pue Ala. Napakaoha wori ope-ope tauna au mahai hai au bara masilolonga watanda. 36 Maahi laluNa moita tauna bosa, lawi ngkaya kaparinda, hai bara ara au motulungihe, nodohe dimba au bara raporewu. 37 Nauli Yesu i topeguruNa: "Tauna bosa nodohe pare au mangka. Ngkaya pare au mangkami, agayana topepare barahe bosa. 38 Ido hai hangangaa niperapi i ampu bonde bona Natuduhe tauna lao mepare i bondena."

Matthew 10

1 Yesu mokakio topeguruNa au hampulo hai rodua, hai Naweihe kuasa mampopeloho seta hai mopakaoha ope-ope tauna au mahai hai au bara masilolonga watanda. 2 Hanganda surona Pue Yesu au hampulo hai rodua iti, idemohe: Au nguru-nguruna Simo, au rahanga wori Peturu; roo indo, Andaria adina Simo, Yakobu anana Sebedeus, Yohane adina Yakobu, Pilipu, Bartolomeus, Tomas, Matiu toperuru asele, Yakobu anana Alfeus, Tadeus, Simo to Selot, hai Yudasi Iskariot au mampobalu Yesu i iwalina. 5 Au hampulo hai rodua iti natuduhe Yesu lao moanti Ngkora Marasa. Hangko damanihe meangka, Napaturohe node: "Ineekau lao i boeanda tauna au barahe to Yahudi. Ineekau lao i boeanda to Samaria. 6 Agayana laokau hampai i hangka to Yahudinta, pemuleanda to Isaraeli. Ihirami nodo dimba au puha. 7 Niuliangaahe node: 'Barapi mahae ina hawe poparentana Pue Ala i dunia.' 8 Nipakaoha tauna au mahai, nipatuwo tauna au mate, nipakaoha tauna au kehaki tangga, nipopeloho seta au mampesawii tauna. Ope-ope pewati nawei mberokau Pue Ala. Mewali, hangangaa niwei mbero worihe apa au ara irikamu. 9 Ineekau moanti anu-anumi i polumaomi. Ineekau moanti doi ba bulawa ba salaka. 10 Ineekau mebaku, ineekau moanti badumi morontau ba kandupa ba lai. Lawi hintotokau molambi kaparaluuami hangko i tauna au nibambaria Ngkorana Pue. 11 Ane hawekau i hambua boea, nihaoki inditi tauna au maroa lalunda au raunde motarimakau i lalu sounda. Hai maidakau inditi duumi meangka lao i boea ntanina. 12 Ane mesuakau i lalu sou, niuliangaahe ampu sou: 'Pue mowatikau!' 13 Ane maroa lalunda ampu sou, ina nawatihe Pue Ala. Agayana ane bara maroa lalunda, barahe ina molambi pewati hangko i Pue. 14 Ane ara ampu sou ba ampu boea au barakau motarima ba au bara mounde mampehadingi lolitami, nipalehi sou ba boea iti, hai nitaronta awu au mentaka i palanta bitimi, iti tandana barapi ikamu au mohuru ane Pue Ala mohukuhe. 15 Tou mpuu au Kuuliangaakau: i alo pobotusi kahopoa dunia, meliu pehukuna Pue Ala mohukuhe tauna iti pane pehukuNa i ampu boea Sodomo hai Gumora hangkoya." 16 "Maroa-roakau, lawi Kutudukau lao i tauna au kadake. Ikamu ina nodo dimba i olonda serigala. Hangangaa mapande-pandekau nodo ile, agayana hangangaa nipamaalusu wori poantimi nodo tadasi au bara ara tunggaianda au kadake. 17 Mainga-ingakau, lawi ikamu ina rahaka hai raanti lao i tadulako agama. Ina rawombe-wombekau i lalu sou penombaa. 18 Anti peulami Iriko, ikamu ina rahuhu i topoparenta hai i datu-datu. I tempo iti, ina raweikau katepaka mopahawe kana i pepoinalaimi Iriko i lindonda topoparenta hai i tauna au bara manihe moisa Pue Ala. 19 Agayana ane raantikau lao i topoparenta, ineekau langa ba apa au ina niuliangaahe ba noumba pehanami. Lawi i tempo iti, Pue Ala ina mouliangaakau apa au hintoto niuli. 20 Mewali, apa au niuli i tempo iti, bara hangko i pekirimi. Lolitami iti ina mesuwu hangko i Inao Malelaha au Naweikau Umami au ara i suruga. Iami au ina mopakanotoakau apa au niuli i tempomi mololita. 21 Hambela tempo, tauna ina mohuhuhe halalunda ba ananda bona rapapate anti peulanda Iriko. Ara wori anangkoi au ina moewa tosaenda hai mokirahe bona rapapate. 22 Ikamu ina rakahihi ope-ope tauna anti peulami Iriko. Agayana tauna au meula liliu Iriko duuna i kahopoana ina molambihe katuwo maroa. 23 Ane rapopeahi-ahikau i boea au hambua, padukau lao i boea hambuana. Bona niisa, kuuliangaakau: hangko damanikau roo moanti Ngkora Marasa i humalele tamponda to Isaraeli, Iko, Ana Manusia, ina hawe. 24 Toposikola bara meliu karabilana hangko i guruna. Hadua hawi bara meliu karabilana hangko i ampuna. 25 Apa au mewali i hadua guru, iti wori au ina mewali i topeguruna. Apa au mewali i hadua tuana, iti wori au ina mewali i hawina. Maroa-roakau, lawi Iko ide, Ampumi, hai ikamu, topeguruNgku. Mewali, ane rapana Iko rahanga Beelsebul, datunda ope-ope seta, pelumbunami ikamu au meula Iriko. Ina rakakabosai worikau." 26 "Agayana kehapiri nodo, ineehe nipokalanga tauna au moewakau. Lawi ope-ope au Kuuliangaakau ide ina tewungkehi. Hai ope-ope lolitaNgku au tewuniangi mani ina tongawa. 27 Apa au Kuuliangaakau au bara rahadi tauna ntanina, hangangaa nipololita i ope-ope tauna. Apa au Kukaneniakau i talingami, nipasimbuku kanipahawena i talinganda tauna bosa. 28 Ineekau mampokalanga tauna au mampeinaohe mopapatekau, lawi bara ara kuasanda mohukukau duuna kamahae-haea. Au hangangaa nipokalanga iami Pue Ala, lawi Ia au makuasa motendekau i lalu naraka. 29 Rombaa dena peisa rapobalu hampeka pea doi see. Agayana nauri nodo, bara ara hambaa au mate ane bara peundeana Pue Ala Umami. 30 Apa mani ikamu. Mogalori weluami, naisa Pue Ala kangkayana. 31 Mewali, ineekau langa. Melumbu pekadipurana Pue Ala irikamu pane pokadipuraNa dena au bosa. 32 Hema au mopangaku i rangana peulana Iriko, ia wori ina Kupangaku i UmaNgku au ara i suruga. 33 Agayana hema au mosapuaka peulana Iriko i lindonda tauna, ia wori ina Kusapuaka i UmaNgku au ara i suruga." 34 "Inee niharunga kamaiNgku ide ina mopahintuwu tauna. Bara! KamaiNgku ide ina mampoposisala tauna. 35 Lawi i kamaiNgku ide, tauna au hantambi ina mobungka-bungka, lawi hantanga meula Iriko, hantangahe bara. Ananda tobalilo moewa umana, ananda towawine moewa inana, maniana moewa pengantina. 37 Hema au melumbu pampokakayana inana ba umana pane pepokaahina Iriko, bara hintoto mewali topeulaNgku. Hema au melumbu pampokakayana anana pane pepokaahina Iriko, bara hintoto mewali topeulaNgku. 38 Hema au bara mau mohalea kau mombehape hai meula Iriko, bara hintoto mewali topeulaNgku. 39 Hema au mokabaha peundeana haduduana hai meula Iriko kehapiri rapapate, iami au molambi katuwo maroa. Agayana hema au mampeulai peundeana haduduana, bara molambi katuwo maroa. 40 Hema au motarimakau, himbelami Iko au natarima. Hema au motarimaNa, himbelami Pue Ala au natarima, lawi Iami au motuduNa. 41 Hema au motarima hadua surona Pue Ala lawi ia mpuumi surona Pue Ala, ia ina molambi hurungina au hintoto i tauna au natudu Pue Ala. Hema au motarima hadua tauna au manoto lawi ia mpuumi tauna au manoto, ia ina molambi hurungina au hintoto i tauna au manoto. 42 Hema au motulungi hadua topeulaNgku lawi ia mpuumi topeulaNgku, ina molambi hurungina i alo au ina mai. Kehapiri hadua tauna mowei pea owai ntoo i hadua topeulaNgku au koi tuwona, ia ina molambi hurungina hangko i babehiana au maroa."

Matthew 11

1 Karoona Yesu mopaturo topeguruNa au hampulo hai rodua, Ia laomi mepaturo hai mobambari Ngkora Marasa i boea-boea au hungku. 2 I tempo iti, Yohane Toperiu tangana ratarunggu. Kanahadina Yohane apa au napobago Kerisitu, ia motudumi bahangkia topeguruna lao i Yesu mampekune iria: 3 "Ba Oyo mpuu Datu Topehompo au nadandi Pue Ala? Ba ara mani au ntanina au kipegia?" Lao mpuumohe topeguruna Yohane mopahawe pampekunena iti i Yesu. 4 Kanahadina Yesu pekunenda, Nauliangaamohe: "Mesulemokau, hai nipetumbuia Yohane apa au nihadi hai au niita: 5 au bilo meitami, au palu molumaomi, au ketangga maohami, au bongo mehadimi, tauna au mate Kupatuwo hule, hai Ngkora Marasa Kupahawemi i tauna au meahi-ahi tuwonda. 6 Morasihe tauna au bara bata-bata lalunda Iriko." 7 I pesulenda surona Yohane Toperiu, mololitami Yesu i tauna bosa kana i Yohane, Nauli: "Apa tunggaiami lao i Yohane i pada wungi hangkoya? Ba mampeinao peakau moita tiko au nawui himburu node hou node mai? Bara! 8 Mewali, apari au nipeinao lao nipeita? Ba mampeinaokau mampeita tauna au makara hampina? Bara wori, lawi tauna au makara hampinda maida peahe i souna datu. 9 Mewali, apari au nipeinao lao nipeita? Ba mampeinaokau mampeita nabi? Ane nodo, tou mpuu. Agayana Kuuliangaakau meliu kamahilena tuwona Yohane hangko i nabi au ntanina. 10 Lawi Yohane iti au natunggai i lalu Sura Malelaha hangkoya. Nauli Pue Ala i AnaNa: 'Idemi suroNgku, au ina Kutudu moiyoru hangko Irio, bona mopasilolonga raraMu.' " (Maleakhi 3:1) 11 Nauli mbuli Yesu: "Bona niisa: hangko i ope-ope tauna au rapoanaka i dunia ide, bara ara hadua au meliu kamahilena tuwona hangko i Yohane Toperiu. Agayana mepongka ide-ide, morasi mpuuhe tauna au mengkoru i Pue Ala. Mogalori hadua tauna au tepakoi tuwona i lalu poparentana Pue Ala, mahile tuwona pane Yohane. 12 Hangko i pobagonami Yohane Toperiu hawe i tempo ide, tauna au kadake mopari-parihe moewa taunana Pue Ala mampeinao mokuasaihe. 13 Hangko i nabi-nabi hangkoya duuna hawe i Yohane ide-ide, ope-ope nabi hai Aturana Musa mopahawe apa au ina mewali i tempo ide. 14 Mewali, ane niunde mampoinalai lolita ide, Yohanemi au natunggai hadua nabi hangkoya au mopahawe kaina hawena hule nabi Elia. 15 Hemakau au motalinga, nipehadingi maroa! 16 Ikamu au tuwo ide-ide peisa rapandiri nodo anangkoi au mohuda-huda i pobalu-balua au mombekakiohe, 17 rauli: 'Kiwawahakau monani-nani i lalu katana-tana, agayana barakau meula irikami, Kiwawahakau moteteria, agayana bara worikau mau moteria hihimbela hai ikami.' 18 Lempona: Yohane Toperiu bara niunde. Iko wori, baraNa niunde. Kamaina Yohane, mopuasa hai bara moenu au melangui. Nisapuaka liliu, niuli node: 'Ia napesuangi seta!' 19 KamaiNgku Ana Manusia, maenuNa hai maandeNa. Agayana nisapuaka woriNa, niuli: 'Peita! Topehioro, tomalangu, ranganda toperuru asele hai tomadosa!' Agayana nauri nodo, kamanotona rarana Pue Ala tongawa i lalu katuwonda tauna au mampeulai peundeaNa." 20 Hangko inditi, Yesu mokontohe to Yahudi au maidahe i bahangkia kota i tampo Galilea, lawi nauri paka Nababehiahe tanda kuasa i boeanda, bara mpuuhe menoso hangko i babehianda au kadake. 21 Nauli Yesu: "Marugikau to Korasim hai to Betsaida! Ngkaya mpuu tanda kuasa au Kubabehi i boeami, agayana bara mpuukau menoso hangko i dosami. Ane rapana tanda kuasa iti Kubabehi i lalu kota Tirus hai Sidon, kemahaemohe menoso hangko i dosanda, nauri barahe to Yahudi. Kemangalamohe waru ngkasusa rapohampi, hai watanda raawui, tanda katebalikinami lalunda. 22 Mewali, bona niisa: i alo pobotusi kahopoa dunia, ina rumihi mpuu pehukuna Pue Ala irikamu pane pehukuNa i to Tirus hai to Sidon. 23 Hai ikamu wori to Kapernaum! Ba nipehangu ina naangkakau Pue Ala hawe i suruga? Bara! Ina Natendekau i lalu naraka! Ane rapana tanda kuasa au Kubabehimi i boeami, Kubabehi wori i kota Sodomo hangkoya, kota iti kebara napakarugi Pue Ala, ara mani duuna ide-ide. 24 Mewali, bona niisa: i alo pobotusi kahopoa dunia, rumihi mpuu pehukuna Pue Ala irikamu pane pehukuNa i to Sodomo au kadake babehianda hangkoya." 25 I tempo iti, mekakaemi Yesu, nauli: "O Uma, Ampu langi hai dunia! KutoyaKo, lawi ope-ope au tewuniangi hangkoya, Nupopaisaamohe tauna au i woi tuwonda, agayana Nuwuniangiahe tauna au mapangka posikolanda hai tauna au mapande, 26 lawi nodomi peundeaMu, Uma." 27 Roo indo, nauli mbuli Yesu: "Ope-ope NaweimoNa UmaNgku. Bara ara hadua au moisaNa, Iko Anana Pue Ala, batena pea UmaNgku au moisaNa. Nodo wori, bara ara au moisa UmaNgku, batena pea Iko AnaNa hai hema pea au Kupopaisaa. 28 Maimokau ope-ope au mawowe hai au mantimi haleami. Ina Kuweihaakau haleami. 29 Nihaleami haleaNgku, hai megurukau Iriko, bona molambikau katinda lalu. Lawi maalusuNa hai mengkaiwoiNa. 30 HawaNgku bara mapari, hai mangaa haleaNgku au Kuweikau nihalea."

Matthew 12

1 I alo penombaa, Yesu hai topeguruNa moliuhe i hambua bonde. Tanganda moliu i bonde iti, topeguruNa mopupuhe wua pare, ranuku hai raande lawi marimihe. 2 Arahe to Parisi au moita apa au rababehi. To Parisi iti mouliangaa Yesu: "Peita topeguruMu! Moliungihe atura agamanta, mobagohe i alo penombaa!" 3 Mehana Yesu: "Bara pae nibasa apa au nababehi Daudi hai ranganahe hangkoya i temponda marimi? 4 Ia mesua i lalu sou penombaa, hai maandehe roti au rapopenomba i Pue Ala. Moula ada agamanta, tadulako menomba pea au peisa maande roti iti. Agayana nauri nodo, babehiana Daudi iti bara rasalai. 5 Nipekiri wori apa au teuki i lalu Aturana Musa: tadulako menomba i lalu Souna Pue Ala, mobago ntepuuhe i alo penombaa, agayana barahe rasalai. 6 Mewali, pelumbunami Iko, lawi meliu kamahilena tuwoNgku pane Souna Pue Ala, 7 lawi Iko Ana Manusia au natudu Pue Ala. Ara kuasaNgku mopakanoto apa au peisa rababehi i alo penombaa. I lalu Sura Malelaha, Pue Ala manguli node: 'Bara Kuperapi binata au nipopenomba Iriko. Au Kuperapi, bona maahikau i hangka rangami.' (Hosea 6:6) Mewali, ane rapana niisa lempona lolita ide, kebarahe nisalai au bara masala." 9 Padumi Yesu hangko inditi, laomi i sou penombaanda to Yahudi. 10 Inditi, ara hadua tauna au mate tayena hambali. Bahangkia tauna mohaoki kanawoana Yesu, ba mobago i alo penombaa. Ido hai mekunehe i Yesu, rauli: "Guru, ba peisake mopakaoha tomahai i alo penombaa?" 11 Nahanaihe Yesu: "Ane rapana ara dimbamu hambaa, hai dimba iti manawo i lalu kalolu tampo i alo penombaa. Ba nupogiangaa pea i lalu kalolu tampo? Ba nuhore, kehapiri i alo penombaa? 12 Apa mani manusia au melumbu tuwona pane dimba. Mewali ane nodo, hangangaa peisake motulungi tauna i alo penombaa." 13 Roo indo, Yesu mouliangaa tauna au mate tayena: "Ona tayemu!" Naona mpuumi tayena, liliu maoha, hai maroho hule nodo tayena au hambali. 14 Ido hai to Parisi padumohe hangko i sou penombaa, hai mohaokihe rara bona Yesu rapapate. 15 Naisa Yesu kaarana tunggaianda to Parisi au kadake Iria. Ido hai padumi hangko inditi, hai bosa tauna meula Iria. Ia mopakaoha ope-ope tauna au mahai, 16 hai Nauliangaahe: "Inee nipahawe bambari kana Iriko." 17 Tepabukeimi Ngkorana Pue Ala au napahawe nabi Yesaya hangkoya. Nauli Pue Ala node: 18 "Idemi hawiNgku au Kupilei, au Kupokakaya, hai au mopamatana laluNgku. Ina Kuwei InaoNgku Iria. Ia ina mopahawe parentaKu au manoto i ope-ope tauna. 19 Ia bara ina mombehehe, bara ina monganga-nganga, hai bara ina mololita masisimbuku i tanga rara au mahile. 20 Tala au malute bara ina Natepoki, hai hulo au mewao-wao pewangkana bara ina Napapate. Ia ina mobago liliu duuna notona Pue Ala tongawa. 21 Ope-ope tauna ina meharunga Iria." (Yesaya 42:1-4) 22 Hangko indo, ara hadua tauna au raanti i Yesu. Tauna iti, bilo, bara peisa mololita, hai napesawii seta. Yesu mopakaohami, alana meita hai peisami mololita. 23 Tingkaramohe tauna au moita iti, alana mombepekunehe, rauli: "Ba Ia idemi Datu Topehompo pemuleana Datu Daudi au radandi hangkoya?" 24 Karahadina to Parisi lolitanda, rauli: "KuasaNa iti hangko i Beelsebul, datunda ope-ope seta. Ido hai peisa mampopeloho seta." 25 Agayana naisari Yesu apa au ara i lalunda. Ido hai Nauliangaahe: "Ane pandirina ara hadua datu, hai tauna bosa i lalu kadatuana mosisala liliuhe hai mombeewa, kadatua iti bara ina mantaha. Ane tauna hamboea ba tauna hantina paka mosisala, bara ina hintuwu boea ba potina iti. 26 Nodo wori i kadatua seta. Ane Datu Tokadake mampopeloho hangka tokadakena, lempona seta moewa hangka setana, alana magero kadatuanda seta iti. 27 Niuli mampopelohoNa seta hai kuasa hangko i Beelsebul. Agayana ara wori rangami au mampopeloho seta. Kuasa apa au rapake rangami iti mampopeloho seta? Manoto kuasana Pue Ala. Mewali, hangko i babehianda rangami iti, tongawami kadana tou lolitami au manguli mampopelohoNa seta hai kuasana Datu Tokadake. 28 MampopelohoNa seta hangko i kuasana Inaona Pue Ala. Itimi au mopakanoto kahawenami poparentana Pue Ala i olomi. 29 Datu Tokadake peisa rapandiri nodo hadua tauna au maroho. Ane mesuake i lalu souna tauna au maroho hai mampeinaoke morampaki ihi souna, hangangaa tahilu hampai ampu sou iti, hangko peisarike moanti anu-anuna tapalimba. Nodo wori, ane Iko mampopeloho seta, lempona, Kunangimi Datu Tokadake. 30 Hema au bara hihimbela hai Iko, iami iwaliNgku. Hema au baraNa motulungi mobago, iami au moewaNa. 31 Mewali, bona niisa: ope-ope dosa hai lolita pesapuaka peisa raampungi. Ane ara tauna au mosapuaka kaIkona Ana Manusia, sala iti peisa mani raampungi. Agayana ane ara tauna au mosapuaka Inao Malelaha, bara ara ampungiana, maroa tempo ide, maroa i alo pobotusi." 33 Nauli mbuli Yesu i to Parisi: "Ane kau au maroa, maroa wori wuana. Ane kau au bara maroa, bara wori maroa wuana. Kamaroana kau ba kadana, taisa i wuana. 34 Ikamu tauna au kadake! Bara mpuukau peisa mohowara lolita au maroa anti kakadakena lalumi. Lawi apa au ara i lalunta, iti wori au mesuwu i humenta. 35 Tauna au maroa, batenda mohowara apa au maroa, lawi lalunda buke roa. Tauna au kadake, batenda mohowara apa au kadake, lawi lalunda buke dake. 36 Mewali, bona niisa: i alo pobotusi kahopoa dunia, ope-ope tauna hangangaa mopangaku ope-ope lolitanda. Kehapiri lolita au bara mobundu, hangangaa rapangaku. 37 Lawi hangko i lolitamu haduduamu, ina rabotusi kamasalamu ba kamanotomu." 38 Roo indo, bahangkia guru agama hai to Parisi mouliangaa Yesu: "Guru, kipeinao moita tanda kuasa au Nubabehi, bona kiisa kahangko i Pue Alana mpuuKo." 39 Nauli Yesu: "Kadake ntepuukau! Nisapuaka liliu Pue Ala! Niperapi bona Kupopaitaakau tanda kuasa. Agayana bara ara tanda kuasa au ina rapopaitaakau. Au ina rapopaitaakau, batena pea tanda nodo au mewali i nabi Yunus hangkoya. 40 Nodo nabi Yunus talu alona talu wengina i lalu tai bau au mahile, nodo wori Iko Ana Manusia ina talu alona talu wengina i lalu talumba. 41 I alo pobotusi kahopoa dunia, ampu boea Niniwe ina rapatuwo hule hihimbela hai ikamu au tuwo ide-ide, hai ihira ina motudungiakau salami, lawi menosomohe hangko i dosanda i pampehadinginda lolitana nabi Yunus. Agayana ide-ide arami i olomi au meliu kamahilena tuwoNa pane nabi Yunus, hai bara nipoinalai lolitaNa. 42 Nodo wori i alo pobotusi kahopoa dunia, datu towawine hangko i Selatan ina rapatuwo hule hihimbela hai ikamu au tuwo ide-ide, hai ia ina motudungiakau salami. Lawi datu towawine iti hawe hangko i tampona au karao mampeinao mampehadingi lolitana kapandena Datu Salomo. Agayana arami i olomi au meliu kamahilena tuwoNa hangko i Salomo, hai bara nipoinalai lolitaNa." 43 "Tauna kadake au tuwo tempo ide peisa rapandiri nodo hadua tauna au napesuangi seta. Padumi seta hangko i tauna iti, hai molulumao i pada wungi mohaoki paidaana. Anti kadana ara nalambi, 44 ido hai nauli: 'Agina mesule peana lao i paidaa au kupalehi hangkoya.' Mesule mpuumi lao i tauna au napalehi hangkoya, naita bara ara au mampaidai. Tauna iti nodo mpuu sou au soa, au tekawohi malelaha hai tekadipura maroa. 45 Ido hai lao mokakio pitu hangka setana au meliu kakadakenda hangko iria. Laomohe mesua i tauna au napalehi hangkoya, hai maidamohe inditi. Kahopoana, tetambaimi kameahi-ahina tauna iti hangko i nguru-nguruna. Nodomi pewalina i tauna au kadake i tempo ide." 46 Tangana mani Yesu mololita hai tauna bosa, hawehe inaNa hai adiNa. Meangkamohe i raoa sou mampeinao mololita hai Ia. 47 Hadua tauna mouliangaa Yesu: "Guru, inaMu hai halaluMu arahe i raoa mampeinao mampohidupaaKo." 48 Nahanai Yesu: "Hema inaNgku? Hema halaluNgku?" 49 Roo indo, Yesu motudungiahe ope-ope tauna au meula Iria, Nauli: "Ane inaNgku hai halaluNgku, ihirami ide. 50 Lawi hema-hema au mobabehi peundeana UmaNgku au ara i suruga, ihirami halaluNgku hai ihirami inaNgku."

Matthew 13

1 I alo iti wori, padumi Yesu hangko i sou lao mohuda i wiwi rano. 2 Bosa mpuu tauna teruhu motoleliki, ido hai laomi mesawi i duanga hai mohuda i laluna. Tauna bosa meangkahe i wiwi rano. 3 Roo indo, Yesu mopahaweahe ngkaya pakana paturo i lalu ngkora pandiri, Nauli: "Ara hadua tauna au lao mohawu. 4 I pohawuna iti, ara tinuda au manawo i rara. Hawehe tadasi, motilo duuna ope. 5 Ara wori tinuda au manawo i tampo au mowatu-watu, haodi pea tampona. Tinudana iti holiga mpuu tuwo, lawi manipi tampona. 6 Ane kealo, malau duuna bangi, lawi bara kaladu uakana. 7 Ara wori tinuda au manawo i lalu dui. Dui mobalungkuhi tinuda iti, alana mate. 8 Ara wori tinuda au manawo i tampo au marudu. Mowua tinuda iti, ara au hangatu belana hangko i tinudana, ara au ini pulona belana, hai ara au talu pulona belana." 9 Roo mopahawe ngkora pandiri iti, Nauliangaamohe: "Hemakau au motalinga, nipehadingi maroa!" 10 Maimohe topeguruna Yesu Iria, hai mekunehe, rauli: "Guru, apa tunggaiaMu mopake ngkora pandiri ane mopaturoKo tauna bosa?" 11 Nahanai Yesu: "Hangkoya, tewuniangi mani paturo kana i poparentana Pue Ala. Ide-ide Naweikau Pue Ala pekiri bona niisa lempona paturo iti. Agayana ane tauna bosa, barahe Nawei pekiri molempo paturo iti. 12 Tauna au mampoinalai Ngkorana Pue Ala, rapakanoto lalunda bona katetetambaia au ara irihira. Agayana tauna au barahe mampoinalai Ngkorana Pue Ala, nauri arami haodi au raisa, hangangaa raala hule. 13 Idomi hai Kupake ngkora pandiri ane mololitaNa i tauna bosa, lawi 'Meitatohe agayana barahe moisa lempona apa au raita. Mehaditohe agayana barahe moisa tunggaiana apa au rahadi.' 14 Ido hai tepabukeimi Ngkorana Pue Ala au napahawe nabi Yesaya hangkoya au manguli node: 'Meitatohe, agayana barahe moisa apa au mewali. Mehaditohe, agayana barahe moisa lempona. 15 Lawi tuhumi lalunda, talinganda rasisingi hai matanda rampidika. Lawi lohehe mototoki hai matanda, lohehe mohadi hai talinganda, lohehe mopakanoto lalunda. Kahopoana, barahe ina mesule Iriko, hai barahe ina Kuwei katuwo maroa.' " (Yesaya 6:9-10) 16 Napaliliumi Yesu lolitaNa i topeguruNa, Nauli: "Agayana ikamu, morasi mpuukau, lawi niitami apa au Kubabehi hai nihadimi paturoNgku, hai niisa lempona. 17 Tou mpuu au Kuuliangaakau: hangkoya arahe bosa nabi hai tauna au manoto au mampeinaohe moita apa au niita, agayana bara raita. Mampeinao mpuuhe mampehadingi apa au nihadi, agayana bara rahadi." 18 "Pehadingi, Kuuliangaakau apa lempona ngkora pandiri topohawu iti. 19 Tinuda au manawo i tanga rara lempona tauna au mampehadingi mpuu bambari kana i poparentana Pue Ala, agayana barahe moisa lempona. Hawemi Datu Tokadake morampaki ngkora iti hangko i lalunda. 20 Tinuda au manawo i tampo au mowatu-watu lempona tauna au mampehadingi Ngkora Marasa, hai tou-tou matana lalunda mampehadingi. 21 Agayana bara kaladu pouakana Ngkorana Pue Ala i lalunda, ido hai barahe mantaha. Ane rapopeahi-ahihe ba rapamaparihe anti pepoinalainda i Ngkorana Pue, mousulihe hai barapohe mepoinalai. 22 Tinuda au manawo i olo dui lempona tauna au mampehadingi Ngkorana Pue Ala, agayana mopailalu liliu peahe katuwonda i lalu dunia, hai mampeinao peahe morampu anu-anu dunia. Ido hai barapi ara paidaana Ngkorana Pue Ala i lalunda, hai barapi mobundu Ngkora iti i lalu katuwonda. 23 Tinuda au manawo i tampo au marudu lempona tauna au mampehadingi hai mopailalu Ngkorana Pue Ala. I tauna iti, Ngkorana Pue Ala mowua. Ara au mowua hangatu belana hangko i tinudana, ara au mowua ini pulona belana hangko i tinudana, hai ara au mowua talu pulona belana hangko i tinudana." 24 Napahawe mbuli Yesu hampaka ngkora pandiri i tauna bosa, Nauli: "Poparentana Pue Ala nodo ngkora pandiri ide: hadua topobonde lao mohawu tinuda au maroa i bondena. 25 I lae mbengi tangana tauna leta, hawemi iwalina topobonde iti mohawuka wua dana au ina himbela hai pare i bonde iti, hai roo indo, ia padu. 26 Tuwo mpuumi pare iti duuna mowua, tuwo worimi dana i olo pare. 27 Hawemohe topobonde mouliangaa ampu bonde iti: 'Tua, bara pae tinuda au maroa au tahawuka? Hangko iumbari mai dana iti tuwo?' 28 Nahanai ampu bonde iti: 'Iti bagona iwalinta.' Hangko indo, rauli mbuli topobondena: 'Ane nuunde, aginami lao kiwuka dana au ara iti!' 29 Nahanai ampu bonde: 'Inee, lawi ane niwuka danana, ina tewuka wori parena. 30 Pogiangaa peami dana tuwo hihimbela hai pare, duuna tempota mepare. I tempo iti, ina kutuduhe topepare mowuka hampai dana, ragulu, raboke hai rahuwe. Roo indo, hangko raguluri pare, hai rawoli i lalu tambaru.' " 31 Roo indo, Yesu mopahawe mbuli hampaka ngkora pandiri i tauna bosa, Nauli: "Poparentana Pue Ala nodo lihu hahawi i lalu lolita ide: ara haogu lihu hahawi au naala hadua tauna, hai nahawuka i bondena. 32 Lihu hahawi iti manete mpuu, agayana ane tuwo, meliumi kamapangkana pane halo-halo au ntanina. Tuwo nodo kau hangkau, alanda hawe tadasi mobabehi haranda i daana." 33 Ara mbuli hampaka ngkora pandiri au Napahawe i tauna bosa, Nauli: "Poparentana Pue Ala nodo ragi au naala hadua towawine, hai nagalo hai tapu au ngkaya alana membongke ope-ope." 34 I lalu ope-ope pepaturoNa i tauna bosa, Yesu mopake ngkora pandiri. Bara ara au Napaturoahe ane bara hai ngkora pandiri. 35 Mewali, tepabukeimi lolita ide au nauki hadua nabi hangkoya: "Ina Kupaturohe hai ngkora pandiri. Ina Kupahaweahe paturo au tewuniangi hangko i pewaliana dunia." (Mazmur 78:2) 36 Roo indo, Yesu mopalehi tauna au bosa, hai mesua i lalu sou. Maimohe topeguruNa mohungkuki, rauli: "Guru, Nuuliangaangkai lempona ngkora pandiri dana au i olo pare." 37 Nahanai Yesu: "Ampu bonde au mohawu tinuda au maroa, lempona Ikomi, Ana Manusia. 38 Bonde, lempona dunia ide. Tinuda au maroa, lempona tauna au mengkoru i Pue Ala bona mewalihe anaNa i lalu poparentaNa. Dana, lempona tauna au meula i Datu Tokadake. 39 Iwali au mohawu dana, iami Datu Tokadake. Tempo pepare, lempona alo pobotusi kahopoa dunia. Hai topepare, lempona malaeka. 40 Nodo dana ragulu hai rahuwe, nodo wori tauna au kadake ina rahuku i alo pobotusi kahopoa dunia. 41 Iko Ana Manusia ina motudu malaekaNgku lao morampu ope-ope tauna au mepakanawo hai au kadake hangko i olonda taunaNgku. 42 Ope-ope tauna iti ina ratendehe i lalu api au rore ntepuu. Inditi, ina moteria hai mantodiha liliuhe. 43 Agayana tauna au manoto babehianda, ina mewangkahe nodo alo i lalu poparentana Pue Ala Umanda. Hema au motalinga, pehadingi maroa!" 44 Nauli Yesu: "Ane hadua tauna mengkoru i Pue Ala au moparenta i poparentaNa, ia nodo tauna i lalu ngkora pandiri ide: ara hadua tauna au molambi bulawa au tetawu i lalu tampo, hai liliu natawu hule. Anti kamatanana laluna, laomi i souna mampobalu ope-ope anu-anuna, naholoa tampo polambiana bulawa iti. 45 Nodo wori, ane ara hadua tauna au mengkoru i Pue Ala au moparenta i poparentaNa, ia nodo tauna i lalu ngkora pandiri ide: ara hadua topobalu-balu au mohaoki mutiara. 46 Kanalambina haogu mutiara au masuli mpuu holona, liliu mampobalu ope-ope anu-anuna, naholoa mutiara iti." 47 "I alo pobotusi kahopoa dunia, poparentana Pue Ala nodo ngkora pandiri ide: hambua dala au mahile ratende topebau i lalu rano. Ngkaya pakana bau mesua i lalu dala iti. 48 Bukemi, dalanda raore lao i lore, hai mohudamohe mampilei bau iti. Au maroa rapopesua i pamboliana, au bara maroa ratende. 49 Nodo wori i alo pobotusi kahopoa dunia: malaeka ina laohe mopatani tauna au kadake hai tauna au manoto. 50 Tauna au kadake ina ratende i lalu api naraka. Ihira ina moteria hai mantodiha liliuhe." 51 Roo indo, Yesu mekune i topeguruNa, Nauli: "Ba niisa lempona ngkora pandiriKu inona?" Rahanai: "Kiisato." 52 Hangko inditi, Nauliangaa mbulimohe: "Ane nodo, ara mbuli hampaka ngkora pandiriKu: ane ara hadua guru agama to Yahudi au meula Iriko hai au rapaguru paturo kana i poparentana Pue Ala, guru agama iti peisa rapandiri nodo ampu sou au ara anu-anuna au hae hai ara wori anu-anuna au wou." 53 Karoona Yesu mopahawe ope-ope ngkora pandiri, padumi hangko inditi, 54 lao i boea karapakahileana. Inditi, Ia mepaturo i lalu sou penombaa. Tingkaramohe tauna au mampehadingi lolitaNa, rauli: "Hemari au mopaturo Ia pane nodo kamapandeNa? Hai hangko iumba mai kuasaNa mobabehi tanda kuasa? 55 Lawi Ia anana pea basi. InaNa, Maria. HalaluNahe, Yakobu, Yusupu, Simo hai Yudasi. 56 HalaluNa towawine, ara worihe hihimbela hai ikita inde. Moapari hai ara kuasaNa mobabehi ope-ope iti?" 57 Ido hai lohehe mepoinalai i Yesu. Hangko inditi, Yesu mouliangaahe: "Hadua nabi ina rabila iumba kalaoana. Batena pea i boeana haduduana hai i souna, bara rabila." 58 Idomi hai Yesu bara mobabehi ngkaya tanda kuasa inditi, lawi barahe mepoinalai Iria.

Matthew 14

1 I tempo iti topoparenta i Galilea, iami Herode Antipas. Nahadi Herode apa au nababehi Yesu, 2 ido hai nauliangaahe topobagona: "Yesu iami Yohane Toperiu au tuwo hule hangko i kapate. Ido hai ara kuasaNa mobabehi tanda au metingkarai." 3 Idemi tuntukana kamatena Yohane Toperiu. Datu Herode moala Herodias napotambia. Herodias iti iami towawinena halaluna au rahanga Pilipu. Bosa belana Yohane mokambaroa Herode hangko i babehiana iti, nauliangaa: "Barako peisa mampotambia towawine iti! Babehiamu iti moliungi Aturana Musa!" Ido hai Herode motudu surodadona mohaka Yohane, rahilu hai rapopesua i lalu tarunggu. 5 Katouana, napeinao peami Herode mopapate Yohane, agayana mampokalanga tauna bosa, lawi rauli tauna bosa iami hadua nabi. 6 Hangko inditi, i tempona Herode mopaara susa mokatuinao alo karapoanakana, anana Herodias au towawine motaro i lindonda torare. Matana mpuu Herode mampeita potarona. 7 Anti kamatanana, modandimi hai mosumpa i anantowawine iti, nauliangaa: "Apa pea au nuperapi, ina kuweiko!" 8 Kanahadina Herodias lolitana, ia moatei anana bona mamperapi waana Yohane Toperiu. Mewali, nauli anantowawine iti i Herode: "Merapina waana Yohane Toperiu rawoli i wongko dula ide!" 9 Kanahadina Herode pamperapina, masusami laluna. Agayana sumpana barapi peisa nadii hule, lawi rahadimi torarena. Ido hai Herode mohawami bona pamperapina anantowawine iti rapabukei. 10 Natudumi surodadona lao i lalu tarunggu mobohoki tambolona Yohane. 11 Waana Yohane raanti i wongko dula, hai rawei i anantowawine iti, pane ia moanti lao irinana. 12 Karahadina topeguruna Yohane apa au mewali, laohe mangala watana hai ratawu. Roo indo, laomohe mobambaria Yesu. 13 Kanahadina Yesu bambari kana i kamatena Yohane, ia padu hangko inditi, hai mesawi i duanga lao mopatani i paidaa au boa. Tunggaiana Yesu bona mopalehi tauna bosa. Agayana tauna bosa mohadi kalaona Yesu, ido hai mopalehimohe boeanda hai mekulelehe moula rara au metalinti i rano. 14 Pendauluna Yesu hangko i duanga, Ia moita bosa tauna mampegia. Maahi laluNa moitahe, hai Napakaoha tauna au mahai. 15 Kalumbami, maimohe topeguruNa mohungkuki, rauliangaa: "Guru, ide paidaa au boa, hai ina tampumi alo. Agina Nutudumohe tauna bosa lao i boea au hungku bona meholohe paandenda." 16 Nauli Yesu: "Ineemohe lao. Ikamu au mopaandehe." 17 Rahanai topeguruNa: "Bara huba apa au ara irikami, batena pea lima oguna roti hai rombaa ikane." 18 Nahanai Yesu: "Anti mai." 19 Hangko indo, Natudumohe tauna bosa mohuda i hehi. Mohudamohe i hehi, Naalami Yesu roti au lima oguna hai ikane au rombaa, hai mengoa i langi mekakae i Pue Ala. Roo nodo, Nabise-bisemi roti iti, pane Naweihe topeguruNa bona rakira-kira i tauna bosa. 20 Maandehe ope-ope duunda mabuhu. Karoonda maande, topeguruNa mogulu pentarana, hampulo hai rombingka. 21 Kabosanda au maande i tempo iti, arahe kira-kira lima sabuna tobalilo, bara mani teimba towawine hai ananda. 22 Roo indo, Yesu motudumohe topeguruNa moduanga moiyoru lao i tanda orupena rano, hai motuduhe tauna bosa mesule. 23 I pesulenda tauna iti, mempanaimi Yesu lao i bulu, hai mekakae haduduana. Ia haduduana inditi hawe kaindi. 24 I tempo iti, topeguruNa i tanga ranomohe, karaomi hangko i lore. Duanganda narumpa balumba, lawi rumihi ntepuu himburu au mewui hangko i lindo duanganda. 25 Hungku mabaa, Yesu molumao i wongko owai monontohihe. 26 Karaitana topeguruNa ara tauna au molumao i wongko owai, langamohe, pane rauli: "Olou mai tanoana!" Mongangamohe anti kalanganda. 27 Agayana Yesu mokambaroahe, Nauli: "Pakaroho lalumi! Ineekau langa! Ikoto dide." 28 Nauli Peturu: "Ane Oyoto diti Pue, Nukakio worina molumao i wongko owai." 29 Nahanai Yesu: "Maimoko!" Mendaulu mpuumi Peturu hangko i lalu duanga, hai molumaomi i wongko owai monontohi Yesu. 30 Agayana i kamoitana himburu kebuu i rano, langami hai mepongkami tiri. Mekakio, nauli: "Tulungi wongkoya Pue!" 31 Naonami Yesu tayeNa mohintaki Peturu, Nauliangaa: "Makura mani pepoinalaimu! Moapa hai bata-bata mani lalumu?" 32 Mesawimohe i lalu duanga, liliu mengkaroo himburu. 33 TopeguruNa au i lalu duanga iti menombahe Iria, rauli: "Tou mpuu, AnanaKo Pue Ala!" 34 Kahawenda i tanda orupena rano, mesoremohe lao i tampo au rahanga Genesaret. 35 Karaisana ampu boea kaarana Yesu i boeanda, ihira mobambarimi i boea au hungku, alana ope-ope au mahai raantia Yesu. 36 Merapihe i Yesu, rauli, "Ane peisa, huba wuntu baduMumi kipetobo." Mewali ope-ope tauna au mampetobo baduNa, liliu mpuumohe maoha.

Matthew 15

1 Hambela tempo, arahe to Parisi hai guru agama to Yahudi au hangko i Yerusale lao mampohidupaa Yesu, rauli: 2 "Moapari hai topeguruMu moliungihe adanda toiyorunta? Ane maandehe, barahe hampai memando moula aturanta." 3 Nahanaihe Yesu: "Moapari hai niliungi parentana Pue Ala i kamampeulaimi adanda toiyorumi? 4 Lawi nauli Pue Ala: 'Bila umamu hai inamu.' Hai Nauli mbuli: 'Hema au motunda-tunda umana ba inana hangangaa rapapate.' 5 Agayana ikamu mepaturo node: barapi paraluu tabila inanta hai umanta ane tauliangaahe node: 'Apa au hangangaa kuweikau, kupopenombami i Pue Ala.' Mewali, Ngkorana Pue Ala au manguli bila inami hai umami, barari nipeulai. Ada toiyorumiri au nipomahile. 7 I raoana pea peulami i Pue Ala! Tou mpuu lolitana nabi Yesaya hangkoya au mololita kana ikamu node: 8 Nauli Pue Ala: 'Tauna iti, i humenda pea mobilaNa, lalunda karao hangko Iriko. 9 Bara mobundu penombanda Iriko, lawi paturonda hangko i manusia pea, bara paturo hangko Iriko.' " (Yesaya 29:13) 10 Roo indo, Yesu mokakiomohe tauna bosa, pane Napahaweahe ngkora pandiri ide, Nauli: "Nipehadingi bona niisa. 11 Paande au mesua i nganganta, bara iti au mopakedaike i peitana Pue Ala. Lolita au mesuwu hangko i humenta, iti au mopakedaike i peitana Pue Ala." 12 Hangko inditi, maimohe topeguruNa manguliangaa: "Bara pae Nuisa koi inaonda to Parisi mohadi lolitaMu inona?" 13 Nahanai Yesu: "Pogiangamohe to Parisi iti lao! Ihirami nodo tuda-tuda au bara natuda UmaNgku au ara i suruga, hai batenda rawuka. To Parisi iti nodohe tadulako au bilo, lawi barahe moisa rara au manoto lao i Pue Ala. Hai ane hadua tobilo monini hangka tobilona, batena ina manawohe rorodua i lalu kalolu tampo." 15 Nauli Peturu: "Guru, Nupakanotoangkai ngkora pandiri iti inona." 16 Mehana Yesu, Nauli: "Bara pae niisa lempona? 17 Paande au mesua i lalu nganganta liliu mesua i lalu tainta, hai hangko inditi tatende. Bara iti au mopakedaike i peitana Pue Ala. 18 Agayana lolitanta au kedai au hangko i lalunta hai mesuwu i humenta, itimi au mopakedaike i peitana Pue Ala. 19 Lawi hangko i lalunta mesupa hinangkana pekiri au kedai, alana ara au mepapate, mebualosi, mobabehi sala, manangka, mosabiki dongko hai mengkora-ngkora. 20 Babehia au nodo iti au mopakedaike i peitana Pue Ala. Ane maande hai bara hampai memando, bara iti au mopakedaike i peitana Pue Ala." 21 Hangko indo, laomi Yesu i tampo au hungku i kota Tirus hai Sidon. 22 Inditi, ara hadua towawine to Kanaa, au bara to Yahudi. Towawine iti mai i Yesu, hai meraroa liliu, nauli: "Pue, pemuleana Datu Daudi! Pokaahi wongkoya! Anangku towawine napesawii tokadake, rumihi kamahaina." 23 Agayana Yesu bara mehana. Maihe topeguruNa mohungkuki, rauli: "Guru, Nutudumi padu towawine iti, lawi paka monganga-nganga meula irikita." 24 Nauli Yesu i towawine iti: "Pue Ala motuduNa mai motulungi pemuleana pea to Isaraeli, lawi ihira nodo dimba au puha." 25 Agayana mai pea towawine iti molingkudu motumpa i lindona Yesu, nauli: "Pue, tulungi wongkoya!" 26 Nahanai Yesu: "Bara maroa mangala paandena anangkoi hai rawei dike." 27 Mehana towawine iti, nauli: "Tou mpuu, Pue, agayana dike maande wuta paande au manawo hangko i wongko meja paandeana ampuna." 28 Hangko inditi, nauli Yesu: "Mahile mpuu pepoinalaimu! Ina mewali nodo peundeamu." Tempo iti peami, maoha mpuu anana. 29 Roo indo, padu worimi Yesu hangko inditi, molumao metalinti i wiwi rano Galilea. Mempanai lao i tongku-tongkuna, hai mohuda mepaturo. 30 Mokoloromohe tauna bosa monontohi Ia, moantihe au palu, au bara masilolonga watanda, au bilo, au bara peisa mololita hai tomahai au ntanina wori. Rawolihe i lindona Yesu, hai Napakaohahe. 31 Tingkaramohe tauna bosa moita ope-ope tauna au napakaoha Yesu: tauna au bara peisa mololita, mololitamohe, au bara masilolonga watanda, maroa hulemi watanda, au palu molumaomohe, au bilo meitamohe. Ido hai tauna iti mobila Pue Ala au rapenombai to Yahudi. 32 Roo indo, Yesu mokakio topeguruNa, Nauliangaahe: "Maahi laluNgku moitahe tauna au bosa ide. Talumi alonda inde, bara ara paandenda. Bara turu inaoNgku motuduhe mesule i lalu kamariminda, laloarahe pae deade i rara." 33 Rauli topeguruNa: "Hangko iumba ina tahumba paande au tapaandeahe tauna hanode kabosanda, lawi paidaa ide boa?" 34 Yesu mekune irihira: "Hangkia oguna roti au ara irikamu?" Rahanai: "Pitu oguna, hai ikane au koi bahangkia pea baana." 35 Hangko inditi, Natudumohe tauna au bosa mohuda i tampo. 36 Naalami roti au pitu oguna hai ikane au koi bahangkia baana iti, hai mekakae i Pue Ala. Roo indo, Nabise-bisemi roti hai bau, Naweihe topeguruNa bona rakira-kiraahe tauna bosa. 37 Maandemohe ope-ope duunda mabuhu. Karoonda maande, topeguruNa morampu pentarana, pitu bingkana. 38 Kabosanda au maande i tempo iti, iba sabuna tobalilo, bara teimba towawine hai ananda. 39 Roo indo, Natudumohe mesule lao i sounda, hai mesawimi i duanga lao i tampo Magadan.

Matthew 16

1 Hangko inditi, bahangkia to Parisi hai to Saduki hawe i Yesu mohaoki kanawoaNa. Merapihe i Yesu, rauliangaa: "Nubabehiangkai tanda kuasa bona tongawa irikami kahangko i Pue AlaMu." 2 Nahanaihe Yesu: "Ane ina tampumi alo hai malei langi, niuli: 'Malelaha deade raoa.' 3 Ane madondo-dondo niuli: 'Deade ina keuda, lawi makaindi raoa hai ngembe pea.' Niisa mpuu mampekatandai raoa. Agayana bara niisa mampekatandai apa au nababehi Pue Ala i tempo ide. 4 Kadake ntepuukau! Nisapuaka liliu Pue Ala! Niperapi bona Kupopaitaakau tanda kuasa. Agayana bara ara tanda kuasa au ina rapopaitaakau. Au ina rapopaitaakau, batena pea tanda nodo au mewali i nabi Yunus hangkoya." Roo indo, Napalehimohe. 5 Laomohe Yesu hai topeguruNa moweta rano, agayana topeguruNa bara mokatuinao moanti bakunda. I tempo iti, Yesu mopahaweahe lolita ide: 6 "Maroa-roakau, hai mainga-ingakau i raginda to Parisi hai to Saduki!" 7 Agayana barahe moisa lempona lolitaNa iti, mewali mololitahe, rauli hadua hai hadua: "Ido hai Nauli nodo, lawi bara takatuinao moanti roti." 8 Agayana naisari Yesu apa au rauli topeguruNa, idomi hai Nauliangaahe: "Moapa hai nipololita liliu kadami moanti roti? Makura mpuu pepoinalaimi! 9 Bara mani liliu niisa! Bara pae nikatuinao roti au lima oguna au Kupaandeahe tauna au lima sabuna? Hai hangkia bingkana pentarana au nigulu? 10 Noumba wori hai roti au pitu oguna Kupaandeahe tauna au iba sabuna? Hai hangkia wori bingkana pentarana au nigulu? 11 Moapari hai bara liliu niisa kadana roti au Kutunggai? Mainga-ingakau i raginda to Parisi hai to Saduki." 12 Roo indo, hangko raisari topeguruNa kadana ragi au rapoporoti au natunggai Yesu. Tunggaiana lolitaNa, bona mainga-ingahe i paturonda to Parisi hai to Saduki. 13 Laomohe Yesu hai topeguruNa i tampo au hungku i kota Kaisarea Pilipi. Inditi, Yesu mekune i topeguruNa: "Moula pangulinda tauna bosa, hema Ana Manusia ide?" 14 Rahanai topeguruNa: "Arahe au manguli kaOyona Yohane Toperiu au tuwo hule. Ara worihe au manguli Oyo hadua nabi au tuwo hule, nodo nabi Elia, nabi Yeremia, ba nabi au ntanina." 15 Napekune mbulihe, Nauli: "Ane polambiami, Iko ide, hemaNa?" 16 Nahanai Simo Peturu: "Oyomi Datu Topehompo, Anana Pue Ala au tuwo." 17 Nauli Yesu: "Simo anana Yunus, morasi mpuuko, lawi bara manusia au mampopaisaako iti, agayana UmaNgkuri au ara i suruga. 18 Mewali, ido hai rahangako Peturu, lempona 'watu.' Hai i wongko watu ide, Kuaro souNgku lempona, Kugulu ope-ope tauna au mampoinalaiNa. Ope-ope kuasa tokadake bara peisa monangihe. 19 Ina Kuweiko kuasa motosaengi taunana Pue Ala: apa au nubotusi i dunia, iti wori au ina nabotusi Pue Ala i lalu suruga. Ane nuuli hadua tauna hangangaa rahuku, Pue Alami au mohuku. Ane nuuli hadua tauna raampungi dosana, Pue Alami au moampungi." 20 Roo indo, Nauliangaahe: "Inee hampai niuli i hema pea kaIkona Datu Topehompo." 21 Mepongka hangko inditi, Yesu mopakanoto i topeguruNa apa au hangangaa mewali i wataNa, nauliangaahe: "Hangangaa laoNa i Yerusale. Inditi ina rapopeahi-ahiNa totosae boea, kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama. Ina rapapateNa, agayana i kataluna alona, ina tuwo huleNa." 22 Agayana Peturu modii Yesu i holana hai nakambaroa, nauli: "Inee Pue! Kuperapi i Pue Ala bona iti Napakarao hangko Irio." 23 Yesu mampembalilingi Peturu, hai Nauliangaa: "Peloho Datu Tokadake! Ba nupeinao mohombokiNa, bona datiNa mampeulai peundeana UmaNgku? Pekirimu iti pekiri manusia, bara pekirina Pue Ala." 24 Roo indo, Yesu mouliangaahe topeguruNa: "Hema au mampeinao meula Iriko hangangaa mokabaha peundeana haduduana hai mohalea kau popakuana. Ane nodo, hangko peisari meula Iriko. 25 Hema au mokabaha peundeana haduduana anti peulana Iriko, kehapiri rapapate, ia au molambi katuwo maroa. Agayana hema au mampeulai peundeana haduduana, bara molambi katuwo maroa. 26 Apa bunduna morampu ope-ope peawa i dunia, ane barake molambi katuwo maroa i alo pobotusi. Lawi bara ara au peisa taintolohia katuwo maroa iti. 27 Hambela tempo Iko Ana Manusia ina maiNa hangko i suruga mampetudungia peawana tuwoNgku au himbela peawana tuwona UmaNgku. I tempo iti, bosa wori malaeka ina moulaNa, hai batena Kuhurungi babehianda ope-ope tauna. 28 Nipehadingi maroa apa au Kuuliangaakau ide: arakau inde au bara ina mate hangko damaniNa niita, Iko Ana Manusia, hawe nodo Datu."

Matthew 17

1 Ini alona hangko inditi, Yesu moanti talu topeguruNa mempanai lao i wongko bulu au mapangka. TopeguruNa au talu iti iami: Peturu, Yakobu hai Yohane adina Yakobu, ihira pea au mamporangai Yesu. 2 Temponda ara inditi, mobalimi lenggena Yesu. LindoNa mewangka nodo alo, hai hampiNa mengkila-ngkila. 3 Unga pea topeguruNa moita worihe rodua nabi au mololita hihimbela hai Yesu. Nabi au rodua iti iami: Musa hai Elia. 4 Hangko inditi, Peturu mouliangaa Yesu: "Pue, maroa mpuu ane maidake inde. Ane Nuunde Pue, kubabehi talu oguna bambaru inde: haogu Irio Pue, haogu i Musa hai haogu wori i Elia." 5 Tangana mani Peturu mololita, unga pea hawemi gawu au mewangka mobalungkuhihe, hai hangko i lalu gawu iti rahadimi hambua wotu au manguli: "Ia idemi AnaNgku au Kupokakaya hai au Kupokatana. Nipehadingi lolitaNa!" 6 Karahadina topeguruNa wotu iti, madampamohe i tampo lawi rumihi kalanganda. 7 Agayana laomi Yesu mohungkukihe hai Napetobohe, pane Nauliangaahe: "Pearo, ineekau langa!" 8 Metotokihe hai barapi ara au raita inona, batena pea Yesu. 9 Pendaulunda hangko i wongko bulu iti, Yesu mouliangaahe: "Inee hampai niuli-uli i hema pea apa au niita inona hangko damaniNa Iko Ana Manusia rapatuwo hule hangko i kapate." 10 Mekunemohe topeguruNa, rauli: "Wulingkai. Moapari hai rauli guru agama, nabi Elia hangangaa hawe iyoru, hangko haweri Datu Topehompo?" 11 Nahanai Yesu: "Tou mpuu, Elia hangangaa hawe iyoru, lawi ia au mopasilolonga hinangkana. 12 Agayana Kuuliangaakau, hawemi Elia, agayana tadulako boeanta bara moisa. Ia rapopeahi-ahi moula peundeanda. Nodo wori Iko Ana Manusia ina rapopeahi-ahi moula peundeanda." 13 I tempo itimi, hangko raisarihe topeguruNa lempona lolitana Yesu inona: au rapandiri nodo nabi Elia, iami Yohane Toperiu. 14 I pesulenda Yesu hai topeguruNa au talu iti, mampohidupaahe tauna bosa, hai ara hadua tobalilo au mai molingkudu i lindoNa, nauli: 15 "Pue, Nupokaahi woya anangku. Mohaki dungka, hai doko malimpu ane hawe hakina. Hambela-hambela madungka i lalu api, hambela-hambela wori madungka i lalu owai. 16 Kuantimi i topeguruMu, agayana bara rabuku mopakaoha." 17 Nauli Yesu i tauna bosa hai i topeguruNa: "Noumbarikau dide? Moapari pane bara mani maroho pepoinalaimi? Nisapuaka mani peundeana Pue Ala! Hangkia mani kamahaena ina hihimbelaNa hai ikamu? Hangkia mani kamahaena hangangaa Kutaha peewami? Anti mai anangkoi iti!" 18 Hangko inditi, Yesu mokambaroami seta au mopakasusa anangkoi iti. Melohomi seta, hai maoha mpuumi. 19 Roo indo, topeguruNa mai mampohidupaa Yesu i tempona haduduaNa, rapekune Iria: "Guru, moapa hai bara kibuku mampopeloho seta iti?" 20 Nahanaihe Yesu: "Nodomi, lawi makura mani pepoinalaimi. Kuuliangaakau: ane arami pepoinalaimi nauri kokoi pea nodo lihu hahawi, ope-ope peisa mewali. Peisakau mouliangaa bulu iti: 'Melimbako hangko inditi!' hai batena melimba. 21 Agayana seta au kadake iti, peisa pea rapopeloho ane mekakaeke hai mopuasake." 22 I tempona Yesu hai topeguruNa teruhu i Galilea, Yesu mouliangaahe: "Iko Ana Manusia, ina rahuhuNa i kuasa manusia. 23 Ina rapapateNa, agayana i kataluna alona ina tuwo huleNa." Indo, masusa ntepuumi lalunda topeguruNa. 24 Kahawena Yesu hai topeguruNa i boea Kapernaum, hawemi hadua au mampesingarai asele Souna Pue Ala i Peturu hai mampekune: "Ba Gurumu mobayari wori asele Souna Pue Ala, ba bara?" 25 Nahanai Peturu: "Nabayari!" Hangko inditi, mesulemi Simo Peturu lao i sou paidaanda. Kahawena, bara mani tepaka mololita, iyorumi Yesu mampekune: "Simo, noumba pelambiamu: hema au hangangaa mobayari asele i datu au mokamumu tampo ntanina? Ba taunana haduduana, ba tauna i tampo au nakamumu?" 26 Nahanai Peturu: "Manoto tauna au maida i tampo au nakamumu." Nauli Yesu: "Ane nodo, taunana haduduana bara paraluu mobayari. Nodo wori ikita au mewali taunana Pue Ala, barake hangangaa mobayari asele Souna Pue Ala. 27 Agayana nauri nodo, agina mobayarike, bona dati koi inaonda irikita. Mewali, laomoko i rano mopeka. Nualami ikane au nguru-nguruna nupeka. Ina nuhumba doi i lalu ngangana sukana handa tapopobayari aselenta rodua. Ala doi iti, hai nubayaria asele Souna Pue Ala."

Matthew 18

1 I tempo iti, maihe topeguruna Yesu mekune Iria, rauli: "Pue, hema wei au tepamahilea ntepuu tuwona i lalu poparentana Pue Ala?" 2 Yesu mokakio hadua anangkoi, Napopeangka i lindonda, 3 hai Nauliangaahe: "Tou mpuu lolitaNgku ide: ane barakau mobaliki babehiami hai mewali nodo anangkoi ide, barakau ina mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 4 Hema au mengkaiwoi laluna hai mewali nodo anangkoi ide, iami au mahile ntepuu tuwona hangko i ope-ope taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 5 Hema au modoko hadua anangkoi nodo anangkoi ide anti peulana Iriko, lempona Ikomi au nadoko. 6 Agayana hema au mopakanawo hadua anangkoi au nodo anangkoi ide alana barapi mepoinalai Iriko, ina rumihi ntepuu pehukuna Pue Ala i tauna iti. Aginami hambua watu pogilia au mahile ratoe i tambolona hai ratende i lalu tahi. 7 Meahi-ahi tauna i dunia ide, lawi bosa au mopamanawohe. Agayana marugimohe tauna au mepamanawo iti. 8 Maroa-roakau bona ineekau madosa. Ane pandirina tayemu hambali ba bitimu hambali au moantiko madosa, nubohoki peami hai nutende. Agina hambali pea tayemu ba bitimu, asala molambiko katuwo maroa hihimbela hai Pue Ala pane rombali tayemu hai rombali bitimu, agayana kahopoana ratenderiko i lalu api au rore liliu. 9 Hai ane pandirina matamu hambali au moantiko madosa, nudungkiki peami hai nutende. Aginami hambali pea matamu asala molambiko katuwo maroa hihimbela hai Pue Ala, pane rombali matamu, agayana kahopoana ratenderiko i lalu api naraka." 10 "Mewali, mainga-inga mpuukau. Inee nipakoi tauna au koi tuwona nodo anangkoi ide, nauri hadua pea. Lawi tou-tou Kuuliangaakau: malaeka au mokampaihe maida liliu i lindona UmaNgku au ara i suruga. 11 Lawi tunggaiaKu Iko Ana Manusia mai i dunia bona mohaokiNa tauna au karao hangko i Pue Ala hai mohoremahe hangko i huku dosanda. 12 Noumba pelambiami? Ane pandirina, ara hadua tauna au dimbana hangatu baana, hai matanta hambaa, apa au ina nababehi? Batena napalehi dimbana au hahio pulona hai hahio i tongku-tongkuna, hai lao mohaoki hambaa au matanta iti. 13 Hai ane nalambi hule, rumihi kamatanana mampokatana dimbana au hambaa iti pane dimbana au hahio pulona hai hahio au barahe matanta. 14 Nodo wori Umami au ara i suruga, bara Naunde ane ara hadua nodo anangkoi ide au puha." 15 "Ane ara halalumu hampepepoinalai au masala irio, lao nupombelambia, hai nuuliangaa salana. Hangangaa nubabehi iti bona dati ara au moisa, batena pea ikamu rodua. Ane napoinalai lolitamu, maroa hule pohintuwumi. 16 Agayana ane bara naunde mampeulai lolitamu, nuporanga hadua ba rodua tauna i popahawena lolitamu iria. Lawi i lalu Sura Malelaha hangkoya teuki node: 'Ane ara tauna au rasalai, hangangaa ara rodua ba talu tauna au mosabiki katouna kamasalana, bona manoto kara-karana.' (Ulangan 19:15) 17 Ane bara naunde mampehadingi lolitanda sabi iti, nupahawemi i ope-ope halalumi hampepepoinalai. Ane bara liliu napoinalai kehapiri ope-ope halalu hampopeinalaimi mokambaroa, pogiangaamide, hai niimbami nodo tauna au bara moisa Pue Ala hai au kadake babehiana. 18 Nipehadingi: apa au nibotusi i dunia, iti wori au nabotusi Pue Ala i lalu suruga. Ane niuli tauna hadua hangangaa rahuku, Pue Alami au mohuku. Ane niuli tauna hadua raampungi dosana, Pue Alami au moampungi. 19 Kuuliangaa mbulikau: ane arakau rodua i dunia ide au hintuwu mekakae mamperapi ba apa pea, pekakaemi iti ina nahanai UmaNgku au ara i suruga. 20 Lawi iumba tauna teruhu anti kaIkona, nauri rodua ba talu peahe, Iko araNa hihimbela hai ihira." 21 Roo indo, Peturu mohungkuki Yesu hai mekune Iria, nauli: "Pue, ane halalungku hampepepoinalai masala iriko, hangkia belana hangangaa kuampungi? Kira-kira pitu belana?" 22 Nahanai Yesu: "Bara pea pitu belana. Kehapiri i atuna belana masala irio, hangangaa nuampungi. 23 Lawi Pue Ala nodo datu au i lalu ngkora pandiri ide: ara hadua datu au moparesa indanda hawina. 24 Nguru-nguruna, ara hadua hawi au raanti i lindona au moinda i jutana. 25 Bara mpuu woya nabuku mobayari indana. Mewali, nahawakami datu, nauli: 'Pobalu peami hawi iti hai anana hai towawinena hai ope-ope anu-anuna, bona tebayari indana.' 26 Molingkudumi hawi iti i lindona datu, merapi ampu, nauli: 'Sabarako, ina kubayari pea wokoya indaku!' 27 Hangko inditi, tumbumi ahina datu mampokaahi hawina iti, hai nauliangaa: 'Indamu, barapi nubayari.' 28 Laomi hawi iti, mampohidupaa hadua hangka hawina au moinda iria i sabuna pea. Ia liliu mohaka rangana iti, naime hai nauliangaa: 'Nubayari ope-ope indamu!' 29 Molingkudumi rangana iti merapi ampu, nauli: 'Sabarako hampai ene, ina kubayari pea wokoya indaku!' 30 Agayana bara napoinalai pamperapina iti. Napopesua pea i lalu tarunggu duuna tebayari ope-ope indana. 31 Karaitana hawi au ntanina apa au mewali, wiora mpuu lalunda. Laomohe i datu mopahawe babehiana hawi iti. 32 Kanahadina datunda lolitanda, ia motudumi tauna lao mokakio hawi au kadake babehiana iti. Kahawena hawi iti, datu mouliangaa: 'Kadake mpuuko! Indamu kugewomi hangko i surangku, lawi merapi ampuko iriko. 33 Moapari hai bara nupokaahi hangka hawimu, nodo kakupokaahimu?' 34 Masodo ntepuu datu. Hawi au kadake babehiana iti napopesua i lalu tarunggu duuna tebayari ope-ope indana." 35 Napahopo Yesu ngkora pandiri iti, Nauli: "Iti wori au ina nababehiakau UmaNgku i lalu suruga, ane barakau moampungi rangami hangko i lalumi."

Matthew 19

1 Karoona Yesu mopahawe ope-ope iti, padumi hangko i tampo Galilea lao i tampo Yudea au i tanda orupena owai Yarade. 2 Bosa tauna meula Iria, hai au mahai Napakaohahe. 3 Arahe bahangkia to Parisi au mai mohaoki kanawoana Yesu, rapekune: "Moula atura agamanta, ba peisa mpuu tobalilo mogaa hai towawinena kehapiri bara motoka patoana?" 4 Nahanai Yesu: "Bara pae nibasa apa au teuki i lalu Sura Malelaha: nguru-nguruna Pue Ala mampopewali hadua tobalilo hai hadua towawine. 5 Hai roo indo, Nauli: 'Ido hai hadua tobalilo hangangaa mopalehi umana hai inana, hai tuwo hihimbela hai towawinena, bona au rodua iti mewalihe hawata-wata.' 6 Mewali i peitana Pue Ala, barapohe rodua, agayana mewalihe hadua. Ido hai Kuuliangaakau: apa au napahintuwumi Pue Ala, bara mpuu peisa nagaa manusia." 7 Mehanahe to Parisi: "Ane nodo, moapari hai Musa mohawa bona tobalilo mowei sura mpogaa i towawinena, ane napeinao napogaaki?" 8 Nahanai Yesu: "Anti kamatuana lalumi, Musa mopaliu tauna mogaa. Agayana katouana, bara nodo hangko i nguru-nguruna. 9 Bona niisa: hema au mampogaaki towawinena hai mampotambia towawine au ntanina, mebualosi. Ane mebualosi towawinena iti, hangko peisa napogaaki." 10 Hangko inditi, topeguruNa mouliangaa Yesu: "Ane nodori kamaparina ada posamboko, agina ineemoke motambi." 11 Nahanai Yesu: "Bara ope-ope tauna au peisa motarima lolita ide. Agayana ara tauna au napakanoto Pue Ala bona barahe motambi. 12 Ara tauna au bara peisa motambi lawi nodomi watana hangko i karapoanakana. Ara wori au bara motambi anti babehiana tauna ntanina i watana. Ara wori au bara motambi anti peundeana haduduana, bona tepaka mampopolumao bagona Pue Ala. Hema au peisa mampeulai paturo ide, maroa ane napeulai." 13 Hambela tempo, arahe tauna au moanti ananda i Yesu bona Napetobo hai Napekakaengaahe. Agayana topeguruNa mampokarumpuhe tauna iti. 14 Nauli Yesu i topeguruNa: "Pogiangaamohe anangkoi mai Iriko. Ineehe nikonto, lawi tauna au nodohe anangkoi ide ina mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa." 15 Napetobomohe anangkoi iti, hai Nawati. Roo indo, padumi hangko inditi. 16 Hambela tempo, ara hadua tobalilo au hawe i Yesu mampekune: "Guru, babehia apa au hangangaa kubabehi bona molambina katuwo maroa au bara mokahopoa?" 17 Nauli Yesu: "Moapa hai nupekune kana i babehia au maroa? Bara ara ntanina au maroa, batena pea Pue Ala. Ane mampeinaoko molambi katuwo maroa, peulaimide hawana Pue Ala." 18 Mekune mbuli tauna iti: "Hawa au noumba?" Nahanai Yesu: "Inee mepapate, inee mebualosi, inee manangka, inee mosabiki dongko, 19 nubila inamu hai umamu, hai nupokaahi hangka rangamu nodo pampokaahimu watamu haduduamu." 20 Nauli anantomoane iti: "Ope-ope hawa iti, kupeulaimi. Apa mani au hangangaa kubabehi?" 21 Nahanai Yesu: "Ane mampeinaoko mampeulai Pue Ala hangko i kabulana lalumu, laomoko hampai mampobalu anu-anumu, hai holona nuweihe tauna au meahi-ahi tuwonda. Ane nodo au nubabehi, ina mahile hurungina au nuhumba i lalu suruga. Roo indo, maimoko meula Iriko." 22 Kanahadina lolitana Yesu, mapari laluna hai padumi, lawi ngkaya anu-anuna. 23 Ido hai nauli Yesu i topeguruNa: "Nipehadingi maroa au Kuuliangaakau: mapari mpuu tauna au pebuku mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 24 Bona niisa: mamura mani hambaa onta mesua i kalolu gigiu pane topebuku mewali taunaNa Pue Ala i lalu poparentaNa." 25 Karahadina topeguruNa lolitana Yesu, rapotingkara mpuu, rauli: "Oo, ane nodori, hema pae au nabuku molambi katuwo maroa au bara mokahopoa?" 26 Natotokihe Yesu hai Nauliangaahe: "Ane manusia, bara mpuu nabuku. Agayana ane i Pue Ala, bara ara au bara Nabuku." 27 Hangko inditi, nauli Peturu i Yesu: "Noumbami ikami? Kipalehimi hinangkana bona kiulaKo. Apa au ina kihumba?" 28 Nahanai Yesu: "Bona niisa: i alo pobotusi i tempona Pue Ala mopawou ope-ope, Iko Ana Manusia ina mohuda moparenta i pohudaa au meawa. I tempo iti, ikamu au meula Iriko ina mohuda worikau i pohudaa au hampulo hai rombua, moparentai to Isaraeli au hampulo hai rontina. 29 Hema au mopalehi halaluna, inana ba umana, anana ba souna ba bondena lawi meula Iriko, batena ina molambi hurungina au hangatu belana hangko i apa au napalehi, hai molambi wori katuwo maroa au bara mokahopoa. 30 Agayana bosa tauna au tepaiyoruami tuwonda ide-ide ina mewali tepaibokoa i alo au ina mai. Hai bosa wori tauna au tepaibokoa tuwonda ide-ide ina mewali tepaiyorua i alo au ina mai."

Matthew 20

1 Nauli Yesu: "Ane Pue Ala mohurungi pobagonda ope-ope taunaNa i alo au ina mai, pewalina nodo ngkora pandiri ide: Hadua ampu bonde anggoro lao mohaoki tauna au raunde mobago i bondena. Madondo-dondo nalambihe tauna, hai nauliangaahe: 'Laomokau mobago i bondeku, hai ina kuweikau hadua-hadua saromi hampeka doi pera hangalo.' Rapokanami lolitana iti, lao mpuumohe. 3 Tinti hahio madondo, lao mbulimi mohaoki au ntanina, naita bahangkia tauna mohuda-huda i pobalu-balua. 4 Nauliangaahe: 'Laomokau mobago i bondeku, kuweikau saromi au hintoto hai pobagomi.' Lao mpuumohe. 5 Pualomi, lao mbuli mohaoki tauna, nauliangaahe: 'Laokau mobago i bondeku.' Nodo wori au nababehi i tinti talu kalumba. 6 Kalumbami, ina tinti lima, nalambi mbuli tauna au mohuda-huda. Napekunehe: 'Moapa hai mohuda-huda peakau hangaloa, barakau mobago?' 7 Rahanai: 'Lawi bara ara au mampopobagongkai.' Nauli ampu bonde iti: 'Ane nodo, laomokau mobago i bondeku.' Lao mpuumohe. 8 Tampumi alo, naulimi ampu bonde i mandorona: 'Kakiomohe topobago iti, hai nuweimohe saronda. Nuwei hampai saronda i tauna au hangko mepongka mobago tinti lima inona. Roo indo, nuwei worihe saronda i tauna au mepongka mobago tinti talu. Nubabehi nodo duuna hawe i tauna au mobagohe mepongka madondo-dondo.' 9 Mai mpuumohe au mobago mepongka tinti lima kalumba, molambihe saronda hadua-hadua hampeka doi pera. 10 Nodo mpuumi duuna hawehe i topobago au mepongka madondo-dondo. Topobago au mepongka madondo iti manguli i lalunda: 'Manoto hangangaa melabi au naweike ikita, lawi hangaloake mobago!' Agayana batena hampeka doi pera pea wori au rahumba. 11 I polambinda saronda iti, mohume-humehe i ampu bonde, rauli: 12 'Au hawe mobago i boko, mobagohe hajaa pea. Agayana ikami, mobagongkai hangaloa, nasimbakingkai alo au makere. Moapari hai nubayarihe himbela hai ikami?' 13 Nahanai ampu bonde iti: 'Ene, barana masala irikamu. Bara pae kudandimi molambikau saromi hampeka doi pera i lalu hangaloa? 14 Alami saromi hai laomokau! Peundeakumi mowei saronda i tauna au hawe i boko himbela hai au kuweikau. 15 Kuula pea peundeaku mampopobundu doingku. Moapa hai mahinakau i rangami ane maroa lalungku irihira?' " 16 Napahopo Yesu ngkora pandiri iti, Nauli: "Nodo wori i alo pobotusi: bosa tauna au tepaibokoa tuwonda i tempo ide ina mewali tepaiyorua i alo au ina mai. Hai bosa wori tauna au mahile tuwonda i tempo ide ina mewali tepakoi i alo au ina mai." 17 I tempo iti, Yesu molumao monontohi kota Yerusale. I tanga rara Nakakiohe topeguruNa au hampulo hai rodua mogulu mopatani, hai Nauliangaahe: 18 "Nipehadingi maroa! Ide-ide laomoke monontotohi Yerusale. Inditimi, Iko Ana Manusia ina rahuhuNa i kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama, hai ina rabotusi bona rahuku mateNa. 19 Roo indo, ina rahuhuNa i tauna au barahe to Yahudi bona rakakabosaiNa, rapapahaiNa, hai rapapateNa i kau mombehape. Agayana i kataluna alona, ina tuwo huleNa." 20 I tempo iti, towawinena Sebedeus hai anana rodua maihe i Yesu. Inanda iti molingkudu motumpa i lindoNa lawi ara au ina naperapi. 21 Napekune Yesu iria: "Apa au nuperapi?" Nahanai inanda iti: "Pamperapiku, bona ane mewaliKo Datu, anangku au rodua mohuda moparenta hihimbela hai Oyo, hadua tanda i koanaMu, hadua tanda i kabeoMu." 22 Nauliangaahe Yesu: "Bara pae niisa apa au niperapi? Nibuku pae mohalea kapari au hangangaa Kuhalea?" Rahanai topeguruNa au rodua iti: "Kibuku!" 23 Nauli Yesu: "Tou, hangangaa nihalea kapari nodo au Kuhalea. Agayana bara Iko au mopakanoto hema au mohuda tanda i koanaNgku hai tanda i kabeoNgku. Batena pea UmaNgku au mopakanoto." 24 Karahadina topeguruNa au hampulo pamperapinda ranganda au rodua, rumpumohe. 25 Ido hai Yesu mokakio ope-ope topeguruNa, hai Nauliangaahe: "Niisato kamakancana poparentanda tauna au bara moisa Pue Ala moparentai tauna bosa. Tauna au mahile lantinda mopari-pari tauna bosa mampeulai hawanda. 26 Agayana ikamu, inee nodo babehiami. Hema au mampeinao mapangka lantina, hangangaa mewali hampai nodo hadua topekadipura. 27 Hai hema au mampeinao mahile hangana hangangaa mewali hampai nodo hadua hawi. 28 Hangangaa nipeulai poantiKu, Iko Ana Manusia. Lawi bara tunggaiaKu mai i dunia ide bona mewaliNa topohawa. KamaiNgku ide, bona mewaliNa hawi, hai bona Kukira wataNgku rapapate mohuru salanda tauna au bosa." 29 Kapadunda Yesu hai topeguruNa hangko i boea Yeriko, mokoloromohe tauna meula Iria. 30 I wiwi rara, arahe rodua tobilo au mohuda. Kamohadinda Yesu au moliu, meraroahe, rauli: "Pue, pemuleana Datu Daudi! Pokaahi wongkamia!" 31 Bosa tauna mokarumpuihe, rauli: "Mandiikau!" Agayana to bilo iti monganga-nganga peahe masisimbuku: "Pue, pemuleana Datu Daudi, pokaahi wongkamia!" 32 Mengkaroomi Yesu, Nakakiohe, hai Nauliangaahe: "Apa au niunde Kubabehiakau?" 33 Rahanai: "Pue, kiunde wokamia meita!" 34 Maahi laluna Yesu moitahe, pane Napetobo matanda. Unga pea meitahe, hai meulamohe Iria.

Matthew 21

1 Hungkumohe i kota Yerusale, hawehe i boea Betpage i Bulu Saitun. Inditi, Yesu motudumohe rodua topeguruNa moiyoru, 2 Nauliangaahe: "Laomokau i boea au talindo. Ane hawekau inditi, ina niita hambaa kalide au tetaka hai anana hungku indo. Nikakahii kolorona hai niantiaNa mai. 3 Ane ara au mokambaroakau, niuliangaahe: 'Pue moparaluu. Ina Napopesulea peakau deade.' " 4 Iti mewali bona tepabukei apa au nauli hadua nabi hangkoya, node: 5 "Uliangaamohe ampu boea Sion i Yerusale: Peita, oloumi mai Datumi! Ia mengkaiwoi, mampodara hambaa kalide. Ia mampodara hambaa kalide au mangura mani." (Yesaya 62:11; Zakharia 9:9) 6 Mewali, lao mpuumohe topeguruNa au rodua iti mobabehi nodo au Nauliangaahe. 7 Kalide au ntalianahe iti raanti i Yesu hai ralampii hai badunda. Roo ralampii, mesawimi Yesu. 8 I poliuna Yesu, bosa mpuuhe tauna mowoke hampinda i tanga rara, hai hantanga mobataki daangkau hai rawoke i tanga rara, tanda pampomahilenda Yesu. 9 Bosa tauna au meula i Yesu, arahe au moiyoru, ara worihe au i boko. Monganga-nganga liliuhe, rauli: "Tetoyami pemuleana Datu Daudi! Pue Ala mowati tauna au mai i lalu hangaNa! Tetoyami Pue Ala au indora i suruga!" (Mazmur 118:25-26) 10 Pesuana Yesu i kota Yerusale, mombekune-kunemohe ampu boea, rauli: "Hema ide?" 11 Rahanai tauna au hihimbela hai Ia: "Idemi Yesu, hadua nabi hangko i Nasare i tampo Galilea." 12 Hangko inditi, mesuami Yesu i tabangaa Souna Pue Ala. Inditi, Napopelohomohe ope-ope tauna au mobalu-balu. Nadungkami mejanda topointolohi doi, hai Nadungka wori pohudaanda topobalu-balu tadasi manggebodo. 13 Nauliangaahe: "I lalu Sura Malelaha, Pue Ala manguli node: 'SouNgku rauli sou pekakaea.' Agayana ikamu, nipopewaliri sou pogulua topanangka!" 14 I Souna Pue Ala, tauna au bilo hai au palu hawe i Yesu, hai Ia mopakaohahe. 15 Agayana kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama, rumpuhe mampeita tanda kuasa au nababehi Yesu. Hai koi inaonda mohadi anangkoi au monganga-nganga i lalu Souna Pue Ala au manguli: "Tetoyami pemuleana Datu Daudi!" 16 Ido hai rauliangaa Yesu: "Bara pae nuhadi apa au rauli?" Nahanai Yesu: "Kuhadito. Bara mani pae nibasa apa au teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: 'Pue Ala, roomohe Nupaturo anangkoi hai analei mohowara lolita mpetoya Irio.' " (Mazmur 8:3) 17 Hangko inditi, padumi Yesu mopalehi kota Yerusale, lao mohambengi i boea Betania. 18 Kahalona madondo, molumaomohe Yesu hai topeguruNa mesule lao i Yerusale, pane marimimi Yesu. 19 Naita i wiwi rara hampoa kau ara. Laomi i patoana Nahaoki wuana, agayana bara huba haogu wuana, batena pea tawena. Ido hai Yesu mogane kau iti, Nauli: "Mepongka alo ide, barapoko mowua!" Liliu malau hai bangi kau ara iti. 20 Karaitana topeguruNa apa au mewali iti, rapotingkara, rauli: "Noumba hai liliu malau hai bangi kau ara iti?" 21 Nahanai Yesu: "Tou mpuu au Kuuliangaakau, ane nipoinalai hai bara bata-bata lalumi, peisa wori nibabehi nodo au Kubabehi i kau iti. Mogalori bulu olou, peisa nipohawaa, niuli: 'Teangkamoko, pengkanawo i lalu tahi!' hai batena ina mewali. 22 Apa pea au niperapi i lalu pekakaemi, ane nipoinalai, batena ina nilambi." 23 Roo indo, Yesu mesua i lalu Souna Pue Ala hai mepaturo. Tangana mepaturo, hawemohe kapala-kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi mekune Iria, rauli: "Nuuliangaangkai, hangko iumba kuasaMu mobabehi ope-ope iti i Souna Pue Ala? Hema au moweiKo kuasa iti?" 24 Nahanai Yesu: "Ara wori hampaka pampekuneKu irikamu. Ane nihanaiaNa, hangko kuuliri kahemana au moweiNa kuasa mobabehi ope-ope iti. 25 Hangko iumba kuasana Yohane Toperiu moriu tauna? Hangko i Pue Ala, ba hangko i manusia?" Mololitamohe tadulakonda to Yahudi iti, rauli hadua hai hadua: "Noumbami katahanaina? Ane tauli hangko i Pue Ala kuasaNa, ina Nauliangaake: 'Ane nodo, moapari hai barakau mepoinalai i Yohane?' 26 Agayana ane tauli hangko i manusia pea kuasana, langake i tauna bosa, lawi tauna bosa manguli Yohane iti hadua nabi." 27 Mewali, rahanai: "Bara kiisa." Ido hai Yesu mouliangaahe: "Ane nodo, bara worikau ina Kuuliangaa kahangko iumbana kuasaNgku mobabehi iti!" 28 Napaliliu Yesu lolitaNa i tadulako agama Yahudi, Nauli: "Noumba pelambiami: ara hadua uma, rodua anana, ope-ope tobalilo. Ia lao i towutu, nauliangaa: 'Anangku, alo ide, laoko mobago i bonde.' 29 Nahanai: 'Lohena Uma!' Agayana kahopoana tebaliki laluna, hai lao mpuumi mobago i bonde. 30 Hangko indo, lao wori umana iti i anana au toadi, nauliangaa: 'Anangku, laoko mobago i bonde.' Nahanai anana: 'Io, laona Uma.' Agayana bara lao!" 31 Roo indo, mekune Yesu i tadulako agama Yahudi, Nauli: "Mewali, hangko i anangkoi au rodua iti, hema au mampeulai hawana umanda?" Rahanai tadulakonda to Yahudi: "Au towutu." Nauli Yesu: "Tou pehanami. Agayana Kuuliangaakau: tauna au madosa, nodo toperuru asele hai towawine au bara hintoto babehianda, ihirari au ina nadoko Pue Ala mewali taunaNa i lalu poparentaNa, bara ikamu. 32 Lawi ikamu, bara nipoinalai lolitana Yohane Toperiu au mopaturoakau rara au manoto. Agayana toperuru asele hai towawine au bara hintoto babehianda, ihirari au mepoinalai Iria. Hai nauri nodo, bara nipenosoi babehiami hai barakau mepoinalai Iria." 33 Napaliliu Yesu lolitana i tadulako agama Yahudi, Nauli: "Pehadingi wori ngkora pandiri ide. Ara hadua ampu bonde au motudai bondena hai anggoro. Ampu bonde iti mokadipura bondena bona rawala mantoleli. Nababehi worimi popiengaa anggoro hai bambaru pokampaia. Roo indo, nasarohe bahangkia tauna mokampai, hai laomi modaga i tampo au karao. 34 Hawemi tempona mopupu wua anggoro, napohawaami bahangkia hawina lao merapi kirana hangko i topokampai bondena. 35 Agayana topokampai iti mohakahe hawi au rapohawaa: arahe au rapapahai, arahe au rawedu watu, ara worihe au rapapate. 36 Ampu bonde iti mampohawaa mbuli hawina au ntanina, meliu kabosanda pane au nguru-nguruna. Agayana nodo pea karababehina. 37 Kahopoana, natudumi anana haduduana lao i topokampai bondena. Nauli ampu bonde i laluna: 'Batena ina rapengkorui.' 38 Agayana, i temponda topokampai bonde moita anana iti, mogombomohe, rauli: 'Oloumi mai anana, ia au ina mewali ampu bonde ide. Agina tapapate, hai taala bondena hai ope-ope ihina.' 39 Mewali, rahaka mpuumi anana iti, radii lao i raoa bonde hai rapapate." 40 Roo indo, napekune Yesu: "Mewali, ane hawe hule ampu bonde, apa au ina nababehi i topokampai bondena?" 41 Rahanai: "Manoto ia ina mopapate tauna au kadake iti, hai bondena ina nasaroahe tauna ntanina au mounde mowei ihi bondena iria i tempo pepare." 42 Nauliangaahe Yesu: "Bara mani pae nibasa lolita ide i lalu Sura Malelaha au manguli node: 'Watu au ratende topoaro sou, watu iti au mewali pohudaa sou. Iti mewali moula peundeana Pue Ala, hai maroa ntepuu apa au nababehi Pue Ala iti.' " (Mazmur 118:22-23) 43 Nauli mbuli Yesu: "BaraNa nidoko nodo Datumi, ido hai bara worikau Nadoko Pue Ala mewali taunaNa. Kirami i lalu poparentana Pue Ala, ina raala hangko irikamu hai raweihe tauna ntanina au mampeulai hawana Pue Ala. 44 Hema au manawo i watu ide ina mareta, hai hema au narumpa watu ide ina marupu." 45 I temponda kapala-kapala tadulako menomba hai to Parisi mohadi ngkora pandiri au napahawe Yesu, raisa kaihirana au natunggai lolitaNa iti. 46 Ido hai rahaokimi rara bona mohaka Ia, agayana barahe bai. Mampokalangahe tauna bosa, lawi tauna bosa manguli Yesu iami hadua nabi.

Matthew 22

1 Mololita mbulimi Yesu i tadulako agama Yahudi, Napahaweahe ngkora pandiri ide, Nauli: 2 "Pue Ala nodo datu i lalu lolita ide: hadua datu mobabehi susa i petaunana anana. 3 Napohawaa hawina lao mokakio tauna node: 'Laomoke maande i posusaa petauna!' Agayana ope-opehe au rakakio, barahe mau lao. 4 Ido hai natudu mbulimohe hawina au ntanina, nauliangaahe: 'Nipahawe i tauna au rakakio: japi rasambalemi, paande lehami, masilolongami ope-ope. Laomoke i posusaa petauna!' 5 Agayana ope-ope tauna au rakakio barahe mohaile pekakio iti. Hadua-hadua, laohe i bagonda. Arahe au lao i bondenda, arahe au lao i bagonda ntanina. 6 Ara worihe au mohaka hawina datu iti, rapapahai hai rapapate. 7 Kanahadina datu apa au mewali, rumpu ntepuumi. Natudumohe surodadona lao mopapate topepapate iti hai mohuwe boeanda. 8 Roo indo, nakakio mbulimohe hawina, nauliangaahe: 'Posusa petauna masilolongami, agayana tauna au kukakiomi, barahe hintoto. 9 Mewali, laomokau i penga-penga rara, hai hema pea au nipohidupa, niwawahamohe mai mesua i posusa petauna.' 10 Lao mpuumohe hawi iti i penga-penga rara, mokakio ope-ope tauna au moliu, bara rapopontani au maroa babehianda ba au kadake. Kahopoana, buke ntepuu sou petauna hai torare. 11 Mesuami datu mokamata torare, Naita i olonda, ara hadua au bara mehampi posusa. 12 Nauli datu: 'Ene, moapari hai maiko i posusaa barako mehampi posusa?' Bara mehana. 13 Hangko indo, datu iti motuduhe hawina, nauli: 'Nihilu bitina hai tayena, hai nitende i raoa i lalu kakaindiana! Inditi, ia ina moteria hai mantodiha.' " 14 Napahopo Yesu ngkora pandiriNa hai lolita ide: "Bosa mpuu tauna au Nakakio Pue Ala bona mewali taunaNa i lalu poparentaNa, agayana bosahe au bara mau. Kahopoana, haodi peahe au Napilei." 15 Roo indo, padumohe to Parisi hangko i Souna Pue Ala. Mohaokihe akalanda lawi rapeinao molambi kamasalana lolitana Yesu hai pampekunenda. 16 Ido hai rapohawaamohe bahangkia topegurunda hai bahangkia taunana Datu Herode lao i Yesu. Kahawenda, rauliangaa: "Guru, kiisami kaOyona tauna au manoto. MepaturoKo i katou-touana moula peundeana Pue Ala. Bara Nupeulai pampekirinda ba hema pea, lawi baraKo mampopontani tauna. 17 Guru, ido hai kiperapi bona Nuuliangaangkai, noumba pelambiaMu: moula atura agamanta, ba hangangaa mobayarike asele i Kaisar, ba bara?" 18 Naisami Yesu tunggaiana lalunda au kadake, ido hai Nauliangaahe: "Modongko mpuukau! Moapa hai nihaoki kamasalana lolitaNgku? 19 NitudungiaNa mai doi au biasa nipopobayari asele." Rahuhua hampeka doi pera. 20 Mekune Yesu: "Lenggena hema hai hangana hema au ara i doi ide?" 21 Rahanai: "Lenggena hai hangana Kaisar." Nauli Yesu: "Ane nodo, wei Kaisar apa au hintoto rawei Kaisar, hai wei Pue Ala apa au hintoto rawei Pue Ala." 22 Karahadina pehanaNa, tingkarahe, hai padumohe mopalehi Yesu. 23 I alo iti wori, arahe bahangkia to Saduki au hawe i Yesu. To Saduki iti, iami tadulako agama Yahudi au manguli tauna au mate bara ina rapatuwo hule. 24 Kahawenda to Saduki iti, mohaokihe kanawoana Yesu, rauliangaa: "Guru, nabi Musa mepaturo node: ane hadua tobalilo mate agayana bara ara anana, halaluna hangangaa mampotambia bembana, bona ara pemuleana. 25 Mewali, arahe pitu topohalalu, ope-opehe tobalilo. Au towutu, motambi. Bara mani woya ara anana, matemi. Bembana naposambokoa adina. 26 Bara mani wori tepaka moana, matemi. Nodo wori au mewali i kataluna duuna hawe i kapituna. 27 Kahopoana, mate worimi towawine iti. 28 Mewali i alo pobotusi, ane tou-tou tuwo hule ope-ope tomate, hemami ampuna towawine iti? Lawi pitumohe au mampotambia." 29 Nahanai Yesu: "Sala ntepuu pekirimi, lawi bara niisa ihi Sura Malelaha, bara wori niisa kuasana Pue Ala. 30 Lawi ane tuwo hulehe tauna au mate, katuwonda nodo katuwo malaeka i lalu suruga, barapohe motambi ba rapopotambi. 31 Kutudungiaakau lolita au ara i lalu Sura Malelaha au mopakanoto pearonda tomate. Ara lolitana Pue Ala hangkoya au mouliangaakau node: 32 'Ikomi Pue Ala au rapenombai liliu Burahima, Isaki, hai Yako.' Lempona, nauri matehe Burahima, Isaki hai Yako, batena tuwohe, lawi tauna au menomba i Pue Ala, batena tuwo liliuhe." 33 Karahadina tauna bosa paturona Yesu iti, tingkara mpuuhe. 34 To Saduki iti, barapi rabuku mehana, lawi nanangihe Yesu. Ido hai to Parisi, teruhu mbulimohe mohaoki rara moakalangi Yesu. 35 Ara hadua guru agama hangko i olonda au mohaoki kamasalana lolitana Yesu hai pampekunena, nauli: 36 "Guru, hangko i ope-ope parenta i lalu Aturana Musa, parenta umba au mahile ntepuu?" 37 Nahanai Yesu: "Teuki node: 'Nipokaahi Pue Ala, Ampumi, i sukana kabulana lalumi, i sukana pekirimi hai i sukana kapandemi.' 38 Itimi parenta au mahile ntepuu, hai au nguru-nguruna. 39 Hai parenta karompakana au himbela hai au nguru-nguruna iami: 'Nipokaahi rangami nodo pampokaahimi watami haduduami.' 40 Parenta rompaka iti au mewali patoa hangko i ope-ope Aturana Musa hai paturonda nabi." 41 Tanganda mani to Parisi mogulu inditi, Yesu mekune irihira, Nauli: 42 "Noumba pelambiami: hema Datu Topehompo au nadandi Pue Ala hangkoya? Pemuleana hema?" Rahanai: "Pemuleana Datu Daudi." 43 Nauli Yesu: "Mewali, moapari pane nauli Daudi pemuleana iami Pue au napenombai? Lawi hangkoya anti peninina Inao Malelaha, Daudi manguli: 44 Pue Ala mololita i Ampuku au kupenombai, Nauli: 'MohudamoKo tanda i koanaNgku, duuna Kupopengkoruhe ope-ope iwaliMu Irio.' (Mazmur 110:1) 45 Mewali, ane Datu Topehompo iami pemuleana Daudi, moapa hai nauli Daudi kaiana Pue au napenombai?" 46 Bara ara hadua au mohanai. Mepongka i alo iti, barapi ara hadua au bai mampekune ba apa-apa i Yesu.

Matthew 23

1 Hangko indo, Yesu mouliangaahe tauna bosa hai topeguruNa, Nauli: 2 "Guru-guru agama hai to Parisi nodohe tauna au mohuda i pohudaana Musa, lawi ihirami au mopaturoakau Aturana Musa. 3 Ido hai hangangaa nipeulai hinangkana apa au rapaturoakau. Agayana inee nipeulai babehianda, lawi ihira iti barahe mampeulai apa au rapaturoakau. 4 Ihira mopahaleangaahe tauna bosa hai parenta hai ada agama au mantimi, agayana bara mpuuhe motulungi tauna bosa mampeulai parenta hai ada iti. 5 Ngkaya mpuu babehianda au maroa, agayana tunggaianda mobabehi babehia iti, bona ratoya peahe ranganda. Mopakehe bana pekakae au mapeka au nodo siga hai rapamandoehe dambu-dambu badunda, bona pampeulainda Aturana Musa raita ranganda. 6 Matanahe ane rapopohudahe i pohudaa au maroa i posusaa hai pohudaa au raadai i sou penombaa. 7 Matanahe ane rabila tauna i pobalu-balua au motumpahe mokakiohe 'Guru.' 8 Agayana ikamu, ineekau mampeinao rabila hai rakakio 'Guru,' lawi hadua pea gurumi, iami Kerisitu, hai ikamu ope-ope topohalalu peakau. 9 Hai inee wori nipomahile tauna i dunia ide hai nikakiohe 'Uma,' lawi Umami hadua pea, iami Umami au ara i suruga. 10 Hai inee worikau mampeinao rakakio 'Tadulako,' lawi tadulakomi hadua pea, iami Kerisitu. 11 Hema au mounde bona mahile tuwona, hangangaa mewali hampai hawi i rangana. 12 Tauna au mengkaiwongko batena rapaiwoi, hai tauna au mengkaiwoi batena rapaiwongko. 13 Marugikau, guru agama hai to Parisi! Batena ina molambikau rugi, lawi maroa i raoa peakau! Ikamu bara mounde mampeulai paturoNgku bona mewalikau taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. Hai tauna ntanina au mau, nikonto. 14 Marugikau, guru agama hai to Parisi! Lawi maroa i raoa peakau! Niuli motulungikau towawine tobemba au meahi-ahi tuwonda. Agayana katouana nipakanawo peahe hai nirampaki sounda. Hai roo indo, mekakaekau mahae-hae motabungihi babehiami au kadake. Ido hai pane ina rahuku mantimikau! 15 Marugikau, guru agama hai to Parisi! Maroa i raoa peakau! Madota mpuukau mopaturo rangami bona mampeulaihe paturomi. Niagikato pae moweta tahi hai molumao karao, bona ara pea hadua tauna au mewali topegurumi. Hai ane arami topegurumi, nipaturohe bona mampeulaihe dongkomi, alana rumihiri kakadakena babehianda pane ikamu, hai meliu kahintotonda rahuku i naraka pane ikamu. 16 Batena ina marugikau! Nodokau tobilo au mampeinao monini rangami! Ikamumi au mewali guru agama, agayana nipakanawo peahe tauna bosa hai paturomi au bara tou. Mepaturokau node: ane ara hadua tauna au modandi hai mosumpa mokabelai Souna Pue Ala, niuli bara tetaka hai sumpana iti. Agayana ane mokabelai bulawa au i lalu Souna Pue Ala, tetaka hai sumpana iti. 17 Ntuli mpuukau, nodokau tobilo! Ba niuli bulawa meliu peawana pane Souna Pue Ala? Katouana Souna Pue Ala iti au mopamalelaha bulawa au i laluna. 18 Mepaturo worikau node: ane ara hadua tauna au mosumpa mokabelai meja pointua popenomba au i lalu Souna Pue Ala, bara tetaka hai sumpana iti. Agayana ane mokabelai popenomba au rahuwe i wongko meja iti, batena tetaka hai sumpana iti. 19 Nodo mpuukau tobilo! Ba niuli, popenomba meliu pane meja pointua popenomba? Bara, lawi meja itimi au mopamalelaha popenomba au i wongkona. 20 Ane hadua tauna mosumpa mokabelai meja pointua popenomba, lempona mokabelai meja iti hai ope-ope au rahuwe i wongkona. 21 Hai ane hadua tauna mosumpa mokabelai Souna Pue Ala, lempona mokabelai Souna Pue Ala hai Pue Ala au maida i sou iti. 22 Hai ane hadua tauna mosumpa mokabelai suruga, lempona mokabelai pohudaana Pue Ala, hai mokabelai wori Pue Ala au mohuda i pohudaa iti. 23 Marugikau, guru agama hai to Parisi! Maroa i raoa peakau! Madota mpuukau mampeulai parenta au koi. Mogalori tuda-tuda au koi i tabangaami nodo hare, suderei hai bunga-bunga i bondemi, nipopenomba hangkira hampulo i Pue Ala moula parentana Musa. Agayana parenta mahile au manguli hangangaa mopamanotokau babehiami, mampokaahikau rangami, hai mopabukeikau dandimi, bara nipeulai. Katouana, parenta itimi au hangangaa nipeulai, hai inee wori nikabaha peulami i parenta au koi. 24 Ikamu nodo tauna au moingihi dale hangko i owai au nienu, agayana hambaa onta niame pea. Ikamu nodo tobilo au mampeinao monini rangami. 25 Marugikau, guru agama hai to Parisi! Maroa i raoa peakau! Ikamu nodo hadua tauna au mobahoi paenua hai tabo i raoana pea. Agayana i lalumi, ikamu buke pehioro hai dosa. 26 Ikamu to Parisi, nodo mpuukau tobilo! Hangangaa nibahoi hampai laluna paenuami, bona malelaha wori i raoana. 27 Marugikau, guru agama hai to Parisi! Maroa i raoa peakau! Nodokau talumba au radayo hai rawone bula: i raoana maroa raita, agayana i laluna teihi buu tomate hai ngkaya pakana au merikai. 28 Nodo wori ikamu, manoto babehiami i raoa bona ratoyakau rangami. Agayana i lalumi, topodongkokau hai kadake babehiami. 29 Marugikau, guru agama hai to Parisi! Maroa i raoa peakau! Nipakaroa liliu dayonda nabi hai tauna au manoto hangkoya. 30 Mampemahilekau, niuli: 'Ane rapana tuwongkai hihimbela hai toiyorungki hangkoya, kebarangkai moula babehianda mopapate nabi-nabi.' 31 Mewali, nipangaku mpuu kaikamuna pemuleanda au mopapate nabi-nabi, hai babehianda toiyorumi iti batena niula. 32 Mewali, nipaliliu peami mobabehi dosa moula babehianda toiyorumi! 33 Topodongkokau! Motengko lalumi! Ba nipehangu ina tekabahakau hangko i karahukumi i lalu naraka? 34 Toiyorumi hangkoya mopapatehe bosa tauna au manoto babehianda, mepongka hangko i kamopapatenda Habeli, hawe-hawe i kamopapatenda nabi Sakaria anana Berekia, au rapapate i tabangaa Souna Pue Ala i olonda sou au malelaha hai meja pointua popenomba. Mewali, ina kutuduhe nabi-nabi, tauna au mapande hai guru-guru bona laohe irikamu au tuwo ide-ide hai mopaturoakau lolitaNgku. Agayana arahe au ina nipapate, arahe au ina nipaku i kau, arahe au ina nipapahai i lalu sou penombaami, hai ara worihe au ina nipelangkaha lao i boea ntanina. Kahopoana, ikamu au tuwo ide-ide ina mohalea ope-ope kanawoana toiyorumi hangkoya au mopapatehe tauna au manoto. 36 Tou mpuu au Kuuliangaakau, ikamu au tuwo ide-ide batena rahuku anti babehiami hai anti babehianda toiyorumi au kadake." 37 "To Yerusale, to Yerusale! Nipapate nabi-nabi. Hai tauna au natuduakau Pue Ala, niwatuihe. Bosa belana Kupeinao moona tayengku mokalapuikau nodo hambaa manu ntina au motoboki anana i woi kapina, agayana bara niunde. 38 Nipehadingi: sou penombaami ide ina napalehi Pue Ala. 39 Tou mpuu au Kuuliangaakau, barapoNa niita duuna hawe tempona niuli: 'Pue Ala mowati tauna au mai i lalu hangaNa!' "

Matthew 24

1 Mesuwumi Yesu hangko i Souna Pue Ala, topeguruNa mai motudungia kamaroana karababehina sou iti. 2 Nauliangaahe Yesu: "Niitami ope-ope iti. Bona niisa: ina bara ara hambua watu au mentara i paidaana. Batena ragero ope-ope." 3 Roo indo, laomi Yesu mohuda i Bulu Saitun. Tangana mohuda, hawemohe topeguruNa i tempona bara ara tauna ntanina, hai mekunehe Iria: "Impira pewaliana au Nuuli inona?" Hai mekune mbulihe, rauli: "Apa tanda au ina mewali i kahaweMu i kahopoa dunia ide?" 4 Nahanai Yesu: "Mainga-ingakau, bona datikau rapakanawo. 5 Lawi bosa tauna ina mai hai manguli kaihirana Datu Topehompo. Bosa tauna ina rapakanawo. 6 Ina mohadikau bambari pombeala, agayana ineekau langa. Lawi ope-ope iti hangangaa mewali hampai, agayana bara mani hawe kahopoa dunia. 7 I tempo iti, tohangamba ina mombeala hai tohangambana, kadatua hambua ina moewa kadatua hambuana, hai iumba pea ina ara rimi hai linu. 8 Agayana ope-ope iti, hangko pepongkana, nodo kapari au nahadi hadua towawine hangko damani moana. 9 I tempo iti, ikamu ina rahaka hai rahuhu i tauna bona rapopeahi-ahikau hai rapapatekau. Anti peulami Iriko, tauna i humalele dunia ina mokahihikau. 10 Bosa tauna ina mosapuaka peulanda Iriko. Ara au ina mohuhu halalunda hampepepoinalai i iwalinda. Bosa tauna mombekahihi. 11 Hai ina hawe worihe bosa nabi au mopakanawo bosa tauna. 12 I tempo iti, katetetambaia kakadakenda tauna, duuna makura kamaahina lalunda tauna. 13 Agayana tauna au mepoinalai liliu Iriko duuna i kahopoana ina molambihe katuwo maroa. 14 Hai Ngkora Marasa kana i poparentana Pue Ala batena rabambari i humalele dunia, bona ope-ope tauna peisa mampehadingi. Roo indo, hangko haweri kahopoa dunia." 15 "Hangkoya nabi Danieli mampololita kahawena au rahanga 'Topegero-gero au kadake.' (Hema au mobasa lolita ide, niparesa lempona!) Ane niita au natunggai Danieli iti meangka i Souna Pue Ala, 16 agina tauna au maida i Yudea melangkahe lao i bulu. 17 Tauna au mohuda i tarampa, ineehe hampai mesua i lalu souna mangala ba apa-apa. 18 Tauna au i bonde, ineehe hampai mesule i boea mangala hampinda. Hangangaa liliuhe melangka! 19 Ina masusa mpuu tuwonda towawine au mantimi hai au mopatomi ananda. 20 Mekakaekau i Pue Ala bona alo pelangkami iti inee i tempo makuli ba i alo penombaa. 21 Lawi i tempo iti, ina hawe kapari au rumihi ntepuu au bara mani hambela mewali hangko i pewaliana dunia duuna ide-ide, hai bara wori ara au ina mewali nodo i alo au i bokona. 22 Agayana tempo kapari iti ina napaholiga Pue Ala, lawi ane bara Napaholiga, bara ara hadua au tuwo. Mewali, anti pampokaahiNa tauna au Napilei, ido hai ina Napaholiga tempo kapari iti. 23 I tempo iti, ane ara au mouliangaakau: 'Peita, idemi Datu Topehompo!' ba 'Olou mai!' ineehe nipoinalai. 24 Lawi ina hawe bosa tauna au mepakanawo au mouli kaihirana Datu Topehompo, ba au mouli kaihirana nabi. Ina mobabehihe tanda kuasa hai tanda au metingkarai bona mopakanawohe bosa tauna. Ane kepeisa, mogalo tauna au napilei Pue Ala, rapakanawo wori. 25 Nikatuinao! Kuuliangaa amimokau ope-ope iti hangko damani mewali. 26 Mewali, ane ara au mouliangaakau: 'Peita, Datu Topehompo ara indolou i pada wungi,' ineekau lao! Ane rauli: 'Peita, ara inditi i lalu sou,' ineehe nipoinalai! 27 Lawi ane hawe huleNa, Iko Ana Manusia, ina tongawa mpuu. KahaweNgku ina raita i humalele dunia, nodo pewangka kila au mesupa i pembetoa alo hai mewangka hawe-hawe i katampua alo. 28 Ane moitakau tadasi kaloa mogulu, niisa kaarana au mate inditi. Nodo wori, ina tongawa mpuu kahaweNgku hule i dunia." 29 "Ane liu tempo kapari iti, 'alo ina mobali mewali makaindi, wula barapi mewangka, hai betue ina manawo hangko i langi. Ina rumihi pokalena ope-ope au makuasa i langi.' (Yesaya 13:10; 34:4) 30 I tempo iti, ina ara tanda i langi au lempona kahaweNgku Iko Ana Manusia. Hai ope-ope tauna i dunia ina moteria, lawi raitaNa i langi mendaulu mai i wongko gawu. Ina makuasaNa hai meawa ntepuuNa. 31 Tatamburu au mahile ina ratawue, hai ina Kutudu malaekaNgku lao mogulu tauna au Kupilei hangko i humalele dunia, mepongka i wuntuna hambali hawe i wuntuna hambali." 32 "Nipailalu apa au Kupaturoakau hangko i kau ara. Ane niita pengana motumbe hai motawe, niisa kaina hawena tempo madii. 33 Nodo wori ane niita pewalina hinangka au Kuuli inona, niisa barapi mahae ina mewali ope-ope au natunggai Pue Ala. 34 Tou mpuu au Kuuliangaakau, ope-ope au Kuuli inona batena mewali hangko damani mate ope-ope tauna au tuwo tempo ide. 35 Langi hai dunia ina magero, agayana lolitaNgku batena ara duuna kamahae-haea." 36 "Agayana alo hai jaa pewaliana ope-ope iti, batena pea UmaNgku au moisa. Bara ara tauna au moisa. Mogalorihe malaeka au ara i suruga, bara wori raisa. Hai Iko AnaNa, bara wori Kuisa. 37 Apa au mewali i tempona nabi Noho hangkoya, ina mewali wori i alo kahaweaNgku Iko Ana Manusia. 38 I tempona nabi Noho hangkoya, manusia mampomalea, bara raisa apa au ina morumpahe. Maande hai maenu liliu peahe, motambihe hai rapopotambihe. Iti au rababehi liliu duuna nabi Noho mesua i lalu duanga mahile. 39 Nabalumbangihe owai au meumbala, hangko raisari apa au mewali. Nodo wori kamampomaleanda tauna i kahaweNgku hule Iko Ana Manusia i dunia. 40 I tempo iti, rodua tauna mobago sambelahe i bonde, hadua raala hai hadua rapalehi. 41 Rodua towawine tanganda mombau, hadua raala hai hadua rapalehi. 42 Ido hai Kuuli mainga-ingakau, lawi bara niisa impira Ampumi ina hawe!" 43 "Hangangaa nipailalu ngkora pandiri ide: ane naisa ami ampu sou impira kahawena topanangka, batena mainga-inga, bara napogiangaa mesua i lalu souna. 44 Ido hai hangangaa mainga-ingakau, lawi bara niisa impira kahaweNgku Iko, Ana Manusia." 45 "Nipailalu ngkora pandiri ide: ara hadua hawi au manoto laluna hai au peisa napoinalai ampuna. Ia naangka ampuna motosaengi hawi ntanina hai mourusi paandenda alo-alona. 46 I pesulena ampuna, morasi mpuu katuwona hawi iti ane nahumba tangana mampopolumao bagona. 47 Hawi iti batena naangka ampuna mokadipura ope-ope anu-anuna. 48 Agayana noumba ane bara maroa poantina hawi iti? Nauli laluna: 'Bara ina holiga hawe ampuku!' alana barapi mampopolumao bagona. 49 Napepongkami mopapahai hangka hawina, pane maande hai maenu liliu hihimbela hai tauna au malangu-langu. 50 Agayana, unga pea ina hawe ampuna i alo hai i jaa au bara naharunga. 51 Hawi iti ina napapahai hai naweduka i raoa nodo hadua topodongko. Inditi, ia ina moteria hai mantodiha."

Matthew 25

1 "Ane hawe huleNa nodo Datu, ara tauna au masilolonga hai ara wori au bara masilolonga. Pewalina nodo ngkora pandiri ide: hampulo anantowawine motunggai lao modupa toratauna tobalilo, hadua-haduahe moanti hulonda. 2 Limahe au ntuli, limahe au mapande. 3 Lima anantowawine au ntuli iti, moantihe hulonda, agayana bara melabi minanda. 4 Lima anantowawine au mapande moanti hulonda hai moanti worihe mina i pambolianda au ina rapopotambai minana hulonda. 5 Mahae mpuu hangko haweri toratauna tobalilo, alanda malelue anantowawine iti, hai kahopoana letamohe ope-ope. 6 Tanga kaindi, hangko arari tauna au mekakio, nauli: 'Oloumi mai toratauna tobalilo! Maimokau, nidupami.' 7 Pearondami anantowawine au hampulo iti, hadua-haduahe mopasilolonga hulonda. 8 Anantowawine au ntuli mouliangaahe ranganda au mapande: 'Ene, niwei wongkamia minami haodi, ina mate hulongki.' 9 Rahanaihe au mapande: 'Minangki bara wori handa! Laomokau hampai meholo i topobalu-balu mina.' 10 Lao mpuumohe anantowawine au ntuli iti meholo mina. I kalaonda meholo, hawemi toratauna tobalilo. Lima anantowawine au mapande iti, masilolonga amimi hulonda, ido hai liliuhe mesua hihimbela hai toratauna tobalilo i lalu sou posusaa, pane ratukomi baba. 11 Roo indo, hawe mbulimohe anantowawine au ntuli. Mekakiohe hangko i raoa, rauli: 'Ee tua! Bungkahia wongkamia baba!' 12 Nauli toratauna tobalilo: 'Barakau kuisa.' " 13 Napahopo Yesu ngkora pandiriNa node: "Ido hai hangangaa masilolongakau, lawi bara niisa kaimpirana kahaweNgku." 14 "Ane hawe huleNa, pewalina nodo ngkora pandiri ide: hadua tuana ina lao i kota au karao. Hangko damani padu, mokakio hawina hai naweihe doi rapopolumao bona ara anana. 15 Naweihe hadua-hadua moula i pesauruanda. Hadua nawei lima sabuna doi bulawa, au hadua rosabu, hai au hadua hasabu. Roo indo, padumi. 16 Hawina au nawei lima sabuna doi bulawa liliu mampopolumao doi iti mohaoki anana, nalambi mpuumi anana lima wori sabuna. 17 Nodo wori hawina au nawei rosabu, ia molambi wori anana rosabu. 18 Agayana hawina au nawei hasabu pea laori mokae tampo napowunii doina ampuna. 19 Mahae hangko indo, mesulemi ampunda, hai nakakiomohe hawina napekune noumba karapopolumaona doina. 20 Hawina au nawei lima sabuna doi bulawa mai hai moanti i ampuna hampulo sabuna, nauli: 'Ampu, au nuweina hangkoya lima sabuna. Idemi anana, lima wori sabuna.' 21 Nauli ampunda: 'Maroa mpuu kanupopolumaona bago au kuweiko. Mewali, anti kamanotomu i bago au koi, kupoinalaiako bago au mahile. Maimoko hihimbela hai iko i lalu katana-tana.' 22 Hawina au nawei rosabu doi bulawa hawe worimi, nauli: 'Ampu, rosabu hangkoya au nuweina. Idemi anana rosabu wori.' 23 Nauli ampunda iti: 'Maroa mpuu kanupopolumaona bago au kuweiko. Mewali, anti kamanotomu i bago au koi, kupoinalaiako bago au mahile. Maimoko hihimbela hai iko i lalu katana-tana.' 24 Roo indo, hawe worimi hawina au nawei hasabu, nauli: 'Ampu, kuisa kamakancamu. Nupopobago mantimingkai. Nutudungkai mehua hai mantuda, bona irio haha wuana. 25 Langana, ido hai laona mowuni doimu i lalu tampo. Mewali, idemi doimu.' 26 Nauli ampunda iti: 'Oyo hawi au kadake hai au lohe mobago! Nuisa iko ide tauna au mampopobago mantimi hawingku. Kutuduhe mehua hai mantuda, bona iriko haha wuana! 27 Ane nodo, moapari hai bara nupopesua pea doingku i bank, bona ane mesulena, hangangaa kulambi doingku hai ara wori anana!' 28 Nauli mbuli ampunda iti i hawi tohaduana: 'Nuala doi au ara iria, hai nuwei i hawingku au molambi doi bulawa hampulo sabuna. 29 Lawi tauna au peisa rapoinalai hai apa au rawei, ina rawei mbuli bona tetambai. Agayana tauna au bara peisa rapoinalai, nauri haodi pea au rawei, batena ina raala hule. 30 Hai hawi au bara mobundu iti, nitendemide i lalu kakaindiana. Inditi ia ina moteria hai mantodiha liliu.' " 31 "Iko Ana Manusia, ane hawe huleNa, ina meawaNa hai mahile mpuu kamakuasaNgku, hai ina raporangaiNa ope-ope malaeka. Ina mohudaNa i pohudaa kadatuaNgku au meawa. 32 Ope-ope tauna ina teruhu i lindoKu hai Kugaahe mewali rontobu, nodo hadua toporewu mopatani dimbana hai towauna. 33 Tauna au mobabehi peundeana Pue Ala Kupahantobuhe tanda i koanaNgku, hai tauna au mesapuakahe tanda i kabeoNgku. 34 Hai Iko Datu, Kuuliangaahe au i tanda koanaNgku: 'Maimokau au nawati UmaNgku! Mesuamokau i lalu poparentaKu. Paidaami Kupasilolongaa amimokau i pewalia dunia hangkoya. 35 Lawi i tempoKu marimi, nipaandeNa. MangkadouNa, nipaenuNa. MoliuNa i soumi, nipopehupeNa. 36 Bara ara hampiKu, nihampiiNa. MahaiNa, nipakuliiNa. TangaNgku ratarunggu, nisondakiNa.' 37 Mehanahe au i tanda koanaNgku, rauli: 'Pue, impiraKo kiita marimi hai kipaandeKo, ba mangkadouKo hai kipaenuKo? 38 ImpiraKo moliu i soungki, hai kipopehupeKo? ImpiraKo kiita bara ara hampiMu, hai kihampiiKo? 39 ImpiraKo kiita mahai hai kipakuliiKo, ba i lalu tarunggu, hai kisondakiiKo?' 40 Hai Iko Datu, Kuhanaihe: 'Bona niisa: apa au nibabehi motulungi halaluNgku, nauri hadua pea halaluNgku au meahi-ahi katuwona, lempona, himbelami hai nibabehi Iriko.' 41 Roo indo, Kuuliangaahe au i tanda kabeoNgku: 'Padumokau hangko inde, ikamu au harara i UmaNgku! Mesuamokau i lalu api au rore liliu, au rapasilolonga mewali karahukuanda Datu Tokadake hai hinangka malaekana. 42 Lawi i tempoKu marimi, baraNa nipaande. MangkadouNa, baraNa nipaenu. 43 LiuNa i soumi, baraNa nipopehupe. Bara ara hampiKu, baraNa nihampii. MahaiNa, baraNa nipakulii. TangaNgku ratarunggu, baraNa nisondaki.' 44 Rahanai woriNa, rauli: 'Pue, impiraKo kiita marimi ba mangkadou ba nodo tauna au moliu, ba baraKo mehampi, ba mahai ba ratarunggu, hai baraKo kitulungi?' 45 Hai Iko Datu, Kuhanaihe: 'Bona niisa: anti kadana nitulungi tauna au meahi-ahi tuwonda, lempona, Ikomi au bara nitulungi.' " 46 Napahopo Yesu lolitaNa, Nauli: "Ope-ope tauna au kadake iti ina ratendehe i lalu naraka hai rahuku duuna kamahae-haea, hai tauna au manoto ina molambihe katuwo maroa au bara mokahopoa."

Matthew 26

1 Karoona Yesu mopahawe ope-ope iti, Nauliangaahe topeguruNa: 2 "Niisa rongalo rai, ina hawe alo mahile Pasa. Hai Iko Ana Manusia ina rahuhu i tayenda iwaliNgku bona rapakuNa i kau." 3 I tempo iti, kapala-kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi mogulumohe i souna Tadulako Menomba Mahile au rahanga Kayapas. 4 Mohawamohe, rauli: "Noumbami raranta mohaka Yesu bona rapapate? 5 Agina inee hampai tahaka i alo mahile, bona dati ara pohiho i olonda tauna bosa." 6 I tempona Yesu maida i boea Betania, Ia lao i souna hadua tauna au rahanga Simo, au hangkoya ketangga. 7 Tangana maande inditi, hawemi hadua towawine moanti hambua botolo au buke lana wongi au masuli mpuu holona. Towawine iti mobumbuhia lana wongi i waaNa tanda pebilana. 8 Karaitana topeguruNa apa au nababehi towawine iti, rumpuhe, rauli: "Moapari hai lana au masuli iti ratende mbero pea? 9 Aginami rapobalu bona holona raweihe tauna au meahi-ahi." 10 Naisa Yesu pekirinda, ido hai Nauliangaahe: "Moapari hai nipakasusa laluna towawine ide? Apa au nababehi Iriko, maroa. 11 Ane tauna au meahi-ahi, ara mani katepakami motulungihe lawi ara mpaliliuhe irikamu. Agayana Iko, baraNa ara liliu irikamu. 12 Towawine iti mobumbuhiNa hai lana wongi bona mopasilolonga ami wataNgku i karatawuNgku. 13 Bona niisa: i humalele dunia, iumba pea Ngkora Marasa rabambari, apa au nababehi towawine iti batena tekabelai, bara naliu inaonda." 14 I tempo iti, hadua hangko i topeguruNa au hampulo hai rodua, au rahanga Yudasi Iskariot, lao i kapala-kapala tadulako menomba, 15 napekunehe: "Ane kuhuhu Yesu i lalu tayemi, apa au ina niweina?" Raimbami doi pera talu pulona, pane rawei iria. 16 Hangko inditi, Yudasi mohaoki katepaka au maroa mohuhu Yesu irihira bona rahaka. 17 I alo pepongkaana Posusa Roti Au Bara Raragii, maimohe topeguruNa i Yesu, rapekune: "Pue, iumba peundeaMu kipasilolonga paande Pasa au ina taande?" 18 Nahanaihe: "Laomokau i hadua tauna i lalu kota, niuliangaa node: 'Nauli Guru: "Hawemi tempoKu. Kuunde mamposusai alo mahile Pasa i soumu hai topeguruNgku." ' " 19 Lao mpuumohe topeguruNa Yesu moula apa au Nauliangaahe, hai mopasilolongahe paande Pasa. 20 Kaindina, Yesu hai topeguruNa au hampulo hai rodua mohudahe maande. 21 Tanganda maande, nauli Yesu: "Tou mpuu lolitaNgku ide: hadua hangko irikamu ina mampobaluNa i iwaliNgku." 22 Karahadina topeguruNa lolitaNa, masusa lalunda, hai mekunemohe hadua-hadua i Yesu, rauli: "Bara pae iko au Nutunggai Pue?" 23 Nahanai Yesu: "Tauna au moeme roti i lalu mangko hihimbela hai Iko, iami au ina mampobaluNa. 24 Iko Ana Manusia hangangaa mateNa nodo au tepakanoto i lalu Sura Malelaha. Agayana rumihi kamarugina tauna au mampobaluNa. Agina tauna iti, ineemi rapoanaka." 25 Hangko inditi, nauli wori Yudasi au ina mampobalu Yesu: "Bara pae iko au Nutunggai Guru?" Nahanai Yesu: "Nodomi pangulimu!" 26 Tanganda maande, naalami Yesu roti hai mekakae i Pue Ala. Roo indo, Nabise-bisemi roti iti hai Nakira-kiraahe topeguruNa, Nauli: "Nialami, hai niande. Idemi wataNgku." 27 Roo indo, Naala wori hambua paenua anggoro, mekakae i Pue Ala, hai Nahuhuahe, Nauli: "Maenumokau ope-ope. 28 Lawi idemi waheNgku au tebumbuha i kapateNgku. WaheNgku ide mopakaroho dandina Pue Ala au mopahintuwu Pue Ala hai manusia bona teampungi dosanda tauna bosa. 29 Bona niisa: mepongka ide-ide, barapi Kuenu anggoro ide duuna maenuna anggoro au wou hihimbela hai ikamu i lalu poparentana UmaNgku." 30 Roo indo, monanihe hampaka nani petoya. Karoonda monani, padumohe hangko i kota lao i Bulu Saitun. 31 Hangko inditi, Yesu mouliangaahe: "Deade kaindi, ikamu ope-ope ina mopalehiNa, lawi ara teuki i lalu Ngkorana Pue Ala node: 'Ina Kupapate toporewu iti, alanda dimbaNa mahawu.' (Zakharia 13:7) 32 Agayana i katuwoNgku hule, ina moiyoruNa lao i tampo Galilea, hai Kupegiakau indolou." 33 Nauli Peturu: "Kehapiri ope-ope tauna mopalehiKo Pue, agayana iko bara!" 34 Nauli Yesu: "Tou mpuu au Kuuliangaako: hangko damani motuturua manu deade kaindi, talumi belana ina nusapuakaNa." 35 Nauli Peturu: "Kehapirina mate hihimbela hai Oyo, bara mpuu ina kusapuaka kakuisaMu!" Nodo wori pololitanda topeguruNa ntanina. 36 Roo indo, hawemohe i bonde au rahanga Getsemani. Inditi Yesu mouliangaahe topeguruNa: "Ikamu, mohudamokau inde. Iko, laoNa hampai mekakae." 37 Agayana Ia mowawaha Peturu hai anana Sebedeus au rodua bona meulahe Iria. I tempo iti, mapari Nahadi hai moradami laluNa. 38 Nauliangaahe: "Mapari mpuu laluNgku, nodoNa ina mate Kuhadi. Indemokau hampai, niporangaiNa mekakae. Ineekau leta!" 39 Roo indo, lao karao haodi, molingkudumi motumpa mekakae, Nauli: "UmaNgku, ane peisa, Nupakaraoa wongkoya kapari au ina morumpaNa ide. Agayana bara peundeaKu au Kuula; peundeaMuri, Uma." 40 Roo indo, lao mbulimi i topeguruNa au talu, Nahumbahe tanganda leta. Nauli i Peturu: "Peita! Mogalori hajaa pea, bara nibuku mojaga-jaga hihimbela hai Iko! 41 Mainga-ingamokau hai mekakaemokau bona datikau narumpa pekelo. I lalumi niunde mpuu mobabehi au manoto, agayana bara nibuku lawi watami batena malede." 42 Hangko inditi, lao mbulimi mekakae haduduana, Nauli: "UmaNgku, ane kapari ide bara peisa rapakarao hangko Iriko, batena peundeaMuri au mewali." 43 Roo indo, mesule mbulimi mampombelambia topeguruNa. Leta mbulihe anti kamaleluenda. 44 Yesu mopalehihe lao mekakae i kataluna belana. PekakaeaNa iti himbela hai pekakaeNa au inona. 45 Karoona mekakae, mesule mbulimi i topeguruNa au talu, Nauliangaahe: "Maturu hai leta manikau pae? Peita, hawemi tempona Iko Ana Manusia ina rapobalu hai rahuhu i tauna au kadake. 46 Mearomokau! Laomoke! Peita, oloumi mai tauna au mampobaluNa." 47 Tangana mani Yesu mololita, hawemi Yudasi, hadua hangko i topeguruNa au hampulo hai rodua, hihimbela hai bosa tauna au moanti piho hai pewombe. Tauna iti rapohawaahe kapala-kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi bona laohe mohaka Yesu. 48 Yudasi mopahawe amihe hambua tanda bona raisa kahemana Yesu, nauli: "Hema au kuangki, iami Yesu. Hakami!" 49 Mewali, kahawenda inditi, laomi Yudasi mampohidupaa Yesu, nauli: "Ngkaya tabea, Guru!" hai naangki moula adanda to Yahudi. 50 Nauli Yesu: "Ido pae hai maiko, ene!" Unga pea maihe bosa tauna mohungkuki Yesu hai rahaka. 51 Inditi, hadua topeguruNa au ara hihimbela hai Yesu mowukami pihona mobata hawina Tadulako Menomba Mahile, kana talingana pane maingihi. 52 Nauliangaa Yesu: "Pusa hule pihomu! Lawi hema au mopake piho mopapate rangana, batena ina rapapate wori hai piho. 53 Bara pae nuisa, ane mamperapiNa tulungi i UmaNgku, hampalai pea ina Napohawaa mai hampulo hai rontobu surodado malaekaNa, ba melabitori! 54 Agayana ane taewahe au mohakaNa ide, bara ina tepabukei apa au teuki i lalu Sura Malelaha hangkoya au manguli ope-ope iti hangangaa mewali Iriko." 55 I tempo iti, nauli mbuli Yesu i tauna bosa: "Ba tauna kadakeNa dide, pane maiNa nihaka moantikau piho hai pewombe? Alo-alona mohudaNa i Souna Pue Ala mepaturo. Moapari hai baraNa nihaka i tempo iti? 56 Agayana ope-ope ide hangangaa mewali, bona tepabukei apa au rauki nabi hangkoya i lalu Sura Malelaha." Roo indo, melangkamohe ope-ope topeguruNa mopalehi Ia. 57 Hangko inditi, tauna au mohakahe Yesu moanti ia lao i souna Tadulako Menomba Mahile Kayapas. Guru-guru agama hai totosaenda to Yahudi mogulumohe inditi. 58 Peturu meula ngkarao pea, duuna hawe i tabangaa souna Tadulako Menomba Mahile. Ia mesua i tabangaa hai mohuda hihimbela hai topokampai, lawi mampeinao moita ba apa au ina mewali i Yesu. 59 I tempo iti, kapala-kapala tadulako menomba hai ope-ope tadulako agama mohaoki sabi au bara tou bona Yesu peisa rahuku mate. 60 Nauri bosa sabi au mosalai Yesu, agayana bara ralambi salaNa au hintoto bona rahuku mate. Kahopoana, ara rodua sabi au mai i lindonda topogombo iti au himbela lolitanda, 61 rauli: "Tauna ide manguli: 'Souna Pue Ala peisa Kugero, hai i lalu talu alona Kuaro hule.' " 62 Meangkami Tadulako Menomba Mahile mouliangaa Yesu: "Barahe pae Nuhanai tauna au mosalaiko iti?" 63 Agayana Yesu, bara mehana. Nauli mbuli Tadulako Menomba Mahile iria: "I lalu hangana Pue Ala au tuwo, uliangaangkai au manoto! Ba tou mpuu kaOyona Datu Topehompo, Anana Pue Ala?" 64 Nahanai Yesu: "Tou mpuu, nodo au nuuli iti. Hai Kuuliangaa mbulikau: ina niitaNa Iko Ana Manusia, mohuda tanda i koanana Pue Ala au makuasa, hai ina niita woriNa mendaulu mai hangko i suruga i wongko gawu." 65 Kanahadina Tadulako Menomba Mahile apa au nauli Yesu, ia mohepami baduna anti karumpuna, hai nauli: "Tauna ide mopahimbela kuasaNa hai Pue Ala! Barapi mobundu ara sabi! Nihadi mpuumi lolitaNa mopakoi tuwona Pue Ala. 66 Noumba pelambiami?" Rahanai topogombo iti: "Hangangaa rahuku mate!" 67 Hangko inditi, arahe au motinuduhi lindoNa hai mopapahai wataNa. Ara worihe au mopakoi: rabungkuhi mataNa, rahapa hai rauliangaa: 68 "Ee Datu Topehompo! Nuuli ba hema au mohapaKo?" 69 I tempona Peturu mohuda i tabangaa, maimi hadua towawine au mobago i souna Tadulako Menomba Mahile mouliangaa Peturu: "Bara pae oyo wori hadua rangana Yesu to Galilea iti?" 70 Agayana nasapuakami Peturu i lindonda ope-ope, nauli: "Bara kuisa apa au nuuli!" 71 Hangko inditi lao worimi Peturu meangka hungku i babaka. Ara wori hadua towawine au moita ia hai mouliangaahe tauna au inditi: "Ia ide ara wori hihimbela hai Yesu to Nasare iti." 72 Nasapuaka mbulimi Peturu hai mosumpa, nauli: "Bara kuisa tauna iti!" 73 Bara mahae hangko indo, tauna au meangkahe inditi mohungkuki wori Peturu, rauliangaa: "Oyo mpuu hadua rangaNa! Manoto hangko i pololitamu katoGalileamu." 74 Mosumpa mbulimi Peturu, nauli: "Mate-mate raina! Bara mpuu kuisa!" I tempo iti, motuturuami manu. 75 Nakatuinaomi Peturu lolitana Yesu au mouliangaa: "Hangko damani motuturua manu, talumi belana ina nusapuakaNa." Padumi Peturu lao i raoa, hai rumihi poteriana lawi masusa laluna.

Matthew 27

1 Madondo-dondo, ope-ope kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi mobotusi: Yesu hangangaa rapapate. 2 Roo indo, Ia rahilumi hai raanti lao i lindona Gubernur Pilatu. 3 Yudasi, au mohuhu Yesu i iwaliNa, anti kanaisanami Yesu ina rahuku mate, ido hai tebaliki laluna. Kalaonami i kapala-kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi, napopesuleahe doi pera au talu pulona pekana, 4 nauli: "Madosamona! Mampobaluna tauna au bara masala, alana rahuku mate!" Rahanai: "Apa pae au kiuli! Babehiamuto pae!" 5 Hangko indo, Yudasi motendemi doi iti i lalu Souna Pue Ala, hai lao menoo. 6 Kapala-kapala tadulako menomba motimahe doi iti, rauli: "Doi ide, doi intolohi wahe. Moula atura agama, doi ide bara peisa rapake i Souna Pue Ala." 7 Himbelami pelambianda bona doi iti rapopeholo tampo au rahanga Tampo Topobabehi Kori, hai tampo iti rapotalumba tauna au barahe to Yahudi. 8 Idomi pongkana tampo iti rahanga Tampo Wahe duuna ide-ide. 9 Anti babehianda iti, tepabukeimi apa au natunggai nabi Yeremia hangkoya, au manguli node: "Moula ada to Isaraeli, holona hadua hawi iami talu pulona doi pera. Mewali, talu pulona doi pera raala hai 10 rapopeholo tampona topobabehi kori. Iti mewali moula hawana Pue Ala iriko." (Zakharia 11:12-13) 11 Roo indo, Yesu raanti i Gubernur Pilatu hai rapopeangka i lindona. Pilatu mekune Iria, nauli: "Ba Oyo mpuu datunda to Yahudi?" Nahanai Yesu: "Tou mpuu au nuuli iti." 12 Agayana i karasalaina kapala-kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi, Yesu bara mehana. 13 Ido hai Pilatu mekune mbuli Iria, nauli: "Bara pae Nuhadi ope-ope au rasalaiaKo?" 14 Agayana Yesu bara mau mehana, ido hai tingkara mpuu Gubernur. 15 Pare-parena i Alo Mahile Pasa, Gubernur biasana mokabaha hadua tauna au ratarunggu, ba hema au rapakanoto tauna bosa. 16 Mewali, pare iti, ara hadua toratarunggu au raisa mpuu tauna bosa, hangana Yesu Baraba. 17 Mewali, i pohudana Pilatu mobotusi kara-karana Yesu, bosa tauna teruhu. Napekunehe Pilatu: "Hema au niunde kukabahaakau pare ide? Yesu Baraba, ba Yesu au rahanga Kerisitu?" 18 Pilatu manguli nodo lawi naisa tunggaianda tadulakonda to Yahudi au mowei Yesu iria anti kamahinana lalunda. 19 I tempona Pilatu mohuda mobotusi kara-karana, hawemi hadua suro hangko i towawinena au mouliangaa: "Inee nuhuku tauna au bara masala iti! Anti kaIana panena mangipi au mewulungai inona kaindi." 20 Agayana kapala-kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi mohuweki lalunda tauna bosa, rauliangaahe: "Niperapi i Gubernur bona Baraba nakabaha hai Yesu nahuku mate!" 21 Roo indo, mekunemi Gubernur Pilatu i tauna bosa, nauli: "Hangko i olonda tauna au rodua ide, hema au niunde kukabahaakau?" Rahanai: "Baraba!" 22 Napekune mbuli Pilatu: "Ane nodo, kupoapami Yesu au rahanga Kerisitu?" Rahanai: "Pakumi i kau!" 23 Napekune mbuli Pilatu: "Dake apari au Nababehi?" Agayana mongangahe masisimbuku: "Paku peamide i kau!" 24 Kahopoana naita Pilatu barapi ara bunduna mololita irihira, lawi mogewo-gewohe. Ido hai naalami owai napemandoi i lindona tauna bosa hai nauli: "Memandona! Bona niita bara kupesuaki kanipapatena tauna ide! Ikamu rai au mohuru." 25 Mehana tauna bosa, rauli: "Io, ikami hawe-hawe i pemuleangki au mohalea kapateNa." 26 Hangko inditi, ia mokabahaamohe Baraba, hai natudu surodadona mopapahai Yesu. Roo indo, nahuhuamohe bona rapaku i kau. 27 Roo indo, surodadona Gubernur moantihe Yesu lao i paidaanda i lalu souna Gubernur, hai mokakiohe ope-ope ranganda mai motoleliki. 28 Rawosuimi hampina Yesu hai rabaduia badu au malei maleleintoro nodo badu datu. 29 Rababehimi hambua songko hangko i daangkau au modui, hai rasongkoia. Rawei wori hambua lai au rawoli i taye koanaNa nodo lai au nakingki datu, hai molingkudumohe i lindoNa, rauli: "KibilaKo, datunda to Yahudi!" 30 Ratinuduhimi Yesu, hai raala lai au i tayeNa rawombea waaNa. 31 Karoona rakakabosai, rawosuimi badu au rabaduia inona, hai rabaduia hule hampiNa haduduaNa. Roo indo, Yesu raantimi lao i raoa kota bona rapaku i kau. 32 I tanga rara, mampohidupaahe hadua tauna au rahanga Simo hangko i boea Kirene. Surodado to Roma mopari-pari Simo mohalea kau popakuana Yesu. 33 Bara mani mahae, hawemohe i paidaa au rahanga Golgota, lempona Bulu Bangawaa. 34 Inditi, Yesu rapaenu anggoro au ragalo hai puru binata. Karoona Napemina, lohe moenu. 35 Roo nodo, Yesu rapakumi i kau, hai hampiNa rakira-kira. Motendehe dadu bona mopakanoto kahemana au molambi hampiNa. 36 Hangko indo, mohudahe mokampai Ia. 37 I kau popakua i wongko waaNa, rapatakami hampeka pata. I pata iti, teuki apa au rasalaia Yesu node: IDEMI YESU DATUNDA TO YAHUDI. 38 Ara wori rodua topanangka au rapaku i kau hihimbela hai Ia, hadua tanda i koanaNa hai hadua tanda i kabeoNa. 39 Tauna au melempo inditi, moliliahe waanda mopakoi Yesu, 40 rauli: "Nuuli ina mogeroKo Souna Pue Ala hai Nuaro hule i lalu talu alona! Ane Anana mpuuKo Pue Ala, tulungimide wataMu! MendaulumoKo hangko i popakua iti!" 41 Nodo wori kapala-kapala tadulako menomba, guru agama hai totosaenda to Yahudi mopakoihe Yesu, rauli: 42 "Tauna ntanina Natulungihe, wataNa haduduana bara Nabuku Natulungi! Ba Ia au rauli Datunda to Isaraeli? Ane mendaulu hangko i kau mombehape iti, hangko tapoinalairi! 43 Ia mepoinalai i Pue Ala, hai Nauli kaiana Anana Pue Ala. Tapeita ba mai mpuu nakabaha Pue Ala!" 44 Nodo wori topanangka au rapaku i kau hihimbela hai Ia, monganga-ngangahe mopakoi Yesu. 45 Pualomi, unga pea makaindi i humalele tampo iti i lalu talu jaa. 46 Tinti talu kalumba, meraroami Yesu masisimbuku, Nauli: "Pue AlaNgku! Pue AlaNgku! Moapari hai NupalehiNa?" I lalu basa Yahudi: "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" 47 Arahe bahangkia tauna au meangka hungku i popakuaNa au mohadi peraroaNa, rauli: "Pehadingi! Ia mokakio nabi Elia!" 48 Ara hadua au melangkami lao mangala hambua lomo, naeme i lalu owai anggoro au mangilu, nawoli i wuntu daangkau hai napakana humena Yesu bona Naenu. 49 Agayana tauna au ntanina manguli: "Pegia hampai, tapeita ba mai mpuu Elia motulungi." 50 Roo indo, monganga mbulimi Yesu masisimbuku, pane opemi inaoNa. 51 I tempo iti, rindi bana au tetoe i lalu Souna Pue Ala bila-bila mahepa ntanga hangko i wongko hawe i woi. Kelinu worimi, hai watu-watu mahile mabika. 52 Karoona Yesu rapatuwo, bosa talumba tebungkahi, hai bosa tauna au manoto babehianda hangkoya rapatuwo hule. Mearomohe hangko i talumbanda, pane mesuahe i kota Yerusale au rauli kota au malelaha. Bosahe tauna au moita. 54 Tadulako surodado hai surodadona au mokampai Yesu, langa mpuuhe mohadi linu hai moita ope-ope au mewali iti. Rauli: "Ia ide Anana mpuu Pue Ala!" 55 Inditi, bosa wori towawine au metotoki ngkarao. Ihira iti au mampeulai hai motulungi Yesu, mepongka hangko i pobagoNa i tampo Galilea. 56 Hangana au hadua, Maria Magdalena. Ara wori Maria inana Yakobu hai Yusupu. Hai hadua wori inanda Yakobu hai Yohane. 57 Ina tampumi alo, maimi hadua topebuku au hangko i boea Arimatea, hangana Yusupu. Yusupu iti, meula wori i Yesu. 58 Ia lao i Pilatu mamperapi watana Yesu, hai Pilatu motudumi surodadona mowei wataNa iria. 59 Naalami Yusupu watana Yesu, nabungkuhi bana au bula, 60 hai napopaturu i lalu talumbana au rapatimama. Talumba au wou mani iti rakalolungi i tabingke bulu watu. Roo indo, nalolimi hambua watu au mahile napopotuko baba talumba iti, hai padumi. 61 Agayana Maria Magdalena hai Maria au ntanina, mohudahe i raoa talumba iti. 62 Kahalona madondo i alo penombaa, kapala-kapala tadulako menomba hai to Parisi laohe i Pilatu, 63 rauli: "Tua Gubernur, kikatuinao lolitana topodongko iti, lawi i tempona mani tuwo, Nauli: 'Kaliuna talu alona, ina tuwo huleNa.' 64 Ido hai kiperapi Tua bona nutuduhe surodadomu lao mokampai talumbaNa maroa-roa duuna hawe i kataluna alona, bona datihe lao topeguruNa hai mopanangka wataNa pane rauli i tauna bosa Yesu tuwo hule. Ane nodo, bosa tauna ina rapakanawo, hai ina meliu kabosanda au meula Iria i tempo ide pane i tempona mani tuwo." 65 Nahanai Pilatu: "Idemohe surodado. Antimohe lao mokampai talumbaNa maroho-roho." 66 Lao mpuumohe i talumbaNa. Watu petukona rapekatandai, bona dati peisa rabungkahi, hai surodado iti ratuduhe mokampai talumbaNa, bona dati ara au mokakalea.

Matthew 28

1 Kaliuna alo penombaa, hangko damani mesupa alo i alo Minggu, Maria Magdalena hai Maria au ntanina lao mampeita talumba iti. 2 Unga pea ara linu mahile, lawi hadua malaekana Pue mendaulu hangko i suruga mai mololi watu popetuko talumba, hai mohuda i wongkona. 3 Lenggena, mewangka nodo kila, hai hampina bula ntepuu. 4 Surodado au mokampai inditi, langa mpuumohe, moradahe, hai madungkahe. Mewalihe nodo tauna au mate. 5 Nauli malaeka i towawine iti: "Ineekau langa. Kuisa kanihaokina Yesu au rapaku i kau. 6 Barapi ara inde, tuwo hulemi nodo au Nauliangaakau hangkoya. Mai nipeita karadampaaNa hangkoya. 7 Mewali, laomokau hoholiga, niuliangaahe topeguruNa katuwona hulemi Yesu. Hai Ia moiyorumi lao i tampo Galilea. Ia ina niita inditi. Nikatuinao apa au kuuliangaakau ide!" 8 Hoholigahe towawine iti padu hangko i talumba. Langa mpuuhe, agayana matana worihe. Melangkamohe lao i topeguruNa Yesu lawi rapeinao mopahawe apa au mewali. 9 Bila-bila Yesu hawemi i olonda towawine iti, hai Natabehe. Maimohe hungku-hungku, mokalapui bitiNa hai menomba Iria. 10 Yesu mouliangaahe: "Ineekau langa! Laomokau niuliangaahe halaluNgku bona laohe i Galilea, lawi ina raitaNa indolou." 11 I kapadunda towawine iti, bahangkia surodado au mokampai talumba laohe i lalu kota mopahawe i kapala-kapala tadulako menomba ope-ope au mewali i talumba inona. 12 Mohawamohe kapala-kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi au ntanina. Kabotuana lolitanda, agina moweihe surodado doi ngkaya rapopotuko humenda bona inee rapopololita. 13 Rauli kapala-kapala tadulako menomba i surodado iti: "Niuliangaahe tauna node: 'I tanga kaindi, topeguruna Yesu mai mopanangka wataNa tangangki leta.' 14 Ane lolitami iti nahadi Gubernur, ikami rai au mololita iria bona ineekau rapopoapa." 15 Surodado iti modokohe doi au raweihe, hai mopahawehe apa au roomohe rapaturoa. Duuna hawe ide-ide, tebambari liliu lolita iti i to Yahudi. 16 Topeguruna Yesu au hampulo hai hadua laohe i tampo Galilea. Laohe i bulu au natudungia amihe Yesu. 17 Inditi, moita mpuumohe Yesu, hai menombahe Iria. Agayana ara wori au bata-bata mani lalunda. 18 Yesu mohungkuki topeguruNa, Nauliangaahe: "Ope-ope kuasa i suruga hai i dunia rahuhuamoNa. 19 Mewali, laomokau i humalele dunia, nipaturohe ope-ope tauna bona meulahe Iriko. Niriuhe i lalu hangana Uma hai Ana hai Inao Malelaha. 20 Nipaturomohe bona mampeulaihe hinangkana au Kupohawaakau. Hai bona niisa: ina Kuporangaikau duuna hawe i kahopoa dunia ide."

Mark 1

1 Idemi Ngkora Marasa, tuntukana katuwona Yesu Kerisitu, Anana Pue Ala. 2 TuntukanaNa mepongka hangko i kahawena Yohane Toperiu. Kahawena Yohane iti, napahawemi nabi Yesaya hangkoya. I lalu surana Yesaya, Pue Ala mouliangaa AnaNa node: "Idemi suroNgku au ina Kutudu moiyoru hangko Irio, bona mopasilolonga raraMu." (Maleakhi 3:1) 3 "Iami au mekakakio i pada wungi, nauli: 'Ina hawe Pue! Nipasilolonga raraNa. Nipakanoto rara au ina Napoliungi.' " (Yesaya 40:3) 4 Moula apa au teuki iti, hawe mpuumi Yohane Toperiu i pada wungi. Ia mopahawe Ngkorana Pue Ala i tauna bosa, nauli: "Menosomokau hangko i dosami hai maimokau kuriu bona dosami naampungi Pue Ala." 5 Bosa tauna lao i pada wungi mampeinao mohadi lolitana Yohane. Arahe au hangko i kota Yerusale hai hangko i humalele tampo Yudea. Maihe mopangaku dosanda, hai nariuhe Yohane i owai Yarade. 6 Hampina Yohane rababehi hangko i wulu onta. Pampouna hangko i koli. Paandena kakomba hai tinaha. 7 Yohane mopahawe bambari ide: "Ina hawe hadua tauna au meliu kuasaNa hangko iriko. Kehapina mokakahi pekapu kandupaNa, barana hintoto. 8 Iko moriukau hai owai, agayana Ia ina moriukau hai Inao Malelaha." 9 I tempo iti, Yesu lao hangko i boea Nasare i tampo Galilea, mampoperiu i Yohane. Ia nariumi Yohane i owai Yarade. 10 Pesorena Yesu hangko i owai, Naitami langi tebungkahi hai Inao Malelaha mendaulu mai nodo tadasi manggebodo memua i tanoanaNa. 11 Roo nodo, rahadimi wotuna Pue Ala hangko i langi au manguli: "Oyomi AnaNgku au Kupokakaya hai Kupokatana." 12 Roo indo, Inao Malelaha moanti Yesu lao i pada wungi. 13 Ia maida inditi iba pulona alona kamahaena, hai i tempo iti nakelo Datu Tokadake. Binata au maila ara hihimbela hai Ia, hai malaeka mokadipura Ia. 14 Bara mani mahae hangko inditi, Yohane Toperiu rahaka hai ratarunggu. I tempo iti, laomi Yesu i tampo Galilea, hai mopahawe Ngkora Marasa au hangko i Pue Ala, 15 Nauli: "Barapi mahae ina hawe poparentana Pue Ala i dunia! Menosomokau hangko i dosami, nipoinalaimide Ngkora Marasa." 16 TangaNa Yesu molumao i wiwi rano Galilea, moitami rodua tauna, hanganda: Simo hai Andaria, adina. I tempo iti, tanganda modala i rano, lawi itimi bagonda. 17 Nauliangaahe Yesu: "Maimokau hai niulaNa! Barapi ikane au nidala, agayana manusiami au nidala." 18 Ihira mopalehi mpuumi dalanda, hai mepongka alo iti, meulamohe i Yesu. 19 Roo indo, napaliliumi Yesu polumaoNa, hai Naita mbuli rodua topohalalu: Yakobu hai Yohane, anana Sebedeus. Ihira iti, tanganda mopakaroa dalanda i lalu duanga. 20 Yesu mokakiohe bona meulahe Iria. Mewali, ihira mopalehi mpuu umanda i lalu duanga hihimbela hai topobagona, pane meula worihe i Yesu. 21 Hangko indo, Yesu hai topeguruNa lao i boea Kapernaum. I alo penombaanda to Yahudi, Yesu mesuami i lalu sou penombaa hai mepongka mepaguru. 22 Tingkaramohe tauna au mohadi paturoNa, lawi pepaturoNa bara nodo guru-guru agama. PepaturoNa, nodo tauna au makuasa mpuu. 23 I tempo iti, ara hadua tauna au napesawii seta mesua wori i sou penombaa, hai monganga-nganga, nauli: 24 "Ee Yesu to Nasare! Ina Nupoapangkai? Ba Nupeinao mopakarugingkai? Kuisa kaOyona mpuu Suro au malelaha hangko i Pue Ala." 25 Agayana Yesu mokambaroa, Nauli: "Mandiiko! Pelohomide hangko i tauna iti!" 26 Tauna iti morada-rada anti kanapesawiina seta, hai monganga-nganga. I tempo iti wori, melohomi seta. 27 Tingkaramohe ope-ope tauna au moita iti, alana molololitahe, rauli hadua hai hadua: "Apa wei dide? Idemi paturo au wou, hai tauna ide makuasa mpuu! Mogalori tokadake, mampeulaihe hawaNa!" 28 Hangko inditi, bambari kana i Yesu tepahawe i humalele tampo Galilea. 29 Pesulenda Yesu hai topeguruNa hangko i sou penombaa iti, laomohe i sounda Simo hai Andaria. Yakobu hai Yohane lao worihe. 30 Inditi, pengantina Simo au towawine maturu i paturuana lawi napawembe. Rapahawea Yesu kamahaina. 31 Roo indo, laomi Yesu i paturuana, Nakingki tayena hai Napopearo. Liliu maoha, pane towawine iti mororahe. 32 Kalumbami, i katampuna alo, bosa tauna mai i Yesu moanti ope-ope tauna au mahai hai au napesawii seta. 33 Bosa ampu boea mai moteruhu i tabangaa souna Simo. 34 Bosa tauna au Napakaoha hangko i hakinda au ngkaya pakana. Ngkaya wori seta au Napopeloho hangko i tauna au napesawii. Agayana seta iti, barahe Napaliu Yesu mololita, lawi moisa mpuuhe kahemaNa. 35 Kahalona madondo hungku mabaa, mearomi Yesu hai padu hangko i boea iti lao i paidaa au boa, pane mekakae. 36 Simo hai rangana lao mohaoki. Ralambimi, rauliangaa: 37 "Bosa tauna mohaokiKo, Guru." 38 Nauliangaahe: "Laomoke i boea ntanina au hungku bona Kuanti wori Ngkorana Pue Ala inditi. Lawi itimi tunggaiaKu mai i dunia." 39 Roo indo, laomi Yesu hai topeguruNa moanti Ngkorana Pue Ala i ope-ope boea i tampo Galilea. Ia mepaturo i lalu sou-sou penombaa, hai mampopeloho seta au mesawi i tauna. 40 Ara hadua tauna au ketangga au mai molingkudu i lindona Yesu. Naperapi tulungi, nauli: "Kuisa KaNubukuna mopakaohana. Ane Nuunde, pakaohana wongkoya!" 41 Maahi laluna Yesu moita. Ido hai Napetobo hai Nauliangaa: "Kuunde mpuu. Maohamoko!" 42 Unga pea, matanta hakina, maohami. 43 Roo indo, natudu Yesu bona ia padu, Nauliangaa: 44 "Inee nupopololita i hema pea apa au mewali inona. Laomoko hampai nupetudungia watamu i tadulako menomba, bona naita kamaohamumi, hai nuantimi popenombamu moula parenta au teuki i lalu Aturana Musa, bona tongawa i ope-ope tauna kamaohamumi." 45 Agayana, iumba pea kalaoana tauna iti, mampololita liliu kanapakaohana Yesu, alana Yesu barapi peisa mesua i lalu boea dati ratoleliki tauna bosa. Ido hai Yesu maida pea i raoa boea i pada wungi. Agayana nauri nodo, ara liliu bosa tauna au mai hangko i boea-boeana mampeinao mampohidupaa.

Mark 2

1 Bara mahae hangko indo, Yesu mesule lao i boea Kapernaum. Tebambarimi kaarana Yesu i lalu sou. 2 Ido hai bosa tauna mai, alana buke i lalu sou, hai baba sou iti buke wori tauna. Yesu mopahaweahe Ngkorana Pue Ala. 3 Tangana mololita, maimohe iba tauna mokowa ranganda au palu. 4 Bara ara raranda mohungkuki Yesu lawi sou iti buke ntepuu tauna. Ido hai mengkahemohe i tuka lao i wongko sou moangka atu sou au ara i wongkona Yesu, hai raulu ranganda bona toa i lalu sou. 5 Kanaitana Yesu kamahilena pepoinalainda, Naulimi i topalu iti: "AnaNgku, teampungimi dosamu." 6 Ara worihe bahangkia guru agama to Yahudi au mohuda i lalu sou iti. Koi inaonda mohadi lolitana Yesu iti. Nauli lalunda: 7 "Pebai mpuu tauna ide mololita nodo! Ba Ia mopahimbela kuasaNa hai Pue Ala? Bara ara hadua tauna au peisa moampungi dosa, batena pea Pue Ala." 8 Agayana naisami Yesu apa au ara i lalunda. Ido hai Nauliangaahe: "Moapari hai koi inaomi? 9 Umba au mamura rauli: 'Teampungimi dosamu,' ba 'Pearo, nulolomi alemu, hai molumaomoko.' 10 Bona niisa, Iko ide, Ana Manusia, makuasa moampungi dosa i dunia. Ide-ide ina Kupatongawa kaarana kuasaNgku moampungi dosa." Hangko inditi, membalilimi Yesu i topalu iti, 11 Nauliangaa: "Mearomoko, nulolomi alemu, hai mesulemoko!" 12 Mearo mpuumi topalu iti, nalolo alena, hai molumaomi lao i olonda tauna bosa. Karaitana tauna bosa apa au mewali iti, tingkaramohe ope-ope, hai motoyahe Pue Ala, rauli: "Bara mani hambela taita au mewali nodo!" 13 Roo indo, lao mbulimi Yesu i wiwi rano. Bosa mpuu tauna mai Iria, hai Ia mopaturohe. 14 Tangana Yesu molumao, Naitami hadua toperuru asele au mohuda i kantorona, hangana Lewi anana Alfeus. Nauli Yesu iria: "Peulamide Iriko!" Meangkami Lewi, hai liliu meula Iria. 15 Roo indo, Yesu hai topeguruNa maandehe i souna Lewi. Tanganda maande, mai worihe bosa toperuru asele hai tauna ntanina au maande sambela hai ihira, lawi bosa tauna meula i Yesu. Tauna iti raimba tauna au kadake babehianda. 16 Arahe inditi bahangkia guru agama au moula paturonda to Parisi. Karaitana guru agama Yesu maande hihimbela hai tauna au kadake babehianda, rapekune guru agama iti i topeguruNa: "Moapari pane gurumi maande sambela hai toperuru asele hai tomadosa?" 17 Nahadi Yesu lolitanda, ido hai Nauliangaahe: "Tauna au bara mahai, bara paraluu mohaoki sando. Tauna au mahai pea au paraluu mohaoki sando. BaraNa mai mokakio tauna au manoto babehianda. KamaiNgku ide, mokakioNa tomadosa bona menosohe hangko i dosanda." 18 Hambela tempo, topeguruna Yohane Toperiu hai to Parisi tanganda mopuasa. Aramohe tauna au hawe i Yesu hai mekune Iria: "Topeguruna Yohane Toperiu mopuasa. Nodo wori topegurunda to Parisi. Mewali, moapari pane topeguruMu barahe mopuasa?" 19 Yesu mohanaihe hai ngkora pandiri ide, Nauliangaahe: "I posusa petauna, ba mopuasahe torare tangana toratauna tobalilo ara mani i olonda? Bara. Lawi ane ara mani toratauna tobalilo i olonda, barahe mopuasa. 20 Agayana hambela tempo, toratauna tobalilo ina raala hangko i olonda. I tempo itiri, hangko mopuasahe." 21 Roo indo, Yesu mopahawe ngkora pandiri au rompaka, Nauli: "Bara ara hadua tauna au motampelei badu au hae hai hasepa bana au wou. Lawi hasepa bana au wou ina mengkuru, duuna mahepa badu au hae iti, alana kahile-hileari kahepana. 22 Nodo wori, bara ara tauna au mokando anggoro au wou i pambolia au hae. Lawi ane rengke, ina mahepa pambolia au hae iti, alana mabubu anggoro, hai marugi wori pamboliana. Mewali, anggoro au wou hangangaa rakando i pambolia au wou." 23 Hambela tempo i alo penombaa, Yesu hai topeguruNa moliuhe i hambua bonde. Tanganda moliu i bonde iti, topeguruNa mokanukihe wua pare hai raande. 24 To Parisi au arahe inditi mekune i Yesu, rauli: "Moapari hai topeguruMu moliungi atura agamanta? Mobagohe i alo penombaa!" 25 Nauli Yesu: "Bara pae nibasa apa au nababehi Datu Daudi hai rangana hangkoya i temponda marimi? 26 I tempona Abyatar mewali Tadulako Menomba Mahile, mesuami Daudi i lalu sou penombaa, hai moande roti au rapopenomba i Pue Ala, pane nakira-kiraa worihe rangana. Moula ada agamanta, tadulako menomba pea au peisa moande roti iti. Agayana nauri nodo, babehiana Daudi iti bara rasalai." 27 Hangko inditi, nauli mbuli Yesu: "Pue Ala mobabehi alo penombaa bona motulungi manusia. Manusia bara Nababehi bona Napakapari ada alo penombaa. 28 Mewali, Iko Ana Manusia, ara kuasaNgku mouli apa au peisa rababehi i alo penombaa."

Mark 3

1 Hambela tempo, mesua mbulimi Yesu i lalu sou penombaanda to Yahudi. Inditi, ara hadua tauna au mate tayena hambali. 2 Ara worihe to Parisi inditi au mohaoki kanawoana Yesu, ba ina mobago i alo penombaa. Ido hai mampeita mpuuhe apa au ina nababehi Yesu, lawi rapeinao mosalai. 3 Nauli Yesu i tauna au mate tayena hambali: "Maiko meangka inde i lindo." 4 Roo indo, nauli Yesu i to Parisi: "Moula atura agamanta, apa au peisa tababehi i alo penombaa: mobabehike au maroa ba au kadake? Motulungi ranganta ba mopapate ranganta?" Agayana to Parisi iti, barahe mau mohanai, mandii-ndii peahe. 5 Membalilimi Yesu mototokihe. Rumpu hai mapari Nahadi lawi matua mpuu lalunda. Ido hai Nauliangaa tauna au mate tayena: "Ona tayemu!" Naona mpuumi tayena, liliu maoha. 6 Padumohe to Parisi hangko i sou penombaa, hai laohe moteruhu hai taunana Datu Herode. Mohaokihe rara bona Yesu rapapate. 7 Yesu hai topeguruNa meangka hangko inditi lao i wiwi rano. Bosa to Galilea meula Iria. Bosa wori au mai hangko i tampo Yudea, 8 hangko i Yerusale, hangko i tampo Idumea, hangko i tanda orupena owai Yarade, hai ara wori hangko i kota Tirus hai Sidon. Bosa ntepuu tauna au mai i Yesu lawi mohadihe ope-ope au Nababehi. 9 Bosa tauna au mahai Napakaoha, alana mombemberirihe tauna lao mohungkuki bona mampetobohe Yesu. Anti kabosanda tauna, ido hai Yesu motudu topeguruNa mopasilolonga duanga rapesawii, bona dati raupi-upi tauna bosa. 11 Mai worihe tauna au napesawii seta. I poitanda Yesu, liliu molingkuduhe i lindoNa, hai seta iti monganga-ngangahe, rauli: "Oyomi Anana Pue Ala!" 12 Agayana Yesu mokonto ntepuuhe, bona inee rauli kahemaNa. 13 Roo indo, mempanaimi Yesu lao i tongku-tongkuna, hai mokakio tauna hintoto hai peundeaNa. Kahawenda, 14 Ia mopilei hampulo hai rodua hangko i olonda, Nauliangaahe: "Kupileikau bona niporangaiNa. Ina Kutudukau lao mopahawe Ngkora Marasa, 15 hai ina Kuweikau kuasa mampopeloho seta." 16 Idemi hanganda au hampulo hai rodua iti: Simo (au nahanga Yesu Peturu); roo indo, Yakobu anana Sebedeus, hai Yohane adina Yakobu (Yesu mohangahe Boanerges -- lempona: ana gumpata ); roo indo, Andaria, Pilipu, Bartolomeus, Matiu, Tomas, Yakobu anana Alfeus, Tadeus, Simo to Selot, hai Yudasi Iskariot au mampobalu Yesu i iwaliNa. 20 Roo indo, Yesu mesule lao i sou. Agayana bosa wori tauna mai motoleliki, alana Yesu hai topeguruNa barahe tepaka maande. 21 Ara worihe tauna inditi au mololita kana i Yesu, rauli "Magilami!" Ido hai laohe halaluNa mangala Yesu. 22 Ara worihe guru agama to Yahudi au hawe hangko i Yerusale. Rauli guru agama iti: "Ia napesuangi Beelsebul, datunda ope-ope seta. Datu seta itimi au mowei kuasa mampopeloho seta." 23 Ido hai Yesu mokakiohe mai Iria bona Napololitaahe bahangkia pakana ngkora pandiri, Nauli: "Peisa pae seta mampopeloho hangka setana? 24 Ane pandirina ara hadua datu, hai tauna bosa i lalu kadatuana mosisala liliuhe, kadatua iti bara ina mantaha. 25 Ane tauna hantina mobungka-bungka liliu, bara ina hintuwu potina iti. 26 Nodo wori i kadatua seta: ane Datu Tokadake mampopeloho hangka tokadakena, lempona seta moewa hangka setana, alana magero kadatuanda seta iti. 27 Datu Tokadake peisa rapandiri nodo tauna au maroho. Ane mesuake i lalu souna tauna au maroho hai mampeinaoke morampaki ihi souna, hangangaa tahilu hampai ampu sou iti, hangko peisarike moanti anu-anuna tapalimba. Nodo wori, ane Iko mampopeloho seta, lempona, Kunangimi Datu Tokadake. 28 Mewali, bona niisa: ope-ope dosa hai lolita pesapuaka peisa raampungi. 29 Agayana hema au mosapuaka Inao Malelaha, bara ara ampungiana. Babehia iti ina rasalai duuna kamahae-haea." 30 Yesu manguli nodo, lawi ara au mouli kanapesawiiNa tokadake. 31 Hangko inditi, hawemohe inana hai halaluna Yesu meangka i raoa sou. Motuduhe tauna lao mokakio Yesu, lawi rapeinao mololita iria. 32 I tempo iti, bosa tauna motoleliki Yesu, rauliangaa: "Guru, inaMu hai halaluMu, arahe i raoa mohaokiKo." 33 Napekune Yesu: "Hema inaNgku? Hema halaluNgku?" 34 Roo indo, Yesu mototoki tauna au motoleliki, Nauli: "Ane inaNgku hai halaluNgku, ihirami ide. 35 Lawi hema-hema au mobabehi peundeana Pue Ala, ihirami halaluNgku hai ihirami inaNgku."

Mark 4

1 Hambela tempo, Yesu mepaturo mbulimi i wiwi rano. Bosa mpuu tauna teruhu motoleliki. Ido hai laomi Yesu mesawi i duanga au i wongko owai, hai mohuda i laluna. Tauna bosa meangkahe i wiwi rano. 2 Ngkaya pakana au Napaturoahe i lalu ngkora pandiri, Nauli: 3 "Pehadingi! Ara hadua tauna au lao mohawu. 4 I pohawuna iti, ara tinuda au manawo i rara. Hawehe tadasi, motilo duuna ope. 5 Ara wori au manawo i tampo au mowatu-watu, haodi pea tampona. Tinudana iti holiga mpuu tuwo, lawi manipi tampona. 6 Ane kealo, malaumi duuna bangi, lawi bara kaladu uakana. 7 Ara wori au manawo i lalu dui. Dui mobalungkuhi tinuda iti, alana bara mowua, hai mate. 8 Ara wori tinuda au manawo i tampo au marudu. Tuwo maroa tinuda iti. Kamahile-hilea, alana mowua. Ara au talu pulona belana hangko i tinudana, ara au ini pulona belana, ara wori au hangatu belana hangko i tinudana." 9 Roo mopahawe ngkora pandiri iti, Nauliangaamohe: "Hemakau au motalinga, nipehadingi maroa!" 10 Roo indo, i tempona Yesu haduduana, topeguruNa au hampulo hai rodua hai topeguruNa au ntanina maihe mekune Iria: "Apari lempona ngkora pandiri iti inona?" 11 Nauli Yesu: "Hangkoya, tewuniangi mani paturo kana i poparentana Pue Ala. Ide-ide Naweimokau Pue Ala pekiri bona niisa lempona paturo iti. Agayana ane tauna au bara meula Iriko, Kupaturohe hai ngkora pandiri, 12 bona tepabukei au teuki i lalu Sura Malelaha node: 'Meitatohe, agayana barahe moisa lempona apa au raita. Mehaditohe, agayana barahe moisa tunggaiana apa au rahadi. Mewali, barahe mesule i Pue Ala, hai dosanda bara teampungi.' " (Yesaya 6:9-10) 13 Roo indo, Yesu mouliangaahe: "Ane bara niisa lempona ngkora pandiri iti inona, noumba kaniisana lempona ngkora pandiri au ntanina? 14 Topohawu, iami au mopahawe Ngkorana Pue Ala. 15 Arahe tauna au peisa rapandiri nodo tinuda au manawo i rara. Mohadi mpuuhe Ngkorana Pue Ala, agayana Datu Tokadake mopawuli lalunda, alana barapohe mopailalu Ngkora iti. 16 Ara worihe tauna au peisa rapandiri nodo tinuda au manawo i tampo au mowatu-watu. Kamohadinda Ngkorana Pue Ala, tou-tou matana lalunda. 17 Agayana bara kaladu pouakana Ngkorana Pue Ala i lalunda, ido hai barahe mantaha. Ane rapopeahi-ahihe ba rapamaparihe anti pepoinalainda i Ngkorana Pue, mousulihe hai barapohe mepoinalai. 18 Ara worihe tauna au rapandiri nodo tinuda au manawo i olo dui. Mohadi mpuuhe Ngkorana Pue Ala, 19 agayana mopailalu liliu peahe katuwonda i lalu dunia ide, hai mampeinao peahe morampu peawa dunia, hai ngkaya pakana peundeana lalunda au kadake. Ido hai barapi ara paidaana Ngkorana Pue Ala i lalunda, hai barapi mobundu Ngkora iti i lalu katuwonda. 20 Ara wori tauna au rapandiri nodo tinuda au manawo i tampo au marudu. Karahadina Ngkorana Pue Ala, liliuhe motarima hai mopailalu. I tauna iti Ngkorana Pue Ala mowua. Arahe au talu pulona belana hangko i tinudana, arahe au ini pulona belana, ara worihe au hangatu belana hangko i tinudana." 21 Nauli mbulimi Yesu: "Ba ara tauna au moanti hulo i lalu sou hai nabobongi kori ba nawoli i woi koi? Manoto bara ara. Hulo batena rawoli i paidaana bona pewangkana raita ope-ope tauna i lalu sou. 22 Nodo wori ope-ope paturoNgku au tewuniangi mani ina tewungkehi. Hai ope-ope lolitaNgku au tebalungkuhi mani ina tongawa. 23 Hema au motalinga, pehadingi maroa!" 24 Nauli mbuli Yesu: "Nipailalu apa au nihadi ide. Lawi ane ngkaya au nihadi hai nipeulai, ngkaya wori au ina napakanotoakau Pue Ala, ba melumbu mbuli hangko inditi. 25 Tauna au mampoinalai Ngkorana Pue Ala, rapakanoto lalunda bona tetambai au ara irihira. Agayana tauna au barahe mampoinalai Ngkorana Pue Ala, nauri arami haodi au raisa, hangangaa raala hule." 26 Nauli Yesu: "Ane hawemi poparentana Pue Ala i dunia, pewalina nodo ngkora pandiri ide: hadua tauna lao motudai bondena. 27 Maroa kaindi ba mabaa, maroa i tempona maturu ba i tempona mearo, tinudana tuwo liliu duuna mahile. Agayana bara naisa topobonde noumba katuwona tinudana iti hai pane mahile. 28 Hangko i tampo, pesupaana wuana. Nguru-nguruna tawena hai kauna au mesupa, hangko inditi mowuami, duuna moihi. 29 Ane mangka pare, laomi ampuna mohambe, lawi temponami rapepare." 30 Nauli Yesu: "Ane poparentana Pue Ala hawe i dunia, noumba pewalina? Poparentana Pue Ala nodo lihu hahawi i lalu ngkora pandiri ide: 31 Ara hadua tauna au mohawu lihu hahawi i bondena. Lihu hahawi iti manete mpuu, meliu kakokoina hangko i ope-ope lihu au ara i dunia. 32 Agayana ane rahawuka hai tuwo, meliu kamapangkana pane halo-halo au ntanina. Tuwo nodo kau hangkau duuna daana rapoharai tadasi hai rapeongai." 33 Hai ngkaya mbuli ngkora pandiri au napake Yesu mopahawe Ngkorana Pue Ala i tauna bosa. Napaturohe moula karabukuna moisa lempona. 34 Bara ara au Napaturoahe ane bara hai ngkora pandiri. Agayana ane Ia pea hihimbela hai topeguruNa, hangko Napakanotoarihe lempona ope-ope. 35 Kalumbami, Nauli Yesu i topeguruNa: "Laomoke i tanda orupena rano." 36 Mewali, lawi arami Yesu i lalu duanga, meangkamohe mopalehi tauna bosa au i wiwi rano. Ara wori duanga ntanina inditi au meula. 37 Bara mahae hangko indo, hawemi himburu mahile. Duanganda narumpa balumba, alana ina buke duanganda hai owai. 38 I tempo iti, Yesu tangana leta i ale au ara i wuntu duanga. TopeguruNa lao morua, rauliangaa: "Guru! Moapari hai leta peaKo? Ina marugike!" 39 Kamearonami Yesu, mokambaroa himburu hai balumba, Nauli: "Pengkaroo himburu! Tindamoko balumba!" Mengkaroo mpuumi himburu, hai unga pea lene rano. 40 Roo indo, Yesu mouliangaahe topeguruNa: "Moapari hai langakau? Moapari hai baraNa nipoinalai?" 41 Tingkara mpuuhe topeguruNa, hai molololitahe, rauli hadua hai hadua: "Hemari tauna ide mogalo himburu hai balumba moula hawaNa?"

Mark 5

1 Hangko inditi, laomohe i tanda orupena rano, i tampo Gerasa. 2 Kahawenda i tampo Gerasa, maimi hadua tauna au napesawii tokadake mampohidupaa Yesu. 3 Tauna iti maida pea i talumba. Mogalori hai rante, bara rabuku tauna mohilu, lawi rumihi kamarohona. 4 Bosa belana bitina hai tayena rahilu, agayana koloro hai rante batena pea nabotu-botu liliu. Ido hai bara ara hadua au pebai mohaka. 5 Alo-alona hai wengi-wengina, ia molulumao i talumba hai i tongku-tongkuna, monganga-nganga hai mobelai watana hai watu. 6 Karao mani Yesu, tauna iti moitami hai melangka lao Iria, pane molingkudu i lindoNa menomba. 7 Yesu motudumi seta au mampesawii tauna iti, Nauli: "Melohomoko hangko i tauna ide!" Monganga tauna iti, nauli: "Yesu Anana Pue Ala au i suruga! Moapari hai maiKo? Kuperapi bona Nudandi i lalu hangana Pue Ala, barana ina Nupopeahi-ahi." 9 Yesu mekune iria: "Hema hangamu?" Nahanai: "Hangangku Legion, lawi bosangkai au mesawi i tauna ide." (Hangana Legion iti, lempona: i sabuna.) 10 Raperapi seta iti i Yesu bona ineehe Napopeloho hangko i tampo iti. 11 Bara karao hangko inditi, arahe boe hambanguna tanganda masui i bulu. 12 Seta iti merapi i Yesu, rauli: "Tudungkai mesua i boe olou." 13 Nauli Yesu: "Laomokau!" Hangko inditi, meloho mpuumohe seta iti liliu mesua i boe. Pesuanda i boe, melangkamohe boe iti lao mengkanawo i rano, pane matehe maliso. Kabosanda au mate kira-kira rosabu baana. 14 Karaitana tauna au mokampai boe apa au mewali, melangkamohe lao i boea hai i bonde au hungku mopahawe apa au raita i ranganda. Ido hai maimohe ampu boea mampeinao moita. 15 Kahawenda i Yesu, moitahe tauna au napesawii seta inona, mohuda nodo tauna biasa, mebadu, hai manotomi pekirina. Ido hai langamohe. 16 Tauna au moita apa au nababehi Yesu inona, mopatuntuahe apa au mewali i tauna au napesawii seta, hai apa au mewali i boenda. 17 Roo indo, ampu boea iti merapihe i Yesu bona padu hangko i tamponda. Mewali, mesawi mbuli Yesu i lalu duanga. 18 TangaNa mesawi i duanga, tauna au napesawii seta inona merapi bona lao hihimbela hai Ia. 19 Agayana bara Napaliu, Nauliangaa: "Mesulemoko lao i soumu, nuuliangaahe hambomboeamu apa au nababehiako Pue Ala hai noumba ahiNa irio." 20 Lao mpuumi i tampo Dekapolis (lempona: Hampulo Boea), mopahawe apa au nababehia Yesu. Tingkara ope-ope tauna au mohadi bambari iti. 21 Mesule mbulimi Yesu lao i tanda orupena rano. I kahaweNa, bosa tauna motoleliki. TangaNa mani i wiwi rano, 22 hawe hadua tadulako sou penombaanda to Yahudi, hangana Yairus. Kamoitana Yesu, ia molingkudumi i lindoNa 23 merapi tulungi, nauli: "Ina mate anangku towawine i sou. Laoke i soungku, Nupetobo woya bona maoha hai bona dati mate." 24 Laomi Yesu meula i tauna iti, hai bosa tauna moulahe duuna Yesu barapi peisa mokale. 25 I olonda tauna bosa, ara hadua towawine au hampulomi hai rompare nahumba liliu, bara mengkangkaroo. 26 Bosa belana merapi bona rapakulii i sando, duuna ope ihi souna napobalu napopobayari. Agayana bara ara kamaohana, tetambairi hakina. 27 Kanahadina apa au rapololita tauna kana i Yesu, nauli laluna: "Ane kupetobo pea wuntu baduNa, hangangaa maohana!" Mewali mengkalumpii i olonda tauna bosa mohungkuki Yesu i taleuNa, hai napetobo mpuu wuntu baduNa. 29 Kanapetobona, unga pea teompo wahena. Tou-tou nahadi kamaohanami. 30 I tempo iti wori, nahadi Yesu ara kuasa au mesuwu hangko Iria. Membalilimi i tauna bosa, Nauli: "Hema au mampetobo baduNgku?" 31 Rauli topeguruNa: "Guru, bosa ntepuu tauna au mombeupi-upi mogaguKo. Moapari hai Nupekune hema au mampetoboKo?" 32 Agayana Yesu mototoki mantoleli mohaoki tauna au mampetobo. 33 Naisa towawine iti apa au mewali i watana. Moradami anti kalangana, hai mai molingkudu i lindona Yesu mopangaku apa au nababehi. 34 Yesu mouliangaa towawine iti: "AnaNgku! Maohamoko lawi mepoinalaiko Iriko. Mesulemoko hai maroa tuwomu. Maohamoko, barapi ara hakimu." 35 Tangana mani Yesu mololita, hawemohe bahangkia suro hangko i souna Yairus au mouliangaa Yairus: "Tua, matemi anamu. Ineemoko mopakasusa Guru." 36 Kanahadina Yesu apa au rauli suro iti, Ia mouli i Yairus: "Ineeko langa! Mepoinalaimoko Iriko!" 37 Napaliliumi Yesu polumaoNa agayana bara Napaliu tauna bosa meula Iria, batena pea Peturu, Yakobu hai Yohane adina Yakobu. 38 KahaweNa i souna Yairus, naita Yesu bosa tauna au mogewo-gewo hai rumihi poterianda. 39 PesuaNa i lalu sou, Nauliangaahe: "Moapari hai mogewo-gewokau hai rumihi poteriami? Ia barato mate. Leta pea." 40 Karahadina, raele-eleri. Hangko indo, Yesu motuduhe ope-ope tauna meloho hangko i lalu sou, pane mesuami i paturuana anangkoi iti hihimbela hai inana hai umana, hai topeguruNa au talu. 41 (Tinuwuna anangkoi iti hampulo hai rompare.) Yesu mokingkimi tayena, hai Nauliangaa: "Mearomoko anaNgku!" I lalu basanda to Yahudi, nodemi lolitaNa: "Talita kum!" Mearomi anangkoi iti hai liliu molumao. Tingkara mpuumohe ope-ope tauna au moita. 43 Agayana Yesu mokontohe, Nauli: "Inee nipololita apa au hangko mewali ide." Hai Nauli mbuli: "Nipaande anangkoi ide."

Mark 6

1 Roo indo, Yesu meangka hangko i boea iti lao i boea karapakahileaNa hihimbela hai topeguruNa. 2 I alo penombaa, laomi i sou penombaa mopaguru tauna. Bosa tauna inditi. Karahadina paturona Yesu, tingkaramohe rauli: "Hemari au mopaturo Ia pane nodo kamapandeNa? Kapande apa au ara Iria? Hangko iumba kuasaNa mobabehi tanda kuasa? 3 Ia ide basi pea, anana Maria. HalaluNahe, Yakobu, Yoses, Yuda hai Simo. HalaluNa towawine, ara worihe hihimbela hai ikita inde." Ido hai lohehe mepoinalai i Yesu. 4 Hangko inditi, Yesu mouliangaahe: "Hadua nabi rabila iumba pea kalaoana. Agayana ane i boeana haduduana hai i souna, hai i olonda halaluna, bara rabila." 5 Tingkarami Yesu lawi barahe mepoinalai Iria. Ido hai bara peisa mobabehi ngkaya tanda kuasa inditi. Napetobo pea bahangkia tomahai bona maohahe. Roo indo, laomi Yesu mampolumaongi boea-boea au hungku inditi hai mopaguru tauna. 7 Ia mokakio topeguruNa au hampulo hai rodua, Natuduhe rorodua lao moanti Ngkorana Pue hai Naweihe kuasa mampopeloho tokadake. 8 Hangko damanihe meangka, Napaturohe node: "Ineekau moanti apa-apa i polumaomi, batena pea lai. Ineekau moanti roti ba baku ba doi. 9 Peisakau mekandupa, agayana ineekau moanti badumi morontau." 10 Nauli wori: "Ane hawekau i hambua boea hai arahe tauna au motarimakau i sounda, maidamokau inditi duumi meangka lao i boea ntanina. 11 Ane ara ampu boea au barakau motarima ba au bara mounde mampehadingi lolitami, nipalehi boea iti, hai nitaronta awu au mentaka i palanta bitimi, iti tandana barapi ikamu au mohuru ane Pue Ala mohukuhe." 12 Karoona Yesu mopaguruhe topeguruNa au hampulo hai rodua, meangkamohe lao mopaguru tauna bosa bona menosohe hangko i dosanda. 13 Topeguruna Yesu iti mampopeloho ngkaya seta au mampesawii tauna, hai morirohihe lana wongi i tomahai pane maohahe. 14 I tempo iti, Datu Herode Antipas mohadi apa au nababehi Yesu, lawi hangana Yesu tebambarimi iumba-umba pea. Ara au manguli: "Yesu iami Yohane Toperiu au tuwo hule! Ido hai ara kuasa mobabehi tanda au metingkarai." 15 Agayana ara wori au manguli: "Yesu iami nabi Elia." Hai ara wori au manguli: "Iami hadua nabi, nodo nabi au hangkoya." 16 Kanahadina Datu Herode bambari iti, nauli: "Manotomi iriko kaIanami Yohane Toperiu! Hangkoya kutudu tauna mobohoki waana, agayana ide-ide tuwo hule." 17 Nodemi tuntukana kamatena Yohane Toperiu. Datu Herode moala Herodias napotambia. Herodias iti iami towawinena halaluna au rahanga Pilipu. Bosa belana Yohane mokambaroa Herode hangko i babehiana iti, nauliangaa: "Barako peisa mampotambia towawinena halalumu! Babehiamu iti moliungi Aturana Musa." Ido hai Herode motudu surodadona lao mohaka Yohane, rahilu hai rapopesua i lalu tarunggu. 19 I tempo iti, koi inaona Herodias i Yohane, ido hai napeinao mopapate. Agayana bara tepaka mopabukei tunggaiana iti, 20 lawi Herode motuduhe surodadona mokampai Yohane i lalu tarunggu. Herode bara bai mopapate lawi naisa kaiana tauna au manoto babehiana hai malelaha laluna. Ane ia mampehadingi lolitana Yohane, wuli laluna, agayana matana wori mohadi apa au nauli. 21 Hambela tempo ara katepakana Herodias. I tempo iti, Datu Herode mobabehi posusa mokatuinao alo karapoanakana. Ia mokakio bosa tuana, tadulako hai topebuku au hangko i tampo Galilea. 22 I posusa iti, anana Herodias au towawine mesua hai motaro i lindonda torare. Matana mpuu Datu Herode mampeita potarona anantowawine iti, hai nodo wori torarena. Nauli Herode i anantowawine iti: "Apa au nuunde? Apa pea au nuperapi, ina kuweiko!" 23 Mosumpa mbulimi, nauli: "Apa pea au nuperapi, mogalori hantanga hangko i poparentaku, ina kuweiko!" 24 Meangkami anantowawine iti lao mekune irinana, nauli: "Ina, apa au hangangaa kuperapi?" Nauli inana: "Perapimide waana Yohane Toperiu!" 25 Roo indo, mesulemi lao i Datu, hai liliu nauli: "Ide-ide merapina waana Yohane Toperiu rawoli i wongko dula." 26 Kanahadina Herode pamperapina, masusa laluna. Agayana sumpana i anantowawine iti barapi peisa nadii hule, lawi ia mosumpami i lindonda torarena. 27 Ido hai liliu natudu hadua surodadona lao mangala waana Yohane Toperiu. Lao mpuumi surodado iti i tarunggu mobohoki tambolona Yohane. 28 Waana naanti i wongko dula hai nahuhua anantowawine iti, hai anantowawine iti mowei irinana. 29 Karahadina topeguruna Yohane apa au mewali iti, laomohe mangala watana Yohane hai ratawu. 30 Roo indo, mesulemohe suroNa au natudu Yesu mopahawe Ngkorana Pue Ala, hai ihira mopahawe i Yesu ope-ope au rababehi hai au rapaturoahe tauna bosa. 31 I tempo iti, bosa mpuu tauna mombehuru-huru mai i Yesu, duuna ina barapohe tepaka maande. Ido hai nauli Yesu i topeguruNa: "Agina laoke i paidaa au boa mopalehike tauna bosa, bona mengkarooke sangka." 32 Mewali, mengkahemohe i duanga lao i paidaa au boa. 33 Agayana tauna bosa moita kapadunda, hai moisa worihe iumba kalaoanda. Mewali, melangkamohe hangko i ope-ope boea au hungku lao i wiwi rano, alana ihirari au iyoru hawe pane Yesu hai topeguruNa. 34 Pendauluna Yesu hangko i duanga, Ia moita mbuli bosa tauna mampegia. Maahi laluNa moitahe, lawi nodohe dimba au bara raporewu. Mewali napepongkami Yesu mopaguruhe mampopengaa paturo. 35 Ina tampumi alo, laomohe topeguruNa mohungkuki, rauliangaa: "Guru, ide paidaa au boa, hai ina tampumi alo. 36 Agina Nutudumohe tauna bosa lao i boea au hungku bona meholohe paandenda." 37 Nauli Yesu: "Ikamu au mopaandehe." Rahanai topeguruNa: "Apami pae au kiweihe? Mogalori rongatu doi pera, bara handa tapopeholo roti tapopopaandehe tauna au node kabosanda." 38 Nauli Yesu: "Nipeita, hangkia oguna roti au ara irikamu?" Karoona rapeita, rauli: "Lima pea oguna roti, hai rombaa ikane." 39 Hangko inditi, natudumohe Yesu tauna bosa mohuda motobu-tobu i hehi au malewau. 40 Mohudamohe motobu-tobu, ara au hangatu hantobu, ara wori au lima pulona hantobu. 41 Roo indo, naalami Yesu roti au lima oguna hai ikane au rombaa, mengoa i langi mekakae i Pue Ala. Roo nodo, Nabise-bisemi roti iti, pane Naweihe topeguruNa bona rakira-kira i tauna bosa. Hai ikane au rombaa, Nakira-kiraa worihe ope-ope. 42 Maandemohe ope-ope duunda mabuhu. 43 Roomohe maande, topeguruNa mogulu pentarana, hampulo hai rombingka au buke. 44 Kabosanda au maande i tempo iti, arahe kira-kira lima sabuna tobalilo, barahe teimba towawine hai anangkoi. 45 Roo indo, Yesu motudumohe topeguruNa moduanga moiyoru lao i tanda orupena rano i boea Betsaida, hai motuduhe tauna bosa mesule. 46 Karoona mepalakana i tauna bosa, mempanaimi i bulu lao mekakae. 47 Makaindimi, topeguruNa i tanga ranomohe. Agayana, Ia ara mani i lorena haduduaNa. 48 I tempo iti, Naita Yesu topeguruNa moduanga i rano, mapari rahadi mobohe, lawi himburu mewui mai hangko i lindo duanganda. Hungku mabaa, Ia molumao i wongko owai monontohihe, nodo ina Naliungihe. 49 Karaitana topeguruNa ara tauna au molumao i wongko owai, monganga-ngangahe anti kalanganda, rauli: "Olou mai tanoana!" 50 Langamohe moita Ia. Ido hai Yesu mouliangaahe: "Pakaroho lalumi! Ineekau langa! Ikoto dide." 51 Mesawimi i duanga hihimbela hai ihira, liliu mengkaroo himburu. Tingkara mpuuhe. 52 Lawi kehapi bara manihe mahae moita tanda kuasa au Nababehi hai roti inona, bara mani liliu manoto i lalunda kahemana mpuu Yesu. Batena mani bata-bata lalunda mepoinalai Iria. 53 Kahawenda i sondaka i tanda orupena rano, mendaulumohe hangko i duanga i tampo au rahanga Genesaret. 54 Pendaulunda hangko i duanga, ampu boea moita kaYesunami au hawe i tamponda. 55 Melangkamohe lao i boea-boea au hungku, hai ope-ope ranganda au mahai rakowa raanti lao i Yesu. Iumba pea rahadi kaarana Yesu, inditimi tauna moanti ranganda au mahai. 56 Iumba pea kalaoana Yesu, ba i boea mahile ba i boea au kokoi, moantihe ranganda au mahai rawoli i pobalu-balua, pane merapihe i Yesu bona mampetobohe wataNa, nauri wuntu baduNa pea. Ope-ope au mampetobo baduNa, liliu mpuumohe maoha.

Mark 7

1 Hambela tempo, arahe to Parisi hai guru agama to Yahudi au hangko i Yerusale lao mampohidupaa Yesu. 2 Tauna iti moitahe bahangkia topeguruna Yesu au maande agayana barahe hampai memando moula ada agama Yahudi. 3 Anti katoYahudinda, ido hai rumihi pampeulainda ada toiyorunda, apa mani lawi ihira moula paturonda to Parisi. Bara manihe maande ane bara manihe memando moula ada. 4 Ane mesulehe hangko i pobalu-balua, hangangaa mendoihe hampai hangko damanihe maande moula adanda. Hai ngkaya mani ada au ratarima hangko i toiyorunda au rapeulai mpuu, pandirina: ada mobahoi mangko, kori hai anu-anu au rababehi hangko i tambaga. 5 Ido hai to Parisi hai guru-guru agama iti mosalai Yesu, rauli: "Moapa hai topeguruMu barahe mampeulai adanda toiyorunta? Maandehe, agayana barahe hampai memando." 6 Nauli Yesu: "Ane ikamu, i raoana pea peulami i Pue Ala! Tou mpuu lolitana nabi Yesaya hangkoya kana irikamu au manguli node: Nauli Pue Ala: 'Tauna itihe, i humenda pea mobilaNa, lalunda karao hangko Iriko. 7 Bara mobundu penombanda Iriko, lawi paturonda hangko i manusia pea, bara paturo hangko Iriko.' (Yesaya 29:13) 8 Mewali, hawana Pue Ala bara nipeulai, agayana rumihi mpuu pokingkimi ada manusia." 9 Hangko inditi, nauliangaa mbulihe Yesu: "Ikamu, mapande mpuukau mopakarao hawana Pue Ala hangko i katuwomi bona nipeulai pea adami haduduami. 10 Pandirina, i lalu Aturana Musa teuki node: 'Bila umamu hai inamu.' Hai 'Hema au motunda-tunda umana ba inana hangangaa rapapate.' 11 Agayana ikamu mepaturo node: barapi paraluu tabila inanta hai umanta ane tauliangaahe node: 'Apa au hangangaa kuweikau, kupopenombami i Pue Ala.' 13 Mewali, Ngkorana Pue Ala barari nipeulai; ada au nitarimami hangko i toiyorumi, iti peari au nipaturoahe tauna bosa. Hai ngkaya mani babehiami au kadake au nodo." 14 Roo indo, Yesu mokakio mbuli tauna bosa, Nauliangaahe: "Nipehadingi maroa bona niisa: 15 kehapiri mampopengaa au taande, bara iti au mopakadakeke i peitana Pue Ala. Babehia au mesupa hangko i lalunta, itimi au mopakadakeke i peitana Pue Ala. 16 Mewali, hemakau au motalinga, nipehadingi maroa!" 17 Roo indo, Yesu mopalehi tauna bosa, hai mesua i lalu sou. TopeguruNa mekune Iria ba apa tunggaiana ngkora pandiri iti inona. 18 Nauliangaahe: "Bara wori pae niisa lempona? Paande au mesua i lalu nganganta, bara iti au mopakadakeke i peitana Pue Ala. 19 Lawi paande iti, bara mesua i lalunta. Mesua pea i tainta, hai hangko inditi liliu tatende." (Hai lolita iti, Yesu mopakanoto kadana ara paande au rapalia.) 20 Nauliangaa mbulihe Yesu: "Agayana babehianta, itiri au mopakadakeke i peitana Pue Ala, lawi babehianta mesupa hangko i lalunta. 21 Lawi hangko i laluna manusia, mesupa hinangka pekiri au kadake, alana arahe au mobabehi sala i towawine ba tobalilo, arahe au manangka, au mepapate, 22 au mebualosi, au mampokaelu anuna rangana, hai au mobabehi mampopengaa au kadake. Mepakanawohe, nakuasaihe peundeana lalunda au kadake, mahinahe, mepodongkoahe, mampemahilehe, hai barahe peisa rapaturo. 23 Ope-ope babehia au kadake iti mesupa hangko i laluna manusia. Itimi au mopakadake tauna i peitana Pue Ala." 24 Hangko inditi, laomi Yesu i tampo au hungku i kota Tirus, hai liliu mesua i lalu sou. TunggaiaNa bona dati raisa tauna kahaweNa, agayana kahaweNa bara peisa tewuniangi. 25 I boea iti, ara hadua towawine, hai anana towawine iti napesawii seta. Kanahadina towawine iti kaarana Yesu i boea, maimi Iria molingkudu i lindoNa merapi tulungi, nauli: "Popelohoana wongkoya seta au mampesawii anangku!" Towawine iti, bara to Yahudi, iami to Fenisia au hangko i tampo Siria. 27 Ido hai nauli Yesu iria: "Maina hampai motulungi to Yahudi. Bara maroa mangala paandena anangkoi, hai rawei dike." 28 Mehana towawine iti, nauli: "Tou mpuu, Pue, agayana dike au ara i woi meja paandea, maande worihe wuta paandena anangkoi au manawo hangko i wongko meja." 29 Hangko inditi, nauli mbuli Yesu: "Kana pehanamu! Mewali, mesulemoko, lawi melohomi seta au mampesuangi anamu." 30 Mesulemi towawine iti. Hawe i sou, naita maroa-roami anana i koina, lawi melohomi seta. 31 Hangko indo, Yesu mopalehi kota Tirus mopaliliu polumaoNa moliu i kota Sidon, hai mesule mbuli lao i rano Galilea, hawe i tampo Dekapolis. 32 Inditi, arahe tauna au moanti hadua tauna au bongo hai au bara peisa mololita. Merapihe bona Napetobo. 33 Yesu mopatani tauna iti hangko i olonda tauna bosa. Karoona Napatani, Napopesuami karaweNa i talingana rombali, motinudu, hai mampetobo dilana tauna iti. 34 Roo indo, mengoami i langi, hai modii inaona, Nauli: "Tebungkahimi!" (I lalu basanda to Yahudi, Nauli node: "Efata!") 35 Mehadi mpuumi tauna iti, hai maluntumi dilana. Maroami pololitana. 36 Hangko inditi, Yesu mokontohe tauna bosa bona inee rapololita i hema pea apa au mewali iti. Kehapi nodo kaNakontonda, bambari iti rapahawe pea. 37 Tingkara mpuuhe tauna bosa, rauli: "Ope-ope au Nababehi, maroa. Tauna au bongo Napakaoha, mehadimohe! Tauna au bara peisa mololita, mololitamohe!"

Mark 8

1 Bara mahae hangko inditi, bosa worimi tauna moteruhu hihimbela hai Yesu. Marimihe lawi bara ara paandenda. Ido hai Yesu mokakiohe topeguruNa, Nauliangaahe: 2 "Maahi laluNgku moitahe tauna bosa ide. Talumi alona inde, bara ara paandenda. 3 Bara turu inaoNgku motuduhe mesule i lalu kamariminda, laloarahe pae deade i rara. Lawi arahe au karao kamaianda." 4 Rauli topeguruNa: "Hangko iumba ina tahumba paande au tapaandeahe, lawi paidaa ide boa?" 5 Napekunehe: "Hangkia oguna roti au ara irikamu?" Rahanai: "Pitu oguna." 6 Hangko inditi, Natudumohe tauna bosa mohuda i tampo. Naalami roti au pitu oguna hai mekakae i Pue Ala. Roo indo, Nabise-bisemi hai Naweihe topeguruNa bona rakira-kiraahe tauna bosa. 7 Ara wori bahangkia baana ikane au koi. Napekakaengaa wori hai Natudu topeguruNa mokira-kira i tauna bosa. 8 Maandemohe ope-ope duunda mabuhu. Karoonda maande, topeguruNa morampu pentarana, pitu mani bingkana. 9 Kabosanda au maande i tempo iti, ba iba sabuna. Roo indo, Yesu motudumohe mesule lao i sounda, 10 pane Ia hai topeguruNa mesawihe i duanganda lao i tampo Dalmanuta. 11 Bahangkia to Parisi hawe i Yesu mampombehehea bona mohaoki kanawoaNa, rauliangaa: "Babehiangkai tanda kuasa bona tongawa irikami kahangko i Pue AlaMu." 12 Kanahadina Yesu lolitanda, meraroa i laluNa, Nauli: "Moapari hai tauna au tuwo tempo ide mamperapi tanda kuasa? Kuuliangaakau, barakau ina Kupopaitaa tanda kuasa nodo au niperapi." 13 Roo indo, Napalehimohe hai mesawi i duanga lao i tanda orupena rano. 14 I polumaonda iti, topeguruna Yesu bara mokatuinao moanti bakunda, batena pea haogu roti au ara i lalu duanganda. 15 Yesu mopahawe lolita ide irihira, Nauli: "Maroa-roakau, hai mainga-ingakau i raginda to Parisi hai ragina Datu Herode!" 16 Agayana barahe moisa lempona lolita iti. Mololitamohe, rauli hadua hai hadua: "Ido hai Nauli nodo, lawi barake ara au moanti roti." 17 Agayana naisari Yesu apa au rauli topeguruNa, ido hai Nauliangaahe: "Moapa hai nipololita liliu kadami moanti roti? Bara mani niisa lempona? Bara pae manoto pekirimi? Bosa belana nihadi paturoNgku, hai bosa belana niita kuasaNgku. Momata hai motalingatokau, agayana bara niisa apa au niita hai au nihadi. Bara pae nikatuinao 19 roti au lima oguna au Kubise-bise mopaandehe tauna au lima sabuna? Hai hangkia bingkana pentarana au nigulu?" Rahanai topeguruNa: "Hampulo hai rombingka." 20 Napekune mbuli Yesu: "Hai roti au pitu oguna Kupaandehe tauna au iba sabuna, hangkia wori bingkana pentarana au nigulu?" Rauli: "Pitu bingkana." 21 Nauliangaa mbulihe: "Bara mani pae niisa apa au kutudungiakau hai kupaturoakau ide?" 22 Hangko inditi, hawemohe i boea Betsaida. Inditi, arahe tauna au moanti hadua tobilo i Yesu. Merapihe bona Napetobo. 23 Yesu mokingkimi tayena, hai Nanini lao i raoa boea. Natinuduhi matana hai Napetobo. Roo indo, Napekune: "Aramoko peisa moita ba apa-apa ide-ide?" 24 Tobilo iti metotoki, hai nauli: "Kuita tauna molumao mogawu-gawu nodo kau." 25 Hangko inditi, Napetobo mbulimi matana, hai Natudu metotoki. Maoha mpuumi matana. Ope-ope au naita, tongawami. 26 Roo indo, Yesu motudu mesule lao i souna, Nauliangaa: "Mesulemoko lao i soumu, agayana ineeko mesua i lalu boea." 27 Yesu hai topeguruNa lao i boea au hungku i kota Kaisarea Pilipi. I tanga rara, Yesu mekune irihira, Nauli: "Moula pangulinda tauna bosa, Iko ide hemaNa?" 28 Rahanai topeguruNa: "Arahe au manguli Yohane Toperiu tuwo hule. Ara worihe au manguli nabi Elia. Ara worihe au manguli Oyo hadua nabi au tuwo hangkoya." 29 Napekune mbulihe, Nauli: "Ane pelambiami, Iko ide, hemaNa?" Nahanai Peturu: "Oyomi Datu Topehompo!" 30 Hangko inditi, nauliangaahe Yesu: "Inee hampai niuli i hema pea kahemaNgku." 31 Roo indo, napepongkami Yesu mopaguru topeguruNa apa au hangangaa mewali i wataNa, Nauliangaahe: "Iko Ana Manusia hangangaa molambi ngkaya kapari. Ina rasapuakaNa totosae boea, kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama. Ina rapapateNa, agayana i kataluna alona ina tuwo huleNa." 32 Ope-ope iti Napakanotoahe. Agayana Peturu modiimi Yesu i holana hai nakambaroa. 33 Yesu membalilimi mototoki topeguruNa, hai mampokarumpu Peturu, Nauliangaa: "Pelohoko Datu Tokadake! Pekirimu iti pekiri manusia, bara pekirina Pue Ala." 34 Roo indo, Yesu mokakio tauna bosa bona moteruhuhe hihimbela hai topeguruNa, Nauliangaahe: "Hema au mampeinao meula Iriko, hangangaa mokabaha peundeana haduduana hai mohalea kau popakuana. Ane nodo, hangko peisari meula Iriko. 35 Hema au mokabaha peundeana haduduana anti peulana Iriko hai anti Ngkora Marasa, kehapiri rapapate, iami au molambi katuwo maroa. Agayana hema au mampeulai peundeana haduduana bara molambi katuwo maroa. 36 Apa bunduna morampu ope-ope peawa i dunia, ane barake molambi katuwo maroa i alo pobotusi. 37 Lawi bara ara au peisa taintolohia katuwo maroa iti. 38 Maidakau i olonda tauna au kadake hai au bara meula Iriko. Agayana hema au maea mopangaku peulana Iriko hai mampokaea paturoNgku, Iko wori ina maea mopangaku kaiana topeulaNgku ane hawe huleNa hangko i suruga. I tempo iti, Iko Ana Manusia ina mendaulu mai hangko i suruga hihimbela hai malaeka au malelaha, hai ina meawaNa anti kuasana UmaNgku."

Mark 9

1 Nauli mbulimi Yesu: "Nipehadingi maroa apa au Kuuliangaakau ide: arakau inde au bara ina mate hangko damani niita Pue Ala moparenta hai kuasaNa." 2 Ini alona hangko inditi, Yesu moanti talu topeguruNa mempanai lao i wongko bulu au mapangka. TopeguruNa au talu iti iami: Peturu, Yakobu hai Yohane. Au ara i tempo iti, Yesu pea hai topeguruNa au talu iti. Tanganda inditi, mobalimi lenggena Yesu. 3 HampiNa mewali bula mengkila-ngkila; bara ara hadua tauna i dunia ide au peisa mobahoi badu duuna nodo pengkilana. 4 Unga pea topeguruNa moita worihe rodua nabi au mololita hihimbela hai Yesu. Nabi au rodua iti iami: Musa hai Elia. 5 Hangko inditi, Peturu mouliangaa Yesu: "Guru, maroa mpuu ane maidake inde. Agina kibabehi talu oguna bambaru: haogu Irio Pue, haogu i Musa, hai haogu wori i Elia." 6 Katouana, bara woya naisa Peturu apa au nauli iti anti kalanganda. 7 Unga pea, hawemi gawu mobalungkuhihe, hai hangko i lalu gawu iti rahadimi hambua wotu au manguli: "Ia idemi AnaNgku au Kupokakaya. Nipehadingi lolitaNa!" 8 Hai i tempo iti wori, metotokihe mantoleli, barapi ara tauna ntanina hihimbela hai ihira; haduduaNa pearai Yesu. 9 Pendaulunda hangko i wongko bulu iti, Yesu mouliangaahe: "Inee hampai niuli-uli i hema pea apa au niita inona, hangko damaniNa Iko Ana Manusia rapatuwo hule hangko i kapate." 10 Hawana iti rapeulai mpuuhe, bara rapololita i hema pea apa au mewali inona. Agayana i olonda topeguruNa iti, mombekune-kunemohe ba apa tunggaiana Yesu mouli kaina mearoNa hule hangko i kapate. 11 Hai mekunemohe i Yesu, rauli: "Wulingkai. Moapari hai rauli guru agama, nabi Elia hangangaa hawe iyoru, hangko haweri Datu Topehompo?" 12 Nahanaihe: "Tou mpuu. Elia hangangaa hawe iyoru, lawi ia au mopasilolonga hinangkana. Agayana noumba Iko Ana Manusia? Moapa hai teuki i lalu Sura Malelaha ina molambiNa ngkaya kapari hai rakakabosaiNa tauna? 13 Agayana Kuuliangaakau, hawemi nabi Elia, hai tauna moewa ia moula peundeanda, nodo au teuki i lalu Sura Malelaha." 14 Roo indo, Yesu hai topeguruNa au talu iti mesulemohe hangko i wongko bulu mampohidupaa topeguruNa au ntanina. Kahawenda inditi, moitahe bosa tauna au motoleliki topeguruNa, hai bahangkia guru agama tanganda mombehahanai hai ihira. 15 Karaitana tauna bosa oloumi mai Yesu, tingkaramohe hai melangkahe lao mampohidupaa. 16 Yesu mekune irihira: "Apa au nipombehehei hai guru-guru agama iti?" 17 Hadua hangko i tauna bosa iti manguli: "Guru, ide wokoya anangku kuanti bona Nupakaoha. Bara peisa mololita lawi napesuangi tokadake. 18 Ane napesuangi tokadake, madungka i tampo, mowire ngangana, mokei-kei bagana, hai makodo watana. Kuperapimi i topeguruMu bona mampopelohohe tokadake iti, agayana bara rabuku." 19 Nauli Yesu: "Noumbarikau dide? Moapari pane bara mani maroho pepoinalaimi? Hangkia mani kamahaena ina hihimbelaNa hai ikamu? Hangkia mani kamahaena hangangaa Kutaha peewami? Anti mai anangkoi iti!" 20 Raanti mpuumi anangkoi iti i Yesu. Kanaitana tokadake iti Yesu, ia mampoporada-rada watana anangkoi iti duuna madungka hai tepalumba i tampo, hai mowire ngangana. 21 Mekune Yesu i umana anangkoi iti, Nauli: "Hangkiami kamahaena narumpa haki ide?" Nauli umana: "Hangko i kaanangkoina mani. 22 Bosa belana tokadake modungka watana i lalu api ba i lalu owai napeinao mopapate. Ane Nubuku Guru, Nupokaahingkai hai Nutulungi wongkamia!" 23 Nauli Yesu: "Moapari hai nuuli 'Ane Kubuku?' Ope-ope peisa mewali i tauna au mepoinalai." 24 Nahanai umana anangkoi iti masisimbuku: "Mepoinalaimona, Pue! Tulungi wongkoya, lawi iko ide makura pepoinalaingku." 25 Kanaitana Yesu bosa tauna melangka mai moteruhu, Ia mampohawaami tokadake iti, Nauli: "Ee tokadake au mepabongo hai mepantuli! Peloho hangko i anangkoi iti, hai ineemoko mesua hule." 26 Monganga-nganga tokadake, mampoporada-rada anangkoi iti, pane melohomi. I pelohona tokadake, barapi mokale-kale anangkoi iti, nodomi au mate, alanda bosa tauna manguli: "Matemi!" 27 Agayana Yesu mokingki tayena motulungi mearo. Mearo mpuumi anangkoi iti. 28 Roo indo, Yesu hai topeguruNa paduhe hangko inditi mesua i lalu sou. Pesuanda, mekunemohe topeguruNa iria, rauli: "Guru, moapari hai bara kibuku mampopeloho tokadake iti inona?" 29 Nahanaihe: "Tokadake au nodo bara peisa rapopeloho hai kapande apa-apa, batena pea hai pekakae." 30 Roo indo, Yesu hai topeguruNa meangka hangko inditi mopaliliu polumaonda moliu i tampo Galilea. Tunggaiana Yesu bona dati raisa tauna bosa kaiumbaNa, 31 lawi i tempo iti, Napeinao pea mopaguru topeguruNa. Nauliangaahe: "Iko Ana Manusia, ina rahuhuNa i kuasa manusia. Ina rapapateNa, agayana i kataluna alona, ina tuwo huleNa." 32 Agayana topeguruNa barahe moisa tunggaiana lolitana Yesu, hai bara worihe bai mekune Iria. 33 Hawemohe i boea Kapernaum. I lalu sou, mekunemi Yesu i topeguruNa, Nauli: "Apari au nipololita liliu i tanga rara inona?" 34 Barahe mehana, lawi au rapombehehei i tanga rara iami: ba hema au meliu kamahilena tuwona i olonda. 35 Mewali, mohudami Yesu hai mokakio topeguruNa au hampulo hai rodua, Nauliangaahe: "Hema au mampeinao bona meliu kamahilena tuwona hangangaa mengkaiwoi laluna hangko i ope-ope rangana, hai hangangaa mewali topekadipura i ope-ope rangana." 36 Roo indo, Naalami hadua anangkoi, Napopeangka i olonda. Nakalapuimi anangkoi iti, Nauli i topeguruNa: 37 "Hema au modoko hadua tauna nodo anangkoi ide anti peulana Iriko, lempona Ikomi au nadoko. Hai hema au modokoNa, bara Iko pea au nadoko, agayana modoko wori Pue Ala au motuduNa." 38 Roo indo, nauli Yohane: "Guru, ara kiita hadua tauna au mampopeloho seta i lalu hangaMu, agayana kikonto lawi ia bara meula irikita." 39 Nauli Yesu: "Inee rakonto, lawi tauna au mobabehi tanda kuasa i lalu hangaNgku, barahe ina mokakabosai wataNgku. 40 Tauna au barake moewa, lempona ihirami au hihimbela hai ikita. 41 Bona niisa: hema pea au motulungikau anti peulami i Kerisitu, ina molambi hurungina i alo au ina mai. Kehapiri owai ntoo pea naweikau anti peulami i Kerisitu, ia ina molambi hurungina hangko i babehiana au maroa. 42 Agayana hema au mopakanawo hadua anangkoi au nodo anangkoi ide alana barapi mepoinalai Iriko, ina rumihi mpuu pehukuna Pue Ala i tauna iti. Aginami hambua watu pogilia au mahile ratoe i tambolona hai watana ratende i tanga tahi. 43 Maroa-roakau bona ineekau madosa. Ane pandirina tayemu hambali au moantiko madosa, nubohoki peami. Agina hambali pea tayemu, asala molambiko katuwo maroa hihimbela hai Pue Ala. Aginami nodo, pane rombali tayemu, agayana kahopoana ratenderiko i lalu api naraka au rore liliu. 44 Inditi, api rore liliu, hai tabulu bara peisa mate. 45 Ane pandirina bitimu hambali moantiko madosa, nubohoki peami. Agina hambali pea bitimu, asala molambiko katuwo maroa hihimbela hai Pue Ala. Aginami nodo, pane rombali bitimu, agayana kahopoana ratenderiko i lalu naraka. 46 Inditi, api rore liliu, hai tabulu bara peisa mate. 47 Hai ane pandirina matamu hambali moantiko madosa, nudungkiki peami. Agina hambali pea matamu hai mewaliko taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. Aginami nodo, pane rombali matamu, agayana kahopoana ratenderiko i lalu api naraka. 48 Inditi, api rore liliu, hai tabulu bara peisa mate. 49 Moula Aturana Musa, ope-ope paande au rapopenomba i Pue Ala hangangaa rapamalelaha hai bure. Nodo wori ope-ope tauna hangangaa rapamalelaha hai api. 50 Bure, mobundu ntepuu. Agayana ane matawaami, peisa pae rapakebure hule? Nodo wori, ikamu au meula Iriko hangangaa nodokau bure: lempona, inee nipogiangaa pepoinalaimi mewali malede. Hangangaa mohintuwukau."

Mark 10

1 Meangkami Yesu hangko inditi lao i tampo Yudea hai i tampo au ara i tanda orupena owai Yarade. Bosahe tauna mai motoleliki, hai Ia mopaturohe nodo biasana. 2 Ara bahangkia to Parisi au mai mohaoki kanawoana Yesu, rapekune: "Moula atura agamanta, ba peisa mpuu tobalilo mogaa hai towawinena?" 3 Nauli Yesu: "Parenta apa au naweikau nabi Musa?" 4 Rahanai to Parisi: "Musa mopaliu tobalilo mampogaaki towawinena, asala nababehi hampai sura mpogaa." 5 Nauli Yesu: "Anti kamatuana lalumi, Musa mouki hai mopahaweakau parenta iti. 6 Agayana hangko i pewaliana dunia, i tempona Pue Ala mampopewali manusia, Ia mampopewali hadua tobalilo hai hadua towawine. 7 'Ido hai hadua tobalilo hangangaa mopalehi umana hai inana, hai tuwo hihimbela hai towawinena, 8 bona au rodua iti mewalihe hawata-wata.' Mewali, i peitana Pue Ala, tohamboko iti barapohe rodua, agayana mewalihe hadua. 9 Ido hai Kuuliangaakau, apa au napahintuwumi Pue Ala, bara mpuu peisa nagaa manusia." 10 Roo indo, Yesu hai topeguruNa mesua i lalu sou. Tanganda i lalu sou, topeguruNa mekune mbulihe Iria kana i ada mpogaa. 11 Yesu mouliangaahe: "Hema au mampogaaki towawinena hai motambi hai towawine ntanina, lempona mobualosi towawinena au nguru-nguruna. 12 Nodo wori towawine au mampogaaki tobalilona hai motambi hai tobalilo ntanina, mebualosi wori." 13 Hambela tempo, arahe tauna au moanti ananda i Yesu bona Napetobohe hai Nawatihe. Agayana topeguruNa mokarumpuimohe tauna iti. 14 Kanaitana Yesu apa au rababehi, Ia mokarumpuihe topeguruNa, Nauli: "Pogiangaamohe anangkoi mai Iriko. Ineehe nikonto, lawi tauna au nodohe anangkoi ide ina mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 15 Tou mpuu lolitaNgku ide: ane barakau mengkoru i Pue Ala nodo hadua anangkoi, barakau ina mewali taunaNa i lalu poparentaNa." 16 Karoona mololita nodo, Nakalapuimohe anangkoi iti, Nawoli tayeNa i tanoananda hai Nawatihe. 17 Ina meangka mbulimi Yesu mopaliliu polumaoNa, unga pea ara hadua tauna au melangka mai Iria, liliu molingkudu i lindoNa, hai mekune, nauli: "Guru au maroa, apa au hangangaa kubabehi bona molambina katuwo maroa au bara mokahopoa?" 18 Nauli Yesu: "Moapa hai nuuli Iko ide tauna au maroa? Bara ara hadua tauna au maroa, batena pea Pue Ala. 19 Nuisa mpuu hawa au teuki i lalu Aturana Musa: 'Inee mepapate, inee mebualosi, inee manangka, inee mosabiki dongko, inee mebagiu, hai nubila inamu hai umamu.' " 20 Nauli tauna iti: "Guru, ope-ope hawa iti, aminami kupeulai hangko i kaanangkoiku mani." 21 Yesu mototoki hai maahi laluNa, pane Nauliangaa: "Ara mani hampaka au hangangaa nubabehi. Laomoko hampai mampobalu anu-anumu, hai holona nuweihe tauna au meahi-ahi tuwonda. Ane nodo nubabehi, ina mahile hurungina au nuhumba i lalu suruga. Roo indo, maimoko meula Iriko." 22 Kanahadina lolitana Yesu, mapari laluna hai padumi, lawi ngkaya anu-anuna. 23 Yesu mototoki topeguruNa au meangkahe mantoleli, hai Nauliangaahe: "Mapari mpuu tauna au pebuku mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa." 24 Rapotingkara topeguruNa mohadi lolitaNa iti, ido hai Yesu mouliangaa mbulihe: "AnaNgku, mapari mpuu mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 25 Mamura mani hambaa onta mesua i kalolu gigiu, pane topebuku mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa." 26 Karahadina topeguruNa lolitana Yesu, rapotingkara mpuu, rauli: "Oo, ane nodori, hema pae au nabuku molambi katuwo maroa au bara mokahopoa?" 27 Yesu mototokihe, Nauli: "Ane manusia, bara nabuku molambi katuwo maroa i lalu suruga. Agayana ane i Pue Ala, peisa mewali, lawi bara ara au bara nabuku Pue Ala." 28 Hangko indo, nauli Peturu: "Noumbami ikami? Kipalehimi hinangkana bona kiulaKo." 29 Nauli Yesu: "Bona niisa: hema au mopalehi halaluna, inana ba umana, anana ba souna ba bondena anti peulana Iriko hai anti Ngkora Marasa, 30 batena ina molambi hurungina au mahile. I dunia ide ina molambi hangatu belana kangkayana souna, halaluna, inana, anana, bondena, hai molambi wori pepopeahi-ahi. Hai i alo pobotusi, batena ina molambi katuwo maroa au bara mokahopoa. 31 Agayana bosa tauna au tepaiyoruami tuwonda ide-ide ina mewali tepaibokoa i alo au ina mai. Hai bosa wori tauna au tepaibokoa tuwonda ide-ide ina mewali tepaiyorua i alo au ina mai." 32 Yesu hai topeguruNa mopaliliu polumaonda lao i Yerusale. Yesu lao iyoru, topeguruNa i boko. Tingkarahe topeguruna hai langahe tauna bosa au meula i boko. Ido hai Yesu mokakio mbulimi topeguruNa au hampulo hai rodua Napatanihe, hai Nauliangaahe apa au hangangaa mewali i wataNa. 33 Nauli: "Nipehadingi maroa! Ide-ide laomoke monontohi Yerusale. Inditimi, Iko Ana Manusia ina rahuhuNa i kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama, hai ina rabotusi bona rahuku mateNa. Roo indo, ina rahuhuNa i tauna au barahe to Yahudi. 34 Ina rakakabosaiNa, ratinuduhiNa, rawombeNa, hai rapapateNa. Agayana i kataluna alona, ina tuwo huleNa." 35 Roo indo, Yakobu hai Yohane, anana Sebedeus, mohungkuki Yesu, rauliangaa: "Guru, ara hampaka au kipeinao kiperapi hangko Irio." 36 Nauli Yesu: "Apa au niperapi Iriko?" 37 Rahanai: "Ane mewaliKo Datu au meawa, nupaliungkai mohuda hai moparenta hihimbela hai Oyo, hadua tanda i koanaMu, hadua tanda i kabeoMu." 38 Nauliangaahe Yesu: "Bara pae niisa apa au niperapi? Nibuku pae mohalea kapari au hangangaa Kuhalea? Ba nibuku mantodiha au ina Kutodiha?" 39 Rahanai Yakobu hai Yohane: "Kibuku!" Nauli Yesu: "Tou, hangangaa nihalea mpuu kapari nodo au Kuhalea, hai ina nitodiha apa au Kutodiha. 40 Agayana bara Iko au mopakanoto hema au mohuda tanda i koanaNgku hai tanda i kabeoNgku. Batena pea UmaNgku au mopakanoto." 41 Karahadina topeguruNa au hampulo pamperapinda Yakobu hai Yohane iti, rumpumohe. 42 Ido hai Yesu mokakio ope-ope topeguruNa, Nauliangaahe: "Niisato kamakancana poparentanda tauna au bara moisa Pue Ala moparentai tauna bosa. Tauna au mahile lantinda mopari-pari tauna bosa mampeulai hawanda. 43 Agayana ikamu, inee nodo babehiami! Hema au mampeinao mapangka lantina hangangaa mewali hampai nodo hadua topekadipura. 44 Hai hema au mampeinao mahile hangana hangangaa mewali hampai nodo hadua hawi i ope-ope rangana. 45 Mogalori Iko Ana Manusia, bara tunggaiaKu mai i dunia ide bona mewaliNa topohawa. KamaiNgku ide, bona mewaliNa hawi, hai mokiraNa wataNgku rapapate mohuru salanda bosa tauna." 46 Yesu hai topeguruNa hawe i boea Yeriko. Kapadunda hangko i boea iti, bosa tauna meula irihira. I wiwi rara, mohudami hadua tauna au bilo merapi-rapi. Hangana Bartimeus (lempona: Anana Timeus). 47 Kanahadina Bartimeus kaYesuna to Nasare au moliu, meraroami, nauli: "Yesu pemuleana Datu Daudi! Pokaahi wongkoya!" 48 Bosa tauna mampokarumpu, rauliangaa: "Mandiiko!" Agayana to bilo iti monganga-nganga pea masisimbuku: "Pemuleana Datu Daudi, pokaahi wongkoya!" 49 Mengkaroomi Yesu, Nauli: "Kakio mai!" Rakakiomi tobilo iti, rauliangaa: "Patinda lalumu! Meangkamoko, lawi Nakakiomoko!" 50 Meangkami tobilo iti mokabaha komona i rara, hai hoholiga lao i Yesu. 51 Napekune Yesu iria: "Apa au nuunde Kubabehiako?" Nahanai tobilo iti: "Guru, kuunde wongkoya bona meitana!" 52 Nauli Yesu: "Laomoko. Anti pepoinalaimu Iriko, Kupakaohamoko!" Unga pea meita, hai meula i Yesu.

Mark 11

1 Hungkumohe i kota Yerusale, hawehe i boea Betpage hai Betania i Bulu Saitun. Inditi, Yesu motudumi rodua topeguruNa moiyoru, 2 Nauliangaahe: "Laomokau i boea au talindo. Ane hawekau inditi, ina niita hambaa ana kalide au tetaka, au bara mani hambela rapodara. Nikakahii kolorona hai niantiaNa mai. 3 Ane ara tauna mekune irikamu moapa hai nikakahi, niuliangaahe node: 'Lawi naparaluu Pue, Napebolo hampai hai ina Napopesule pea.' " 4 Kalaondami topeguruNa au rodua iti, rahumba mpuumi hambaa ana kalide au tetaka i wiwi rara hungku i baba sou. Tanganda mokakahi kolorona, 5 tauna au meangkahe inditi mekune irihira: "Moapa hai nikakahi kalide ide?" 6 Rahanai nodo au nauliangaahe Yesu inona. Karahadina tauna iti lolitanda, rapogiangaamohe moanti kalide iti. 7 Kalide iti raanti lao i Yesu hai ralampii hai badunda. Roo ralampii, mesawimi Yesu. 8 Laomohe monontohi Yerusale. Bosa tauna meula Iria, arahe au moiyoru, ara worihe au i boko. Bosahe au mowoke hampinda i tanga rara au napoliungi Yesu, hai hantanga worihe lao mangala daangkau i bonde rawoke i tanga rara, tanda pampomahilenda Yesu. Tauna au bosa iti, monganga-nganga liliuhe, rauli: "Tetoyami Pue Ala! Pue Ala mowati tauna au mai i lalu hangaNa! 10 Pue mowati poparentaNa. Ia ina moparenta nodo Datu Daudi, toiyorunta hangkoya. Tetoyami Pue Ala au indora i suruga!" (Mazmur 118:25-26) 11 Kahawena Yesu i kota Yerusale, liliu mesua i lalu Souna Pue Ala. Inditi Ia moparesa mantoleli. Roo indo, lawi ina kaindimi, mesule mbulimi hai topeguruNa au hampulo hai rodua laohe maturu i boea Betania. 12 Kahalona, padu mbulimohe hangko i Betania lao i Yerusale. I tanga rara, marimimi Yesu. 13 Karao mani, Naitami hampoa kau ara au marumba tawena. Laomi i kau iti bona Napeita ba ara wuana. Agayana bara huba haogu wuana, lawi bara mani tempona mowua. 14 Ido hai Yesu moganemi kau iti, Nauliangaa: "Mepongka alo ide, barapi ara hadua tauna au ina moande wuamu." Rahadi topeguruNa lolitaNa iti. 15 Hawe mbulimohe i Yerusale, laomi Yesu i tabangaa Souna Pue Ala. Inditi, Ia mampopelohomohe tauna au mobalu-balu. Nadungkami mejanda topointolohi doi, hai Nadungka wori pohudaanda topobalu-balu tadasi manggebodo. 16 Bara Napaliu tauna moanti anu-anunda moliu i tabangaa Souna Pue Ala. 17 Roo indo, Ia mopaturohe, Nauli: "Bara pae niisa apa au teuki i lalu Sura Malelaha? Pue Ala manguli node: 'SouNgku ina mewali sou pekakaea au rapake tauna hangko i humalele dunia.' Agayana ikamu, nipopewaliri sou pogulua topanangka!" (Yesaya 56:7; Yeremia 7:11) 18 Karahadina kapala-kapala tadulako menomba hai guru agama apa au nababehi Yesu iti, mohaokimohe rara mopapate. Langahe Iria, lawi ope-ope tauna matanahe mampehadingi paturoNa. 19 Ina kaindimi, Yesu hai topeguruNa paduhe hangko i kota Yerusale. 20 Kahalona madondo-dondo, lao mbulimohe i Yerusale. I tanga rara, moitahe kau ara au nagane Yesu. Matemi, bangi hawe i uakana. 21 Nakatuinaomi Peturu lolitana Yesu. Ido hai mouliangaa Yesu: "Guru! Peita pae kau ara au Nugane iti, bangimi!" 22 Nauli Yesu: "Mepoinalaimokau i Pue Ala! 23 Tou mpuu au Kuuliangaakau: ane rapana niuliangaa bulu iti: 'Teangkamoko, pengkanawo i lalu tahi!' batena ina mewali asala bara bata-bata lalumi hai nipoinalai mpuu apa au niuli. 24 Mewali, nipehadingi lolitaNgku ide: ane mekakaekau mamperapi ba apa-apa, nipoinalaimi kanaweimi Pue Ala apa au niperapi, hai batena nitarima. 25 Ane mekakaekau hai ara rangami au nipakoi inaona, niampungi hampai, bona Umami au ara i suruga moampungi wori salami. 26 Agayana ane bara niampungi rangami, Umami au i suruga bara wori ina moampungi salami." 27 Hawe mbulimohe Yesu hai topeguruNa i Yerusale. I temponda molulumao i tabangaa Souna Pue Ala, hawemohe kapala tadulako menomba, guru agama hai totosaenda to Yahudi au ntanina. 28 Mekunehe i Yesu, rauli: "Nuuliangaangkai, hangko iumba kuasaMu mobabehi ope-ope iti i Souna Pue Ala. Hema au moweiKo kuasa iti?" 29 Nahanai Yesu: "Ara wori hampaka pampekuneKu irikamu. Ane nihanaiNa, hangko kuuliri kahemana au moweiNa kuasa mobabehi ope-ope iti. 30 Hangko iumba kuasana Yohane Toperiu moriu tauna? Hangko i Pue Ala, ba hangko i manusia?" 31 Mololitamohe tadulakonda to Yahudi iti, rauli hadua hai hadua: "Noumbami katahanaina? Ane tauli hangko i Pue Ala kuasaNa, ina Nauliangaake: 'Ane nodo, moapari hai barakau mepoinalai i Yohane?' 32 Agayana mapari wori ane tauli hangko i manusia pea kuasana." Tadulakonda to Yahudi iti langahe mopakoi Yohane Toperiu datihe raewa tauna bosa, lawi ope-ope tauna manguli Yohane iti hadua nabi. 33 Mewali, rahanai: "Bara kiisa." Ido hai Yesu mouliangaahe: "Ane nodo, bara worikau ina Kuuliangaa kahangko iumbana kuasaNgku mobabehi iti."

Mark 12

1 Roo indo, Yesu mopahawemi hampaka ngkora pandiri i tadulakonda to Yahudi, Nauli: "Ara hadua tauna au motudai bondena hai anggoro. Tauna iti mokadipura bondena bona rawala mantoleli. Nakaemi tampona mobabehi kalolu popiengaa anggoro. Naaro worimi bambaru pokampaia. Roo indo, nasaromohe bahangkia tauna mokampai, hai ia laomi modaga i tampo au karao. 2 Hawemi tempona mopupu wua anggoro, napohawaami hadua hawina lao merapi kirana hangko i topokampai bondena. 3 Agayana topokampai iti mohakami hawina, rapapahai hai rapopasule mbero. 4 Roo indo, ampu bonde iti mampohawaa mbulimi hadua hawina. Hawe inditi, rapapahai wori duuna bela waana, ratunda-tunda hai rapopeloho. 5 Hangko indo, natudu mbulimi hadua hawina. Hawe inditi, rapapateri. Batena nodo haha karababehinda i ope-ope hawi au natudu: arahe au rawombe-wombe, arahe au rapapate. 6 Barapi ara au ntanina au peisa natudu ampu bonde iti, batena rai anana haduduana au napokakaya. Kahopoana anana iti natudumi lao i topokampai bondena. Nauli ampu bonde i laluna: 'Batena ina rapengkorui.' 7 Agayana, i karaitana topokampai bonde anana iti, mogombomohe, rauli: 'Oloumi mai anana, ia au ina mewali ampu bonde ide. Agina tapapate, hai taala bondena hai ope-ope ihina.' 8 Mewali, rahaka mpuumi anana iti, rapapate hai ratende i raoa bonde." 9 Roo indo, napekune Yesu: "Mewali, apa au ina nababehi ampu bonde iti? Batena mai mopapate topokampai bondena, hai bondena ina naweihe tauna ntanina. 10 Bara mani pae nibasa lolita ide i lalu Sura Malelaha au manguli node: 'Watu au ratende topoaro sou, watu iti au mewali pohudaa sou. 11 Iti mewali moula peundeana Pue Ala, hai maroa ntepuu apa au nababehi Pue Ala iti!' " (Mazmur 118:22-23) 12 Karahadina tadulakonda to Yahudi lolitana Yesu, rapeinaomi mohaka lawi raisa kaihirana au Natunggai hai ngkora pandiri iti. Agayana barahe bai mohaka, lawi mampokalangahe tauna bosa. Mewali, padumohe. 13 Hangko inditi, tadulakonda to Yahudi motudumohe bahangkia to Parisi hai taunana Datu Herode lao i Yesu. Tunggaianda, rapeinao mopakanawo hai pampekunenda. 14 Kahawenda i Yesu, rauliangaa: "Guru, kiisa kaOyona tauna au manoto. MepaturoKo i katou-touana moula peundeana Pue Ala. Bara Nupeulai ba hema pea, lawi baraKo mampopontani tauna. Ido hai kipekuneKo: moula atura agamanta, ba hangangaa mobayarike asele i Kaisar, ba bara?" 15 Naisa Yesu tunggaiana lalunda au tewuniangi. Ido hai Nauliangaahe: "Moapa hai nihaoki kanawoana pololitaNgku? Anti mai doi au biasa nipopobayari asele bona Kuita." 16 Hangko inditi, rahuhua hampeka doi pera. Nauli: "Lenggena hema hai hangana hema au ara i doi ide?" Rahanai: "Lenggena hai hangana Kaisar." 17 Nauli Yesu: "Ane nodo, wei Kaisar apa au hintoto rawei Kaisar, hai wei Pue Ala apa au hintoto rawei Pue Ala." Tingkaramohe mohadi pehanaNa iti. 18 Roo indo, arahe bahangkia to Saduki au hawe i Yesu. To Saduki iti iami tadulako agama Yahudi au manguli tauna au mate bara ina rapatuwo hule. 19 Kahawenda to Saduki iti, mohaokihe kanawoana Yesu, rauliangaa: "Guru, nabi Musa mouki i lalu sura atura agamanta node: ane hadua tobalilo mate agayana bara ara anana, halaluna hangangaa mampotambia bembana, bona ara pemuleana. 20 Mewali, arahe pitu topohalalu, ope-opehe tobalilo. Au towutu motambi. Bara mani woya ara anana, matemi. 21 Adina mampotambia bembana. Bara wori moana, matemi. Nodo wori au mewali i kataluna, 22 duuna hawe i kapituna. Matemohe ope-ope hai bara ara ananda. Kahopoana, mate worimi towawine iti. 23 Mewali, i alo pobotusi, ane tou-tou tuwo hule ope-ope tomate, hemami ampuna towawine iti? Lawi pitumohe au mampotambia." 24 Nahanai Yesu: "Sala mpuu pekirimi iti, lawi bara niisa ihi Sura Malelaha, bara wori niisa kuasana Pue Ala. 25 Lawi ane tuwo hulemohe tauna au mate, katuwonda nodo katuwo malaeka i lalu suruga, barapohe motambi ba rapopotambi. 26 Kutudungiaakau lolita au ara i lalu Sura Malelaha au mopakanoto katuwonda hule tomate. I lalu sura Aturana Musa, tabasa tuntukana au mopahaweake noumba Pue Ala mongkora i nabi Musa hangko i lalu walaa dui au rore. I tempo iti, Burahima, Isaki hai Yako mahaemohe mate. Agayana nauri nodo, Pue Ala mouliangaa Musa node: 'Ikomi Pue Ala au rapenombai liliu Burahima, Isaki, hai Yako.' 27 Mewali, hangko i lolitana Pue Ala iti, taisa ntepuu Burahima, Isaki hai Yako, batena tuwo manihe. Lawi tauna au menomba i Pue Ala, batena tuwo liliuhe. Sala ntepuu pekirimi iti." 28 I tempo iti, hadua guru agama to Yahudi hawe i Yesu. Guru agama iti mohadimi pombehanainda to Saduki hai Yesu inona, hai nauli laluna: "Maroa mpuu pehanana Yesu!" Ido hai mekune worimi i Yesu, nauli: "Parenta umba au meliu kamahilena hangko i ope-ope parenta?" 29 Nauli Yesu: "Idemi parenta au meliu kamahilena: 'Nipehadingi to Isaraeli! Amputa Pue Ala hadua pea. 30 Nipokaahi Pue Ala, Ampumi, i sukana kabulana lalumi, i sukana pekirimi, i sukana kapandemi, hai i sukana rohomi.' Itimi parenta au kaisa. 31 Hai parenta au karompakana, node: 'Nipokaahi rangami nodo pampokaahimi watami haduduami.' Bara ara parenta ntanina au meliu kamahilena hangko i au rompaka iti." 32 Nauli guru agama iti i Yesu: "Tou mpuuri Guru! Lawi kana mpuu au Nuuli iti. Pue Ala batena hadua pea, bara ara au ntanina. 33 Hai hangangaa tapokaahi Pue Ala hangko i sukana kabulana lalunta, hangko i sukana kapandeta, hai hangko i sukana rohonta. Hai hangangaa tapokaahi ranganta nodo watanta haduduanta. Iti au meliu kamaroana hangko i ope-ope binata hai anu-anu ntanina au tapopenomba i Pue Ala." 34 Kanahadina Yesu kamanotona pehanana tauna iti, Nauliangaa: "Barako karao hangko i poparentana Pue Ala!" Hangko indo, barapi ara hadua au bai mampekune ba apa-apa i Yesu. 35 I tempona Yesu mepaturo i Souna Pue Ala, Nauli: "Moapa hai guru agama manguli Datu Topehompo iami pemuleana Datu Daudi? 36 Lawi Daudi haduduana mopakanoto Datu Topehompo iami Pue au napenombai. Anti peninina Inao Malelaha Daudi mampololita kana i Datu Topehompo node: Pue Ala mololita i Ampuku au kupenombai, Nauli: 'MohudamoKo tanda i koanaNgku duuna Kupopengkoruhe ope-ope iwaliMu Irio.' (Mazmur 110:1) 37 Mewali, ane Datu Topehompo iami pemuleana Daudi, moapa hai nauli Daudi kaiana Pue au napenombai?" Bosa mpuu tauna au moteruhu i Souna Pue Ala i tempo iti, hai matanahe mampehadingi paturoNa. 38 I tempona Yesu mopaguru tauna bosa, Nauliangaahe: "Maroa-roakau, ineekau mampeulai babehianda guru agama. Ihira mounde molumao mopake badu au ngkalanga, hai matanahe ane rabila tauna bosa i pobalu-balua. 39 Matanahe rapopohuda i pohudaa au raadai i sou penombaa. Matanahe ane rapopohuda i pohudaa au maroa i posusaa. 40 Mopakanawohe towawine au bemba bona morampakihe sounda. Hai mekakaehe mahae-hae motabungihi babehianda au kadake. Ina mantimi mpuu karahukunda." 41 Yesu mohuda hungku i peti pambolia doi popenomba, hai mototoki tauna au mopusa doi popenombanda i lalu. Bosa tauna au pebuku mopusa doi au ngkaya. 42 I tempo iti, hawe worimi hadua towawine tobemba au meahi-ahi tuwona au mopusa doi popenombana. Au napopesua iti, rompeka doi tambaga au haodi pea imbana. 43 Yesu mokakio topeguruNa, Nauliangaahe: "Tou mpuu au Kuuliangaakau: tobemba au meahi-ahi tuwona iti, meliu kabulana laluna hangko i kabulana lalunda ope-ope tauna ntanina au mampopesua popenombanda, 44 lawi ihira mokira hangko i pelabiana doinda. Agayana towawine iti, nauri meahi-ahi tuwona, ia mokira ope-ope au ara iria au naparaluu woya i lalu katuwona alo-alona."

Mark 13

1 Roo indo, padumi Yesu hangko i Souna Pue Ala. Ara hadua hangko i topeguruNa au mouliangaa: "Guru, peita olou sou! Peita watuna! Maroho hai makara ntepuu!" 2 Nauli Yesu: "Nipeita Souna Pue Ala au mahile ide. Agayana kuuliangaakau: ina bara ara hambua watu au mentara i paidaana. Batena ragero ope-ope." 3 Roo indo, laomi Yesu i Bulu Saitun hai mohuda molindo Souna Pue Ala. TangaNa mohuda, Peturu, Yakobu, Yohane hai Andaria maimohe mololita iria i tempona bara ara tauna ntanina, 4 rauli: "Nuuliangaangkai ba impira pewaliana au Nuuli inona. Hai tanda apa au ina mewali ane hawe tempo pewaliana?" 5 Nauli Yesu: "Mainga-ingakau, bona datikau rapakanawo. 6 Lawi bosa tauna ina mai rauli kaihirana Datu Topehompo, alana bosa tauna ina rapakanawo. 7 Ane mohadikau bambari pombeala, ineekau langa, lawi ope-ope iti hangangaa mewali hampai, agayana bara mani hawe kahopoa dunia. 8 I tempo iti, tohangamba ina mombeala hai tohangambana, kadatua hambua ina moewa kadatua hambuana, hai iumba pea ara linu hai rimi. Agayana ope-ope iti, hangko pepongkana, nodo kapari au nahadi hadua towawine hangko damani moana. 9 Agayana ikamu ide, mainga-ingakau! Lawi ikamu ina rahaka hai raanti lao i tadulako agama. Ina rawombe-wombekau i lalu sou penombaa. Anti peulami Iriko, ina rahuhukau i topoparenta hai i datu. I tempo iti, ina raweikau katepaka mopahaweahe kana i pepoinalaimi Iriko. 10 Hai Ngkora Marasa hangangaa rapahawe hampai i humalele dunia, hangko peisari mewali ope-ope au natunggai Pue Ala. 11 Ane rahakakau hai raanti i tadulako, ineekau langa ba noumba pehanami. Ane hawe tempomi mololita, niuli peami apa au nawoli Pue Ala i lalumi. Lawi apa au niuli tempo iti, bara hangko i pekirimi. Lolitami iti mesupa hangko i Inao Malelaha. 12 Hambela tempo tauna ina mohuhuhe halalunda ba ananda bona rapapate anti peulanda Iriko. Ara wori anangkoi au ina moewa tosaenda hai mokirahe bona rapapate. 13 Anti peulami Iriko, ina rakahihikau ope-ope tauna. Agayana tauna au meula liliu Iriko duuna i kahopoana ina molambihe katuwo maroa." 14 "Hangkoya nabi Danieli mampololita kahawena hadua au rauli 'Topegero-gero au kadake.' (Hema au mobasa lolita ide, niparesa lempona!) Mewali, ane niita au natunggai Danieli iti meangka i paidaa au bara rakira rapaidai, agina tauna au maida i Yudea melangkahe lao i bulu. 15 Tauna au mohuda i tarampa, ineehe hampai mesua i lalu sounda mangala ba apa-apa. 16 Tauna au i bonde, ineehe mesule i boea mangala hampinda. Hangangaa liliuhe melangka! 17 Ina masusa mpuu tuwonda towawine au mantimi hai au mopatomi ananda. 18 Mekakaekau i Pue Ala bona alo pelangkami iti inee i tempo makuli. 19 Lawi i tempo iti, ina hawe kapari au rumihi ntepuu au bara mani hambela mewali hangko i nguru-nguruna i tempona Pue Ala mampopewali dunia duuna ide-ide, hai bara wori ara au ina mewali nodo i alo au i bokona. 20 Agayana tempo kapari iti ina napaholiga Pue Ala, lawi ane bara Napaholiga, bara ara hadua au tuwo. Mewali, anti pampokaahiNa tauna au Napilei, ido hai ina Napaholiga tempo kapari iti. 21 I tempo iti, ane ara au mouliangaakau: 'Peita! idemi Datu Topehompo!' ba 'Olou mai!' ineehe nipoinalai. 22 Lawi ina hawe bosa tauna au mepakanawo au mouli kaihirana Datu Topehompo, ba au mouli kaihirana nabi. Ina mobabehihe tanda kuasa hai tanda au metingkarai bona mopakanawohe bosa tauna. Ane kepeisa, mogalo tauna au napilei Pue Ala, rapakanawo wori. 23 Agayana ikamu ide, mainga-ingakau! Kuuliangaa amimokau ope-ope iti hangko damani mewali." 24 "Mewali, i tempo iti, ane liu tempo kapari, alo ina mobali mewali makaindi, wula barapi mewangka, hai betue ina manawo hangko i langi. 25 Ina rumihi pokalena ope-ope au makuasa i langi. 26 I tempo iti, ope-ope tauna ina moitaNa, Iko Ana Manusia, mendaulu mai i wongko gawu. Ina makuasaNa hai meawa ntepuuNa. 27 Ina Kutudu malaekaNgku lao mogulu tauna au Kupilei hangko i humalele dunia, mepongka i wuntuna hambali hawe i wuntuna hambali." 28 "Nipailalu apa au Kupaturoakau hangko i kau ara. Ane niita pengana motumbe hai motawe, niisami kaina hawena tempo madii. 29 Nodo wori, ane niita pewalina au Kuuli inona, niisa barapi mahae ina mewali ope-ope au natunggai Pue Ala. 30 Tou mpuu au Kuuliangaakau: ope-ope au Kuuli inona batena mewali hangko damani mate ope-ope tauna au tuwo i tempo ide. 31 Langi hai dunia ina magero, agayana lolitaNgku batena ara duuna kamahae-haea." 32 "Agayana ane alo hai jaa pewaliana ope-ope iti, batena pea UmaNgku au moisa. Bara ara hadua tauna au moisa. Mogalorihe malaeka au i suruga, bara wori raisa. Hai Iko AnaNa, bara wori Kuisa. 33 Ido hai hangangaa mainga-ingakau hai masilolongakau, lawi bara niisa tempo pewaliana. 34 Ane hawe huleNa, pewalina nodo ngkora pandiri ide. Hadua ampu sou motunggai lao i kota au karao. Hangko damani meangka, natudumi topekadipurana mokadipura souna, hadua-hadua naweihe bagonda. I topokadipura baba, nauliangaa: 'Mainga-ingako!' 35 Mewali, ikamu wori hangangaa mainga-inga bona ane unga pea hawe ampu sou datikau nahumba tangami leta, lawi bara niisa ba impira kahaweana ampu sou, ba kalumba ba i tanga kaindi ba madondo ba i pesupaana alo. Hangangaa mainga-ingakau, lawi bara niisa impira kahaweaNgku. 37 Apa au Kuuliangaakau ide, Kuuli wori i ope-ope tauna. Mainga-inga mpuumokau!"

Mark 14

1 Rongalo rai ina hawe Alo Posusa Pasa hai Posusa Roti au Bara Raragii. I tempo iti, kapala-kapala tadulako menomba hai guru agama tanganda mohaoki rara mohaka ngkandii Yesu bona rapapate. 2 Rauli: "Agayana inee hampai tahaka i tempo alo mahile, bona dati ara pohiho i olonda tauna bosa." 3 I tempona Yesu maida i boea Betania, laomi i souna hadua tauna au rahanga Simo, au hangkoya ketangga. TangaNa maande inditi, hawemi hadua towawine moanti hambua botolo buke lana wongi au masuli mpuu holona, au rababehi hangko i uaka kau au mawongi. Towawine iti mopengkami botolo iti nabumbuha lana iti i waana Yesu tanda pebilana. 4 Arahe bahangkia tauna inditi au rumpu moita apa au nababehi towawine iti. Mololitamohe, rauli hadua hai hadua: "Moapari pane lana au masuli iti ratende mbero pea? 5 Ane rapana lana wongi iti rapobalu, holona labi talu atuna doi pera. Aginami rapobalu bona holona raweihe tauna au meahi-ahi." Ido hai rumpuhe i towawine iti. 6 Nauliangaahe Yesu: "Pogiangaa peamide. Moapari hai nipakasusa laluna towawine iti? Apa au nababehi Iriko, maroa. 7 Lawi tauna au meahi-ahi, ara mpaliliuhe irikamu. Ane niunde motulungihe, arato katepakami. Agayana Iko, baraNa ara liliu irikamu. 8 Towawine iti mobabehi apa au nabuku nababehi. NabumbuhiaNa lana wongi bona mopasilolonga ami wataNgku i karatawuNgku. 9 Bona niisa: i humalele dunia, iumba pea Ngkora Marasa rabambari, apa au nababehi towawine iti batena tekabelai, bara naliu inaonda." 10 I tempo iti, hadua hangko i topeguruNa au hampulo hai rodua, au rahanga Yudasi Iskariot, lao i kapala-kapala tadulako menomba, mouliangaahe tunggaiana mampobalu Yesu irihira. 11 Matanamohe mohadi tunggaiana iti, hai radandia rawei doi. Hangko inditi, Yudasi mohaoki katepaka au maroa mohuhu Yesu irihira bona rahaka. 12 I alo pepongkaana Posusa Roti au Bara Raragii i tempona dimba Pasa rasambale, topeguruna Yesu mekune Iria: "Pue, iumba peundeaMu kipasilolonga paande Pasa au ina taande?" 13 Mewali natudumi Yesu rodua topeguruNa, Nauliangaahe: "Laomokau i lalu kota. Inditi ina nipohidupaa hadua tobalilo au moanti pantambuana au moihi owai. Peulamide iria. 14 Ane mesuakau i lalu sou, niuliangaa ampu sou iti: 'Nauli Guru: iumba paandeaKu Posusa Pasa hihimbela hai topeguruNgku?' 15 Ampu sou iti ina motudungiaakau hambua lincu mahile au i wongko. Lincu iti tepasilolonga amimi, handami parewana. Inditi ina nipasilolongaake paande Pasa." 16 Lao mpuumohe topeguruNa au rodua iti mesua i lalu kota. Kahawenda inditi, ope-ope mewali nodo au nauliangaahe Yesu, hai mopasilolongamohe paande Pasa. 17 Kaindina, hawemi Yesu hihimbela hai topeguruNa au hampulo hai rodua i lincu au rapasilolongami inona. 18 Tanganda mohuda, nauli Yesu: "Tou mpuu lolitaNgku ide: hadua hangko irikamu au maande sambela hai ikita ide-ide, ina mampobaluNa i iwaliNgku." 19 Karahadina topeguruNa lolitaNa, mapari lalunda, hai mekunemohe hadua-hadua i Yesu, rauli: "Bara pae iko au Nutunggai Pue?" 20 Nahanai Yesu: "Au mampobaluNa, iami hadua hangko irikamu au hampulo hai rodua ide au moeme sambela roti hai Iko i hambua tabo. 21 Tou mpuu, Iko Ana Manusia batena mateNa nodo au tepakanoto i lalu Sura Malelaha. Agayana rumihi kamarugina tauna au mampobaluNa. Aginami tauna iti, ineemi rapoanaka." 22 Tanganda maande, naalami Yesu roti hai mekakae i Pue Ala. Roo indo, Nabise-bisemi roti iti hai Nakira-kiraahe, Nauli: "Nialami, hai niande. Idemi wataNgku." 23 Roo indo, Naala worimi hambua paenua anggoro, mekakae i Pue Ala, hai Nahuhuahe. Ope-opemohe maenu hangko i paenua anggoro iti. 24 I tempo iti, Yesu mouliangaahe: "Idemi waheNgku au tebumbuha i kapateNgku bona mohuru salanda tauna bosa. WaheNgku ide mopakaroho dandina Pue Ala au mopahintuwu Pue Ala hai manusia. 25 Bona niisa: mepongka ide-ide, barapi Kuenu anggoro duuna maenuna anggoro au wou hihimbela hai ikamu i lalu poparentana UmaNgku" 26 Roo indo, monanihe hampaka nani petoya. Karoonda monani, padumohe hangko i kota lao i Bulu Saitun. 27 Hangko inditi Yesu mouliangaahe topeguruNa: "Ikamu ope-ope ina mopalehiNa, lawi ara teuki i lalu Ngkorana Pue Ala node: 'Ina Kupapate toporewu iti, alanda dimbana mahawu.' (Zakharia 13:7) 28 Agayana i katuwoNgku hule, ina moiyoruNa lao i tampo Galilea, hai Kupegiakau indolou." 29 Nauli Peturu: "Kehapiri ope-ope tauna mopalehiKo Pue, agayana iko bara!" 30 Nauli Yesu: "Tou mpuu au Kuuliangaako: hangko damani motuturua manu i karombelana deade kaindi, talumi belana ina nusapuakaNa." 31 Agayana hambela mani napakaroho Peturu lolitana, nauli: "Kehapirina mate hihimbela hai Oyo, bara mpuu ina kusapuaka kakuisaMu!" Nodo wori pololitanda topeguruNa au ntanina. 32 Roo indo, hawemohe i bonde au rahanga Getsemani. Inditi Yesu mouliangaahe topeguruNa: "Ikamu, mohudamokau inde. Iko, laoNa hampai mekakae." 33 Agayana Peturu, Yakobu hai Yohane Nawawahamohe lao Iria. I tempo iti, mapari Nahadi hai moradami laluNa. 34 Nauliangaahe: "Mapari mpuu laluNgku, nodoNa ina mate Kuhadi. Indemokau hampai hai mainga-ingamokau. Ineekau leta!" 35 Roo indo, lao karao haodi, molingkudu motumpa mekakae. I lalu pekakaeNa, merapi bona ane peisa bara molambi kapari iti, 36 Nauli: "UmaNgku! Bara ara au bara Nubuku Nubabehi. Nupakaraoa wongkoya kapari au ina morumpaNa ide. Agayana bara peundeaKu au Kuula, peundeaMuri Uma." 37 Roo indo, lao mbulimi i topeguruNa au talu, Nahumbahe tanganda leta. Nauli i Peturu: "Simo! Ba letakau pae? Mogalori hajaa pea bara nibuku mojaga-jaga? 38 Mainga-ingamokau hai mekakaemokau, bona datikau narumpa pekelo. I lalumi niunde mpuu mobabehi au manoto, agayana bara nibuku lawi watami batena malede." 39 Hangko inditi, lao mbulimi mekakae. PekakaeNa iti himbela hai pekakaeNa au nguru-nguruna. 40 Roo indo, mesule mbulimi mampombelambia topeguruNa, hai leta mbulihe anti kamaleluenda. Barahe moisa apa au hangangaa rauli Iria. 41 Lao mbulimi Yesu mekakae i kataluna belana, hai roo indo, mai mbulimi i topeguruNa, Nauliangaahe: "Maturu hai leta manikau pae? Handami! Hawemi tempona Iko Ana Manusia rapobalu hai rahuhu i tauna au kadake. 42 Mearomokau! Laomoke! Peita, oloumi mai tauna au mampobaluNa." 43 Tangana mani Yesu mololita, hawemi Yudasi, hadua hangko i topeguruNa au hampulo hai rodua, hihimbela hai bosa tauna au moanti piho hai pewombe. Tauna iti rapohawaahe kapala-kapala tadulako menomba, guru agama hai totosaenda to Yahudi bona laohe mohaka Yesu. 44 Yudasi mouliangaa amimohe tanda bona raisa kaumbana Yesu, nauli: "Hema au kuangki, iami Yesu. Hakami, nianti, hai nikampai ntepuu." 45 Mewali, kahawenda inditi, laomi Yudasi mampohidupaa Yesu, nauli: "Guru!" hai naangki moula adanda to Yahudi. 46 Roo indo, Yesu rahakami hai rahilu. 47 Hangko inditi, hadua tauna au meangka hungku i Yesu mowuka pihona mobata hawina Tadulako Menomba Mahile, kana talingana pane maingihi. 48 Nauli Yesu i tauna au mohaka: "Ba tauna kadakeNa dide, pane maiNa Nihaka moantikau piho hai pewombe? 49 Alo-alona araNa hihimbela hai ikamu i Souna Pue Ala mepaturo. Moapa hai baraNa nihaka i tempo iti? Agayana ope-ope ide hangangaa mewali, bona tepabukeimi apa au teuki i lalu Sura Malelaha." 50 Roo indo, melangkamohe ope-ope topeguruNa mopalehi Yesu. 51 I tempo iti, ara wori hadua anantomoane au meula i Yesu au motabungi watana hai komo au bula. Arahe au mohaka, 52 ido hai nawosuimi komona, hai melangka mengkabela. 53 Hangko inditi, Yesu raantimi lao i souna Tadulako Menomba Mahile. Inditi, moteruhumohe ope-ope kapala-kapala tadulako menomba, guru agama hai totosaenda to Yahudi au ntanina. 54 Peturu meula ngkarao pea duuna hawe i tabangaa souna Tadulako Menomba Mahile. Inditi, ia mohuda mamindu hihimbela hai topekampai. 55 I tempo iti, kapala-kapala tadulako menomba hai ope-ope tadulako agama mohaokimohe sabi au mosalai Yesu, bona rahuku mate. Agayana bara ralambi salaNa. 56 Bosa mpuu sabi au mosalai, agayana tongawami dongkonda pea lawi bara himbela lolitanda. 57 Ara bahangkia au meangka hai au mosabiki dongko, rauli: 58 "Tauna ide, kihadi manguli node: 'Ina kugero Souna Pue Ala au naaro manusia, hai i lalu talu alona ina kuaro hule au ntanina, au bara nababehi taye manusia.' " 59 Agayana i posabinda iti, bara wori himbela lolitanda. 60 Meangkami Tadulako Menomba Mahile i lindonda ope-ope tadulako mouliangaa Yesu: "Barahe pae Nuhanai au mosalaiKo iti?" 61 Agayana Yesu bara mehana, nauri hampaka lolita. Hambela mani Tadulako Menomba Mahile mekune Iria: "Ba Oyo mpuu Datu Topehompo, Anana Pue Ala au hintoto ratoya?" 62 Nahanai Yesu: "Io, Ikomi, hai ina niitaNa, Iko Ana Manusia, mohuda tanda i koanana Pue Ala au makuasa, hai ina niita woriNa mendaulu mai hangko i suruga i wongko gawu." 63 Kanahadina Tadulako Menomba Mahile apa au nauli Yesu, ia mohepami baduna anti karumpuna, nauli: "Barapi mobundu ara sabi! 64 Nihadi mpuumi lolitaNa mopakoi Pue Ala. Noumbami pobotusimi?" Himbelami pobotusinda ope-ope, rauli: "Masala mpuu! Hangangaa rahuku mate!" 65 Hangko inditi, arahe au motinuduhi, ara worihe au mampopowadi-wadi: ratabungi lindoNa, rawombe, hai rauliangaa: "Ee nabi! Uli ba hema au mohapaKo!" Topokampai mohapa wori Yesu. 66 I tempona mani Peturu i tabangaa, maimi hadua towawine au mobago i souna Tadulako Menomba Mahile. 67 Kanaitana Peturu mamindu, ia liliu mouliangaa: "Bara pae oyo wori hadua rangana Yesu to Nasare olou?" 68 Agayana nasapuaka Peturu, nauli: "Bara kuisa apa au nuuli!" Hangko inditi melimbami lao hungku i babaka. Motuturuami manu. 69 Towawine iti moita mbulimi Peturu, hai nauli i tauna au ara inditi: "Ia ide au hihimbela hai Yesu." 70 Agayana nasapuaka mbulimi Peturu. Bara mahae hangko indo, tauna au meangka inditi mouliangaa wori: "Oyo mpuu rangaNa! Lawi oyo to Galilea woriko." 71 Mosumpami Peturu, nauli: "Mate-mate raina! Bara mpuu kuisa tauna au niuli iti!" 72 I tempo iti, motuturuami manu i karombelana. Nakatuinaomi Peturu lolitana Yesu au mouliangaa: "Hangko damani motuturua manu i karombelana, talumi belana ina nusapuakaNa." Ido hai rumihi mpuu poteriana Peturu.

Mark 15

1 Madondo-dondo, ope-ope tadulako agama hai kapala-kapala tadulako menomba hai guru agama hai totosaenda to Yahudi au ntanina mobotusi bona Yesu rahilu hai raanti lao i lindona Pilatu. Kahawena Yesu inditi, 2 mekunemi Pilatu iria: "Ba Oyo mpuu datunda to Yahudi?" Nahanai Yesu: "Tou mpuu au nuuli iti." 3 Ngkaya pakana pesalai i Yesu au rapahawe kapala-kapala tadulako menomba i Pilatu. 4 Ido hai mekune mbuli Iria: "Bara pae Nuunde mohanaihe? Ngkaya pakana au rasalaiaKo." 5 Agayana Yesu bara mau mehana, ido hai tingkara mpuu Pilatu. 6 Pare-parena i Alo Posusa Pasa, Pilatu biasana mokabaha hadua tauna au ratarunggu, ba hema au raperapi tauna bosa. 7 I pare iti, ara hadua toratarunggu au meewa i topoparenta, hangana Baraba. Baraba hai rangana mopapatehe tauna i lalu peewanda i topoparenta. 8 Mewali, moteruhumohe tauna bosa, raperapi i Pilatu bona nakabaha hadua tauna au ratarunggu nodo au biasa nababehi pare-parena. 9 Napekunehe: "Noumba, ba niunde ane kukabahaakau datunda to Yahudi ide?" 10 Pilatu manguli nodo, lawi naisa kapala-kapala tadulako menomba mohuhu Yesu iria anti kamahinanda pea. 11 Agayana kapala-kapala tadulako menomba mohuweki lalunda tauna bosa, rauliangaahe: "Niperapi bona nakabahaake Baraba!" Ido hai raperapi mpuu bona Baraba rakabaha. 12 Hangko inditi, nauli mbuli Pilatu i tauna bosa: "Ane rapana Baraba au kukabahaakau, kupoapami tauna au niuli datumi to Yahudi?" 13 Mongangamohe tauna bosa, rauli: "Pakumi i kau!" 14 Napekune Pilatu: "Dake apari au Nababehi?" Agayana mongangahe masisimbuku: "Paku peamide i kau!" 15 Pilatu mampeinao mopabukei peundeanda tauna bosa, ido hai nakabahaamohe Baraba. Roo indo, natudumi surodadona mopapahai Yesu, hai nahuhuamohe bona rapaku i kau. 16 Roo indo, surodado moantihe Yesu lao i paidaanda i lalu souna Gubernur, hai mokakiohe ope-ope ranganda. 17 Yesu rabaduiami hantau badu au malei maleleintoro nodo badu datu. Hangko inditi, rababehimi hambua songko hangko i walaa au modui au nodo songko datu, rasongkoia. 18 Roo indo, Yesu rakakabosai, rauliangaa: "KibilaKo, datunda to Yahudi!" 19 Rawombe-wombemi waaNa hai lai, hai roo ratinuduhi, molingkudumohe motumpa i lindoNa nodo i tauna au raadai. 20 Karoona rakakabosai, rawosuimi badu au malei au rabaduia inona, hai rabaduia hulemi hampiNa haduduaNa. Roo indo, Yesu raantimi lao i raoa kota bona rapaku i kau. 21 I tanga rara, mampohidupaahe hadua tauna au hangko hawe i kota. Hangana Simo to Kirene, umanda Aleksander hai Rupus. Surodado to Roma mopari-parimi Simo mohalea kau popakuana Yesu. 22 Bara mani mahae, hawemohe i paidaa au rahanga Golgota, lempona Bulu Bangawaa. 23 Inditi, Yesu rapaenu anggoro au ragalo mur, agayana ia lohe moenu. 24 Roo indo, Yesu rapakumi i kau, hai hampiNa rakira-kira. Motendehe dadu bona mopakanoto kiranda hadua-hadua. 25 KarapakuNa i kau iti, tinti hahio madondo. 26 I kau popakua i wongko waaNa, rapataka hampeka pata. I pata iti teuki apa au rasalaia node: DATUNDA TO YAHUDI. 27 Ara wori rodua topanangka au rapaku i kau hihimbela hai Ia, hadua tanda i koanaNa hai hadua tanda i kabeoNa. 28 Mewali, apa au rababehi iti mopabukei apa au teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: "Datu Topehompo rapahimbela tauna au kadake." 29 Tauna au melempo inditi, moliliahe waanda mopakoi Yesu, rauli: "Ee! Nuuli ina mogeroKo Souna Pue Ala hai Nuaro hule i lalu talu alona! 30 Ane nodori, tulungimide wataMu! MendaulumoKo hangko i kau mombehape iti!" 31 Nodo wori kapala-kapala tadulako menomba hai guru agama mopakoi liliu Yesu. Mololitahe, rauli hadua hai hadua: "Tauna ntanina Natulungihe. WataNa haduduaNa bara Nabuku Natulungi! 32 Nauli kaIana Datu Topehompo, Datunda to Isaraeli! Ane nodo, agina mendaulu hangko i kau popakuaNa iti, bona taita hai tapoinalai!" Mogalo tauna au rapaku i kau hihimbela hai Ia, mekakabosai worihe. 33 Pualomi, unga pea makaindi i humalele tampo iti i lalu talu jaa. 34 Tinti talu kalumba, meraroami Yesu masisimbuku, Nauli: "Pue AlaNgku! Pue AlaNgku! Moapari hai NupalehiNa?" I lalu basa Yahudi: "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" 35 Arahe bahangkia tauna au meangka hungku i popakuaNa mohadi peraroaNa, rauli: "Pehadingi! Ia mokakio nabi Elia." 36 Ara hadua au melangkami lao mangala hambua lomo, naememi i lalu owai anggoro au mangilu, nawoli i wuntu daangkau, hai napakana humena Yesu bona Naenu. Nauli: "Pegia hampai, tapeita ba mai mpuu Elia mokabaha hangko i kau mombehape!" 37 Hangko inditi, mongangami Yesu masisimbuku, pane opemi inaoNa. 38 I tempo iti, rindi bana au tetoe i lalu Souna Pue Ala mahepa ntanga hangko i wongko hawe i woi. 39 Tadulako surodado au meangka molindo kau mombehape iti, moitami noumba kapatena Yesu. Nauli: "Ia ide Anana mpuu Pue Ala!" 40 Ara inditi bahangkia towawine au metotoki ngkarao. Hangana au hadua, Maria Magdalena. Ara wori Maria inanda Yakobu au toadi hai Yoses. Au hadua wori, Salome. 41 Towawine itihe au moula Yesu hai motulungi Ia i tampo Galilea. Hai bosa mani wori towawine au ntanina au meula i Yesu mai hangko i Galilea hawehe i Yerusale. 42 I tempo iti, ina tampumi alo. Hai alo iti iami Alo Pampasilolongaa, lawi kahalona iami alo penombaa. Moula ada to Yahudi mepongka kalumba iti, rapalia mobago. Mewali, 43 maimi hadua tauna au rahanga Yusupu to Arimatea. Yusupu iti, hadua tadulako agama Yahudi au rabila hai au mahaemi mampegia kahawena poparentana Pue Ala i dunia. Napengkabaiki lao i Pilatu mamperapi watana Yesu. 44 Tingkara Pilatu lawi nahadi Yesu polo mate. Ido hai nakakiomi tadulako surodado napampekunei ba mahaemi mate. 45 Kanahadina Pilatu lolitana tadulako iti, napaliumi Yusupu mangala watana Yesu. 46 Yusupu meholo bana au bula bona napopobungkuhi. Napopendaulumi watana Yesu hangko i kau mombehape, nabungkuhi hai bana iti. Roo indo, napopaturumi wataNa i lalu talumba au rakalolungi i tabingke bulu watu, hai nalolimi hambua watu napopotuko baba talumba iti. 47 Maria Magdalena hai Maria inana Yoses mampekatandai kaiumbana watana Yesu rawoli.

Mark 16

1 Kaliuna alo penombaa, Maria Magdalena, Maria inana Yakobu, hai Salome, laohe meholo lana wongi. Tunggaianda, bona laohe molanai watana Yesu. 2 Mewali, madondo-dondo i alo Minggu, i pesupaana alo, laomohe i talumba. 3 I tanga rara molololitamohe, rauli: "Hemami au ina motulungike mololi watu petuko baba talumba?" Lawi watu iti mahile mpuu. Agayana kahawenda i talumba, raita telolimi watu iti. 5 Pesuanda i lalu talumba, moitamohe hadua anantomoane au mohuda tanda i koanana, mebadu au bula. Tingkarahe towawine iti moita. 6 Nauli anantomoane iti: "Ineekau tingkara! Kuisa kanihaokina Yesu to Nasare au rapaku i kau. Ia tuwo hulemi! Barapi ara inde. Nipeita karadampaaNa hangkoya. 7 Laomokau i Peturu hai topeguruNa au ntanina hai niuliangaahe node: tuwo hulemi Yesu. Ia moiyoru lao i tampo Galilea. Ina niita Ia inditi nodo au roomokau Nauliangaa." 8 Padumohe towawine iti hangko i talumba, hai melangkahe, lawi langa mpuuhe hai tingkara. Anti kalanganda, barahe hampai mopahawe bambari iti i hema pea. 9 Pearona Yesu hangko i kapate madondo-dondo i alo Minggu, Ia nguru-nguruna mopatongawa wataNa i Maria Magdalena. Maria iti, au napakaoha Yesu hangkoya i kanapesawiina pitu seta. 10 Laomi Maria i topeguruna Yesu, nahumbahe tanganda moteria hai masusa lalunda. Nauliangaahe: "Tuwo hulemi Pue; kuitami inona!" Agayana ope-ope au napololita Maria iti bara mpuu rapoinalai. 12 Roo indo, Yesu mopatongawa mbulimi wataNa i rodua topeulaNa tanganda molumao lao i raoa boea. I tempo iti, lenggeNa Yesu bara nodo biasa. 13 I pesulenda tauna au rodua iti, rapahawe wori i ranganda apa au mewali. Agayana bara worihe rapoinalai. 14 Hangko inditi, Yesu hawe worimi i topeguruNa au hampulo hai hadua tanganda maande. Nakambaroamohe lawi makura pepoinalainda hai matua lalunda. Nauri arahe tauna au moita Yesu karoona tuwo hule, barahe liliu mampoinalai lolitanda. 15 Nauliangaahe Yesu: "Laomokau i humalele dunia, mopahawe Ngkora Marasa i ope-ope tauna. 16 Hema-hema au mepoinalai Iriko hai rariu, ina tehoremahe hangko i huku dosanda. Agayana hema au bara mepoinalai batena rahuku. 17 I tauna au mepoinalai, ina Kuweihe kuasa mobabehi tanda kuasa au node: i lalu hangaNgku, ihira ina mampopelohohe seta. Ina mololitahe i lalu basa au bara raisa. 18 Arahe au ina mokingki ile, ba maenu rasu, agayana bara mpuuhe moapa. Ane mampetobohe tauna au mahai, tomahai iti batena ina maoha." 19 Karoona Pue Yesu mololita irihira, Ia teangkami lao i suruga, hai mohuda tanda i koanana Pue Ala. 20 Hangko inditi, topeguruNa lao mopahawe Ngkora Marasa iumba-umba pea. Pue mobago hihimbela hai ihira, Naweihe kuasa mobabehi tanda au metingkarai bona tongawa katouna Bambari au raanti.

Luke 1

1 Teopilu au kubila, bosa tauna mopari-pari mouki tuntukana au mewalimi i olonta. 2 Au rauki i lalu suranda iami au rapahaweake tauna au moita mata apa au mewali hangko i nguru-nguruna, hai tauna iti mewalihe topoanti Ngkora Marasa. 3 Mewali, karoona kuparesa maroa hinangka au mewali hangko i pepongkana, nauli lalungku agina worina mouki hambua sura bona mopakanotoako tuntukanana moula pombeusuna. 4 Tunggaiaku, bona nuisa mpuu apa au roomi rapaturoako. 5 Tempona mani Datu Herode moparenta i tampo Yudea, ara hadua tadulako menomba, hangana Sakaria. Sakaria iti hantina-ntinahe hai tadulako menomba pemuleana Abia. Hangana towawinena Elisabet, pemuleana wori tadulako menomba au mepongka hangko i Haruni. 6 Tohamboko iti, manoto babehianda i peitana Pue Ala, lawi hangko i lalunda mpuu mampeulaihe ope-ope atura hai parentana Pue Ala. 7 Agayana, barahe moana, lawi Elisabet lalo hai saemohe. 8 Hawemi temponda tadulako menomba pemuleana Abia mampopolumao bagona Pue Ala, Sakaria rapakana mobago i Souna Pue Ala. 9 Moula adanda, raundi bona manoto kahemana au tepilei mesua i lalu Souna Pue Ala mointu dupa. Au molambi iami Sakaria. 10 Mewali, tanganda tauna bosa mekakae i raoa, mesuami Sakaria i lalu Souna Pue Ala lao mointu dupa. 11 I tempo iti, hadua malaekana Pue Ala mopatongawami watana iria. Malaeka iti meangka tanda i koanana meja pointua dupa. 12 Kanaitana Sakaria malaeka iti, tingkara hai langa. 13 Nauli malaeka iti iria: "Ineeko langa, Sakaria, lawi pekakaemu nadokomi Pue Ala. Elisabet towawinemu ina moana hadua tobalilo. Anangkoi iti hangangaa nuhanga Yohane. 14 Anangkoi iti ina nupokatana mpuu, hai i karapoanakana, ina rapokatana wori bosa tauna ntanina. 15 Ia ina mewali tauna au mahile tuwona i peitana Pue Ala. Ia bara ina maenu apa au melangui. Hai mepongka i karapoanakana, ina nakuasai Inao Malelaha. 16 Hai i pepaturona, ia ina monini bosa to Yahudi bona mepoinalai hulehe i Pue Ala au rapenombai toiyorunda hangkoya. 17 Anamu iti ina mewali suro au hawe iyoru hangko i Pue Yesu. Kamarohona hai kuasana nodo nabi Elia hangkoya. Anti kuasana hai pepaturona, ia ina mopahintuwu anangkoi hai umanda. Hai tauna au barahe meula i Pue ina nanini hule i rara au manoto. Ope-ope au nababehi iti ina mopasilolonga lalunda tauna bosa bona motarimahe Pue." 18 Nauli Sakaria i malaeka: "Noumba kakuisana katouna au nuuli iti? Lawi saemona. Apa mani towawinengku, sae ntepuu worimi." 19 Nahanai malaeka: "Iko ide Gabriel. Meangkana i lindona Pue Ala mampegia hawaNa. Iami au motuduna mai mopahaweako bambari au maroa ide. 20 Apa au kuuliangaako ide batena ina mewali ane hawe tempona. Agayana anti kadana nupoinalai lolitangku, mepongka ide-ide, barapoko peisa mololita duuna tepabukei apa au kuuli ide." 21 Tangana Sakaria i lalu Souna Pue Ala, tauna bosa mangingimohe mepegia. Rapowuli moapari hai mahae gaga i lalu Souna Pue Ala. 22 Pesuwuna Sakaria i raoa, ia barapi peisa mololita, mekawe-kawe pearai. Ido hai tongawami i tauna bosa, ara au napetudungia Pue Ala i lalu SouNa. 23 Hopomi tempona mobago i Souna Pue Ala, mesulemi Sakaria lao i boeana. 24 Bara mani mahae hangko indo, mantimi mpuumi Elisabet towawinena. Lima wulana kamahaena, Elisabet mengkatuhu pea i lalu souna. I tempo iti, nauli: 25 "Au mewali ide, nababehiana Pue! Ide-ide Nawati worimona bona moanana, barapona maea." 26 Handami ini wulana Elisabet mantimi, Pue Ala motudumi malaeka Gabriel lao i boea Nasare i tampo Galilea 27 bona mampohidupaa hadua anantowawine au rahanga Maria. Anantowawine iti, momanu hai hadua anantomoane au rahanga Yusupu, pemuleana Datu Daudi. 28 Kahawena malaeka iti i Maria, nauliangaa: "Tabea. Oyomi au napilei Pue Ala molambi pewati! Pue Ala au mamporangaiko!" 29 Tingkara Maria mohadi lolitana malaeka, hai napekiri mpuu apa lempona lolitana iti. 30 Nauli mbuli malaeka iria: "Ineeko langa, Maria, lawi oyo au napilei Pue Ala molambi pewati. 31 Ina mantimiko, hai ina moanako hadua tobalilo au hangangaa nuhanga Yesu. 32 Ina mahile tuwoNa, hai Ia ina rauli Anana Pue Ala au melumbu kuasaNa hangko i ope-ope au rapenombai. Hai Pue Ala ina moangka mewali Datu, hai Ia ina Napopohuda i pohudaana Datu Daudi, toiyoruNa. 33 Anamu iti ina moparenta to Yahudi duuna kamahae-haea, hai poparentaNa bara ina mokahopoa." 34 Nauli Maria i malaeka iti: "Noumba pane peisa mewali apa au nuuli iti? Lawi bara manina wongkoya motambi." 35 Nahanai malaeka: "Inao Malelaha ina mendaulu irio, hai kuasana Pue Ala ina mobobongiko. Ido hai anangkoi au nupoanaka iti ina rauli Anana Pue Ala au Malelaha. 36 Pehadingi: halalumu Elisabet, au sae ntepuumi hai au rauli lalo, ide-ide mantimimi ini wulana! 37 Lawi ane Pue Ala, bara ara au bara Nabuku Nababehi." 38 Nauli Maria: "Ane nodo, mengkoruna i hawana Pue Ala, bona tunggaiaNa iriko ina mewali moula apa au nuuliangaana iti." Roo indo, padumi malaeka iti mopalehi Maria. 39 Hangko indo, meangkami Maria lao i tampo Yudea i hambua boea au ara i tongku-tongkuna. 40 Kahawena i souna Sakaria, mesuami hai motabe Elisabet. 41 Kanahadina Elisabet petabena Maria, mokalemi anangkoi au i laluna, hai Elisabet nakuasai Inao Malelaha, 42 pane nauli masisimbuku: "Oyomi au nawati Pue Ala hangko i ope-ope towawine, hai anangkoi au nukantimia iti nawati wori Pue Ala. 43 Oyomi, inana Pue au kupenombai! Hemana wongkoya pane maina nusondaki? 44 Kakuhadina petabemu inona, liliu mokale anangkoi au kukantimia lawi rumihi kamatanana. 45 Anti pepoinalaimu i lolitana Pue, morasi mpuuko, lawi apa au Nauliangaako, batena mewali!" 46 Nauli Maria: "Hangko i lalungku mpuu kutoyami Pue. 47 Matana mpuu lalungku lawi Pue Ala mohoremana hangko i huku dosangku. 48 Nakatuinao wongkoya, iko hawiNa au meahi-ahi. Mepongka ide-ide, ope-ope tauna ina mouli kaikonami au molambi pewati hangko i Pue Ala. 49 Lawi Pue Ala au makuasa motudungiamona kamahilena kuasaNa. Malelaha mpuu hangaNa! 50 Napopaitami ahiNa i ope-ope tauna au mengkoru Iria, duuna hawe i pemuleanda. 51 Anti kamarohona kuasaNa, Ia mobabehi apa au maroa ntepuu. Tauna au mampemahile, Nahawu-hawuhe bona tunggaianda bara mewali. 52 Datu Napopendauluhe hangko i lantinda, Agayana tauna au mengkaiwoi, Napaiwongkohe. 53 Tauna au marimi, Napamabuhuhe i paka-pakana paande au maroa. Agayana topebuku, Nawura matahe hai bara ara au raanti. 54 Pue Ala mopabukei dandiNa au Nadandi hangkoya i toiyorunta Burahima hai i pemuleana. Ido hai ikita to Isaraeli Natulungike, hai Napopaitaake ahiNa duuna kamahae-haea." 56 Maria maida hihimbela hai Elisabet kira-kira talu wulana kamahaena, hangko mesuleri lao i boeana. 57 Hawemi tempona, Elisabet moanami hadua tobalilo. 58 Hintonggina hai halaluna mohadimohe noumba Pue motudungia ahiNa i Elisabet i kaNaweina anana iti; ido hai matana worihe hihimbela hai Elisabet. 59 Handami ualu alona tinuwuna anana Sakaria iti, maimohe ope-ope hintongginda hai halalunda mobabehi ada petile moula adanda to Yahudi. Tunggaianda bona anangkoi iti rahanga Sakaria moula hangana umana. 60 Agayana nauli inana: "Inee hangana umana au tapake! Hangangaa rahangari Yohane." 61 Mehanahe, rauli: "Agayana bara mani ara halalumi au rahanga nodo!" 62 Ido hai mokawemohe Sakaria bona rapekune iria ba hema au naunde rapopohanga anana. 63 Sakaria mamperapi hambua watu poukia hai nauki: "Hangana Yohane." Tingkaramohe ope-ope. 64 I tempo iti, unga pea peisa mololita, pane motoyami Pue Ala. 65 Tingkara mpuumohe ope-ope hintongginda, hai bambari iti tehawukami i tongku-tongkuna i tampo Yudea. 66 Bambari au tehawuka iti, rapailalu ope-ope tauna au mampehadingi. Ido hai rauli: "Apa au ina nababehi anangkoi iti?" lawi tongawami kuasana Pue Ala ara iria. 67 Sakaria, umana anangkoi iti, nakuasaimi Inao Malelaha, hai mohowara lolita ide au hangko i Pue Ala, nauli: 68 "Ikita to Yahudi, tatoyami Pue Ala Amputa! Lawi Iami au maike mosondaki, ikita anaNa, hai Iami au mokabahake hangko i iwalinta. 69 Naweimoke hadua Datu au makuasa au peisa mohoremake, Iami pemuleana Datu Daudi, hawiNa hangkoya. 70 Hangkongkoyapi dandina Pue Ala rapahawe nabi-nabi au malelaha. Pue Ala modandi 71 kaina Nakabahanta hangko i iwalinta hai hangko i tunggaianda tauna au mokahihike. 72 Pue Ala motudungia ahiNa i toiyorunta, hai mopabukei dandiNa au malelaha au Nadandi i toiyorunta hangkoya. 73 Maroho mpuu podandiNa i toiyorunta, lawi Nadandi hai mosumpa i Burahima, bona ikita au mewali pemuleana ina Nakabahake hangko i iwalinta. Ina mewalike taunaNa au malelaha au mopakatana laluNa, hai ina Napaaraake rara mengkoru Iria dati ara kalanganta hawe i kahopoana tuwonta." 76 Roo indo, Sakaria mouliangaa anana: "Oyo, anangku, ina rauliko nabina Pue Ala au melumbu kuasaNa hangko i ope-ope au rapenombai. Lawi oyomi au ina lao iyoru hangko i Pue Yesu, mopasilolonga lalunda tauna bosa motarima Ia. 77 Oyo au ina mopahawe i tauna bosa noumba rara bona dosanda naampungi Pue Ala bona molambihe katuwo maroa au bara mokahopoa 78 anti kamaahina Pue Ala Amputa. Ia mai mosondakike hangko i suruga nodo pembetona alo. 79 Lawi nodo alo mosimbaki dunia au makaindi ide, nodo wori Pue mowangkahi tauna au tuwo i lalu kakaindiana hai au mampokalanga kapate. Ia ina moninike bona molambike roa ngkatuwo." 80 Anana Sakaria iti, kahile-hilea hai kamanoto-notoa laluna. Mahilemi, laomi maida i pada wungi duuna hawe tempona mampepongka mopahawe Ngkorana Pue Ala i to Yahudi.

Luke 2

1 I tempo iti, Datu Mahile Kaisar Agustus mohawami bona hanganda ope-ope tauna i humalele kadatua Roma rauki bona raisa kabosanda. 2 Poimbaa tauna au nguru-nguruna ide rapopolumao i tempona Kirenius mewali gubernur i tampo Siria. 3 Ope-ope tauna lao mampopeuki hanganda, hadua-hadua i boeana tosaenda. 4 Nodo wori Yusupu meangkami hangko i boea Nasare hihimbela hai Maria hampomanuna au tangana mantimi. Meangkahe hangko i tampo Galilea, mempanai lao i tampo Yudea monontohi boea Beteleme, boea karapoanakaana Datu Daudi hangkoya. Inditi, Yusupu mampopeuki hangana, lawi ia pemuleana Daudi. 6 Kahawenda i Beteleme, hawemi tempona Maria moana. 7 Moanami hadua tobalilo, anana au nguru-nguruna. Anana iti nalempingi haihampi, pane nadampa i lalu dula dimba, lawi inditi barapi ara sou au peisa rapaidai. 8 Kaindi iti, i raoa boea Beteleme, ara bahangkia toporewu au mokampai dimbanda i pada. Unga pea hawe hadua malaekana Pue Ala i olonda, hai peawana Pue Ala mowangkahihe duunda langa. 10 Nauliangaahe malaeka iti: "Ineekau langa, lawi maina moanti bambari maroa irikamu, bambari au rapokatana ope-ope tauna. 11 Kaindi ide i boeana Datu Daudi, rapoanakami hadua Datu au moanti katuwo maroa irikamu, iami Kerisitu, Amputa. 12 Idemi tanda bona niisa katouna lolitangku: ina nilambi hadua analei au ralempingi haihampi, hai radampa i lalu dula dimba." 13 Toporewu iti, unga peahe moita bosa malaeka hihimbela hai malaeka au nguru-nguruna inona. Malaeka iti, motoyahe Pue Ala, rauli: 14 "Motoyamoke Pue Ala au i suruga! Tauna i dunia au napokatana Pue Ala ina molambihe roa ngkatuwo." 15 I pesulenda malaeka iti lao i suruga, mogombomohe toporewu iti, rauli: "Laomoke i Beteleme mampeita apa au mewali au napahaweake Pue inona." 16 Laomohe mampohidupaa Maria hai Yusupu, hai analei au radampa i lalu dula dimba. 17 Karaitana analei iti, mopahawemohe apa au nauliangaahe malaeka kana Iria. 18 Tingkarahe ope-ope tauna au mohadi lolitanda toporewu. 19 Agayana Maria mopailalu pea ope-ope au mewali iti. 20 Roo indo, toporewu iti mesulemohe, hai i tanga rara motoyahe hai mopakahilehe Pue Ala, lawi ope-ope au rahadi hai au raita, tou-tou mewali nodo au nauliangaahe malaeka. 21 Kahandana ualu alona tinuwuNa, anangkoi iti ratile moula adanda to Yahudi. Hai i tempo iti, Yesu rahanga moula lolitana malaeka hangko damani nakantimia inaNa. 22 Moula ada agamanda au teuki i Aturana Musa, ara wori au hangangaa rababehi i tempona moana. I tempo au tepakanoto, ananda iti raanti lao i Souna Pue Ala i Yerusale bona rahuhu i Pue Ala, 23 lawi teukimi i lalu Sura Aturana Pue node: "Ope-ope anangkoi tobalilo au towutu hangangaa rahuhu i Pue Ala bona mewalihe kiraNa." 24 Ido hai moanti worihe popenombanda i Pue Ala nodo au tepakanoto i lalu Sura Aturana Musa: hamboko tadasi tokuku ba rombaa ana tadasi manggebodo. 25 I Yerusale, ara hadua tauna au rahanga Simeo. Simeo iti, iami tauna manoto au mengkoru i Pue Ala hai au mampoinalai kaina hawena tempona Pue Ala mokabaha to Isaraeli. Hai ia naporangai Inao Malelaha au mouliangaa kadana ina mate ane bara mani moita Datu Topehompo au nadandi Pue Ala. 27 Simeo iti naantimi Inao Malelaha mesua i Souna Pue Ala i temponda Yusupu hai Maria moanti Yesu rahuhu i Pue Ala moula Aturana Musa. 28 Ia moalami anangkoi iti, naawi hai motoya Pue Ala, nauli: 29 "O Pue, kehapirina unga pea mate, barapi moapa. Matana lalungku, lawi tepabukeimi dandiMu. 30 Kuita mpuumi Datu Topehompo au hangko Irio Pue, 31 au Nupasilolongaa ope-ope tauna. 32 Datu Topehompo ide iami pewangka au ina mopakanoto lalunda tauna au barahe to Isaraeli bona raisaKo, Pue. Hai Ia ide ina moanti pebila i anaMu, ikami to Isaraeli." 33 Tingkaramohe Maria hai Yusupu mohadi lolitana kana i ananda. 34 Roo indo, Simeo mowatihe hai mouliangaa Maria: "Anti kahawenami Anamu ide, bosa to Isaraeli ina molambi pehuku, agayana bosa wori tauna ina Nahorema bona molambihe katuwo maroa. Iami au Napilei hai au Natudu mai Pue Ala, agayana Ia ina rasapuaka tauna bosa, 35 alana ihi lalunda tauna iti ina tewungkehi. Oyo Maria, ina narumpako kapari. Ina rumihi kawiorana lalumu, nodoko nabelai piho." 36 Kahawenda Yusupu hai Maria i Souna Pue Ala, ara wori inditi hadua nabi towawine. Hangana Hana, anana Fanuel, pemuleana Aser. Hana iti, ualumi pulona hai iba parena tinuwuna. Hangkoya motambi, agayana pitu pea parena hangko indo, materi tobalilona. Mepongka i tempo iti, ia bemba hai maida liliu i Souna Pue Ala. Alo-alona hai wengi-wengina Hana menomba i Pue Ala, mekakae hai mopuasa. 38 Kamoitana Yesu i Souna Pue Ala, ia manguli ngkaya kamaroana i Pue Ala, hai mampololita kana i Anangkoi iti i ope-ope tauna au mampegia karakabahanda ampu boea Yerusale hangko i iwalinda. 39 Karoonda Yusupu hai Maria mobabehi ope-ope atura moula Sura Aturana Musa, mesulemohe lao i boea Nasare i tampo Galilea. 40 Ananda iti, kamahile-hilea hai kamaroho-rohoa. Manoto mpuu laluNa, hai nawati Pue Ala. 41 Pare-parena, inana hai umana Yesu laohe i Yerusale moula alo mahilenda to Yahudi au rahanga Alo Posusa Pasa. 42 Handami hampulo hai rompare tinuwuna Yesu, laomohe i posusa iti nodo kabiasaanda. 43 Liumi alo mahile iti, mesulemohe lao i boeanda. Agayana Yesu bara meula irihira. Ia ara mani i Yerusale, agayana bara raisa tosaeNa. 44 I pesulenda, rapehangu pea arato hihimbela hai ranganda hampopolumaoa. Hangaloamohe molumao, hangko rahaokiri i ranganda hai halalunda. 45 Anti kadana ralambi, mesulemohe mohaoki i Yerusale. 46 Talumi alona rahaoki, hangko ralambiri i Souna Pue Ala. Yesu tangana mohuda i olonda guru-guru agama, mampehadingi hai mekune-kune. 47 Ope-ope tauna au mohadi pehanaNa manguli: "Mapande ntepuu Anangkoi iti!" 48 Tingkarahe inaNa hai umaNa moita Ia. Nauli inaNa: "AnaNgku, moapari hai Nubabehi node? Iko hai umaMu, mapari kihadi mohaokiKo!" 49 Nahanaihe: "Moapari hai nihaokiNa? Bara pae niisa, Iko hangangaa araNa i lalu souna UmaNgku?" 50 Agayana bara raisa lempona lolitaNa. 51 Roo indo, lao sambelamohe i Nasare, hai Yesu mampeulai ope-ope hawanda. Ope-ope au mewali iti batena napailalu inaNa. 52 Yesu, kahile-hilea, hai kamanoto-notoa laluNa. Ia napokatana Pue Ala, hai napokatana wori manusia.

Luke 3

1 Hampulomi hai lima parena Datu Mahile Kaisar Tiberius moparenta i kota Roma, Pontius Pilatu mewali gubernur i tampo Yudea, hai Herode Antipas au moparenta i Galilea. Pilipu, halaluna Herode, iami au moparenta i Iturea hai i Trakonitis, hai Lisanias au moparenta i Abilene. 2 Au mewali Tadulako Menomba Mahile i tempo iti, Hanas hai Kayapas. I pare iti, Pue Ala mongkorami i Yohane anana Sakaria i pada wungi. 3 Ido hai Yohane molumaomi moure hai moisau owai Yarade mopahawe Ngkorana Pue Ala i tauna bosa, nauli: "Menosomokau hangko i dosami hai maimokau kuriu bona dosami naampungi Pue Ala." 4 Pobagona Yohane iti mopabukei apa au teuki i lalu Surana Nabi Yesaya au manguli node: Ara hadua tauna au mekakakio i pada wungi, nauli: "Ina hawe Pue! Nipasilolongaa raraNa! Nipakanoto rara au ina Napoliungi! 5 Au mokalo-kalo hangangaa ratabungi, au mapangka hai au mobulu-bulu hangangaa rapahindere. Au motengko-tengko hangangaa rapakanoto, hai au motataloke hangangaa raparata. 6 Roo indo, ope-ope tauna ina moita Datu Topehorema au natudu Pue Ala." (Yesaya 40:3-5) 7 Bosa tauna lao mampoperiu i Yohane, hai Ia mouliangaahe: "Ikamu au motengko babehiami, moapari hai maikau? Ba nipehangu peisakau tekabaha hangko i karumpuna Pue Ala au ina morumpakau? 8 Ane tou-tou menosokau hangko i dosami, nibabehimide babehia au maroa. Hai inee nauli lalumi: 'Ikita ide, pemuleanake Burahima. Barake ina nahuku Pue Ala.' Iti bara tou! Nipehadingi: ane naunde Pue Ala, pemuleana Burahima peisa Napopewali hangko i watu ide. 9 Ina hawe pehukuna Pue Ala! Pehukuna iti nodo owahe au masilolongami i patoa kau. Ope-ope kau au bara maroa wuana ina ratiwi hai ratende i lalu api." 10 Tauna bosa mekune i Yohane, rauli: "Ane nodo, apami au hangangaa kibabehi?" 11 Nahanai Yohane: "Hema au morontau baduna, hantau hangangaa nawei i tauna au bara ara baduna. Nodo wori, hema au ara paandena, hangangaa nakira i tauna au marimi." 12 Ara worihe toperuru asele au lao mampoperiu i Yohane. Mekunehe, rauli: "Guru, apami au hintoto kibabehi?" 13 Nahanaihe: "Ineekau mesingara asele melumbu hangko i au rapakanoto topoparenta." 14 Arahe surodado au lao mekune iria, rauli: "Noumba wori ikami? Apami au hintoto kibabehi?" Nauliangaahe: "Ineekau morampaki anu-anuna tauna ntanina, hai ineekau mampopalanga tauna bona raweikau doi. Saromi hangangaa nipokatana." 15 I tempo iti, tauna bosa mampempegiahe kahawena Datu Topehompo au nadandi Pue Ala. Ido hai mombepekunehe, ba Yohane itimi Datu Topehompo. 16 Nahanaihe Yohane: "Ane iko, kuriu peakau hai owai. Agayana ara hadua au ina mai au meliu kuasaNa hangko iriko. Mogalorina mokakahi pekapu kandupaNa, barana hintoto. Ia au ina moriukau hai Inao Malelaha hai api. 17 Ia peisa rapandiri nodo hadua tauna au motapihi pare bona tepatani pare au moihi hai tepatani wori au wara. Pare au moihi napopesua i lalu tambaru, hai au wara natende i api." 18 I tempona Yohane moanti Ngkora Marasa i tauna bosa, ngkaya pakana paturo au napahaweahe. 19 Ia mokambaroa Herode Antipas, gubernur i tampo Galilea, lawi Herode moala Herodias, towawinena wutuna, bona napotambia. Bara iti pea au Nakambaroa Yohane. Ngkaya mani babehiana au kadake. 20 Kanahadina Herode pekambaroana Yohane iti, ia bara mokabaha babehiana au kadake, agayana natambairi; ia motudu surodadona bona Yohane rahaka hai ratarunggu. 21 Hangko damani Yohane ratarunggu, bosa tauna lao iria bona rariu. Yesu lao wori mampoperiu i Yohane. Karoona Yesu rariu, i tempona mekakae, tebungkahimi langi, 22 hai Inao Malelaha mendaulumi Iria nodo tadasi manggebodo au memua i tanoanaNa. Hai ara hambua wotu hangko i suruga au manguli: "Oyomi AnaNgku au Kupokakaya hai Kupokatana." 23 Handami talu pulona parena tinuwuNa, Yesu mampepongkami pobagoNa au nawei Pue Ala. Moula polambianda tauna, Yesu iami anana Yusupu, Yusupu anana Eli, Eli anana Matat, Matat anana Lewi, Lewi anana Malki, Malki anana Yanai, Yanai anana Yusupu, Yusupu anana Matica, Matica anana Amos, Amos anana Nahum, Nahum anana Hesli, Hesli anana Nagai, Nagai anana Maat, Maat anana Matica, Matica anana Simei, Simei anana Yosek, Yosek anana Yoda, Yoda anana Yohanan, Yohanan anana Resa, Resa anana Serubabel, Serubabel anana Sealtiel, Sealtiel anana Neri, Neri anana Malki, Malki anana Adi, Adi anana Kosam, Kosam anana Elmadam, Elmadam anana Er, Er anana Yesua, Yesua anana Elieser, Elieser anana Yorim, Yorim anana Matat, Matat anana Lewi, Lewi anana Simeo, Simeo anana Yehuda, Yehuda anana Yusupu, Yusupu anana Yonam, Yonam anana Elyakim, Elyakim anana Melea, Melea anana Mina, Mina anana Matata, Matata anana Natan, Natan anana Daudi, Daudi anana Isai, Isai anana Obed, Obed anana Boas, Boas anana Salmon, Salmon anana Nahason, Nahason anana Aminadab, Aminadab anana Admin, Admin anana Arni, Arni anana Hesron, Hesron anana Peres, Peres anana Yehuda, Yehuda anana Yako, Yako anana Isaki, Isaki anana Burahima, Burahima anana Terah, Terah anana Nahor, Nahor anana Serug, Serug anana Rehu, Rehu anana Peleg, Peleg anana Eber, Eber anana Salmon, Salmon anana Kenan, Kenan anana Arpaksad, Arpaksad anana Sem, Sem anana Noho, Noho anana Lamek, Lamek anana Metusala, Metusala anana Heno, Heno anana Yared, Yared anana Mahalaleel, Mahalaleel anana Kenan, Kenan anana Enos, Enos anana Set, Set anana Adama, Adama anana Pue Ala.

Luke 4

1 Karoona Yesu rariu, Ia mopalehimi owai Yarade. I tempo iti, Yesu nakuasai Inao Malelaha hai Naanti lao i pada wungi. 2 I lalu iba pulona alona, Ia nakelo Datu Tokadake. I tempona Yesu inditi, Ia bara maande, kehapi ba apa pea. Liumi iba pulona alona, marimimi. 3 Nauli Datu Tokadake i Yesu: "Ane tou-tou AnanaKo Pue Ala, Nutuduhe watu ide mewali roti!" 4 Nahanai Yesu: "I lalu Sura Malelaha teuki node: 'Tauna bara pea tuwo hangko i roti.' " 5 Roo indo, Datu Tokadake moantimi Yesu lao i kapangka-pangkaana. I tempo iti, ia motudungia ope-ope kadatua i dunia, 6 nauliangaa: "Ope-ope kadatua hai peawana dunia, ina kuweiKo Nuparentai, lawi ope-ope ide iko ampuna, hai peisa wori kuwei i hema peundeaku. 7 Mewali, ane menombaKo iriko, ina kuweiKo ope-ope." 8 Nahanai Yesu: "Teuki i lalu Sura Malelaha: 'Hangangaa menombako i Ampumu, Pue Ala. Batena pea Ia au hintoto nupengkorui.' " 9 Roo indo, Datu Tokadake moantimi Yesu lao i Yerusale, napopeangka i wongko wumbu Souna Pue Ala, nauliangaa: "Ane tou-tou AnanaKo Pue Ala, pengkanawo hangko inde! 10 BaraKo ina moapa-apa, lawi ara teuki i lalu Sura Malelaha: 'Pue Ala motuduhe malaekaNa mokampaiKo, datiKo marugi. 11 Ina radokoKo, dati tetuhu bitiMu i watu.' " 12 Nahanai Yesu: "Teuki wori i lalu Sura Malelaha: 'Ineeko mampetandaka Ampumu, Pue Ala.' " 13 Karoona Yesu nakelo nodo, padumi Datu Tokadake mampegia tempo au maroa bona mekelo mbuli. 14 Roo indo, mesulemi Yesu lao i tampo Galilea, hai Ia nakuasai Inao Malelaha. Bambari kana Iria tehawukami i humalele tampo Galilea. 15 Ia mepaturo i sou-sou penombaanda to Yahudi, hai ratoya ope-ope tauna. 16 Laomi Yesu i Nasare, boea karapakahileaNa. Hai nodo biasana, mesuami i sou penombaa i alo Satu, alo penombaanda to Yahudi. Meangkami bona mobasa Sura Malelaha, 17 hai rahuhuami sura au nauki nabi Yesaya hangkoya. Ia mowile sura iti duuna molambi lolita au manguli node: 18 "Inaona Pue Ala mendaulu Iriko, lawi Ikomi au Napakanoto moanti Ngkora Marasa i tauna au meahi-ahi tuwonda. NatuduNa mopahawe i toratawani kaina rakabahanda, hai mouliangaahe tobilo kaina meitanda. NatuduNa mokabahahe au rapohawi, 19 hai Kubambari kaina hawena tempona Pue motudungia ahiNa i manusia." (Yesaya 61:1-2) 20 Karoona mobasa, Nawilolo hulemi sura iti, Napopesule i ampu bago, pane mohudami hai mepongka mepaturo. Ope-ope tauna i lalu sou penombaa iti mototokihe Ia lawi mampeinaohe mohadi lolitaNa. 21 Napepongkami Yesu mopaguruhe, Nauli: "I alo ide, tepabukeimi Ngkorana Pue Ala au hangko nihadi Kubasa inona!" 22 Tingkaramohe ope-ope tauna au mampehadingi lolitaNa, rauli: "Maroa mpuu pololitaNa! Manoto ntepuu au Nahowara, nauri ananato pea Yusupu!" 23 Ido hai naulingaahe Yesu: "Manoto arakau au ina mouliangaaNa node: 'Ee sando, nupakaoha hampai watamu haduduamu! Ane tou-tou mpuuKo nabi, Nupopaitaangkai kuasaMu i boeaMu haduduaMu. Tanda kuasa au kihadi Nubabehi i boea Kapernaum, Nubabehi wori inde.' " 24 Napaliliu Yesu lolitaNa, Nauli: "Tou mpuu au Kuuliangaakau, bara ara hadua nabi au rabila i boeana haduduana. 25 Takatuinao apa au teuki kana i nabi Elia hangkoya. I lalu talu parena hai ini wulana madii, alana hawe rimi mahile i humalele tampo iti. I tempo iti, bosa towawine au bemba maidahe i tampo Isaraeli. 26 Nauri nodo, Pue Ala bara motudu Elia motulungi tobemba iti. Agayana Elia ratudu lao i boea Sarapat, motulungi hadua towawine au bemba i tampo Sidon au bara to Isaraeli. 27 Nodo wori i tempona nabi Elisa, bosa mpuu tauna au ketangga maida i tampo Isaraeli. Agayana bara ara hadua to Yahudi au napakaoha Elisa. Batena pea Naaman, to Siria, au napakaoha." 28 Karahadina tauna i lalu sou penombaa lolitana Yesu, rumpu mpuuhe. 29 Meangkamohe mowura Yesu lao i raoa boea. Tunggaianda mohumbanga bona manawo hangko i tabingke, lawi boeanda i wongko bulu. 30 Agayana Yesu molumao i olonda tauna bosa, hai liliuhe Napalehi. 31 Roo indo, Yesu lao i boea Kapernaum i tampo Galilea. KahaweNa inditi, mepaturo i sou penombaa i alo penombaanda to Yahudi. 32 Tingkaramohe tauna au mohadi paturoNa, lawi pepaturoNa nodo au napahawe hadua tauna au makuasa mpuu. 33 Ara wori inditi hadua tauna au napesuangi seta au kadake. Monganga-ngangami, nauli: 34 "Ee Yesu to Nasare! Ina Nupoapangkai? Ba Nupeinao mopakarugingkai? Kuisa kaOyona mpuu Suro au malelaha hangko i Pue Ala!" 35 Agayana Yesu mokambaroa, Nauli: "Mandiiko! Pelohomide hangko i tauna ide!" I lindonda tauna bosa, seta iti modungkami tauna au napesuangi hai padu, agayana maroami tauna iti. 36 Tingkaramohe ope-ope tauna au moita iti, alana mololitahe, rauli hadua hai hadua: "Apa wei dide? Makuasa mpuu lolitaNa! Mogalori seta, mampeulaihe hawaNa." 37 Hangko indo, bambari kana i Yesu tehawukami i humalele tampo iti. 38 Roo indo, padumi Yesu hangko i lalu sou penombaa, lao i souna Simo Peturu. Pengantina Simo au towawine, rumihi kanapawembena. Ido hai tauna inditi merapihe i Yesu bona Natulungi woya. 39 Laomi Yesu meangka i hambali paturuana, Nauli: "Peloho haki!" Tou-tou mpuu maohami, mearo, hai liliu mororahe. 40 Tampumi alo, bosa tauna laohe i Yesu, moanti ope-ope halalunda au mantodiha ngkaya pakana haki. Yesu mampetobomohe ope-ope hai Napakaohahe. 41 Hai ngkaya wori seta au napopeloho Yesu hangko i tauna au napesuangi. Seta au Napopelohohe iti, monganga-ngangahe, rauli: "Kiisami, kaOyona Anana Pue Ala!" Agayana seta iti nakontohe Yesu. Barahe Napaliu mololita, lawi moisa mpuuhe kaIana Datu Topehompo. 42 Kahalona madondo, padumi Yesu hangko i boea iti lao i hambua paidaa au boa. Bosa tauna lao mohaoki, duuna ralambi. Merapihe bona ineehe Napalehi. 43 Agayana nahanai Yesu: "Bambari kana i poparentana Pue Ala hangangaa Kuanti wori i boea-boea ntanina. Lawi itimi tunggaiana Pue Ala motuduNa mai i dunia." 44 Hangko inditi, Yesu mopahawe Ngkora Marasa i sou-sou penombaa i humalele tamponda to Yahudi.

Luke 5

1 Hambela tempo, tangana Yesu meangka i wiwi Rano Genesaret, bosahe tauna mombeupi-upi mampeinao mohadi Ngkorana Pue Ala. 2 I tempo iti, naitami Yesu rombua duanga i wiwi rano; ampu duanga mendauluhe hangko i duanganda laohe mobahoi dalanda. 3 Laomi Yesu mesawi i duanga au hambuana, duangana Simo Peturu, hai Naperapi bona Simo mobohe duangana karao haodi hangko i wiwi rano. Roo indo, mohudami i lalu duanga mopaguru tauna bosa. 4 Roomi mepaturo, nauli Yesu i Simo: "Nubohe duangamu i kakaladuana, hai nitende dalami bona molambikau ikane." 5 Nahanai Simo: "Guru, hambengiamongkai modala, agayana bara huba hambaa ihi dalangki. Agayana nauri nodo, ina kutende mpuu, lawi Oyomi au motudungkai." 6 Hangko inditi, ratendemi dalanda, hai ngkaya mpuu ikane au mesua i lalu, alana dalanda mepongka mahepa. 7 Rakawemohe ranganda au i lalu duanga ntanina bona maihe medurei. Mai mpuumohe, hai rombua duanga iti raihii ikane duunda ina tiri anti kamantimina. 8 Tingkaramohe Simo Peturu hai rangana moita kangkayana ikane au ara i lalu dalanda. Ido hai molingkudumi Peturu i lindona Yesu, nauli: "Ineena Nuhungkuki, Pue, lawi iko ide tomadosana." 10 Arahe rodua rangana Simo Peturu au rapotingkara wori. Hanganda Yakobu hai Yohane, ananahe Sebedeus au mobago sambela hai Simo Peturu. Nauli Yesu i Simo: "Ineeko langa. Mepongka ide-ide, barapi ikane au nidala, agayana manusiami au nidala." 11 Roo indo, modiimohe duanganda i lorena hai mopalehihe ope-ope anu-anunda, pane meulahe Iria. 12 Tangana Yesu i hambua boea, maimi hadua tauna au ketangga humalele watana. Kamoitana Yesu, molingkudumi motumpa i lindoNa, hai merapi Iria, nauli: "Pue, kuisa KaNubukuna mopakaohana. Ane Nuunde, pakaoha wongkoya!" 13 Napetobomi Yesu tauna iti, Nauliangaa: "Kuunde mpuu. Maohamoko!" Unga pea, maoha. 14 Roo indo, Yesu mokonto tauna iti, Nauli: "Inee nupopololita i hema pea apa au mewali inona. Laomoko hampai nupetudungia watamu i tadulako menomba bona naita kamaohamumi, hai nuantimi popenombamu moula parenta au teuki i lalu Aturana Musa, bona tongawa i ope-ope tauna kamaohamumi." 15 Agayana nauri nodo lolitana Yesu, bambari iti tehawukami iumba pea, alanda bosa tauna mai i Yesu bona mampehadingi lolitaNa hai Napakaohahe hangko i hakinda. 16 Agayana bosa belana Yesu haduduaNa lao mekakae i hambua paidaa au boa. 17 Hambela tempo, tangana Yesu mepaturo, arahe bosa to Parisi hai guru-guru agama au mohuda inditi. Ihira hawe hangko i boeanda i tampo Galilea, Yudea, hai hangko i kota Yerusale. Kuasana Pue Ala ara i Yesu, ido hai Nabuku mopakaoha tomahai. 18 I tempo iti, hawemohe bahangkia tauna au mokowa hadua topalu. Mohaokihe rara mesua i lalu sou, lawi mampeinaohe moanti ranganda i Yesu. 19 Agayana barahe peisa mesua, lawi sou iti buke ntepuu tauna. Ido hai mengkahemohe i tuka moanti ranganda lao i wongko sou. Roo indo, atu sou raingihi, pane topalu iti hai alena raulu duuna toa i lindona Yesu au ara i olonda tauna bosa. 20 Kanaitana Yesu pepoinalainda, Naulimi i topalu iti: "Halalu, teampungimi dosamu." 21 Bahangkia guru agama hai to Parisi mohadimohe lolitana Yesu iti. Nauli lalunda: "Hemari wei tauna ide pane bai mopahimbela kuasaNa hai Pue Ala? Bara ara hadua au peisa moampungi dosa, batena pea Pue Ala!" 22 Naisa Yesu apa au ara i lalunda. Ido hai Nauliangaahe: "Moapari hai koi inaomi? 23 Umba au mamura rauli: 'Teampungimi dosamu,' ba 'Pearo, hai molumaomoko.' 24 Bona niisa, Iko ide, Ana Manusia, makuasa moampungi dosa i dunia. Ide-ide ina Kupatongawaakau kaarana kuasaNgku moampungi dosa i dunia." Hangko inditi, membalilimi i topalu iti, Nauliangaa: "Mearomoko, nulolomi alemu, hai mesulemoko! 25 Mearo mpuumi topalu iti i lindonda tauna bosa, nalolomi alena, hai mesule lao i souna. I tanga rara, motoya liliu Pue Ala. 26 Tingkara mpuumohe ope-ope tauna au moita, hai motoyahe Pue Ala. Langa worihe, rauli: Metingkarai mpuu apa au taita inona!" 27 Roo indo, padumi Yesu, hai i tanga rara, Ia moita hadua toperuru asele au mohuda i kantorona, hangana Lewi. Nauliangaa Yesu: "Peulamide Iriko." 28 Meangkami Lewi mopalehi hinangkana anu-anuna, pane meula i Yesu. 29 I tempo iti, Lewi mopaaraa Yesu susa mahile i souna, hai arahe bosa toperuru asele hai tauna ntanina au rakakio maande sambela hai ihira. 30 Inditi wori arahe bahangkia tadulako agama hai guru agama au mampeulai paturonda to Parisi. Mosasalaihe Yesu i topeguruNa, rauli: "Moapari pane ikamu maande hai maenu hihimbela hai toperuru asele hai tauna ntanina au kadake babehianda?" 31 Nahanaihe Yesu: "Tauna au bara mahai, bara paraluu mohaoki sando. Tauna au mahai pea au paraluu mohaoki sando. 32 BaraNa mai mokakio tauna au manoto babehianda. KamaiNgku ide, mokakioNa tomadosa bona menosohe hangko i dosanda." 33 I tempo iti, arahe bahangkia tauna au mouliangaa Yesu: "Topeguruna Yohane dokohe mopuasa hai mekakae. Nodo wori topegurunda to Parisi. Moapari pane topeguruMu barahe mopuasa? Maande hai maenu liliuhe." 34 Nahanaihe Yesu hai ngkora pandiri ide, Nauli: "Tauna i posusa petauna barahe mopuasa i tempona toratauna tobalilo ara mani i olonda. 35 Agayana hambela tempo, toratauna tobalilo ina raala hangko i olonda. I tempo itiri, hangko mopuasahe." 36 Hai napahawe Yesu ngkora pandiri ide, Nauli: "Bara ara hadua tauna au motampelei badu hae hai hasepa bana au nahepaki hangko i badu au wou. Lawi ane nababehi nodo, ina mahepa pea badu au wou iti. Hai bara wori maroa raita ane hasepa bana au wou ratampeleika i badu au hae. 37 Nodo wori, bara ara hadua tauna au mokando anggoro au wou i pambolia au hae. Lawi ane rengke, ina mahepa pambolia au hae iti, alana mabubu anggoro, hai marugi wori paidaana. 38 Mewali anggoro au wou hangangaa rakando wori i pambolia au wou. 39 Bara ara hadua tauna au mounde maenu anggoro au wou ane roo maenu au hae. Lawi ina nauli: 'Anggoro au hae iti matama.' "

Luke 6

1 Hambela tempo i alo penombaa, Yesu hai topeguruNa moliuhe i hambua bonde. Tanganda moliu i bonde iti, topeguruna Yesu mopupu wua pare, hai ranuku bona raande. 2 Karaitanda to Parisi, liliuhe rakambaroa, rauli: "Moapari pane niliungi atura agamanta? Mobagokau i alo penombaa!" 3 Nahanaihe Yesu, Nauli: "Bara pae nibasa apa au nababehi Datu Daudi hai rangana hangkoya i temponda marimi? 4 Mesuami Daudi i lalu sou penombaa, moande roti au rapopenomba i Pue Ala, hai nakira-kiraa worihe rangana. Moula ada agamanta, tadulako menomba pea au peisa moande roti iti. Agayana nauri nodo, babehiana Daudi iti bara rasalai." 5 Napaliliu Yesu lolitaNa, Nauli: "Nodo wori Iko, Ana Manusia au natudu Pue Ala. Ikomi au makuasa mouli apa au peisa rababehi i alo penombaa." 6 I alo penombaa au ntanina, laomi Yesu i sou penombaanda to Yahudi hai mepaturo inditi. I sou penombaa iti, ara hadua tauna au mate taye koanana. 7 Ara worihe bahangkia to Parisi hai guru agama au mohaoki kanawoana Yesu, ba ina mobago i alo penombaa. Ido hai rapeita mpuu apa au ina nababehi Yesu, lawi rapeinao mosalai. 8 Agayana naisari Yesu tunggaiana lalunda. Ido hai nauliangaa tauna au mate tayena iti: "Maiko meangka inde i lindo!" Lao mpuumi meangka inditi. 9 Roo indo, Yesu mouliangaahe: "Moula atura agamanta, apa au peisa tababehi i alo penombaa: mobabehike au maroa ba au kadake? Motulungike ranganta ba mopapateke ranganta?" 10 Membalilimi Yesu mototokihe ope-ope, hai Nauliangaa tauna au mate tayena iti: "Ona tayemu!" Naona mpuumi tayeNa, liliu maoha. 11 Hangko indo, rumpu mpuumohe guru agama hai to Parisi. Ido hai mogombomohe mohaoki akala, ba apa au ina rababehia Yesu. 12 Hambela tempo, Yesu laomi i tongku-tongkuna, hai mekakae hambengia i Pue Ala. 13 Simbami alo, Nakakiomohe tauna au meula Iria, hai Napilei hampulo hai rodua hangko i olonda. Ihira itimi au Napakanoto Yesu bona mewali suroNa au moanti Ngkora Marasa i tauna bosa. 14 Idemi hanganda: Simo (au nahanga Pue Yesu Peturu), Andaria adina Simo, Yakobu hai Yohane, Pilipu hai Bartolomeus, Matiu hai Tomas, Yakobu anana Alfeus, Simo to Selot, Yudasi anana Yakobu, hai Yudasi Iskariot au mampobalu Yesu i iwaliNa. 17 Roo indo, mendaulumi Yesu hangko i tongku-tongkuna hihimbela hai topeguruNa. Mengkaroomohe i lempena, lawi inditi bosahe tauna au meula Iria mampegia. Inditi ara worihe bosa tauna au hangko i humalele tamponda to Yahudi, hangko i kota Yerusale hai hangko i kota Tirus hai Sidon au i wiwi ntahi. 18 Ido hai hawehe inditi, lawi mampeinaohe mohadi lolitana Yesu hai mamperapihe bona Napakaoha. Au napesuangi seta mai worihe Iria, hai Napakaohahe. 19 Bosahe tauna au mopari-pari mampetobo Yesu, lawi ara kuasaNa au mesuwu hangko i wataNa au mopakaohahe ope-ope tauna. 20 Yesu mototoki topeulaNa hai Nauliangaahe: "Morasikau au meahi-ahi tuwomi, lawi ikamumi au mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 21 Morasikau au marimi ide-ide, lawi ikamumi au ina rapamabuhu. Morasikau au moteria ide-ide, lawi ikamu au ina matana-tana. 22 Morasikau au rakahihi, rapopeloho, rakakabosai hai rasalai tauna anti peulami Iriko Ana Manusia. 23 Iti au rababehi worimi toiyorunda i nabi-nabina Pue Ala hangkoya. Mewali, ane iti au rababehiakau, mesende-sendekau anti kamatanana lalumi. Hangangaa matanakau lawi mahile hurungina au ina nihumba i lalu suruga. 24 Agayana marugikau, ikamu au pebuku ide-ide, lawi nihumbami kamatanami, hai barapokau ina matana. 25 Marugikau au mabuhu ide-ide, lawi ina marimikau. Marugikau au matana ide-ide, lawi ina masusa lalumi hai ina moteriakau. 26 Marugikau ane ratoyakau ope-ope tauna, lawi nabi-nabi au mepakanawo ratoya worihe toiyorunda hangkoya." 27 "Agayana ikamu au mampehadingi lolitaNgku, idemi hawaNgku: nipokaahi iwalimi, hai nibabehi au maroa irihira au mokahihikau. 28 Niwatihe au motunda-tundakau, nipekakaengaahe au kadake irikamu. 29 Ane pandirina ara tauna au mohapa kalimpimi hambali, inee nihurungi. Niwei mbuli kalimpimi au hambali. Ane ara au moala komomi, niwei mbuli badumi. 30 Ane ara au mamperapi ba apa pea, niwei woya. Hai ane ara au moala ba apa-apa hangko irikamu, inee niperapi hule. 31 I paka-pakana, apa au niunde rababehi rangami irikamu, iti wori au hangangaa nibabehi i rangami. 32 Ane nipokaahi peahe tauna au mampokaahikau, inee nipehangu Pue Ala ina mowatikau. Mogalori tauna au kadake, maahihe i tauna au mampokaahihe. 33 Ane maroa pea babehiami i tauna au mobabehi roa irikamu, inee nipehangu Pue Ala ina mowatikau. Mogalori tauna au kadake, nodomi babehianda. 34 Ane nikira ba apa pea rapebolo hai niharunga ina rapopesule, inee nipehangu Pue Ala ina mowatikau. Mogalori tauna au kadake, mowei worihe doi i hangka ranganda au kadake, lawi raharunga ina rapopesule pea. 35 Ineekau nodo! Hangangaa nipokaahi iwalimi, hai hangangaa nibabehiahe apa au maroa. Ane ara tauna au mampeinao mebolo hangko irikamu, niwei woya hai inee niharunga pesuleana. Ane nodo nibabehi, ngkaya pewati ina naweikau Pue Ala, hai ikamu ina raimba anaNa, lawi nodomi kamaroana laluna Pue Ala i tauna au kadake hai i tauna au bara raisa manguli ngkaya kamaroana Iria. 36 Kamaahimi hangangaa nodo kamaahina Umami i suruga." 37 "Ineekau mosalai rangami, hai bara worikau ina nasalai Pue Ala. Inee niuli tauna ntanina au masala hangangaa rahuku, hai ikamu bara worikau ina nahuku Pue Ala. Niampungi kamasalana rangami, hai ikamu wori ina naampungi Pue Ala. 38 Niwei i rangami, hai Pue Ala ina mowei wori irikamu. Hai apa au naweikau Pue Ala peisa rapandiri nodo pare bae au kehapiri radua-dua hai rapii-pii i lalu hambua popohoka, melumbea mani. Lawi hoka au nipake i rangami, iti wori au ina rapopohokaakau." 39 Napaliliu Yesu lolitaNa hai ngkora pandiri ide: "Ane ara hadua tobilo au monini hangka tobilona, batena ina manawohe rorodua i lalu kalolu tampo. 40 Nodo wori, bara ara toposikola au meliu karabilana hangko i guruna. Ane hopomi posikolana, hangko himbelari hai guruna." 41 Roo indo, Yesu mopahawe ngkora pandiri ide, Nauli: "Moapa hai nuparesa pupu i matana rangamu, moleri rangka kau au ara i matamu bara nuita? 42 Noumba pane peisa nuuliangaa rangamu: 'Halalu, mai kuingihi pupu matamu,' moleri rangka kau i matamu bara nuita? Ineeko mengkamaroa! Hangangaa nuingihi hampai rangka au ara i matamu, hangko manotori petotokimu moingihi pupu i matana rangamu." 43 "Bara ara kau au maroa au kadake wuana, hai bara ara kau au kadake au maroa wuana. 44 Niisa kamaroana hinangkana kau ane niitami powuana. Anggoro bara rapupu hangko i dui sumbali. Kau rodo bara mowua gambu. 45 Nodo wori i manusia. Tauna au maroa ina mohowara apa au maroa, lawi lalunda buke roa. Tauna au kadake ina mohowara apa au kadake, lawi lalunda buke dake. Lawi apa au ara i lalunta, iti wori au mesuwu hangko i humenta." 46 "Moapa hai nikakioNa Pue, agayana bara nipeulai hawaNgku? 47 Idemi ngkora pandiriKu: hema au mampehadingi hai mampeulai lolitaNgku peisa rapandiri nodo hadua tauna au mapande moaro sou. Ia mokae tampo napakaladu, nawoli hampai watu au maroho, hangko naarori souna i wongko watu iti. Toa uda kebuu, meumbalami owai morumpa souna, agayana bara madungka lawi souna raaro i wongko watu au maroho. 49 Agayana tauna au mampehadingi lolitaNgku hai bara napeulai, ia nodo hadua tauna au moaro souna i wongko tampo pea, bara mopake watu. Ane meumbala owai morumpa souna, ina liliu madungka duuna magero ope-ope."

Luke 7

1 Karoona Yesu mololita i tauna bosa, laomi i boea Kapernaum. 2 I boea iti, ara hadua tadulakonda surodado to Roma. Hawina tadulako iti rumihi kamahaina, ina mate, hai ia au napokakaya mpuu. 3 Kanahadina tadulako iti kaarana Yesu i lalu boea, natudumohe bahangkia totosaenda to Yahudi lao merapi tulungi i Yesu, bona mai mopakaoha hawina. 4 Kahawenda i Yesu, merapimohe, rauli: "Tadulako ide, hintoto mpuu Nutulungi, 5 lawi ia mampokaahike, ikita to Yahudi, hai mokira doina rapopoaro sou penombaaki." 6 Hangko inditi, laomi Yesu hihimbela hai ihira. Hungkumi Yesu i souna, tadulako iti motudumi bahangkia rangana lao mampohidupaa Yesu bona rauliangaa: "Tua, baraKo paraluu mai i soungku, lawi barana hintoto Nusondaki. 7 Hai masandaana lao Irio, lawi barana hintoto mampohidupaaKo. Kehapiri hantepo pea lolitaMu Nuuli, hangangaa maoha hawingku. 8 Kuisa Oyo au makuasa mobabehi nodo, lawi iko ide, ara wori au i wongkoku, hai ara worihe au kupohawaa. Ane rapana kupohawaa hadua surodado kuuliangaa: 'Laoko!' hangangaa lao. Ane kukakio surodado au ntanina: 'Maiko!' hangangaa mai. Ane kuuliangaa hawingku: 'Babehi iti!' hangangaa nababehi. Nodo wori Oyo Tua, apa au Nuuli inde, itimi au ina mewali i soungku." 9 Tingkara Yesu mampehadingi lolitana tadulako iti. Ido hai mampembalilingihe tauna bosa au meula Iria, Nauliangaahe: "Mahile ntepuu pepoinalaina tauna ide! Kehapiri i to Isaraeli, bara mani ara hadua Kuhumba au mahile pepoinalaina nodo tauna ide." 10 Roo indo, mesulemohe rangana tadulako iti lao i souna. Kahawenda inditi, maohami hawina au mahai. 11 Bara mahae hangko indo, laomi Yesu i boea au rahanga Nain. TopeguruNa hai bosa tauna ntanina lao worihe hihimbela hai Ia. 12 Hungkumohe i baba bente boea, moitamohe hadua tomate au rakowa lao i raoa boea. Tomate iti, hadua anantomoane, ana saduduana hadua tobemba. Bosa ampu boea lao i talumba mamporangai inana. 13 Kanaitana Pue Yesu towawine iti, maahi laluNa, hai Nauliangaa: "Ineemoko moteria!" 14 Nahungkukimi popakowa tomate iti hai Napetobo. Mengkaroomohe tauna au mokowa. Nauli Yesu: "Anantomoane! Mearomoko!" 15 Tuwo hulemi anantomoane au mate iti. Ia liliu mohuda hai mololita. Nauli Yesu irinana: "Ina, idemi anamu." 16 Tauna au moitahe apa au mewali iti, langamohe ope-ope, hai mepongkahe motoya Pue Ala, rauli: "Hadua nabi au makuasa mpuu ara i olonta! Hawemi Pue Ala irikita taunaNa." 17 Bambari iti tehawukami i humalele tamponda to Yahudi hai i ope-ope boea au hungku. 18 Topeguruna Yohane Toperiu mopahawe i Yohane ope-ope au nababehi Yesu. Ido hai Yohane mokakio rodua topeguruna, 19 nauliangaahe: "Laomokau i Yesu hai niuliangaa: 'Ba Oyo mpuu Datu Topehompo au nadandi Pue Ala? Ba ara mani au ntanina au kipegia?' " 20 Lao mpuumohe topeguruna au rodua iti, rauliangaa Yesu: "Ido hai maingkai i Tua, lawi natudungkai Yohane. NapekuneKo, ba Oyo mpuu Datu Topehompo au nadandi Pue Ala? Ba ara mani au ntanina au kipegia?" 21 I tempo iti wori, Yesu mopakaoha bosa tauna au mahai hangko i hakinda, Napopeloho seta hangko i tauna au napesawii, hai Napakaoha tobilo bona meitahe. 22 Mewali, Ia mohanaihe topeguruna Yohane, Nauli: "Mesulemokau, hai nipetumbuia Yohane apa au niita hai au nihadi: au bilo meitami, au palu molumaomi, au ketangga maohami, au bongo mehadimi, tauna au mate Kupatuwo hule, hai Ngkora Marasa Kupahawemi i tauna au meahi-ahi tuwonda. 23 Morasihe tauna au bara bata-bata lalunda Iriko." 24 I pesulenda topeguruna Yohane iti, Napepongkami Yesu mololita i tauna bosa kana i Yohane, Nauli: "Apa tunggaiami lao i Yohane i pada wungi hangkoya? Ba mampeinao peakau moita tiko au nawui himburu node hou node mai? Bara! 25 Mewali, apari au nipeinao lao nipeita? Ba mampeinaokau mampeita tauna au makara hampina? Bara wori, lawi tauna au makara hampinda hai au pebuku tuwonda maida peahe i souna datu. 26 Mewali, apari au nipeinao lao nipeita? Ba mampeinaokau mampeita nabi? Ane nodo, tou mpuu. Agayana Kuuliangaakau, meliu kamahilena tuwona Yohane hangko i nabi au ntanina. 27 Lawi Yohane iti au natunggai i lalu Sura Malelaha hangkoya. Nauli Pue Ala i AnaNa: 'Idemi suroNgku au ina Kutudu moiyoru hangko Irio, bona mopasilolonga raraMu.' " (Maleakhi 3:1) 28 Hai nauli mbuli Yesu: "Pehadingi maroa: hangko i ope-ope tauna au rapoanaka i lalu dunia ide, bara ara hadua au meliu kamahilena tuwona hangko i Yohane. Agayana mepongka ide-ide, morasi mpuuhe tauna au mengkoru i Pue Ala. Mogalori hadua tauna au tepakoi tuwona i lalu poparentana Pue Ala, mahile tuwona pane Yohane." 29 Lolitana Yesu iti rapehadingi ope-ope tauna, tepesua toperuru asele. Tauna bosa iti mampokanami ope-ope tunggaiana Pue Ala, lawi roomohe mampoperiu i Yohane. 30 Agayana to Parisi hai guru-guru agama mosapuakahe tunggaiana Pue Ala irihira, lawi barahe mampoperiu i Yohane. 31 Hai nauli mbuli Pue Yesu: "Ikamu au tuwo i tempo ide peisa rapandiri nodo anangkoi au mohuda-huda i pobalu-balua hai au mombekakiohe, rauli: 'Kiwawahakau monani-nani i lalu katana-tana, agayana barakau mau mampeulaingkai, Kiwawahakau moteteria, agayana bara worikau mau moteria hihimbela hai ikami.' 33 Lempona: Yohane Toperiu bara niunde. Iko wori, baraNa niunde. Kamaina Yohane, ia mopuasa hai bara moenu au melangui. Nisapuaka liliu, niuli: 'Ia napesuangi seta!' 34 KamaiNgku Iko Ana Manusia, maenuNa hai maandeNa. Agayana nisapuaka woriNa, niuli: 'Peita! Topehioro, tomalangu, ranganda toperuru asele hai tomadosa!' 35 Agayana nauri nodo, kamanotona rarana Pue Ala tongawa i lalu katuwonda tauna au mampeulai peundeaNa." 36 Ara hadua to Parisi, hangana Simo, au mokakio Yesu maande i souna. Lao mpuumi Yesu i souna. I tempo iti, mohudahe lawi ina maande. 37 I lalu boea iti, ara wori hadua towawine au doko mobabehi sala. Kanahadina Yesu ara maande i souna to Parisi, laomi moanti hambua pambolia lana wongi. Masuli mpuu holona. 38 Maimi towawine iti hungku-hungku i bitina Yesu. Ia moteria, pane mowurui bitiNa hai owai matana. Roo indo, nabowohi weluana napopoumpahi bitiNa. BitiNa naangki wori hai nabumbuhia lana wongi. 39 Kanaitana Simo babehiana towawine iti, nauli laluna: "Ane tauna ide tou-tou mpuu hadua nabi, hangangaa Naisa kahemana towawine au mampetobo, hai hangangaa Naisa wori kadana hintoto babehiana." 40 Ido hai nauli Yesu i to Parisi iti: "Simo, ara au Kupeinao Kuuliangaako." Nauli Simo: "Guru, ulimide." 41 Nauli Yesu: "Ara rodua tauna au moinda i hadua tauna au moweihe doi rapebolo. Indana hadua lima atuna doi pera, hai indana tohaduana lima pea pulona doi pera. 42 Anti kadana rabuku mobayari indanda, naulimi tauna au moweihe doi iti: 'Barapi paraluu nibayari indami.' Mewali, hangko i tauna au rodua iti, hema au ina meliu ahina i tauna au moweihe doi rapebolo?" 43 Nahanai Simo: "Moula iko, tauna au ngkaya indana iria." Nauli Yesu: "Tou pehanamu." 44 Roo indo, Yesu mototoki towawine iti hai mololita i Simo, Nauli: "Peita towawine ide. KahaweNgku inde inona, baraNa nupasilolongaa owai pobahoiana bitiNgku, moula adanta i torare. Agayana towawine ide mobahoi bitiNgku hai owai matana, pane naumpahi hai weluana. 45 Oyo, baraNa nutabe ba nuangki moula adanta i torare. Agayana towawine ide moangki liliu bitiNgku mepongka i kahaweNgku inona. 46 Oyo, bara nubumbuhi waaNgku hai lana moula adanta i torare. Agayana towawine ide mobumbuhi bitiNgku hai lana wongi au masuli holona. 47 Anti kamahilena ahina, dosana au ngkaya raampungimi. Agayana tauna au bara ngkaya dosana raampungi, haodi pea ahina." 48 Roo indo, nauli Yesu i towawine iti: "Teampungimi dosamu." 49 Ido hai mololitamohe tauna au maande sambela, rauli hadua hai hadua: "Hemari tauna ide, pane Nabuku moampungi dosa?" 50 Hangko inditi, nauli Yesu i towawine iti: "Anti pepoinalaimu, ido hai tekabahamoko hangko i huku dosamu. Mesulemoko. Roa ngkatuwo mamporangaiko."

Luke 8

1 Bara mahae hangko indo, Pue Yesu mampolumaongi boea au mahile hai au koi mopahawe Ngkora Marasa kana i poparentana Pue Ala. Ia raporangai liliu topeguruNa au hampulo hai rodua. 2 Ara worihe bahangkia towawine au mamporangai Yesu. Towawine iti au napakaohahe Yesu hangko i hakinda ba hangko i seta au mampesuangihe. Hangana au hadua, Maria au rakakio wori Magdalena. Maria iti, au napakaoha Yesu hangkoya i kanapesawiina pitu seta. 3 Hadua wori iami Yohana towawinena Kusa, topohawa i lalu souna Datu Herode. Susana meula wori hihimbela hai bosa towawine au ntanina. Ope-opehe motulungi Pue Yesu hai topeguruNa hangko i doinda haduduanda. 4 Ara liliuhe tauna au mai i Yesu hangko i boea-boeana. Kahawenda tauna bosa, Yesu mopahaweahe ngkora pandiri ide, Nauli: 5 "Ara hadua topobonde au lao mohawu. I pohawuna iti, ara tinuda au manawo i rara. Tinuda iti rapangka-pangka tauna hai ratilo tadasi duuna ope. 6 Ara wori tinuda au manawo i tampo au mowatu-watu. Tuwohe, agayana liliu malau lawi bangi tampona. 7 Ara wori au manawo i lalu dui. Pare iti tuwo sambela hai dui. Agayana kahopoana nabalungkuhi dui duuna mate. 8 Ara wori tinuda au manawo i tampo au marudu. Tuwo maroa tinuda iti alana ara wuana au hangatu belana hangko i tinudana." Roo mopahawe ngkora pandiri iti, nauli Yesu: "Hemakau au motalinga, nipehadingi maroa!" 9 Roo indo, topeguruNa mekune i Yesu ba apa lempona ngkora pandiri iti. 10 Nahanai Yesu: "Hangkoya, tewuniangi mani paturo kana i poparentana Pue Ala. Ide-ide Naweikau Pue Ala pekiri bona niisa lempona paturo iti. Agayana tauna bosa, Kupaturohe hai ngkora pandiri, bona lempona rawuniangiahe. 'Meitatohe, agayana barahe moisa lempona apa au raita. Mehaditohe, agayana barahe moisa tunggaiana apa au rahadi.' 11 Idemi lempona ngkora pandiriKu inona: tinuda au rahawu iti, lempona Ngkorana Pue Ala. 12 Arahe tauna au peisa rapandiri nodo tinuda au manawo i rara. Mohadi mpuuhe Ngkorana Pue Ala, agayana Datu Tokadake mopawuli lalunda, duuna barahe mepoinalai, hai barahe tekabaha hangko i huku dosanda. 13 Ara worihe tauna au peisa rapandiri nodo tinuda au manawo i tampo au mowatu-watu. Kamohadinda Ngkorana Pue Ala, tou-tou matana lalunda. Mepoinalaimohe, agayana pepoinalainda iti bara maroho, nodo tuda-tuda au bara mouaka. Ido hai ane molambihe kapari anti pepoinalainda i Ngkorana Pue Ala, mousulihe hai barapohe mepoinalai. 14 Ara worihe tauna au rapandiri nodo tinuda au manawo i lalu dui. Mohadi mpuuhe Ngkorana Pue Ala, agayana mopailalu liliu peahe katuwonda i lalu dunia ide, hai mampeinao peahe morampu peawa dunia. Buke lalunda hai ngkaya pakana peundeanda au kadake. Ope-ope iti mopaara pea kadanda tinda, alana barapohe mepoinalai hai bara mobundu Ngkorana Pue Ala i lalu katuwonda. 15 Ara worihe tauna au rapandiri nodo tinuda au manawo i tampo au marudu. Karahadina Ngkorana Pue Ala, liliuhe motarima i kanoto-notona hangko i lalunda mpuu. Hai mantaha mpuuhe i pampeulainda Ngkorana Pue Ala duuna mowua i lalu katuwonda." 16 "Bara ara hadua tauna au mohuwe hulo hai nabobongi kori ba nawoli i woi koina. Hulo batena rawoli i paidaana bona pewangkana raita ope-ope tauna au mesua. 17 Nodo wori, ope-ope paturoNgku au tewuniangi mani batena ina tebungkahi. Hai ope-ope lolitaNgku au tewuniangi mani batena ina tongawa. 18 Ido hai Kuuliangaakau, nipehadingi maroa-roa Ngkorana Pue Ala. Lawi tauna au mampoinalai Ngkorana Pue Ala, rapakanoto lalunda bona tetambai apa au ara irihira. Agayana tauna au barahe mampoinalai Ngkorana Pue Ala, nauri arami haodi au raisa, hangangaa raala hule." 19 Hambela tempo, inana hai halaluna Yesu hawehe lawi mampeinaohe mohidupa hai Ia, agayana barahe peisa anti kabosanda tauna au ara inditi. 20 Ara hadua tauna au mololita i Yesu, nauli: "Guru, inaMu hai halaluMu, arahe i raoa mampeinao mampohidupaaKo." 21 Agayana nauli Yesu: "Hema-hema au mampehadingi hai mampeulai Ngkorana Pue Ala, ihirami halaluNgku hai ihirami inaNgku." 22 Hambela tempo, Yesu hai topeguruNa mesawihe i duanga. Nauliangaahe Yesu: "Laomoke i tanda orupena rano." Meangka mpuumohe. 23 I lalu poduanganda, letami Yesu. Bara mahae hangko indo, unga pea hawe himburu mahile i rano morumpahe. Duanganda narumpa balumba, alana ina buke owai, hai ina tiri. 24 TopeguruNa laohe morua Yesu, rauliangaa: "Guru! Guru! Tulungingkai. Ina marugike!" Mearomi Yesu, mokambaroami himburu hai balumba, alana mengkaroo mpuu himburu, hai unga pea lene rano. 25 Hangko inditi, naulimi Yesu i topeguruNa: "Moapari hai baraNa nipoinalai?" Tingkara hai langamohe. Mololitahe, rauli hadua hai hadua: "Makuasa ntepuu tauna ide! Mogalo himburu hai balumba, moula hawaNa!" 26 Hangko inditi, mopaliliumohe poduanganda duunda hawe i tampo Gerasa au ara i tanda orupena rano hangko i tampo Galilea. 27 I tampo Gerasa iti, ara hadua ampu boea au napesuangi seta au bosa. Tauna iti, mahaemi bara naunde mehampi, hai bara maida i sou. I talumba pea paidaana. Bosami belana napesawii seta. Nauri rahilu hai rante hai rakampai liliu, agayana rante iti batena pea nabotu-botu liliu, hai ia melangka pea lao i pada wungi, lawi naanti kuasanda seta au mampesawii. Mewali, i pendauluna Yesu hangko i duanga lao i lore, maimi tauna au napesuangi seta iti mampohidupaa. Kamoitana Yesu, meraroami hai molingkudu i lindoNa. Yesu motudumohe seta iti bona melohohe, agayana nauli tauna iti masisimbuku: "Yesu, Anana Pue Ala au i suruga! Moapari hai maiKo? Kuperapi bona ineena wongkoya Nupopeahi-ahi!" 30 Mekunemi Yesu i tauna iti: "Hema hangamu?" Nahanai: "Legion." ("Legion", lempona "i sabuna" lawi bosa mpuu seta au mampesawii.) 31 Seta iti mamperapi mpuuhe i Yesu bona ineehe Napopeloho lao i karahukuanda seta. 32 Bara karao hangko inditi, arahe boe hambanguna tanganda masui i tabingke bulu. Raperapi seta iti bona Napaliuhe Yesu mesua i boe iti. Napaliu mpuuhe. 33 Mewali, melohomohe seta hangko i tauna iti, hai liliuhe mesua i boe. Pesuanda i boe, melangkamohe boe iti hai mengkanawohe hangko i tabingke i lalu rano, pane matehe maliso. 34 Karaitanda tauna au mokampai boe apa au mewali iti, melangkamohe lao i boea hai i bonde au hungku mopahawe apa au raita i ranganda. 35 Roo indo, mai mpuumohe ampu boea i Yesu mampeinao moita apa au mewali. Kahawenda i Yesu, moitahe tauna au napesawii seta inona, mohuda nodo tauna biasa i holana Yesu, mebadu hai manotomi pekirina. Ido hai langamohe. 36 Tauna au moita apa au nababehi Yesu inona, mopatuntuahe noumba kaNapakaohana. 37 Ido hai ope-ope tauna i tampo Gerasa merapi i Yesu bona padu hangko i tamponda, lawi langa mpuuhe. Mewali mesawi mbulimi Yesu i duanga hihimbela hai topeguruNa bona mesulehe. 38 TangaNa Yesu mesawi i duanga, tauna au napesawii seta inona merapi bona lao hihimbela hai Ia. Agayana bara napaliu Yesu, Nauliangaa: 39 "Mesulemoko lao i soumu hai nupololitaahe hambomboeamu apa au nababehiako Pue Ala." Lao mpuumi mopahawe apa au nababehia Yesu i humalele boeana. 40 I pesulena Yesu hangko i tanda orupena rano, matanamohe tauna bosa mampohidupaa, lawi mahaemi rapegia. 41 Mai worimi hadua tadulako sou penombaa i boea iti, hangana Yairus. Kamoitana Yesu, molingkudumi i lindoNa merapi bona Yesu lao i souna, 42 lawi anana towawine au mahai ina mate. Anana towawine iti iami ana sadudua, tinuwuna hampulo hai rompare. Laomi Yesu monontohi souna Yairus, hai i tanga rara bosa tauna mombeupi-upi duuna mapari nahadi Yesu i olonda. 43 I olonda tauna bosa iti, ara hadua towawine, hampulomi hai rompare nahumba liliu, bara mengkangkaroo. Nauri bosami belana rapakulii, bara ara kamaohana. 44 Maimi towawine iti mohungkuki Yesu hangko i taleuNa hai mampetobo wuntu baduNa. Kanapetobona, unga pea teompo wahena. 45 Mekune Yesu: "Hema au mampetoboNa?" Mesapuhe ope-ope. Nauli Peturu: "Guru, bosa ntepuu tauna au motolelikike, mombeupi-upihe mogaguKo." 46 Nauli Yesu: "Batena ara au mampetoboNa! Kuisa, lawi ara kuasa au mesuwu hangko i wataNgku." 47 Naisami towawine iti kanaisana Yesu babehiana. Moradami anti kalangana, hai mai molingkudu i lindona Yesu. I olonda tauna au bosa, towawine iti mopahawemi apa tunggaiana mampetobo baduNa hai kamaohanami hangko i hakina. 48 Yesu mouliangaa: "AnaNgku, maohamoko lawi mepoinalaiko Iriko. Mesulemoko, hai roa ngkatuwo mamporangaiko." 49 Tangana mani Yesu mololita, hawemi hadua suro hangko i souna Yairus au mouliangaa Yairus: "Tua, matemi anamu. Ineemoko mopakasusa Guru." 50 Kanahadina Yesu lolitana iti, Nauliangaa Yairus: "Ineeko langa. Ane nupoinalaiNa, ina maoha anamu." 51 Kahawenda i souna Yairus, Yesu bara mopaliu tauna bosa mesua i paturuana anangkoi iti; batena pea Peturu, Yohane, Yakobu hai inana hai umana anangkoi iti au peisa mesua. 52 Ope-ope tauna au mogulu inditi moteriahihe anangkoi au mate. Agayana nauli Yesu: "Ineemokau moteria. Anangkoi ide, barato mate, leta pea." 53 Karahadina lolitaNa, raele-eleri, lawi raisami kamatena. 54 Roo indo, Yesu mokingkimi tayena anangkoi iti hai Nauliangaa: "Mearomoko anaNgku!" 55 Moinao hulemi anangkoi iti, hai liliu mearo. Roo indo, Yesu motuduhe bona anangkoi iti rapaande. 56 Tingkara mpuumohe tosaena anangkoi iti. Agayana nakontohe Yesu, bona inee rauli-uli i hema pea apa au mewali iti.

Luke 9

1 Yesu mokakiohe topeguruNa au hampulo hai rodua, hai Naweihe kuasa hai roho mampopeloho ope-ope seta hai mopakaohahe tauna au mahai. 2 Natuduhe lao mopahawe bambari kana i poparentana Pue Ala hai mopakaohahe tauna au mahai. 3 Nauliangaahe Yesu: "Ineekau moanti apa-apa i polumaomi. Ineekau moanti lai ba tas ba baku ba doi. Inee worikau moanti badumi morontau. 4 Ane ratarimakau tauna i sou haogu, maidamokau inditi duumi padu lao i boea ntanina. 5 Ane hawekau i boea hai barakau ratarima ampu boea, nipalehi boea iti, hai nitaronta awu au mentaka i palanta bitimi, tandana barapi ikamu au mohuru ane Pue Ala mohukuhe." 6 Karoona Pue Yesu mopaturohe, meangkamohe lao i boea-boeana moanti Ngkora Marasa hai mopakaohahe tauna au mahai iumba pea. 7 I tempo iti, Herode Antipas au moparenta i Galilea. Ia mohadi ope-ope au nababehi Yesu, ido hai wuli laluna. Lawi ara au manguli: "Yesu iami Yohane Toperiu au tuwo hule." 8 Ara wori au manguli: "Yesu iami nabi Elia au hawe mbuli." Hai ara wori au manguli: "Yesu iami hadua nabi hangkoya au tuwo hule." 9 Nauli Herode: "Hangkoya kutudu tauna mobohoki waana Yohane. Mewali, hemari Yesu ide? Bosami belana kuhadi tauna mololita kana Iria." Ido hai Herode mohaoki rara mampohidupaa Yesu. 10 I pesulenda topeguruna Yesu au hampulo hai rodua, mopahawehe i Yesu ope-ope au rababehimi i boea-boeana. Roo indo, Yesu moanti topeguruNa lao i paidaa au boa hungku i boea Betsaida. Tunggaiana Yesu bona mopalehihe tauna bosa. 11 Agayana tauna bosa moisa kalaonda, ido hai meulamohe i Yesu. Kahawenda i Yesu, Ia motarimahe hai mopaturohe kana i poparentana Pue Ala. Hai hema pea au mahai, Napakaoha. 12 Ina tampumi alo, laomohe topeguruNa au hampulo hai rodua i Yesu, rauliangaa: "Guru, idemi paidaa au boa. Agina Nutudumohe tauna bosa lao i boea au hungku bona mohaokihe paandenda hai paturuanda." 13 Agayana nahanai Yesu: "Ikamu au mopaandehe." Rahanai topeguruNa: "Apami pae au kiweihe? Lawi au ara irikami, batena pea lima oguna roti hai rombaa ikane. Peisato asala laongkai hampai meholo paande bona handa tapaandeahe tauna bosa ide." 14 (Kabosanda kira-kira lima sabuna tobalilo, barahe teimba towawine hai anangkoi.) Nauli Yesu i topeguruNa: "Nituduhe tauna bosa iti mohuda motobu-tobu, lima pulona i lalu hantobu." 15 Apa au natuduahe Yesu, rapeulai mpuumi topeguruNa. 16 Mohudamohe ope-ope, naalami Yesu roti au lima oguna hai ikane au rombaa, mengoa i langi mekakae i Pue Ala. Roo nodo, Nabise-bisemi roti hai ikane iti, pane Naweihe topeguruNa bona rakira-kiraahe tauna bosa. 17 Maandemohe ope-ope duunda mabuhu. Karoonda maande, topeguruNa moguluhe pentarana, hampulo hai rombingka. 18 Hambela tempo, Yesu mekakae haduduaNa, hai topeguruNa hawehe Iria. Mekunemi Yesu i topeguruNa: "Moula pangulinda tauna bosa, Iko ide hemaNa?" 19 Rahanai: "Arahe au manguli Yohane Toperiu au tuwo hule. Ara worihe au manguli nabi Elia. Ara worihe au manguli Oyo hadua nabi hangkoya au tuwo hule." 20 Napekune mbulihe, Nauli: "Ane pelambiami, Iko ide, hemaNa?" Nahanai Peturu: "Oyomi Datu Topehompo au nadandi Pue Ala!" 21 Agayana nakonto mpuuhe Yesu bona inee hampai rauli i hema pea. 22 Nauli mbulimi Yesu: "Iko, Ana Manusia, hangangaa molambi ngkaya kapari. Ina rasapuakaNa totosae boea, kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama. Ina rapapateNa agayana i kataluna alona ina tuwo huleNa." 23 Hangko inditi, Yesu mouliangaahe ope-ope tauna: "Hema au mampeinao meula Iriko, hangangaa mokabaha peundeana haduduana hai alo-alona mohalea kau popakuana. Ane nodo, hangko peisari meula Iriko. 24 Hema au mokabaha peundeana haduduana anti peulana Iriko kehapiri rapapate, iami au molambi katuwo maroa. Agayana hema au mampeulai peundeana haduduana bara molambi katuwo maroa. 25 Apa bunduna morampuke ope-ope peawa i dunia ide, ane barake molambi katuwo maroa i alo pobotusi? 26 Hema au maea mopangaku peulana Iriko hai mampokaea paturoNgku, Iko wori ina maea mopangaku kaiana topeulaNgku i kahaweNgku hule hangko i suruga. I tempo iti, Iko, Ana Manusia, ina mendaulu mai hangko i suruga, hai ina meawaNa anti kuasaNgku hai kuasana UmaNgku hai peawanda malaeka au malelaha. 27 Nipehadingi maroa apa au Kuuliangaakau ide: arakau inde au ina moita poparentana Pue Ala hangko damanikau mate." 28 Ualu alona hangko i pepaturoNa iti, Yesu moanti Peturu, Yohane hai Yakobu mempanai lao i wongko bulu bona mekakae. 29 Tangana Yesu mekakae, tebalikimi lindoNa, hai hampiNa mengkila-ngkila. 30 Unga pea arahe rodua nabi au molololita hai Ia, iami Musa hai Elia. 31 Mewangka hai meawa mpuuhe au rodua iti. Mampololita amihe kapatena hai pengkaorena Yesu au hangangaa mewali i Yerusale. 32 I tempo iti, letahe Peturu hai rangana. Pearonda, moitamohe Yesu, meawa mpuu wataNa, hai rodua tauna arahe i holaNa. 33 I kapadunda tauna au rodua iti mopalehi Yesu, Peturu mouliangaa: "Guru, maroa mpuu ane maidake inde! Agina kibabehi talu oguna bambaru, haogu Irio Pue, haogu i Musa, hai haogu wori i Elia." (Agayana bara naisa apa au nahowara.) 34 Tangana mani Peturu mololita, hawemi gawu mobalungkuhihe. Langamohe moita gawu iti. 35 Unga peahe mohadi hambua wotu hangko i lalu gawu au manguli: "Idemi AnaNgku au Kupilei. Nipehadingi lolitaNa!" 36 Karoonda mohadi lolita iti, moitamohe Yesu haduduaNa pearai. Apa au raita topeguruNa au talu iti, bara hampai rapopololita i hema pea. 37 Kahalona, mendaulumohe hangko i wongko bulu, hai bosahe tauna mai mampohidupaa Yesu. 38 Ara hadua tobalilo i olonda tauna bosa au mekakio, nauli: "Guru! Tulungina! Peitaana wongkoya anangku. Ia ana saduduangku. 39 Ane napesuangi seta, monganga-ngangari hai morada-rada watana, duuna mowire ngangana. Seta iti mampopeahi-ahi liliu. 40 Kuperapimi i topeguruMu bona tokadake iti rapopeloho, agayana bara rabuku." 41 Nauli Yesu i tauna bosa: "Noumbarikau dide? Moapari pane bara mani maroho pepoinalaimi? Nisapuaka mani peundeana Pue Ala! Hangkia mani kamahaena ina hihimbelaNa hai ikamu? Hangkia mani kamahaena hangangaa Kutaha peewami?" Roo indo, Nauliangaa tauna iti: "Anti mai anaMu!" 42 Tangana mani anangkoi iti molumao monontohi Yesu, watana nadungka mbulimi seta au mampesawii, hai morada-rada. Yesu mokambaroa seta iti, alana maoha anangkoi iti. Roo indo, nauli Yesu: "Alamide anamu. Maohami." 43 Tingkara mpuumohe ope-ope tauna moita kamahilena kuasana Pue Ala. Tanganda mani tauna bosa mampotingkara ope-ope tanda kuasa iti, nauli Yesu i topeguruNa: 44 "Nipehadingi maroa-roa lolitaNgku ide: Iko Ana Manusia, ina rahuhuNa i kuasa manusia au kadake." 45 Agayana topeguruNa bara moisa tunggaiana lolitana Yesu, lawi tewuniangi mani lempona irihira. Bara worihe bai mekune Iria apa lempona lolitaNa. 46 Hambela tempo, mombehahanaimohe topeguruna Yesu, ba hema hangko i olonda au meliu kamahilena tuwona. 47 Naisa Yesu apa au ara i lalunda. Ido hai Naalami hadua anangkoi, Napopeangka i holaNa, 48 hai Nauliangaahe: "Hema au modoko hai au motulungi anangkoi ide anti peulana Iriko, lempona Ikomi au nadoko. Hai hema au modokoNa, bara Iko pea au nadoko, agayana modoko wori Pue Ala au motuduNa. Hema au mengkaiwoi laluna, ia mpuumi au mahile tuwona." 49 Nauli Yohane: "Guru, ara kiita hadua tauna au mampopeloho seta i lalu hangaMu, agayana kikonto lawi ia bara meula irikita." 50 Nauli Yesu i Yohane: "Inee rakonto, lawi hema au barakau moewa, lempona iami au hihimbela hai ikamu." 51 Hungkumi tempona Yesu ina mengkaore lao i suruga, Ia mopakanotomi tunggaiaNa lao i Yerusale. 52 Natudumi bahangkia topeguruNa moiyoru. TopeguruNa au ratudu iti mehupemohe i hambua boeanda to Samaria bona mopasilolongahe ope-ope au raparaluu i kahawena Yesu. 53 Agayana ampu boea iti, barahe mau motarima Yesu, lawi raisa tunggaiaNa lao i Yerusale. 54 Karaisana Yakobu hai Yohane kadanda mau motarima Ia, merapihe i Yesu, rauli: "Pue, ane Nuunde, kiperapi bona api hangko i langi mopapatehe ampu boea ide!" 55 Agayana Yesu mampembalilingihe, hai Nakambaroahe. 56 Roo indo, liliumohe lao i boea ntanina. 57 Tanganda molumao, ara hadua tauna au mouliangaa Yesu: "Iumba pea kalaoaMu, kupeinao meula Irio!" 58 Nahanai Yesu: "Serigala ara kalolunda, hai tadasi ara haranda, agayana Iko, Ana Manusia, bara ara sou au Kupaturui." 59 Roo indo, nauli Yesu i tohaduana: "Meulako Iriko." Agayana nahanai tauna iti: "Pue, Nupaliuna hampai lao motawu umangku." 60 Nauli Yesu: "Pogiangaamohe tomate motawu hangka tomatenda. Agayana oyo, laomoko mopahawe bambari kana i poparentana Pue Ala!" 61 Ara wori hadua au mouliangaa Yesu: "Pue, kuunde mpuu meula Irio. Agayana Nupaliuna hampai mesule mepalakana i halalungku." 62 Nauliangaa Yesu: "Tauna au mepongka mopajeko, bara peisa membalili i taleu. Nodo wori tauna au mampeinao meula Iriko agayana mobuhuinao liliu apa pea au napalehi, bara hintoto mewali topobago i lalu poparentana Pue Ala."

Luke 10

1 Roo indo, Pue Yesu mopilei pitu pulona topeguruNa au ntanina hai Natuduhe rorodua moiyoru i ope-ope boea au ina Nakalaongi. 2 Nauliangaahe: "Tauna bosa nodohe pare au mangka. Ngkaya pare au mangka, agayana topepare barahe bosa. Ido hai hangangaa niperapi i ampu bonde bona natuduhe tauna lao mepare i bondena. 3 Laomokau, agayana hangangaa maroa-roakau. Lawi Kutudukau lao i olonda tauna au kadake. Ikamu nodo ana dimba i olonda serigala. 4 Ineekau moanti dompe ba tas ba kandupa. Ineekau metabe mahae-hae i tanga rara. 5 Ane mesuakau i lalu sou, hangangaa niuliangaa ampu sou: 'Tabea! Roa ngkatuwo hangko i Pue Ala hawe irikamu!' 6 Ane maroa laluna ampu sou motarimakau, batena ina nawati Pue Ala. Agayana ane bara naunde motarimakau, bara ina molambi pewati hangko i Pue Ala. 7 Ane ratarimakau, ineekau melimba-limba. Maidakau i sou iti duumi meangka lao i boea ntanina. Niande hai nienu apa au raweikau lawi hintoto mpuu ane topobago molambi sarona. 8 Ane mesuakau i lalu hambua boea hai ratarimakau, niande apa au raweikau. 9 Nipakaoha tomahai au ara i lalu boea iti, hai niuliangaahe ampu boea: 'Ina hawe poparentana Pue Ala irikamu.' 10 Agayana ane mesuakau i lalu hambua boea hai barakau ratarima, laomokau i rara mahile hai niuliangaahe: 11 'Mogalo awu hangko i boeami au mentaka i palanta bitingki, kitaronta i lindomi bona niisa barapi ikami au mohuru ane Pue Ala mohukukau. Agayana maroa-roakau, lawi barapi mahae ina hawe poparentana Pue Ala!' 12 Kuuliangaakau, i alo pobotusi kahopoa dunia, ina meliu pehukuna Pue Ala i tauna iti pane pehukuNa i ampu boea Sodomo hangkoya." 13 "Marugikau to Korasim hai to Betsaida! Ngkaya mpuumi tanda kuasa au Kubabehi i boeami, agayana bara mpuukau menoso hangko i dosami. Ane rapana tanda kuasa iti Kubabehi i lalu kota Tirus hai Sidon, kemahaemohe menoso hangko i dosanda, nauri barahe to Yahudi. Kemangalamohe waru ngkasusa rapohampi, hai watanda raawui, tanda katebalikinami lalunda. 14 I alo pobotusi kahopoa dunia, ina rumihi mpuu pehukuna Pue Ala irikamu pane pehukuNa i to Tirus hai to Sidon. 15 Hai ikamu wori to Kapernaum! Ba nipehangu ina naangkakau Pue Ala hawe i suruga? Bara! Ina Natendekau i lalu naraka!" 16 Roo indo, Yesu mololita mbuli i topeguruNa, Nauli: "Hema au motarima lolitami, himbelami lolitaNgku au natarima. Hema au mosapuakakau, himbelami Iko au nasapuaka. Hai hema au mosapuakaNa, himbelami Pue Ala au nasapuaka, lawi Iami au motuduNa." 17 Bahangkia kamahaena hangko indo, mesulemohe topeguruNa au pitu pulona. Matana mpuu lalunda, rauliangaa Yesu: "Pue, mogalori seta, mengkoru worihe irikami, hai kipopelohohe i lalu hangaMu." 18 Nauli Yesu: "Kuitami Datu Tokadake manawo hangko i langi nodo kila! 19 Nipehadingi lolitaNgku: Kuweimokau kuasa moiheki ile ba alipaa hai kuasa monangi ope-ope kamarohona iwalinta. Bara ara hadua au peisa mopakarugikau. 20 Agayana nauri nodo, inee nipokatana pengkorunda seta irikamu. Aginari nipokatana kateukinami hangami i lalu suruga." 21 I tempo iti, Yesu nakuasai Inao Malelaha, hai hangko i kamatanana laluNa, Nauli: "O Uma, Ampu langi hai dunia! KutoyaKo, lawi ope-ope au tewuniangi hangkoya Nupopaisaamohe tauna au i woi tuwonda, agayana Nuwuniangiahe tauna au mapangka posikolanda hai tauna au mapande. Lawi nodomi peundeaMu, Uma." 22 Roo indo, nauli mbuli Yesu: "Ope-ope naweimoNa UmaNgku. Bara ara hadua au moisaNa Iko Anana Pue Ala, batena pea UmaNgku au moisaNa. Nodo wori, bara ara au moisa UmaNgku, batena pea Iko AnaNa hai hema pea au Kupopaisaa." 23 Hangko inditi, bona dati rahadi tauna, Pue Yesu membalili i topeguruNa, Nauliangaahe: "Morasi mpuukau, lawi niitami ope-ope ide. 24 Lawi hangkoya arahe bosa nabi hai datu au mampeinaohe moita apa au niitami, agayana bara raita. Mampeinao mpuuhe mampehadingi apa au nihadi, agayana bara rahadi." 25 Ara hadua guru agama to Yahudi au mampeinao mampetandaka Yesu. Napekune: "Guru, apa au hangangaa kubabehi bona molambina katuwo maroa au bara mokahopoa?" 26 Nauli Yesu: "Apa au teuki i lalu Aturana Musa? Apa au nubasa inditi?" 27 Nahanai guru agama iti: "Au kubasa, node: 'Nipokaahi Pue Ala, Ampumi, i sukana kabulana lalumi, i sukana pekirimi, i sukana rohomi, hai i sukana kapandemi.' Hai 'nipokaahi rangami nodo pampokaahimi watami haduduami.' " 28 Nauli Yesu: "Kanami pehanamu. Babehimide nodo, bona molambiko katuwo maroa." 29 Agayana guru agama iti mampeinao mopakanoto babehiana. Ido hai nauli: "Hemahe rangangku au hangangaa kupokaahi?" 30 Nahanai Yesu: "Ara hadua tobalilo au molumao hangko i Yerusale hawe i boea Yeriko. I tanga rara, tauna iti rapohidupaa toperampaki. Mamperampaimohe anu-anuna hai hampina, hai watana rapapahai duuna malimpu. Kahopoana rapalehi tedampa i tanga rara. 31 I tempo iti, ara hadua tadulako menomba au moliu i rara. Kamoitana tauna au marugi iti, naliu pea i hambali rara. 32 Nodo wori ara hadua topobago i Souna Pue Ala au moliu inditi. Kamoitana tauna au marugi iti, naliu pea i hambali rara. 33 Bara mahae hangko indo, moliu wori hadua to Samaria i rara iti. Kamoitana tauna au marugi iti, maahi laluna iria. 34 Laomi i tauna iti, nabahoi belana mopake lana wongi hai anggoro, pane nawewehi. Roo indo, napopesawimi i darana, naanti lao i sou posanggaraha, hai nakadipura inditi. 35 Kahalona madondo, naalami rompeka doi pera, nawei ampu sou, nauliangaa: 'Nukadipura hampai tauna ide. Ane mesulena mai deade hai doi ide bara mani handa, ina kubayari ope-ope.' " 36 Roo indo, napekunemi Yesu i guru agama iti, Nauli: "Moula polambiamu, hangko i tauna au talu inona, hema au mewali rangana tauna au rapakarugi iti?" 37 Nahanai guru agama: "Tauna au motudungia ahina." Nauli Yesu: "Kanami. Ido hai hangangaa nubabehi wori nodo." 38 Hangko indo, Yesu mopaliliumi polumaona hihimbela hai topeguruNa, duuna mehupehe i hambua boea. I lalu boea iti, ara hadua towawine au rahanga Marta au morora Yesu. 39 Ara wori hadua halaluna Marta au towawine, hangana Maria. Maria iti mohuda i lindona Yesu hai mampehadingi liliu lolitaNa. 40 I tempo iti, Marta rumpu i Maria, lawi ngkaya bagona morora torare. Ido hai laomi Marta i Yesu, nauliangaa: "Pue, halalungku ide barana nadurei. Haduduangku pea mobago! Nuuliangaa bona ia mai modureina." 41 Nauli Pue Yesu: "Marta! Inee karao inaomu, hai inee mampopengaa nupekiri. 42 Katouana, ara hampaka au paraluu; hangangaa mampehadingike Ngkorana Pue Ala. Iti au maroa ntepuu, hai itimi au napilei Maria. Hai apa au napilei Maria bara peisa raala hangko iria."

Luke 11

1 Hambela tempo, Yesu lao mekakae. KarooNa mekakae, hadua topeguruNa mouliangaa: "Pue, Nupaturo wongkamia mekakae, nodo Yohane Toperiu mopaturo worihe topeguruna." 2 Nauliangaahe Yesu: "Ane mekakaekau, niuli node: Uma, kipakahile hangaMu au malelaha. Nupopewali poparentaMu i dunia. 3 Nuweingkai paandeki au handa i alo ide. 4 Nuampungi salangki, lawi ikami wori moampungi salanda rangangki irikami. Hai ineengkai Nupogiangaa rakelo." 5 Nauliangaa mbulihe Yesu: "Pandirina, ane ara hadua hangko irikamu au lao i rangana i tanga kaindi, nauli: 'Ene, nuwei wongkoya talu oguna roti, 6 lawi ara torarengku au hangko hawe, hai bara ara apa-apa au ina kuwei.' 7 Agayana ia mehana node: 'Ineena nuganggu. Tegilimi baba. Anangku, letamohe ope-ope hihimbela hai iko. Barana peisa mearo. Barako peisa kuwei ba apa-apa.' 8 Mewali noumbami? Nauri ia rangamu, bara naunde mearo hai moweiko ba apa-apa. Agayana ane barako maea mamperapi liliu, kahopoana ia ina mearo hai moweiko apa au nuparaluu. 9 Mewali Kuuliangaakau: perapimide i Pue Ala, ina Naweikau. Haokimide apa au niparaluu i Pue Ala, ina nilambi. Tidongkomide baba, ina Nabungkahiakau. 10 Lawi hema au merapi ina rawei. Hema au mohaoki ina molambi. Hema au motidongko baba, ina rabungkahia. 11 Ba arakau au mowei ile i anami ane anami merapi bau? 12 Ba arakau au mowei alipaa ane merapi tulu manu? Bara! 13 Kehapirikau kadake, niisa mani mowei apa au maroa i anami. Apa mani Umami au ara i suruga! Ia ina mowei Inao Malelaha i tauna au merapi Iria." 14 Hambela tempo, ara hadua tauna au raanti i Yesu. Tauna iti napesawii seta, hai bara peisa mololita. Yesu mampopelohomi seta iti hangko i watana, alana peisa mololita. Tingkaramohe tauna bosa. 15 Agayana ara worihe tauna au manguli: "KuasaNa iti hangko i Beelsebul, datunda ope-ope seta. Ido hai peisa mampopeloho seta." 16 Ara worihe au mampeinao mohaoki kanawoana Yesu. Merapihe i Yesu bona Napopaitaahe tanda kuasa bona tongawa kahangko i Pue Alana. 17 Agayana naisari Yesu apa au ara i lalunda. Ido hai Nauliangaahe: "Ane pandirina ara hadua datu, hai tauna bosa i lalu kadatuana mosisala liliuhe hai mombeewa, kadatua iti bara ina mantaha. Ane tauna hantina paka mosisala, ina marugi pohintuwunda tina iti. 18 Nodo wori i kadatua seta. Niuli, mampopelohoNa seta hai kuasa hangko i Beelsebul, datunda ope-ope seta. Agayana ane Datu Tokadake moewa hangka tokadakena, batena ina magero kadatuana. 19 Niuli mampopelohoNa seta hai kuasa hangko i Beelsebul. Agayana ara wori rangami au mampopeloho seta. Kuasa apa au rapake rangami iti mampopeloho seta? Manoto kuasana Pue Ala. Mewali, hangko i babehianda rangami iti, tongawami kadana tou lolitami au manguli mampopelohoNa seta hai kuasana Datu Tokadake. 20 MampopelohoNa seta hangko i kuasana Pue Ala. Itimi au mopakanoto kahawenami poparentana Pue Ala i olomi. 21 Datu Tokadake peisa rapandiri nodo hadua tobalilo au maroho au mokampai souna. Ane handa parewa pombealana, ihi souna bara peisa raala. 22 Agayana ane mai hadua au meliu kamarohona, topokampai sou iti peisa naewa hai nanangi. Parewa pombealana ina naala hai ope-ope ihi souna ina nakira-kiraahe rangana. Nodo wori, ane Iko mampopeloho seta, lempona Kunangimi Datu Tokadake. 23 Hema au bara hihimbela hai Iko, iami iwaliNgku. Hema au baraNa motulungi mobago, iami au moewaNa." 24 "Tauna kadake au tuwo tempo ide peisa rapandiri nodo hadua tauna au napesuangi seta. Padumi seta hangko i tauna iti, hai molulumao i pada wungi mohaoki paidaana. Anti kadana ara au nalambi, ido hai naulimi: 'Agina mesule peana lao i paidaa au kupalehimi hangkoya.' 25 Pesulenami lao i tauna au napalehi hangkoya, naita tauna iti nodo sou au tekawohi malelaha hai tekadipura maroa. 26 Ido hai laomi mokakio pitu hangka setana au meliu kakadakenda hangko iria. Laomohe mesua i tauna au napalehimi hangkoya, hai maidamohe inditi. Kahopoana, tetambaimi kameahi-ahina tauna iti hangko i nguru-nguruna." 27 Karoona Yesu mololita nodo, ara hadua towawine i olonda tauna bosa au mouliangaa: "Morasi mpuu towawine au mampoanakaKo hai au mopatomiKo!" 28 Agayana nahanai Yesu, Nauli: "Ngkalinari! Au morasihe iami tauna au mampehadingi hai mampeulaihe Ngkorana Pue Ala." 29 Tanganda tauna bosa motoleliki Yesu, Napaliliumi lolitaNa irihira, Nauli: "Kadake ntepuukau au merapi bona Kupopaitaakau tanda kuasa. Agayana bara ara tanda kuasa au ina rapopaitaakau. Au ina rapopaitaakau, batena pea tanda nodo au mewali i nabi Yunus hangkoya. 30 Hangkoya Yunus mewali tanda i ampu boea Niniwe. Nodo wori Iko Ana Manusia ina mewali tanda i tauna au tuwo ide-ide. 31 I alo pobotusi kahopoa dunia, datu towawine hangko i Selatan ina rapatuwo hule hihimbela hai ikamu au tuwo ide-ide, hai ia ina motudungiakau salami. Lawi datu towawine iti hawe hangko i tampona au karao, mampeinao mampehadingi lolitana kapandena Datu Salomo. Agayana arami i olomi au meliu kamahilena tuwoNa hangko i Salomo, hai bara nipoinalai lolitaNa. 32 Nodo wori i alo pobotusi kahopoa dunia, ampu boea Niniwe ina rapatuwo hule hihimbela hai ikamu au tuwo ide-ide, hai ihira ina motudungiakau salami, lawi menosomohe hangko i dosanda i pampehadinginda lolitana nabi Yunus. Agayana ide-ide arami i olomi au meliu kamahilena tuwoNa pane nabi Yunus, hai bara nipoinalai lolitaNa." 33 "Bara ara hadua tauna au mohuwe hulo hai nabobongi. Hulo batena nawoli i paidaana bona pewangkana raita ope-ope tauna au mesua. 34 Matamu iami hulona watamu, lawi ane maroa matamu, manoto petotokimu. Agayana ane wura matamu, makaindi ntepuu petotokimu. 35 Nodo wori hai lalumu. Hangangaa nupamaroa-roa, bona lalumu au napamabaa Pue Ala inee nupamakaindi. 36 Ane mabaa lalumu lawi nasimbaki pewangkana Pue duuna barapi ara au makaindi, ina mabaa wori ope-ope katuwomu nodo apa au nawangka hulo." 37 Karoona Yesu mololita, ara hadua to Parisi au mokakio lao maande i souna. Lao mpuumi maande. 38 Tingkaramohe to Parisi moita Yesu maande, lawi bara hampai memando moula ada agamanda. 39 Ido hai Yesu mouliangaa: "Ikamu to Parisi nodo hadua tauna au mobahoi paenua hai tabo i raoana pea. Agayana i lalumi, kadake mpuukau hai nipokaelu anu-anuna rangami. 40 Ntuli mpuukau! Bara watanta pea au napopewali Pue Ala. Ia mampopewali wori lalunta. 41 Apa au ara irikamu hangangaa niweihe tauna au meahi-ahi tuwonda. Ane nodo nibabehi, ina mewali mpuukau tauna au malelaha. 42 Marugikau to Parisi! Madota mpuukau mampeulai parenta au koi. Mogalori tuda-tuda i tabangaami nodo tangkada hai kulapare, nipopenomba hangkira hampulo i Pue Ala moula parentana Musa. Agayana parenta au mahile au manguli hangangaa nibabehi apa au manoto i rangami hai hangangaa nipokaahi Pue Ala, bara nipeulai. Katouana parenta itiri au hangangaa nipeulai, hai inee wori nikabaha peulami i parenta au koi. 43 Marugikau to Parisi! Lawi matanakau ane rapopohudakau i pohudaa au raadai i lalu sou penombaa. Matanakau ane rabilakau tauna bosa i pobalu-balua. 44 Marugikau, lawi ikamu nodo talumba au bara mokatandaa. Talumba iti raihe-iheki tauna, agayana bara raisa kaarana ngkaya pakana au merikai i laluna. Nodo wori ikamu, maroa i raoa peakau, agayana kadake lalumi." 45 Hadua guru agama to Yahudi mouliangaa Yesu: "Ee Guru, ane nodo lolitaMu, ikami wori au Nusalai!" 46 Mehana Yesu: "Marugi worikau guru agama! Lawi ikamumi au mopahaleangaa tauna bosa hai parenta hai ada agama au mantimi, agayana barahe niunde motulungi. Mogalori hangkau karawemi bara nipake modureihe. 47 Marugikau! Nipakaroa liliu talumbanda nabi au hangkoya, agayana nodokau toiyorumi au mopapatehe nabi iti. I babehia iti, nipokana babehianda toiyorumi. 49 Pue Ala moisa kakadakena babehiami. Babehiami iti himbela hai babehianda toiyorumi au kadake. Ido hai Nauli Pue Ala node: 'Ina Kutuduhe nabi-nabi hai suro-suroNgku lao irihira. Hantangahe ina rapapate, hantangahe ina rapopeahi-ahi.' 50 Mewali, ido hai tauna au tuwo i tempo ide ina rahuku anti karapapatenda ope-ope nabi hungkana dunia ide rapopewali 51 mepongka i karapapatena Habeli hawe-hawe i Sakaria au rapapate i tabangaa Souna Pue Ala i olonda sou au malelaha hai meja pointua popenomba. Tauna au tuwo i tempo ide ina rahuku anti ope-ope babehia iti! 52 Marugikau guru agama! Katouana, keikamumi au hangangaa mopaturo rangami bona moisahe noumba rara lao i Pue Ala. Agayana ikamuri haduduami bara mounde mampeulai rara iti, hai nihombo worihe tauna au mampeinao moula rara au manoto." 53 Kapaduna Yesu hangko inditi, rumpu ntepuuhe guru agama hai to Parisi. Ido hai raoaka mopaara ngkaya pampekune au rapekune Iria, 54 lawi mohaokihe kanawoana pololitaNa.

Luke 12

1 Arahe tauna i sabuna au mai mampeinao moita Yesu, mombeupi-upihe alana mombepangka-pangkahe. I tempo iti, Yesu mouliangaahe topeguruNa: "Maroa-roakau i raginda to Parisi. Ineekau meguru i to Parisi, lawi maroahe i raoa agayana kadake lalunda. 2 Agayana ope-ope au ara i lalunda ina tewungkehi. Lawi ope-ope au ratuko ina tebungkahi, hai ope-ope au rawuniangi ina tongawa. 3 Mewali, apa au nipololita i tanga kaindi batena ina tewungkehi i tanga pualo. Hai apa au nikanenia rangami i lalu soumi au tetuko, batena rabambari i humalele boea." 4 "Halalu, nipehadingi maroa lolitaNgku: ineekau mampokalanga tauna au mampeinaohe mopapatekau, lawi bara ara kuasanda mohukukau duuna kamahae-haea. 5 Agayana au hangangaa nipokalanga iami Pue Ala. Lawi Pue Ala makuasa mopapate watami, hai makuasa wori motendekau i lalu naraka. Tou mpuu au Kuuliangaakau, Iami au hangangaa nipokalanga. 6 Lima baana dena peisa rapobalu rompeka pea doi see. Agayana nauri nodo, bara ara hambaa au bara nakadipura Pue Ala. 7 Apa mani ikamu. Mogalori weluami, naisa Pue Ala kangkayana. Mewali ineekau langa. Melumbu pekadipurana Pue Ala irikamu pane pokadipuraNa dena au bosa." 8 "Pehadingi maroa lolitaNgku: hema au mopangaku peulana Iriko, Ana Manusia, i lindonda tauna, ia wori ina Kupangaku i UmaNgku i lindonda malaekana Pue Ala. 9 Agayana hema au mosapuakaNa i lindonda tauna, ia wori ina Kusapuaka i lindonda malaekana Pue Ala. 10 Hema au mosapuakaNa, Iko Ana Manusia, peisa mani teampungi salana. Agayana hema au mosapuaka Inao Malelaha, barapi peisa raampungi salana. 11 Ane raantikau i tadulako agama ba i topoparenta boea anti peulami Iriko, ineekau langa ba apa au ina niuliangaahe ba noumba pehanami. 12 Lawi i tempo iti, Inao Malelaha ina mopagurukau apa au hangangaa nihowara." 13 Ara hadua tauna hangko i olonda tauna bosa au mai i Yesu, nauli: "Guru, Nuuliangaa halalungku bona naweina wongkoya kirangku hangko i sosoranda tosaengki." 14 Nahanai Yesu: "Halalu, hema au moangkaNa mewali topetanga-tangaimi au mampokiraakau sosoranda tosaemi?" 15 Roo indo, nauli Yesu i tauna bosa: "Mainga-ingakau hai maroa-roakau, ineekau mampeinao morampu anu-anu dunia. Lawi kehapiri ngkaya anu-anumi, barari iti au mopaara katuwo maroa." 16 Ido hai napahawe Yesu ngkora pandiri ide, Nauli: "Ara hadua topebuku, ngkaya tampona hai maroa tuda-tudana. 17 Nauli laluna topebuku iti: 'Apa au hangangaa kubabehi? Barapi handa tambaruku kupambolii parengku.' 18 Kahopoana nahumba akala, nauli: 'Agina tambaru au koi ide kubaliki, hai kuaro au mahile, bona inditi kuwoli ope-ope parengku hai anu-anungku. 19 Roo indo, barapona paraluu mobago, lawi ngkaya pamboliku, handami kupake bahangkia parena. I tempo iti, ina maande hai maenu peana i lalu katana-tana!' 20 Agayana nauliangaari Pue Ala: 'Ee tontuli! Kaindi ide, inaomu ina raala. Mewali, ope-ope au nugulu iti, hemami ampuna?' " 21 KarooNa mopahawe ngkora pandiri iti, nauli Yesu: "Nodomi kamaruginda tauna au mampeinao morampu peawa dunia. Meahi-ahi tuwonda i lindona Pue Ala." 22 Nauli Yesu i topeguruNa: "Ido hai Kuuliangaakau: inee karao inaomi ba niuli: 'Apami wei au taande?' Inee karao inaomi ba niuli: 'Apami au tapohampi?' 23 Lawi katuwomi melumbu hangko i paande hai pehampi. 24 Nipeitahe tadasi kaloa. Barahe mowia, barahe mepare, bara ara tambarunda. Nauri nodo, Pue Ala batena mopaandehe. Apa mani ikamu. I peitana Pue Ala, meliu katuwomi pane katuwonda tadasi. 25 Apami pobunduana ngkaya au nipekiri? Kehapiri karao inaomi mampekiri mampopengaa, barakau peisa motambai tinuwumi nauri hambengia pea. 26 Mewali, ane bara nibuku mobabehi au koi iti, moapari hai nipokalanga mampopengaa? 27 Nipeita bunga au tuwo i tanga mpada. Barahe mobago, barahe mandau. Agayana Kuuliangaakau, mogalori Datu Salomo au pebuku ntepuu, hampina bara himbela peraena hai bunga iti. 28 Mewali, ane Pue Ala mampoperae hehi i pada au tuwo ide-ide hai rahuwe kahalo, apa mani ikamu! Meliu pekadipurana Pue Ala irikamu. Mewali, moapari hai bara niharunga pekadipuraNa iti? 29 Inee karao inaomi ba niuli: 'Apami wei au taande hai taenu? Apami wei au tapohampi?' 30 Ope-ope iti rapepekiri liliu tauna au bara moisa Pue Ala. Agayana inee nipokalanga iti, lawi ope-ope au niparaluu, naisa haha Umami au i suruga. 31 Mewali, hangangaa nipaiyoru poparentana Pue Ala i lalu katuwomi, hai hinangkana au niparaluu batena Naweikau." 32 "Nauri barakau bosa, ineekau langa, ikamu au meula Iriko. Lawi hangko i kabulana laluNa, Pue Ala Umami mopileikau molambi katuwo maroa i lalu poparentaNa. 33 Ido hai Kuuli, nipobalumi anu-anumi, hai holona niweihe tauna au meahi-ahi tuwona. Lawi ane nibabehi nodo, niwoli anu-anumi i lalu pundi au bara peisa mahepa, lempona, i lalu suruga. Anu-anumi iti bara ina matanta, lawi bara peisa rapanangka hai bara peisa naande bubu. 34 Niwolimi anu-anumi i lalu suruga, lawi iumba kaarana anu-anumi, inditi wori lalumi." 35 Roo indo, napahawe Yesu ngkora pandiri ide, Nauli: "Hangangaa mainga-inga liliukau hai hangangaa masilolonga mpuukau, bona ineekau napatingkara ba apa pea. Ikamu hangangaa nodokau hawi au mampegiahe ampunda mesule hangko i posusaa petauna. Hawi iti, tekadipura hampinda, masilolonga liliuhe, hai hulonda tuwo liliu. Ane hawemi ampunda motidongko baba, liliu rabungkahia. 37 Morasihe hawi au mainga-inga hai mampegia duuna ampunda hawe. Lawi ampunda iti ina mangala komo naweweha i pekona, napopohudahe, hai narorahe. 38 Morasi mpuuhe hawi au mepegia hai masilolonga i kahawena ampunda, kehapiri i tanga kaindi ba liu hangko indo. 39 Hangangaa nipailalu ngkora pandiri ide: ane naisa ami ampu sou impira kahawena topanangka, batena mainga-inga; bara napogiangaa mesua i lalu souna. 40 Ido hai hangangaa mainga-ingakau, lawi bara niisa impira kahaweNgku Iko Ana Manusia." 41 Napekune Peturu i Yesu: "Pue, hema au Nutunggai i lalu ngkora pandiri iti, ba ikami pea ba tauna bosa worihe?" 42 Nahanai Pue Yesu: "Nipailalu ngkora pandiri ide: ara hadua hawi au manoto laluna hai au peisa napoinalai ampuna. Ia naangka ampuna motosaengi hawi ntanina hai mourusi paandenda alo-alona. 43 Morasi mpuu katuwona hawi iti, ane i pesulena ampuna, nahumba tangana mampopolumao bagona. 44 Hawi iti batena ina naangka ampuna mokadipura ope-ope anu-anuna. 45 Agayana noumba ane bara maroa poantina hawi iti? Nauli laluna: 'Bara ina polo hawe ampuku,' alana barapi mampopolumao bagona. Napepongkami mopapahaihe hangka hawina maroa towawine maroa tobalilo. Ia maande hai maenu liliu duuna malangu-langu. 46 Agayana, unga pea ina hawe ampuna i alo hai i jaa au bara nahaharunga. Hawi iti ina napapahai duuna mate hai napahimbela hai tauna au bara moisa Pue Ala. 47 Hadua hawi au moisa peundeana ampuna, agayana bara mainga-inga hai bara nababehi peundeana ampuna, hawi iti batena rapapahai ntepuu. 48 Agayana ane ara hadua hawi au bara woya moisa peundeana ampuna hai mobabehi au sala, mangaa pea karapapahaina. Lawi hema au rawei ngkaya, ngkaya wori au ina raperapi hangko iria. Hai ane ngkaya au rapoinalaia hadua tauna, ngkaya wori au ina rahaoki hangko iria." 49 "MaiNa moanti api i dunia. Maroa mpuu ane api iti rore. 50 Agayana ara mani kapari au hangangaa morumpaNa. Ina masusa laluNgku duuna mewali. 51 Inee niharunga kamaiNgku ide ina mopahintuwu tauna. Bara! KamaiNgku ide ina mampoposisala tauna. 52 Mepongka ide-ide, tauna hantambi ina mosisalahe. Pandirina, ane ara lima i lalu hantambi, ina mosisalahe lawi talu meula Iriko, hai rodua bara. 53 Au rapouma ina moewa anana tobalilo, hai anana tobalilo ina moewa umana. Au rapoina ina moewa anana towawine, hai anana towawine ina moewa inana. Au rapopenganti ina moewa maniana, hai maniana ina moewa pengantina." 54 Nauli mbulimi Yesu i tauna bosa: "Ane niita gawu tanda i katampua alo, niuli ina keuda, hai keuda mpuu. 55 Ane mewui himburu hangko i selatan, niuli ina madii, hai batena mewali nodo. 56 Mengkamapande mpuukau! Niisa mampekatandai tanda i langi hai i dunia, agayana bara niisa mampekatandai apa au nababehi Pue Ala i tempo ide." 57 "Ikamu ide, moapari pane bara nipokana apa au manoto? 58 Agina nipokana apa au manoto i tempona mani ara katepakami. Ane rapana, ara hadua tauna au mampeinao mosalaiko i lindona tadulako boea, hangangaa modamekau i tempomi mani i tanga rara. Lawi ane barakau modame, ina naanti mpuuko lao i topobotusi, hai topobotusi iti ina mohuhuko i pulisi, hai pulisi ina mopusako i lalu tarunggu. 59 Tou mpuu au Kuuliangaakau: barapoko tekabaha hangko i lalu tarunggu ane bara mani piri indamu nubayari."

Luke 13

1 I tempo iti, arahe tauna au mopahawe i Yesu kana i bahangkia to Galilea au napapate Pilatu tanganda mohuhu popenombanda i Pue Ala. 2 Kanahadina Yesu lolitanda, Nauli: "Ba nipehangu to Galilea iti rapapate nodo lawi melumbu dosanda hangko i ranganda? 3 Bara! Agayana ane barakau menoso hangko i dosami, batena worikau rahuku. 4 Ara wori hampulo hai ualu tauna au mate lawi nadungkangi sou au mapangka i Siloam au ara i Yerusale. Ba nipehangu kapatenda iti mewali nodo lawi melumbu dosanda hangko i ope-ope tauna ntanina i Yerusale? 5 Bara! Agayana ane barakau menoso hangko i dosami, batena worikau rahuku." 6 Roo indo, napaliliumi Yesu lolitaNa hai ngkora pandiri ide, Nauli: "Ara hadua tauna au motuda kau ara i bondena. Hambela tempo, laomi ampu bonde bona mampeita ba ara wuana. Agayana bara huba haogu wuana. 7 Ido hai nauli ampu bonde iti i topokadipura bondena: 'Peita, i lalu talu parena, maina moparesa kau ide, agayana bara huba haogu wuana au kulambi. Mewali, nutiwi peami! Apa bunduna tuwo inde, mopaope pea karudu tampo.' 8 Agayana nahanai topokadipura bondena: 'Ampu, nupogiangaa hampai tuwo hampare mani. Ina kubahi patoana, hai kuwoli awu bona marudu. 9 Mole mowua pae pare mai. Ane bara mowua, hangko kutiwiri.' " 10 Hambela tempo, Yesu mepaturo i sou penombaa i alo Satu, alo penombaanda to Yahudi. 11 Inditi, ara hadua towawine au hampulomi hai ualu parena mahai, lawi napesuangi seta. Towawine iti bungku, bara nabuku meangka togo. 12 Kanaitana Yesu towawine iti, Nakakiomi mai, Nauliangaa: "Ina, maohamoko hangko i hakimu." 13 Roo indo, Napetobomi towawine iti. Unga pea manoto bengona, meangkami, hai motoyami Pue Ala. 14 Agayana ara inditi hadua tadulako sou penombaa au koi inaona moita Yesu mopakaoha tauna i alo penombaa. Ido hai nauli i tauna bosa: "Ini alona, peisake mobago. I alo-alo iti, peisakau mai mampopepakaoha, inee i alo penombaa!" 15 Nahanai Pue Yesu: "Ikamu, maroa i raoa peakau! I alo penombaa, ope-ope tauna mokabaha japinda hai baulanda hangko i gimpunda bona raanti lao i raoa rapaenu. 16 Inde, ara hadua towawine au pemuleana Burahima; hampulomi hai ualu parena nahilu Datu Tokadake. Bara pae hintoto ane towawine ide rakabaha hangko i karatakana i alo penombaa?" 17 Lolitana Yesu iti mopakaeahe iwaliNa, agayana tauna bosa mampokatana ope-ope au nababehi Yesu iti. 18 Napaliliu Yesu lolitaNa, Nauli: "Ane poparentana Pue Ala hawe i dunia, noumba pewalina? Poparentana Pue Ala nodo lihu hahawi i lalu ngkora pandiri ide: ara haogu lihu hahawi au naala hadua tauna, hai nahawuka i bondena. Lihu hahawi iti tuwo hai kamahile-hilea, duuna mewali nodo hangkau kau. Hawemohe tadasi mobabehi haranda i daana." 20 Napahawe mbuli Yesu hampaka ngkora pandiri i tauna bosa, Nauli: "Poparentana Pue Ala nodo ragi i lalu ngkora pandiri ide: 21 Ara ragi au naala hadua towawine, nagalomi hai tapu au ngkaya alana membongke ope-ope." 22 I polumaona Yesu lao i Yerusale, Ia mampolumaongi ngkaya boea au mahile hai au koi, mopaguru tauna. 23 Ara hadua tauna au mekune i Yesu: "Pue, ba haodi pea tauna au ina molambi katuwo maroa au bara mokahopoa?" Nahanai Yesu: 24 "Au molambi katuwo maroa, peisa rapandiri nodo hadua tauna au mesua i baba au maigu. Hangangaa nipari-pari mesua i baba au maigu iti tangana mani tebungkahi. Lawi ane hawe tempona baba iti natuko ampu sou, bosa tauna ina mampeinaohe mesua, agayana barapohe peisa. Mewali ane meangka manikau i raoa, ina mekakiokau merapi bona baba rabungkahiakau. Ina niuli: 'Pue, bungkahia wongkamia baba!' Ina Nahanai: 'Barakau Kuisa, hai bara Kuisa kahangko iumbami mai.' 26 Ina niuliangaa: 'O Pue! Maande hai maenu sambelamongkai hai Oyo! MepaturomoKo i lalu boeangki!' 27 Agayana ina nahanaikau ampu sou: 'Barakau Kuisa, hai bara Kuisa kahangko iumbami mai. Pelohokau hangko inde, ikamu ope-ope au kadake babehiami.' 28 I tempo iti, ina niita toiyorumi hangkoya nodo Burahima, Isaki hai Yako hai ope-ope nabi. Ina mohudahe matana-tana i lalu poparentana Pue Ala. Agayana ina moteteriakau hai mantodiha liliukau, lawi ratukoakau baba, hai ikamu i raoakau. 29 Bosa tauna au barahe to Yahudi ina mewali taunaNa Pue Ala i lalu poparentaNa. Ina maihe hangko i humalele dunia, mohudahe hai maandehe matana-tana i lalu poparentana Pue Ala. 30 Kahopoana, tauna au tepaibokoa tuwonda ina mewali tepaiyorua. Hai tauna au tepaiyorua tuwonda ina mewali tepaibokoa." 31 I tempo iti, arahe bahangkia to Parisi au mai i Yesu, rauliangaa: "PadumoKo hangko inde, hai laoKo i boea ntanina, lawi ara tunggaiana Datu Herode mopapateKo." 32 Yesu mouliangaahe: "Niuliangaa topeakalangi iti node: Alo ide hai kahalo Kupopolumao mani pobagoNgku mampopeloho seta hai mopakaoha tauna au mahai. Agayana i kataluna alona, ina hopomi bagoNgku. 33 Agayana kehapiri nodo, hangangaa molumao liliuNa monontohi Yerusale. Lawi bara hintoto ane hadua nabi rapapate i raoa kota Yerusale. 34 To Yerusale, to Yerusale! Nipapate nabi-nabi. Hai tauna au natuduakau Pue Ala, niwatuihe. Bosa belana Kupeinao moona tayeNgku mokalapuikau nodo hambaa manu ntina au motoboki anana i woi kapina, agayana bara niunde. 35 Bona niisa: ina napalehikau Pue Ala! Tou mpuu Kuuliangaakau, barapoNa niita, duuna hawe tempona niuli: 'Pue Ala mowati tauna au mai i lalu hangaNa!' "

Luke 14

1 Hambela tempo i alo penombaa, Yesu lao maande i souna hadua tadulakonda to Parisi. Tangana i sou iti, bosa tauna mototoki lawi mohaokihe kanawoaNa. 2 I tempo iti wori, hawemi hadua tauna au mahai mangkawae. 3 Yesu mekune i guru agama hai to Parisi au ara inditi, Nauli: "Moula atura agamanta, ba peisake mopakaoha tomahai i alo penombaa, ba bara?" 4 Guru-guru agama hai to Parisi iti, barahe mehana. Mewali, Yesu mokingkimi tomahai iti, Napakaoha hai Natudu mesule. 5 Roo indo, Nauliangaahe: "Ane rapana ara anami ba japimi au manawo i tibubu i alo penombaa. Ba nipogiangaa i lalu tibubu? Ba nihore, kehapiri i alo penombaa?" 6 Agayana bara ara hadua au bai mohanai pampekunena Yesu iti. 7 I sounda to Parisi iti, Yesu moita hadua torare au mampilei pohudaa au teadai. Ido hai Yesu mopaturohe hai ngkora pandiri ide, 8 Nauli: "Ane rakakioko lao i posusa petauna, ineeko mohuda i pohudaa au teadai. Mole pae ara tauna ntanina au rakakio au melumbu karabilana hangko irio. 9 Ane nodo, ampu sou ina mouliangaako node: 'Pelimba! Ia mohuda inde.' Ina maeako melimba lao mohuda i taleu. 10 Mewali, ane rakakioko lao i posusa, agina mohudako hampai i taleu, bona ampu sou ina mouliangaako: 'Ene, maike mohuda i pohudaa au maroa i lindo.' Ane nodo, ina rabilako i lindonda tauna bosa. 11 Hema au mampemahile ina rapaiwoi, hai hema au mengkaiwoi ina rapakahile." 12 Roo indo, Yesu mololita i to Parisi iti, Nauli: "Ane mokakioko tauna mai i posusamu, maroa pualo ba kaindi, ineeko mokakio rangamu, halalumu, hai topebuku i lalu boeamu. Lawi ihira, batenda ina mokakio woriko, hai apa au nubabehi iti ina tehurungi. 13 Agayana ane mopaarako susa, hangangaa nukakio tauna au meahi-ahi tuwonda, au bara masilolonga watanda, au palu hai au bilo. 14 Ane nodo babehiamu, ina nawatiko Pue Ala, lawi bara rabuku tauna iti mohurungi babehiamu. Apa au nubabehi iti ina nahurungi Pue Ala i karapatuwonda hule ope-ope tauna au maroa babehianda." 15 Tanganda maande, ara hadua torare au mohadi lolitana Yesu inona. Ido hai nauli i Yesu: "Morasi mpuu tauna au ina maande hihimbela hai Pue Ala i lalu poparentaNa." 16 Agayana nauli Yesu i tauna iti: "Hambela tempo ara hadua tauna au mobabehi posusa mahile, hai bosa tauna nakakio. 17 Masilolongami ope-ope, ampu susa motudumi hawina lao mouliangaahe tauna au rakakio: 'Laomoke maande, lawi masilolongami ope-ope.' 18 Agayana ope-opehe au rakakio, ara penggolianda pane barahe peisa lao i posusana. Hadua au nguru-nguruna rakakio manguli: 'Hangko meholona tampo, hai hangangaa lao hampai kupeita. Merapina ampu, barana peisa lao.' 19 Ara mbuli hadua au manguli: 'Hangko meholona lima bokona japi, hai hangangaa laohe hampai kupopopajeko. Merapina ampu, barana peisa lao!' 20 Ara mbuli hadua au manguli: 'Hangko rataunana! Mewali, barana peisa lao.' 21 Pesulena hawina, ia mopahawe i ampuna pehananda tauna au rakakio. Rumihi mpuu karumpuna ampu susa iti, ido hai nauliangaa hawina: 'Laomoko hoholiga i rara mahile hai i penga-penga rara i boea. Nukakio mai ope-ope tauna au meahi-ahi tuwonda, au bara masilolonga watanda, au bilo, hai au palu.' Lao mpuumi hawina iti moula hawana ampuna. 22 Pesulena mbulimi, nauli i ampuna: 'Ampu, hawamu kupopolumaomi, agayana bara mani buke soumu, ara mani pohudaa.' 23 Ido hai ampu susa iti mouliangaa: 'Lao mbuliko i raoa boea bona nubambari posusa ide iumba pea, maroa i rara au mahile maroa i rara au koi. Hangangaa nupasimbukuhe tauna mai, bona soungku buke. 24 Lawi tou mpuu kuuliangaakau: bara huba hadua tauna au kukakio nguru-nguruna ina mampemina paandeku!' " 25 Bosa tauna meula i Yesu i lalu polumaoNa. Yesu mampembalilingimohe, Nauli: 26 "Nipehadingi, ikamu au mampeinao meula Iriko: hema au melumbu pampokakayana inana, umana, towawinena, anana, halaluna, ba watana haduduana hangko i ahina Iriko, ia bara peisa mewali topeulaNgku. 27 Nipehadingi, ikamu au mampeinao meula Iriko: hema au bara mau mohalea kau mombehape hai meula Iriko, bara peisa mewali topeulaNgku. 28 Ane ara hadua hangko i olomi au mampeinao moaro haogu sou au mahile, hangangaa nupepekiri hampai popobayarina poarona soumu iti, ba ina handa doimu ba bara. 29 Lawi ane nupopeangka ariina, agayana ope doimu hangko damani roo, ina raele-eleko ope-ope tauna au moita. 30 Ina rauli: 'Ae! Tauna ide mampeinao moaro sou mahile, agayana bara handa doina!' 31 Nodo wori, ane ara hadua datu au moanti surodadona au hampulo sabuna bona mobungka hadua datu au ara rompulo sabuna surodadona, agina datu iti mampepekiri hampai, ba nabuku moewa iwalina ba bara. 32 Lawi ane naisa kadana nabuku moewahe, i tempona karao mani, ia peisa motudu bahangkia surona lao modame hai iwalina." 33 Napaliliu Yesu lolitaNa, Nauli: "Nodo wori ikamu, agina nipepekiri hampai apa au hangangaa nibabehi bona mewalikau topeulaNgku. Lawi ane bara niunde mokabaha ope-ope au ara irikamu, barakau peisa mewali topeulaNgku." 34 "Bure, mobundu ntepuu. Agayana ane matawaa, peisa pae rapakebure hule? 35 Kehapiri rapopakarudu pea tuda-tuda, barapi mobundu. Aginami ratende. Hemakau au mohadi lolitaNgku ide, nipehadingi maroa!"

Luke 15

1 Hambela tempo, bosa toperuru asele hai tauna ntanina mai i Yesu lawi mampeinaohe mampehadingi lolitaNa. Tauna iti raimba tauna au kadake babehianda. 2 Ara worihe to Parisi hai guru-guru agama au moitahe. Mohume-humemohe, rauli: "Ae! Ia mohimada hai tomadosa, hai maande sambelahe!" 3 Ido hai Yesu mopahaweahe ngkora pandiri ide, 4 Nauli: "Ane rapana ara hadua rangami au ara dimbana hangatu baana. Ane matanta hambaa, apa au nababehi? Batena napalehi dimbana au hahio pulona hai hahio i pada, hai lao mohaoki hambaa au matanta duuna nalambi. 5 Ane nalambi hule, matana mpuu. Anti kamatanana, nahompomi dimbana hai naanti hule lao i gimpuna. 6 Roo indo, mokakiomi himadana hai hintonggina, nauliangaahe: 'Mosusamoke! Lawi dimbaku au matanta kulambi hulemi.' 7 Nodo wori i suruga, ane hadua tauna au madosa menoso hangko i dosana, melumbu kamatanana Pue Ala mampokatana tauna iti pane hahio pulona hai hahio tauna au manoto au bara paraluu menoso." 8 Napaliliu Yesu lolitaNa hai ngkora pandiri ide, Nauli: "Pandirina ara hadua towawine au mowoli hampulo pekana doi pera. Ane matanta hampeka, apa au nababehi? Ia lao mohuwe hulo hai mokawohi souna. Batena nahaoki duuna nalambi. 9 Kanalambina, ia mokakiomi rangana hai hintonggina, nauli: 'Maimoke mosusa! Matana mpuuna, lawi kulambi hulemi doingku au matanta.' 10 Nodo wori kamatananda malaekana Pue Ala mampokatana hadua tomadosa au menoso hangko i dosana." 11 Nauli mbuli Yesu: "Pandirina, ara hadua uma au ara rodua anana, tobalilo ope-ope. 12 Au toadi mouliangaa umana: 'Uma, nuweimona hampai kirangku hangko i anu-anumu.' Mewali, umanda mokira-kiraamohe anu-anuna i anana au rodua iti. 13 Bahangkia alona roo indo, anana au toadi mampobalumi kirana hai molumao hawe i tampo au karao. Inditi, ia mopaope mbero doina i babehia au bara hintoto. 14 Opemi doina, arami rimi mahile i lalu tampo iti, duuna meahi-ahi tuwona. 15 Laomi mampedurei i hadua ampu boea bona molambi paandena. Ampu boea iti motudumi mokampai boena. 16 Anti kamarimina, naunde woya moande paande boe. Nauri nodo, bara ara hadua au mowei paande. 17 Kahopoana, mokatuinaomi umana, hai nauli laluna: 'Mogalori topobago i souna umangku, melabi-labi paandenda, agayana iko ide, ina mateohona. 18 Mewali, ina mesulena lao i umangku, hai ina kuuliangaa: Uma, masalamona i Pue Ala hai irio. 19 Barapona hintoto nukakio anamu. Agina nuimbana hawimu.' 20 Roo indo, mesulemi lao i umana. Karao mani hangko i souna, umana moitami anana. Anti kamaahina, melangkami lao mampohidupaa, nakalapui hai naangki. 21 Nauli anana iti: 'Uma, masalamona i Pue Ala hai irio. Barapona hintoto nukakio anamu.' 22 Agayana umana mokakiomohe topobagona, nauliangaahe: 'Holigakau mai! Nianti mai hampi au makara nibaduia. Nipusa sisikale i karawena, hai nikandupai. 23 Roo indo, laomokau mopakala ana japi au marudu hai nisambale. Ina mosusake hai maandeke i katana-tana! 24 Lawi anangku ide matemi hangkoya, agayana tuwo hulemi. Matanta hangkoya, agayana kulambi hulemi.' Mewali mosusamohe i katana-tana. 25 I tempo iti, anana au towutu ara i bonde. Pesulena hangko i bonde, hungkumi i sou, mohadimi topotulali hai topodero. 26 Ido hai mokakiomi hadua topobagona umana, pane napekune ba apa au tangana rababehi. 27 Nahanai topobago iti: 'Adimu hawe hulemi! Umamu motudumi tauna mosambale ana japi au marudu, lawi anana au matanta nalambi hulemi i kamaroa-roana.' 28 Masodo mpuu anana au towutu iti, alana bara mau mesua i lalu sou. Umana lao mowawaha mesua. 29 Agayana nauli: 'I pare-parena madotana mobago irio, Uma. Bara hambela kusapuaka hawamu. Nauri nodo, apa au nubabehiana? Mogalori hambaa towau, bara mani ara au nuweina bona kubabehi posusa hihimbela hai himadangku. 30 Anamu au hangko mesule iti motende mbero anu-anumu i towawine au kadake babehiana, agayana i pesulena ide, nusambaleari japi!' 31 Nahanai umana: 'Anangku, oyo maida liliuko hihimbela hai iko. Ihi soungku, oyo wori ampuna. 32 Nauri nodo, hintoto mpuuke mosusa i katana-tana, lawi adimu au mate hangkoya, tuwo hulemi. Matanta hangkoya, agayana talambi hulemi.' "

Luke 16

1 Roo indo, Yesu mopahawe ngkora pandiri ide i topeguruNa, Nauli: "Ara hadua topebuku au ngkaya doina. Ia moangka hadua tauna mokadipura doina hai anu-anuna. Agayana arahe tauna au mosalai topobagona iti, rauliangaa ampuna: 'Topobagomu iti motende ntoo pea doimu!' 2 Ido hai topebuku iti mokakiomi topobagona, nauliangaa: 'Ara bambari au rapahaweana au mosalaiko i pobagomu. Mewali, hangangaa nupetudungiana ope-ope suramu. Oyo barapi ina mokadipura doingku hai anu-anungku.' 3 Nauli laluna topobago iti: 'Oo, apami au hangangaa kubabehi? Nakabahamona ampuku hangko i bagongku. Ane motongkona bonde, bara kubuku, hai maeana merapi-rapi.' 4 Hangko indo, nauli laluna: 'Aa, ide-ide kuisami! Lawi ina rakabahana hangko i bagongku, agina mohaokina hampai rangangku au bosa, bona ihira motarimana i lalu sounda.' 5 Mewali, ia mokakiohe ope-ope tauna au moinda i ampuna. I tauna au nguru-nguruna, nauli: 'Hangkia indamu i ampuku?' 6 Nahanai tauna iti: 'Hangatu belena lana.' Nauli topobago iti: 'Idemi sura indamu. Mohudamoko, nuuki pea inde lima pulona belena!' 7 Roo indo, lao i tauna au hadua, nauliangaa: 'Oyo, hangkia indamu?' Nahanai: 'Hasabu karuna pare.' Nauli topobago iti: 'Idemi sura indamu. Mohudamoko, nuuki pea inde ualu atuna karuna.' 8 Kanahadina topebuku iti apa au nababehi topobagona, natoyari, lawi nauri motengko babehiana agayana naisa mampekiri karao bona maroa katuwona. Lawi tauna au kadake babehianda moisa mampekiri karao bona maroa katuwonda i alo au ina mai. Kamapandenda melumbu pane tauna au mengkoru i Pue Ala. 9 Ido hai Kuuliangaakau: tauna au mengkoru i Pue Ala hangangaa mampepekirihe karao. Anu-anumi i dunia ide hangangaa nipake motulungi hangka rangami, bona ane hawe tempona anu-anumi iti barapi mobundu, ina ratarimakau i paidaa au maroa duuna kamahae-haea. 10 Ane hadua tauna peisa rapoinalaia anu-anu au haodi pea, ia peisa wori rapoinalaia anu-anu au ngkaya. Agayana ane bara manoto pokadipurana anu-anu au haodi, apa mani pokadipurana anu-anu au ngkaya! 11 Mewali, ane bara nibuku mokadipura maroa anu-anumi i dunia ide, hema pae ina mampoinalaiakau peawa au tou-tou i suruga? 12 Hai ane bara niisa mokadipura maroa anu-anunda tauna ntanina au rapoinalaiakau, hema pae ina moweikau anu-anu au mewali anumi haduduami? 13 Bara ara hadua tauna au nabuku mampobagoa rodua tauna, lawi hadua ina napokaahi, hai hadua nakahihi. Hadua ina napeulai hawana, hai hadua nasapuaka. Nodo wori ikamu, barakau peisa mampeulai peundeana Pue Ala hai mohahaoki wori anu-anu dunia." 14 Karahadina to Parisi lolitana Yesu, ihira moele-eleri, lawi raunde mohahaoki doi. 15 Agayana Yesu mouliangaahe: "Mampemanotokau i peitana manusia. Agayana Pue Ala moisa ihi lalumi. Lawi apa au nahaoki manusia, itimi au nakahihi Pue Ala. 16 Mepongka hangkoya duuna kahawena Yohane Toperiu, Aturana Musa hai suranda nabi-nabi rabambarimi hai rapaturoahe tauna. Agayana mepongka ide-ide, Ngkora Marasa kana i poparentana Pue Ala au rabambari liliu. Ido hai bosa tauna mopari-pari mesua i lalu poparentaNa. 17 Ope-ope lolita au teuki i lalu Sura Aturana Pue Ala hangangaa mewali. Ane ara mani langi hai dunia, batena bara ara hambua lolita i lalu Sura Aturana Pue Ala au bara ina mewali. 18 Hema au mampogaaki towawinena hai mampotambia towawine au ntanina, mebualosi. Hai hadua tobalilo au mampotambia hadua towawine au napogaaki rangana, mebualosi wori." 19 Hangko indo, nauli Yesu: "Ara hadua topebuku. Hampina nodo hampi datu, ope-ope hampina au masuli holona. Katuwona alo-alona, mosusa pea. 20 I baba souna, rawolimi hadua tauna au meahi-ahi tuwona, hangana Lasaru. Watana buke tangga. 21 Anti kamarimina, napeinao woya maande wuta au manawo hangko i wongko mejana topebuku iti, agayana bara rapaliu. Tangana mohuda inditi, radilai dike tanggana. 22 Roo indo, matemi Lasaru, hai ia raanti malaeka lao i pohudaa au maroa i holana Burahima. Bara mahae hangko indo, mate worimi topebuku iti, hai ratawu. 23 Agayana topebuku iti raanti i paidaa tomate, hai inditi ia mantodiha liliu. Roo indo, mengoami hai moita ngkarao Burahima. Lasaru mohuda i holana. 24 Mekakiomi topebuku iti, nauli: 'Uma Burahima! Nupokaahina wongkoya! Nutuduana Lasaru moeme karawena i owai bona mai motudoi dilangku. Mapari ntepuu kuhadi i lalu api ide!' 25 Nahanai Burahima: 'Anangku, nukatuinao tuwomu i dunia: i tempo iti, molambimoko ope-ope au maroa, agayana Lasaru molambi pea kapari. Ide-ide, tepalindomi Lasaru inde, agayana oyo hangangaa molambi kapari. 26 I olonta ara hambua kabe au matindo ntepuu, au bara peisa rapoliungi. Ido hai tauna hangko inde bara peisa lao inditi, hai tauna hangko inditi bara peisa mai inde.' 27 Roo indo, nauli mbuli topebuku iti: 'Ane nodori, kuperapi mpuu bona nutudu Lasaru lao i souna umangku, 28 lawi ara manihe lima halalungku au maida inditi. Nutudu Lasaru mampopaingaahe kana i apa au mewali iriko dati worihe molambi paidaa au mapari inde.' 29 Nahanai Burahima: 'Bara! Lawi arami surana Musa hai suranda nabi-nabi au raukiahe. Pogiangaamohe mampeulai apa au teuki i lalu sura iti.' 30 Nauli topebuku iti: 'Uma Burahima, ane iti pea, bara handa! Ane nutudu hadua tomate au tuwo hule lao mololita irihira, hangko mampenosoirihe dosanda!' 31 Agayana nauli Burahima: 'Ane lolitana Musa hai lolitanda nabi-nabi bara ratarima, batena barahe ina mepoinalai, kehapiri ara tomate au tuwo hule.' "

Luke 17

1 Roo indo, nauli Yesu i topeguruNa: "Batena ara pekelo au mopamanawo tauna alanda madosa. Agayana marugi mpuuhe tauna au mopaara pekelo iti! 2 Hema au mopakanawo hadua tauna au koi tuwona alana barapi mepoinalai Iriko, ina rumihi mpuu pehukuna Pue Ala i tauna iti. Aginami hambua watu pogilia au mahile ratoe i tambolona hai ratende i tanga tahi. 3 Ido hai hangangaa mainga-ingakau! Ane halalumu mobabehi sala, hangangaa nikonto. Ane tebalikimi laluna, niampungi woya. 4 Ane masala halalumu irio kehapiri pitu belana i lalu hangalo, hai bela-belana mai merapi ampu irio, hangangaa nuampungi." 5 Rauli topeguruNa: "Pue, pakarohoa wongkamia pepoinalaingki!" 6 Nahanai Yesu: "Ane arami pepoinalaimi nauri kokoi pea nodo lihu hahawi, peisa niuliangaa kau au mahile ide: 'Mawukamoko hangko inde, hai melimbako i tahi!' hai batena ina mewali moula hawami." 7 Napaliliu Yesu lolitana hai ngkora pandiri ide, Nauli: "Pandirina, ara hadua hangko irikamu au ara hawina. Hawi iti lao mowia ba mokampai porewumu. Ane mesule hangko i pobagoana, apa au niuliangaa? Ba niuli: 'Maimoko maande'? 8 Manoto bara! Ina niuliangaari node: 'Nupasilolongaana paandeku! Mempahuruko hampai. Nurorana tangangku maenu hai maande. Ane roona maande, hangko peisariko maande.' 9 Bara wori ina niuli ngkaya kamaroana i hawimu iti, lawi oyomi ampuna hai ia mia-mia moula hawamu. 10 Nodo wori ikamu. Ane roomi nipeulai ope-ope au napohawaakau Pue Ala, hangangaa niuli: 'Ikami ide, hawi biasa peangkai. Kibabehi pea apa au Napohawaangkai ampuki.' " 11 I lalu polumaoNa lao i Yerusale, Yesu moula tampa tamponda to Samaria hai to Galilea. 12 KahaweNa i hambua boea, hampulo tauna au ketangga mai mampohidupaa. Kakarao mani, mekakiomohe, 13 rauli: "Yesu! Guru! Nupokaahi wongkamia!" 14 Kanaitanda Yesu, Nauliangaahe: "Laomokau hampai nipetudungia watami i tadulako menomba, bona tongawa kamaohamimi." Tanganda molumao, maohamohe. 15 Hadua hangko i tauna iti mesulemi lao i Yesu, nauli masisimbuku: "Toyami Pue Ala. Maohamona!" 16 Ia molingkudu motumpa i lindona Pue Yesu hai manguli ngkaya kamaroana Iria. Tauna iti iami hadua to Samaria. 17 Roo indo, nauli Yesu i ope-ope tauna au meula Iria: "Barahe pae hampulo au Kupakaoha? Iumbamohe rangana au hahio? 18 Moapari pane hadua pea au mesule manguli ngkaya kamaroana i Pue Ala? Hai ia bara to Yahudi!" 19 Hangko indo, nauli mbulimi Yesu i tauna iti: "Meangkamoko, hai laomoko. Anti pepoinalaimu Iriko, ido hai maohamoko." 20 Bahangkia to Parisi mekune i Yesu, ba impira ina hawe poparentana Pue Ala i dunia. Nahanai Yesu: "Nguru-nguruna i kahawena poparentana Pue Ala i dunia, bara ara tanda-tanda au ina raita. 21 Nodo wori, bara ara tauna au ina manguli: 'Peita olou, itimi!' ba: 'Peita inde, idemi!' Lawi poparentana Pue Ala ara i olomi." 22 Roo indo, nauli Yesu i topeguruNa: "Hambela tempo, ina nipeinao mpuu moitaNa, agayana baraNa ina niita. 23 I tempo iti, ara tauna au ina mouliangaakau: 'Peita, oloumi mai Ana Manusia!' Ara wori au ina manguli: 'Idemi!' Agayana ineekau lao meula irihira! 24 Lawi ane hawe huleNa, Iko Ana Manusia, ina tongawa mpuu. KahaweNgku ina raita nodo pewangka kila au mesupa i pembetoa alo hai mewangka hawe-hawe i katampua alo. 25 Agayana nguru-nguruna, Iko hangangaa ina rapopeahi-ahiNa hai rasapuakaNa tauna au tuwo ide-ide. 26 Apa au mewali i tempona nabi Noho hangkoya, ina mewali wori i alo kahaweaNgku, Iko Ana Manusia. 27 I tempona nabi Noho hangkoya, manusia mampomalea, barahe moisa apa au ina morumpahe. Maande hai maenu liliu peahe, motambihe hai rapopotambihe. Iti au rababehi liliu duuna nabi Noho mesua i lalu duanga mahile. Unga pea ihira naumbala owai, hai matehe ope-ope. 28 Nodo wori kamampomaleanda tauna i kota Sodomo i tempona Lot maida inditi. Maande liliu peahe, maenu-enuhe, mobalu-baluhe, mowiahe hai moarohe sou. 29 Agayana i kapaduna Lot hangko i kota Sodomo, tauna iti ranawongihe api hai watu au mawaa hangko i langi, hai tehuwehe ope-ope. 30 Nodo wori kamampomaleanda tauna i kahaweNgku hule Iko, Ana Manusia, i dunia. 31 I alo iti, tauna au mohuda i tarampa, ineehe hampai mesua i lalu sou mangala anu-anunda. Nodo wori tauna au i bonde, ineehe hampai mesule i boea mangala ba apa-apa. Hangangaa liliuhe melangka! 32 Nikatuinao apa au mewali i towawinena Lot! 33 Hema au mampeulai peundeana haduduana, bara molambi katuwo maroa. Agayana hema au mokabaha peundeana hai meula Iriko kehapiri rapapate, iami au molambi katuwo maroa. 34 Tou mpuu au Kuuliangaakau: i alo pesuleaNgku, ara rodua au maturu i hambua koi, hadua raala hai hadua rapalehi. 35 Rodua towawine tanganda mombau, hadua raala hai hadua rapalehi. 36 Rodua tauna mobago sambela i bonde, hadua raala hai hadua rapalehi." 37 Karoona Yesu mololita, mekunehe topeguruNa Iria, rauli: "Pue, iumba pewaliana ope-ope iti?" Nahanaihe Yesu, Nauli: "Ane moitakau tadasi kaloa mogulu, niisa kaarana au mate inditi. Nodo wori, ina tongawa mpuu kahaweNgku hule i dunia."

Luke 18

1 Roo indo, Yesu mopahawe hampaka ngkora pandiri i topeguruNa bona mekakae liliuhe hai inee malede lalunda. 2 Nauli: "I lalu hambua boea, ara hadua topobotusi au bara mengkoru i Pue Ala hai bara wori mobila ba hema pea. 3 I boea iti, ara wori hadua towawine au bemba. Bosa belana laomi molindo topobotusi iti moanti kara-karana, nauli: 'Tulungi wongkoya mampombelindoa iwalingku.' 4 I lalu bahangkia kamahaena, topobotusi iti bara mau modurei. Agayana kahopoana, nauli laluna: 'Kehapirina bara mengkoru i Pue Ala hai bara mobila ba hema pea, 5 agayana anti kahawena liliu tobemba iti maina mosalempori, agina kubotusi peami kara-karana. Lawi ane bara kutulungi, ia ina mai liliu iriko.' " 6 Roo indo, nauli Pue Yesu: "Nipehadingi apa au nauli topobotusi iti. Nauri bara manoto laluna, agayana naunde motulungi tobemba au merapi liliu iria. 7 Mewali, apa mani Pue Ala au Naunde mohanai pamperapinda taunaNa au meraroa Iria maroa kaindi ba mabaa. Ba nipehangu, hangangaa mahae-hae tapegia, hangko Natulungirike Pue Ala? 8 Bara! Batena holiga kaNatulunginta. Agayana ane hawe huleNa, Iko Ana Manusia, ba Kulambi mani tauna au mepoinalai i lalu dunia ide?" 9 Napahawe mbulimi Yesu ngkora pandiri ide i tauna au mampetomanoto hai au mopapakoihe ranganda. 10 Nauli Yesu: "Ara rodua tauna au lao i Souna Pue Ala bona mekakae, hadua to Parisi, hai hadua, toperuru asele. 11 To Parisi iti meangkami hai mekakae i laluna, nauli: 'Pue Ala, kuuli ngkaya kamaroana Irio, lawi barana nodo tauna ntanina au manangka, au motengko lalunda, hai au mebualosi. Kuuli ngkaya kamaroana Irio lawi barana nodo olou toperuru asele. 12 Mopuasana rombela i lalu haminggu. Hai hangko i ope-ope wuana bagongku, kuweiKo hangkira hampulo.' 13 Agayana toperuru asele iti, meangka ngkarao pea, hai bara bai mengoa i langi. Anti kanaisana dosana, ia mohapa-hapa pondana, nauli: 'Pue Ala! Nupokaahi wongkoya, lawi iko ide tauna au madosa!' " 14 Hangko indo, napahopo Yesu lolitaNa, Nauli: "Tou mpuu au Kuuliangaakau: i pesulenda i sounda, toperuru asele iti nadokomi Pue Ala hai Naimba manoto i peitaNa, agayana to Parisi iti, bara nadoko Pue Ala. Lawi hema au mampemahile, ina napaiwoi Pue Ala. Hai hema au mengkaiwoi, ina napakahile Pue Ala." 15 Hambela tempo, arahe tauna au moanti ananda i Yesu bona Napetobohe hai Nawatihe. Karaitana topeguruNa apa au rababehi tauna iti, rakarumpuirihe. 16 Agayana Yesu mokakiomohe anangkoi iti, hai Nauliangaahe topeguruNa: "Pogiangaahe anangkoi mai Iriko. Ineehe nikonto, lawi tauna au nodohe anangkoi ide ina mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 17 Tou lolitaNgku ide: ane barakau mengkoru i Pue Ala nodo hadua anangkoi, barakau ina mewali taunaNa i lalu poparentaNa." 18 Hambela tempo, ara hadua tuana au mekune i Yesu, nauli: "Guru au maroa, apa au hangangaa kubabehi bona molambina katuwo maroa au bara mokahopoa?" 19 Nauli Yesu i tauna iti: "Moapari hai nuuli Iko ide tauna au maroa? Bara ara hadua tauna au maroa, batena pea Pue Ala. 20 Nuisami hawa au teuki i lalu Aturana Musa: inee mebualosi, inee mepapate, inee manangka, inee mosabiki dongko, hai nubila inamu hai umamu." 21 Nauli tauna iti: "Ope-ope hawa iti, aminami kupeulai hangko i kaanangkoiku mani." 22 Kanahadina Yesu lolitana, Naulimi: "Ara mani hampaka au hangangaa nubabehi. Laomoko hampai mampobalu ope-ope anu-anumu, hai holona nuweihe tauna au meahi-ahi tuwonda. Ane nodo nubabehi, ina mahile hurungina au nuhumba i lalu suruga. Roo indo, maimoko meula Iriko." 23 Kanahadina lolitana Yesu, masusami laluna, lawi ngkaya anu-anuna. 24 Naisami Yesu kamasusana laluna, ido hai Nauli: "Mapari mpuu tauna au pebuku mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 25 Mamura mani hambaa onta mesua i kalolu gigiu pane topebuku mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa." 26 Tingkaramohe tauna au mohadi lolitana Yesu iti, rauli: "Oo, ane nodori, hema pae au nabuku molambi katuwo maroa au bara mokahopoa?" 27 Nahanai Yesu: "Ane manusia, bara nabuku. Agayana ane i Pue Ala, ope-ope peisa mewali, lawi bara ara au bara Nabuku." 28 Hangko indo, nauli Peturu: "Noumbami ikami? Kipalehimi hinangkana bona kiulaKo." 29 Ido hai nauli Yesu i topeguruNa: "Bona niisa: hema au mopalehi souna, ba towawinena ba halaluna ba tosaena ba anana anti pengkoruna i Pue Ala, 30 batena ina molambi bosa belana hurungina hangko i ope-ope au napalehi i dunia ide, hai molambi wori katuwo maroa au bara mokahopoa i alo au ina mai." 31 Hambela tempo, Yesu mokakiomohe topeguruNa au hampulo hai rodua mogulu mopatani, hai Nauliangaahe: "Nipehadingi maroa! Ide-ide laomoke monontohi Yerusale. I kota iti, ina tepabukei ope-ope au rauki nabi-nabi kana Iriko. 32 Ina rahuhuNa i tauna au barahe to Yahudi. Ina rakakabosaiNa, rapakoiNa, ratinuduhiNa, 33 rawombeNa, hai rapapateNa. Agayana i kataluna alona, ina tuwo huleNa." 34 Agayana topeguruNa barahe moisa tunggaiana Yesu, lawi lempona lolitaNa tewuniangi mani irihira. 35 Hungkumi Yesu i boea Yeriko, ara hadua tobilo au mohuda i wiwi rara merapi-rapi. 36 Pohadina tauna bosa moliu, mekunemi, nauli: "Moapari?" 37 Rahanai tauna bosa: "Yesu to Nasare, Iami au moliu!" 38 Kanahadina tobilo iti lolitanda, meraroami, nauli: "Yesu, pemuleana Datu Daudi! Nupokaahi wongkoya!" 39 Tauna au moiyoruhe mampokarumpu, rauliangaa "Mandiiko!" Agayana tobilo iti, monganga-nganga pea masisimbuku, nauli: "Pemuleana Datu Daudi! Nupokaahi wongkoya!" 40 Mengkaroomi Yesu hai Natudu tauna, Nauli: "Anti mai tobilo iti!" Raanti mpuumi i Yesu, hai Yesu mekune iria, Nauli: 41 "Apa au nuunde Kubabehiako?" Nahanai tobilo iti: "Pue, kuunde wongkoya bona meitana!" 42 Nauli Yesu: "Meitamoko. Anti pepoinalaimu Iriko, Kupakaohamoko." 43 Unga pea meita. Hangko indo, liliu meula i Yesu hai motoya Pue Ala. Hai ope-ope tauna au moita apa au mewali, motoya worimohe Pue Ala.

Luke 19

1 I polumaoNa Yesu monontohi Yerusale, Ia moliu i boea Yeriko. 2 I boea iti, ara hadua kapala toperuru asele au pebuku, hangana Sakeu. 3 Sakeu iti mampeinao mpuu moita Yesu. Agayana anti kantembena, ia bara peisa moita, lawi bosa mpuuhe tauna au mogulu inditi. 4 Ido hai melangkami Sakeu mampehindorungi tauna bosa, hai mengkahemi i kau ara bona ia peisa moita Yesu ane moliu inditi. 5 KahaweNa Yesu inditi, mengoami, Nauliangaa: "Sakeu, mendaulumoko holiga! Lawi ina Kusondakiko i soumu." 6 Hoholigami Sakeu mendaulu, hai matana laluna motarima Yesu i souna. 7 Karaitana tauna bosa apa au mewali iti, mohume-humemohe, rauli: "Ae, moapari pane Ia mesonda i souna tomadosa?" 8 Tangana Yesu i lalu sou, meangkami Sakeu mouliangaa: "Pue, hantanga hangko i ope-ope anu-anungku ina kuweihe tauna au meahi-ahi tuwonda. Hai hema pea au kubagiu, ina kupopesuleahe iba belana hangko i apa au kubagiungaahe." 9 Nauli Yesu: "I alo ide, katuwo maroa hawe i soumu. Tekabahamoko hangko i huku dosamu, lawi mepoinalaimoko i Pue Ala nodo Burahima toiyorunta. 10 Ido hai Iko, Ana Manusia, maiNa i dunia ide. Lawi tunggaiaKu bona mohaokiNa tauna au karao hangko i Pue Ala hai mohoremahe hangko i huku dosanda." 11 I tempona Yesu bara mani karao hangko i kota Yerusale, bosahe tauna meula Iria. Tauna bosa iti mampehangu: ane hawe Yesu i Yerusale, poparentana Pue Ala unga pea ina hawe i dunia. Mewali, Yesu mopaliliumi lolitaNa hai ngkora pandiri ide, 12 Nauli: "Ara hadua tuana au motunggai lao i tampo au karao bona ralanti mewali datu, hai roo indo, ina mesule. 13 Mewali, hangko damani padu, mokakiomi hampulo hawina, hai naweihe hadua-hadua hampeka doi bulawa. Naulimi tuana iti i hawina: 'Doi au kuweikau ide, hangangaa nipopolumao bona i pesuleangku deade, ara anana.' 14 Agayana i tampona tuana iti, ara worihe tauna au mokahihi. Mewali, i kapaduna, rahawami bona bahangkia suro lao mouliangaa Datu Mahile: 'Tua, inee talanti ia mewali datungki, lawi bara kiunde!' 15 Nauri nodo, tuana iti ralanti pea, hai mesule lao i boeana. I pesulena, nakakiomohe hawina, mampekune noumba karapopolumaona doina. 16 Au nguru-nguruna mai iria, nauli: 'Datu, au nuhuhuana hangkoya, doi bulawa au hampeka. Idemi anana, doi bulawa au hampulo pekana.' 17 Nauli datu iti: 'Maroa mpuu kanupopolumaona bago au kuweiko. Oyomi hawi au maroa. Mewali, anti kamanotomu i bago au koi, ina kupoinalaiko motadulakoi hampulo boea.' 18 Hawi au karoduana mai wori iria, nauli: 'Datu, au nuhuhuana hangkoya, doi bulawa au hampeka. Idemi anana, doi bulawa au lima pekana.' 19 Nauli mbulimi datu i hawi au karoduana iti: 'Maroami. Mewali, ina kupoinalaiko motadulakoi lima boea.' 20 Roo indo, mai worimi hawi au hadua. Nauli: 'Idemi doimu Datu. Kuwoli maroa, kupoto i lalu lencoku. 21 Langana irio Datu, lawi kuisa kamakancamu. Nupopobago mantimingkai. Nutudungkai mehua hai mantuda, bona irio haha wuana.' 22 Nauliangaa datu: 'Oyomi hawi au kadake! Nuisa iko ide tauna au makanca au mampopobago mantimi hawingku. Kutuduhe mehua hai mantuda, bona iriko haha wuana! 23 Ane nodo, moapari hai bara nupopesua peami doingku i bank, bona ane mesulena, hangangaa kulambi doingku hai ara wori anana!' 24 Roo indo, nauli mbulimi datu i tauna au meangka i holana: 'Niala doi au ara iria, hai niwei i hawingku au molambi hampulo pekana doi bulawa.' 25 Wulimohe tauna au meangka i holana, rauli: 'Moapari, Datu? Lawi arami hampulo pekana iria!' 26 Nahanai datu: 'Tou-tou kuuliangaakau: hema au peisa rapoinalai hai apa au rawei, ina rawei mbuli. Agayana hema au bara peisa rapoinalai, nauri haodi pea au rawei, batena ina raala hule.' 27 Roo indo, nauli mbulimi datu iti: 'Antimide mai iwalingku au mosapuaka karalantiku mewali datunda. Nipapatemohe ope-ope inde bona kuita!' " 28 Karoona Yesu mololita nodo, moiyorumi lao monontohi kota Yerusale. 29 Hungkumohe i boea Betpage hai Betania i bulu Saitun, Yesu motudumi rodua topeguruNa moiyoru, 30 Nauliangaahe: "Laomokau i boea au talindo. Ane hawekau inditi, ina niita hambaa ana kalide au tetaka, au bara mani hambela rapodara. Nikakahi kolorona hai niantiaNa mai. 31 Ane ara au mekune irikamu moapa hai nikakahi, niuliangaa node: 'Pue moparaluu.' " 32 Kalaondami topeguruNa au rodua iti, rahumba mpuumi nodo au nauliangaahe Yesu. 33 Tanganda mokakahi koloro kalide iti, ampuna kalide mekunehe: "Moapa hai nikakahi kalide ide?" 34 Rahanai: "Pue moparaluu." 35 Roo indo, kalide iti raanti lao i Yesu, ralampii hai badunda, pane Yesu rapopesawi. 36 Poliuna Yesu, bosa tauna mowokehe hampinda i tanga rara anti pebilanda Iria. 37 Hungkumi i kota Yerusale i pendauluana hangko i bulu Saitun, ope-ope topeulaNa mopakahilehe hangana Pue Ala. Anti kamatanana lalunda, monganga-ngangamohe motoya Pue Ala lawi raitami ngkaya tanda kuasa au nababehi Yesu. 38 Monani-nanihe, rauli: "Pue Ala mowati Datu au mai i lalu hangaNa! Maroa hulemi pohintuwuta hai Pue Ala. Tetoyami Pue au i suruga!" (Mazmur 118:26) 39 Hangko inditi, bahangkia to Parisi i olonda tauna bosa mouliangaa Yesu: "Guru, Nukontomohe topeulaMu bona ineehe manguli nodo!" 40 Nahanai Yesu: "Bara! Lawi ane mandiihe topeulaNgku, watu-watu ide ina monganga-nganga motoyaNa." 41 Hungkumi Yesu i Yerusale, Ia mampetiro kota iti, hai Nateriahi, 42 Nauli: "Meahi-ahikau to Yerusale! Morasi mpuukau ane keniisa apa au peisa mopahintuwukau hai Pue Ala i alo ide. Agayana ope-ope iti tereromi hangko i matami. 43 Hambela tempo, iwalimi ina mampombealaa boeami. Boeami ina ratoleliki surodado, duuna barapi ara rarami mesuwu. 44 Ina marugikau, ikamu hai boeami hai ope-ope ihina, duuna barapi ara hambua watu i soumi au mentara i paidaana. Ope-ope iti hangangaa mewali, lawi bara niisa alo kamaina Pue Ala irikamu." 45 Roo indo, Yesu mesua i tabangaa Souna Pue Ala. Inditi, Ia mampopeloho tauna au mobalu-balu, 46 Nauliangaahe: "I lalu Sura Malelaha, Pue Ala manguli node: 'SouNgku ide iami sou pekakaea.' Agayana ikamu, nipopewaliri sou pogulua topanangka!" 47 Alo-alona Yesu mepaturo i Souna Pue Ala. Kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama hai totosaenda to Yahudi mampeinaohe mopapate Yesu, 48 agayana bara ara raranda mobabehi tunggaiana lalunda, lawi tedii lalunda tauna bosa mampehadingi lolitaNa.

Luke 20

1 Hambela tempo, Yesu mepaturo hai mopahawe Ngkora Marasa i tauna bosa au mogulu i Souna Pue Ala. Unga pea, hawehe kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama hai totosaenda to Yahudi. Mekunemohe i Yesu, rauli: 2 "Nuuliangaangkai hangko iumba kuasaMu mobabehi ope-ope iti i Souna Pue Ala. Hema au moweiKo kuasa iti?" 3 Nahanai Yesu: "Ara wori hampaka pampekuneKu irikamu. 4 Hangko iumba kuasana Yohane Toperiu moriu tauna? Hangko i Pue Ala, ba hangko i manusia?" 5 Mololitamohe tadulakonda to Yahudi iti, rauli hadua hai hadua: "Noumbami katahanaina? Ane tauli hangko i Pue Ala kuasaNa, ina Nauliangaake: 'Ane nodo, moapari hai barakau mepoinalai i Yohane?' 6 Agayana ane tauli hangko i manusia pea kuasana, ina rawatuike tauna bosa, lawi ope-ope tauna manguli Yohane iti hadua nabi." 7 Mewali, rahanai: "Bara kiisa." 8 Ido hai Yesu mouliangaahe: "Ane nodo, bara worikau ina Kuuliangaa kahangko iumbana kuasaNgku mobabehi iti!" 9 Roo indo, Yesu mopahawe hampaka ngkora pandiri i tauna bosa, Nauli: "Ara hadua tauna au motudai bondena hai anggoro. Ampu bonde iti mosaro bahangkia tauna mokampai bondena i tempona padu lao i boea ntanina, lawi tunggaiana mahae haodi maida inditi. 10 Hawemi tempona mopupu wua anggoro, napohawaami hadua hawina lao merapi kirana hangko i topokampai bondena. Agayana topokampai iti mohakari hawina, rapapahai hai rapopasule mbero. 11 Roo indo, ampu bonde iti mampohawaa mbulimi hadua hawina. Hawemi inditi, rapapahai, rakakabosai hai rapopasule mbero. 12 Hangko inditi, natudu mbulimi hadua hawina. Hawe inditi, rapapahai wori hai ratende i raoa bonde. 13 Roo indo, naulimi ampu bonde iti: 'Apa au hangangaa kubabehi? Aginami anangku au kupokaahi kutudu lao. Batena ina rapengkorui.' 14 Agayana, i temponda topokampai bonde moita anana iti, mogombomohe, rauli: 'Oloumi mai anana, ia au ina mewali ampu bonde ide. Agina tapapate, hai taala bondena hai ope-ope ihina.' 15 Mewali, rahaka mpuumi anana iti, rabisoso lao i raoa bonde hai rapapate." Roo indo, napekune Yesu: "Ane mesule ampu bonde iti, apa au ina nababehi? 16 Batena mai mopapatehe topokampai bondena, hai bondena ina naweihe tauna ntanina." Karahadina tauna bosa ngkora pandiri iti, ihira mouliangaa Yesu: "Inee nodo! Ikita to Yahudi, barake ina nahuku Pue Ala nodo topokampai bonde i lalu ngkora pandiriMu iti!" 17 Agayana Yesu mototokihe, Nauli: "Apa lempona lolita ide au teuki i lalu Sura Malelaha: 'Watu au ratende topoaro sou, watu iti au mewali pohudaa sou'? " (Mazmur 118:22) 18 Hai nauli mbulimi Yesu: "Ope-ope tauna au manawo i watu iti ina maretahe. Hai hema au narumpa watu iti ina marupu." 19 Guru-guru agama hai kapala-kapala tadulako menomba moisa kaihirana au natunggai Yesu i lalu ngkora pandiriNa inona. Ido hai arami tunggaianda mohaka Yesu i tempo iti. Agayana barahe bai, lawi mampokalangahe tauna bosa. 20 Mewali, mohaokihe katepaka au maroa, hai motudumohe bahangkia tauna lao i Yesu mohaoki kamasalana lolitaNa bona peisa raanti lao i gubernur Roma hai rasalai i lindona. Tauna au ratudu iti, mengkamaroa peahe lawi tunggaianda mopakanawo Yesu. 21 Kahawenda i Yesu, rauliangaa: "Guru, kiisa katouna lolitaMu hai ope-ope paturoMu. MepaturoKo i katou-touana moula peundeana Pue Ala, hai baraKo mampopontani tauna. 22 Ido hai kipekuneKo: moula aturana agamanta, ba hangangaa mobayarike asele i Kaisar, ba bara?" 23 Agayana naisari Yesu tunggaiana lalunda au tewuniangi. Ido hai Nauliangaahe: 24 "NipopaitaaNa mai hampai doi hampeka! Lenggena hema hai hangana hema au ara i doi ide?" Rahanai: "Lenggena hai hangana Kaisar." 25 Nauli Yesu: "Ane nodo, wei Kaisar apa au hintoto rawei Kaisar, hai wei Pue Ala apa au hintoto rawei Pue Ala." 26 Kahopoana, Yesu monangihe iwalina iti. Bara ara kamasalana lolitaNa au ralambi i lindonda tauna bosa. Mandii-ndii peahe lawi tingkarahe mohadi pehanaNa. 27 Roo indo, arahe bahangkia to Saduki au hawe i Yesu. To Saduki itihe iami tadulako agama Yahudi au manguli tauna au mate bara ina rapatuwo hule. 28 Kahawenda to Saduki iti, mohaokihe kanawoana Yesu, rauliangaa: "Guru, nabi Musa mouki i lalu sura atura agamanta node: ane hadua tobalilo mate agayana bara ara anana, halaluna hangangaa mampotambia bembana, bona ara pemuleana. 29 Mewali, arahe pitu topohalalu, ope-opehe tobalilo. Au towutu, motambi. Bara mani woya ara anana, matemi. 30 Adina mampotambia bembana. Bara wori moana, matemi. 31 Nodo wori au mewali i kataluna duuna hawe i kapituna. 32 Kahopoana mate worimi towawine iti. 33 Mewali, i alo pobotusi, ane tou-tou tuwo hule ope-ope tomate, hemami ampuna towawine iti? Lawi pitumohe au mampotambia." 34 Nahanai Yesu: "Tauna au tuwo ide-ide, motambihe hai rapopotambi. 35 Agayana tauna au hintoto molambi kiranda i dunia au wou hai au napatuwo hulehe Pue Ala, barapohe motambi. 36 Lawi katuwonda nodo katuwo malaeka, hai barapohe mate. Ihira iti, napoanahe Pue Ala, lawi Pue Ala mopatuwo hulehe. 37 Ina Kutudungiaakau lolita au ara i lalu Sura Malelaha au mopakanoto katuwonda hule tomate. I lalu sura Aturana Musa, tabasa tuntukana noumba Pue Ala mongkora i nabi Musa hangko i lalu walaa dui au rore. I tempo iti, Burahima, Isaki hai Yako, mahaemohe mate. Agayana nauri nodo, Pue Ala mouliangaa Musa node: 'Ikomi Pue Ala au rapenombai liliu Burahima, Isaki hai Yako.' 38 Mewali, hangko i lolitana Pue Ala iti, taisa ntepuu Burahima, Isaki hai Yako, batena tuwo manihe. Lawi barari tauna au mate au menomba i Pue Ala. Batena pea tauna au tuwo au menomba i Pue Ala. Lawi i Pue Ala ope-ope tauna tuwo." 39 I tempo iti, bahangkia guru agama mouliangaa Yesu: "Guru, tou mpuu pehanaMu." 40 Roo indo, barapi ara hadua au bai mampekune ba apa-apa i Yesu. 41 Hangko indo, mekune Yesu i guru agama iti, Nauliangaahe: "Moapa hai guru agama manguli Datu Topehompo iami pemuleana Datu Daudi? 42 Lawi Daudi haduduana mopakanoto Datu Topehompo iami Pue au napenombai. I lalu Sura Nani, nauli Daudi node: Pue Ala mololita i Ampuku au kupenombai, Nauli: 'MohudamoKo tanda i koanaNgku 43 duuna Kupopengkoruhe ope-ope iwaliMu Irio.' (Mazmur 110:1) 44 Mewali, ane Datu Topehompo iami pemuleana Daudi, moapa hai nauli Daudi kaIanami Pue au napenombai?" 45 Tanganda mani tauna bosa mampehadingi lolitaNa, nauli Yesu i topeguruNa: 46 "Mainga-ingakau, ineekau mampeulai babehianda guru-guru agama. Ihira mounde molumao mopake badu au mandoe, hai mampeinaohe ratoya tauna bosa. Matanahe ane rapopohuda i pohudaa au teadai i sou penombaa hai i posusaa. 47 Mopakanawohe towawine au bemba bona morampakihe sounda. Hai mekakaehe mahae-hae motabungihi babehianda au kadake. Ina mantimi mpuu karahukunda!"

Luke 21

1 I lalu Souna Pue Ala, Yesu moita bahangkia tauna au pebuku mopusa doinda au ngkaya i lalu peti pambolia doi popenomba. 2 Naita worimi hadua towawine tobemba au meahi-ahi tuwona mopusa doi popenombana. Au napopesua iti, rompeka doi tambaga au haodi pea imbana. 3 Nauli Yesu: "Tou mpuu au Kuuliangaakau: tobemba au meahi-ahi tuwona, meliu kabulana laluna hangko i kabulana lalunda ope-ope tauna ntanina au mampopesua popenombanda, 4 lawi ihira mokira hangko i pelabiana doinda. Agayana towawine iti, nauri meahi-ahi tuwona, ia mokira ope-ope au ara iria au naparaluu woya i lalu katuwona alo-alona." 5 Roo indo, ara bahangkia topeguruNa au mouliangaa Yesu: "Maroa mpuu Souna Pue Ala ide, lawi raparewai hai watu-watu au makara hai parewa au rapopenomba i Pue Ala." Ido hai Nauli Yesu: 6 "Nipeita Souna Pue Ala au mahile ide. Agayana Kuuliangaakau: i alo au ina mai, ina bara ara hambua watu au mentara i paidaana. Batena ragero ope-ope." 7 Hangko indo, mekunemohe topeguruNa i Yesu, rauli: "Guru, impira pewaliana au Nuuli inona? Hai tanda apa au ina mewali ane hawe tempo pewaliana?" 8 Nauli Yesu: "Mainga-ingakau, bona datikau rapakanawo, lawi bosa tauna ina mai hai manguli kaihirana Datu Topehompo. Ara worihe au ina manguli kahawenami alo pobotusi kahopoa dunia. Agayana ineehe nipoinalai. 9 Ane mohadikau bambari pombeala, ineekau langa, lawi ope-ope iti hangangaa mewali hampai, agayana bara mani hawe kahopoa dunia." 10 Hangko indo, napaliliumi Yesu lolitaNa, Nauli: "I tempo iti, tohangamba ina mombeala hai tohangambana, kadatua hambua ina moewa kadatua au hambuana. 11 Iumba pea ina ara linu mahile, haki, hai rimi. Hai batena ara wori tanda i langi au melangaki. 12 Agayana hangko damani ope-ope iti mewali, ikamu ina rahaka hai rapopeahi-ahi. Ina rasalaikau i lalu sou penombaa hai ratarunggukau. Anti peulami Iriko, ikamu ina rahuhu i datu hai topoparenta. 13 I tempo iti, ina raweikau katepaka mopahawe kana i pepoinalaimi Iriko. 14 Hangangaa nipakaroho lalumi, hai ineekau langa ba noumba pehanami mouli notomi. 15 Lawi Iko ina mowoli i lalumi pehanami au manoto alana bara rabuku iwalimi mosapuaka apa au niuli. 16 I tempo iti, ikamu ina rahuhu i iwalimi. Ina rapobalukau tosaemi, halalumi, hantambiami, hai rangami. Hantangakau ina rapapate. 17 Anti peulami Iriko, ina rakahihikau ope-ope tauna. 18 Agayana katouana, barakau ina rapopoapa. Mogalori hangkau weluami, bara ara au ina matanta. 19 Nipakaroho pepoinalaimi bona mantahakau i lalu ope-ope kapari ide, lawi hema au mantaha ina molambi katuwo maroa au bara mokahopoa." 20 "Ane niita surodadonda iwalimi motoleliki kota Yerusale ide, niisa kadanapi mahae Yerusale ina ragero. 21 I tempo iti, tauna au maida i Yudea, agina melangkahe lao i bulu. Tauna au i lalu kota, agina melangkahe hangko i kota. Hai tauna au i raoa kota, ineehe mesua i lalu kota. 22 Lawi i alo iti, ina hawe Alo Pehukuana Pue Ala, bona tepabukeimi ope-ope au teuki i lalu Sura Malelaha. 23 Ina masusa mpuu tuwonda towawine au mantimi hai au mopatomi ananda. Lawi i tempo iti tauna ina narumpahe kapari hai pehukuna Pue Ala au rumihi ntepuu. 24 Arahe ampu boea Yerusale au ina rapapate hai piho. Ara worihe au ina ratawani hai rahawu-hawuhe iumba pea i humalele dunia. Hai kota Yerusale ide ina ranangi hai raparentai tauna au barahe to Yahudi duuna hopo tempona au napakanoto Pue Ala." 25 "I alo, i wula hai i betue, ina ara tanda-tanda au metingkarai. Ope-ope tauna i dunia, ina langa hai wulihe moita balumba tahi hai mohadi pogumuruna tahi. 26 Anti kalanganda moita ope-ope au mewali i humalele dunia, arahe tauna au ina malimpu, lawi ina mokale ope-ope au makuasa i langi. 27 I tempo iti, tauna ina moitaNa, Iko Ana Manusia, mendaulu mai hangko i wongko gawu. Ina makuasaNa hai meawa ntepuuNa. 28 Ane niita pepongkana tanda-tanda ide, nipakaroho lalumi hai mengoamokau, lawi ina rakabahakau hangko i kaparimi." 29 Pue Yesu mopahawe ngkora pandiri ide i topeguruNa, Nauli: "Nipailalu apa au Kupaturoakau hangko i kau ara hai kau-kau au ntanina. 30 Ane niita pengana motumbe hai motawe, niisami kaina hawena tempo madii. 31 Nodo wori, ane niita hinangka au Kuuliangaakau inona, niisami kaina hawena poparentana Pue Ala i dunia. 32 Tou mpuu au Kuuliangaakau: ope-ope au Kuuli inona, batena mewali hangko damani mate ope-ope tauna au tuwo i tempo ide. 33 Langi hai dunia ina magero, agayana lolitaNgku batena ara duuna kamahae-haea." 34 "Mainga-ingakau, datikau mosusa-susa hai malangu-langu liliu. Mainga-ingakau datikau mampepekiri liliu katuwomi i dunia ide, alana mampomaleakau. Lawi alo kahaweNgku hule unga pea ina morumpa ope-ope tauna i dunia. KahaweNgku hule iti peisa rapandiri nodo tilobu au mopakanawo tauna au mampomalea. 36 Mewali, mainga-ingakau, hai mekakaekau i Pue Ala, bona tekabahakau hangko i ope-ope kapari au ina mewali, hai bona mampohidupaakau hai Iko Ana Manusia." 37 Ane mabaa, Yesu mepaturo i Souna Pue Ala. Ane kaindi, lao mohambengi i raoa kota i Bulu Saitun. 38 Alo-alona hungku mabaa, bosa tauna mogulu i Souna Pue Ala bona mampehadingi paturoNa.

Luke 22

1 Barapi mahae ina hawe alo mahilenda to Yahudi au rahanga Posusa Roti au Bara Raragii hai au rahanga wori Posusa Pasa. 2 I tempo iti, kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama mohaokihe rara mopapate ngkandii Yesu, lawi mampokalangahe tauna bosa. 3 Roo indo, Datu Tokadake mampesuangimi Yudasi, au rahanga wori Iskariot, hadua hangko i topeguruna Yesu au hampulo hai rodua. 4 Ido hai laomi Yudasi i kapala-kapala tadulako menomba hai kapala topokampai Souna Pue Ala mouliangaahe tunggaiana ina mampobalu Yesu irihira. 5 Matanahe mohadi tunggaiana iti, hai radandia rawei doi. 6 Napokanami Yudasi lolitanda, hai nahaoki katepaka au maroa mohuhu Yesu irihira bona rahaka i tempona bara raisa tauna bosa. 7 Hawemi alo pepongkaana Posusa Roti au Bara Raragii, hai moula ada agamanda to Yahudi, hambaa dimba hangangaa rasambale i alo iti bona raande i Posusa Pasa. 8 Ido hai Yesu motuduhe Peturu hai Yohane, Nauliangaahe: "Laomokau mopasilolongaake paande Pasa au ina taande." 9 Rapekune: "Pue, iumba peundeaMu kipasilolonga paande iti?" 10 Nahanai Yesu: "Ane mesuakau i lalu kota, ina nipohidupaa hadua tobalilo au moanti pantambuana au moihi owai. Meulamokau iria hawe i souna. 11 Ane mesuakau i lalu souna, niuliangaa ampu sou iti: 'Nauli Guru: iumbaNa peisa maande Posusa Pasa hihimbela hai topeguruNgku?' 12 Ampu sou iti ina motudungiaakau hambua lincu mahile au i wongko. Lincu iti tepasilolonga ami, hai handa parewana. Inditi ina nipasilolongaake paande Pasa." 13 Lao mpuumohe Peturu hai Yohane i lalu kota. Kahawenda inditi, ope-ope mewali nodo au nauliangaahe Yesu, hai rapasilolongami paande Pasa. 14 Hawemi temponda maande paande Pasa, mohudami Yesu hai topeguruNa i sou iti. 15 Tanganda mohuda, Yesu mouliangaahe: "Kuunde mpuu maande sambela hai ikamu i Alo Posusa Pasa hangko damaniNa molambi kapari. 16 Lawi tou-tou Kuuliangaakau, barapoNa maande paande Pasa duuna tepabukei lempona Posusa Pasa ide i kahawena poparentana Pue Ala i dunia." 17 Roo indo, Yesu mangalami hambua paenua au buke anggoro, mekakae i Pue Ala, pane Nauliangaahe topeguruNa: "Nialami hai nikira-kira. 18 Bona niisa: mepongka ide-ide, barapi Kuenu anggoro duuna hawe poparentana Pue Ala i dunia." 19 Roo indo, Naala mbulimi Yesu roti hai mekakae i Pue Ala. Roo indo, Nabise-bisemi roti iti hai Nakira-kiraahe, Nauli: "Idemi wataNgku au Kuhuhu mopahurukau. Nibabehimi ada ide bona nikatuinaoNa." 20 Nodo wori, karoonda maande, Nahuhuamohe paenua anggoro, Nauliangaahe: "Ihi paenua anggoro ide, lempona dandina Pue Ala au wou, au mopahintuwu Pue Ala hai manusia. Dandi ide Napakaroho hai waheNgku au tebumbuha i kapateNgku. 21 Agayana nipehadingi hampai! Hadua hangko irikamu au maande sambelake ide-ide, ina mampobaluNa i iwaliNgku! 22 Iko Ana Manusia batena mateNa nodo au napakanoto Pue Ala. Agayana rumihi kamarugina tauna au mampobaluNa iti!" 23 Karahadina topeguruNa lolitaNa, mombekunemohe ba hema au ina mobabehi iti. 24 Hangko indo, mombehanaimohe topeguruna Yesu, ba hema i olonda au melumbu kamahilena tuwona. 25 Ido hai Yesu mouliangaahe: "Datu-datu i dunia mampohawaahe tauna, hai ope-ope topohawa manguli kaihirana ranganda tauna bosa. 26 Agayana ikamu, ineekau nodo! Aginari tauna au meliu kamahilena tuwona hangangaa mengkaiwoi. Hai tauna au mepohawaa hangangaa mewali hampai nodo hadua hawi. 27 Mewali, hemami au tepamahilea tuwona: hadua tauna au mohuda-huda maande, ba hadua tauna au merora? Taisami: i dunia ide, au mahile tuwona iami au mohuda-huda. Agayana bara nodo irikita, lawi Ikori au mororakau nodo hadua hawi. 28 NiporangaiNa i lalu hinangkana kapariNgku. 29 Ido hai Kuuliangaakau: nodo UmaNgku moweiNa kuasa moparenta, Iko wori ina moweikau kuasa moparenta, 30 bona maande hai maenu sambelake i hambua meja i lalu poparentaKu. Hai ina mohuda worikau i pohudaa au hampulo hai rombua moparentai to Isaraeli au hampulo hai rontina." 31 Roo indo, Yesu mouliangaa Simo Peturu: "Simo! Nupehadingi: Datu Tokadake rawei mpuumi katepaka mokelokau. Nodo pare au ratapihi, ina napetandakako Datu Tokadake. 32 Agayana Kupekakaengaako Simo, bona dati maguli pepoinalaimu. Mewali, ane menosoko hai mesuleko Iriko, hangangaa nupakaroho lalunda halalumu." 33 Nahanai Peturu: "Pue, baraKo ina kupalehi! Kehapirina ratarunggu ba mate hihimbela hai Oyo, ina meula liliuna Irio!" 34 Nauli Yesu: "Peturu, tou mpuu au Kuuliangaako: alo ide, hangko damani motuturua manu, talumi belana ina nusapuaka kanuisaNgku." 35 Roo indo, Yesu mouliangaahe topeguruNa: "KaKutudumi lao moanti Ngkora Marasa, barakau Kupaliu moanti dompe ba baku ba kandupami. I tempo iti, ba ara kamakurami?" 36 Rahanai: "Bara ara." Nauli Yesu: "Agayana mepongka ide-ide, ane ara doi ba baku i olomi, hangangaa nianti. Hai ane bara ara pihomi, nipobalu badumi nipopeholo piho. 37 Lawi teukimi node i lalu Sura Malelaha: 'Datu Topehompo ina rapahimbela hai tauna au kadake.' Hai apa au teuki ide hangangaa mewali Iriko, lawi ope-ope au teuki i lalu Sura Malelaha kana Iriko, batena ina tepabukei." 38 Rauli topeguruNa: "Pue, idemi piho romata." Nahanai Yesu: "Handami." 39 Nodo biasana, padumi Yesu hangko i kota lao i Bulu Saitun hihimbela hai topeguruNa. 40 Kahawenda inditi, Nauliangaahe: "Mekakaemokau bona datikau narumpa pekelo." 41 Roo indo, laomi karao haodi hangko irihira, hai molingkudu mekakae, 42 Nauli: "UmaNgku, ane Nuunde, Nupakaraoa wongkoya kapari au ina morumpaNa ide. Agayana bara peundeaKu au Kuula, peundeaMuri, Uma." 43 Roo indo, hawemi hadua malaeka hangko i suruga mai mopakaroho laluNa. 44 Mapari mpuu Nahadi, ido hai Napasimbuku mekakae. Anti kamasusana laluNa, tumbumi siwuniaNa moogu-ogu nodo wahe au tudo i tampo. 45 Roo mekakae, meangkami Yesu lao i topeguruNa. Nahumbahe tanganda leta. Anti kawiorana lalunda, ido hai malelue mpuuhe. 46 Nauliangaahe: "Moapari hai letakau? Pearo hai mekakaemokau datikau narumpa pekelo." 47 Tangana mani Yesu mololita, unga peahe hawe tauna au bosa. Tauna iti naanti Yudasi, hadua hangko i topeguruna Yesu. Kahawenda inditi, laomi Yudasi i Yesu, natabe hai naangki moula adanda to Yahudi. 48 Agayana nauli Yesu: "Yudasi, moapari hai nuangkiNa? Ba ina nuhuhuNa i iwaliNgku, Iko Ana Manusia?" 49 Karaitana topeguruNa apa au ina mewali, rauli: "Pue, noumba? Ba kiewahe hai piho?" 50 Roo indo, hadua hangko i topeguruNa mowukami pihona mobata hawina Tadulako Menomba Mahile, kana talinga koanana pane maingihi. 51 Yesu mouliangaahe: "Inee!" hai Napetobo talingana pane maoha. 52 Roo indo, Yesu mouliangaahe kapala-kapala tadulako menomba hai topokampai Souna Pue Ala hai totosaenda to Yahudi au mai mohaka, Nauli: "Ba tauna kadakeNa dide, pane maiNa nihaka moantikau piho hai pewombe? 53 Alo-alona araNa hihimbela hai ikamu i Souna Pue Ala mepaturo. Moapa hai baraNa nihaka i tempo iti? Agayana kaindi rai hangko baikau mohakaNa. Idemi tempomi, lawi ide wori tempona Datu Tokadake au makuasa i hinangkana au makaindi!" 54 Hangko inditi, Yesu rahaka mpuumi hai raanti lao i souna Tadulako Menomba Mahile. Peturu meula ngkarao pea. 55 I tabangaa sou iti, arahe bahangkia tauna au mopatuwo api rapamindui. Peturu lao worimi mohuda hihimbela hai ihira. 56 Hadua towawine au mobago i souna Tadulako Menomba Mahile moitami Peturu tangana mamindu. Natotoki pane nauli: "Tauna ide ara hihimbela hai Yesu inona!" 57 Nasapuaka Peturu, nauli: "Bara kuisa tauna iti!" 58 Bara mahae hangko indo, hadua mbuli moita Peturu, nauliangaa: "Bara pae oyo wori hadua topeguruNa?" Nasapuaka mbuli Peturu, nauli: "Bara, bara iko!" 59 Kira-kira hajaa hangko indo, ara mani hadua au manguli: "Ia wori meula i Yesu, lawi ia to Galilea!" 60 Nahanai Peturu: "Bara mpuu kuisa apa au nuuli!" Tangana mani mololita, motuturuami manu, 61 hai membalilimi Pue Yesu mototoki Peturu. I tempo iti, nakatuinaomi Peturu lolitana Pue Yesu au mouliangaa: "Hangko damani motuturua manu, talumi belana ina nusapuakaNa." 62 Padumi Peturu lao i raoa, hai rumihi poteriana lawi masusa laluna. 63 Roo indo, tauna au mokampai Yesu mopapakoi hai mopapahaimohe wataNa. 64 MataNa rabungkuhi, rauliangaa: "Ee nabi! Uli ba hema au mohapaKo!" 65 Ia rakakabosai wori hai mampopengaa lolita au kadake. 66 Kahalona madondo ope-ope kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama hai totosaenda to Yahudi mogulumohe i Pogombo Topeparesa Mahile Agama Yahudi, hai Yesu raanti i lindonda. 67 Rauli tadulako iti i Yesu: "Nuuliangaangkai ide-ide, ba Oyo mpuu Datu Topehompo?" Nahanai Yesu: "Kehapirikau Kuhanai, batena ina bara nipoinalai. 68 Hai ane Kupekune nodo irikamu, batena ina baraNa nihanai. 69 Mewali, idemi pehanaNgku: mepongka ide-ide Ana Manusia ina mohuda tanda i koanana Pue Ala au makuasa." 70 Rauli mbuli tadulako iti i Yesu: "Ba Anana mpuuKo Pue Ala?" Nahanai Yesu: "Tou mpuu, nodo au nuuli iti." 71 Hangko indo, raulimi: "Barapi mobundu ara sabi! Tahadi mpuumi lolitaNa haduduaNa mopakoi Pue Ala!"

Luke 23

1 Roo indo, laomohe ope-ope tadulako iti hai moantihe Yesu i lindona Gubernur Pilatu. 2 Kahawenda inditi, rapepongkami mosalai Yesu, rauli: "Kilambi tauna ide tangaNa mopakanawo tauna bosa! Nauli hangangaa barake mobayari asele i datunta i Roma. Hai Nauli wori kaIanami hadua datu au rahanga Kerisitu." 3 Mewali, mekunemi Pilatu i Yesu, nauli: "Ba Oyo mpuu datunda to Yahudi?" Nahanai Yesu: "Tou mpuu au nuuli iti." 4 Hangko indo, nauli Pilatu i kapala-kapala tadulako menomba hai i tauna bosa: "Bara kulambi salana tauna ide." 5 Agayana rapaliliumi pesalainda Iria, rauli: "Anti pepaturoNa, Ia mohuweki lalunda tauna bosa moewa poparenta i humalele tampo Yahudi, mepongka i Galilea duuna hawe inde." 6 Kanahadina Pilatu lolitanda iti, napekunehe: "Ba tauna ide to Galilea?" 7 Rahanai: "Io, Ia to Galilea." Kanahadina pehananda, ia motudumi tauna moanti Yesu lao i Datu Herode, lawi Herode iami datu au moparenta i tampo Galilea. I tempo iti wori, Herode ara i Yerusale. 8 Matana mpuu Herode moita Yesu, lawi mahaemi nahadi lolitanda tauna kana Iria, hai naharunga wori kaina Natudungiana hampaka tanda kuasa au metingkarai. 9 Ido hai Herode mopahawemi ngkaya pakana pampekune i Yesu, agayana bara ara au Nahanai. 10 Ara worihe inditi kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama au mosalai ntepuuhe Yesu i lindona Herode. 11 Roo indo, Herode hai surodadona mampopowadi-wadi hai mopapakoimohe Yesu. Ia rabaduiami badu datu, hai raanti hule lao i Pilatu. 12 I alo iti, Herode hai Pilatu mombepomaroahe, lawi hangkoya moiwalihe. 13 Hangko indo, Pilatu mogulu mbulimi ope-ope kapala tadulako menomba hai totosae boea hai tauna bosa, 14 pane nauliangaahe: "Tauna ide, nianti mai iriko hai niuli kaIanami au mohuweki lalunda tauna bosa bona moewa poparentata. Alo ide kuparesami i lindomi, agayana bara kuhumba hampaka babehiaNa au kadake nodo au nisalaia. 15 Nodo wori polambiana Herode, lawi napopesule pea mai iriko. Tauna ide bara mobabehi apa pea au hintoto rahukua mate. 16 Mewali, ina kupapahai peami hai roo indo, hangangaa kukabaha." 17 Pilatu manguli nodo, lawi pare-parena i Alo Posusa Pasa, ia mokabaha hadua tauna au ratarunggu, ba hema au raperapi tauna bosa. 18 Karahadina tauna bosa lolitana, monganga-ngangamohe manguli: "Ia hangangaa rapapate! Baraba nukabaha!" 19 (Baraba iti, ratarunggu anti pepapatena hai peewana i lalu kota.) 20 Naunde mani Pilatu mokabaha Yesu, ido hai mololita mbulimi i tauna bosa. 21 Agayana monganga-nganga liliuhe masisimbuku, rauli: "Pakumi i kau! Pakumi i kau!" 22 I kataluna belana, Pilatu mouliangaahe: "Apa dakeNa? Mogalori hampaka salaNa au hintoto rapapatea, bara ara kulambi. Kupapahai pea hai kukabaha." 23 Agayana tauna bosa iti mopasimbukumohe pamperapinda bona Yesu rapaku i kau. Kahopoana menangihe. 24 Pilatu mobotusimi bona Yesu rahuku mate hai Baraba rakabahaahe moula pamperapinda. Baraba iti au ratarunggu anti pepapatena hai peewana i topoparenta. Roo indo, ia mohuhumi Yesu i surodadonda to Roma bona rapapate moula peundeanda to Yahudi. 26 Hangko inditi, surodado to Roma moantimohe Yesu lao i raoa kota, hai i tanga rara mampohidupamohe hadua to Kirene au hangko hawe i Yerusale, hangana Simo. Simo iti rahintakimi hai rapasimbuku lao mohalea kau mombehape meula i bokona Yesu. 27 Tangana Yesu raanti lao i raoa kota, bosa mpuu tauna meula Iria, tepesua worihe bahangkia towawine au moteriahi. 28 Agayana Yesu mampembalilingihe, Nauli: "Towawine to Yerusale, ineemoNa niteriahi. Agina niteriahi watami haduduami hai anami. 29 Lawi barapi mahae tauna ina manguli: 'Morasihe towawine au lalo hai au bara mopatomi ananda!' 30 I tempo iti, tauna ina manguli: 'Barapi kiunde tuwo! Agina narumpingingkai bulu hai natabungingkai tampo!' 31 Ane Iko au baraNa masala narumpatoNa dake, apa mani ikamu." 32 I karaantina Yesu lao rapaku, ara wori rodua tauna au kadake babehianda au raanti hihimbela hai Ia bona rapapate. 33 Kahawenda i bulu au rahanga Bulu Bangawaa, Yesu rapakumi i kau mombehape hihimbela hai rodua tauna au kadake iti. Hadua rapaku tanda i koanaNa hai hadua tanda i kabeoNa. 34 Yesu mekakae, Nauli: "Uma, Nuampungi wohiraya tauna ide, lawi barahe moisa apa au rababehi." Surodado au mopaku Yesu motendemohe dadu bona mopakanoto kahemana au molambi hampiNa. 35 Bosa tauna meangka i woi kau mombehape mampengoa Yesu. Ara worihe tadulakonda to Yahudi au mopakoi Ia, rauli: "Peita! Ia motulungi tauna ntanina, agayana wataNa haduduaNa bara Nabuku Natulungi. Ane tou-tou mpuu kaIana Datu Topehompo au napilei Pue Ala, hangangaa mendaulu hangko i kau mombehape iti!" 36 Surodado mopapakoi worihe Yesu, hai rahungkuki pane rapaenu anggoro au mangilu, 37 rauli: "Ane tou-tou datundaKo to Yahudi, tulungimide wataMu!" 38 I kau popakua i wongko waaNa, teuki node: IDEMI DATUNDA TO YAHUDI. 39 Hadua tauna au kadake babehiana au rapaku i kau hihimbela hai Yesu, mopapakoi Ia, nauli: "Nuuli kaOyona Datu Topehompo! Ane tou mpuu apa au Nuuli iti, tulungimide wataMu hai Nutulungi woringkai!" 40 Agayana tohaduana mokambaroa rangana, nauliangaa: "Barako pae mengkoru i Pue Ala? Ikita ide, hihimbelake rahuku mate. 41 Oyo hai iko, hintotoke rahuku mate anti babehianta au kadake, agayana Ia, bara mpuu ara salaNa." 42 Roo indo, nauli mbuli tauna iti: "Yesu, Nukatuinao wongkoya, ane haweKo i poparentaMu!" 43 Nauli Yesu: "Tou mpuu au Kuuliangaako, i alo ide peami, ina hihimbelako hai Iko i lalu Firdaus." 44 Pualomi, kira-kira tinti hampulo hai dua, unga pea makaindi i humalele tampo iti duuna hawe tinti talu. 45 Rindi bana au ratoe i lalu Souna Pue Ala, mahepa ntanga. 46 Roo indo, naulimi Yesu masisimbuku: "Uma, i lalu tayeMu Kupaisare inaoNgku!" KarooNa mololita nodo, opemi inaoNa. 47 Kanaitana tadulako surodado apa au mewali iti, motoyami Pue Ala, nauli: "Tongawa mpuu! Ia ide tauna au manoto!" 48 Pesulenda tauna bosa au mai mosabiki iti, mohapa-hapamohe pondanda tanda kawioranda. 49 Ope-ope tauna au mahaemohe moisa Yesu tepesuahe towawine au meula hangko i Galilea, meangka ngkaraohe bona mampeitahe hinangkana au mewali iti. 50 I tempo iti, ara hadua tobalilo au rahanga Yusupu au hangko i boea Arimatea i tampo Yudea. Yusupu iti, iami tauna au maroa laluna hai manoto babehiana. Mahaemi mampegia kahawena poparentana Pue Ala. Ia wori hadua tadulako i Pogombo Topeparesa Mahile Agama Yahudi, agayana bara napokana pobotusinda tadulako iti au manguli Yesu hangangaa rapapate. 52 I kapatena Yesu, laomi Yusupu mampombelambia Pilatu mamperapi wataNa bona ratawu. 53 Roo indo, napopendaulumi watana Yesu hangko i kau mombehape, nabungkuhi hai bana au bula, hai nawoli i lalu talumba au rakalolungi i tabingke bulu watu. Talumba iti bara mani hambela rapotawui tomate. 54 Alo iti iami Alo Pampasilolongaa, lawi kahalona alo penombaa. Moula adanda to Yahudi, mepongka kaindi iti, rapaliami mobago. 55 I kanaantina watana Yesu lao i talumba, ope-ope towawine au mamporangai Yesu hangko i Galilea meulahe i Yusupu. Kahawenda i talumba, moitamohe noumba watana Yesu rawoli inditi. 56 Roo indo, mesulemohe lao i boea mopasilolonga rampa-rampa hai lana wongi bona rapake mobumbuhi watana Yesu, agayana i alo penombaa barahe mobago moula Aturana Musa.

Luke 24

1 Madondo-dondo i alo Minggu, laomohe towawine iti i talumba moanti lana wongi au roomi rapasilolonga. 2 Hawemohe inditi, raita telolimi watu petuko baba talumba. 3 Mesuamohe i lalu talumba, agayana watana Pue Yesu barapi ralambi. 4 Wuli mani lalunda moita iti, unga peahe hawe rodua tobalilo au mehampi mengkila-ngkila meangka i holanda. 5 Langa mpuumohe towawine iti, hai motumpahe i tampo. Agayana rodua tobalilo iti mouliangaahe: "Moapari hai nihaoki tauna au tuwo i olonda tomate? 6 Barapi ara inde. Ia tuwo hulemi! Nikatuinao apa au Nauliangaakau hangkoya i tempomi mani i tampo Galilea, 7 Nauli: Ana Manusia hangangaa rahuhu i tauna au kadake bona rapaku i kau, agayana i kataluna alona ina tuwo hule." 8 Roo indo, hangko rakatuinaori lolitana Yesu. 9 Pesulendami towawine iti hangko i talumba, mopahawemohe ope-ope au mewali iti i topeguruna Yesu au hampulo hai hadua hai i ope-ope tauna au ara inditi. 10 Towawine iti, iami Maria Magdalena, Yohana, hai Maria inana Yakobu, hai ara worihe towawine au ntanina au hihimbela hai ihira. 11 Agayana karahadina topeguruNa lolitanda iti, bara rapoinalai; raimba pea lolita au bara tou. 12 Peturu liliu meangka hai melangka lao i talumba. Kahawena, motumpami meloga i lalu, naita pea bana popebungkuhina au ara inditi. Roo indo, mesulemi, hai ngkaya mpuu pampepekirina kana i apa au mewali iti. 13 I alo iti wori, ara rodua topeulana Yesu au lao i boea Emaus. Kakaraona boea Emaus iti, kira-kira hampulo hai hakilo hangko i Yerusale. 14 Tanganda molumao, molololita liliuhe kana i ope-ope au hangko mewali. 15 Tanganda mololita, unga pea mai Yesu mohungkukihe hai molumao sambelahe. 16 Moitamohe Yesu, agayana ara au mopawuli pekirinda alana bara raisa kaIana Yesu. 17 Tanganda molumao, Yesu mouliangaahe: "Apari au nipololita liliu i polumaoami?" Mandii-ndii peahe hai tongawa kamasusana lalunda. 18 Roo indo, hadua au rahanga Kleopas mekune i Yesu, nauli: "Hangko iumbariKo mai pane bara Nuisa apa au mewali inde i Yerusale bahangkia alona au liu?" 19 Nauli Yesu: "Apari au mewali?" Mehanahe, rauli: "Au mewali iti kana i Yesu to Nasare! Ia hadua nabi au makuasa i pobagoNa hai i pololitaNa, maroa i lindona Pue Ala maroa i lindona manusia. 20 Kapala-kapala tadulako menomba hai totosae boea mohuhu Ia i topoparenta bona rahuku mate. Ido hai Yesu rapakumi i kau mombehape. 21 Katouana, Iami au kiharunga ina mokabahake ikita to Isaraeli hangko i iwalinta. Hai alo ide, alo katalunami hangko i karapapateNa, 22 bahangkia towawine au hamporangaangkai laomohe i talumba madondo-dondo, agayana wataNa bara rahumba. Tingkara mpuumongkai lawi i pesulenda rapahaweangkai karaitanda malaeka i talumba au mouli katuwonami hule Pue Yesu. 24 Hangko indo, bahangkia rangangki lao worimohe i talumba. Kahawenda inditi, raita batena nodo au rauli towawine inona. Agayana Yesu bara ara raita." 25 Roo indo, Yesu mouliangaahe: "Moapari pane bara niisa lempona apa au mewali? Bara pae nipoinalai ope-ope au rauli nabi hangkoya? 26 Idemi au rapahaweakau nabi hangkoya: Datu Topehompo, hangangaa narumpa kapari, hangko molambiri pohudaa au meawa hai au teadai." 27 Hangko indo, Yesu mopakanotoahe ope-ope au teuki i lalu Sura Malelaha kana i wataNa, mepongka hangko i surana nabi Musa duuna i ope-ope suranda nabi au ntanina. 28 Hungkumi boea au ratunggai, Yesu mengkaliliu. 29 Agayana tauna au rodua iti mamperapi mpuumohe Iria bona dati mopaliliu polumaona ane bara mehupe hampai irihira. Rauliangaa: "Mehupemoke inde lawi ina kaindi." Mewali mehupe mpuumi Yesu hihimbela hai ihira. 30 Mohuda sambelamohe bona maande. Naalami Yesu roti, Napekakaengaa, Nabise-bise hai Nahuhuahe. 31 I tempo iti, hangko manotori lalunda kaYesunami au maande sambelahe. Roo indo, unga pea matanta Yesu; barapi raita. 32 Mololitamohe, rauli: "I tanga rara inona, tekalea mpuu lalunta i kaNapakanotoanta ope-ope au teuki i lalu Sura Malelaha kana i wataNa!" 33 Liliuhe meangka mesule i Yerusale. Kahawenda inditi, topeguruna Yesu au hampulo hai hadua moguluhe hai ranganda, 34 rauli: "Tou mpuu, Pue Yesu tuwo hulemi. Ia mopatongawami wataNa i Simo!" 35 Mewali, tauna au rodua iti motuntua worihe ope-ope au mewali i tanga rara inona, hai mopahaweamohe apa au mewali i tempona Yesu mobise-bise roti, lawi i tempo iti, hangko manotori i lalunda kaYesunami au ara hihimbela hai ihira. 36 Tanganda mani mololita, unga pea Yesu meangka i olonda hai motabehe, Nauli: "Roa ngkatuwo hawe irikamu." 37 Tingkaramohe hai langahe, lawi rapehangu tanoana. 38 Ido hai Yesu mouliangaahe: "Moapa hai langakau hai karao inaomi? 39 Nipeita lari ide i tayeNgku hai i bitiNgku. Ikomi ide! NipetoboNa hai nitotokiNa. BaraNa tanoana, lawi moontoNa hai mobuuNa." 40 Roo indo, Napopaitaamohe tayeNa hai bitiNa. 41 Wulimohe topeguruNa iti. Matana worihe, agayana makura mani pepoinalainda. Ido hai nauli Yesu: "Ba ara paandemi inde?" 42 Rahuhua hantepo ikane au ragore. 43 Nadokomi Yesu Naande, bona raita kadana mpuu tanoana. 44 Roo indo, Nauliangaamohe: "Au mewali ide-ide, itimi au Kuuliangaamokau i tempoKu mani hihimbela hai ikamu. Hinangkana au teuki i lalu Sura Aturana Musa hai suranda nabi-nabi hai Sura Nanina Daudi kana i wataNgku, ope-ope hangangaa mewali." 45 Roo indo, Napakanotoamohe apa au teuki i lalu Sura Malelaha, 46 Nauli: "I lalu Sura Malelaha teuki node: Datu Topehompo hangangaa molambi kapari hai kapate, hai i kataluna alona ina tuwo hule. 47 Hai ope-ope tauna hangangaa menoso hangko i dosanda, bona dosanda ina naampungi Pue Ala anti kanapahurunda Datu Topehompo. Hai bambari iti hangangaa rabambari i humalele dunia, mepongka inde i Yerusale. 48 Ikamumi au mewali sabiNgku lawi niita matami ope-ope au mewali ide. 49 Nipehadingi lolitaNgku! Ina Kutudu Inao Malelaha mai irikamu moula dandina UmaNgku. Agayana hangangaa nipegia hampai inde i kota Yerusale, duuna napakarohokau kuasa au hawe hangko i Pue Ala irikamu." 50 Roo indo, Yesu mamporangamohe lao i raoa kota Yerusale, hungku i boea Betania, pane Naangkami tayeNa hai Nawatihe. 51 TangaNa mewati, teangkami wataNa lao i suruga. 52 Molingkudumohe menomba Iria, pane mesulehe i Yerusale hai matana mpuu lalunda. 53 I Yerusale, alo-alona maidahe i Souna Pue Ala hai motoyahe Pue Ala.

John 1

1 Nguru-nguruna, hangko damani dunia rapopewali, arami Ngkora. Ngkora iti, aminami hihimbela hai Pue Ala, hai Ngkora iti iami Pue Ala haduduaNa. 2 Nguru-nguruna Ia hihimbela hai Pue Ala. 3 Iami au napopatoa Pue Ala mampopewali hinangkana au ara. Bara ara hampaka au mewali ane bara Ia. 4 Iami pongkana katuwo. Hai katuwoNa mopamabaa laluna manusia. 5 Iami pewangka au mewangka liliu i lalu dunia au makaindi ide, hai Ia bara peisa nanangi kamakaindi. 6 Hambela tempo, hawemi hadua tauna au natudu Pue Ala, hangana Yohane. 7 Kamaina Yohane, ia mopahawe kana i pewangka iti i ope-ope tauna bona mohadihe posabina hai mepoinalai i pewangka iti. 8 Agayana Yohane bara pewangka iti. Ia mai pea mopahawe kana i pewangka iti i ope-ope tauna. 9 Ngkora iti iami pewangka au tou au mopamabaa lalunda ope-ope tauna. Iami au hawe i dunia. 10 Ia au napopatoa Pue Ala mampopewali dunia ide. Agayana i tempoNa ara i dunia, Ia bara raisa tauna. 11 Mogalo i tampoNa haduduaNa, bara ratarima. 12 Agayana hema-hema au motarima hai mepoinalai Iria, ihirami au Napopewali anana Pue Ala. 13 Barahe mewali anana Pue Ala hangko i karapoanakana, ba hangko i kuasa manusia ba hangko i peundeanda tauna. Batena Pue Ala mpuu au mampopewalihe anaNa. 14 Ngkora iti mewali manusia, Hai maida i olonta i dunia ide. Ikami, kiitami kamahilena kuasaNa. KuasaNa iti Nalambi hangko i UmaNa, lawi iami AnaNa HaduduaNa. LolitaNa tou mpuu, hai tongawa ope-ope kabulana laluNa irikita. 15 Yohane mampopaisa i tauna bosa kahemana Ngkora iti. Ia mopahawe masisimbuku, nauli: "Ia idemi au kupakanotoakau hangkoya! Kuuli: ara au ina mai roo iko, agayana meliu kuasaNa hangko iriko. Lawi hangko damanina rapoanaka, ara amimi Ia." 16 Bara mokahopoa ahiNa, hai hangko i ahiNa iti, Ia mowatimoke ope-ope. Bara mabotu-botu pewati au tahumba hangko Iria. 17 Hangkoya, Pue Ala motudu nabi Musa mopahawe AturaNa. Agayana anti kataisana katouna lolitana Yesu Kerisitu hai kabulana laluNa irikita, ido hai moisamoke Pue Ala. 18 Bara ara hadua au moita Pue Ala, Batena AnaNa Haduduana au ara liliu hihimbela hai Ia. Iami au mopakanotoake kahemana Pue Ala. 19 Idemi posabina Yohane au mopahawe kahemana Yesu. Hambela tempo, tadulakonda to Yahudi i Yerusale motudumohe bahangkia tadulako menomba hai to Lewi lao i Yohane. Kahawenda i Yohane, rauliangaa: "Tunggaiaki mai inde bona mekune irio ba hemako. Ba Datu Topehompo mpuumoko?" 20 Nahanaihe Yohane i katou-touana, nauli: "Iko, barana Datu Topehompo." 21 Mekune mbulihe: "Ane nodo, hemako? Ba nabi Eliako?" Nauli Yohane: "Bara." Mekune mbulihe: "Ba oyomi nabi mahile au radandi hangkoya au rauli ina mai i dunia?" Nauli Yohane: "Bara wori iko." 22 Hangko inditi, rauliangaa: "Ane nodo, nuuliangaangkai ba hema mpuuko, bona ara hanaina pekunenda au motudungkai. Apa pehanamu kana i watamu haduduamu?" 23 Nahanaihe Yohane hai lolitana nabi Yesaya hangkoya, nauli: "Iko ide, tauna au monganga-nganga i pada wungi: 'Ina hawe Pue. Nipasilolonga raraNa!' " (Yesaya 40:3) 24 Rauli mbuli suronda to Parisi iti: "Ane barako Datu Topehompo, barako nabi Elia, hai bara woriko nabi au radandi, moapari pane baiko moriu tauna?" 26 Nauli Yohane: "Iko moriu tauna hai owai pea. Ide-ide arami hadua i olomi, agayana bara mani niisa. 27 Iami au hawe roo iko. Mogalorina mokakahi pekapu kandupaNa, barana hintoto." 28 Ope-ope iti mewali i boea Betania, i periuana Yohane i tanda orupena owai Yarade. 29 Kahalona, Yohane moitami Yesu mai iria. Nauli i tauna bosa: "Nipeita! Oloumi mai Ana Dimba au napasilolonga Pue Ala. Iami au ina mewali pahuruna watanta au mohompo dosa manusia. 30 Iami au kuuli hangkoya ina hawe roo iko, agayana meliu kuasaNa hangko iriko. Lawi hangko damanina rapoanaka, Ia aminami ara. 31 Nguru-nguruna, bara mani wori kuisa kaIanami Datu Topehompo. Agayana idemi tunggaiaku, maina moriuhe to Isaraeli hai owai, bona kutudungiaahe kahemana Datu Topehompo iti." 32 Ara wori posabina Yohane ide, nauli: "Nguru-nguruna bara mani kuisa kaYesuna Datu Topehompo. Agayana Pue Ala motuduna moriu tauna hai owai, Nauliangaana node: 'Ane nuita Inao Malelaha mendaulu hai mengkatoa i hadua tauna, Iami au ina meriu hai Inao Malelaha.' Mewali, kuita mpuumi Inao Malelaha mendaulu hangko i suruga nodo tadasi manggebodo au mengkatoa i tanoanana Yesu. Ido hai kuuli: Yesu iami Anana Pue Ala." 35 Kahalona, Yohane ara wori inditi hihimbela hai rodua topeguruna. 36 Poitana Yesu moliu, nauli: "Peita, ehoumi Ana Dimbana Pue Ala!" 37 Karahadina topeguruna lolitana Yohane, laomohe meula i Yesu. 38 Membalilimi Yesu, Naitahe meula. Napekunehe: "Apa au nihaoki?" Rauliangaa: "Guru, iumba paidaaMu?" 39 Nauli Yesu: "Maimokau, niita pea deade." Meulamohe Iria hawe i paidaaNa. Mepongka tinti iba duuna makaindi, inditimohe hihimbela hai Ia. 40 Tauna au rodua iti meulahe i Yesu anti pohadinda lolitana Yohane. Hadua hangko irihira, hangana Andaria, halaluna Simo Peturu. 41 Liliu Andaria lao mohaoki Simo, nauliangaa: "Kilambimi au rauli Mesias" (au rauli wori Kerisitu, lempona: Datu Topehompo). 42 Roo indo, naporangami lao i Yesu. Yesu mototoki Simo, Nauliangaa: "Oyo Simo anana Yohane. Agayana mepongka ide-ide, ina rahangako Kefas." (Lempona "Kefas" i lalu basanda to Yahudi, himbela hai lempona "Peturu" i lalu basa Yunani. Lempona: watu.) 43 Kahalona, Yesu motunggai lao i tampo Galilea. Hangko damani meangka, laomi mampombelambia Pilipu hai Nauliangaa: "Meulako Iriko!" 44 Pilipu iti, hangko i boea Betsaida, boeanda Andaria hai Peturu. 45 Hangko inditi, lao worimi Pilipu mampombelambia rangana au rahanga Natanael, nauliangaa: "Kilambimi Datu Topehompo, nodo au teuki i lalu Sura Aturana Musa hai suranda nabi hangkoya! Hangana Yesu. Iami anana Yusupu hangko i boea Nasare." 46 Mehana Natanael, nauli: "Ara wori pae au maroa au hangko i boea Nasare?" Nauli Pilipu: "Maimoko, bona nuita!" Laomohe i Yesu. 47 Kanaitana Yesu Natanael mai mampohidupaa, Ia mololita kana iria, Nauli: "Olou mai hadua to Isaraeli au mampeulai mpuu babehiana toiyorunta to Isaraeli, bara topodongko!" 48 Nauli Natanael: "Noumbari hai Nuisana, Guru?" Nauli Yesu: "Hangko damaniko nakakio Pilipu, Kuitamoko i woi kau ara." 49 Nauli Natanael: "Guru, Anana mpuuKo Pue Ala! Oyo mpuumi Datunda to Isaraeli!" 50 Nauli Yesu: "Ba nupoinalai lawi Kuuli kaKuitamu i woi kau ara? Ina nuita mbuli tanda kuasa au meliu kamahilena hangko iti." 51 Roo indo, nauli mbulimi Yesu: "Tou mpuu lolitaNgku ide: ina niita langi tebungkahi hai malaekana Pue Ala mengkahe hai mendaulu mai Iriko, Ana Manusia."

John 2

1 Liu rongalo hangko inditi, ara posusa petauna i boea Kana i tampo Galilea. Inana Yesu ara i posusa iti. 2 Yesu hai topeguruNa rakakio worihe lao i posusa iti. 3 Tanganda mosusa, nakaopeihe anggoronda. InaNa Yesu manguli Iria: "Opemi anggoronda." 4 Nauli Yesu: "Ina, apa tunggaiamu mouliangaaNa nodo? Bara mani hawe tempona Kupopaisaahe kahemaNgku." 5 Hangko inditi, nauli inana Yesu i topobago susa: "Apa pea au natuduakau Yesu, nibabehi!" 6 I sou iti, ara ini mbuana kori au mahile au rababehi hangko i watu. Kori iti raihii owai pobahoia taye moula adanda to Yahudi. Kangkayana ihina kori iti, kira-kira hangatu lima pulona kati i haogu kori. 7 Yesu mouliangaahe topobago iti: "Niihii kori iti hai owai." Rapabuke mpuumi. 8 Roo indo, Nauliangaahe: "Tabuiki haodi, hai lao niantia topokadipura susa." Ratabuiki mpuumi hai raanti lao i topokadipura susa. 9 Topokadipura susa iti mampemina owai au raantia. Barapi matawaa nodo owai biasa, tebalikimi mewali anggoro. Agayana bara naisa kahangko iumbana mai anggoro iti, au moisa batenda pea topobago. Karoona mampemina anggoro iti, mokakiomi toratauna tobalilo, 10 nauliangaa: "Matama mpuu anggoro ide. Katouana moula adanta, anggoro au maroa hangangaa rakando iyoru i toposusa. Ane bahahe maenu, hangko rakandori au bara gaga maroa. Agayana oyo, nupaibokori anggoro au matama, hai ide-ide hangko nupopesuwuri." 11 Yesu mobabehi tanda kuasa au nguru-nguruna iti i boea Kana i tampo Galilea. Hai tanda kuasa iti, Ia mopatongawa peawaNa. Indo topeguruNa mepoinalaimohe Iria. 12 Roo posusa iti, laomi Yesu i boea Kapernaum hihimbela hai inaNa, halaluNa hai topeguruNa. Maidahe inditi bahangkia wengina. 13 Ina hawemi tempona alo mahile agama Yahudi au rauli Alo Posusa Pasa, ido hai laomi Yesu i Yerusale. 14 I tabangaa Souna Pue Ala, Ia moitahe tauna au mampobalu japi, dimba hai tadasi manggebodo. Ara worihe topointolohi doi au mohuda inditi i mejanda. 15 Kanaitana Yesu ope-ope iti, Ia mobabehimi pekandangi hangko i koloro hai mowura ope-ope japinda hai dimbanda hangko i tabangaa Souna Pue Ala. Nadungka-dungkami mejanda topointolohi doi, alana mahawu doinda. 16 Roo indo, Nauliangaahe topobalu-balu tadasi manggebodo: "Nianti ope-ope iti lao i raoa! Souna UmaNgku inee nipopewali sou pobalu-balua!" 17 TopeguruNa mokatuinao apa au teuki i lalu Sura Malelaha au manguli node: "Rumihi pampokaahiNgku SouMu Pue, itimi au mohuweki laluNgku." (Mazmur 69:9) 18 Hangko inditi, tadulakonda to Yahudi mouliangaa Yesu: "Hema au moweiKo kuasa mobabehi iti? Ane ara mpuu kuasaMu, Nupopaitaangkai hambua tanda kuasa!" 19 Nauli Yesu: "Nigeromide Souna Pue Ala ide, hai ina niita mpuu i lalu talu alona Kuaro hule." 20 Tingkaramohe tadulakonda to Yahudi, rauli: "Noumba? Souna Pue Ala ide raaro i lalu iba pulona hai ini parena. Agayana Nuuli ina Nuaro hule i lalu talu pea alona!" 21 Katouana wataNa haduduaNa au natunggai Yesu i tempona mokabelai Souna Pue Ala. 22 I katuwona hule Yesu, topeguruNa mokatuinao lolitaNa iti. Roo indo, mampoinalaimohe apa au teuki i lalu Sura Malelaha hai apa au nauli Yesu. 23 Tangana Yesu i Yerusale moula alo Posusa Pasa, bosa tauna mepoinalai Iria, lawi moitahe tanda-tanda kuasa au Nababehi. 24 Agayana Yesu haduduaNa, barahe Napoinalai, lawi Naisa haha apa au i lalunda ope-ope tauna. 25 Bara paraluu tauna mouliangaa kanoumbana manusia, lawi Naisa mpuu apa au i laluna manusia.

John 3

1 Ara hadua tauna au rahanga Nikodemus. Nikodemus iti iami to Parisi hai tadulako agama Yahudi. 2 Kaindimi, ia mai mampohidupaa Yesu, nauliangaa: "Guru, kiisa Oyo hadua guru au natuduKo mai Pue Ala, lawi bara ara tauna au peisa mobabehi tanda kuasa nodo au Nubabehi, ane bara naporangai Pue Ala." 3 Nauli Yesu: "Tou mpuu lolitaNgku ide: ane hadua tauna bara rapoanaka hule, bara peisa mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa." 4 Nauli Nikodemus: "Noumbami kapeisana tauna au saemi rapoanaka hule? Peisa pae mesua hule i lalu taina inana hai rapoanaka mbuli?" 5 Nauli Yesu: "Tou mpuu lolitaNgku ide: ane tauna bara rapoanaka hai owai hai kuasana Inaona Pue Ala, bara peisa mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 6 Manusia molambi katuwona watana hangko i tosaena. Agayana katuwona inaona nahumba hangko i Inao Malelaha. 7 Mewali, inee nupotingkara lolitaNgku ide au manguli: hangangaa rapoanaka hulekau. 8 Pandirina, himburu mewui iumba peundeana. Tahadi pewuina, agayana bara taisa hangko iumba kamaina hai iumba kalaoana. Nodo wori tauna au rapoanaka hule hai kuasana Inaona Pue Ala." 9 Nauli Nikodemus: "Noumba pewalina iti?" 10 Nauli Yesu: "Oyo hadua guru agama to Isaraeli au rabila. Bara pae nuisa lempona lolitaNgku ide? 11 Tou lolitaNgku ide: ikami mouli apa au kiisa, kipololita apa au kiita. Agayana bara niunde motarima lolitangki. 12 Kutuntuakau apa au mewali i dunia, agayana bara nipoinalai lolitaNgku. Apa mani ane Kutuntuakau apa au mewali i suruga. 13 Bara ara hadua hangko i dunia ide au mengkaore lao i suruga. Batena pea Iko, Ana Manusia, au moisa apa au mewali i suruga, lawi Iko au maida i suruga hangkoya, hai mendauluNa mai hangko i suruga. 14 Hangkoya i pada wungi, nabi Musa mobabehi ile hangko i tambaga, hai nawoli i wuntu kau hangkau hai naaro. Hema peahe au natilo ile hai mampengoahe ile tambaga iti, maoha hai tuwohe. Mewali, nodo ile tambaga iti rapamapangka i pada wungi, nodo wori Iko Ana Manusia hangangaa rapamapangka i kau mombehape, 15 bona hema au mepoinalai Iriko ina molambi katuwo maroa au bara mokahopoa." 16 Anti kamahilena ahina Pue Ala i ope-ope tauna i dunia, ido hai Nakirami AnaNa au HaduduaNa, bona hema pea au mepoinalai Iria, bara rahuku, agayana molambi katuwo maroa au bara mokahopoa. 17 Pue Ala bara motudu AnaNa mai i dunia bona mohuku manusia. TunggaiaNa motudu mai AnaNa bona mohorema manusia hangko i huku dosanda. 18 Tauna au mepoinalai i Anana Pue Ala, barahe rahuku. Agayana tauna au bara mepoinalai, manotomi kanahukunda Pue Ala, lawi barahe mepoinalai i Anana Pue Ala au Haduduana. 19 Hawemi Anana Pue Ala i dunia moanti kamabaana i ope-ope tauna. Agayana manusia mounde mani kakaindiana pane kamabaana, lawi kadake babehianda. Ido hai Pue Ala mohukuhe. 20 Ope-ope tauna au mobabehi dake, mokahihihe kamabaana. Barahe mau mohungkuki kamabaana dati raita tauna babehianda au kadake. 21 Tauna au manoto babehianda, maihe i kamabaana bona babehianda raita hai tongawami poulanda peundeana Pue Ala. 22 Roo indo, Yesu hai topeguruNa laohe i tampo Yudea. Maidahe inditi bahangkia alona, moriuhe tauna. 23 I tempo iti, Yohane bara mani ratarunggu. Meriu i boea Ainon, bara karao hangko i boea Salim, lawi inditi ngkaya owai. Alo-alona tauna lao mampoperiu i Yohane. 25 Hambela tempo, bahangkia topeguruna Yohane mombehehemohe hai hadua to Yahudi mampombehanaingi ada pobahoi moula agamanda. 26 Laomohe i Yohane, rauliangaa: "Guru, ba nukatuinao mani hangkoya hadua tauna au hihimbela hai ikita i tanda orupena owai Yarade au nutudungiangkai? Ia meriu wori, hai kabosa-bosaari tauna au lao Iria!" 27 Nauli Yohane: "Ikita manusia bara peisa mobabehi apa-apa ane barake Nawei kuasa au hangko i Pue Ala. 28 Hangkoya, nihadi mpuumi lolitangku au manguli: 'Iko barana Datu Topehompo. Hai tunggaiana kamaingku, maina mopasilolongaa raraNa.' " 29 Napaliliu Yohane lolitana, nauli: "Pandirina, i posusa petauna, toratauna tobalilo au mewali patoa, iami ampuna towawine au rabua. Ane tauna au mamporangai toratauna tobalilo, meangka peahe mohiawe hai mampehadingi hawana. Matanahe mohadi lolitana toratauna tobalilo. Nodo wori iko, iko nodona tauna au mamporangai toratauna tobalilo iti. Matanana, hai rumihi kamatanangku mohadi lolitana Yesu. 30 Lawi Iami au hangangaa kamahile-hilea tuwoNa, hai ikomi au hangangaa kakoi-koia tuwongku." 31 Yesu iami au mai hangko i suruga, hai meliu kuasaNa hangko i hinangkana. Tauna au hangko i dunia, batena manusia biasa, hai lolitanda mopahawe apa au mewali i dunia. Agayana Yesu, hangko i suruga, au meliu kuasaNa hangko i hinangkana. 32 Ia mololita kana i apa au Naita hai au Nahadimi, agayana bara ara au mampoinalai lolitaNa. 33 Tauna au mampoinalai lolitaNa, mopangaku katouna Pue Ala. 34 Lawi Iami au natudu Pue Ala mohowara lolitaNa, hai Pue Ala mowei Inao Malelaha Iria au bara ara hokana. 35 Pue Ala Umanta mampokaahi AnaNa hai moweimi ope-ope kuasaNa. 36 Tauna au mepoinalai i AnaNa iti, molambimohe katuwo maroa au bara mokahopoa. Agayana tauna au bara mengkoru i Anana Pue Ala, barahe molambi katuwo. Molambirihe pehukuna Pue Ala au bara mokahopoa.

John 4

1 To Parisi mohadimohe bambari au manguli kabosa-bosaami tauna au lao mampoperiu i Yesu, alana meliu kabosanda tauna au meula i Yesu pane tauna au meula i Yohane. 2 (Katouana, bara Yesu au meriu, topeguruNari au meriu.) 3 Kanaisana Yesu apa au rahadi to Parisi iti, Ia padumi hangko i tampo Yudea mesule lao i tampo Galilea. 4 I lalu polumaoNa iti, Ia hangangaa moliu i tamponda to Samaria. 5 I tanga pualo, hawemi i boeanda to Samaria au rahanga Sikar, bara karao hangko i tampo au nawei Yako hangkoya i Yusupu anana. I raoa boea iti, ara hambua tibubu au rahanga tibubuna Yako. Mohudami Yesu i wiwi tibubu iti, lawi mawowemi molumao. 7 TopeguruNa liliuhe lao i boea meholo paandenda. Bara mani mahae, hawemi hadua towawine to Samaria mai mantambu. Yesu mouliangaa: "Ina, wei wongkoya owai Kuenu." 9 Tingkara laluna towawine iti, lawi biasana bara raunde to Yahudi mampogaloahe to Samaria. Ido hai nauli: "Oyo to Yahudi, iko to Samaria. Moapari pane merapiKo owai iriko?" 10 Nauli Yesu: "Ane kenuisa kamahilena pewati au nawei Pue Ala hai kahemaNgku au merapi owai, kemerapi woriko owai Iriko, hai Kuweiko owai ngkatuwo." 11 Nauli towawine iti: "Hangko iumba owai ngkatuwo au Nuuli iti? Lawi bara ara popetambuMu, hai tibubu ide kaladu. 12 Tibubu ide sosorangki hangko i Yako, toiyorungki hangkoya. Ia maenu owai hangko inde, nodo worihe anana hai binatana. Ba Nuuli meliu kamahilena tuwoMu hangko i Yako pane peisaKo mowei owai au meliu kamaroana hangko i owai tibubu ide?" 13 Nauli Yesu: "Ope-ope tauna au maenu owai hangko i tibubu ide, ina mangkadou hulehe. 14 Agayana hema au moenu owai au Kuwei, barapohe mangkadou duuna kamahae-haea. Lawi owai au Kuweihe iti, mewali owai ngkatuwo au moili liliu i lalunda; lempona, molambihe katuwo maroa au bara mokahopoa." 15 Nauli towawine iti: "Ane nodo tua, Nuweimona owai iti, bona barapona mangkadou, hai barapona paraluu mai mantambu alo-alona inde." 16 Nauli Yesu: "Laomoko hampai mokakio tobalilomu, pane mesuleKo mai." 17 Nauli towawine iti: "Bara ara tobabilongku." Nauli Yesu: "Tou lolitamu. Bara ara tobalilomu, 18 lawi limami belamu motambi, hai tobalilo au nuporangai ide-ide, barato tobalilomu. Mewali, tou mpuu lolitamu inona." 19 Nauli towawine iti: "Ide-ide kuisami, Oyo hadua nabi! 20 Ikami to Samaria menomba i bulu ide, i bulu penombaanda toiyorungki. Agayana pangulimi to Yahudi, i Yerusale pea penombaa au tou." 21 Nauli Yesu: "Nupoinalai lolitaNgku ide: ina hawe tempona, bara i Yerusale tauna menomba i Pue Ala, hai bara wori i bulu ide. 22 Ikamu to Samaria, bara niisa kahemana au nipenombai. Ikami to Yahudi, kiisa kahemana au kipenombai, lawi ara dandina Pue Ala au manguli katuwo maroa ina hawe i manusia hangko i to Yahudi. 23 Agayana ina hawe tempona, hai katouana hawemi tempona iti, tauna au menomba i Pue Ala Umanta, hangangaa menombahe Iria hangko i lalunda mpuu moula rara au tou. Popenomba itimi au naunde Pue Ala Umanta. 24 Pue Ala iami Inao. Ido hai tauna au menomba Iria, hangangaa menomba hangko i lalunda mpuu moula rara au tou." 25 Nauli towawine iti: "Au kuisa, ina hawe Datu Topehompo, au rauli Kerisitu. Ane hawe, Iami au ina mopakanoto irikita hinangkana au ara." 26 Nauli Yesu: "Ikomi ide, au tangaNgku mololita irio." 27 Tanganda mani mololita, hawemohe topeguruNa hangko i boea. Tingkarahe moita Yesu mololita hai hadua towawine. Agayana bara ara hadua au bai mekune i towawine iti ba apa paraluuna. Bara worihe bai mekune i Yesu ba apa tunggaiaNa mololita iria. 28 Roo indo, towawine iti mopalehimi pambolia owaina, pane laomi i boea mouliangaahe tauna inditi: 29 "Ane maroa, laoke mampeita hadua tauna au mouliangaana ope-ope babehiangku. Ba Ia mpuumi Datu Topehompo?" 30 Ido hai laomohe i raoa boea bona mampohidupaahe Yesu. 31 Tangana towawine iti lao i boea, topeguruna Yesu mouliangaa: "Guru, maandemoke." 32 Agayana nauli Yesu: "Ara paandeKu au bara niisa." 33 Mombekune-kunemohe topeguruNa, rauli: "Hemari au moantia paandeNa?" 34 Ido hai nauliangaahe Yesu: "PaandeKu, iami moulaNa peundeana Pue Ala au motuduNa, hai moparooNa bago au NaweiNa. 35 Ikamu biasa manguli node: iba mani wulana, hangko meparerike. Agayana Iko mouliangaakau: nipeita olou bonde. Mabadami parena, sukanami rapepare. 36 Tauna au mopahawehe Ngkorana Pue Ala peisa rapandiri nodo tauna au mantuda hai au mepare. Mepongka ide-ide, ngkaya wua au rapepare. Anti pobagonda, bosa tauna molambi katuwo maroa au bara mokahopoa. Topepare iti ina molambi mpuu saronda. Ina matana-tanahe hihimbela hai tauna au mantuda. 37 Mewali, tou mpuu lolita au manguli: 'Hadua au mantuda, tohaduana au mampepare.' 38 Kutudukau lao mepare i bonde au bara nitudai. Tauna ntaninari au mantuda, ikamumi au mampepare wua pobagonda." 39 I boeanda to Samaria, bosa tauna mepoinalai i Yesu, lawi mohadihe lolitana towawine iti inona au manguli: "Nauliangaamona hinangkana babehiangku." 40 Mewali, laomohe mampohidupaa Yesu, pane raperapi ntepuu bona mehupe i boeanda. Ido hai Yesu maida inditi rombengi. 41 Hangko inditi, kabosa-bosaa ampu boea au mepoinalai i Yesu, lawi mampehadingi mpuumohe lolitaNa. 42 Rauli ampu boea i towawine iti: "Ide-ide kipoinalai mpuumi, bara pea hangko i lolitamu, agayana lawi kihadimi lolitaNa, hai kiisa kaIana mpuumi Datu au mohorema manusia hangko i huku dosanda." 43 Liumi rongalo i Samaria, Yesu mopaliliumi polumaoNa lao i tampo Galilea. 44 Yesu haduduana au manguli: "Hadua nabi bara rabila i tampona haduduana." 45 Kahawena i Galilea, ampu boea motarima Yesu hangko i lalunda mpuu, lawi arahe hangkoya i Yerusale i tempona Yesu moula Alo Posusa Pasa, hai moita matahe ope-ope tanda kuasa au Nababehi i tempo iti. 46 I tampo Galilea, hawe mbulimi Yesu i boea Kana, i boea pampopewaliaNa owai mewali anggoro. Inditi ara hadua tuana au mobago i souna datu i boea Kapernaum. Anana, rumihi kamahaina. 47 Kanahadina tuana iti kamaina Yesu hangko i Yudea hawe i tampo Galilea, laomi i boea Kana mampohidupaa, nauliangaa: "Guru, laoke i Kapernaum, Nupakaohaana wongkoya anangku, lawi ina mate." 48 Nauli Yesu iria: "Ikamu au maida i tempo ide, ane barakau moita tanda kuasa, barakau ina mepoinalai!" 49 Nauli tuana iti: "Guru, laomoke holiga, lawi ina mate anangku!" 50 Nauli Yesu: "Mesulemoko, maohami anamu." Tuana iti mampoinalai mpuu lolitana Yesu, hai mesulemi. 51 Tangana mani i rara, bahangkia hawina mai mampohidupaa, rauliangaa: "Maohami anamu!" 52 Napekunehe: "Tinti hangkia maoha?" Rauli: "Imaindi, tinti isa pualo, mengkaroomi kanapawembena." 53 Naisami tuana, i tempona Yesu mouliangaa: "Maohami anamu," tempo iti womi maoha. Hangko indo, tuana iti mepoinalaimi i Yesu hihimbela hai ope-ope tinana. 54 Itimi tanda kuasa karombelana au nababehi Yesu i Galilea i kahaweNa hangko i Yudea.

John 5

1 Roo indo, mesulemi Yesu lao i Yerusale bona moula alo mahilenda to Yahudi inditi. 2 I Yerusale hungku i babaka au rahanga "Babaka Dimba", ara hambua wuhu; i lalu basa Yahudi hangana Betesda. Ara lima mbuana tambale au motoleliki wuhu iti. 3 Bosa tomahai mogulu inditi. Arahe au bilo, au wara bitinda, hai au palu, ope-opehe maturu liliu i tambale, mampegiahe pokalena owai. 4 Lawi hambela-hambela ara malaekana Pue au mendaulu mai i wuhu iti mampopokale owai. Hai hema au iyoru mendaulu i lalu wuhu i tempona owai mokale, maohami hangko i hakina. 5 Ara inditi hadua tobalilo, talumi pulona hai ualu parena mahai. 6 Yesu moita ia maturu inditi, hai Naisa kamahaenami mahai. Napekune: "Nuunde pae maoha?" 7 Nauli tomahai iti: "Pue, bara wongkoya ara au moantina lao i lalu wuhu i tempona owai mokale. Kelaona, arami au mampehindorungina." 8 Nauli Yesu: "Mearomoko, nulolomi alemu, hai molumaomoko." 9 Maoha mpuumi tauna iti, nalolo alena, hai molumao. Iti mewali i alo Satu, alo penombaanda to Yahudi. 10 Ido hai tadulakonda to Yahudi mokambaroa tauna au hangko maoha iti, rauliangaa: "Ide alo penombaa! Barako peisa moanti alemu." 11 Nauli tauna iti: "Natuduna tauna au mopakaohana inona, Nauliangaana: 'Lolomi alemu hai molumaomoko.' " 12 Rapekune: "Hema au motuduko moanti alemu hai molumao?" 13 Agayana bara naisa kahemana au mopakaoha, lawi Yesu padu ngkandii hai barapi raita i olonda tauna bosa. 14 Bara mahae hangko inditi, Yesu mampohidupaami tauna iti i Souna Pue Ala, Nauliangaa: "Maohamoko, ineemoko mobabehi dosa, bona datiko narumpa ba apa-apa au meliu kakadakena." 15 Hangko inditi, laomi tauna iti mampohidupaahe tadulakonda to Yahudi, nauliangaahe kaYesuna au mopakaoha. 16 Ido hai tadulakonda to Yahudi mohaoki rara mopakasusa Yesu, lawi Ia mepakaoha i alo penombaa. 17 Yesu mouliangaahe: "UmaNgku mobago duuna ide-ide, hai Iko wori mobago." 18 Hangko inditi, tadulakonda to Yahudi mopari-pari mohaoki raranda mopapate. Mobabehihe nodo, bara pea anti kaNaliungina ada i alo penombaa, agayana lawi Nauli wori kaPue Alana UmaNa; lempona, Ia mopahimbela wataNa hai Pue Ala. 19 Mehana Yesu, Nauli: "Tou mpuu lolitaNgku ide: Iko Anana Pue Ala, baraNa peisa mobago moula peundeaKu haduduaNgku. Kuitami apa au Nababehi UmaNgku, hai batena itimi au Kupobago. Apa pea bagona UmaNgku, iti wori bagoNgku, 20 lawi UmaNgku mampokakayaNa, hai NapopaitaaNa ope-ope au Nababehi. Hai ara mbuli bago au ina NapopaitaaNa au meliu kamahilena hangko i bago au roomi Kubabehi. Ina Kubabehi bago iti alana tingkara mpuukau. 21 Nodo UmaNgku mampopearo tomate hai moweihe katuwo, Iko wori mowei katuwo i hema pea moula peundeaKu. 22 UmaNgku barapi mobotusi hinangka kara-karana manusia, agayana kuasa pobotusi iti Nahuhumi Iriko, AnaNa. 23 Ia mobabehi nodo, bona ope-ope tauna mobilaNa nodo pebilanda i UmaNgku. Hema au baraNa mobila, bara worihe mobila UmaNgku au motuduNa. 24 Tou mpuu lolitaNgku ide: hema-hema au mampehadingi lolitaNgku hai mepoinalai i Pue Ala au motuduNa, molambihe katuwo maroa au bara mokahopoa. Barahe ina rahuku anti dosanda. Tekabahamohe hangko i kapate, hai molambihe katuwo. 25 Tou mpuu lolitaNgku ide: ina hawe tempona hai katouana hawemi tempona tomate ina mohadi wotuna Anana Pue Ala, hai ihira au mohadi wotuNgku ina molambi katuwo au wou. 26 Lawi UmaNgku makuasa mowei katuwo. Nodo wori, NaweiNa kuasa mowei katuwo. 27 Nawei woriNa kuasa mobotusi kara-kara manusia, lawi Iko Ana Manusia. 28 Inee nipotingkara lolitaNgku ide, lawi hambela tempo ope-ope tauna au mate ina mohadi wotuNgku, hai ina mearohe hangko i talumbanda. Tauna au mobabehi roa ina rapopearohe bona molambihe katuwo maroa. Agayana tauna au mobabehi dake ina rapopearohe bona rahuku." 30 "Iko, baraNa peisa mobabehi apa-apa moula peundeaKu haduduaNgku. Kubotusi hinangkana moula apa au nahawaaNa UmaNgku. PebotusiNgku manoto, lawi baraNa moula peundeaKu haduduaNgku, moulariNa peundeana Pue Ala au motuduNa. 31 Ane rapana Iko haduduaNgku au mouli kahangko i Pue AlaNgku, hai bara ara tauna ntanina au mosabikiNa, kebara niisa ba tou lolitaNgku ba bara. 32 Agayana ara au ntanina au mosabikiNa iami UmaNgku, hai Kuisa katouna posabikiNa. 33 Hangkoya ikamu motudukau suromi lao i Yohane mampekune kana Iriko, hai ia mouliangaahe posabikina. Apa au nauli iti, ope-ope batena tou. 34 Agayana katouana bara Kuparaluu posabi hangko i manusia. Kupopaingaakau lolitana Yohane iti, bona molambikau katuwo maroa. 35 Yohane iti nodo hulo au mewangka hai moanti kamabaana irikamu. Hai ikamu, matana mpuukau mohadi lolitana. Agayana kamatanami iti sangka pea. 36 Agayana Iko, ara sabiNgku au mopakanoto kahemaNgku, hai sabi iti meliu hangko i posabina Yohane. Ane niita pobagoNgku, itimi au mopakanoto kahemaNgku. Apa au Kubabehi ide-ide iami bago au nahawaaNa UmaNgku bona Kuparoo. PobagoNgku idemi au mopakanoto kaIkona au natudu UmaNgku mai i dunia ide. 37 Hai meliu hangko iti, UmaNgku au motuduNa mai, Ia haduduaNa mewali sabiNgku bona mopakanoto kaIkona suroNa. Agayana ikamu, bara mani hambela nihadi wotuNa, bara mani niita lenggeNa. 38 LolitaNa bara niwoli i lalumi, lawi barakau mepoinalai Iriko au Natudu mai. 39 Moparesamokau Sura Malelaha, lawi nipehangu hangko i Sura Malelaha iti nilambi katuwo maroa au bara mokahopoa. Hai Sura Malelaha iti au mololita kana Iriko. 40 Agayana nauri nodo, bara mani niunde mai Iriko bona molambikau katuwo maroa. 41 BaraNa mampepotoya i manusia. 42 Agayana Kuisa mpuukau, kadana ara ahimi i Pue Ala. 43 UmaNgku au motuduNa mai. KuasaNgku kulambi hangko Iria, agayana baraNa nitarima. Ane arahe au mai i lalu kuasanda haduduanda, nitarimamohe. 44 Noumba pepoinalaimi Iriko? Lawi mampeinao peakau ratoya rangami, bara niunde mobaliki babehiami bona Pue Ala HaduduaNa motoyakau. 45 Agayana inee nipehangu kaIkona au ina mosalaikau i UmaNgku. Nabi Musari au ina mosalaikau. Nipehangu anti peulami i hawana Musa ina molambikau katuwo maroa. 46 Agayana ane tou-tou nipoinalai mpuu Musa, manoto nipoinalai woriNa, lawi apa au nauki Musa, itimi au mampololitaNa. 47 Ane bara nipoinalai apa au nauki Musa, apa mani lolitaNgku."

John 6

1 Roo indo, laomi Yesu i tanda orupena Rano Galilea, au rahanga wori Rano Tiberias. 2 Bosa mpuu tauna meula Iria, lawi moitahe ope-ope tanda kuasa au Nababehi i kamopakaohaNa tomahai. 3 Yesu mempanaimi lao i tongku-tongkuna hihimbela hai topeguruNa, hai mohudahe inditi. 4 I tempo iti, ina hawe alo mahile agama Yahudi au rahanga alo Posusa Pasa. 5 Napeitami Yesu mantoleli, mokoloromohe tauna bosa mai mohungkuki Ia. Nauli i Pilipu: "Iumbake moholo paande, tapaandeahe tauna au node kabosanda?" 6 (Katouana, naisa Yesu apa au ina Nababehi. Napekune nodo i Pilipu, lawi napeinao Yesu mampetandaka pepoinalaina.) 7 Nauli Pilipu: "Kehapiri rongatu doi pera tapopeholo paande hai taweihe ope-ope tauna, bara ina handa nauri haodi-haodi pea rawei hadua." 8 Hangko inditi, hadua topeguruNa au rahanga Andaria, halaluna Simo Peturu, manguli: 9 "Inde ara hadua anangkoi au mebaku lima oguna roti hai rombaa ikane, agayana apami pae pobunduana i tauna bosa ide?" 10 Nauli Yesu: "Popohudahe!" Mohuda mpuumohe, hai i pohudaanda iti ara ngkaya hehi. Kabosanda tauna iti, kira-kira lima sabuna tobalilo, bara raimba towawine hai anangkoi. 11 Hangko inditi, naalami Yesu roti, Napekakaengaa, hai Nakira-kira i tauna bosa au tanganda mohuda. Nodo wori kaNababehina i ikane. Maandemohe ope-ope duunda mabuhu. 12 Mabuhumohe ope-ope, nauli Yesu i topeguruNa: "Nigulu pentarana, bona dati ara au ratende mbero." 13 Ragulu mpuumi, hampulo hai rombingka pentarana hangko i lima oguna roti au raande tauna bosa inona. 14 Karaitanda tauna bosa tanda kuasa iti, mololitamohe hadua hai hadua, rauli: "Ia mpuumi nabi au radandi hangkoya, au rauli ina mai i dunia!" 15 Mewali, ara tunggaianda mopari-pari Ia mewali datunda. Kanaisana Yesu tunggaianda, Ia padumi hangko inditi lao i tongku-tongkuna mampasadudua. 16 Kalumbami, mendaulumohe topeguruNa lao i rano mampegia kahawena Yesu. 17 Yesu rapegia duuna makaindi, agayana bara mani hawe. Mewali, moduangamohe lao monontohi boea Kapernaum. 18 Tanganda moduanga, hawemi himburu kebuu, alana mahile balumba i rano. 19 Karoonda mobohe lima ba ini kilo hangko i wiwi rano, moitamohe Yesu molumao i wongko owai mai modupahe. Langa mpuumohe. 20 Nauli Yesu: "Ineekau langa! Ikoto dide." 21 Karahadina wotuna, matanamohe motarima Yesu i duanganda. Pesawina Yesu i lalu duanga, hampalai pea hawemohe i wiwi rano au ratunggai. 22 Kahalona, bosa tauna i tanda orupena rano mohaoki Yesu, rauli: "Iumbami? Bara moduanga hihimbela hai topeguruNa inona. Agayana bara ara duanga ntanina inde, batena pea duanga au rapesawii topeguruNa." 23 Roo indo, hawemohe tauna hangko i kota Tiberias i lalu duanganda, hai mesorehe hungku i paandeanda tauna bosa hangkoya au maandehe roti au nawati Pue Yesu. 24 Karaisana tauna bosa kadanapi ara Yesu inditi hai topeguruNa bara wopohe ara, moduangamohe lao i boea Kapernaum mohaoki Ia. 25 Kahawenda tauna bosa i tanda orupena rano mampohidupaa Yesu, rapekune: "Guru! ImpiraKo hawe inde?" 26 Mehana Yesu: "Tou mpuu lolitaNgku ide: Kuisa tunggaiami mohaokiNa. Bara pae niisa lempona tanda kuasa au Kubabehi? NihaokiNa lawi mabuhumokau Kupaande. 27 Ineekau mobago mohaoki paande au hampalai kaopena hai au polo mawai. Mobagomokau mohaoki paande au bara peisa mawai hai au mowei katuwo maroa au bara mokahopoa. Iko Ana Manusia au mowei paande iti, lawi Ikomi au Napilei Pue Ala hai au Napokatana." 28 Mekunehe tauna bosa: "Apa au hangangaa kipobago bona pobagongki moula peundeana Pue Ala?" 29 Nauli Yesu: "Idemi bago au naunde Pue Ala: mepoinalaikau Iriko au Natudu mai." 30 Rauli mbuli tauna bosa: "Ane nodo, tanda apa au Nupopaitaangkai, bona kipoinalai kahangko i Pue Alana mpuuKo? Apa au ina Nubabehi? 31 Wei wongkamia paande, nodo au raande toiyorunta hangkoya. Tanganda i pada wungi, maandehe paande au rahanga manna, nodo au teuki i lalu Sura Malelaha: 'Pue Ala moweihe paande hangko i suruga.' " 32 Nauli Yesu: "Tou mpuu lolitaNgku ide: bara nabi Musa au mowei paande hangko i suruga. UmaNgku au moweikau paande au tou-tou hangko i suruga. 33 Paande au naweikau Pue Ala, lempona, hadua au mendaulu mai hangko i suruga hai au mowei katuwo i manusia." 34 Rauliangaa tauna bosa: "Ane nodo, wei wongkamia paande iti alo-alona!" 35 Nauli Yesu: "Ikomi ide paande au mowei katuwo. Hema au mai Iriko hai mepoinalai, barapohe marimi hai barapohe mangkadou duuna kamahae-haea. 36 Agayana, nodo au Kuuli inona, kehapiriNa niita, bara maniNa nipoinalai. 37 Ope-ope tauna au naweimoNa UmaNgku, batena mai Iriko. Hai hema-hema au mai Iriko, batena Kudoko hai bara Kusapuaka. 38 Lawi kamaiNgku hangko i suruga, baraNa mobabehi peundeaKu haduduaNgku. MaiNa mobabehi peundeana Pue Ala au motuduNa. 39 Idemi peundeaNa: bona hangko i ope-ope tauna au NaweiNa, inee ara hadua au matanta; batena Kupopearohe ope-ope hangko i kapate i alo pobotusi kahopoa dunia. 40 Idemi peundeana UmaNgku: bona ope-ope tauna au moitaNa hai au mepoinalai Iriko AnaNa, ina molambihe katuwo maroa au bara mokahopoa, hai ina Kupopearohe i alo pobotusi kahopoa dunia." 41 Hangko inditi, mohume-humemohe to Yahudi, lawi nauli Yesu kaIanami paande au mendaulu mai hangko i suruga. 42 Mololitamohe, rauli hadua hai hadua: "Bara pae Yesu iti, anana Yusupu? Taisa mpuu inaNa hai umaNa. Moapari hai Nauli kaIana hangko i suruga?" 43 Yesu mouliangaahe: "Ineekau mohume-hume. 44 Bara ara hadua au peisa mai Iriko, ane bara naanti UmaNgku au motuduNa. Hai hema pea au mai Iriko ina Kupopearo hangko i kapate i alo pobotusi kahopoa dunia. 45 I lalu sura nabi-nabi hangkoya teuki node: 'Pue Ala ina mopaguru ope-ope topeulaNa.' (Yesaya 54:13) Mewali, ope-ope tauna au mohadi hai motarima paturona UmaNgku, batena maihe Iriko. 46 Ineeri nipehangu arahe au moita UmaNgku. Batena pea Iko au moita, lawi Iko hangko i Pue Ala. 47 Tou lolitaNgku ide: hema au mepoinalai Iriko, molambihe katuwo maroa au bara mokahopoa. 48 Ikomi paande au mowei katuwo. 49 Paande au rahanga manna au raande toiyorumi hangkoya i pada wungi bara mowei katuwo, lawi matemohe ope-ope. 50 Agayana bara nodo paande au mendaulu mai hangko i suruga. Hema pea au maande paande ide, barahe mate. 51 Ikomi ide paande au mendaulu mai hangko i suruga, paande ngkatuwo! Tauna au maande paande ide molambihe katuwo au bara mokahopoa. Paande ngkatuwo ide, lempona wataNgku au Kukira bona manusia molambi katuwo." 52 Karahadina to Yahudi lolitana Yesu iti, mombehanaimohe hadua hai hadua, rauli: "Noumba hai peisa mokira wataNa irikita bona taande?" 53 Ido hai Nauliangaahe: "Tou mpuu lolitaNgku ide: ane bara niande wataNgku, Iko Ana Manusia, hai bara nienu waheNgku, barakau ina molambi katuwo duuna kamahae-haea. 54 Tauna au maande wataNgku hai moenu waheNgku, molambihe katuwo maroa au bara mokahopoa, hai Kupopearohe hangko i kapate i alo pobotusi kahopoa dunia, 55 lawi wataNgku tou-tou mpuu paande, hai waheNgku tou-tou mpuu paenu. 56 Tauna au maande wataNgku hai moenu waheNgku, mohintuwu liliuhe hihimbela hai Iko, hai Iko hai ihira. 57 UmaNgku au motuduNa, Iami pongkana katuwo, hai Iko tuwo hangko Iria. Nodo wori tauna au maande wataNgku, molambihe katuwo hangko Iriko. 58 Iti mpuumi paande au mendaulu hangko i suruga. Paande iti bara nodo manna au raande toiyorumi hangkoya. Naurihe maande manna iti, batenda mate. Agayana tauna au maande paande ide, ina tuwohe duuna kamahae-haea." 59 Yesu mopahawe ope-ope iti i tempona mepaturo i sou penombaa i Kapernaum. 60 Karahadina topeulaNa lolitaNa, bosahe au manguli: "Ae! Mapari mpuu paturo iti. Hema pae au peisa moisa lempona?" 61 Agayana naisa Yesu pohume-humenda topeulaNa. Ido hai Nauliangaahe: "Ba nipohumpuinao mohadi paturoNgku inona? 62 Ane nodori, noumba ane niitaNa, Iko Ana Manusia, mengkaore lao i paidaaNgku nguru-nguruna? 63 Inaonami Pue Ala au mowei katuwo. Kamaroho manusia bara mobundu. LolitaNgku au Kupahaweakau mesuwu hangko i Inaona Pue Ala hai mowei katuwo. 64 Agayana nauri nodo, ara mpuu hantanga hangko i olomi au bara mepoinalai." Nauli Yesu nodo lawi Naisa mpuumi hangko i nguru-nguruna kahemanda au bara ina mepoinalai Iria, hai Naisa wori kahemana au ina mampobalu wataNa i iwaliNa. 65 Nauli mbuli Yesu: "Ido hai Kuuli inona, bara ara hadua au peisa mai Iriko ane bara nanini UmaNgku Iriko." 66 Mepongka i tempo iti, bosa topeulaNa mopalehi. Barapi raunde meula Iria. 67 Mewali, Yesu mekune mbulimi i topeguruNa au hampulo hai rodua, Nauli: "Ba ina nipalehi woriNa?" 68 Nauli Simo Peturu: "Ane kipalehiKo Pue, i hemamongkai lao? Oyo pea au mohowara lolita au mowei katuwo maroa duuna kamahae-haea. 69 Ikami, kipoinalaimi hai kiisa kaOyona Suro au malelaha hangko i Pue Ala." 70 Nauli Yesu: "Iko mpuumi au mopileikau au hampulo hai rodua ide. Nauri nodo, ara hadua hangko irikamu au ara tokadake i laluna." 71 Au natunggai Yesu iami Yudasi anana Simo Iskariot. Lawi nauri Yudasi mewali hadua hangko i hampulo hai rodua topeguruNa, iami au ina mampobalu Yesu i iwaliNa.

John 7

1 Roo indo, Yesu lao i humalele tampo Galilea. Barapi Naunde lao i tampo Yudea, lawi arahe tadulakonda to Yahudi inditi au mampeinao mopapate. 2 I tempo iti, ina hawe alo mahilenda to Yahudi au rauli Posusa Pobambaru. 3 Ido hai rauli halaluna Yesu Iria: "Ineeko inde liliu! Laomoko i Yudea, bona topeulaMu moita tanda kuasa au Nubabehi. 4 BaraKo ina mewali tauna mahile ane inde liliuKo. Ane mobabehiKo tanda kuasa, hangangaa Nupopaitaahe ope-ope tauna i dunia!" 5 Nodomi lolitanda halaluna Yesu, lawi bara worihe mepoinalai Iria. 6 Yesu mouliangaahe: "Bara mani hawe tempona Kupatongawaahe wataNgku. Ane ikamu, bara moapa ba impirakau lao i Yerusale, 7 lawi bara ara tauna au mokahihikau. Iko, rakahihiNa tauna au kadake i dunia ide, lawi Kupakanotoahe kakadakena babehianda. 8 Moiyorumokau lao i posusaa iti. Iko, bara maniNa lao, lawi bara mani hawe tempoKu." 9 Nodomi lolitana Yesu i halaluNa, hai maida liliu mani i Galilea. 10 Lao mpuumohe halaluna Yesu i Yerusale bona moula Posusa Pobambaru. Kalaonda iti, meula ngkandii Yesu haduduaNa, bona dati raisa tauna bosa. 11 I posusaa iti, tadulakonda to Yahudi mohaoki liliu Yesu, rauli: "Iumbami Ia?" 12 Hai tauna bosa wori, mombekakanenimohe. Arahe au manguli: "Tauna au maroa mpuu Ia." Hantanga wori manguli: "Bara! Ia mopakanawo pea tauna bosa!" 13 Agayana bara hadua au bai mololita i katongawana, lawi mampokalangahe tadulakonda to Yahudi. 14 I tanga mposusa iti, Yesu mesua i lalu Souna Pue Ala, hai Napepongkami mepaturo. 15 Tingkarahe to Yahudi mohadi paturoNa, rauli: "Noumba pane Naisa ope-ope au teuki i lalu Sura Malelaha, lawi Ia bara toposikola?" 16 Nauliangaahe Yesu: "Au Kupaturoakau, paturo hangko i Pue Ala au motuduNa, bara paturoNgku haduduaNgku. 17 Hema au mampeinao mobabehi peundeana Pue Ala ina raisa kahangko iumbana paturoNgku ide, ba hangko i Pue Ala mpuuri ba lolitaNgku pea haduduaNgku. 18 Ane keKupahawe paturoNgku haduduaNgku, manoto mampopetoya peaNa. Agayana ane Kupeinao mobila Pue Ala au motuduNa, lempona, tauna au manotoNa, baraNa mepodongkoa. 19 Nabi Musa hangkoya moweikau Aturana Pue Ala. Agayana barakau ara hadua au mampeulai Atura iti. Moapa hai nipeinao mopapateNa?" 20 Rauli tauna bosa: "MagilaKo! Hema pae au mampeinao mopapateKo?" 21 Nauli Yesu: "Tingkaramokau, lawi mopakaohaNa tauna i alo penombaa. 22 Agayana ikamu wori mobago i alo penombaa ane mobabehikau ada petile. Nabi Musa hangkoya motudukau motile anami. (Agayana katouana ada petile iti hangko i toiyorunta au moiyoru hangko i Musa, bara hangko i Musa haduduana.) Ane ara anami au hangangaa ratile i alo penombaa, batena mpuu nitile. 23 Mewali, ane metilekau i alo penombaa datikau moliungi Aturana Musa, moapari hai nikarumpuiNa ane mopakaohaNa tauna i alo penombaa bona humalele watana maroa? 24 Ineekau mosalai rangami moula pea apa au niita, agayana hangangaa nibotusi i kanoto-notoana." 25 Karahadina ampu boea Yerusale lolitana Yesu iti, wulimohe. Arahe au manguli: "Ba tauna itimi au rahaoki tadulakonta bona rapapate? 26 Moleri olouto mepaturo hai bara ara kalangaNa, hai bara ara au mokambaroa. Ba tadulakonta moisa kaIana Datu Topehompo? 27 Agayana bara hintoto kaIana Datu Topehompo, lawi taisa kahangko iumbaNa mai. Ane hawe mpuu Datu Topehompo au radandi hangkoya, bara ara au ina moisa kahangko iumbaNa mai." 28 Mewali, tangana Yesu mepaturo i lalu Souna Pue Ala, mololitami masisimbuku, Nauli: "Niuli niisato kahemaNgku hai kahangko iumbaKu. BaraNa mai moula peundeaKu haduduaNgku. MaiNa moula peundeana Pue Ala au motuduNa. Iami au hintoto rapoinalai. Agayana ikamu, Ia bara niisa. 29 Iko, Kuisa lawi hangko Iria kamaiNgku, hai Ia au motuduNa." 30 I tempo iti, arahe au mampetandaka mohaka, agayana bara ara au toa tayenda Iria, lawi bara mani hawe tempoNa. 31 Agayana arahe bosa tauna i olonda au mepoinalai Iria, rauli: "Datu Topehompo mpuu, lawi ngkayami tanda kuasa au Nababehi." 32 Arahe to Parisi au mohadi pombekakaneninda tauna bosa mololita kana i Yesu. Ido hai to Parisi hai kapala-kapala tadulako menomba motudumohe bahangkia topokampai Souna Pue Ala lao mohaka. 33 I tempo iti, Yesu mopaturo tauna bosa, Nauliangaahe: "BarapoNa mahae hihimbela hai ikamu, ina mesuleNa lao Iria au motuduNa. 34 Ina nihaokiNa, agayana barapoNa nilambi. Hai i kalaoaNgku barakau peisa lao." 35 Wulimohe to Yahudi mohadi lolitaNa, hai mombekune-kunemohe, rauli: "Iumba ina lao pane Nauli barapi talambi? Ba lao i tampo ntanina maida hihimbela hai to Yahudi au mampogaloahe to Yunani bona mopaguruhe to Yunani inditi? 36 Hai apa lempona lolitaNa au manguli, ina tahaoki agayana bara talambi, hai barake peisa lao i kalaoaNa?" 37 Alo kahopoana posusa iti iami alo au meliu karapomahilena. I alo iti, meangkami Yesu lao i lalu Souna Pue Ala, hai mololita masisimbuku: "Hema au mangkadou, maimokau maenu Iriko! 38 Mepoinalaimokau Iriko bona tepabukei irikamu apa au teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: hangko i lalunda, moilimi owai ngkatuwo." 39 Au natunggai lolitana Yesu iami Inao Malelaha, au ina mendaulu i tauna au mepoinalai Iria. I tempona Yesu mololita nodo, Inao Malelaha bara mani mendaulu i topeulaNa, lawi Yesu bara mani rapomahile. 40 Bosa tauna mohadi lolitana Yesu, hai arahe hantanga au manguli: "Ia mpuumi nabi au nadandi Pue Ala hangkoya." 41 Hantanga worihe manguli: "Ia idemi Datu Topehompo!" Agayana ara worihe au manguli: "Ae! Iami to Galilea! Bara hintoto Datu Topehompo mesupa hangko i Galilea. 42 Lawi i lalu Sura Malelaha teuki: Datu Topehompo iami pemuleana Datu Daudi au hangko i boea Beteleme, boea pesupaana Daudi." 43 Ido hai mombehanaimohe tauna bosa: hantangahe mepoinalai i Yesu, hantangahe bara. 44 Arahe au mampeinao mohaka, agayana bara ara au toa tayenda Iria. 45 Topokampai Souna Pue Ala au ratudu mohaka Yesu mesulemohe lao i to Parisi hai kapala-kapala tadulako menomba. Barahe mewali mohaka Ia. Mekunehe tadulako iti irihira, rauli: "Moapari hai bara nihaka hai nianti mai?" 46 Rahanai: "Lawi bara mani ara kihadi tauna mololita au nodo Ia!" 47 Mehanahe to Parisi iti: "Ba Naakalangi worimokau? 48 Peita pae, bara ara hadua tadulako ba to Parisi au mepoinalai i Yesu. 49 Batena pea tauna bosa au mepoinalai Iria, lawi barahe moisa Aturana Musa. Hararamohe!" 50 Roo indo, mololita worimi hadua to Parisi au rahanga Nikodemus. Nikodemus iti, hambelami mampombelambia Yesu. Nauli Nikodemus i hangka rangana: 51 "Moula aturanta, barake peisa mohuku hadua tauna ane bara mani rahadi notona hai raparesa babehiana." 52 Mehanahe rangana, rauli: "Nodoko to Galilea! Nuwile hai nuparesa i lalu Sura Malelaha. Bara ara nabi au mesupa hangko i Galilea." 53 Roo indo, mesulemohe hadua-hadua lao i sounda.

John 8

1 Agayana Yesu laomi i Bulu Saitun. 2 Kahalona madondo-dondo, lao mbulimi i Souna Pue Ala. Maimohe tauna bosa mohungkuki, hai Ia mohuda mopaguruhe. 3 TangaNa Yesu mepaturo, guru agama hai to Parisi hawemohe moanti hadua towawine au ralambi tangana mebualosi, rapopeangka i olonda tauna bosa. 4 Rauliangaa Yesu: "Guru, towawine ide ralambi tonto tangana mebualosi! 5 I lalu Aturana Musa, ara parenta au manguli: towawine au mobabehi nodo hangangaa rawatui duuna mate. Mewali Oyo, noumba pobotusiMu?" 6 Tunggaiana pampekunenda iti, mohaoki kanawoana lolitana Yesu bona rasalai. Agayana Yesu, bara mehana. Motumpa pea hai mouki i tampo hai karaweNa. 7 Mekune liliuhe Iria, ido hai mengoami Yesu, Nauliangaahe: "Hema irikamu au bara madosa, iami au iyoru mowatui towawine iti!" 8 Roo indo, motumpa mbulimi, hai mouki liliu i tampo hai karaweNa. 9 Karahadina tadulako to Yahudi lolitana Yesu iti, padu ngkandiimohe hadua-hadua, mepongka hangko i tosae duuna hawe i au mangura. Kahopoana, padumohe ope-ope, Yesu pearai au ara inditi hai towawine iti. 10 Roo indo, Yesu mengoami hai mouliangaa towawine iti: "Iumbamohe tauna au mosalaiko inona? Bara pae ara au mampeinao mani mohukuko?" 11 Nahanai towawine iti: "Barapohe ara, Pue." Nauli Yesu: "Iko wori, barako Kuhuku. Mewali, mesulemoko, hai ineemoko mobabehi dosa." 12 Roo indo, mololita mbulimi Yesu i to Yahudi, Nauli: "Iko idemi pewangka au mopamabaa laluna manusia i humalele dunia. Tauna au moulaNa, barahe molumao i lalu kakaindiana. Batena molambihe kamabaa au mopaara katuwo." 13 Rauli to Parisi: "Bara tou lolitaMu, lawi Nupakanoto pea wataMu haduduaMu." 14 Nauli Yesu: "Nauri mololitaNa kana i wataNgku haduduaNgku, batena tou lolitaNgku, lawi Kuisa kahangko iumbaKu mai hai Kuisa iumba kalaoaNgku. Agayana ikamu, bara niisa. 15 Ikamu mebotusi moula pea pekiri manusia. Iko, baraNa mampohuda-hudaa kara-karanda ba hema pea. 16 Ane rapana, mampohuda-hudaaNa kara-karanda tauna, pobotusiNgku batena manoto, lawi bara haduduaNgku. UmaNgku au motuduNa, Iami au mamporangaiNa. 17 I lalu Sura Aturami ara teuki node: 'Ane ara rodua sabi au himbela lolitanda, posabinda iti peisa rapoinalai.' 18 Ara rodua sabiNgku: Iko haduduaNgku, hai karoduana UmaNgku au motuduNa." 19 Rapekune to Parisi: "Iumba UmaMu?" Mehana Yesu: "BaraNa niisa, ido hai bara wori niisa UmaNgku. Ane rapana niisa mpuuNa, keniisa wori UmaNgku." 20 Ope-ope iti napahawe Yesu tangana mepaturo i lalu Souna Pue Ala hungku i peti pambolia doi popenomba. Bara mani mpuu rahaka, lawi bara mani hawe tempoNa. 21 Nauli mbuli Yesu i tadulakonda to Yahudi: "Ina paduNa, hai ina nihaokiNa, agayana ina matekau lawi madosa liliu manikau. I kalaoaNgku barakau peisa lao." 22 Karahadina tadulakonda to Yahudi lolitaNa, mololitamohe hadua hai hadua, rauli: "Apa lempona lolitaNa inona? Ba mampeinaori menoo, pane Nauli barake peisa lao i kalaoaNa." 23 Nauliangaahe Yesu: "Ikamu hangko i woi, Iko hangko i wongko. Ikamu hangko i dunia ide, Iko baraNa hangko i dunia ide. 24 Ido hai Kuuliangaakau, ina matekau lawi madosa liliu manikau. Ane bara nipoinalai lolitaNgku au mopakanoto kahemaNgku, batena mpuukau mate lawi madosa liliu manikau." 25 Rapekune: "Katou-touana, hema mpuuKo?" Mehana Yesu: "Roomokau Kuuliangaa hangko i nguru-nguruna! 26 Ngkaya mani au ina Kuuli mosalaikau. Agayana Ia au motuduNa, hintoto mpuu rapoinalai, hai apa au Kuhadi hangko Iria, itimi au Kupahawe irikamu i dunia." 27 Au natunggai Yesu iami UmaNa, agayana bara raisa lempona. 28 Ido hai Nauliangaa mbulihe: "Ane nipaiwongkoNa, Iko Ana Manusia, hangko niisari kahemaNgku. Bara ara hampaka au Kubabehi moula peundeaKu. Batena pea Kuuli apa au NapaturoaNa UmaNgku. 29 Iami au motuduNa hai au mamporangai liliuNa. BaraNa Napogiangaa haduduaNgku, lawi Kubabehi liliu apa au mopakatana laluNa." 30 Tangana Yesu mopahawe ope-ope iti, bosa to Yahudi mepoinalai Iria. Mewali, Nauliangaahe: "Ane nipeulai liliu paturoNgku, ikamu ina mewali mpuu topeulaNgku, 32 hai ane topeulaNgkumokau, ina niisa mpuu paturo au tou, alana tekabahakau." 33 Mehanahe, rauli: "Ikami ide, pemuleana Burahima! Barangkai hambela rapohawi. Moapari hai Nuuli ina tekabahangkai?" 34 Nauli Yesu: "Tou mpuu lolitaNgku ide: ope-ope tauna au mobabehi dosa, napohawihe dosa. 35 Ane hawi, bara manoto kamaidana liliu i souna ampuna. Agayana ane anana ampuna, manoto kamaidana liliu i souna umana. 36 Mewali, ane Iko mokabahakau hangko i dosami, tekabaha mpuumokau, lawi Iko AnanaNa Pue Ala. 37 Kuisa kaikamuna pemuleana Burahima. Agayana arakau au mampeinao mopapateNa, lawi bara nipailalu lolitaNgku. 38 Apa au kuita i lindona UmaNgku, itimi au Kuuliangaakau. Agayana ikamu mobabehi apa au napaturoakau umami." 39 Rauli to Yahudi: "Umangki iami Burahima!" Nauli Yesu: "Ane tou-tou ananakau Burahima, moapa hai bara nipeulai babehiana? 40 Kupahaweakau paturo au tou au Kutarima hangko i Pue Ala, agayana nipeinao pea mopapateNa! Ane Burahima, bara nodo babehiana. 41 Babehiami iti batena moula babehiana umami!" Rahanai to Yahudi: "Agayana ikami, barangkai ana i tampo! Umangki hadua pea, Iami Pue Ala." 42 Nauli Yesu: "Ane tou-tou mpuu Pue Ala Umami, kenipokaahiNa, lawi Iko hangko i Pue AlaNa mai, hai Ikomi au Naposuro. BaraNa mai moula peundeaKu haduduaNgku. MaiNa moula peundeana Pue Ala, lawi Ia au motuduNa. 43 Bara mpuu niisa lempona lolitaNgku, lawi bara nibuku mampehadingi paturoNgku. 44 Umami iami Datu Tokadake! Hai nipeinao moula liliu peundeana umami iti. Hangko i nguru-nguruna iami topepapate. Paturona bara nodo paturo au tou, lawi bara ara au tou iria. Ane modongko, moula pea poantina, lawi ia topodongko mpuu, hai ope-ope tauna au modongko mampeulai peundena. 45 Mewali, ido hai baraNa nipoinalai, lawi Kuuli apa au tou. 46 Hemakau au peisa motudungia kaarana dosaNgku? Ane Kuuli apa au tou, moapari hai baraNa nipoinalai? 47 Taunana Pue Ala mounde mampehadingi lolitana Pue Ala. Agayana ikamu, bara niunde mohadi lolitaNgku, lawi barakau hangko i Pue Ala." 48 Rauli to Yahudi: "Tou mpuu au kiuli! HimbelaKo to Samaria au napesawii seta." 49 Nauli Yesu: "BaraNa napesawii seta. Iko mobilaNa UmaNgku. Agayana ikamu, baraNa nibila. 50 BaraNa mampopetoya. Naunde Pue Ala bona rapomahileNa, hai Iami au mebotusi. 51 Tou mpuu lolitaNgku ide: hema au mampeulai lolitaNgku, barahe mate, tuwohe duuna kamahae-haea." 52 Rauli to Yahudi: "Ide-ide kiisa mpuu kanapesawiiMu! Burahima, matemi. Nodo wori ope-ope nabi hangkoya, matemohe. Agayana Nuuliri hema au mampeulai lolitaMu barahe mate. 53 Ba Nuuli meliu kamahilena tuwoMu hangko i toiyorunta Burahima au mahaemi mate? Ba meliu kamahilena tuwoMu hangko i ope-ope nabi au matehe? HemariKo pane Nuuli nodo?" 54 Nauli Yesu: "Ane mengkaiwongkoNa, bara ara pobunduana. Agayana UmaNgku au mopaiwongkoNa. Niuli kaIana Pue Ala au nipenombai. 55 Agayana katouana bara niisa Pue Ala. Ane Iko, Kuisa. Ane keKuuli bara Kuisa Ia, modongkoNa nodo ikamu. Agayana Kuisa mpuu, ido hai Kupeulai lolitaNa. 56 Ane toiyorumi Burahima, matana laluna lawi naisa kaina naitaNgku i alo kahaweaNgku. Ia moitami kahaweNgku hai matana mpuu." 57 Rauli to Yahudi: "TinuwuMu, bara mani handa lima pulona parena. Nuitami pae ido Burahima?" 58 Nauli Yesu: "Tou mpuu lolitaNgku ide: hangko damani Burahima mesupa, Iko ara amimoNa!" 59 Karahadina to Yahudi lolitaNa iti, motimamohe watu rapeinao mowatui duuna mate. Agayana Yesu padu ngkandii hangko i Souna Pue Ala hai barapi raita.

John 9

1 Tangana Yesu molumao, moitami hadua tauna au bilo hangko i karapoanakana. 2 TopeguruNa mekune Iria: "Guru, moapa hai bilo hangko i karapoanakana? Ba anti dosana haduduana, ba anti dosanda tosaena?" 3 Mehanami Yesu, Nauli: "Bara dosana haduduana, hai bara wori dosanda tosaena. Ide mewali bona tongawa kuasana Pue Ala iria. 4 Tempona mani mabaa, hangangaa tapopolumao bagona Pue Ala au motuduNa. Lawi ina hawe tempo makaindi, hai ane makaindi, barapi ara tauna au peisa mobago. 5 TangaNgku mani i dunia, Ikomi ide pewangka au mopamabaa laluna manusia i humalele dunia." 6 Karoona Yesu mololita nodo, motinudumi i tampo. TinuduNa Nagalo hai tampo bona mewali reta, pane Napoporirohi matana tobilo iti. 7 Roo indo, Nauliangaa: "Laomoko mewawalindo i Wuhu Siloam." ("Siloam" iti, lempona "Ratudu.") Lao mpuumi mewawalindo, hai i pesulena, meitami. 8 Hangko inditi, hintonggina hai tauna au biasa moita ia merapi-rapi, mombekune-kunehe, rauli: "Hemari olou? Bara pae ia tobilo au biasa mohuda merapi-rapi?" 9 Ara au manguli: "Iami diti!" Ara hantanga wori au manguli: "Bara. Kahalengge-lenggeana pea." Agayana ia manguli: "Ikomi dide!" 10 Mewali, rapekune: "Noumba pane peisako meita?" 11 Nauliangaahe: "Tauna au rahanga Yesu mobabehi reta, Napoporirohi matangku, pane Nauliangaana: 'Laoko mewawalindo i Wuhu Siloam.' Lao mpuumona mewawalindo, hangko inditi meitamona!" 12 Rapekune: "Iumbami tauna iti?" Nauliangaahe: "Bara kuisa." 13 Ope-ope iti mewali i alo Satu, alo penombaanda to Yahudi. I tempo iti, Yesu mogalo walenguNa hai tampo, hai mopakaoha tobilo iti. Mewali, tobilo au meita iti raanti lao i to Parisi. 15 To Parisi mekune wori iria, rauli: "Noumba hai pane peisako meita?" Nauliangaahe: "Ia morirohi matangku hai reta, hai mewawalindona, pane meitana." 16 Bahangkiahe to Parisi manguli: "Ane nodo, tauna iti bara hangko i Pue Ala, lawi bara mampeulai palianta i alo penombaa." Agayana au hantanga manguli: "Ane tomadosa, hangko iumbari kuasaNa mobabehi ngkaya tanda kuasa au nodo?" Ido hai mombehanaimohe hadua hai hadua. 17 Hangko inditi, mekune mbulimohe to Parisi i tobilo iti, rauli: "Ane oyo, apa au nuuli, lawi Ia mopakaoha matamu." Nauli tobilo iti: "Manoto Ia hadua nabi." 18 Agayana tadulakonda to Yahudi barahe mampoinalai kaiana mpuumi tauna au bilo hangkoya hai unga pea meita. Ido hai rakakio inana hai umana bona mampohidupaahe, 19 hai rapekune: "Ba tou mpuu tauna ide anami? Ba iami au bilo hangko i karapoanakana? Noumbari hai pane peisa meita?" 20 Rauli inana hai umana: "Au kiisa, ide mpuumi anangki au bilo hangko i karapoanakana. 21 Agayana noumba rarana pane peisa meita, bara wokamia kiisa. Hai hema au mopakaoha, bara wori kiisa. Ia mahilemi. Nipekune rai iria. Ia peisa mohanai pampekunemi." 22 Inana hai umana manguli nodo, lawi langahe i tadulakonda to Yahudi. Lawi arami kabotuana hawanda tadulako iti au node: hema-hema au mouli kaYesuna Datu Topehompo, barapohe rapaliu mesua i sou penombaa. 23 Idomi pongkana pane tosaena manguli: "Ia mahilemi. Nipekune pearai iria." 24 Roo indo, rakakio mbuli tauna au bilo iti, hai rauliangaa: "Nuuli mpuu apa au tou i lindona Pue Ala! Kiisa Yesu iti iami tauna au madosa." 25 Nauliangaahe: "Iko, bara kuisa ba tomadosa ba bara. Au kuisa pea, bilona hangkoya, agayana ide-ide meitamona." 26 Hangko inditi, rapekune mbuli: "Apa au Nababehiako? Noumba raraNa mopakaohako?" 27 Nahanaihe: "Roomokau kutuntua inona, bara pae nihadi? Moapari pane mekune liliukau iriko? Ba nipeinao wori mewali topeguruNa?" 28 Hangko inditi, ratatarahumi hai rauliangaa: "Oyo topeguruNa tauna iti! Ikami topeguruna nabi Musa! 29 Manoto kiisa Pue Ala mopahawe lolitaNa i Musa hangkoya. Agayana Yesu iti, bara kiisa kahangko iumbaNa mai." 30 Mehana tobilo iti: "Mepawuli mpuukau! Niuli bara niisa kahangko iumbaNa, moleri Napakaoha matangku! 31 Taisa Pue Ala bara mohanai pamperapina tauna au madosa, agayana Ia mampehadingi pamperapina tauna au mengkoru Iria hai au mampeulai hawaNa. 32 Hangko i pewaliana dunia, bara mani hambela tahadi tuntukana tauna au bilo hangko i karapoanakana au peisa rapakaoha. 33 Ane Yesu bara hangko i Pue Ala, manoto bara peisa mobabehi apa-apa." 34 Rahanai tadulakonda to Yahudi iti: "Oyomi buke dosa hangko i karapoanakamu. Moapari pane baiko mopaturongkai?" Mepongka inditi, ia rapopeloho hangko i sou penombaa hai barapi rapaliu mesua. 35 Nahadi Yesu karapopelohona hangko i sou penombaa. Ido hai laomi Napombelambia, Nauliangaa: "Ba mepoinalaiko i Ana Manusia?" 36 Nauli tauna iti: "Nuuliangaana kahemana, bona mepoinalaina Iria." 37 Nauli Yesu: "Nuitami! Iami au tangaNa mololita irio." 38 Nauli tauna iti: "KupoinalaiKo, Pue!" hai molingkudumi menomba Iria. 39 Nauli Yesu: "KamaiNgku i dunia ide, maiNa mobotusi kara-karanda tauna, bona tauna au bilo peisa meita, hai tauna au meita ina mewali bilo." 40 Arahe bahangkia to Parisi inditi au mohadi lolitana Yesu, rauliangaa: "Ba Nuuli bilo woringkai?" 41 Nauli Yesu: "Ane kebilokau, kebara ina niisa apa au tou, hai barakau madosa. Agayana, lawi niuli meita mpuukau, batena madosakau."

John 10

1 Nauli Yesu: "Tou mpuu lolitaNgku ide: ane ara hadua tauna au mengkahe i wala bona mesua i lalu gimpu hai bara moliu i babaka, tauna iti iami topanangka hai tokadake. 2 Ane toporewu, ia mesua moliu i babaka. 3 Topokampai gimpu mobungkahia babaka, hai dimbana moisa mampekatandai wotuna. Toporewu iti mokakio hanganda hambaa-hambaa hai moantihe lao i raoa. 4 Kanaantinda ope-ope dimbana lao i raoa, moiyorumi hangko irihira, hai dimbana meula iria, lawi raisa mampekatandai wotuna. 5 Barahe moula tauna ntanina. Ane ara tauna au bara toporewunda au mokakiohe, rapelohoa, lawi barahe moisa wotuna." 6 Yesu mopahawe lolita iti i to Parisi, agayana barahe moisa lempoNa. 7 Ido hai Nauli mbulimi: "Tou mpuu lolitaNgku ide: Ikomi ide peisa rapandiri nodo babaka au rapoliungi dimba mesua i lalu gimpu. 8 Ope-ope tauna au moiyoru hangko Iriko au mouli kaihirana toporewo au maroa, topanangka hai tokadakehe. Agayana dimbaKu, barahe meula i pekakionda. 9 Ikomi ide babaka. Hema au mesua moliu Iriko, molambihe katuwo maroa. Ihira peisa rapandiri nodo dimba au mesua i lalu gimpu hai mesuwu lao i raoa molambi hehi au marudu. 10 Ane tauna ntanina au mouli kaihirana Datu Topehompo, ihira peisa rapandiri nodo topanangka. Tunggaiana topanangka, mampeinao manangka, mepapate hai mepakarugi. Agayana kamaiNgku ide bona manusia molambi katuwo au rumihi kamaroana. 11 Ikomi ide toporewu au maroa. TuwoNgku Kuwei bona dimbaKu tuwohe. 12 Ane ara hadua tauna au rasaro pea, bara maroa pamporewuna, lawi bara ia ampu dimba. Ane moita serigala mai, melangka mopalehi dimba iti. Mewali dimba iti nahaka serigala, alanda mahawu. 13 Tauna au rasaro iti melangka, lawi ia mobago bona molambi pea sarona. Bara mampekiri dimba iti. 14 Ikomi ide toporewu au maroa. Nodo UmaNgku moisaNa hai Iko moisa UmaNgku, nodo wori Iko moisa dimbaKu, hai dimbaKu moisaNa. TuwoNgku Kuwei bona dimbaKu tuwohe. 16 Ara mani dimbaKu au ntanina, agayana barahe ara i lalu gimpu ide. Ihira wori, hangangaa Kuantihe mai. Ina moisa mpuuhe wotuNgku, hai ope-ope dimbaKu ina mewali peahe hantobu. Iko haduduaNgku au mamporewuhe ope-ope. 17 UmaNgku mampokakayaNa, lawi Kuhuhu tuwoNgku bona tuwo huleNa. 18 Bara ara hadua au mopapateNa ane bara peundeaKu. Kuunde mokira wataNgku moula peundeaKu haduduaNgku. Ara kuasaNgku mokira wataNgku bona rapapate, hai ara wori kuasaNgku tuwo hule. Itimi hawana UmaNgku au Kutarima hangko Iria." 19 Karahadina to Yahudi pololitana Yesu, mombehanai mbulimohe. 20 Bosahe au manguli: "Napesawii wei seta hai magila! Barapi paraluu tapehadingi lolitaNa." 21 Agayana ara wori au manguli: "Bara! Tauna au napesuangi seta bara mololita nodo. Ara pae seta au mopakaoha tauna au bilo?" 22 I tempo iti i Yerusale, tauna mopaarahe susa mokatuinao Alo Popamalelaha Souna Pue Ala hangkoya. I tempo iti, tempo makuli. 23 Yesu molumaomi i Souna Pue Ala i tarampa au rahanga Tarampa Salomo. 24 Tadulakonda to Yahudi motolelikimi Yesu, rauliangaa: "Moapa hai Nupogiangaa liliungkai wuli? Barangkai Nupakanotoa kahemaMu. Ane Datu Topehompo mpuuKo, Nupakanotoamongkai." 25 Nauli Yesu: "Roomokau Kuuliangaa, agayana bara nipoinalai. Tanda kuasa au Kubabehi hai kuasana UmaNgku, itimi au mopakanoto kahemaNgku. 26 Agayana bara liliu nipoinalai, lawi barakau dimbaKu. 27 DimbaKu moisa wotuNgku. Kuisa mpuuhe, hai raulaNa. 28 Kuweihe katuwo maroa au bara mokahopoa, hai manoto kadanda ina rahuku i naraka. Bara ara hadua au peisa mamperampaihe hangko Iriko. 29 Meliu kuasaNa UmaNgku hangko i ope-opena, hai Iami au moweiNa dimbaKu. Bara ara hadua au peisa mamperampaihe hangko i UmaNgku. 30 Iko hai UmaNgku, hadua peaNgkai." 31 Hangko inditi, to Yahudi motimamohe watu, rapeinao mowatui Yesu duuna mate. 32 Nauliangaahe Yesu: "Niita mpuuNa mobabehi bago au maroa moula hawana UmaNgku. Hangko i ope-ope bagoNgku iti, umba au mewali pongkana pane nipeinao mopapateNa?" 33 Rauli to Yahudi: "Barari anti bagoMu au maroa pane ina kipapateKo, agayana anti popakoiMuri Pue Ala! Manusia biasa peaKo, agayana Nuuliri Pue AlaKo!" 34 Nauli Yesu: "I lalu Sura Aturami, teukimi lolitana Pue Ala i to Yahudi hangkoya au manguli node: 'pue alakau.' 35 Apa au teuki i lalu Sura Malelaha iti, bara ara katebaliana. Mewali, ane Sura Malelaha manguli 'pue alakau' i tauna au motarima Ngkorana Pue Ala hangkoya, pelumbunami Iko. 36 Lawi Iko ide au napilei UmaNgku au motuduNa mai i dunia. Mewali, moapari hai niuli kaKupakoina Pue Ala ane Kuuli kaIkona AnaNa? 37 Ane bara Kubabehi bago au hangko i UmaNgku, ineeNa nipoinalai. 38 Agayana ane Kubabehi bago au hangko i UmaNgku, hangangaa nipoinalaiNa anti pobagoNgku iti. KehapiriNa bara nipoinalai, bagoNgku hangangaa nipoinalai. Ane nipoinalai pobagoNgku, ina niisa mpuu i lalumi: mohintuwuNa hai UmaNgku, hai UmaNgku mohintuwu hai Iko." 39 Karahadina to Yahudi lolitana Yesu, rapetandaka mbulimi mohaka, agayana tekabaha pea hangko i tayenda. 40 Hangko indo, meangka mbulimi Yesu lao i tanda orupena owai Yarade i periuana Yohane hangkoya, hai maida inditi. 41 Bosa tauna laohe mampohidupaa. Rauli tauna iti: "Yohane bara mobabehi tanda kuasa. Agayana ope-ope au napahawe kana i Yesu mewali hahami." 42 Ido hai bosa tauna inditi mepoinalai i Yesu.

John 11

1 Hadua tobalilo au rahanga Lasaru maida i boea Betania hihimbela hai halaluna Maria hai Marta. (Maria itimi au ina mobumbuha lana wongi i bitina Yesu hai naumpahi hai weluana.) Hambela tempo, Lasaru mahai. 3 Halaluna au rodua motudumohe tauna lao i Yesu mouliangaa: "Pue, rangaMu au Nupokaahi, tangana mahai." 4 Kanahadina Yesu bambari iti, Nauli: "Hakina iti bara ina moanti mate. Iti mewali bona Pue Ala rapomahile, hai Iko AnaNa rapomahile." 5 Yesu mampokakaya Marta, Maria, hai Lasaru. 6 Agayana kaNahadina kamahaina Lasaru, bara kasaliu lao, liliu pea i paidaana rongalo kamahaena. 7 Liumi rongalo, hangko Nauliangaarihe topeguruNa: "Aginami mesulemoke lao i tampo Yudea." 8 Rauli topeguruNa: "Guru, bara mani mahae to Yahudi inditi mampeinao mowatuiko duuna mateKo. Moapari hai Nupeinao mbuli lao indolou?" 9 Nauliangaahe Yesu: "I lalu hangaloa, bara pae hampulo hai rojaa? Tauna au molumao mabaa, barahe tehube. Peisahe meita, lawi ara pewangka alo au mopamabaa dunia ide. 10 Agayana tauna au molumao kaindi, batena tehubehe, lawi bara ara kamabaana." 11 Nodomi lolitana Yesu, hai roo indo Nauli mbuli: "Ranganta Lasaru, letami. LaoNa bona Kurua." 12 Katouana lolitana Yesu iti, lempona Lasaru matemi. Agayana topeguruNa barahe moisa lempona lolitaNa iti, nabuhu inaonda leta mpuu Lasaru. Ido hai rauliangaa: "Pue, ane leta pea, ia ina maoha." 14 Mewali, Ia mobungkahiamohe lempona lolitaNa, Nauli: "Lasaru matemi. 15 MatanaNa lawi baraNa ara i tempo kamatena. Lawi apa au mewali, ina moanti roa ngkatuwo irikamu, bona mepoinalaikau Iriko. Laomoke i Lasaru." 16 Tomas, au rauli Toporopa, mouliangaahe hangka topeguruna: "Agina meulake Iria, bona mateke hihimbela hai Ia." Mewali lao mpuumohe i tampo Yudea. 17 Kahawenda i boea Betania, Yesu mohadi bambari au manguli ibami alona Lasaru ratawu. 18 Betania iti hungku i Yerusale, kira-kira talu kilo kakaraona. 19 Mewali, bosahe to Yahudi mai mopalindo Marta hai Maria i kapatena halalunda. 20 Nahadimi Marta kaina hawena Yesu, ido hai laomi nadupa. Agayana Maria, i sou liliu pea. 21 Nauli Marta i Yesu: "Pue, ane keindeKo i tempo kamahaina halalungku, bara ina mate. 22 Agayana nauri nodo, kuisa: apa au Nuperapi i Pue Ala ide-ide, batena NaweiKo." 23 Nauli Yesu iria: "Halalumu ina tuwo hule." 24 Nauli Marta: "Io, au kuisa, ina tuwo hule i alo pobotusi kahopoa dunia, i karapopearonda ope-ope tomate." 25 Nauli Yesu: "Ikomi ide au mampopearo tomate, hai au mowei katuwo. Tauna au mepoinalai Iriko, kehapirihe mate, ina tuwo hulehe. 26 Hai ope-ope tauna au molambi katuwo hangko i pepoinalainda Iriko, batenda bara mate duuna kamahae-haea. Ba Nupoinalai au Kuuli iti?" 27 Nauli Marta: "Io, Pue, kupoinalai kaOyona Anana Pue Ala, Datu Topehompo au nadandi Pue Ala hangkoya au ina mai i dunia." 28 Karoona manguli nodo, laomi i sou mokakio Maria, hai nakaneni nauliangaa: "Indolou ara Guru, Napeinao mampohidupaako!" 29 Kanahadina Maria lolitana, hoholiga mpuumi lao mampohidupaa Yesu. 30 I tempo iti, Yesu bara mani mesua i lalu boea, ara mani i raoa boea i pohidupaanda hai Marta inona. 31 To Yahudi au maihe mepalindo i lalu sou, moitahe Maria hoholiga padu, rauli: "Ia lao i talumba moteria!" Ido hai meula worimohe. 32 Hawemi Maria i pehupeana Yesu inona, ia moitami Yesu hai mai molingkudu i lindoNa, nauliangaa: "Pue, ane keindeKo i tempo iti, bara ina mate halalungku." 33 Yesu moita Maria moteria hai to Yahudi au napohimbelaa moteria wori, ido hai wiora hai masusa laluNa. 34 Napekunehe: "Iumba ratawu?" Rauli: "Pue, maimoKo lao tapeita." 35 Moteriami Yesu. 36 Rauli to Yahudi: "Peita! Maahi mpuu laluNa i Lasaru!" 37 Agayana ara worihe au manguli: "Tauna au bilo Napakaoha. Moapari pane Ia bara mopakaoha Lasaru dati mate?" 38 Hangko inditi, masusa mbulimi laluna Yesu, hai lao i talumba. Talumba iti, iami kalolu au rakae i tabingke bulu au ratuko hai watu mahile. 39 Nauli Yesu: "Bungkahimi watu petukona iti!" Marta, halaluna tomate iti, manguli: "Pue, ineemi rabungkahi. Bangkami, lawi ibami wengina ratawu." 40 Nauli Yesu i Marta: "Bara pae Kuuliangaamoko inona, ane nupoinalaiNa, ina nuita mpuu kamahilena kuasana Pue Ala?" 41 Roo indo, rabungkahimi watu petuko talumbana. Yesu mengoami i langi, Nauli: "UmaNgku, Kuuli ngkaya kamaroana Irio, lawi Nuhadimi pamperapiKu ide. 42 Kuisa, batena Nuhadi liliu lolitaNgku. Agayana lolitaNgku ide Kuuli masisimbuku, bona rahadi tauna bosa inde, bona rapoinalai kaOyona mpuumi au motuduNa." 43 Roo indo, nauli Yesu masisimbuku: "Lasaru! Mesuwumoko mai!" 44 Mesuwu mpuumi tauna au mate iti hangko i lalu talumbana. Tayena hai bitina tebungkuhi mani hai bana popebungkuhina, hai waana tetolumbungi mani moula ada to Yahudi. Nauliangaahe Yesu: "Bungkahi pebalungkuhina bona maroa polumaona." 45 Bosa to Yahudi au mai mosondaki Maria i tempo ido, moita apa au nababehi Yesu. Hai bosahe au mepoinalai Iria. 46 Agayana ara worihe hantanga au lao i to Parisi mopahaweahe apa au nababehi Yesu iti. 47 Ido hai to Parisi hai kapala-kapala tadulako menomba mopaaramohe pogombo mahile hihimbela hai tadulako agama au ntanina, rauli: "Apa au hangangaa tababehi? Lawi ngkaya mpuu tanda kuasa au Nababehi. 48 Ane tapogiangaa liliu, ope-ope tauna ina mepoinalaihe Iria. Kahopoana, surodado to Roma ina mai mogero Souna Pue Ala hai ope-ope boeanta." 49 Roo indo, mololitami hadua hangko i olonda au rahanga Kayapas, Tadulako Menomba Mahile i pare iti, nauli: "Bara niisa apa-apa! 50 Bara niisa apa au hangangaa rababehiahe tauna bosa. Agina hadua tauna mate mopahuru ope-ope tauna, dati ina ragero boeanta ope-ope." 51 Lolita iti nawei Pue Ala iria, lawi iami Tadulako Menomba Mahile i pare iti. Nodemi tunggaiana pololitana Kayapas: Yesu hangangaa rapapate. Agayana ara wori lempona au karompakana, au bara naisa, iami kapatena Yesu mopahuru to Yahudi. 52 Hai bara pea to Yahudi. Anti kapatena Yesu iti, ope-ope anana Pue Ala au mahawu-hawu i humalele dunia ina ragulu hai rapahantobuhe. 53 Mepongka alo iti, tadulakonda to Yahudi mohawakamohe bona Yesu rapapate. 54 Mewali, ido hai Yesu barapi mampatongawa i olonda to Yahudi, bona datipi raita tauna bosa. Ia padumi hangko inditi lao i boea au rahanga Epraim i wiwi pada wungi. Maidami inditi hihimbela hai topeguruNa. 55 I tempo iti, ina hawe alo mahile agama Yahudi au rauli Alo Posusa Pasa. Hangko damani alo mahile iti, bosa tauna hangko i boea-boeana lao i Yerusale, bona mobahoihe watanda moula ada agamanda. 56 Tauna au mogulu i Yerusale iti liliuhe mohaoki Yesu. Tanganda mogulu i Souna Pue Ala, mombekune-kunehe, rauli: "Noumba pelambiami? Ba Ia ina mai i posusa ide?" 57 Nodomi lolitanda tauna bosa. Ane kapala-kapala tadulako menomba hai to Parisi, ara amimi parentanda i tauna bosa au manguli: "Hema-hemakau au moisa kaiumbana Yesu, hangangaa niuliangaangkai, bona rahaka."

John 12

1 Ini alona hangko damani alo Posusa Pasa, laomi Yesu i Betania, boea paidaana Lasaru, au Napatuwo hule hangkoya. 2 I kahaweNa, tauna inditi mopaarahe susa, lawi matanahe motarima Yesu i boeanda. Marta morora torare, hai Lasaru ara hihimbela hai Yesu hai tauna ntanina au napohimbelaa. 3 Tanganda maande, maimi Maria moanti lana wongi habotolo. Lana iti ope-ope rababehi hangko i uaka kau au mawongi, hai masuli mpuu holona. Maria mobumbuhami lana iti i bitina Yesu, hai naumpahi hai weluana. Mawongi humalele lalu sou. 4 Hadua topeguruna Yesu au rahanga Yudasi Iskariot, au ina mampobalu Yesu i iwaliNa, manguli: 5 "Masuli mpuu holona lana iti, kira-kira talu atuna doi pera. Moapari hai bara rapobalu peami, hai holona raweihe tauna au meahi-ahi?" 6 Katouana, Yudasi bara mampekiri katuwonda tomeahi-ahi, lawi ia topanangka! Ia au mogulu doinda topeguruNa, hai hambela-hambela naala ngkabuni. 7 Nauli Yesu: "Pogiangaamide! Apa au nababehi ide, mopasilolonga amimi wataNgku i karatawuNgku. 8 Ane tauna au meahi-ahi, ara mani katepakami motulungihe. Agayana Iko, ina barapi ara katepakami motulungiNa, lawi barapoNa mahae hihimbela hai ikamu." 9 Bosa to Yahudi mohadi kaarana Yesu i Betania, ido hai laomohe mampeita Ia. Hai mampeinao worihe moita Lasaru au napatuwo hule Yesu hangkoya. 10 Indo, kapala-kapala tadulako menomba mogombomohe mampololita tunggaianda mopapate Lasaru. 11 Lawi anti kaiana, bosa to Yahudi mopalehihe hai mepoinalaihe i Yesu. 12 Kahalona, bosa tauna i Yerusale mohadi kamaina Yesu monontohi boeanda. I tempo iti, bosa mpuu tauna moteruhu i Yerusale lawi ina hawe alo Posusa Pasa. 13 Mangalamohe tawengkau au nodo tawe handutu, hai laohe mampohidupaa. Monganga-nganga liliumohe, rauli: "Tetoyami Pue Ala! Pue Ala mowati tauna au mai i lalu hangaNa! Pue Ala mowati Datunda to Isaraeli!" (Mazmur 118:25-26) 14 Yesu mangalami hambaa ana kalide, Napodara. PesawiNa iti mopabukei lolitana nabi hangkoya au manguli: 15 "Ineekau langa, ampu boea Sion. Peita! Oloumi mai Datumi, mampodara hambaa ana kalide." (Zakharia 9:9) 16 I tempo iti, topeguruNa bara mani moisa apa lempona au mewali iti. Agayana karoona Yesu rapapate hai rapomahile, mokatuinaomohe apa au teuki i lalu Sura Malelaha au mopahawe amimi apa au mewali i Yesu. 17 Ara worihe bosa tauna i Yerusale au hihimbela hai Yesu hangkoya i pokakioNa Lasaru hangko i lalu talumba i kaNapatuwona hule. Tauna iti mololita liliuhe kana apa au mewali. 18 Ido hai pane bosa ntepuumohe tauna lao mampohidupaa Yesu, lawi mohadihe kaIana au mobabehi tanda kuasa iti. 19 Molololitamohe to Parisi, rauli hadua hai hadua: "Manangimoke dide! Peita, ope-ope tauna i dunia meula Iria." 20 Bosa tauna lao i Yerusale menomba i alo Posusa Pasa. I olonda tauna iti, ara worihe bahangkia to Yunani. 21 To Yunani iti laohe i Pilipu, rauli: "Mampeinao wongkamia mampohidupaa Yesu." (Pilipu iti hangko i boea Betsaida i tampo Galilea.) 22 Laomi Pilipu mopahawe lolitanda i Andaria, hai roo indo, ihira rodua lao mopahawea Yesu. 23 Yesu mouliangaahe: "Hawemi tempona, Iko Ana Manusia rapomahile. 24 Tou mpuu lolitaNgku ide: Iko peisa rapandiri nodo haogu pare. Hangangaa mate hai ratuda i tampo, hangko arari wuana au ngkaya. Ane bara nodo, bara ina mowua. 25 Tauna au mampeulai peundeana haduduana bara molambi katuwo maroa. Agayana tauna au mokabaha peundeana haduduana i dunia ide, ina molambi katuwo maroa au bara mokahopoa. 26 Hema au mampeinao mewali hawiNgku, hangangaa meula Iriko, bona iumba kalaoaNgku, inditi wori ia. Hai hema au mewali hawiNgku ina nabila UmaNgku." 27 "Masusa laluNgku. Bara Kuisa apa au hangangaa Kuuli, lawi napombediingiNa laluNgku. LaluNgku ide mampeinao mekakae node: 'Uma, NukabahaNa wongkoya hangko i kapari au ina morumpaNa ide!' Agayana idomi tunggaiaKu mai i dunia, bona mantodihaNa kapari iti. 28 Uma, pakahilemide hangaMu!" Roo indo, ara hambua wotu hangko i langi au manguli: "Roomi Kupamahile hangaNgku hai ina Kupamahile mbuli." 29 Tauna bosa au mohadi wotu iti, manguli: "Iti pomoni gumpata!" Agayana hantanga manguli: "Bara. Ara malaeka au mololita Iria." 30 Yesu mouliangaahe: "Wotu au nihadi inona, bara Napahawe bona motulungiNa agayana Napahawe bona motulungikau. 31 Ide-ide hawemi tempona Pue Ala hangangaa mampohuda-hudaa ope-ope kanawoa manusia i dunia. Hai hawe worimi tempona Datu Tokadake au mokuasai dunia ide hangangaa ranawo. 32 Agayana Iko, ane rapamapangkaNa i kau mombehape, ina Kuanti ope-ope tauna Iriko." 33 Lolitana Yesu iti mopakanoto noumba kaina rapapateNa. 34 Rauli tauna bosa: "I lalu Aturana Pue Ala kibasa: Datu Topehompo tuwo duuna kamahae-haea. Moapari hai Nuuli Ana Manusia hangangaa rapamapangka i kau mombehape? Hema Ana Manusia iti?" 35 Nauliangaahe Yesu: "Hampalai pea, pewangka au mopamabaakau ide-ide barapi ina ara hihimbela hai ikamu. Molumao liliumokau i lalu kamabaana i tempona pewangka iti ara mani irikamu, bona datikau narumpa kamakaindi. Tauna au molumao i lalu kakaindiana, barahe moisa iumba kalaoanda. 36 Mepoinalaimokau Iriko i tempoKu mani mewangka i olomi, bona mabaa lalumi." Karoona Yesu mopahawe ope-ope iti, padumi hangko inditi, hai barapi mopatongawa wataNa i tauna bosa. 37 Nauri ngkaya tanda kuasa au nababehi Yesu i lindonda to Yahudi, bara manihe mepoinalai Iria. 38 Tepabukeimi lolitana nabi Yesaya hangkoya au manguli: "Pue, barahe ara au mepoinalai i bambari au kiantiahe. Kehapirihe Nupopaitaa kuasaMu, bara manihe mepoinalai." (Yesaya 53:1) 39 Mewali, barahe peisa mepoinalai, lawi ara au nauki nabi Yesaya hangkoya node: 40 "Nauli Pue Ala: 'Kuoakahe Kupabilo, datihe meita. Kupamatua lalunda, bona barahe moisa peundeaKu. Kahopoana barahe mesule Iriko, hai barahe Kuhorema.' " (Yesaya 6:10) 41 Lolita iti napahawe nabi Yesaya hangkoya kana i Yesu, lawi naita amimi kuasaNa. 42 Nauri nodo, ara worihe bosa tadulakonda to Yahudi au mepoinalai i Yesu. Agayana i lalunda pea mepoinalai, lawi mampokalangahe to Parisi; langahe ina barapi rapaliu mesua i sou penombaa. 43 Lawi au rapaiyoru ntepuu iami petoya hangko i manusia, barahe mohaoki petoya au hangko i Pue Ala. 44 Yesu mololita masisimbuku, Nauli: "Tauna au mepoinalai Iriko, bara Iko pea au rapoinalai, mepoinalai womohe i Pue Ala au motuduNa. 45 Tauna au moitaNa, moita worihe Pue Ala au motuduNa. 46 MaiNa i dunia ide mewali pewangka, bona ope-ope tauna au mepoinalai Iriko barapohe maida i lalu kakaindiana. 47 Tauna au mohadi lolitaNgku agayana bara rapeulai, bara Iko au mohukuhe. Lawi tunggaiaKu mai i dunia ide, baraNa mai mohuku manusia. MaiNa, bona mokabahahe hangko i huku dosanda. 48 Tauna au mosapuakaNa hai bara motarima lolitaNgku, arami au ina mohukuhe. Lolita au Kupahawe, itimi au ina mohukuhe i alo pobotusi kahopoa dunia. 49 Lawi lolitaNgku bara hangko i peundeaKu haduduaNgku. Kupahawe hai Kupololita apa au naparentaiaNa UmaNgku, lawi Iami au motuduNa mai. 50 Hai Kuisa: hawaNa iti mopaara katuwo maroa au bara mokahopoa. Mewali, apa au Kuuli ide, batena lolita au napahawea amimoNa UmaNgku."

John 13

1 Hangalo hangko damani hawe alo Posusa Pasa, Yesu moisa kaina hawena tempoNa mopalehi dunia hai mesule i UmaNa. Ia mampokaahihe ope-ope tauna au meula Iria, hai batena Napokaahihe duuna i kahopoana. 2 Yesu hai topeguruNa maandehe kaindi. I tempo iti, Datu Tokadake roomi mokalea laluna Yudasi anana Simo Iskariot, bona mampobalu Yesu i iwaliNa. 3 Naisa Yesu kanaweiNa UmaNa ope-ope kuasa Iria. Naisa wori kahangko i Pue AlaNa, hai kaina mesuleNa mbuli i Pue Ala. 4 Ido hai meangkami, mowosui baduNa, hai mangala komo Naweweha i pekoNa. 5 Roo indo, Naalami owai Nakando i loya, pane mepongkami mobahoi bitinda topeguruNa, Naumpahi hai komo au i pekoNa. 6 Hawemi i Simo Peturu, nauli Peturu: "Pue, moapa pane Oyori au mobahoi bitingku?" 7 Nauli Yesu: "Ide-ide, bara mani nuisa apa au Kubabehi. I alo au ina mai, hangko nuisari." 8 Nauli Peturu: "Inee, Pue! Bara hintoto ane Oyo mobahoi bitingku." Nauli Yesu: "Ane barako Kubahoi, bara ara pohintuwumu hai Iko." 9 Nauli Simo Peturu: "Ane nodo Pue, inee bitingku pea agayana tayengku hai waangku wori." 10 Nauli Yesu: "Tauna au roomi mendoi, barapi kedai, maitumi humalele watana, barapi paraluu rabahoi mbuli. Batena pea bitina au hangangaa rabahoi mbuli. Ikamu, tebahoimokau, agayana barakau ope-ope." 11 Yesu mololita nodo, lawi Naisa ami kahemana au ina mampobalu wataNa i iwaliNa. Ido hai Nauli: "Tebahoimokau, agayana barakau ope-ope." 12 Karoona Yesu mobahoi bitinda, Napusa hulemi baduNa, hai mohuda, pane Nauliangaahe: "Ba niisa apa au hangko Kubabehiakau? 13 NikakioNa Guru hai Pue. Lolitami iti tou mpuu. 14 Iko, Ampumi hai Gurumi, mobagoNa nodo hadua hawi mobahoi bitimi. Mewali, ikamu wori hangangaa mombebahoi mpobitikau. 15 Kupopaitaakau pandiri ide inona, bona nipeulai babehiaNgku. Iko motulungikau, mewali ikamu wori hangangaa motulungi rangami. 16 Tou mpuu lolitaNgku ide: hadua hawi bara meliu karabilana hangko i ampuna. Hadua suro bara meliu karabilana hangko i tauna au metudu. 17 Ane niisa hai nipeulai paturo ide, ina morasikau. 18 Apa au Kuuli inona, barakau nakanai ope-ope. Kuisa ami hema au Kupilei. Agayana hangangaa tepabukei apa au teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: 'Hadua tauna au maande hihimbela hai Iko, iami au mewali iwaliNgku.' 19 Ide Kupahawea amimokau hangko damani mewali, bona ane mewali, ina nipoinalai kaIkona au tuwo hangko au nguru-nguruna. 20 Tou mpuu lolitaNgku ide: hema au motarima suroNgku, himbelami Iko au natarima. Nodo wori, hema au motarimaNa, himbelami Pue Ala au natarima lawi Iami au motuduNa." 21 Karoona Yesu mololita nodo, wiorami laluna, hai Nauli: "Tou mpuu lolitaNgku ide: hadua hangko irikamu ina mampobaluNa i iwaliNgku." 22 Anti kawulinda topeguruNa, mombetototokimohe lawi bara raisa kahemana au Natunggai. 23 Ara hadua topeguruNa au napokakaya, mohuda i holaNa. 24 Simo Peturu mokampidimi topeguruNa iti, nauliangaa: "Nupekune i Guru, ba hema au Natunggai." 25 Ido hai topeguruNa au mohuda i holaNa Yesu iti mohungkuki Yesu, napekune Iria: "Hema, Pue?" 26 Nauli Yesu: "Hema au Kuwei roti au Kueme i lalu paenua ide, iami taunana." Naalami hantepo roti, Naeme i lalu paenua iti, hai Nawei Yudasi, anana Simo Iskariot. 27 Kanadokona Yudasi roti iti, Datu Tokadake mesuami i laluna. Roo indo, Yesu mouliangaa: "Apa au ina nubabehi, nubabehimi holiga." 28 Ane ranganda au maande hihimbela hai ihira, barahe moisa tunggaiana Yesu mololita nodo i Yudasi. 29 Hantangahe mampehangu Yesu motudu Yudasi lao moholo apa au raparaluu i posusanda, ba mowei doi i tauna au meahi-ahi, lawi Yudasi au mokingki doinda. 30 Kanadokonami Yudasi roti iti, padumi lao i raoa. I tempo iti, kaindimi. 31 Kapaduna Yudasi, naulimi Yesu: "Ide-ide Iko Ana Manusia ina rapomahile. Hai apa au ina mewali Iriko, ina mopakahile wori Pue Ala. 32 Hai ane apa au mewali Iriko mopakahile Pue Ala, Pue Ala ina mopakahile woriNa hai kuasaNa. Au Kuuli ide hangangaa holiga mewali. 33 AnaNgku, barapoNa mahae hihimbela hai ikamu. Ina nihaokiNa, agayana nodo au roomohe Kuuliangaa tadulakonda to Yahudi hangkoya, nodo wori Kuuliangaakau: i kalaoaNgku barakau peisa lao. 34 Kuweikau hawa au wou: mombepokaahimokau. Hangangaa mombepokaahimokau nodo kaKupokaahimi. 35 Ane mombepokaahikau, ope-ope tauna ina moisa kaikamuna topeguruNgku." 36 Napekune Simo Peturu i Yesu: "Pue, iumbaKo ina lao?" Nauli Yesu: "I kalaoaNgku, bara maniko peisa lao. I alo au ina mai, hangko peisaNa nupeulai." 37 Nauli mbuli Peturu: "Pue, moapari hai barana peisa meula Irio ide-ide? Baina mate anti peulangku Irio!" 38 Nauli Yesu: "Ba bai mpuuko mate anti kaIkona? Tou mpuu lolitaNgku ide: hangko damani motuturua manu, talumi belana ina nusapuakaNa."

John 14

1 Nauli Yesu i topeguruNa: "Inee bata-bata lalumi! Mepoinalaimokau i Pue Ala, hai mepoinalai worikau Iriko. 2 I souna UmaNgku, ngkaya paidaa. LaoNa mopasilolongaakau paidaami. Ane kebara nodo, barakau ina Kuuliangaa. 3 KarooNgku mopasilolonga paidaami, ina mesule mbuliNa maikau moala, hai ina Kuantikau i paidaaNgku, bona iumba pea kaaraaNgku inditi worikau hihimbela hai Iko. 4 Niisami iumba rara kalaoaNgku." 5 Nauli Tomas: "Pue, bara wokamia kiisa iumba kalaoaMu. Mewali, noumba kakiisana rarana?" 6 Nauli Yesu: "Ikomi ide rara. Ikomi au manoto, hai Ikomi au moweikau katuwo. Bara ara hadua au peisa hawe i UmaNgku, ane bara meula Iriko. 7 Ane niisaNa, niisa wori UmaNgku. Mepongka ide-ide, niisami hai niitami." 8 Nauli Pilipu: "Pue, Nutudungiangkai UmaMu. Iti pea au kiperapi." 9 Nauli Yesu: "Bara maniNa pae nuisa, Pilipu? Mahaemoke sambela! Hema au moitaNa, moita wori UmaNgku. Mewali, moapari hai nuperapi bona Kutudungiakau UmaNgku? 10 Ba bara mani nupoinalai kaIkona au mohintuwu hai UmaNgku hai UmaNgku au mohintuwu hai Iko? Apa au Kuuliangaakau ide, bara Kuuli moula peundeaKu haduduaNgku. UmaNgku au mohintuwu hai Iko, Iami au mobago liliu i lalu katuwoNgku. 11 Nipoinalaimide kaIkona au mohintuwu hai UmaNgku hai UmaNgku mohintuwu hai Iko. Kehapiri bara nipoinalai lolitaNgku, hangangaa nipoinalai lawi niitami ope-ope au Kubabehi. 12 Tou mpuu lolitaNgku ide: tauna au mepoinalai Iriko, peisahe mobabehi nodo au Kubabehi, ba melumburi hangko i au Kubabehi, lawi ina laoNa maida hihimbela hai UmaNgku. 13 Mewali, apa au niperapi i lalu hangaNgku, ina Kuweikau, bona apa au Kubabehi iti mopakahile UmaNgku. 14 Apa pea au niperapi i lalu hangaNgku, ina Kuweikau." 15 "Ane nipokaahiNa, ina nipeulai hawaNgku. 16 Ina kuperapi i UmaNgku, bona Naweikau hadua Topetulungi au ntanina, bona Ia mamporangaikau duuna kamahae-haea. 17 Topetulungi iti, iami Inaona Pue Ala au moninikau i paturo au tou. Tauna au bara mepoinalai, barahe peisa motarima Inaona Pue Ala, lawi barahe moita hai bara worihe moisa Ia. Agayana ikamu, niisami, lawi Naporangaikau ide-ide, hai Ia ina maida i lalumi. 18 Barakau ina Kupalehi nodo ana toilu. Ina mesule mbuliNa irikamu. 19 Hampalai pearai, barapoNa ina raita tauna i dunia. Agayana ikamu, ina niitaNa hai ina tuwokau, lawi Iko tuwo. 20 Ane hawe tempo iti, ina niisa kaIkona au mohintuwu hai UmaNgku, hai ikamu mohintuwu hai Iko, hai Iko mohintuwu hai ikamu. 21 Tauna au motarima hai moula hawaNgku, ihirami au mampokaahiNa. UmaNgku mampokaahi tauna au mampokaahiNa, hai Iko wori mampokaahihe, hai Kupatongawaahe wataNgku." 22 Yudasi (agayana bara Yudasi Iskariot) mekune i Yesu: "Pue, moapa hai Nupatongawa wataMu irikami pea, hai bara i ope-ope tauna au i dunia?" 23 Nauli Yesu: "Kupatongawa wataNgku i tauna au mampokaahiNa hai au moula lolitaNgku. Ihirami au napokaahi UmaNgku. UmaNgku hai Iko ina mai i tauna iti hai maidaNgkai hihimbela hai ihira. 24 Tauna au baraNa mampokaahi, barahe moula lolitaNgku. Lolita au nihadi hangko Iriko, katouana bara hangko Iriko, agayana hangko i UmaNgkuri au motuduNa. 25 Ope-ope ide Kuuliangaamokau i tempoKu mani inde hihimbela hai ikamu. 26 Agayana ane hawe Inao Malelaha, Ia ina mopaturoakau hinangkana, hai Napopaingaakau ope-ope au roomi Kuuliangaakau, lawi iami Topetulungi au ina natudu mai UmaNgku mewali pahuru wataNgku. 27 Katinda lalu au Kuwoliakau. Katinda lalu au hangko Iriko au Kuweikau. Au Kuweikau ide, bara nodo au nihumba hangko i dunia. Inee karao inaomi, hai ineekau langa. 28 Nihadi lolitaNgku inona au manguli: laoNa, agayana ina mesule mbuliNa irikamu. Ane nipokaahi mpuuNa, hangangaa nipokatana wori kalaoNgku i UmaNgku, lawi meliu kamahilena tuwona UmaNgku hangko Iriko. 29 Ide Kuuliangaa amimokau hangko damani mewali, bona ane mewali, ina nipoinalai. 30 Barapi ngkaya katepakaNgku mololita hai ikamu, lawi ina hawemi Datu Tokadake. Iami au mokuasai dunia ide, agayana bara ara kuasana Iriko. 31 Agayana hinangkana ide hangangaa mewali, bona ope-ope tauna ina moisa kaKupokaahina UmaNgku hai kaKupeulaina liliu ope-ope au NahawaaNa. Padumoke hangko inde."

John 15

1 Nauli Yesu: "Ikomi ide patoa anggoro au tou, hai UmaNgku iami topokadipura anggoro. 2 Ope-ope daa au tuwo hangko Iriko au bara mowua, Naingihi. Hai ope-ope daa au tuwo hangko Iriko au mowua, Napakabaa hai Nakadipura, bona tetambai powuana. 3 Ikamu, malelahamokau anti pohadimi lolita au Kuuliangaakau. 4 Mohintuwu liliumokau hai Iko, hai Iko wori ina mohintuwu hai ikamu. Daa au bara mentaka i patoa anggoro, bara mowua. Batena pea daa au mentaka i patoana ina mowua. Nodo wori ikamu: barakau peisa mowua ane barakau mohintuwu liliu hai Iko. 5 Ikomi ide patoa anggoro, hai ikamumi pengana. Tauna au mohintuwu liliu hai Iko, hai Iko mohintuwu hai ihira, rumihi powuanda. Agayana ane mepogaakikau hangko Iriko, barakau peisa mobabehi apa-apa. 6 Hema au bara mohintuwu liliu hai Iko batenda ratende, nodo karatendena daa au rahapeki duuna mewali bangi. Daa iti, ragulu hai ratende i lalu api. 7 Ane mohintuwu liliukau hai Iko hai lolitaNgku nipailalu liliu, niperapimi i Pue Ala ba apa peundeami, hai batena Naweikau. 8 Ane rumihi powuami, UmaNgku rapomahile. Ane nodo nibabehi, topeguruNgku mpuumokau. 9 Nodo UmaNgku mampokaahiNa, Iko wori mampokaahikau. Hangangaa tuwo liliukau i lalu ahiNgku. 10 Iko mampeulaiNa hawana UmaNgku hai tuwo liliuna i lalu ahiNa. Nodo wori, ane nipeulai hawaNgku, ina tuwo liliukau i lalu ahiNgku. 11 Ope-ope ide Kuuliangaakau, bona kamatanaNgku ara irikamu, hai bona buke kamatanami. 12 Idemi hawaNgku: mombepokaahimokau, nodo kaKupokaahimi. 13 Bara ara ahi au meliu kamahilena hangko i ahina hadua tauna au mohuhu tuwona bona mohorema rangana. 14 RangaNgkumokau ope-ope, ane nibabehi apa au Kuhawaakau. 15 Barapokau Kuuli hawiNgku, lawi hadua hawi bara moisa apa au i laluna ampuna. Ide-ide, rangaNgku mpuumokau, lawi Kupahaweamokau ope-ope au nauliangaaNa UmaNgku. 16 Bara ikamu au mopileiNa. Ikori au mopileikau. Kutudukau mowua; hai wua pobagomi iti bara ina matanta, ina mobundu duuna kamahae-haea. Mewali, apa au niperapi i UmaNgku i lalu hangaNgku, batena mpuukau Nawei. 17 Idemi hawaNgku irikamu: mombepokaahimokau!" 18 "Ane rakahihikau tauna au bara mepoinalai Iriko, nikatuinao: Ikomi au iyoru rakahihi. 19 Ane rapana, hamporangaakau hai tauna au bara mepoinalai, batena rapokaahikau, lawi rangandakau. Agayana Kupileimokau hai Kupatanikau hangko i olonda, alana barapokau raporanga. Ido hai rakahihikau. 20 Nikatuinao apa au Kuuliangaakau inona: hadua hawi bara meliu karabilana hangko i ampuna. Mewali ane Iko rapopeahi-ahi, ikamu wori ina rapopeahi-ahi. Ane arahe tauna au moula lolitaNgku, batenda mampeulai wori lolitami. 21 Ope-ope iti ina rababehiakau anti peulami Iriko lawi barahe moisa Pue Ala au motuduNa. 22 Ane kebaraNa mai mopaturohe, kebara worihe masala. Agayana, lawi mai mpuumoNa mopaturohe, ido hai barapi ara rara mosapuaka kamasalanda. 23 Tauna au mokahihiNa, mokahihi worihe UmaNgku. 24 I olonda tauna bosa, Kubabehi tanda kuasa au bara mani rababehi tauna ntanina. Ane kebara Kubabehi nodo, kebarahe masala. Agayana i karaitana apa au Kubabehi, ihira mokahihi liliuNa, hai UmaNgku rakahihi wori. 25 Agayana batena nodo, bona tepabukei apa au teuki i lalu Sura Aturanda au manguli: 'Nauri bara ara salaNgku, rakahihiNa.' 26 Ina mai Inao Malelaha, lempona: Inao au mesuwu hangko i Pue Ala hai au moninikau i paturo au tou. Iami Topetulungi au ina Kutudu mai irikamu au hangko i UmaNgku. Ane mai, Iami au ina mewali sabiNgku. 27 Hai ikamu wori hangangaa mewali sabiNgku, lawi ikamumi au hihimbela hai Iko hangko i pepongkana bagoNgku i dunia."

John 16

1 "Ope-ope ide Kuuliangaakau, bona dati tekabaha pepoinalaimi Iriko. 2 Ina rawurakau hangko i sou penombaa. Hai bara iti pea, agayana hambela tempo ane tauna mopapatekau, ina rauli, itimi peundeana Pue Ala. 3 Ope-ope iti ina rababehi irikamu, lawi barahe moisa UmaNgku, hai Iko wori, baraNa raisa. 4 Kuuliangaakau iti, bona ane mewali, ina nikatuinao apa au roomokau Kuuliangaa." "Ope-ope paturo ide barakau Kuuliangaa hangko i nguru-nguruna, lawi inde maniNa hihimbela hai ikamu. 5 Agayana ide-ide, ina laoNa i UmaNgku au motuduNa, hai barakau ara hadua au mekune Iriko ba iumba kalaoaNgku. 6 Masusa lalumi i kanihadina lolitaNgku inona au mouli kaina laoNgku. 7 Agayana katouana, ina molambikau roa ane laoNa! Lawi ane baraNa lao, bara ina hawe Topetulungi. Agayana ane laoNa, ina Kutudu hawe irikamu. 8 Ane hawe Inao Malelaha, Iami au ina mopakanoto i manusia kamadosana. Ia wori ina mopakanoto kamanotoNgku hai pehukuna Pue Ala. 9 Ia ina mopakanoto kamadosanda tauna, lawi barahe mepoinalai Iriko. 10 Ia ina mopakanoto kamanotoNgku, lawi ina laoNa i UmaNgku, hai barapoNa niita. 11 Hai Ia ina mopakanoto wori kanahukunda Pue Ala tauna au madosa, lawi Datu Tokadake au mokuasai dunia ide rahukumi. 12 Ngkaya mani au Kupeinao Kuuliangaakau, agayana ide-ide bara mani nibuku motarima ope-ope. 13 Ane hawe Inao Malelaha, Iami au ina moninikau hai mampopaisaakau ope-ope paturo au tou. Ia bara mololita moula peundeaNa haduduaNa. Apa au Nahadi hangko i UmaNgku, iti au Napololita. Hai Ia ina mopahaweakau apa au mewali i alo au ina mai. 14 Ia ina mopakahileNa, lawi lolita au Natarima hangko Iriko, itimi au Napahaweakau. 15 Ope-ope au ara i UmaNgku, ara wori Iriko. Ido hai Kuuli: apa au natarima Inao Malelaha hangko Iriko, itimi au Napahaweakau." 16 Nauli mbuli Yesu: "Hampalai pearai, barapoNa ina niita. Hampalai pearai wori, ina niita mbuliNa." 17 Wulimohe topeguruNa, hai arahe au mombekune-kune, rauli: "Apa tunggaiaNa pane Nauliangaake: 'Hampalai pearai, barapoNa ina niita. Hampalai pearai wori, ina niita mbuliNa'? Hai apa mbuli tunggaiaNa pane Nauli: 'LaoNa i UmaNgku'?" 18 Mombekune-kune liliuhe, rauli: "Moapa hai Nauli liliu: 'Hampalai pearai'? Bara taisa lempona." 19 Naisa Yesu karapeinaonda mekune Iria. Ido hai Nauliangaahe: "Mombekune-kunekau apa lempona lolitaNgku inona au manguli: 'Hampalai pearai, barapoNa ina niita. Hampalai pearai wori, ina niita mbuliNa.' 20 Tou mpuu lolitaNgku ide: ina moteriakau, agayana tauna au bara mepoinalai Iriko, matana mpuuhe. Ina masusa lalumi, agayana kasusami iti ina tebaliki mewali kamatanami. 21 Kamatanami iti, ina nodo kamatana au nalambi hadua towawine au ina moana. Nguru-nguruna mantodiha, lawi nodomi tempona moana. Agayana ane mesupa anana, towawine iti barapi mokatinao pantodihana, matanami lawi mesupami anana i dunia. 22 Nodo wori ikamu: ide-ide masusa lalumi. Agayana ina Kupohidupaa mbulikau. I tempo iti, ina matana hulekau, hai bara ara au peisa moala kamatanami iti hangko irikamu. 23 I tempo iti, barapi paraluu nipekune ba apa-apa Iriko. Tou mpuu lolitaNgku ide: apa pea au niperapi i UmaNgku i lalu hangaNgku, batena mpuukau Nawei. 24 Duuna ide-ide, bara manikau merapi apa-apa i lalu hangaNgku. Perapimide, hai ina nihumba bona buke ntepuu kamatanami." 25 "Ope-ope ide Kuuliangaakau hai ngkora pandiri. Agayana hambela tempo barapi Kupake ngkora pandiri. Ina Kupololitaakau kana i UmaNgku i kanoto-notoana. 26 I tempo iti, ina merapikau i UmaNgku i lalu hangaNgku. Barapi paraluu Kuperapiakau apa au niparaluu i UmaNgku, 27 lawi UmaNgku haduduaNa au mampokaahikau. Ia mampokaahikau, lawi nipokaahiNa, hai nipoinalai kaIkonami au hangko i Pue Ala. 28 MaimoNa i dunia ide hangko i UmaNgku. Ide-ide, Kupalehimi dunia ide, hai mesuleNa lao i UmaNgku." 29 Rauli topeguruNa: "Pue, ide-ide manotomi lolitaMu, lawi barapoKo mopake ngkora pandiri. 30 Manoto irikami: Oyo au moisa ope-ope. Barapi ara pampekuneki Irio. Ide-ide kipoinalai mpuu kaOyona hangko i Pue Ala." 31 Nauli Yesu: "Ba mepoinalai mpuukau ide-ide? 32 Nikatuinao! Ina hawe tempona hai katouana hawemi tempo iti, ina melangkakau hadua-hadua lao i soumi, hai ina nipalehiNa. Agayana baraNa haduduaNgku, lawi UmaNgku mamporangaiNa. 33 Ope-ope ide Kuuliangaakau, bona molambikau katinda lalu hangko i pohintuwumi hai Iko. Tangami mani i dunia ide, batena rapopeahi-ahikau. Agayana nipakaroho lalumi, lawi Kunangimi kuasa tokadake au ara i lalu dunia ide."

John 17

1 Karoona Yesu mopahawe ope-ope iti, mengoami i langi hai mekakae, Nauli: "UmaNgku, hawemi tempona! PakahilemoNa Iko AnaMu, bona Iko wori mopakahileKo Uma. 2 NuweimoNa kuasa motadulakoi ope-ope tauna, bona tauna au NuweiNa, Kuweihe katuwo maroa au bara mokahopoa. 3 Ane moisahe kaOyona Pue Ala au tou au bara ara karoduaMu, hai moisahe kaIkona Yesu Kerisitu au Nutudu mai, itimi au rauli katuwo maroa au bara mokahopoa. 4 Uma, i lalu dunia ide Kutudungiamohe peawana tuwoMu. Kuparoomi bago au NuweiNa. 5 Ido hai Kuperapi bona NupopeawaNa hule hihimbela hai Oyo, nodo peawaNta hangko damani dunia ide rapopewali. 6 Ane tauna au NuweiNa hangko i dunia ide, Kupopaisaamohe kahemaMu Uma. KiraMumohe; Nuhuhuhe Iriko, hai mampeulaimohe lolitaMu. 7 Ide-ide, moisamohe: hinangkana au NuweiNa, batena hangko Irio, Uma. 8 Kupahaweamohe ope-ope lolita au NupahaweaNa. Lolita iti ratarimami, hai ide-ide moisamohe kaIkona hangko Irio Uma. Mampoinalaimohe kaOyona au motuduNa. 9 Kupekakaengaahe topeulaNgku iti. Barahe Kupekakaengaa ope-ope tauna i dunia. Au Kupekakaengaa, batena pea tauna au NuweimoNa Uma, lawi ihirami kiraMu. 10 Ope-ope tauna au mewali kiraNgku, kiraMu worimohe. Hai ope-ope tauna au mewali kiraMu, kiraNgku worimohe. Ihirami au mopatongawa peawana tuwoNgku. 11 Ina maiNa Irio Uma, barapoNa mahae i dunia ide. Agayana topeulaNgkuhe ide, i dunia manihe. O UmaNgku au malelaha, Nukampaimohe hai kuasana hangaMu au NuweiNa. Kadipuramohe bona hampepekiri peahe, nodo Oyo hai Iko hampepekiriKe. 12 TangaNgku mani hihimbela hai ihira, Ikomi au mokampaihe hai kuasana hangaMu au NuweiNa. Kukampaihe datihe ara au matanta. Batena pea hadua au matanta, iami au ina molambi rugi bona tepabukei apa au teuki i lalu Sura Malelaha. 13 Ide-ide, ina laoNa Uma Irio. Ope-ope ide Kuuli i tempoKu mani hihimbela hai ihira i dunia ide, bona buke kamatananda au ralambi hangko Iriko. 14 Kupahaweamohe lolitaMu, alanda tauna au bara mepoinalai mokahihihe, lawi barahe ranganda. Nodo wori, Iko baraNa ranganda tauna iti. 15 Bara Kuperapi bona Nualahe topeulaNgku hangko i dunia ide. PamperapiKu bona Nupeparaihe hangko i Datu Tokadake. 16 Iko baraNa ranganda tauna au bara mepoinalai, nodo wori topeguruNgku barahe ranganda. 17 Nupamalelahamohe, hai Nupopewalimohe kiraMu anti paturoMu au tou. NgkoraMu Uma, itimi au tou. 18 Uma, NutuduNa mai i dunia. Nodo wori Iko motuduhe lao i tauna ntanina i dunia. 19 Uma, Kuhuhumi katuwoNgku Irio mewali kiraMu, bona ihira mewali kiraMu i pampeulainda paturo au tou. 20 Bara pea topeguruNgku iti au Kupekakaengaa. Kupekakaengaa wori tauna au ina mepoinalai Iriko hangko i posabinda. 21 PamperapiKu bona ihira ope-ope hampepekiri. Nodo Uma mohintuwu hai Iko, hai Iko mohintuwuNa hai Uma, Kuperapi bona ihira wori mohintuwu hai Ikita bona ope-ope tauna ina mampoinalai kaOyona au motuduNa. 22 Kuweimohe peawa au NuweiNa, bona mewalihe hampepekiri, nodo wori Ikita hampepekiriKe. 23 Iko mohintuwu hai ihira, hai Oyo mohintuwu hai Iko, bona ihira ina mewali mpuuhe hampepekiri. Ane nodo, ope-ope tauna ina moisa kaNutuduNgku hai kaNupokaahinda tauna iti au mepoinalai Iriko. AhiMu irihira himbela hai ahiMu Iriko. 24 Uma, peundeaKu bona ihira au NuweiNa ina maida hihimbela hai Iko i paidaaNgku, bona moitahe peawaNgku. PeawaNgku iti NuweimoNa, lawi NupokakayaNa hangko damani dunia ide rapopewali. 25 O UmaNgku au manoto, tauna i dunia ide bara moisa Oyo. Agayana Iko, KuisaKo. Hai ope-ope tauna au mepoinalai Iriko moisa kaOyona au motuduNa. 26 Kupopaisaamohe kahemaMu, hai batena Kupahawe liliu kahemaMu, bona ihira mampokaahi ranganda nodo Oyo mampokaahiNa, hai bona mohintuwuhe hai Iko."

John 18

1 Karoona Yesu mekakae, meangkami hai topeguruNa lao i raoa kota. Mowetamohe owai Kidron laohe i bonde au i tanda orupena. 2 Yudasi, au mampobalu Yesu, moisa kaiumbana bonde iti, lawi Yesu hai topeguruNa dokohe mogulu inditi. 3 Mewali Yudasi laomi i bonde iti hihimbela hai hamporangaa surodado to Roma hai topokampai Souna Pue Ala au rapohawaahe kapala-kapala tadulako menomba hai to Parisi lao mohaka Yesu. Moantihe pakakasi pombeala, lantera hai hulu. 4 Naisa Yesu ope-ope au hangangaa mewali i wataNa. Ido hai laomi mampohidupaahe tauna iti, Napekune: "Hema au nihaoki?" 5 Rauli: "Yesu to Nasare." Nauli Yesu: "Ikomi ide." Yudasi, au mampobalu Yesu i iwaliNa, meangka inditi hihimbela hai ihira. 6 I kanauliangaanda Yesu: "Ikomi ide," mousulimohe hai madungkahe i tampo. 7 Napekune mbuli Yesu: "Hema au nihaoki?" Rauli: "Yesu to Nasare." 8 Nauli Yesu: "Kuulimi inona, Ikomi ide. Mewali, ane Iko mpuu au nihaoki, nipogiangaamohe rangaNgku ide padu." 9 (Nauli nodo bona tepabukeimi apa au Nauli i lalu pekakaeNa inona: "Hangko i ope-ope tauna au NuweiNa, bara ara hadua au matanta.") 10 Hangko indo, Simo Peturu mowuka pihona mobata hadua hawina Tadulako Menomba Mahile, kana talinga koanana pane maingihi. Hangana hawi iti, Malkus. 11 Nauli Yesu i Peturu: "Pusa hule pihomu! Ba nupehangu Kuposulia kapari au napakanotoa amimoNa UmaNgku?" 12 Hangko inditi, surodado to Roma hai tadulakonda, hai topekampai au ratudu tadulakonda to Yahudi, laomohe mohaka Yesu. Ia rahilu 13 hai raanti lao i souna Tadulako Menomba Mahile. Nguru-nguruna raanti lao i Hanas, pengantina Kayapas. Kayapas iami Tadulako Menomba Mahile i pare iti. 14 Kayapas iti au mouliangaahe tadulakonda to Yahudi hangkoya: "Aginami hadua tauna mate mopahuru ope-ope tauna." 15 Simo Peturu hai hadua topeguruNa au ntanina meulahe i Yesu. TopeguruNa au hadua iti, hampombekaisangana Tadulako Menomba Mahile. Mewali, topeguruNa iti mesuami hihimbela hai Yesu i tabangaa souna Tadulako Menomba Mahile. 16 Peturu mepegia pea i raoa babaka. Hangko inditi, topeguruNa au hadua iti, lao hulemi i raoa mololita i towawine au mokampai baba, ido hai Peturu rapaliu mesua i lalu hihimbela hai ia. 17 Towawine topokampai baba iti mouliangaa Peturu: "Bara pae oyo wori hadua topeguruNa tauna olou?" Nauli Peturu: "Bara!" 18 I tempo iti, tempo makuli. Mewali, bahangkia hawi hai topekampai mopatuwo api i tabangaa, hai meangkahe motoleliki api rapamindui. Peturu wori meangka hai mamindu hihimbela hai ihira. 19 I lalu sou iti, Tadulako Menomba Mahile mekunemi i Yesu, nauliangaa: "Hemahe ope-ope topeguruMu? Apa au Nupaturoahe?" 20 Nauli Yesu: "MololitaNa i katou-touana i ope-ope tauna. Mepaturo liliuNa i sou penombaa hai i Souna Pue Ala, au paka rapoteruhui to Yahudi. Bara ara au Kuwuniangi. 21 Mewali, moapari hai nupekuneNa nodo? Nupekunemi i tauna au mohadiNa mepaturo. Hangangaa raisa mpuu apa au Kuuli." 22 Kanaulina Yesu nodo, hadua topekampai au meangka i holaNa mohapami lindoNa, nauli: "Bai mpuuKo mololita nodo i Tadulako Menomba Mahile!" 23 Nauli Yesu: "Ane bara tou au Kuuli, nuuli peami inde apa salaNgku. Agayana ane tou lolitaNgku, moapa hai nuhapaNa?" 24 Hangko inditi, Hanas motudumohe topekampai moanti Yesu lao i Tadulako Menomba Mahile Kayapas. I tempo iti, tayena Yesu tehilu mani. 25 Simo Peturu, meangka mamindu hihimbela hai topekampai. Arahe tauna au mouliangaa: "Bara pae oyo wori hadua topeguruNa?" Nasapuakami Peturu, nauli: "Bara wongkoya iko!" 26 Ara wori inditi hadua hawina Tadulako Menomba Mahile. Hawi iti halaluna tauna au nabata Peturu talingana. Nauli hawi iti i Peturu: "Bara pae oyo au kuita inona i bonde iti hihimbelako hai Yesu?" 27 Nasapuaka mbulimi Peturu, nauli: "Bara!" I tempo iti, motuturuami manu. 28 Madondo-dondo, Yesu raanti hangko i souna Kayapas lao i souna gubernur. Tadulakonda to Yahudi, barahe mesua i lalu souna gubernur datihe mewali kedai moula atura agamanda to Yahudi, lawi gubernur iti bara to Yahudi. Hai ane mesuahe i lalu souna, barahe peisa moande paande Pasa. 29 Mewali, Gubernur Pilatu laomi i raoa mampohidupaahe hai mampekunehe: "Apa au nisalaia tauna ide?" 30 Rauli: "Ane rapana ia bara tauna au kadake, kebara kianti i Gubernur." 31 Nauli Pilatu: "Nialami hai nianti hule! Nipohuda-hudaami salana moula ada agamami haduduami!" Rauli to Yahudi iti: "Ikami, barangkai rapaliu mohuku mate tauna." 32 (Ide mewali bona tepabukei apa au nauli Yesu kana i kapateNa. ) 33 Hangko inditi, Pilatu mesua hulemi i lalu sou, hai natudumohe taunana moanti Yesu i lindona, hai napekune: "Ba Oyo mpuu datunda to Yahudi?" 34 Nauli Yesu: "Ane lolitamu iti, ba hangko irio haduduamu, ba nuhadi iti hangko i tauna ntanina?" 35 Nauli Pilatu: "Iko barana to Yahudi! Hangka to YahudiMu hai kapala-kapala tadulako menomba au moantiKo mai iriko. Sala apari au Nubabehi?" 36 Nauli Yesu: "Iko, baraNa nodo datu au moparenta i dunia ide. Ane kenodoNa datu i dunia ide, tauna au meula Iriko batena mobungka-bungkahe bona ineeNa rahaka hai rahuhu i tadulakonda to Yahudi. Agayana baraNa datu au hangko i dunia ide." 37 Nauli mbuli Pilatu: "Ane nodo, tou mpuu pae datuKo?" Nauli Yesu: "Tou mpuu kanuulina Iko ide datu. Ido hai rapoanakaNa i dunia ide, bona Kupahawe apa au tou. Tauna au mounde moula apa au tou, mampoinalaihe lolitaNgku." 38 Nahanai Pilatu: "Apari lempona Nuuli au tou iti?" Roo indo, lao mbulimi Pilatu i raoa mouliangaahe to Yahudi: "Nauri hampaka kanawoaNa, bara ara kulambi. 39 Agayana, moula adami, pare-parena i alo Posusa Pasa, kukabahaakau hadua toratarunggu, ba hema peundeami. Mewali, noumba? Ba niunde ane kukabahaakau datunda to Yahudi ide?" 40 Monganga-ngangamohe, rauli: "Inee, inee Ia! Aginari Baraba!" (Baraba iti, hadua toperampaki.)

John 19

1 Roo indo, Pilatu motudumohe surodadona bona Yesu raala hai rakandangi. 2 Surodado iti mobabehimohe hambua songko hangko i walaa au modui, hai rasongkoia Yesu. Roo indo, ia rabadui hai badu au malei maleleintoro nodo badu datu. 3 Motumpamohe i lindoNa, rauliangaa: "KibilaKo, datunda to Yahudi!" Roo indo, rahapami lindoNa. 4 Hangko inditi, mesuwu mbulimi Pilatu lao i raoa, nauliangaahe to Yahudi: "Peita, kuantimi mai irikamu, bona niisa kadana kulambi salaNa nauri hampaka." 5 Hangko inditi, raantimi Yesu i raoa, mesongko dui hai mebadu hai badu au malei maleleintoro nodo badu datu. Nauli Pilatu: "Nipeita tauna ide!" 6 I temponda kapala-kapala tadulako menomba hai topekampai moita Yesu, mongangamohe, rauli: "Pakumi i kau! Pakumi i kau!" Nauli Pilatu: "Ane nipeinao mopaku i kau, nialami. Ikamu au hangangaa mopaku i kau, lawi iko, bara kulambi salaNa." 7 Rauli to Yahudi: "Ane ikami, moula aturana agamangki, hangangaa rahuku mate, lawi Nauli kaIana Anana Pue Ala." 8 Kanahadina Pilatu iti, tetambaimi kalangana. 9 Mesua hulemi i lalu souna, hai mekune mbuli i Yesu: "Hangko iumbaKo mai?" Agayana Yesu bara mehana. 10 Nauli mbuli Pilatu: "BaraKo pae mau mohanaina? Bona Nuisa, iko ide, ara kuasangku mokabahaKo ba mopakuKo!" 11 Nauli Yesu: "Ane barako nawei Pue Ala kuasa iti, bara ara kuasamu Iriko. Mewali, iami au mohuhuNa irio, meliu kamahilena dosana hangko irio." 12 Mepongka indo, Pilatu mohaoki rara bona mokabaha Yesu. Agayana monganga mbulimohe to Yahudi, rauli: "Ane nukabaha, barako rangana Kaisar! Yesu iti mouli kaIana datu, mewali Ia moewa Kaisar!" 13 Kanahadina Pilatu lolitanda, ia moantimi Yesu i raoa. Roo indo, mohudami i pohudaa pobotusia i hambua paidaa au rahanga Lanta Watu. (I lalu basanda to Yahudi hangana Gabata.) 14 I tempo iti, ina pualomi, hangalo hangko damani alo Posusa Pasa. Pilatu mouliangaahe to Yahudi: "Idemi datumi!" 15 Monganga-ngangamohe, rauli: "Papate! Papate! Paku i kau!" Nauli Pilatu: "Nipopepaku mpuu pae datumi?" Rahanai kapala-kapala tadulako menomba: "Kaisar pea datungki." 16 Kahopoana Pilatu mohuhumi Yesu irihira bona rapaku i kau. Hangko inditi, surodado 17 mopari-parihe Yesu motalondo kau mombehape lao i raoa kota hawe i Bulu Bangawaa. (I lalu basanda to Yahudi hangana Golgota.) 18 Inditi, mopakumohe Yesu i kau. Ara wori rodua tauna ntanina au rapaku i kau hihimbela hai Ia, hadua tanda i kabeoNa, hadua tanda i koanaNa. 19 Pilatu motudu surodadona mopataka hampeka pata i kau popakuana Yesu. I pata iti, teuki: YESU TO NASARET, DATUNDA TO YAHUDI. 20 Ukina iti rauki i lalu talu pakana basa: basanda to Yahudi, basanda to Roma, hai basanda to Yunani. Bosa to Yahudi mobasa uki i pata iti, lawi popakuana Yesu hungku i kota. 21 Mewali, tadulako menomba mouliangaa Pilatu: "Inee rauki: Datunda to Yahudi! Agina rauki: 'Tauna ide mouli kaIana datunda to Yahudi.' " 22 Nauli Pilatu: "Apa au kuuki, bara ina kubaliki!" 23 Karoonda surodado mopaku Yesu, hampiNa raalami hai rakira iba, hadua-hadua hantau. Agayana baduNa, bara ara podaloana, lawi ratanu bona mewali hantau bana. 24 Ido hai mohawamohe surodado, rauli: "Inee taboho-boho badu ide. Agina motendeke dadu mopakanoto hema au molambi." Iti mewali bona tepabukei apa au teuki hangkoya i lalu Sura Malelaha, au manguli: "HampiKu raala hai rakira-kira. Au molambi baduNgku rapakanoto hai dadu." (Mazmur 22:18) Mewali, apa au rababehi surodado iti, batena mewali nodo au teuki hangkoya. 25 Hungku i popakuana Yesu, meangkami inana hai hadua halaluna inana au towawine wori. Ara wori Maria towawinena Klopas, hai Maria Magdalena. 26 Kanaitana Yesu inaNa meangka inditi i holana topeguruNa au Napokakaya, Ia mouliangaa inaNa: "Ina, idemi anamu." 27 Hai Nauliangaa mbuli topeguruNa iti: "Idemi inamu." Roo indo, topeguruNa iti mokadipura inana Yesu i lalu souna. 28 Naisa Yesu katepahoponami ope-ope, hai Nauli: "MangkadouNa" bona tepabukei apa au teuki i lalu Sura Malelaha. 29 Inditi, ara hamangko anggoro au mangilu. Arahe tauna au lao moala hambua lomo, raeme i anggoro iti, rawoli i wuntu daangkau, hai rapakana i humena Yesu bona Naenu. 30 Napeminami Yesu, pane Nauli: "Hopomi!" Roo indo, motumpami, hai mabotumi inaoNa. 31 Alo karapakuna Yesu i kau iti mewali hangalo hangko damani alo penombaanda to Yahudi, hai moula palianda bara peisa ara tomate au tetoe i kau mombehape i alo penombaa. Apa mani lawi ina kana Posusa Pasa. Ido hai tadulakonda to Yahudi merapi i Pilatu bona torapaku itihe ratepo bitinda bona holigahe mate. Merapi worihe bona watanda rapopendaulu. 32 Mewali, lao mpuumohe surodado motepo bitinda au rodua au rapaku i kau hihimbela hai Yesu. 33 Agayana kahawenda i Yesu, raita matemi. Barapi mewali ratepo bitiNa. 34 Agayana ara hadua surodado au motambuku lompeNa hai tawalana. Karatambukuna iti, moilimi wahe hai owai. 35 Tauna au moita au mewali iti, iami au mopahaweakau apa au naita, bona mepoinalai worikau. Lolitana ide tou, hai ia moisa katouna. 36 Iti mewali bona tepabukei apa au teuki hangkoya i lalu Sura Malelaha au manguli: "Bara mpuu ara hambua buuNa au ina ratepo." 37 Ara wori au teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: "Ihira ina mampengoahe au ratambukumi." 38 Roo indo, ara hadua tauna au rahanga Yusupu hangko i boea Arimatea. Ia mepoinalai ngkandii i Yesu, lawi mampokalanga tadulakonda to Yahudi. Kapatena Yesu, Yusupu laomi i Pilatu, hai mamperapi watana Yesu bona ratawu. Napaliumi Pilatu, mewali laomi Yusupu mangala watana Yesu. 39 Ara wori hadua tauna au lao hihimbela hai Yusupu, hangana Nikodemus. Hangkoya Nikodemus iti au lao mohidupa hai Yesu i tanga kaindi. Laomohe rodua tauna iti mopasilolonga watana Yesu. I kalaonda, Nikodemus moanti lana wongi, au rahanga mur hai gaharu, kira-kira talu pulona kilo kamantimina. 40 Tauna au rodua iti mangalamohe watana Yesu, rabungkuhi bana bula au roomi rapambolii lana wongi moula ada popatawu to Yahudi. 41 Hungku i popakuana Yesu, ara hambua bonde, hai i lalu bonde iti ara kalolu i tabingke bulu au rapasilolonga mewali talumba. Talumba iti wou mani, bara mani hambela rapopatawui. 42 Mewali, lawi hungkumohe i talumba iti hai barapi mahae ina mepongka alo penombaa, ido hai watana Yesu holiga rawoli i lalu talumba iti.

John 20

1 Madondo-dondo i alo Minggu, i tempona mani makaindi, Maria Magdalena laomi i talumba. Hawe inditi, liliu naita watu petuko baba talumba tebungkahimi. 2 Roo indo, ia melangkami lao i Simo Peturu hai hadua topeguruNa au napokakaya Yesu, nauliangaahe: "Watana Pue raalami hangko i talumbaNa, hai bara kiisa kaiumbana rawoli!" 3 Laomohe Peturu hai topeguruNa au hadua iti i talumba. 4 Roduahe melangka sambela, agayana meliu kamagasina topeguruNa au hadua pane Peturu, ido hai iyoru hawe i talumba. 5 Napelogami i laluna, agayana bara hampai mesua. Naitami bana au rapopobungkuhi Yesu arato inditi. 6 Roo indo, Simo Peturu hawemi hai liliu mesua. Naita worimi bana popebungkuhiNa. 7 Agayana bana au rapopowewe waana Yesu, tewilolo hai tepatani hangko i bana ntani. 8 Hangko inditi, topeguruNa au hadua, au iyoru hawe i talumba inona, mesua worimi. Ia moitami apa au ara i lalu talumba iti, pane napoinalai. 9 Duuna hawe i alo iti, bara manihe moisa apa au teuki i lalu Sura Malelaha hangkoya au mopakanoto: "Ia hangangaa tuwo hule." 10 Roo indo, mesulemohe topeguruNa au rodua iti lao i sounda. 11 Agayana Maria Magdalena meangka i raoa talumba, moteria liliu. Tangana moteria, ia mampeloga i lalu talumba. 12 Unga pea naita rodua malaeka au mebadu bula hai mohudahe i karadampaana watana Yesu hangkoya, hadua tanda i waaNa, hai hadua tanda i bitiNa. 13 Mekunehe malaeka iti i Maria, rauli: "Ina, moapari pane moteriako?" Nauli Maria: "Ampuku raalami hangko inde, hai bara kuisa iumba rawoli." 14 Hangko inditi, membalilimi Maria hai naita hadua tauna meangka i taleuna. Katouana Yesumi, agayana bara naisa kaYesuna. 15 Mekunemi Yesu iria: "Ina, moapari hai moteriako? Hema au nuhaoki?" Nauli laluna Maria: ba ampu bonde au kuita ide. Ido hai nauliangaa: "Tua, ane Oyo au mangala wataNa, Nutudungiaana iumba paidaana, bona kuala." 16 Nauli Yesu: "Maria." Membalilimi Maria i Yesu, hai nauli i lalu basanda to Yahudi: "Rabuni!" (Lempona: "Guru.") 17 Nauli Yesu i Maria: "IneeNa hampai nukingki, lawi bara maniNa mengkaore lao i UmaNgku. Laomoko i topeguruNgku, nuuliangaahe kalaoNgkumi i UmaNgku hai Umamu wori, Pue AlaNgku hai Pue Alamu wori." 18 Laomi Maria Magdalena mampohidupaahe topeguruNa, nauli: "Kuitami Pue!" Hai napahaweamohe ope-ope au nauli Yesu. 19 Kaindina i alo Minggu iti, topeguruna Yesu moguluhe i sou au tegili babana, lawi mampokalangahe tadulakonda to Yahudi. Unga pea hawe Yesu meangka i olonda, hai Natabehe, Nauli: "Roa ngkatuwo hawe irikamu." 20 Roo indo, Natudungiaamohe tayeNa hai lompeNa. Matana ntepuu lalunda moita Ampunda. 21 Nauli mbuli Yesu: "Katinda lalu hawe irikamu. Nodo UmaNgku motuduNa, nodo wori Iko motudukau." 22 Roo indo, Natawueamohe inaoNa pane Nauli: "Nidokomi Inao Malelaha. 23 Hema au niampungi dosana, Pue Ala wori moampungi. Hema au bara niampungi dosana, Pue Ala bara wori moampungi." 24 Tomas, hadua hangko i au hampulo hai rodua topeguruNa au rauli Toporopa, bara ara hihimbela hai rangana i kahawena Yesu nguru-nguruna. 25 Ido hai ranganahe mouliangaa: "Kiitami Pue!" Agayana nauli Tomas: "Ane bara kuita pepakua i tayeNa hai kupetobo pepakua iti, hai ane bara kuperera petambukua au i lompeNa, batena bara kupoinalai." 26 Liumi haminggu, mogulu mbulimohe topeguruNa i lalu sou iti. I tempo iti, Tomas ara hihimbela hai ihira. Ragilimi ope-ope baba, agayana nauri nodo, unga pea hawe Yesu meangka i olonda, Nauliangaahe: "Katinda lalu hawe irikamu." 27 Roo indo, Ia mouliangaa Tomas: "Wolimi karawemu inde, hai peita pepakua au i tayeNgku. Nuperera petambukua au i lompeKu. Inee bata-bata lalumu. Nupoinalaimi!" 28 Nauli Tomas: "Oyomi Ampuku hai Pue Alangku!" 29 Nauli Yesu i Tomas: "Mepoinalaiko lawi nuitamoNa. Morasihe tauna au mepoinalai Iriko, kehapiriNa bara raita." 30 Ngkaya mani tanda kuasa au nababehi Yesu hai au raita topeguruNa, agayana bara ope-ope teuki i lalu sura ide. 31 Agayana apa au kuuki ide, kuuki bona nipoinalai kaYesuna Datu Topehompo, Anana Pue Ala, hai bona molambikau katuwo maroa au bara mokahopoa hangko i pepoinalaimi Iria.

John 21

1 Roo indo, Yesu mopatongawa wataNa hambela mani i topeguruNa, i wiwi Rano Tiberias. Node tuntukana: 2 Bahangkia topeguruNa moguluhe inditi, iami Simo Peturu, Tomas au rauli Toporopa, Natanael hangko i boea Kana i tampo Galilea, anana Sebedeus au rodua, hai rodua topeguruNa au ntanina. 3 Nauli Simo Peturu i rangana: "Laona modala." Rauli rangana: "Lao woringkai." Lao mpuumohe mesawi i duanga hai modala i rano. Agayana i lalu hambengia iti, bara huba hambaa au kana dalanda. 4 Hungku mabaami, Yesu meangka i wiwi rano, agayana barahe moisa kaYesuna. 5 Nauliangaahe: "Halalu, ba ara baumi?" Rauli: "Bara huba hambaa." 6 Nauliangaahe: "Nitende dalami tanda i koanana duangami, batena ina morasikau." Motende mpuumohe dalanda, hai barapi rabuku modii, lawi ngkaya ntepuu ikane au ara i laluna. 7 Hangko inditi, topeguruNa au napokakaya Yesu mouliangaa Peturu: "Olou mai Pue!" Kanahadina Peturu lolitana, napusami baduna (lawi ia bara mebadu), hai mengkanawo i owai monangu lao i lorena. 8 TopeguruNa au ntanina, liliuhe i duanga, modii dala au buke ikane lao i wiwi rano. Barahe karao hangko i lorena, kira-kira hangatu pea mete. 9 Kamendaulunda i lorena, moitamohe api au tuwo inditi, hai i wongko api ara ikane hai ara wori roti. 10 Yesu mouliangaahe: "Anti mai bahangkia baana ikane au hangko nipakala." 11 Simo Peturu mengkahemi i duanga hai modii dalana lao i lorena. Dala iti buke hai ikane au mahile: hangatu lima pulona hai talu baana kangkayana. Agayana nauri nodo kangkayana, bara wori mahepa dala iti. 12 Nauli Yesu: "Maimokau maande." Bara ara hadua topeguruNa au bai mekune Iria: "HemaKo?" lawi manotomi i lalunda kaIanato Pue Yesu. 13 Laomi Yesu mangala roti hai Naweihe. Nodo wori kaNababehina hai ikane. 14 Itimi kataluna belana Pue Yesu mopatongawa wataNa i topeguruNa mepongka i katuwoNa hule. 15 Karoonda maande, Yesu mouliangaa Simo Peturu: "Simo anana Yona, ba nupokaahiNa meliu hangko i pepokaahinda rangamu iti Iriko?" Nauli Peturu: "Io, Pue. Nuisato kakupokaahiMu." Nauli Yesu: "Ane nodo, nukadipurahe ana dimbaKu." 16 Roo indo, Yesu mekunemi i Peturu i karombelana: "Simo, anana Yona, ba nupokaahiNa?" Nauli Peturu: "Io, Pue. Nuisato kakupokaahiMu." Nauli Yesu: "Ane nodo, nukadipurahe dimbaKu." 17 Hangko inditi, Yesu mekunemi i kataluna belana: "Simo, anana Yona, ba nupokaahiNa?" Masusa laluna Peturu, lawi Yesu mekune i kataluna belana ba napokaahi mpuu. Mewali, nauli Peturu: "Pue, Nuisa hinangkana. Nuisa kakupokaahiMu." Nauli Yesu: "Ane nodo, nukadipurahe dimbaKu. 18 Tou mpuu lolitaNgku ide: i tempomu mani mangura, nuwewe komo i pekomu, hai laoko iumba pea peundeamu. Agayana ane saemoko hangalo, ina nuhuhu tayemu rataka tauna ntanina hai raantiko lao i paidaa au bara nuunde." 19 Hai lolitaNa iti, Yesu mopakanoto noumba Peturu ina rapapate bona hangana Pue Ala rapakahile. Roo indo, nauli mbulimi Yesu i Peturu: "Meulamoko Iriko!" 20 Hangko inditi, membalilimi Peturu, moita hadua topeguruNa au napokakaya Yesu au meula irihira. (TopeguruNa iti iami au mohuda i holana Yesu hangkoya tanganda maande kaindi hai mekune Iria: "Pue, hemari au ina mampobaluKo?") 21 Kanaitana Peturu topeguruNa iti, napekunemi i Yesu: "Pue, apa au ina mewali i rangangku iti?" 22 Nauli Yesu: "Ane Kuunde bona ia tuwo liliu duuNgku hawe i karombelana, bara paraluu nuisa! Meula peamoko Iriko." 23 Hangko inditi, tebambarimi i topeulana Yesu, kadana ina mate topeguruNa iti. Agayana bara iti au nauli Yesu. Agayana noderi: "Ane Kuunde bona ia tuwo liliu duuNgku hawe i karombelana, bara paraluu nuisa!" 24 TopeguruNa iti au moita hinangka au mewali hai au mopahawe posabina. Iami au mouki sura ide. Hai taisa katouna lolita ide. 25 Ngkaya mani au nababehi Yesu, agayana ane hinangkana au Nababehi iti rauki i lalu sura, kira-kira humalele dunia ide bara handa rapambolii sura iti.

Acts 1

1 Teopilu au kubila: i lalu surangku au nguru-nguruna, kuukimi ope-ope au nababehi hai au napaturo Yesu, mepongka i pepongkana pobagoNa, 2 duuna hawe i alo pengkaoreNa lao i suruga. Karoona rapapate hai tuwo hule, Yesu mopatongawa wataNa i suroNa. I lalu iba pulona alona, bosa belana Ia motudungiahe wataNa bona tongawa katuwoNa hule. I tempo iti, ihira ara hihimbela hai Ia, hai Ia mopahaweahe kana i poparentana Pue Ala. Hangko damani mengkaore lao i suruga, Naweihe hawaNa hai kuasaNa Inao Malelaha i suroNa au Napileimi. 4 Hambela tempo, tangaNa mogulu hihimbela hai ihira, Ia mowei worimohe hawa ide, Nauli: "Inee hampai nipalehi Yerusale. Nipegia hampai inde duuna UmaNgku moweikau apa au Nadandi hai au Kuuliangaakau hangkoya. 5 Lawi Yohane meriu hai owai. Agayana bahangkia mani alona, ikamu ina rariu hai Inao Malelaha." 6 I tempona suroNa iti hihimbela hai Yesu, mekunemohe, rauli: "Pue, ba i tempo idemi Nuaro hule poparentanda to Yahudi, ba bamani?" 7 Nahanai Yesu: "UmaNgku pea au mopakanoto ba impira ina mewali ope-ope tunggaiaNa au Nababehi hai kuasaNa. Bara paraluu niisa ikamu. 8 Agayana ina nilambi kuasa ane mendaulu mai Inao Malelaha irikamu. Hai ikamu ina mewali sabiNgku i Yerusale, i humalele tampo Yudea hai Samaria, hawe-hawe i humalele dunia." 9 Karoona mololita nodo, Ia teangkami lao i suruga. Mengoamohe mampeita duuna barapi raita lawi nabalungkuhi gawu. 10 Tanganda mani mengoa i langi mototoki pengkaoreNa, unga pea moitahe rodua tobalilo au mehampi bula hai au meangka i olonda. 11 Rauli tauna au rodua iti: "Ee to Galilea! Moapa hai mengoa liliukau i langi? Yesu au niita teangka lao i suruga ina mesule mbuli hangko i suruga nodo au niita inona." 12 Roo indo, mesulemohe topeguruNa hangko i Bulu Saitun lao i Yerusale. Bulu Saitun iti, hakilo kakaraona hangko i Yerusale. 13 Kahawenda i Yerusale, liliuhe lao i sou paidaanda mengkahe i lincu au i wongko. Suronahe Pue Yesu iti iami: Peturu, Yohane, Yakobu hai Andaria; Pilipu hai Tomas; Bartolomeus hai Matiu; Yakobu anana Alfeus, Simo to Selot hai Yudasi anana Yakobu. 14 Teruhu liliuhe ope-ope, hampepekirihe, hai mekakae sambelahe. Inditi ara wori hihimbela hai ihira, bahangkia towawine, nodo Maria inana Yesu. Ara worihe halaluna Yesu. 15 Hambela tempo, arahe kira-kira hangatu hai rompulo tauna au teruhu. I tempo iti, meangkami Peturu mololita i olonda halalu hampepepoinalaina, nauli: 16 "Halalu-halalu, apa au teuki i lalu Sura Malelaha hangangaa mewali. Hangkoya ara lolitana Inao Malelaha au napahawe Datu Daudi kana i Yudasi au moanti tauna mohaka Yesu. 17 Yudasi iti, napopewalimi Pue Yesu topeguruNa, hai ia mobago hihimbela hai ikami." 18 (Yudasi iti au meholo tampo au napotalumba hai doi hurungina babehiana au kadake. Inditimi, ia manawo hai mate, pane mapihe hai mabubu ope-ope ihi taina. 19 Ope-ope to Yerusale moisa apa au mewali iti. Ido hai tampo iti rahanga "Akeldama." I lalu basanda, lempona: Tampo Wahe.) 20 Nauli mbulimi Peturu: "I lalu Sura Masmur, teuki node: 'Pogiangaamide paidaana boa. Inee ara hadua au mampaidai.' (Mazmur 69:25) Hai ara wori au teuki node: 'Agina pohudaana naala tauna ntanina.' " (Mazmur 109:8) 21 Hangko inditi, napaliliu Peturu lolitana, nauli: "Halalu-halalu, ido hai hangangaa ara hadua ranganta au tapilei bona Ia mosabiki hihimbela hai ikita katuwona hule Pue Yesu. Tauna au tapilei iti, hangangaa hadua au biasami hihimbela hai ikita i tempona Pue Yesu ara i olonta, mepongka hangko i periuna Yohane duuna hawe i pengkaorena Amputa hangko i dunia." 23 Hangko inditi, ara rodua tobalilo au ratudungiahe. Hangana au hadua, Yusupu Barsabas, hai au hadua Matias. (Yusupu iti rahanga wori Yustus.) 24 Roo indo, mekakaemohe, rauli: "Pue, Nuisa ope-ope lalunda tauna. Yudasi, au mewali suroMu hangkoya, ide-ide manawomi, hai rahuku hintoto hai babehiana. Ido hai kiperapi Pue bona Nutudungiaangkai kahemana hangko i tauna au rodua ide au Nupilei amimi mopahuru Yudasi." 26 Roomohe mekakae, raundimi. Au molambi, iami Matias. Ia raangkami mewali surona Pue Yesu, bona handahe hampulo hai rodua nodo au nguru-nguruna.

Acts 2

1 Kahawena alo mahilenda to Yahudi au rahanga Alo Pentakosta, ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu mogulu mopahantobu. 2 Unga peahe mohadi pomoni hangko i langi, nodo pewui himburu au kebuu. Pomoni iti rahadimi i humalele sou poteruhuanda. 3 Hai moitamohe rore api au nodo dila, mangulele hai mengkatoa irihira hadua-hadua. 4 Roo indo, ope-ope tauna iti nakuasaimohe Inao Malelaha, hai mepongkahe mololita i lalu ngkaya pakana basa au bara mani raisa, moula apa au napakanotoahe Inao Malelaha. 5 Tempo iti, arahe bosa to Yahudi au maida i Yerusale hangko i humalele dunia. Ope-ope tauna iti mengkoruhe i Pue Ala. 6 Karahadina tauna bosa pomoni au nodo himburu inona, teruhumohe hai wulihe, lawi mohadihe surona Pue Yesu mololita i lalu basanda hadua-hadua. 7 Tingkara ntepuuhe, rauli: "Apa au mewali ide? Bara pae topololita iti ope-opehe to Galilea? 8 Moapa hai tahadihe mololita i lalu basanta? 9 Lawi arake hangko i tampo Partia, Media, Elam, hangko i Mesopotamia, Yudea hai Kapadokia. Arake au hangko i Pontus hai Asia, 10 hangko i Frigia hai Pampilia, hangko i Masiri hai hangko i tampo Libia au hungku i kota Kirene. Arake au hawe hangko i kota Roma. Hantangake to Yahudi, hai ara worihe tauna ntanina au mesua agama Yahudi. 11 Arake au mai hangko i tampo Kreta hai tampo Arabia. Ikita ope-ope mampehadingi pololitanda i lalu basanta haduduanta au mampololita tanda kuasa au nababehi Pue Ala." 12 Tingkara hai wulimohe ope-ope, pane mombepekunehe hadua hai hadua, rauli: "Apari wei lempona ide?" 13 Agayana ara worihe au moele-elehe, rauli: "Nalanguihe anggoro!" 14 Hangko inditi, Peturu meangkami hihimbela hai rangana au hampulo hai hadua, nauli masisimbuku: "Halalu-halalu to Yahudi, hai ikamu au maida i Yerusale! Nipehadingi maroa, lawi apa au mewali ide, ina kupakanotoakau. 15 Ikami ide, barangkai malangu nodo au niuli. Ide-ide bara mani tempo paenu lawi hangko tinti hahio madondo. 16 Agayana apa au mewali ide iami pobagona Inao Malelaha irikami moula apa au napahawe nabi Yoel hangkoya, node: 17 Nauli Pue Ala: 'I kahopoa dunia, Iko ina mowei InaoNgku i ope-ope tauna. Anami tobalilo hai anami towawine ina mohowara lolitaNgku. Anantomoanemi ina moita apa au Kupopaitaahe. Tosaemi ina mangipi apa au Kupopangipiahe. 18 Hawe-hawe i hawiNgku, tobalilo ba towawine, ina Kuweihe InaoNgku i alo iti, hai ihira ina mohowara lolitaNgku. 19 Ina kupopaitaakau au metingkarai i langi hai tanda kuasa i dunia, nodo wahe hai api hai rambu au moramuku. 20 Hangko damani hawe alo pobotusina Pue, alo ina mewali makaindi, hai wula ina mewali malei nodo wahe. 21 I tempo iti, hema-hema au meraroa i Pue batena tehoremahe hangko i huku dosanda.' " (Yoel 2:28-32) 22 Hai napaliliumi Peturu lolitana, nauli: "Halalungku to Yahudi! Nipehadingi apa au kuuliangaakau ide. Au kutunggai iami Yesu to Nasare. Ia pea au napilei hai napakanoto Pue Ala mewali TopobagoNa au Malelaha. Iti niisa lawi anti kuasana Pue Ala, Pue Yesu mobabehi ngkaya tanda kuasa hai tanda au metingkarai i olomi. 23 Yesu iti rahuhu irikamu, hai nipapate, nihuhu i tauna au kadake bona rapaku i kau. Agayana au mewali iti, batena moula apa au napakanoto amimi Pue Ala, lawi naisa Pue Ala apa au hangangaa ina mewali. 24 Ikamu mopapate Yesu, agayana Pue Ala mopatuwo hule. Ia mokabaha wataNa hangko i kuasa kapate, lawi bara mpuu peisa mate liliu. 25 Lawi arami lolitana Datu Daudi hangkoya kana i Yesu au manguli: 'Kuita, batena Pue au mamporangaiNa. Bara ara au Kupokalanga, lawi Pue au motulungiNa. 26 Ido hai matana mpuu laluNgku, hai Kutoya liliuKo, Pue. MasilolongaNa mampegiaKo. 27 Lawi bara ina Nupogiangaa inaoNgku maida i paidaa tomate, wataNgku bara ina Nupogiangaa i lalu talumba duuna magoro, lawi Iko HawiMu au Malelaha. 28 NutudungiamoNa rara ngkatuwo. Ina rumihi mpuu kamatanaNgku i tempoKu ara hihimbela hai Oyo.' " (Mazmur 16:8-11) 29 Hangko inditi, napaliliumi Peturu lolitana, nauli: "Halalu-halalu, kuuliangaakau i katou-touana, bara watana haduduana au natunggai Daudi i lolitana iti. Lawi umanta Daudi, matemi hai ratawu. Talumbana taisa mani hawe ide-ide. 30 Daudi iti, hadua nabi au moisa ami apa au ina nababehi Pue Ala. Naisa kaarana podandina hai posumpana Pue Ala iria au manguli: hadua hangko i pemuleamu ina Kuangka Kupopohuda mewali datu. Mewali, ido hai Daudi mampopaisa ami katuwona hule Datu Topehompo, nauli: 'Ia bara rapogiangaa i paidaa tomate, hai wataNa bara rapogiangaa i lalu talumba duuna magoro.' (Mazmur 16:10) 32 Yesu au natunggai Daudi i lolitana iti. Lawi Iami au napatuwo hule Pue Ala. Ikami ide mewali sabiNa, lawi kiita mata katuwoNa hule. 33 Pue Ala moangkami Yesu Napopohuda i pohudaa au teadai tanda i koanaNa. Hai hangko indo, Pue Ala Umanta mowei i Yesu Inao Malelaha nodo au Nadandi. Mewali au niita hai au nihadimi inona, mewali anti kuasana Inao Malelaha au naweingkai Yesu. 34 Mewali, halalu, bara mpuu watana haduduana au natunggai Daudi hai lolitana. Lawi bara woya Daudi au tuwo hule hai mengkaore lao i suruga. Agayana nauli Daudi: Pue Ala mouliangaa Ampuku: 'MohudamoKo tanda i koanaNgku, 35 duuna Kupopengkoruhe ope-ope iwaliMu Irio.' " (Mazmur 110:1) 36 Hangko inditi, napahopomi Peturu lolitana, nauli: "Mewali, ido hai ikamu to Yahudi, hangangaa nipakanoto i lalumi apa au kuuli ide: Yesu au nipaku i kau, Iami au napilei Pue Ala mewali Amputa hai Datu Topehompo." 37 Karahadina tauna bosa lolitana Peturu iti, tebalikimi lalunda, hai mekunehe i Peturu hai i surona Pue Yesu au ntanina, rauli: "Ane nodo, apami au hangangaa kibabehi?" 38 Nahanai Peturu: "Hangangaa menosokau hadua-hadua hangko i dosami, hai hangangaa rariukau i lalu hangana Yesu Kerisitu. Ane nodo, Pue Ala ina moampungi dosami, hai Naweikau Inao Malelaha. 39 Lawi dandina Pue Ala ide rawei irikita hai i pemuleanta duuna hawe-hawe i tauna ntanina au karao tamponda. Dandina Pue Ala ide, batena mewali kiranda ope-ope tauna au nakakio Amputa Pue Ala mewali taunaNa." 40 Bara iti pea au nauli Peturu, agayana ngkaya mani au napololita. Ia mopaturohe tauna bosa hai napopaingaahe, nauli: "Menosomokau! Ineekau mampeulai tauna au kadake au tuwohe i tempo ide, bona datikau molambi pehukuna Pue Ala au ina morumpahe!" 41 Bosami tauna au mepoinalaimohe i lolitana Peturu, pane moantihe watanda rariu. I alo iti, kabosana tauna au mepoinalai i Yesu, tetambaimi kira-kira talu sabuna. 42 Roo indo, bosa tauna au hangko mepoinalai i Yesu mampehadingi paturonda surona Pue Yesu, hai teruhu liliuhe. Maande sambelahe, mokira-kirahe roti anti pokatuinaonda Pue Yesu, hai mekakaehe. 43 Surona Pue Yesu mobabehihe ngkaya tanda kuasa hai tanda au metingkarai. Ido hai tingkara mpuuhe tauna bosa. 44 Hintuwumohe ope-ope au mepoinalai i Yesu. Anu-anunda rapoparewa sambela. 45 Arahe i olonda au mampobalu ihi sounda, hai holona rakira-kira i hangka ranganda au barahe nakaarai. 46 Alo-alona teruhuhe i Souna Pue Ala. Mokira-kirahe roti anti pokatuinaonda Pue Yesu, hai maande sambelahe i sounda i lalu katana-tana moula kabulana lalunda. 47 Motoya liliuhe Pue Ala, hai rapokatanahe ope-ope tauna. Alo-alona katetetambaiarihe, lawi Pue motambaiahe tauna au molambi katuwo maroa.

Acts 3

1 Tinti talumi kalumba, Peturu hai Yohane laohe i Souna Pue Ala i tempona pekakaeanda to Yahudi. 2 I babaka au rahanga Babaka Makara, ara hadua tobalilo au palu hangko i pesupaana. Alo-alona tauna iti raanti woya lao mohuda i babaka iti i Souna Pue Ala bona merapi-rapi i tauna au mesua inditi. 3 Kamoitana Peturu hai Yohane mesua, ia liliu merapi ahi irihira. 4 Peturu hai Yohane mototoki topalu iti. Naulimi Peturu iria: "Totokingkai mai!" 5 Natotoki mpuumohe manaa-naa, lawi naharunga ba ina molambi doi hangko irihira. 6 Agayana nauli Peturu: "Bara ara doi irikami. Agayana apa au ara irikami, iti au kiweiko: i lalu hangana Yesu Kerisitu to Nasare, molumaomoko!" 7 Hangko inditi, nakingkimi taye koanana topalu iti bona meangka. Unga pea maroho bitina. 8 Melumpami meangka, hai molumao node hou node mai. Roo indo, mesuami i lalu Souna Pue Ala hihimbela hai Peturu hai Yohane, molumao hai melumpa-lumpa motoya Pue Ala. 9 Bosa tauna moita ia molumao, hai motoyamohe Pue Ala. 10 Tingkara mpuumohe hai wuli lalunda moita au mewali iti, lawi raisa kaiana topalu au merapi-rapi alo-alona i Babaka Makara i Souna Pue Ala. 11 Mewali, topalu au hangko rapakaoha iti meula liliu i Peturu hai Yohane. Kahawenda i tarampa Souna Pue Ala au rahanga Tarampa Salomo, bosa tauna maihe mogagu, lawi tingkarahe. 12 Kanaitana Peturu tauna au bosa iti, nauliangaahe: "Halalungku to Yahudi! Moapari hai nipotingkara apa au niita ide? Moapa hai nitotoki liliungkai? Ba niuliri, tauna ide molumao anti kuasangki, ba hangko i kamalelahana lalungki? Bara! 13 Pue Ala au rapenombai toiyorunta hangkoya, au rapenombai Burahima, Isaki hai Yako, Pue Ala iti au mopakahile TuduaNa, iami Yesu. Halalu-halalu, Yesu iti au nihuhu i topoparenta, hai au nisapuakami i lindona Pilatu i tempona ina nakabaha. 14 Malelaha hai manoto laluNa, agayana nisapuakari, hai niperapi i Pilatu bona nakabahaakau hadua topepapate. 15 Yesu iti au mowei katuwo maroa. Nauri nodo, nipapate mpuumi, agayana Pue Ala mopatuwo hule. Ikami ide sabiNa au moita katuwona hule Yesu. 16 Kuasa hangko i hangana Yesu, iti au mopakaroho bitina topalu ide. Mewali, apa au niita hai au nisabiki ide, iti mewali anti pepoinalaingki i Yesu. Anti pepoinalaingki, ido hai kibuku mopakaoha tauna ide. 17 Halalu-halalu, ikamumi hai tadulakonta au mopapate Yesu. Agayana kuisa, apa au nibabehi iti, nibabehi anti kadana niisa lempona. 18 Agayana nauri nodo, hangko i apa au nibabehi iti, tepabukeimi apa au nauli Pue Ala hangkoya au rapahawe ope-ope nabiNa au manguli: Datu Topehompo hangangaa molambi kapari. 19 Halalu-halalu, ido hai hangangaa menosokau hangko i dosami hai mengkorukau i Pue Ala, bona Ia moampungi dosami. Hangko indo, Pue Ala ina mopakaroho lalumi, hai Natudu mai Yesu irikamu. Lawi Iami au napakanoto Pue Ala mewali Datu Topehorema. 21 Ide-ide, Yesu maida i suruga, hai batena ara liliu indora duuna hawe tempona Pue Ala mopawou hinangkana, nodo au rapahawe nabi-nabiNa au malelaha hangkoya. 22 Halalu-halalu, ara lolitana nabi Musa hangkoya kana i Pue Yesu au manguli node: 'Pue Ala ina moangka hadua hangko i halalumi bona mewali nabi nodo iko ide. Hangangaa nipeulai apa au nauliangaakau Nabi iti. 23 Hema au bara mampeulai apa au nauli Nabi iti, ina raala hangko i taunana Pue Ala, hai batena rapapate.' (Ulangan 18:15,18,19; Imamat 23:29) 24 Nabi-nabi au moanti lolitana Pue Ala, mepongka hangko i nabi Samueli hai nabi-nabi ntanina au mehuhu i Samueli, ope-opehe mopahawe apa au mewali i tempo ide. 25 Ikamumi halalu au molambi apa au nadandi Pue Ala hangkoya au rapahawe nabi-nabi iti. Ikamumi au molambi pewati hangko i dandina Pue Ala i toiyorunta hangkoya. Lawi hangkoya Pue Ala mongkora i Burahima node: 'Hangko i pemuleamu, ope-ope tauna i wongko dunia ina molambi pewati.' (Pewaliana 22:18) Irikamumi halalu tunggaiana dandi iti! 26 Ido hai Pue Ala mopatuwo hule Yesu AnaNa. Nguru-nguruna Yesu Natudu mai irikita to Yahudi, bona Nawatike hai Naninike mampenosoi hinangkana babehianta au kadake."

Acts 4

1 Tanganda mani Peturu hai Yohane mopaturo tauna i Souna Pue Ala, hawemohe bahangkia tadulako menomba hai to Saduki hai tadulakonda topokampai Souna Pue Ala au maihe mampohidupaa. 2 Rumpu mpuumohe i Peturu hai Yohane, lawi mobambariahe tauna bosa katuwona hule Yesu hangko i kapate. Hai paturonda iti, mopakanoto worihe katuwona hule tomate. 3 Ido hai suro au rodua iti rahakahe hai rapopesua i lalu tarunggu. Ina kaindimi, ido hai ratahahe hampai duuna hawe madondo. 4 Agayana tauna au mampehadingi paturonda Peturu hai Yohane i Souna Pue Ala, bosamohe au mepoinalai i Yesu, alana tetambai kabosanda tauna au mepoinalai duuna handahe lima sabuna tobalilo. 5 Kahalona, tadulako agama, tadulakonda to Yahudi hai guru-guru agama teruhumohe i Yerusale. 6 Au ara worihe i pogombo iti: Tadulako Menomba Mahile Hanas, hai Kayapas, Yohane, Aleksander hai halaluna Tadulako Menomba Mahile. 7 Teruhumohe ope-ope, pane ratudumi tauna moala Peturu hai Yohane raanti mai i lindonda. Kahawenda, mekunemohe tadulako iti i Peturu hai Yohane, rauli: "Noumba pane nibuku mopakaoha topalu iti? Hangko iumba rohomi, hai hema au moweikau kuasa mobabehi iti?" 8 I tempo iti, Peturu nakuasai Inao Malelaha, hai mololitami, nauli: "Uma-uma, tadulakonda tauna bosa hai tadulako agama! 9 Anti popakaohangki tauna au palu, ido hai niparesangkai i alo ide, hai nipeinao wori moisa noumba pepakaohangki. 10 Mewali, bona niisa, hai bona raisa wori ope-ope halalunta to Yahudi, tauna ide maoha hai nabuku meangka inde anti kuasana Yesu Kerisitu to Nasare. Yesu iti nipaku i kau, agayana Pue Ala mopatuwo hule. 11 Iami au natunggai lolitana Sura Malelaha au manguli node: 'Ikamu topoaro sou, watu au nitende, watu iti au mewali pohudaa sou.' " (Mazmur 118:22) 12 Hangko inditi, nauli mbulimi Peturu: "Bara ara rara ntanina molambi katuwo maroa hangko i Pue Ala, batena pea Yesu. Lawi i humalele dunia ide, bara ara tauna ntanina, batena pea Yesu au natudu mai Pue Ala i manusia, hai Ia pea au Nabuku mohoremake hangko i huku dosanta." 13 Tingkara mpuumohe tadulako iti mohadi kamapandenda Peturu hai Yohane mololita, lawi barahe langa. Apa mani lawi Peturu hai Yohane, tauna biasa peahe au bara mosikola. Ihirami au hihimbela hai Yesu hangkoya. 14 Agayana tadulako iti, barahe bai mehana, lawi topalu au rapakaoha iti, ara wori inditi meangka i holanda Peturu hai Yohane. 15 Ido hai motudu pearaihe surona Pue Yesu padu hangko i peparesaanda, hai mogombo mbulihe, 16 rauli: "Apa au ina tababehi i tauna au rodua iti? Lawi ope-ope tauna i Yerusale moisa kaihirana au mobabehi tanda kuasa au mahile iti. Bara wori peisa tasapuaka. 17 Agayana bona dati humalele tauna mohadi, agina tapopalangahe hai takontohe bona ineehe mololita i hema pea kana i Yesu." 18 Mewali, roo indo, mokakio hulehe Peturu hai Yohane, rauli: "Ineemokau mepaturo ba mokabelai hangana Yesu." 19 Mehana Peturu hai Yohane, rauli: "Nipekiri umba au naunde Pue Ala: mampeulaingkai hawami ba mampeulaingkai hawana Pue Ala! 20 Lawi barapi peisa kipengkaroongaa mampololita apa au kiita hai au kihadimi." 21 Hangko indo, rumihimi karumpunda tadulako iti, pane mampopalangahe Peturu hai Yohane. Kahopoana rakabahamohe. Bara ara rara mohukuhe lawi ope-ope tauna motoya Pue Ala anti tanda kuasa au rababehi iti. 22 Tauna au rapakaoha iti, tinuwuna labimi iba pulona parena. 23 Karakabahanda Peturu hai Yohane, laomohe mampohidupaa ranganda, hai mampololitahe apa au rauliangaahe kapala-kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi. 24 Karahadina ranganda lolitanda iti, mekakae sambelamohe i Pue Ala, rauli: "Pue, Oyomi au mampopewali langi hai tampo hai tahi hai hinangkana ihina. 25 Oyo au mongkora i Datu Daudi, toiyorungki hangkoya, lawi iami hawiMu. Hai tangana Daudi nakuasai Inao Malelaha, ia mampololita kana i Yesu, nauli: 'Moapari hai rumpuhe tauna au barahe to Yahudi? Moapari pane tauna bosa mobabehi tunggaianda au bara mobundu? 26 Datu-datu i dunia mampasilolongahe ina mombeala. Nodo wori ope-ope topohawa, hintuwumohe mampeinao moewa Pue Ala hai Datu Topehompo au Napilei.' (Mazmur 2:1-2) 27 O Pue, tepabukei mpuumi lolitana Daudi iti. Lawi hangkoya i lalu kota ide, Datu Herode hai Pontiu Pilatu hintuwuhe hihimbela hai to Yahudi hai tauna au barahe to Yahudi. Kahintuwuanda iti, mampeinaohe moewa Yesu, AnaMu au Malelaha au Nupilei mewali Datu Topehompo. 28 Mobotusimohe bona mopapatehe Yesu. Agayana au rababehi iti mopabukei apa au Nupakanoto amimi alana ope-ope mewali moula kuasaMu hai peundeaMu. 29 Pue, ide-ide Nuhadimi lolitanda tauna au mampopalangangkai! Ido hai merapingkai Irio, ikami hawiMu ide, bona Nuweingkai roho lalu datingkai langa mopahawe NgkoraMu. 30 Nupopaitaahe kuasaMu Pue. Nuweingkai kuasa hangko i Yesu, HawiMu au Malelaha, bona kibuku mopakaoha tauna au mahai hai mobabehi tanda au metingkarai." 31 Karoonda mekakae, modua-duami sou au rapaidai, hai nakuasaimohe Inao Malelaha. Ido hai bai mpuumohe mopahawe Ngkorana Pue Ala i tauna bosa. 32 Ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu, mohintuwu hai hampepekirihe. Bara ara hadua au manguli: "Ide anungku mpuu," agayana ope-ope au ara irihira rapoanu sambela. 33 I tempo iti surona Pue Yesu molambihe kuasa au mahile bona mopahawehe katuwona hule Pue Yesu. Hai molambihe ope-ope pewati au mahile ntepuu hangko i Pue Ala. 34 Bara mpuu ara hadua au nakakurai. Lawi hema pea au ara tampona ba souna, mampobalu tampo ba sou iti, 35 hai doi holona raanti lao rahuhu i surona Pue Yesu bona rakira-kiraahe tauna au moparaluu. 36 Nodo wori au nababehi Yusupu. Ia mampobalumi tampona, hai doi holona nahuhuahe surona Pue Yesu. Yusupu iti iami hadua pemuleana Lewi au maida i lewuto Siprus. Surona Pue Yesu mohanga wori Baranaba, lempona: topepalindo.

Acts 5

1 Ara wori tohamboko au mampobaluhe tamponda. Hangana tobalilo Ananias. Hangana towawinena Sapira. 2 Karoonda mampobalu tamponda, Ananias laomi mohuhu hantanga hangko i doi holona i surona Pue Yesu, nauli: "Idemi ope-ope doi holo tampoku." Agayana hantanga holona nawoliri. Babehia iti, rapokana sambela hamboko. 3 Ido hai nauli Peturu i Ananias: "Datu Tokadakemi au mokuasai lalumu! Mampodongkoako Inao Malelaha, lawi nuuli doi holona tampomu nuhuhumi ope-ope, agayana hantanga nuwoliri! 4 Hangko damani nupobalu tampo iti, oyo mpuu ampuna. Hai ane nupobalumi, oyo wori ampuna holona. Nupakanoto haduduamu hangkia au nupopenomba. Mewali, noumba pane ara tunggaiana lalumu mobabehi nodo? Bara manusia au nudongkoki. Pue Alari au nudongkoki!" 5 Kanahadina Ananias lolitana Peturu, madungkami hai liliu mate. Ope-ope tauna au mohadi apa au mewali, langa mpuuhe. 6 Hangko inditi, bahangkia tobalilo mobungkuhi watana Ananias moula adanda to Yahudi, pane rakowa lao ratawu. 7 Kira-kira talu jaa hangko inditi, hawe worimi towawinena Ananias i Peturu. Agayana bara woya naisa apa au mewali inona. 8 Nauli Peturu iria: "Uliangaana, tampomi au nipobalu, ba ide mpuumi holona ope-ope?" Nahanai Sapira: "Iti mpuumi ope-ope." 9 Nauli Peturu: "Moapari hai hampepekirikau hamboko i babehiami iti? Ba nipeinao pae mampetandaka Inaona Pue? Peita! Tauna au hangko roo motawu tobalilomu, oloumohe i baba. Oyo ina rakowa wori lao ratawu." 10 Kanahadina lolitana Peturu, madungka worimi towawinena hai liliu mate. Kahawenda tauna au motawu Ananias, moita worimohe towawinena mate. Liliu rakowa lao ratawu i hola talumbana tobalilona. 11 Mewali, ope-ope tauna au mepoinalai i Pue Yesu au maida inditi hai tauna ntanina wori, langa mpuumohe mohadi apa au mewali iti. 12 Surona Pue Yesu mobabehihe ngkaya tanda au metingkarai i olonda tauna bosa. Ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu, hampepekirihe teruhu i Tambale Salomo i Souna Pue Ala. 13 Tauna au barahe mepoinalai i Yesu, barahe bai meguluki hihimbela hai ihira. Agayana nauri nodo, ope-ope topepoinalai rabila mpuuhe tauna bosa. 14 Katetetambaia tauna au mepoinalai i Pue Yesu, maroa tobalilo maroa towawine. 15 Ngkaya tanda kuasa au rababehi suro iti, ido hai bosa tomahai raantihe mai hai alenda rapopaturu i wiwi rara. Mobabehihe nodo lawi raharunga ane Peturu moliu inditi, nau bao-baona pea kana i watanda, hangangaa maohahe. 16 Mewali, mokoloromohe tauna hangko i boea-boea au hungku, laohe i kota Yerusale moanti halalunda au mahai hai tauna au napesuangi seta. Ope-opehe rapakaoha. 17 I tempo iti, Tadulako Menomba Mahile hai rangana au mampeulai paturonda to Saduki, mahina mpuuhe i surona Pue Yesu. Ido hai mampopeahi-ahihe. 18 Surona Pue Yesu iti rahakamohe hai rataha i lalu tarunggu. 19 Kaindi iti, hawemi hadua malaekana Pue mobungkahi baba tarunggu hai moantihe lao i raoa. Nauliangaahe malaeka iti: 20 "Laomokau i Souna Pue Ala, nipahaweahe tauna bosa ope-ope kana i Ngkora Ngkatuwo." 21 Mewali, madondo-dondo, lao mpuumohe i Souna Pue Ala hai mepaturohe. Tanganda mepaturo, Tadulako Menomba Mahile hai rangana mokakio ope-ope tadulakonda to Yahudi bona teruhu i Pogombo Mahile to Yahudi. Mogulu mpuumohe ope-ope, hai ratudu tauna laohe mangala surona Pue Yesu au i lalu tarunggu bona raanti i lindonda. 22 Agayana kahawenda au ratudu iti i tarunggu, barahe ara rahumba! Mesulemohe i tadulakonda, rauli: 23 "Kahawengki i tarunggu, kiita baba tarunggu mia-mia tetuko hai tegili. Hai surodado inditi, ara manihe mokampai baba. Kibungkahimi baba, bara ara hadua tauna kihumba i lalu!" 24 Karoonda tadulako surodado topokampai Souna Pue Ala hai kapala-kapala tadulako menomba mohadi bambari iti, wulimohe. Bara raisa kaiumbanda suro iti. Hai langamohe kana apa au ina mewali. 25 Hangko inditi, hawemi hadua tauna mouliangaahe: "Nipehadingi! Tauna au nitarunggu, aramohe mopaturo tauna bosa i Souna Pue Ala!" 26 Ido hai laomi tadulako surodado hihimbela hai rangana i Souna Pue Ala mangala suro iti. Suro iti, barahe hampai rakakarumpui ba rapapahai, lawi langahe surodado i tauna bosa datihe rawatui. 27 Mewali, suro iti raantimohe i lindonda tadulako. Tadulako Menomba Mahile mekunemi irihira, nauli: 28 "Kikontomokau hangkoya, ineekau mepaturo mokabelai hangana Yesu. Peita au nibabehi! I humalele kota Yerusale bosa tauna mampehadingi paturomi iti! Ba nipehangu ikami au masala i karapapatena tauna iti?" 29 Peturu hai surona Pue Yesu au ntanina mohanaihe, rauli: "Bara hawana manusia au kipeulai, agayana hawanari Pue Ala; batena iti au kipeulai. 30 Yesu au nipapate, nipaku i kau mombehape. Agayana Pue Ala au rapenombai toiyorunta hangkoya mopatuwo hulemi Yesu 31 hai Naangka Napopohuda tanda i koanaNa, pane Nawei kuasa mewali Tadulako hai Topehorema, bona ikita to Yahudi peisa menoso hangko i dosanta hai molambi peampungi. 32 Ikami idemi sabina hinangkana iti, ikami hai Inao Malelaha au nawei Pue Ala i ope-ope tauna au mengkoru i hawaNa." 33 Karahadina tadulakonda lolitanda iti, rumpu ntepuuhe, hai mampeinaohe mopapate surona Pue Yesu iti. 34 Agayana ara hadua hangko i olonda tadulako iti, hadua to Parisi au rahanga Gamaliel. Gamaliel iti, guru agama au rabila ope-ope tauna. Meangkami Gamaliel motudu tauna moantihe suro iti lao hampai i raoa. 35 Roo indo, ia mopahawe lolitana, nauli: "Halalu-halalu to Yahudi! Nipekiri maroa, ba apa au hangangaa nibabehi i tauna iti. 36 Lawi bahangkia parena liu, ara hadua tobalilo au rahanga Teudas au mopahawe kaiana tauna au makuasa. Mewali, bosa tauna meula iria, ba arahe kira-kira iba atuna. Agayana kahopoana ia rapapate, hai topeguruNa mahawuhe, alana barapi mewali tunggaianda. 37 Hambela wori, i tempona ope-ope tauna tanganda raimba topoparenta, ara hadua to Galilea, hangana Yudasi. Ia wori moanti bosa tauna moewa topoparenta. Agayana bara mahae rapapate, hai topeguruna mahawu worihe. 38 Mewali, halalu, ide pea lolitangku: ineehe nipopoapa topeguruna Yesu iti. Agina nipogiangaahe. Lawi ane hangko i manusia pea paturonda hai tunggaianda, ina tunahe. 39 Agayana ane hangko i Pue Alari, barahe peisa ninangi. Lawi ane niewahe, himbela peakau moewa Pue Ala." Mewali, lolitana Gamaliel iti ratarima tadulako. 40 Roo indo, suro iti rakakio hulemohe hai rapapahaihe, rauli: "Ineemokau mopaturo tauna mokabelai hangana Yesu!" Hangko indo, rakabahamohe. 41 Suro iti padumohe mopalehi poteruhuanda. Matana mpuu lalunda, lawi napatepakahe Pue Ala rapopeahi-ahi hai rakakabosai anti peulanda i Yesu. Mewali, karapapahainda iti, raimba pea pebila. 42 Alo-alona i Souna Pue Ala ba i sou ntanina, mopahawe liliuhe Ngkora Marasa kana i Yesu, Datu Topehompo.

Acts 6

1 Kamahae-haea tetambaimi tauna au meula i Yesu. I tempo iti, ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu, to Yahudi peahe, agayana hantangahe mobasa Yunani, hai hantanga worihe mobasa Yahudi. Au mobasa Yunani, mohume-humehe mosalai ranganda au mobasa Yahudi, rauli: "Tobemba towawine au ara irikami barahe molambi kiranda hangko i apa au rakira-kira alo-alona i tomeahi-ahi." 2 Ido hai surona Pue Yesu au hampulo hai rodua mokakio ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu bona teruhuhe, hai rauliangaahe: "Bara maroa ane ikami au mokadipura pokira-kira paande, lawi ane nodo, barapongkai tepaka moanti Ngkorana Pue Ala. 3 Mewali, halalu-halalu, agina nipilei hangko i olonta pitu tauna au maroa babehianda, au nakuasai Inao Malelaha hai au mapande. Irihira au kiwei bago mokadipura pokira-kira paande iti. 4 Lawi ikami hangangaa mekakae hai moanti Ngkorana Pue Ala." 5 Lolitanda suro iti rapokana ope-ope. Ido hai Setepanu rapilei lawi ia mepoinalai mpuu i Pue Yesu hai nakuasai Inao Malelaha. Au rapilei wori: Pilipu, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas hai Nikolaus to Antiokia. (Nikolaus iti, bara to Yahudi, agayana mesuami agama Yahudi.) 6 Au pitu iti raantimohe lao i surona Pue Yesu, hai suro iti moona tayenda i waanda hai mekakae bona Pue Ala mowatihe. 7 Hangko inditi, tetambaimi tauna au mampehadingi Ngkorana Pue Ala. Tetambaimi kabosanda tauna au mepoinalai i Yesu i Yerusale, hai bosa wori tadulako menomba mepoinalaihe i Pue Yesu. 8 Setepanu, nawati mpuu Pue Ala au mowei kuasa iria. Ido hai nabuku mobabehi ngkaya pakana tanda kuasa i lindonda tauna bosa. 9 Agayana ara worihe au moewa. Topeewa itihe iami tauna au menomba i sou penombaa au rahanga Sou Libertini (lempona: souna tauna au rakabaha hangko i karapohawinda). Ihira iti, to Yahudi au hangko i kota Kirene hai Aleksandria. Ara worihe to Yahudi au hawe hangko i Kilikia hai Asia mai moewa hai mampombehehea Setepanu. 10 Agayana bara rabuku tauna iti mohanai apa au nauli Setepanu, lawi Inaona Pue Ala mopakanoto laluna mololita. 11 Ido hai lao pearaihe mohuweki lalunda bahangkia tauna bona mobabehihe lolita au mosalai Setepanu, rauli: "Kihadi ia mopakoi Aturana Musa hai mopakoi Pue Ala!" 12 Karahadina tauna bosa lolitanda au mesalai iti, rumpu mpuumohe hihimbela hai tadulakonda to Yahudi hai guru-guru agama, pane laomohe mohaka Setepanu bona raanti i lindonda tadulako agama. 13 Kahawenda inditi, moanti worimohe bahangkia tauna au raoaka mosabiki dongko. Rauli sabi iti: "Tauna iti mopakoi liliu Souna Pue Ala hai mopakoi Aturana Musa! 14 Kihadi ia manguli node: Yesu au hangko i Nasare ina mogero Souna Pue Ala hai mobaliki ope-ope ada au naweike Musa." 15 Karahadina tadulako iti lolitanda, mototokimohe Setepanu, hai lindona raita nodo lindona malaeka.

Acts 7

1 Mekunemi Tadulako Menomba Mahile i Setepanu, nauli: "Ba tou mpuu apa au rauli iwalimu iti?" 2 Nahanai Setepanu: "Uma-uma, halalu-halalu! Nipehadingi wongkoya hampai lolitangku! Hangkoya, toiyorunta Burahima maida i tampo Mesopotamia. Hangko damani melimba lao i kota Haran, Pue Ala au mahile kuasaNa hawe i toiyorunta iti, 3 Nauliangaa: 'Nupalehimi tampomu hai halalumu. Laomoko i tampo au ina Kutudungiaako.' 4 Ido hai Burahima mopalehi tamponda to Kasdim lao i kota Haran. I kota Haran iti, matemi umana Burahima. Hai roo indo, Pue Ala motudu mbulimi Burahima melimba i tampo ide, au tapaidaimi ide-ide. 5 I tempo iti, bara ara tampo au rawei Burahima, batena hamposoungaa pea. Agayana Pue Ala modandimi i Burahima, Nauli: 'Tampo Kanaa ina Kuweiko hawe-hawe i pemuleamu.' I tempo iti, bara mani ara anana. 6 Agayana nauli Pue Ala i Burahima node: 'Pemuleamu ina maida i tamponda tauna ntanina. Ihira ina rapohawihe ampu boea i tampo iti hai ina rapopeahi-ahihe i lalu iba atuna parena. 7 Agayana roo indo, ina Kuhuku ampu boea au mampohawi pemuleamu, hai pemuleamu ina paduhe hangko i tampo iti mai menomba Iriko i tampo Kanaa ide.' 8 Hangko indo, Pue Ala mopakanoto dandiNa i Burahima hai hambua tanda. Ia motudumi Burahima hai anana bona ratile. Mewali, Isaki anana Burahima ratilemi i alo kaualu hangko i karapoanakana. Nodo wori, Isaki motile Yako anana. Hai Yako motile anana au hampulo hai rodua. Hai ihira iti au mewali toiyorunta." 9 Nauli mbulimi Setepanu i tadulako iti: "Toiyorunta itihe mahina i Yusupu halalunda, ido hai rapobalumi bona rapohawi i tampo Masiri. Agayana Pue Ala mamporangai Yusupu, 10 hai kahopoana Nakabahami hangko i ope-ope kamaparina. Pue Ala mowei kapande iria au mopamatana laluna Pirao, datu i tampo Masiri, alana Pirao moangka ia mewali gubernur i tampo Masiri hai topohawa i lalu souna. 11 Roo indo, hawemi rimi mahile i humalele tampo Masiri hai i tampo Kanaa. I tempo iti, bosa tauna mantodiha, hai toiyorunta wori barapi ara paandenda. 12 Hangko inditi, nahadi Yako, ara pare bae au rapobalu i tampo Masiri. Ido hai natudumohe anana, toiyorunta, lao i Masiri meholo paandenda. Itimi polumaonda au nguru-nguruna. 13 Kalaonda i karombelana, Yusupu mopakanotoahe kaianami halalunda. I tempo iti hangko naisari Pirao kahemanda halaluna Yusupu. 14 Roo indo, Yusupu mopakatu bambari lao i Yako umana, naperapi bona ia hai tinana melimbahe lao i tampo Masiri. Kabosanda tauna au melimba lao i Masiri, pitu pulona hai lima. 15 Mewali, melimbami Yako i tampo Masiri, hai maida inditi duuna mate. Nodo wori ope-ope anana. 16 Agayana buunda raanti hule i boea Sike i tampo Kanaa hai ratawu i lalu talumba au naholo Burahima hangko i pemuleana Hemor. 17 Mahae-hae hangko indo, hawe pea tempona Pue Ala mopabukei dandiNa i Burahima. Memule-mulehe toiyorunta i tampo Masiri duuna bosa mpuuhe. 18 Kahopoana, ara hadua datu au moparenta i tampo Masiri au bara moisa kahemana Yusupu. 19 Datu iti mopakasusa katuwonda toiyorunta hangkoya hai mampopeahi-ahihe. Natudumohe motende analeinda bona mate. 20 I tempo iti, mesupami Musa. Musa iti, hadua anangkoi au makara ntepuu. Talu pea wulana raporanga i lalu souna tosaena, hai roo indo, ratendemi. 21 Anangkoi au ratende iti, naalami anantowawinena Pirao hai nakadipura nodo anana haduduana. 22 Anti kanakadipurana, Musa rapaguru i hinangka kapandenda to Masiri, alana makuasa mpuu i pololitana hai i poantina. 23 Handami iba pulona parena tinuwuna, arami tunggaiana Musa mosondaki hangka to Yahudina. 24 I tempo iti, moitami hadua to Yahudi au napapahai hadua to Masiri. Laomi Musa mamperurui halaluna duuna mopapate to Masiri iti. 25 Nauli laluna Musa, hangangaa raisa halaluna kaiana au Napilei Pue Ala mokabahahe hangko i karapohawinda. Katouana bara raisa. 26 Kahalona, Musa moita worimi rodua to Yahudi au mombetie. Anti kanapeinaona mopahintuwuhe, ido hai nauliangaahe: 'Moapa hai mombetiekau? Ikamu topohalalu.' 27 Agayana hadua au mopapahai rangana mohumbanga Musa, nauliangaa: 'Hema au moangkako mewali tadulako au mobotusi kara-karangki? 28 Ba nupeinao wori mopapatena, nodo kanupapatena to Masiri imaindi?' 29 Kanahadina Musa tewungkehimi babehiana, melangkami hangko i tampo Masiri lao maida i tampo Midian. Inditi, motambi hai mopaara rodua anana. 30 Iba pulona parena hangko indo, hawemi hadua malaeka mampohidupaa Musa i pada wungi hungku i Bulu Sinai. Malaeka iti mesupa nodo api au rore i lalu binti manu. 31 Tingkarami laluna Musa moita api iti, ido hai laomi nahungkuki napeinao moisa ba apa. Unga pea, nahadimi wotuna Pue Ala au manguli: 32 'Ikomi Pue Ala au rapenombai toiyorumu. Ikomi Pue Ala au rapenombai Burahima, Isaki hai Yako.' Kanahadina Musa wotu iti, moradami anti kalangana, hai barapi bai moparesa api au rore iti. 33 Roo indo, nauli mbulimi Pue Ala i Musa: 'Nuwosui kandupamu, lawi tampo au nupeangkai ide, tampo au malelaha lawi meangkako i lindoKu. 34 Kuitami pantodihanda anaNgku to Yahudi i tampo Masiri. Kuhadimi peraroanda. Ido hai mendauluNa mai mokabahahe. Mewali maiko. Kutudumoko lao hule i tampo Masiri, bona nukabahahe to Yahudi.' " 35 Napaliliumi Setepanu lolitana i tadulako itihe, nauli: "Mewali, Musa au rasapuaka to Yahudi hangkoya, iami au natudu Pue Ala mesule lao mokabahahe. Nguru-nguruna to Yahudi iti manguli i Musa: 'Hema au moangkako mewali tadulakongki au mobotusi kara-karangki?' Agayana kahopoana, iari au nakakio Pue Ala i tempona hadua malaeka mololita iria hangko i lalu binti manu au rore. Iami au naangka Pue Ala mewali tadulakonda to Yahudi au mokabahahe hangko i karapohawinda. 36 Musa iti au moanti to Yahudi hangko i tampo Masiri, hai au mobabehi ngkaya tanda kuasa hai tanda au metingkarai i tampo Masiri, i Tahi Malei hai i pada wungi i lalu iba pulona parena. 37 Hai Musa wori au mopahawe lolita ide i to Yahudi, nauli: 'Pue Ala ina moangka hadua hangko i halalumi. Ia ina Napopewali nabi nodo iko ide.' 38 Musa iti au mokampaihe to Yahudi au bosa i pada wungi. Ia hihimbela hai toiyorunta hangkoya, hai ia wori au mohadi lolitana malaeka i Bulu Sinai. Iami au motarima Ngkora Ngkatuwo hangko i Pue Ala bona rapahaweake duuna ide-ide. 39 Agayana, nauri nodo, toiyorunta hangkoya barahe mounde mengkoru i Musa. Mosapuakamohe petadulakoina, rauli: 'Agina mesule peamoke lao i tampo Masiri.' 40 Mewali, ido hai laomohe i Haruni, wutuna Musa, rauliangaa: 'Babehiangkai lengge ba apa pea au peisa tapenombai, bona lengge itimi au mewali tadulakonta. Lawi barapi kiisa apa au mewali i Musa au moantingkai mai hangko i tampo Masiri hangkoya.' 41 Hangko inditi, mobabehimohe hambua ana japi hangko i bulawa. Lengge au rababehi iti, rapenombai hai rasambalea binata. Mosusamohe motoya apa au rababehi hai tayenda. 42 Ido hai Pue Ala mopalehimohe hai mampogiangaamohe menomba i betue i langi. Iti mewali moula lolitana Pue Ala au teuki i lalu sura nabi-nabi, node: 'Ikamu to Yahudi! Barari Iko au nisambalea binata au nipopenomba tangami i pada wungi i lalu iba pulona parena. Agayana ngkaya pakana anitu au nipenombai. 43 Au nianti-anti iami sou paidaana anitu Molok hai mpinowali au molengge betue Repan. Lengge itimi au nibabehi bona nipenombai. Ido hai ina Kupogiangaa mpuukau ratawani, duuna raantikau hawe i tanda orupena kota Babeli.' " (Amos 5:25-27) 44 Hangko inditi, Setepanu mopaliliumi lolitana, nauli: "Tanganda toiyorunta i pada wungi, Pue Ala motudumi Musa mobabehi Bambaru Penombaa au peisa rabubungkahi hai raanti-anti iumba pea kalaoanda. Bambaru Penombaa iti mewali tanda kaarana Pue Ala i olonda to Yahudi, hai rababehi moula apa au napopaitaa Pue Ala i Musa. Mewali, Bambaru Penombaa iti raanti-anti liliu toiyorunta hangkoya tanganda i pada wungi. 45 Mahae-hae, matehe toiyorunta i tampo au boa, hai Bambaru Penombaa iti raanti liliu ananda mesua i tampo Kanaa ide. Roo indo, Yosua moantimohe toiyorunta mampemala tamponda au tapaidai ide-ide. I tempo iti, Pue Ala mampopeloho ampu boea i tampo Kanaa. Hai Bambaru Penombaa to Yahudi ara mani i olonda duuna hawe i tempona Datu Daudi. 46 Daudi mopakatana laluna Pue Ala, hai merapi i Pue Ala bona rapatepaka moaro sou penombaa i Pue Ala au napenombai Yako hangkoya. 47 Agayana barari Daudi au moaro souna Pue Ala. Anana au rahanga Salomo, iari au moaro. 48 Halalu-halalu, melumbu kuasaNa Pue Ala hangko i ope-ope au rapenombai. Ia bara maida i sou au nababehi manusia. Lawi i lalu sura nabi hangkoya, ara lolitana Pue Ala au teuki node: 49 'Langi iami pohudaaNgku, hai dunia pepangkaaKu. Sou apa au nipeinao niaroaNa? Iumba sou au hintoto Kupaidai? Bara ara. 50 Lawi Iko au mampopewali hinangkana!' " (Yesaya 66:1-2) 51 Napahopomi Setepanu lolitana i tadulako agama, nauliangaahe: "Rumihi pengkabatumi halalu hai rumihi pembongomi! Rumihi pengkantulimi mampehadingi lolitana Pue Ala! Ikamu himbela hai toiyorunta hangkoya, lawi mosapuaka liliukau Inao Malelaha. 52 Ope-ope nabi hangkoya rapopeahi-ahi toiyorunta. Hai toiyorunta mopapate worihe suro-surona Pue Ala au mouli kaina hawena Tuduana Pue Ala au manoto, iami Yesu. Hai ide-ide, ikamu au mampobalu Tuduana Pue Ala i iwaliNa. Ikamumi au mopapate Yesu. 53 Nidokomi hawana Pue Ala au rapahawe malaeka i toiyorunta, agayana bara nipeulai." 54 Karahadina tadulako iti lolitana Setepanu, rumpu mpuumohe hai koi inaonda. 55 Agayana Setepanu nakuasaimi Inao Malelaha, hai mengoami i langi. Naita mpuumi peawana Pue Ala, hai naita wori Yesu meangka tanda i koanana Pue Ala. 56 Nauli Setepanu: "Peita! Kuita langi tebungkahi hai Ana Manusia meangka tanda i koanana Pue Ala!" 57 Roo indo, tadulako agama iti motabungimohe talinganda, hai mongangahe masisimbuku dati rahadi lolitana. Unga pea lao sambelahe mohaka ia 58 radii lao i raoa kota bona rawatui. Tauna au mosalai Setepanu iti, mowosuimohe badunda bona moalahe watu hai meweduhe. Badunda rawei hadua tobalilo au rahanga Saulu bona nakampai. 59 Tangana Setepanu rawatui, meraroami, nauli: "Pue Yesu, tarimamide inaongku!" 60 Roo indo, molingkudumi, nauli masisimbuku: "Pue, ineehe Nuhuku anti dosanda ide." Karoona mololita nodo, matemi.

Acts 8

1 Saulu wori mampokatana karapapatena Setepanu iti. Mepongka alo iti, ope-ope topepoinalai i Pue Yesu au ara i Yerusale rapopeahi-ahi mpuuhe, alana mahawuhe i humalele tampo Yudea hai Samaria. Batena pearai suro-surona Pue Yesu au barahe melangka. 2 Bahangkia tauna au mengkoru i Pue Ala mangala watana Setepanu. Anti kawiorana lalunda, rateteriahi hampai watana, hangko ratawuri. 3 Hai i tempo iti, Saulu mampopeahi-ahi liliuhe tauna au mepoinalai i Pue Yesu. Ope-ope sounda napesuangi, hai ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu, maroa tobalilo maroa towawine, nahakahe hai naantihe lao natarunggu. 4 Mewali, topepoinalai au tehawukahe iti, ihirami au mopahawe Ngkorana Pue iumba pea kalaoanda. 5 Nodo wori, Pilipu laomi i hambua boea i tampo Samaria mopahaweahe kaYesuna Datu Topehompo. 6 Matanahe ampu boea mohadi lolitana Pilipu hai moita tanda kuasa au nababehi, 7 lawi ia mampopeloho seta hangko i bosa tauna au napesuangi, alana meloho mpuuhe seta iti hai monganga-ngangahe. Bosa wori tauna au palu hai au wara bitinda napakaoha Pilipu. 8 Matana mpuumohe ampu boea moita apa au mewali iti. 9 I lalu kota iti, ara hadua tobalilo au rahanga Simo. Simo iti, hadua topobalimata au mahaemi mampopaita isana au metingkarai i to Samaria. Nauli kaiana tauna au mahile kuasana. 10 Mentaka mpuu lalunda ope-ope ampu boea iria, maroa tuana maroa tauna bosa, rauli: "Simo iti, ara kuasana Pue Ala iria au rahanga Kuasa Mahile." 11 Mewali ope-ope ampu boea meula iria, lawi bosa belana tingkarahe moita isana. 12 Agayana kahawena Pilipu i boeanda, ia mopahawe bambari kana i poparentana Pue Ala, hai napaturoahe kaYesuna Datu Topehompo alanda bosa tobalilo hai towawine mepoinalai i Yesu hai rariuhe. 13 Hangko inditi, Simo mepoinalai worimi hai rariu. Karoona rariu, meula liliumi i Pilipu, lawi tingkara laluna moita tanda kuasa au nababehi Pilipu. 14 Roo indo, surona Pue Yesu au ara i Yerusale mohadimohe bambari kana i potarimanda to Samaria Ngkorana Pue Ala. Ido hai mampohawaa pearaihe Peturu hai Yohane lao i Samaria. 15 Kahawenda Peturu hai Yohane, mampekakaengaamohe to Samaria au mepoinalai i Pue Yesu, bona molambihe Inao Malelaha, 16 lawi Inao Malelaha bara mani mendaulu irihira. Rariu peahe i lalu hangana Pue Yesu. 17 Mewali Peturu hai Yohane mampekakaengaahe hai moangka tayenda i wongko waanda to Samaria iti. Unga peahe motarima Inao Malelaha. 18 Naita Simo, hema-hema au rapetobo Peturu hai Yohane, ihira au motarima Inao Malelaha. Ido hai Simo moantimi doi lao i Peturu hai Yohane, 19 nauliangaahe: "Weina wongkoya kuasami iti, bona hema-hema au kupetobo ina motarima Inao Malelaha." 20 Agayana nauli Peturu iria: "Marugimoko hai marugi wori doimu! Ba nupehangu pae, kabulana laluna Pue Ala peisa raholo hai doi? 21 Barako hintoto mobago hihimbela hai ikami, lawi bara manoto lalumu i Pue Ala. 22 Menosomoko hangko i tunggaiamu au kadake iti, hai mekakaeko i Pue bona Ia moampungi tunggaiana lalumu au kadake. 23 Lawi kuita mahina mani lalumu, hai teheako i dakemu." 24 Nauli Simo i Peturu hai Yohane: "Nipekakaengaa wongkoya i Pue bona datina narumpa rugi au nuuli iti!" 25 Karoonda Peturu hai Yohane mepaturo hai mopahawe Ngkorana Pue, mesulemohe lao i Yerusale. I polumaonda, Ngkorana Pue rabambari wori i boea-boea ntanina i tampo Samaria. 26 Ara hadua malaekana Pue au mopahawe lolita ide i Pilipu, nauli: "Laoko tanda i selatan i rara au hangko i Yerusale hawe i Gasa." (Rara iti barapi doko rapolumaongi.) 27 Lao mpuumi Pilipu monontohi rara au natudungia Pue. I tempo iti, ara wori hadua to Etiopia au moliu i rara iti mesule lao i boeana. Tauna iti, mapangka lantina lawi ia au mokingki hinangka ihi souna datu towawine i tampo Etiopia. (Datu towawine iti rahanga Kandake.) Karoona to Etiopia iti menomba i Pue Ala i Yerusale, ia mesawimi i kareta au nadii dara hai mesule lao i boeana. Tangana mohuda i lalu karetana, ia mobasa hambua sura au nauki nabi Yesaya hangkoya. 29 I tempo iti, Inaona Pue Ala mouliangaa Pilipu: "Lao nuhungkuki kareta iti." 30 Hangko indo, melangka mpuumi Pilipu i kareta iti. Kahawena, ia mohadi tauna iti mobasa hangko i Surana Nabi Yesaya. Napekune Pilipu: "Tua, ba nuisa lempona au nubasa iti?" 31 Nahanai tauna iti: "Noumba kakuisana, lawi bara ara tauna au mopakanotoana." Roo indo, to Etiopia iti mowawahami Pilipu mengkahe i lalu karetana bona mohuda sambelahe. 32 Idemi lolita au nabasa hangko i Surana Nabi Yesaya: "Ia nodo hambaa dimba au raanti lao rasambale. Ia nodo hambaa ana dimba au ragundi wuluna agayana barari mobee-bee; mandii-ndii pea. 33 Ia rakakabosai hai rahuku; bara hintoto karahukuNa. Bara ara hadua tauna au peisa mololita kana i pemuleaNa, lawi Ia rapapate." (Yesaya 53:7-8) 34 Hangko inditi, mekunemi to Etiopia i Pilipu, nauli: "Uliangaana ba hema au natunggai nabi iti, ba watana haduduana ba tauna ntaninari?" 35 Mewali, mepongka hangko i pobasana inona, Pilipu mopatuntua Ngkora Marasa kana i Yesu. 36 Tanganda mokareta, moitamohe owai i wiwi rara. Nauli to Etiopia iti i Pilipu: "Peita, indolou ara owai. Ba peisana nuriu?" 37 Nahanai Pilipu: "Ane nupoinalai mpuumi, peisako kuriu." Nauli to Etiopia iti: "Kupoinalai Yesu Kerisitu. Kuisa kaIanami Anana Pue Ala." 38 Hangko indo, rapopengkaroomi karetana, hai mendaulumohe lao i lalu owai, hai to Etiopia iti nariumi Pilipu. 39 Pesorenda hangko i lalu owai, unga pea Inaona Pue Ala moanti Pilipu hangko inditi. Mewali, Pilipu barapi naita to Etiopia, unga pea matanta. To Etiopia iti mopaliliumi polumaona hai matana mpuu laluna. 40 Hai i tempo iti, Pilipu bila-bila mesupa i boea Asdod, hai mesulemi lao i kota Kaisarea. I tanga rara, ia mobambari liliu Ngkora Marasa i ope-ope boea au napoliungi.

Acts 9

1 I tempo iti, koi ntepuu inaona Saulu, hai napeinaomi mampopalanga hai mopapate tauna au mepoinalai i Pue Yesu. Ido hai laomi i Tadulako Menomba Mahile 2 merapi sura kuasa au peisa naanti lao i tadulako sou penombaa i kota Damsik. Tunggaiana ane arahe nahumba tobalilo ba towawine au mampeulai paturona Yesu, ina nahakahe hai naanti hule i Yerusale. 3 Mewali, i lalu polumaona lao i Damsik, hungkumi i kota, unga pea ara au mewangka hangko i langi motoleliki. 4 Madungkami Saulu hai ara hambua wotu au manguliangaa: "Saulu, Saulu, moapa hai nupopeahi-ahiNa?" 5 Nauli Saulu: "HemaKo, Pue?" Mehana au mololita iti, Nauli: "Ikomi Yesu, au nupopeahi-ahi! 6 Mearomoko hai laomoko i kota. Indolou ina rapahawea peako apa au hangangaa nubabehi." 7 Bara rabuku rangana Saulu iti mololita, lawi langahe. Mohadi mpuu worihe wotu iti, agayana barahe moita hema au mololita. 8 Hangko inditi, meangkami Saulu. Nabungkahi matana, agayana barapi meita. Mewali, ido hai ranini lao i kota Damsik. 9 Talu alona kamahaena, bara meita, hai bara wori maande ba maenu. 10 I kota Damsik, ara hadua tauna au mepoinalai i Yesu, Ananias hangana. I tempona Ananias bara leta, ara au naita nodo pangipi. I lalu pampetudungia iti, Pue Yesu mokakio, Nauli: "Ananias!" Mehana Ananias, nauli: "Idetona Pue." 11 Nauli Pue: "Laomoko ide-ide i souna Yudasi i wiwi rara au rahanga Rara Manoto. Nuhaoki i sou iti hadua tauna hangko i kota Tarsus au rahanga Saulu. Tauna iti ina nuhumba tangana mekakae, 12 hai i lalu pampetudungiaKu iria, ia moitako lao mampohidupaa hai moonako tayemu i watana bona meita hulemi." 13 Nahanai Ananias: "Io, Pue. Agayana, bosa tauna mololita kana i Saulu iti. Rumihi pampopeahi-ahina i tauna au mepoinalai Irio i kota Yerusale. 14 Hai ia mai wori inde, lawi rawei kuasa hangko i kapala tadulako menomba bona mohaka ope-ope tauna au mampoinalaiKo Pue." 15 Nauli mbuli Pue Yesu i Ananias: "Hangangaa laoko! Lawi Saulu iti, Kuoakami Kupilei mewali topobagoNgku. Ia ina mopahawe hangaNgku i to Yahudi hai i tauna ntanina hawe-hawe wori i datu. 16 Ina Kutudungia kapari au hangangaa nahumba anti pobagona Iriko." 17 Mewali, lao mpuumi Ananias i sou au natunggai Pue Yesu inona, hai moonami tayena i Saulu, nauli: "Saulu, halalungku! I kamaimu inde, nuita Pue Yesu i tanga rara. Iami au motuduna mai mosondakiko bona meita huleko hai bona nakuasaiko Inao Malelaha." 18 I tempo iti, ara mpuu au nodo ruke ikane au mabebaki hangko i matana, hai unga pea, Saulu meita. Hangko inditi, meangkami hai liliu rariu. 19 Roo indo, maandemi hai maroho hule watana. Bahangkia alona kamaheana, Saulu maida hihimbela hai topepoinalai i kota Damsik. 20 I kota Damsik, ia liliu lao i sou-sou penombaa inditi mopahawe bambari kana i Yesu i hangka to Yahudina, nauli: "Yesu iami Anana Pue Ala." 21 Tingkara mpuu tauna au mampehadingi Saulu, rauli: "Noumbari dide? Lawi hangkoya iami au mopapate tauna au menomba i Yesu i Yerusale. Hai tunggaiana mai inde, bona mohaka worihe tauna inde hai naantihe i kapala-kapala tadulako menomba i Yerusale." 22 Agayana kamaroho-rohoari Saulu mepaturo, ido hai to Yahudi au i Damsik barapohe bai mosapuaka. Lawi pepaturona iti mopakanoto mpuu kaYesuna Datu Topehompo. 23 Bahangkia alona hangko inditi, mogombomohe to Yahudi ina mopapate Saulu. 24 Tunggaianda ina mokampaihe ope-ope baba bente kota, maroa mabaa maroa kaindi, bona ane moliu Saulu, ina rapapate. Agayana naisari Saulu tunggaianda iti. 25 Mewali, anti karakampaina ope-ope baba bente kota, nahaoki rara ntanina bona melangka. Ido hai i tanga kaindi, bahangkia rangana Saulu moanti lao i bente kota au motoleliki Damsik. Inditi, Saulu rapopohudami i lalu karanji, hai raulu hangko i wongko bente toa-toa i tampo i raoa kota, hai liliu melangka. 26 Mesulemi Saulu lao i Yerusale. Kahawena, napeinao mohimada hai tauna au mepoinalai i Yesu, agayana tauna iti mampokalanga Saulu, lawi bara manihe mampoinalai peulana mpuumi i Yesu. 27 Hangko inditi, Baranaba laomi mampohimada Saulu, hai naporanga lao i suro-surona Pue Yesu. Ia mampotuntuahe noumba Saulu moita Pue Yesu i tanga rara kalaona i Damsik, hai noumba Pue mololita iria. Napahawea worihe kapebaina Saulu mopahawe bambari kana i Pue Yesu i Damsik. 28 Hangko inditi, Saulu laomi i humalele kota Yerusale hihimbela hai halalu hampepepoinalaina mopahawe bambari kana i Pue Yesu, hai bara ara kalangana. 29 Ia mololita hai mampombehehea to Yahudi au mobasa Yunani. Ido hai rapeinao to Yahudi iti mopapate Saulu. 30 Mewali, karaisana halalu hampepepoinalaina tunggaianda tauna iti, ia raporangami lao i kota Kaisarea. Hangko i Kaisarea, rapopeangkami lao i kota Tarsus. 31 Mewali i tempo iti, tauna au mepoinalai i Pue Yesu barapi rapopeahi-ahi i tampo Yudea, Galilea hai Samaria. Tetambaimi topepoinalai i Yesu, hai kamaroho-rohoari pepoinalainda, lawi mengkoru mpuuhe i Pue Ala, hai Inao Malelaha mopakaroho lalunda. 32 Peturu molumao iumba pea mosondaki topepoinalai i Pue Yesu. I polumaona iti, mehupe i boea Lida. 33 I boea Lida, ia mampohidupaa hadua tobalilo, hangana Eneas. Eneas iti, ualumi parena palu, bara mearo-aro hangko i paturuana. 34 Nauli Peturu: "Eneas, Yesu Kerisitu mopakaohako! Meangkamoko, hai nulolomi alemu." Unga pea, meangka Eneas. 35 Ope-ope tauna i boea Lida hai i Saron moitahe kamaohanami, hai mepoinalaimohe i Pue Yesu. 36 Bara karao hangko i boea Lida, ara wori hambua kota au rahanga Yope. I Yope, ara hadua towawine au mepoinalai i Yesu, Tabita hangana. (I lalu basa Yunani hangana Dorkas, lempona lagiwa.) Maroa ntepuu babehiana, lawi ia motulungi liliuhe tauna au meahi-ahi. 37 I tempo iti, ia mahai pane liliu mate. Roomi radoi, watana rawolimi i paturuana i lincu au i wongko. 38 Anti kadana karao kota Yope hangko i boea Lida, ido hai topepoinalai i Yope mohadi kaarana Peturu i Lida. Rodua tauna ratuduhe lao i Peturu merapi bona hoholiga mai i Yope. 39 Mewali, Peturu meangka mpuumi lao hihimbela hai ihira. Kahawenda i Yope, liliu raanti lao i paturua pepowataana Dorkas. Ope-ope tobemba au towawine motoleliki Peturu. Moteriamohe hai ratudungiami i Peturu badu hai hampi au nadauahe Dorkas i tempona mani tuwo. 40 Roo indo, Peturu mampopelohomohe ope-ope tauna hangko i lincu, hai molingkudumi mekakae. Roo mekakae, molindomi tomate iti, nauli: "Tabita, mearomoko!" Unga pea tebungkahi matana Dorkas. Kamoitana Peturu, liliu mohuda. 41 Hangko inditi, Peturu mokingki tayena hai modii duuna meangka. Roo indo, nakakio hulemi ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu hai tobemba iti, nauliangaahe: "Idemi halalumi au tuwo hulemi." 42 Au mewali iti rapololita i humalele kota Yope, alana bosa tauna mepoinalai i Pue Yesu. 43 Roo indo, Peturu maida i Yope bahangkia alona kamahaena. Ia maida i souna Simo, hadua topobabehi parewa au hangko i koli.

Acts 10

1 I kota Kaisarea, ara hadua tobalilo, hangana Kornelius. Kornelius iti, hadua tadulako au motadulakoi hangatu surodado au hangko i tampo Italia. 2 Ia bara to Yahudi, agayana nauri nodo, mengkoru mpuu i Pue Ala, hai tinana menomba worihe i Pue Ala. Kornelius mowei ngkaya doi i to Yahudi au meahi-ahi, hai ia mekakae liliu i Pue Ala. 3 Hambela tempo, kira-kira tinti talu kalumba, ara au naita nodo pangipi. I lalu pampetudungia iti, naita mpuumi hadua malaekana Pue au mokakio, nauli: "Kornelius!" 4 Langa mpuu Kornelius mototoki malaeka iti, nauli: "Moapari Pue?" Nahanai malaeka iti: "Pue Ala mohadimi pekakaemu, hai Naisa kamaluluna lalumu motulungi tauna au meahi-ahi. 5 Mewali ide-ide, nutudumohe bahangkia tauna lao i Yope mohaoki hai mokakio mai hadua tauna au rahanga Simo Peturu. 6 Paidaana hungku i wiwi ntahi i souna hadua tauna au mobabehi parewa au hangko i koli, hangana Simo." 7 Kapaduna malaeka iti, Kornelius liliu mokakio rodua tuduana hai hadua surodado au napoinalai. Surodado iti mengkoru wori i Pue Ala. 8 Kornelius mopahawe irihira apa au hangko naita hai nahadi, pane natudumohe lao i kota Yope. 9 Kahalona, ina pualomi, tanganda mani molumao i rara au hungku i Yope, Peturu mengkahemi lao mekakae i hologa au ara i wongko sou au rata atuna. 10 Bara mahae hangko indo, marimi mpuu Peturu napeinaomi maande. Mewali, tangana mampegia kalehana paande, unga pea naita hambua pampetudungia. 11 I lalu pampetudungia iti, naitami langi tebungkahi hai ara au nodo bana au mapeka. Hunona iba rabararangi, hai bana iti raulu hawe i tampo. 12 I lalu bana iti, ara ngkaya pakana binata. Ara au mobitii iba, au mendele, hai ara wori tadasi. 13 Roo indo, nahadimi hambua wotu au manguli: "Peturu! Meangkamoko, nusambalemohe binata iti bona nuande." 14 Nahanai Peturu: "Bara Pue! Lawi binata au ara i bana iti rapalia moula ada agamangki. Bara mani hambela kuande au rapalia." 15 Nauli mbuli wotu iti i Peturu: "Apa au nauli Pue Ala maroa, inee nuuli kedai moula ada agamamu." 16 Pampetudungia iti mewali talu belana, hai roo indo, teore hulemi bana iti lao i langi. 17 Hangko inditi, wulimi Peturu mampekiri ba apa lempona pampetudungia au hangko naita. Tangana mani mampekiri iti, hawemohe tuduana Kornelius i kota Yope. Mampekunehe i ampu boea kaiumbana souna Simo. Tudua iti ratudungiaahe souna, hai laomohe meangka i tabangaa, 18 rapekune: "Ba ara inde hadua torare au rahanga Simo Peturu?" 19 Mewali, tangana mani Peturu mampekiri ope-ope au hangko naita, Inao Malelaha manguli iria: "Pehadingi, arahe talu tobalilo au mai mohaokiko. 20 Hoholigamoko mendaulu. Ineeko langa meula irihira, lawi Iko au motuduhe." 21 Mewali, Peturu mendaulumi hangko i sou iti, hai mouliangaahe au hangko hawe iti: "Ikomi au nihaoki. Apa au nihaokiana?" 22 Rahanai: "Tua Kornelius au motudungkai hawe inde. Ia iti, tauna au manoto laluna. Ia mengkoru mpuu i Pue Ala, hai rabila wori ope-ope to Yahudi. Hadua malaekana Pue motudu ia mokakioko lao i souna, bona ia peisa mampehadingi apa au nupeinao nuuliangaa." 23 Roo indo, Peturu mowawahamohe tuduana Kornelius mohambengi i souna. Mohambengi mpuumohe inditi. Kahalona madondo, meangkami Peturu meula irihira lao i boea Kaisarea. Hai ara wori bahangkia halalu hampepepoinalaina hangko i Yope au lao sambelahe. 24 Hambengiahe i tanga rara, hangko hawerihe i Kaisarea. Kahawenda, Kornelius hantina teruhuhe mampegia Peturu. Ara wori hintonggina hai rangana au nakakio Kornelius bona teruhuhe i souna. 25 Mewali, kahawena Peturu i souna Kornelius, Kornelius mendaulumi hangko i souna lao mampombelambia. Molingkudumi motumpa i lindona Peturu bona menomba iria. 26 Agayana Peturu modii hule hai nauliangaa: "Peangka. Iko ide manusia peana, nodo oyo." 27 Tanganda mani mololita, mesuamohe i lalu sou. Pesuanda, Peturu moitami bosa tauna au teruhu inditi. 28 Nauliangaahe Peturu: "Niisato, moula atura agamangki, ikami to Yahudi bara peisa mampogaloa tauna au barahe to Yahudi ba mesua i lalu sounda. Agayana ara pampetudungiana Pue Ala iriko hangkoya au mopakanotoana kadana ara manusia au kedai moula ada agama. Bara ara tauna au rapalia kipogaloahe. 29 Ido hai kanukakiongku mai, barana bai menggoli. Mewali, ide-ide kupeinao moisa tunggaiamu mokakiona mai." 30 Mehanami Kornelius, nauli: "Iba alona liu, kira-kira i tempo au himbela hai ide, tangangku mekakae i soungku tinti talu kalumba, unga pea ara hadua tobalilo au meangka i lindoku. Hampina mengkila-ngkila. 31 Nauliangaana tauna iti: 'Kornelius, Pue Ala mampehadingimi pekakaemu hai Naita kamaluluna lalumu. 32 Nutudumi taunamu lao i kota Yope mokakio hadua tauna au rahanga Simo Peturu. Paidaana hungku i wiwi ntahi i souna Simo topobabehi parewa hangko i koli.' 33 Ido hai hoholiga kutudu hadua tauna lao mokakioko. Hai maroa mpuu lalumu, lawi maiko inde irikami. Ido hai teruhumongkai inde i lindona Pue Ala, lawi kipeinao kipehadingi ope-ope au natuduako Pue Ala nuuliangaangkai." 34 Napepongkami Peturu pololitana, nauli: "Ide-ide kuisami Pue Ala bara mampopontani tauna. 35 Hema-hema au mengkoru i Pue Ala hai au manoto babehianda, batena nadoko Pue Ala, hai bara mpuu Napoposisala kehapiri ba to apa pea. 36 Manoto niisa mpuu Ngkora Marasa au napahawe Pue Ala irikami to Yahudi. Ngkora Marasa iti au mopakanoto rara mopamaroa pohintuwuna Pue Ala hai manusia anti kanahuruna Yesu Kerisitu dosanta. Yesu iti iami Ampunda ope-ope tauna. 37 Niisa mpuu apa au mewali i humalele tamponda to Yahudi mepongka i Galilea i poriuna Yohane tauna au menoso hangko i dosanda. 38 Niisa tuntukana Yesu to Nasare. Iami au napilei Pue Ala hai Nawei Inao Malelaha hai kuasa. Iumba pea polumaoNa i tamponda to Yahudi, Ia mobabehi apa au maroa lawi naporangai Pue Ala, hai Ia mopakaoha ope-ope tauna au napopeahi-ahi Datu Tokadake. 39 Ikami idemi au moita ope-ope au Nababehi i tamponda to Yahudi hawe i kota Yerusale. Kahopoana, Yesu iti rapapate, hai rapaku i kau mombehape. 40 Agayana i alo kataluna, Pue Ala mopatuwo hule, hai Napopaita wataNa i manusia. 41 Agayana Yesu bara tongawa i ope-ope tauna, batena pea irikami au napilei amimongkai Pue Ala mewali sabiNa. Hai i katuwona hule Yesu, maenu hai maande sambelangkai hai Ia. 42 Hai ikami Natudungkai moanti Ngkora Marasa i ope-ope tauna, hai mosabiki kaIana mpuu au napilei Pue Ala mewali Topobotusi ope-ope tauna, maroa au tuwo mani maroa au matemi. 43 Ope-ope nabi hangkoya mampololita kana i Yesu, rauli: hema-hema au mepoinalai Iria, dosanda teampungi anti kuasaNa." 44 Tangana mani Peturu mololita, mendaulumi Inao Malelaha i ope-ope tauna au mampehadingi lolitana. 45 Tingkaramohe ope-ope to Yahudi au mepoinalai i Yesu au naporanga Peturu hangko i Yope, lawi tauna au barahe to Yahudi molambi worihe Inao Malelaha. 46 Manotomi kamolambinda Inao Malelaha, lawi mololitahe i lalu basa au Naweihe Inao Malelaha motoya Pue Ala. Hangko inditi, naulimi Peturu: 47 "Peita. Tauna ide molambimohe Inao Malelaha nodo au mewali irikita. Mewali, hangangaa rariu worihe." 48 Ido hai natuduhe Peturu bona rariuhe i lalu hangana Yesu Kerisitu. Roo indo, Kornelius hai rangana merapihe i Peturu bona maida hampai hihimbela hai ihira bahangkia wengina.

Acts 11

1 Ope-ope surona Pue Yesu hai halalu hampepepoinalainda i tampo Yudea mampehadingi kaaranda tauna au barahe to Yahudi au motarima worimohe Ngkorana Pue Ala. 2 Ido hai kalaona Peturu i Yerusale, bahangkia to Yahudi au mepoinalai i Yesu mosasalai, 3 rauli: "Moapari hai mesuako i souna tauna au kedai moula ada agamanta, hai maande woriko hihimbela hai ihira?" 4 Ido hai natuntuahe Peturu ope-ope au mewali mepongka hangko i nguru-nguruna, nauli: 5 "Tangangku mekakae i kota Yope, unga pea kuita hambua pampetudungia. I lalu pampetudungia iti, kuita ara au nodo bana au mapeka, rabararangi iba hunona, hai bana iti raulu hangko i langi toa i lindoku. 6 Kukamata ihina, kuita ngkaya pakana binata au mobitii iba, binata au maila, binata au mendele, hai ara wori tadasi. 7 Bara mahae hangko indo, kuhadi hambua wotu au manguli: 'Peturu, meangkamoko, nusambalemohe hai nuandemi.' 8 Kuhanai: 'Bara Pue! Bara mani hambela kuande binata au rapalia ba au kedai moula ada agamangki.' 9 Kuhadi mbuli wotu iti mouliangaana: 'Apa au nauli Pue Ala maroa, inee nuuli kedai.' 10 Iti mewali talu belana, pane teore hulemi lao i langi. 11 Roo indo, arahe talu tobalilo au hawe i sou au kipaidai, agayana barahe to Yahudi. Au talu iti, ratuduhe hangko i kota Kaisarea lao i kota Yope mohaokina. 12 I tempo iti, Inao Malelaha mouliangaana: 'Peturu, ineeko langa meula irihira.' Mewali, lao mpuuna hihimbela hai ihira. Hai ara wori sabingku inde, lawi halalunta au ini ide lao worihe mamporangaina lao i Kaisarea. Kahawengki i souna Kornelius, mesuamongkai i lalu. 13 Kornelius mopahawe irikami apa au naita, iami hadua malaeka au hawe i souna au mouliangaa: 'Nutudumohe bahangkia tauna lao i Yope mohaoki hai mokakio mai hadua tobalilo au rahanga Simo Peturu. 14 Ia au ina mopahaweako bambari au moanti katuwo maroa irio hai i ope-ope tauna au ara i lalu soumu.' " 15 Napaliliu Peturu lolitana, nauli: "Mewali, tangangku mani mopaturohe, mendaulumi Inao Malelaha mokuasaihe, nodo au mewali irikita to Yahudi nguru-nguruna i kanakuasainta Inao Malelaha. 16 Roo indo, kukatuinaomi lolitana Pue au manguli: 'Yohane meriu hai owai, agayana ikamu ina rariukau hai Inao Malelaha.' 17 Mewali, halalu, nauri barahe to Yahudi, manoto mpuumi kanaweinda Pue Ala Inao Malelaha, nodo au Nawei irikita anti pepoinalainta i Pue Yesu Kerisitu. Ane nodo, hemana pae ide iko, pane peisana moewa tunggaiana Pue Ala?" 18 Karahadina tauna iti lolitana Peturu, barapohe mosalai ia. Motoyamohe Pue Ala, rauli: "Ide-ide tongawami irikami, Pue Ala modoko worihe tauna au barahe to Yahudi, hai Naweihe katepaka menoso hangko i dosanda duunda molambi katuwo maroa au bara mokahopoa." 19 Mewali, mepongka hangko i karapapatena Setepanu, topepoinalai i Yesu au ara i Yerusale rapopeahi-ahi liliuhe, hai bosahe au melangka lao i boea ntanina, alanda mahawu. Arahe au hawe i tampo Fenisia, ara worihe au hawe i tampo Siprus hai i kota Antiokia. I ope-ope boea au rapolumaongi, mopahawehe Ngkorana Pue Ala, agayana bambari iti rapahawe pea i to Yahudi. 20 Mewali anti pobagonda, ara worihe au mepoinalai i Yesu hangko i tampo Siprus hai Kirene. Hangko irihira, arahe au lao i kota Antiokia moanti Ngkora Marasa kana i Pue Yesu i tauna au barahe to Yahudi. 21 Kuasana Pue ara hihimbela hai ihira, alanda bosa to Antiokia mepoinalai hai meula i Pue Yesu. 22 Mewali, topepoinalai au ara i Yerusale mohadi worihe apa au mewali i Antiokia iti. Ido hai Baranaba ratudu lao i Antiokia. 23 Baranaba iti, hadua tauna au maroa laluna. Ia nakuasai Inao Malelaha hai maroho pepoinalaina. Kahawena Baranaba i Antiokia, matana mpuu laluna, lawi naita kamahilena pewatina Pue Ala irihira au mepoinalai i Yesu. Mewali, Baranaba mopakaroho lalunda, hai nauliangaahe bona mampeulai liliuhe Pue Yesu hangko i lalunda mpuu. Ido hai bosa wori to Antiokia mepoinalai i Pue Yesu. 25 Roo indo, laomi Baranaba i kota Tarsus mohaoki Saulu. 26 Kanalambina, naporangami lao i Antiokia. Baranaba hai Saulu, maidahe i Antiokia hampare kamahaena. Teruhuhe inditi hihimbela hai tauna au mepoinalai i Yesu, hai mopaturohe tauna bosa. Nguru-nguruna i Antiokia, tauna au mepoinalai i Yesu rauli to Sarani. 27 I tempo iti wori, arahe bahangkia nabi hangko i Yerusale au lao i kota Antiokia. 28 Hadua hangko i nabi itihe, hangana Agabus. Agabus iti meangkami, hai anti kuasa au nahumba hangko i Inao Malelaha, ia mopahawe amimi kaina arana rimi mahile i humalele Kadatua Roma. (Rimi iti mewali mpuu i tempo poparentana Datu Mahile Klaudius i Roma.) 29 Karahadina to Sarani i Antiokia bambari iti, ihira mampeinao motulungihe halalu hampepepoinalainda au i tampo Yudea. Mewali, ope-opehe mowei doi moula pesauruanda hadua-hadua, 30 hai doi iti ragulu. Roo indo, Baranaba hai Saulu rapoinalaiahe moanti doi iti lao i tadulakonda to Sarani i Yerusale.

Acts 12

1 I tempo iti, Datu Herode Agripa mepongka mampopeahi-ahi bahangkia tauna au mepoinalai i Pue Yesu. 2 Hai natudu worimi bona Yakobu wutuna Yohane rapapate hai piho. 3 Apa au nababehi iti rapokana to Yahudi. Ido hai Herode motudumohe tauna mohaka Peturu. Iti mewali i alo mahilenda to Yahudi au rauli Posusa Roti Au Bara Raragii hai rauli wori Posusa Pasa. 4 Mohaka mpuumohe Peturu, hai ratarunggu. Iba tobuna surodado rapohawaa mokampai. Hantobu-hantobu surodado, iba-ibahe hamporangaa. Tunggaiana Herode bona kara-karana Peturu rapohuda-hudaa i lindonda tauna bosa ane liu Posusa Pasa. 5 Mewali, Peturu ara i lalu tarunggu, agayana topepoinalai i Pue Yesu mekakae liliuhe i Pue Ala, mampekakaengaa Peturu. 6 Hambela tempo, kaindimi, Peturu tangana maturu rapetangai rodua surodado. Tayena rahilu hai rante. Ara wori surodado ntanina au mokampai baba tarunggu. Tunggaiana Herode, bona kahalo madondo ia raanti i lindonda tauna bosa bona rahuku mate. 7 Agayana tanga kaindi, unga pea ara au mewangka i lalu tarunggu, lawi mesupami hadua malaekana Pue. Malaeka iti moruami Peturu, nauliangaa: "Hoholigako mearo!" I tempo iti, unga pea tekakahi rante au rapopohilu tayena. 8 Nauli mbuli malaeka iti i Peturu: "Alamide pampoumu, hai nupusami kandupamu!" Napeulai mpuumi Peturu hawana, hai roo indo, nauli mbuli malaeka: "Alamide komomu hai nupeulaimona." 9 Meula mpuumi Peturu i malaeka iti. Agayana bara mani manoto i Peturu ba tou-tou mpuu malaeka iti naita, ba pangipina pea. 10 Mewali, molumaomohe moliu surodado au mokampai baba au nguru-nguruna hai baba karombuana, pane hawemohe i babaka besi i rara lao i kota. Babaka besi iti tebungkahi sadudua. Liliuhe morara i baba iti lao i lalu kota. Bara manihe mahae molumao, unga pea matanta malaeka iti mopalehi Peturu. 11 Hangko indo, manotomi i Peturu kadana mangipi, hai nauli: "Tou mpuumi! Pue au motudu malaekaNa maina mokabaha hangko i kuasana Herode hai hangko i ope-ope au ratunggai to Yahudi iriko." 12 Roo indo, laomi Peturu i souna Maria, inana Yohane Markus. I sou iti, bosahe tauna teruhu mekakae. 13 Mewali, Peturu motidongkomi baba i sou iti. Laomi hadua towawine au mobago inditi, hangana Rode, ina mobungkahi baba. 14 Kanahadina wotuna Peturu, matana mpuu. Anti kamatanana, bara liliu mobungkahi baba, agayana holigari mesule lao i lalu sou, hai nauli: "Petururi wei au ara i baba!" 15 Rauliangaa tauna iti: "Magilako!" Agayana napaliliu peami lolitana au manguli kaPeturuna au ara i baba. Ido hai rauliangaa: "Bara Peturu diti. Malaekari au mokampai." 16 Mewali, tangana Rode lao i lalu sou, Peturu bara mokakabaha potidongkona baba. Roo indo, rabungkahia mpuumi baba, hai moitamohe Peturu. Tingkara mpuuhe. 17 Hangko inditi, Peturu moona tayena mopakandiihe, hai napololitaamohe noumba Pue mampopesuwu hangko i lalu tarunggu. Napahopo Peturu lolitana hai pamperapina ide: "Apa au mewali iti, nipahawe i Yakobu hai i halalunta au ntanina." Roo indo, meangkami Peturu lao i paidaa ntanina. 18 Kahalona madondo, mewalimi hambua posisala i olonda surodado topokampai. Wulihe ba apa au mewali i Peturu. 19 Herode motudumi tauna mohaoki Peturu, agayana batena bara ralambi. Ido hai Herode motudu mbulimi bona surodadona au mokampai Peturu raparesahe hai rapapate. Roo indo, Herode padu hangko i tampo Yudea lao maida i kota Kaisarea. 20 Hambela tempo, rumihi karumpuna Herode i tauna au maida i kota Tirus hai Sidon. Ido hai ampu boea iti mogombohe. Pogombonda iti, rabotusi bona hadua tauna ratudu lao i kota Kaisarea modame hai Datu Herode, lawi to Tirus hai to Sidon iti molambihe paandenda hangko i tampo au naparenta Herode. Nguru-nguruna ampu boea iti mohuweki laluna hadua topekadipura au napoinalai Herode, hangana Blastus, bona ia lao modame hai Herode. 21 Mewali, i alo au rapakanoto, Herode mehampi datu hai mohuda i pohudaa kadatua, hai mololita i tauna bosa. 22 Monganga-ngangamohe tauna bosa motoya Herode, rauli: "Lolitana ide bara hangko i manusia. Apa au nauli nodo pololitana Pue Ala!" 23 Anti pampemahilena, Herode bara mounde mobila ba motoya Pue Ala. Ido hai unga pea nahuku malaekana Pue pane kekaindoro watana alana mate. 24 I tempo iti, tetambaimi tauna au mampehadingi Ngkorana Pue, hai tetambai worimi kabosanda au mepoinalai i Yesu. 25 Roomi bagonda Baranaba hai Saulu i Yerusale, mesulemohe lao i Antiokia, hai moanti worihe Yohane Markus hihimbela hai ihira.

Acts 13

1 I olonda to Sarani i Antiokia, ara bahangkia nabi hai guru au moanti Ngkorana Pue, hanganda: Baranaba, Simeo au rakakio Tomaeta, Lukius au hangko i Kirene, Menahem (au maida hihimbela hai Datu Herode Antipas i temponda mani kokoi), hai Saulu. 2 Hambela tempo, tanganda menomba i Pue hai mopuasa, Inao Malelaha mouliangaahe: "Kupileihe Baranaba hai Saulu mewali topobagoNgku. Nipopeangka maroahe bona laohe mampopolumao bago au Kuhaleangaahe." 3 Mewali, karoonda mopuasa hai mekakae, modampamohe tayenda i Baranaba hai Saulu mampekakaengaahe. Roo indo, rapopeangka mpuumohe lao moanti Ngkora Marasa. 4 Anti peninina Inao Malelaha, Baranaba hai Saulu laomohe i kota Seleukia au i wiwi ntahi. Hangko inditi, mesawimohe i kapala tahi lao i lewuto Siprus. 5 Kahawenda i boea Salamis, mopahawemohe Ngkorana Pue Ala i sou penombaanda to Yahudi. Yohane Markus modureihe i lalu bagonda iti. 6 Suro itihe mampolumaongi ope-ope boea i humalele lewuto iti duunda hawe i boea Pafos. Inditi mampohidupaahe hadua to Yahudi, hangana Baryesus. I lalu basa Yunani hangana Elimas. Elimas iti, hadua topobalimata au mouli kaiana nabina Pue Ala. Ia rangana gubernur au ara i lewuto iti, Sergius Paulu hangana. Gubernur iti hadua tauna au mapande ntepuu. Mewali, kahawenda Baranaba hai Saulu, gubernur iti mokakiohe, lawi mampeinao mohadi Ngkorana Pue Ala. Agayana Elimas moewa Baranaba hai Saulu hai mosapuaka paturonda bona dati iti au napoinalai Gubernur. 9 Agayana Saulu, au rahanga wori Paulu, nakuasai Inao Malelaha, hai ia mototoki topobalimata iti, 10 nauliangaa: "Ee! Topodongko mpuuko. Oyomi iwalina ope-ope au manoto. Poantimu nodo Datu Tokadake! Moapari hai nubaliki liliu paturona Pue Ala au manoto? 11 Idomi hai nahukuko Pue! Mepongka ide-ide ina biloko, hai barako ina meita bahangkia alona kamahaena!" Unga pea, terero petotokina Elimas nodo ara rambu au maeta motabungi matana, alana mampemperera pearai mohaoki tauna au monini. 12 Naitami Gubernur apa au mewali iti, tingkara mpuu, lawi tongawami kuasana paturona Pue Ala, hai ia mepoinalai i Pue Yesu. 13 Hangko i Pafos, Paulu hai rangana mampesawii kapala lao i kota Perga i tampo Pampilia. I kota iti, Yohane Markus mopalehimohe hai mesule lao i Yerusale. 14 Hangko i Perga, rapaliliu polumaonda hawe i kota Antiokia i tampo Pisidia. I alo penombaanda to Yahudi, laomohe mohuda i sou penombaa. 15 To Yahudi au teruhu inditi mobasahe hangko i Sura Aturana Musa hai hangko i Sura Nabi-Nabi. Roo indo, tadulako sou penombaa motudu bahangkia tauna lao mekune i Baranaba hai Paulu, rauliangaahe: "Halalu, ane ara lolitami au nipeinao nipaturongkai, inde peisatokau mololita." 16 Meangkami Paulu moona tayena, hai napakandiihe, nauli: "Halalungku to Yahudi, hai ikamu wori au barakau to Yahudi agayana au menombakau i Pue Ala: nipehadingi lolitangku mopatuntu lolitakana toiyorunta hangkoya. 17 Pue Ala, au tapenombai, mopileimi toiyorunta hangkoya, hai Napopemulehe alanda bosa ntepuu au maida i tampo Masiri. Hangko inditi, Napopaitaahe kuasaNa au mahile i kaNatadulakoinda padu hangko i Masiri. 18 Roo indo, i lalu iba pulona parena kamahaena, sabara mani Pue Ala moita pesapuakanda tanganda molumao i pada wungi. 19 Pitu kadatua i tampo Kanaa nageromi Pue Ala, hai tamponda Nakira-kiraahe to Yahudi bona ihira ampuna. 20 Ope-ope iti mewali i lalu kira-kira 450 parena kamahaena. Roo indo, Pue Ala moangka bahangkia topobotusi duuna hawe i nabi Samueli. 21 I tempo iti, to Yahudi merapihe i Pue Ala bona Naweihe datu. Mewali, Nawei mpuuhe hadua datu, Saul hangana, anana Kis pemuleana Benami. Saul itimi mewali datunda to Yahudi i lalu iba pulona parena kamahaena. 22 Agayana kahopoana, ia Napopendaulu Pue Ala hangko i pohudaa kadatuana, hai Daudi au Naangka mewali datunda to Yahudi. Idemi lolitana Pue Ala kana i Daudi: 'Daudi anana Isai iami tauna au mopakatana laluNgku hai au mobabehi apa peundeaKu.' 23 Hangko i pemuleana Daudi, Pue Ala moangkaake hadua Datu nodo au Nadandi hangkoya. Datu iti, Yesu hangaNa, hai iami Datu au mokabahake hangko i huku dosanta. 24 Hangko damani Yesu mampepongka bagoNa, Yohane Toperiu mopahawe i ope-ope to Yahudi bona menosohe hangko i dosanda hai rariuhe. 25 Ina hopomi bagona, Yohane mouliangaahe tauna bosa: 'Moula polambiami, hemana iko ide? Iko dide bara wongkoya Datu au nipegia. Ane hopomi bagongku, Ia ina hawe. Mogalori mokakahina pekapu kandupaNa, barana hintoto.' " 26 Hangko inditi, napaliliumi Paulu lolitana, nauli: "Halalungku pemuleana Burahima, hai ikamu wori au barakau to Yahudi agayana au menombakau i Pue Ala: irikita idemi rapahawe bambari au mopakanoto rara bona peisake tekabaha hangko i huku dosanta. 27 Lawi ampu boea Yerusale hai tadulakonda, barahe moisa kahemana Yesu iti. Barahe moisa lempona lolitanda nabi-nabi au rabasa i alo-alo Satu. Ido hai Yesu rahuku mate. Agayana apa au rababehi iti mewali bona tepabukei apa au rauli nabi-nabi hangkoya. 28 Nauri bara rahumba salaNa au hintoto rahukua mate, agayana raperapi liliu i Pilatu bona rapapate. 29 Karoona ope-ope au teuki hangkoya rababehi, wataNa rapopendaulumi hangko i kau popakuaNa hai ratawu. 30 Agayana Pue Ala mopatuwo hulemi. 31 Hai roo indo, i lalu bahangkia alona, Yesu mopatongawa wataNa i tauna au meula Iria mepongka i Galilea hawe-hawe i Yerusale. Ihira itimi au mewali sabiNa i ope-ope to Yahudi hai au mopahawehe kaYesuna mpuu Datu Topehompo." 32 Napaliliu Paulu lolitana i to Yahudi i sou penombaa iti, nauliangaahe: "Mewali, halalu, ikamimi au mopahaweakau Ngkora Marasa ide. Apa au Nadandi Pue Ala hangkoya i toiyorunta, Napopewalimi irikita pemuleanda. Pue Ala mopatuwo hule Yesu hangko i kapate nodo au teuki i lalu Masmur au karombuana: 'Oyomi AnaNgku. Alo ide KupoanaKo.' (Mazmur 2:7) 34 Yesu iti napatuwo mpuumi Pue Ala, hai batena barapi mate ba mewali magoro i lalu talumba. Itimi lempona lolita ide au teuki i lalu Sura Malelaha: 'Ope-ope dandi au malelaha au Kudandi i Datu Daudi hangkoya, batena Kupopewali irikamu.' (Yesaya 55:3) 35 Ara wori lolitana Daudi kana i Yesu, au teuki node: 'WataNgku bara Nupogiangaa i lalu talumba duuna magoro, lawi Ikomi HawiMu au Malelaha.' (Mazmur 16:10) 36 Halalu, bara watana Daudi au natunggai lolita iti. Lawi Daudi mobabehi ope-ope au natudua Pue Ala, hai hopomi tuwona i dunia ide, matemi. Watana ratawu i holana talumbana toiyoruna hai batena magoro. 37 Agayana Yesu, au napatuwo hule Pue Ala, bara mewali magoro i lalu talumba. 38 Bona niisa: anti kaYesuna, ido hai rapahaweakau bambari au manguli dosami peisa raampungi. 39 Barake peisa tekabaha hangko i dosanta hai rapakanoto i peitana Pue Ala hangko i pampeulainta Aturana Musa. Agayana ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu, ina tekabahahe hangko i hinangka dosanda hai batena nadoko mpuuhe Pue Ala, Naimba nodo tauna au manoto. 40 Agayana mainga-ingakau, bona dati mewali irikamu nodo au rapahawe nabi-nabi hangkoya. Nauli Pue Ala node: 41 'Ikamu au mengkora-ngkora, ina tingkarakau moita babehiaNgku, agayana kahopoana ina rahuku matekau. Lawi mobagoNa i tempo ide mobabehi tanda au makuasa mpuu, agayana nauri ara au mopakanoto ope-ope iti, bara mpuu nipoinalai!' " (Habakuk 1:5) 42 Kaina padunda Paulu hai Baranaba, tauna au i sou penombaa merapimohe bona mai mbulihe i alo Satu au ina mai, bona mopakanotoa hulehe paturonda iti. 43 Roo indo, padumohe hangko i sou penombaa, hai bosa to Yahudi meulahe i Paulu hai Baranaba. Ara worihe bosa tauna au bara to Yahudi, agayana au mesuahe i agama Yahudi, au meula irihira. Paulu hai Baranaba mopaturohe bona maroho liliu pepoinalainda i Pue Ala au moweihe katuwo maroa hangko i kabulana laluNa. 44 Mewali, haminggu hangko indo, i alo Satu, ina opehe ampu boea au teruhu, lawi mampeinaohe mampehadingi Ngkorana Pue Ala au rapahawe Paulu hai Baranaba. 45 Roo indo, mahina mpuuhe to Yahudi moita kabosana tauna au mampehadingi lolitana Paulu. Ido hai mopakoimohe hai mosapuaka mpuuhe ope-ope lolitana. 46 Agayana bai mpuuhe Paulu hai Baranaba mouliangaahe: "Hintoto mpuu! Ngkorana Pue Ala nguru-nguruna rapahawe irikamu to Yahudi, agayana bara niunde motarima. Ikamu haduduami au mopakanoto kadami hintoto molambi katuwo maroa au bara mokahopoa. Ido hai ina kipalehikau lao i tauna au bara to Yahudi! 47 Lawi nodemi hawana Pue Ala irikami: 'Kupileimoko mewali pewangka au mopamabaa lalunda tauna au barahe to Yahudi, bona oyo moanti katuwo maroa i tauna i humalele dunia.' " (Yesaya 49:6; 42:6) 48 Karahadina tauna au barahe to Yahudi lolitana iti, matana mpuumohe hai motoyahe Ngkorana Pue. Hai hema pea au roomi Napilei Pue Ala molambi katuwo maroa au bara mokahopoa, ihirami au mepoinalai i Pue Yesu. 49 Mewali, lolitana Pue tehawukami i humalele tampo iti. 50 Agayana totosaenda to Yahudi i kota iti hai towawine au pebuku mohuwekihe lalunda tauna bosa bona Paulu hai Baranaba rapopeahi-ahi hai rapopelohohe hangko i kota Antiokia. 51 Ido hai Paulu hai Baranaba motaronta awu au ara i bitinda, tanda kadanapi ihira au mohuru ane Pue Ala mohuku ampu boea iti. Hai roo indo, laomohe i kota Ikonium. 52 Topepoinalai i Pue Yesu i Antiokia, nakuasaimohe Inao Malelaha hai matana mpuu lalunda.

Acts 14

1 Apa au mewali i kota Antiokia, iti wori au mewali i Ikonium. Paulu hai Baranaba lao i sou penombaanda to Yahudi, hai mopahawe Ngkora Marasa i tauna au teruhuhe inditi, alana bosahe to Yahudi hai tauna au barahe to Yahudi mepoinalai i Yesu. 2 Agayana to Yahudi au bara mepoinalai mohuweki lalunda tauna bosa au bara to Yahudi, bona mokahihihe tauna au mepoinalai i Pue Yesu. 3 Mahae mpuuhe Paulu hai Baranaba maida i kota iti. Barahe langa mopahawe bambari kana i Pue. Hai Pue moweihe kuasa mobabehi tanda au metingkarai bona manoto i ope-ope tauna katouna Ngkora Marasa au raanti. Ngkora Marasa iti mampololita kabulana laluna Pue Ala au mowei katuwo maroa i manusia. 4 Ido hai ampu boea iti barahe hintuwu. Lawi arahe au hintuwu hai to Yahudi, hai ara worihe au hintuwu hai surona Pue Yesu. 5 Kahopoana tauna au barahe to Yahudi hai to Yahudi hai tadulakonda wori mohawamohe bona Paulu hai Baranaba rapopeahi-ahi hai rawatuihe. 6 Agayana Paulu hai Baranaba moisari tunggaianda. Ido hai melangkamohe lao i kota Listra hai Derbe i tampo Likaonia. 7 Inditi mopahawe worihe Ngkora Marasa. 8 I kota Listra, ara hadua tobalilo au palu hangko i karapoanakana. Ia mohuda liliu pea, lawi bara maroho bitina hai bara mpuu nabuku molumao. 9 Topalu iti mohudami mampehadingi Paulu mololita. Kanaitana Paulu topalu iti, naisami kapeisana rapakaoha anti pepoinalaina. 10 Ido hai nauli Paulu masisimbuku iria: "Meangkamoko!" Meangka mpuumi hai melumpa topalu iti pane liliu molumao. 11 Karaitana tauna bosa apa au nababehi Paulu, mololitamohe i lalu basanda, au rahanga Basa Likaonia, rauli: "Mendaulumi mai anitu i dunia nodo lengge manusia!" 12 Roo indo, Baranaba rahanga Seus, hangana datu anitunda. Hai Paulu rahanga Hermes, hangana anitunda au mewali topololita, lawi Paulu au biasa mololita. 13 I tempo iti, ara hadua towalia au mobago i sou penombaa Seus i raoa kota. Towalia iti moanti bahangkia baana japi au laki hai bunga lao i baba bente kota hihimbela hai tauna bosa. Tunggaianda mosambale japi iti bona mampenombaihe Paulu hai Baranaba. 14 Karahadina surona Pue Yesu au rodua iti apa au ratunggaia tauna bosa, mohepa-hepamohe hampinda, tanda kadana raunde tunggaianda iti, hai melangkahe lao i olonda tauna bosa, mololitahe masisimbuku, rauli: 15 "Oo! Apari au nibabehi ide? Ikami ide, manusia biasa woringkai nodo ikamu. Maingkai moanti Ngkora Marasa irikamu, bona nikabaha penombami i anitu au bara mobundu hai menombakau i Pue Ala au tuwo, lawi Iami au mampopewali langi, dunia, tahi hai hinangka ihina. 16 Hangkoya Pue Ala mopaliuke manusia menomba moula peundeata haduduanta. 17 Agayana nauri nodo, bara Naliu inaona mowei tanda-tanda au mopakanotoake kahemaNa. Ia mobabehiake apa au maroa: Naweike uda hangko i langi, Napopowua tuda-tudanta i tempona, Naweike paande, hai Naweike katana lalu." 18 Nauri nodo pololitanda i tauna bosa, mapari mani mokontohe bona datihe moanti popenombanda irihira. 19 Bara mahae hangko inditi, bahangkia to Yahudi hangko i kota Antiokia hai Ikonium hawe i boea Listra. To Yahudi itihe mohuweki lalunda tauna bosa i Listra bona laohe mowatui Paulu. Karoonda rawatui, watana radii lao i raoa kota hai rapalehi inditi, lawi rapehangu matemi. 20 Agayana tanganda to Sarani i Listra meangka motoleliki, Paulu unga pea mearo, hai liliu mesua i lalu kota. Kahalona, laomohe Paulu hai Baranaba i kota Derbe. 21 I kota Derbe, Paulu hai Baranaba mopahawe worihe Ngkora Marasa, alanda bosa tauna mepoinalai i Yesu. Roo indo, mesulemohe lao i kota Listra hai Ikonium, pane liliuhe lao i kota Antiokia i tampo Pisidia. 22 I ope-ope boea au rapolumaongi, Paulu hai Baranaba mopakaroho lalunda tauna au mepoinalai i Yesu hai mopakanoto pepoinalainda, rauliangaahe: "Ikita hangangaa molambi ngkaya pakana kapari hangko damanike mesua i lalu poparentana Pue Ala." 23 I polumaonda iti, Paulu hai Baranaba mopilei hai moangka tadulako-tadulakonda to Sarani i boea-boeana. Mopuasa hai mekakaehe, merapi bona Pue mokadipurahe lawi Ia pea peharunganda. 24 Roo indo, Paulu hai Baranaba mopaliliumohe polumaonda moliu i tampo Pisidia hawe i tampo Pampilia. 25 Hangko inditi, moantimohe Ngkorana Pue Ala i kota Perga, hai mendauluhe lao i wiwi ntahi hawe i kota Atalia. 26 Hangko i kota Atalia iti, mesawimohe i kapala tahi mesule lao i kota Antiokia i tampo Siria. Kota Antiokia iti iami kota pepongkaana polumaonda hangkoya. I tempo iti, to Sarani au nguru-nguruna i Antiokia mampekakaengaahe hai merapi bona Pue Ala mokadipurahe i suka kabulana laluNa tanganda mampopolumao bagonda au ide-ide hangko raparoo. 27 Kahawenda i Antiokia, mogulumohe ope-ope topepoinalai i Pue Yesu, hai motuntuahe apa au Nababehi Pue Ala i polumaonda. Mampololita worimohe noumba Pue Ala mobungkahiahe rara bona tauna au barahe to Yahudi mepoinalai worihe i Yesu. 28 Roo indo, Paulu hai Baranaba maidahe mahae haodi i kota iti hihimbela hai tauna au mepoinalai i Yesu.

Acts 15

1 Hambela tempo, bahangkia to Yahudi hangko i Yudea au mepoinalai i Pue Yesu laohe i kota Antiokia. To Yahudi iti mopaturohe to Sarani i Antiokia, rauliangaahe: "Ane barakau ratile moula atura au naweike Musa, batena barakau ina tekabaha hangko i huku dosami!" 2 Paulu hai Baranaba moewa mpuu paturonda iti. Kahopoana, rabotusi bona Paulu, Baranaba, hai bahangkia tauna ntanina lao mopahawe kara-kara iti i surona Pue Yesu hai tadulako-tadulako ntanina i Yerusale. 3 Mewali, Paulu hai Baranaba rapopeangkamohe to Sarani i Antiokia hai raporangaihe hawe i raoa kota. Hangko inditi, molumaomohe lao i Yerusale. I polumaonda iti, moliuhe i tampo Fenisia hai Samaria, hai i tanga rara, motuntuhe noumba tauna au barahe to Yahudi mepoinalai worihe i Yesu. Bambari iti mopakatana lalunda ope-ope halalu hampepepoinalainda. 4 Kahawenda i Yerusale, ratarima maroahe to Sarani hai surona Pue Yesu hai tadulako ntanina au ara inditi. Paulu hai Baranaba motuntuamohe ope-ope au nababehi Pue Ala i polumaonda hangkoya moanti Ngkora Marasa i tamponda tauna au barahe to Yahudi. 5 Agayana ara worihe bahangkia topepoinalai i Yesu au moula paturonda to Parisi. Meangkamohe tauna iti, rauli: "Tauna au barahe to Yahudi au mepoinalai i Yesu, batenda hangangaa ratile hai ratudu mampeulai Aturana Musa!" 6 Ido hai teruhumohe surona Pue Yesu hai tadulako-tadulako ntanina mampohuda-hudaa kara-kara iti. 7 Mahae mpuuhe mombehahanai. Hangko indo, meangkami Peturu, nauli: "Halalu, niisa mpuu apa au mewali iriko. Bahangkia parena liu, iko Napilei Pue Ala hangko i olomi, hai Natuduna moanti Ngkora Marasa i tauna au barahe to Yahudi, bona bambari iti rahadi hai rapoinalai wori. 8 Hai Pue Ala au moisa lalunda tauna, modoko tauna au barahe to Yahudi, hai Ia mopakanoto tunggaiaNa iti i kaNaweinda Inao Malelaha nodo au mewali irikita hangkoya. 9 Ikita to Yahudi hai ihira au barahe to Yahudi, bara Napopontani Pue Ala. Ia mopamalelaha lalunda lawi mepoinalaihe i Yesu. 10 Mewali, halalu, moapari hai nipeinao mopaara karumpuna Pue Ala? Moapa hai nipeinao mopakasusahe hai ngkaya parenta au mapari hai palia au mantimi ntepuu? Mepongka i toiyorunta hangkoya duuna hawe irikita ide-ide, bara tabuku mampeulai ope-ope parenta hai palia iti! 11 Barake molambi katuwo maroa hangko i pampeulainta parenta hai palia au nodo. Ikita molambi katuwo maroa anti kabulana laluna Pue Yesu. Nodo wori ihira." 12 Mandiimohe ope-ope tauna au teruhu iti, lawi mampehadingihe lolitanda Baranaba hai Paulu kana i tanda kuasa au rababehi hai kuasana Pue Ala tanganda i boeanda tauna au barahe to Yahudi. 13 Karoonda Baranaba hai Paulu mololita, Yakobu mopahawemi lolitana, nauli: "Halalu, nipehadingi apa au kuuliangaakau. 14 Simo Peturu roomi mopahaweake noumba Pue Ala nguru-nguruna motudungiahe ahiNa i tauna au barahe to Yahudi. Arahe au Napilei bona mewali taunaNa. 15 Hintoto mpuu apa au rauki amimi nabi-nabi hangkoya, lawi ara teuki node: 16 Nauli Pue: 'Hangko inditi, ina mesuleNa mosondaki pemuleana to Yahudi au naparenta Datu Daudi hangkoya. Ina Kuaro hule poparentana Datu Daudi, au nodo hambua sou au madungkami, 17 bona ope-ope tauna ntanina au barahe to Yahudi, peisa worihe menomba Iriko, lawi Kukakiomohe mewali taunaNgku.' 18 Nodomi pangulina Pue au mopakanoto tunggaiaNa hangkoya." (Amos 9:11-12) 19 Napaliliumi Yakobu lolitana, nauli: "Mewali, idemi polambiaku halalu. Ineeke mopakapari tuwonda tauna au barahe to Yahudi au mengkoruhe i Pue Ala. 20 Agina tauki hambua sura mopaturohe bona ineehe maande paande au rapopenomba i anitu, ineehe maande wahe hai ineehe maande bau au bara hampai raingihi wahena. Hai tauliangaa worihe bona ineehe mobabehi sala i babehiana towawine hai tobalilo. 21 Hangko i ope-ope Aturana Musa, hawa au bahangkia iti pea au tapahaweahe. Hawa-hawa iti hangangaa tauliangaahe bona rapeulai, datihe moringkui to Yahudi. Lawi mepongka hangkoya hawe ide-ide, to Yahudi au maida i boea-boeana mobasa Sura Aturana Musa alo-alo Satu i sou penombaa. Hai Atura iti rapaturo i ope-ope boeanda." 22 Roo indo, suro-surona Pue Yesu hai tadulako ntanina hai ope-ope to Sarani au teruhu inditi mopileihe bahangkia ranganda bona ratudu lao i Antiokia hihimbela hai Paulu hai Baranaba. Au rapilei iti, rodua tobalilo au rabila halalu hampepepoinalainda. Hangana au hadua Silas, hai au haduana hangana Yudasi, au rahanga wori Barsabas. 23 Sura au raanti suro au rodua iti, teuki node: "Ikami, surona Pue Yesu, hai tadulakonda to Sarani inde, mopakatungkai sura ide irikamu halalu hampepepoinalaingki au barakau to Yahudi i kota Antiokia, hai i tampo Siria hai Kilikia. Ngkaya tabea! 24 Ara kihadi bahangkia tauna hangko irikami inde au lao irikamu mopawulikau i lalu pepoinalaimi hai lolitanda. Mewali, bona niisa: bara ikami au motuduhe. 25 Ido hai mogombongkai inde, hai hampepekiringkai mopilei bahangkia rangangki au kitudu lao irikamu hihimbela hai Baranaba hai Paulu au kipokaahi. 26 Baranaba hai Paulu iti mohuhuhe katuwonda i Pue Yesu Kerisitu duunda molambi ngkaya kapari anti pampopolumaonda bago au naweihe Pue Ala. 27 Mewali, ide-ide kitudumohe Yudasi hai Silas lao irikamu. Au rodua iti ina mopahaweakau apa au hintoto hai ihina surangki ide. 28 Halalu, idemi pobotusi au kihumba anti peninina Inao Malelaha, hai ikami tadulakomi, kipokana wori. Kiuliangaakau bona ineekau rapakasusa hai mampopengaa parenta. Batena ide pea au paraluu kipahaweakau: 29 ineekau maande paande au rapopenomba i anitu. Inee maande wahe, hai inee maande bau au bara raingihi hampai wahena. Hai i babehiana towawine hai tobalilo, inee mobabehi sala. Ane nipakarao ope-ope babehia ide hangko i katuwomi, handami. Hampai indemi lolitangki." 30 Karoonda mombetabe, tauna au iba iti rapopeangkamohe lao i kota Antiokia. Kahawenda i Antiokia, mogulumohe ope-ope topepoinalai i Pue Yesu bona raweihe sura au raanti. 31 Karoona sura iti rabasa i tauna bosa, matanahe hai tepalindomi lalunda. 32 Hangko inditi, Yudasi hai Silas mololita mahae, mopaturohe halalu hampepepoinalainda hai mopakanoto pepoinalainda, lawi ihira iti rodua nabi au moanti Ngkorana Pue Ala. 33 Ihira maida bahangkia alona hihimbela hai tauna i Antiokia, hai roo indo Silas hai Yudasi rapopeangkamohe mesule lao i Yerusale. Rauli to Antiokia iti: "Maroa-roakau i rara. Nipahawea wongkamia tabeangki irihira au motudukau mai." 34 Agayana Silas, napakanotomi bona maida liliu i Antiokia. 35 Paulu hai Baranaba, mahaehe haodi maida i Antiokia. Ihira hai bosa tauna ntanina mopaturo hai mopahawe Ngkorana Pue i tauna inditi. 36 Hangko indo, nauli Paulu i Baranaba: "Mesulemoke lao mosondaki halalu hampepepoinalainta i ope-ope boea au tapoliungi hangkoya i tempoki moanti Ngkorana Pue, bona taita noumba katuwonda." 37 Baranaba mampeinao moanti Yohane Markus i polumaonda iti, 38 agayana nauli Paulu: "Bara maroa taporanga, lawi napalehike hangkoya i tampo Pampilia hai bara mantaha mamporangaike duuna roo bagonta." 39 Mewali, mombehanaimohe Paulu hai Baranaba, alana mogaahe. Baranaba mangala Markus naporanga, hai mesawimohe i kapala tahi lao i lewuto Siprus. 40 Paulu mopilei Silas naporanga. Hai halalu hampepepoinalainda i kota Antiokia mampopeangkamohe hai mampekakaengaahe bona Pue Ala mokadipurahe i lalu ahiNa i tanga polumaonda. 41 Paulu hai Silas mampolumaongi tampo Siria hai Kilikia, mopakaroho lalunda to Sarani au ara inditi.

Acts 16

1 Paulu mopaliliu polumaona lao i kota Derbe hai Listra. I boea iti, ara hadua tobalilo au mepoinalai i Yesu, hangana Timotiu. Inana Timotiu, to Yahudi au mepoinalai wori i Yesu. Umana to Yunani. 2 Timotiu iti rabila ope-ope halalu hampepepoinalaina i kota Listra hai Ikonium. 3 Peundeana Paulu bona Timotiu lao iria i polumaona moanti Ngkora Marasa. Ido hai Timotiu natile hampai moula Aturana Musa. Tunggaiana bona dati raporingkui to Yahudi, lawi ope-ope to Yahudi i tampo iti moisa katoYunanina umana. 4 Hangko inditi, Paulu hai rangana meangka mbulimohe. I ope-ope boea au rapolumaongi, mopahawe liliuhe i to Sarani pobotusinda surona Pue Yesu hai tadulako ntanina i Yerusale, hai mopaturohe bona hawa-hawa au rapakanotomi rapeulai. 5 Hangko indo, karoho-rohoami pepoinalainda to Sarani hai kabosa-bosaami tauna au mepoinalai. 6 Inao Malelaha barahe mopaliu Paulu hai Silas mopahawe Ngkorana Pue Ala i propinsi Asia. Ido hai tebalikimi tunggaianda, hai laomohe mampolumaongi tampo Frigia hai Galatia. 7 Kahawenda i tampana tampo Misia, ina liliuhe lao i tampo Bitinia, agayana Inao Malelaha au hangko i Pue Yesu mokontohe bona ineehe lao inditi. 8 Ido hai moliuhe i tampo Misia hai mendauluhe lao i boea Troas au i wiwi ntahi. 9 I tanga kaindi tanganda maturu i Troas, Paulu moitami hambua pampetudungia. Naita hadua tobalilo au hangko i tampo Makedonia au meangka i lindona, nauli: "Maimokau i Makedonia. Nitulungi wongkamia!" 10 Karoona Paulu moita pampetudungia iti, mangkadipurangkai hai hoholigangkai lao i tampo Makedonia, lawi manoto irikami kanatudungki Pue Ala moanti Ngkora Marasa i tauna au arahe inditi. 11 Meangkamongkai hangko i Troas mesawi i kapala tahi lao i lewuto Samotrake, hai kahalona laongkai i boea Neapolis. 12 Roo indo, mendaulumongkai hangko i kapala tahi, hai molumaongkai lao i kota Pilipi. Kota Pilipi iti, iami hambua kota au mahile hangana i propinsi Makedonia au raparentai to Roma. Ikami maida i kota iti bahangkia alona. 13 I alo penombaanda to Yahudi, laongkai i wiwi owai i raoa kota, lawi kipehangu ara pekakaeanda to Yahudi inditi. Bahangkia towawine mai mogulu, ido hai mohudangkai hai mololitangkai irihira. 14 Ara hadua towawine au rahanga Lidia hangko i kota Tiatira. Lidia iti, topobalu-balu bana au masuli holona, hai ia menomba i Pue Ala. Pue Ala mopakanoto laluna, alana natarima apa au napaturoa Paulu. 15 Roo indo, Lidia hantambi rariumohe. Roomohe rariu, Lidia mowawahamongkai lao maida i souna, nauli: "Ane niimbana manoto i lalu pepoinalaingku i Pue Yesu, laomoke i soungku." Ido hai lao mpuumongkai i souna moula pamperapina. 16 Hambela tempo, kalaongki i pekakaeanda to Yahudi, mampohidupaangkai hadua towawine au hawi tuwona. Towawine iti doko napesawii anitu, hai anti kuasana anitu iti, ia peisa mopahawe apa au ina mewali. Ido hai toiwongkona molambi ngkaya doi. 17 I polumaoangki hai Paulu, towawine iti meula liliu irikami, hai monganga-nganga liliu, nauli: "Tauna idehe hawina Pue Ala au melumbu kuasaNa pane ope-ope au rapenombai! Kamainda inde, mopahaweakau rara bona peisakau tekabaha hangko i pehukuna Pue Ala." 18 I lalu bahangkia alona, nodo liliu pea pololitana, alana baha Paulu mampehadingi. Hangko indo, membalilimi Paulu, nauli i anitu au mampesuangi towawine iti: "I lalu hangana Yesu Kerisitu, peloho hangko iria!" Meloho mpuumi anitu iti. 19 Roo indo, rumpuhe ampuna towawine iti, lawi barapohe peisa molambi doi hangko iria. Ido hai laomohe mohaka Paulu hai Silas radii lao i tadulako boea i pobalu-balua. 20 Kahawenda i lindonda topoparenta to Roma, rauli: "Tauna idehe to Yahudi au maihe mogero-gero boeanta. 21 Mopaturohe ada-ada au mosisala hai adanta. Ikita to Roma bara peisa motarima ba mampeulai paturonda." 22 Tauna bosa wori meula mosalai. Mewali, topoparenta iti motudumohe tauna bona hampinda Paulu hai Silas rawosui hangko i watanda hai rapapahaihe. 23 Bosami belana rapapahai, hai roo indo ratarungguhe. Kapala tarunggu mampohawaamohe tauna bona Paulu hai Silas rakampai maroa. 24 Ido hai ihira rapopesua i tanga-tanga tarunggu iti, hai bitinda rombali rapopesua i lalu kalolu kau hai rahilu. 25 I tanga kaindi, Paulu hai Silas mekakaemohe hai monani motoya Pue Ala. Toratarunggu au ntanina mampehadingihe naninda. 26 I tempo iti, arami linu au mahile alana watu tarunggu mokale-kale. Unga pea tebungkahimi ope-ope baba, hai tebungkahi wori rante au rahiluahe ope-ope tauna au ratarunggu. 27 Unga pea kapala tarunggu mearo, hai moita katebungkahinami ope-ope baba. Nawukami pihona ina menoo, lawi napehangu melangkamohe ope-ope tauna au ratarunggu. 28 Agayana Paulu mokakio hangko i lalu tarunggu, nauli: "Ineeko menoo, indetongkai ope-ope!" 29 Roo indo, kapala tarunggu iti mamperapi hulo, hai melangkami mesua i lalu tarunggu. Moradami watana molingkudu i lindona Paulu hai Silas, 30 pane naantihe lao i raoa, nauliangaahe: "Tua, apa wongkoya au hangangaa kubabehi bona nahoremana Pue Ala?" 31 Paulu hai Silas mehana, rauli: "Poinalaimide Pue Yesu, bona Nahorema mpuuko Pue Ala hangko i pehukuNa, oyo hai ope-ope tauna au i lalu soumu." 32 Hangko inditi, Paulu hai Silas mopahawemi Ngkorana Pue i kapala tarunggu, hai i ope-ope tauna au i lalu souna. 33 Mewali, i wengi iti kapala tarunggu mobahoi belanda. Ia hai ope-ope tauna au i lalu souna rariuhe. 34 Roo indo, kapala tarunggu iti moantihe Paulu hai Silas lao i souna, napaandehe. Matana mpuuhe hantambi iti, lawi mepoinalaimohe i Pue Ala. 35 Kahalona madondo topoparenta to Roma motudu pulisi lao i tarunggu mouliangaa kapala tarunggu: "Kabahamohe tauna au rodua iti au rahaka imaindi." 36 Kanahadina kapala tarunggu hawa iti, naulimi i Paulu hai Silas: "Ara hawa hangko i topoparenta au mouliangaana bona rakabahakau. Mewali, laomokau, hai maroa-roakau i rara." 37 Agayana nauli Paulu i pulisi iti: "Ikami ide to Romangkai. Hangko damani rapohuda-hudaa kara-karangki, rapapahaimoingkai i lindonda tauna bosa hai ratarunggungkai! Hai ide-ide nipeinao nipopeangka ngkandiingkai! Bara kiunde! Niuliangaahe, ihirari au hangangaa maingkai mokabaha." 38 Mesulemohe pulisi iti moanti hule lolitana Paulu i topoparenta. Karahadina topoparenta Paulu hai Silas iti to Roma, langamohe. 39 Laomohe merapi ampu i Paulu hai Silas, raporangahe lao i raoa tarunggu, rauli: "Agina padumokau hangko i kota ide." 40 Mewali, padu mpuumohe Paulu hai Silas hangko i tarunggu iti lao i souna Lidia. Mampombelambiamohe halalu hampepepoinalainda, hai rapakaroho lalunda. Roo indo, padumohe mopalehi kota Pilipi.

Acts 17

1 Paulu hai Silas mopaliliuhe polumaonda moliu i kota Ampipolis hai Apolonia hawe i kota Tesalonika. I Tesalonika, ara hambua sou penombaanda to Yahudi. 2 Nodo biasana, laomi Paulu i sou penombaa iti mombepakana i lolita hai tauna au teruhu inditi. Talu mingguna mombeusu, Paulu mobabehi nodo i alo penombaa 3 bona napakanotoahe lempona Sura Malelaha, nauli: "Datu Topehompo au nadandi Pue Ala hangkoya, hangangaa mohalea kapari duuna mate, agayana ia tuwo hule. Yesu au kupololitaakau ide iami Datu Topehompo." 4 Arahe to Yahudi au motarima lolita iti hai au meulahe i Paulu hai Silas. Ara worihe tauna ntanina au mepoinalai, tepesua bosa to Yunani au mengkoru i Pue Ala hai bosa towawine au teadai. 5 Agayana to Yahudi au bara mepoinalai, mahinahe i Paulu hai Silas. Ido hai mohuwekihe lalunda tauna au lohehe mobago hai au mohuda-huda pea i pobalu-balua. Tauna iti, bosahe au teruhu, hai laomohe mobabehi silaka i lalu kota. Kahawenda i sou au rapaidai Paulu hai Silas, mesuamohe. Tunggaianda mohakahe hai raanti lao i lindonda tauna bosa, agayana bara ralambi. Ido hai mohakamohe ampu sou, hangana Yason. Yason iti hai bahangkia to Sarani raanti lao i lindonda tadulako boea. Kahawenda, monganga-ngangahe tauna bosa, rauli: "Paulu hai rangana ide mopawuli tauna i humalele dunia. Maihe inde mampeinao mogero-gero boeanta. 7 Hai Yason ide motarimahe i lalu souna! Ihira iti au moewa hawana datunta i Roma, rauli kaarana datu ntanina au rahanga Yesu." 8 Karoonda tauna bosa hai tadulakonda mohadi lolitanda, rumpu mpuumohe. 9 Kahopoana, Yason hai halaluna hampepepoinalaina modandihe i lindonda tauna bosa hai tadulakonda bona ane ara silakana Paulu, ihirami au mohuru. Roo indo, hangko rakabaharihe. 10 I wengi iti, halalu hampepepoinalainda au i Tesalonika mouliangaahe Paulu hai Silas: "Agina padukau hangko inde lao i Berea." Mewali, lao mpuumohe. Kahawenda i Berea, Paulu hai Silas lao i sou penombaanda to Yahudi. 11 Tauna i Berea iti maroa lalunda, bara nodo au i Tesalonika, lawi mampehadingihe lolitanda Paulu hai Silas hangko i katanana lalunda. Alo-alona moparesahe Sura Malelaha bona raisa ba manoto lolitana Paulu ba bara. 12 Bosahe to Yahudi au mepoinalai i Yesu. Hai bosa worihe to Yunani au mepoinalai. To Yunani itihe iami tobalilo hai towawine au teadai. 13 Bara mahae hangko inditi, to Yahudi au i kota Tesalonika mohadimohe kanapahawena Paulu Ngkorana Pue Ala i kota Berea. Ido hai lao worihe i Berea mohuweki lalunda tauna bosa. 14 Mewali, to Sarani inditi hoholigahe mamporanga Paulu lao i wiwi ntahi. Agayana Silas hai Timotiu, maida liliuhe i Berea. 15 Paulu raporangami hawe i kota Atena. Roo indo, tauna au mamporanga iti, mesulemohe i Berea moanti hawana Paulu i Silas hai Timotiu bona holigahe lao mampohidupaa. 16 Tangana Paulu mampegia Silas hai Timotiu i Atena, masusa laluna moita kangkayana lenggenda anitu au rapenombai to Atena. 17 Ido hai i sou penombaa, Paulu mombepakana i lolita hai to Yahudi hai tauna ntanina au mesua agama Yahudi. Alo-alona Paulu mopaturo worihe hema-hema au nalambi i pobalu-balua. 18 I kota Atena iti, ara worihe tauna mapande au mampeulai paturona Epikuros hai paturona to Stoa. Tauna au mapande iti mombehanai hai Paulu. Arahe au manguli: "Apari au nauli tauna au mengkamapande ide?" Ara worihe au manguli: "Ba ina napahaweake kana i hangana anitu hangko i tampo ntanina." Nodo lolitanda, lawi i pepaturona, Paulu mokabelai Yesu hai katuwonda hule tauna hangko i kapate. 19 Ido hai tauna iti moantimohe Paulu i poteruhua mahile au rahanga Bulu Aeropagus, rauliangaa: "Kipeinao kihadi paturomu au wou iti. 20 Bara mani ara kihadi paturo ntanina au nodo, hai kipeinao moisa lempona." 21 (Lawi biasana to Atena hai tauna ntanina au maida i Atena mounde peahe mampehadingi hai mampololita liliu apa au wou.) 22 Hangko inditi, meangkami Paulu i lindonda tauna au teruhu i Bulu Aeropagus, nauli: "Ampu boea Atena! Kuita topoagama mpuukau. 23 Kuisa iti, lawi tangangku molumao i boeami ide, kuita penombaami hai kuita wori hambua watu penombaa au ara ukina node: 'Penombaa i Pue au Bara Raisa Hangana.' Mewali, pue au bara niisa hangana iti iami au ina kupahaweakau. 24 Pue Ala au mampopewali dunia hai ope-ope ihina, iami Ampuna langi hai dunia. Ia bara maida i sou penombaa au nababehi manusia. 25 Bara wori paraluu nadurei manusia, lawi Ia au moweike katuwonta hai inaonta hai hinangkana au taparaluu. 26 Hangko i hadua tauna, Pue Ala mampopemule ope-ope tauna, hai Natuduke mampaidai dunia ide. Ia mopakanoto amimi hangko i nguru-nguruna tampana tampo au rapaidai ope-ope kadatua hai tempo poparentanda. 27 Pue Ala mobabehi ope-ope iti bona tahaoki Ia. Hai ane tahaoki Pue Ala, peisa tahumba. Katouana, Ia bara karao hangko irikita ope-ope. 28 Lawi idemi au rauli toiyorunta: 'Hangko Iria pea katuwonta. Ido hai peisake maida hai mokale i dunia ide.' Himbela wori au nauki hadua toiyorumi hangkoya, nauli: 'Ikita ope-ope, anana Pue Ala.' 29 Mewali, halalu, bara maroa ane ikita au mewali anana Pue Ala moimba Ia nodo lengge au rababehi hangko i bulawa ba hangko i salaka ba hangko i watu moula kapande manusia. 30 Hangkoya, menombake i anitu. Nauri nodo, barake nahuku Pue Ala. Ia motuko pea mataNa i kantulita iti. Agayana ide-ide, Natudu ope-ope tauna i humalele dunia bona menosohe hangko i dosanda. 31 Lawi i hambela tempo au Napakanoto, Pue Ala ina mobotusi kara-karanda tauna i humalele dunia i kanoto-notoNa. PobotusiNa iti ina napobago hadua tauna au napilei Pue Ala. Hai tauna iti Napatuwo hule hangko i kapate bona tongawa i ope-ope tauna kaIana au Napilei." 32 Karahadina lolitana Paulu, arahe au moele-ele, lawi barahe mampoinalai kaarana tauna au peisa tuwo hule. Agayana, ara worihe au manguli: "Kiunde mampehadingi mbuli lolitamu iti." 33 Roo indo, padumi Paulu hangko i poteruhuanda. 34 Agayana arahe au meula i Paulu hai mepoinalai i Yesu. Hadua au mepoinalai i Yesu, iami Dionisius, hadua tadulako i poteruhua i Bulu Aeropagus. Ara wori hadua towawine au rahanga Damaris, hai ara worihe au ntanina.

Acts 18

1 Roo indo, padumi Paulu mopalehi kota Atena lao i kota Korintu. 2 I Korintu, Paulu mampohidupaa hadua tobalilo to Yahudi au rahanga Akwila. Akwila iti rapoanaka i tampo Pontus. Towawinena rahanga Priskila. Ihira hamboko melimba hangko i tampo Italia, hai barapi mahae hawehe i kota Korintu. Melimbahe hangko i tampo Italia iti, lawi ara hawana Datu Mahile Klaudius i Roma au mampopeloho ope-ope to Yahudi au ara i kota Roma. Paulu laomi mosondaki Akwila hai Priskila, 3 hai maida hihimbela hai ihira. Mobago sambelahe, lawi pobagona Paulu himbela hai pobagonda, mobabehihe bambaru hangko i koli binata. 4 Alo-alo Satu, Paulu lao i sou penombaanda to Yahudi mopaturo tauna au teruhu inditi, maroa to Yahudi maroa to Yunani. Tunggaiana Paulu bona mepoinalaihe i Pue Yesu. 5 Mewali, kahawenda Silas hai Timotiu hangko i tampo Makedonia, Paulu barapi mobago mobabehi bambaru hangko i koli, lawi ia mopahawe liliu Ngkora Marasa i to Yahudi, napololitaahe kana i Yesu, Datu Topehompo. 6 Agayana to Yahudi i kota Korintu mosapuaka hai mopakoi liliu paturona. Ido hai Paulu mouliangaahe: "Ane ikamu nahuku Pue Ala, bara iko au mohuru! Batena ikamu! Mewali mepongka ide-ide, kupalehimokau, ina laona moanti Ngkora Marasa i tauna au barahe to Yahudi!" Tangana mololita nodo, Paulu motaronta awu hangko i hampina tanda kanapalehinda, 7 hai meangka mpuumi lao i sou au ara i holana sou penombaa. Ampu sou iti, bara to Yahudi, agayana ia menomba i Pue Ala. Hangana Titius Yustus. 8 Arami hadua tauna au motadulakoi sou penombaa au hungku i souna Titius, hangana Krispus. Ia hai ope-ope tinana, mepoinalaihe i Pue Yesu. Hai bosa to Korintu mampehadingi bambari au napahawe Paulu, alana mepoinalai worihe hai rariuhe. 9 I tanga kaindi, Paulu moita mbulimi hambua pampetudungia. I lalu pampetudungia iti, Pue mouliangaa: "Ineeko langa, hai inee nupengkarooangaa mopahawe NgkoraKu i kota Korintu ide. 10 Lawi Ikomi au mamporangaiko, hai Kukakiomi bosa tauna i kota ide au ina mewali taunaNgku. Bara ara hadua au ina mopatoa tayena irio ba mampopeahi-ahiko." 11 Mewali, Paulu maida i Korintu hampare ini wulana kamahaena, hai mopaturo liliu tauna kana i Ngkorana Pue Ala. 12 I tempona Galio mewali gubernur i tampo Akaya, hintuwumohe to Yahudi moewa Paulu. Paulu raanti i lindona gubernur, hai 13 rasalai, rauli: "Tauna ide mopakanawo bosa tauna. Ia mopaturohe kana i rara menomba i Pue Ala, agayana apa au napaturoahe iti bara hintoto hai apa au teuki i Aturana Musa!" 14 Hangko ina mehana Paulu, naulimi Galio: "To Yahudi! Ane tauna au nisalai iti mobabehi silaka ba babehiana au kadake ntepuu, sabarana mampehadingi popahawemi. 15 Agayana popahawemi mokanai pea lolitana hai atura agamami. Mewali, ikamu au mourusi iti. Iko, lohena!" 16 Roo indo, napopeangkamohe hangko i sou pobotusia. 17 I raoa sou pobotusia iti, tauna bosa mohaka Sostenes, hadua tadulako sou penombaa, hai rapapahai. Agayana Galio bara mopailalu babehianda iti. 18 Mahae mani Paulu maida i Korintu, hangko mepalakanari i halalu hampepepoinalaina. Roo indo, ia mengkahemi i kapala tahi lao i tampo Siria, hihimbela hai Priskila hai Akwila. Agayana hangko damanihe meangka, Paulu mampopegundi hampai weluana i boea Kengkrea, lawi ara dandina i Pue Ala. Hai moula adanda to Yahudi, ane hopomi tempo podandi, hangangaa ragundi weluanda. 19 I polumaonda iti, mehupehe i kota Epesu, hai Paulu lao i sou penombaa hai mombepakana i lolita hai to Yahudi au teruhuhe inditi. Tauna iti merapi bona Paulu mahae haodi hihimbela hai ihira, agayana bara naunde. Nauri nodo, i peangkaana, nauliangaahe: "Ane napokana Pue Ala, ina mesule peana mai inde." Priskila hai Akwila maida liliuhe i Epesu, agayana Paulu mopaliliumi polumaona mesawi i kapala tahi lao i tampo Siria. 22 Kahawena i kota Kaisarea, lao hampai Paulu i Yerusale motabe to Sarani au ara inditi, hangko laori i kota Antiokia i tampo Siria. 23 Bahangkia kamahaena hihimbela hai halalu hampepepoinalaina i Antiokia, meangka mbulimi lao i tampo Galatia hai Frigia mopakaroho pepoinalainda tauna au mepoinalai i Pue Yesu inditi. 24 I tempo iti, ara hadua to Yahudi au hawe i kota Epesu, hangana Apolo. Apolo iti rapoanaka i kota Aleksandria. Ia mapande molololita, hai moisa ihi Sura Malelaha. 25 Apolo rapaturoa worimi tuntukanana Pue Yesu. Mewali, kahawena i Epesu, ia mololita hangko i laluna, mopaturoahe tauna tuntukanana Yesu i kanoto-notoana, nauri periuna pea Yohane au naisa. 26 I tempo iti, napepongkami mololita i sou penombaanda to Yahudi hai bara ara kalangana. Karahadina Priskila hai Akwila lolitana Apolo iti, ihira mamporanga lao i sounda hai mopakanotoa mbulimi Ngkorana Pue Ala au bara mani naisa. 27 Roo indo, Apolo motunggai lao i tampo Akaya. Hai halalu hampepepoinalaina i Epesu motulungi ia: mopakatuhe hambua sura lao i hangka to Saraninda i Akaya bona Apolo ratarima maroa. Mewali, kahawena Apolo i Akaya, paturona moanti ngkaya pewati i ope-ope tauna au mepoinalaihe i Pue Yesu anti kabulana laluna Pue Ala. 28 Anti kamapandena mololita, Apolo monangihe to Yahudi i lalu pombehanainda i lindonda tauna bosa. Hangko i Sura Malelaha, Ia mopatongawa kaYesuna Datu Topehompo au nadandi Pue Ala.

Acts 19

1 Tangana Apolo i Korintu, Paulu mampolumaongi boea-boea au i bulu i tampo Galatia hai Frigia, hai roo indo mendaulumi lao i kota Epesu. Inditi ia mohidupa hai bahangkia topepoinalai. 2 Napekunehe, nauli: "Aramokau molambi Inao Malelaha i tempomi mepoinalai?" Rahanai: "Oo. Bara mani, lawi bara mani kihadi kaarana Inao Malelaha iti!" 3 Napekune mbuli Paulu, nauli: "Ane nodo, rariukau moula paturona hema?" Rahanai: "Moula paturona Yohane Toperiu." 4 Hangko inditi, nauliangaahe Paulu: "Periuna Yohane iami tanda pampenosointa dosanta. Agayana i tempona Yohane meriu, ia mopahawe i to Yahudi bona mepoinalaihe i tauna au ina hawe i bokona, hangana Yesu." 5 Karahadina lolitana, rariumohe i lalu hangana Pue Yesu. 6 Paulu moonami tayena i tanoananda, hai mendaulu mpuumi Inao Malelaha mokuasaihe. Unga peahe mololita hai basanda tauna ntanina, hai mohowarahe lolita au hangko i Pue Ala. 7 Kabosanda au nariu Paulu, kira-kira hampulo hai rodua tobalilo. 8 Tangana Paulu i kota Epesu, ia mehupe liliu i sou penombaanda to Yahudi. I lalu talu wulana, ia mopaturo tauna au teruhu inditi, hai bara ara kalangana mopakanotoahe kana i poparentana Pue Ala bona rapoinalai. 9 Agayana ara bahangkia tauna au matua lalunda au bara raunde mepoinalai. I lindonda tauna bosa, mosapuaka mpuuhe Paturona Pue Yesu. Ido hai Paulu mopalehimohe lao hihimbela hai bahangkia to Sarani i souna Tiranus. Souna Tiranus iti, mahile hai paka rapake nodo posikolaa. Alo-alona Paulu mepaturo inditi. 10 Idomi bagona i lalu rompare, duuna ope-ope tauna i propinsi Asia mohadihe Ngkorana Pue, maroa to Yahudi maroa au bara to Yahudi. 11 Pue Ala mowei kuasa i Paulu mobabehi tanda-tanda au metingkarai mpuu. 12 Kehapiri lencona ba komono pea raanti i tomahai, batenda liliu maoha, hai meloho mpuuhe ope-ope seta au mampopeahi-ahihe. 13 I tempo iti, ara wori i Epesu bahangkia topepakulii to Yahudi au molulumaohe i humalele kota mampopeloho seta au mampesuangi tauna. Hangko i olonda, ara pitu tobalilo, ope-opehe anana kapala tadulako menomba au rahanga Skewa. Hambela tempo, topepakulii iti mampetandakahe mokabelai hangana Pue Yesu bona mampopelohohe seta hangko i hadua tauna, rauli: "I lalu hangana Yesu au naanti Paulu, kipopelohoko!" 15 Nahanai seta iti: "Ane Yesu kuisato, hai Paulu kuisa wori. Ikamu ide, ba hemakau pane baimokau mampopelohona!" 16 Tauna au napesuangi seta iti unga pea melumpaki hai mohakahe. Bara rabuku moewa, lawi maroho mpuu. Melangkahe lao i raoa, agayana tauna iti mobelai liliuhe duunda mengkabela, lawi hampinda nahepa-hepami. 17 Ope-ope tauna au maida i Epesu, maroa to Yahudi maroa au barahe to Yahudi, mohadimohe apa au mewali iti. Ido hai langahe, pane hangana Yesu rapomahile. 18 Hangko inditi wori, bosa to Sarani mopangaku ngkaya babehianda au bara hintoto i lindonda tauna bosa. 19 Bosa topangisa moanti sura-sura isanda, ragulu hai rahuwe i lindonda tauna bosa. Holona sura isanda iti ane raimba, kira-kira lima pulona sabuna doi pera. 20 Mewali, hangko i pewalia au metingkarai iti, katetetambaia tauna au mampehadingi Ngkorana Pue, hai anti kuasana Ngkora iti, tetambai wori tauna au mepoinalai. 21 Liumi au mewali iti, Paulu motunggai lao i tampo Makedonia hai Akaya, hai roo indo ina lao wori i kota Yerusale, nauli: "Roona i Yerusale, hangangaa laona i kota Roma." 22 Hangko inditi, natudumohe rodua tauna au meula iria moiyoru lao i Makedonia. Hanganda, Timotiu hai Erastus. Paulu ara mani i propinsi Asia. 23 I tempo iti, ara posisisala au mahile ntepuu i kota Epesu. Posisisala iti mewali anti paturona Pue Yesu. Node tuntukana: 24 I kota Epesu iti, ara hadua tobalilo au mapande mobabehi parewa hangko i salaka, hangana Demetrius. Bagona iami mobabehi tambi-tambi hangko i salaka au nodo lenggena sou penombaa au rapake menomba i anitu towawine au rahanga Artemis. Hai hangko i bago iti, ia hai topobagona molambi ngkaya doi. 25 Hambela tempo, ia mokakiomohe rangana au hampopobago hai topobago salaka au mapande, nauliangaahe: "Halalu, niisato, hangko i bagonta ide ngkaya ntepuu polambiata. 26 Nauri nodo, niita hai nihadimi apa au nababehi hadua tauna au rahanga Paulu. Nauli Paulu iti, apa au nababehi manusia bona rapenombai bara ara kuasana. Anti pepaturona iti, bosahe tauna au meula i Paulu, hai bara pea i Epesu. I humalele propinsi Asia, batena nodo wori. 27 Mewali, halalu, au tapokalanga ntepuu: inee deade bagonta ide barapi raunde tauna. Bara ido pea, agayana sou penombaata i anitu towawine Artemis barapi ina tepamahile, duuna hangana Artemis au makuasa mpuu barapi rabila. Lawi anitunta ide iami au rapenombai ope-ope tauna i Asia hai i humalele dunia." 28 Karahadina lolitana Demetrius iti, rumpumohe hai monganga-ngangahe: "Toyami Artemis au tapenombai ikita to Epesu!" 29 Posisisala iti hintulele duuna rame mpuu i humalele kota. Hangko inditi, laomohe tauna bosa mohaka Gayu hai Aristarkus. Gayu hai Aristarkus iti iami to Makedonia au mamporangai Paulu i polumaona. Rodua tauna iti rahakamohe hai raanti lao i sou poteruhua mahile i lalu kota. 30 Paulu mampeinao lao hihimbela hai ihira mesua i lalu poteruhua mahile. Agayana halalu hampepepoinalaina mokonto bona inee lao. 31 Ara worihe bahangkia tuana (himadana Paulu i propinsi Asia) au motudu tauna mouliangaa Paulu bona inee lao i poteruhua mahile. 32 I tempo iti, rumihi karamenda tauna i poteruhua mahile. Arahe au manguli node, arahe au manguli nodo. Kabosanda tauna au teruhu iti barahe moisa apa pongkana pane teruhuhe. 33 Arahe au manguli hadua to Yahudi au rahanga Aleksander au mewali pongkana posisalanda, lawi ia au rapopeangka to Yahudi mopahawe lolita i tauna bosa. Ido hai Aleksander moonami tayena mopakandiihe, lawi mampeinao mohowara notona. 34 Agayana, i karaitana tauna bosa kaiana to Yahudi, monganga-nganga liliumohe rojaa kamahaena, rauli: "Toyami Artemis au tapenombai inde i Epesu!" 35 Kamaroana, peisahe napakandii hadua totosae boea. Totosae boea iti mouliangaahe: "Halalu-halalu to Epesu! Bara ara hadua tauna au bara moisa boeanta ide au mokadipura sou penombaa anitu towawine Artemis hai mokampai watu au makuasa au manawo hangko i langi. 36 Bara ara hadua au peisa mosapuaka iti. Ido hai hangangaa mandiike hampai, ineeke naanti kamamuna lalunta. 37 Lawi tauna iti, niantimohe mai, agayana barahe mosilakai sou penombaata ba mopakoi hangana anitunta. 38 Mewali, ane Demetrius hai rangana au hampopobago mampeinao mosalai ba hema-hema, batena rapahawe i tadulako boea. Lawi arami tempo au tepakanoto, hai i tempo iti tadulakonta peisa mampohuda-hudaa kara-karanta nodo au mewali ide. 39 Mewali, halalu, ane ara mani kara-karami, kara-kara iti hangangaa rapohuda-hudaa i poteruhua moula atura topoparenta. 40 Lawi apa au tababehi ide mewulungai mpuu. Peisake rarai topoparenta Roma. Ina rauli mopaarake peewa. Hai ane rarai mpuuke, apami au ina tauli, lawi bara ara pongkana pogombota ide." 41 Karoona mololita, napopesulemohe ope-ope.

Acts 20

1 Karoona posisisala i Epesu, Paulu mogulumohe tauna au mepoinalai i Yesu hai mopakaroho lalunda. Roo indo, mepalakanami hai napaliliumi polumaona lao i tampo Makedonia. 2 I polumaona iti, ia mosondakihe to Sarani, hai mopahaweahe ngkaya lolita bona maroho lalunda. Hangko inditi, lao wori i tampo Akaya, tamponda to Yunani, 3 hai maida inditi talu wulana kamahaena. Liumi talu wulana, napeinao mesawi i kapala tahi mesule lao i tampo Siria. Agayana ara bambari au manguli kaarana tunggaianda to Yahudi mopapate. Ido hai nauli laluna Paulu: "Agina mesulena moliu i tampo Makedonia." Mewali, lao mpuumi i Makedonia. 4 I polumaona iti, ara wori bahangkia rangana au lao sambelahe hai ia. Hanganda, Sopater anana Perus au hangko i Berea, Aristarkus hai Sekundus au hangko i Tesalonika, hai Gayu au hangko i Derbe. Ara wori Timotiu, Tikikus hai Tropimus, ope-opehe to Asia. 5 Mewali, hangko i tampo Makedonia, ihira iti moiyorumohe pane ikami, hai rapegiangkai i kota Troas. 6 Liumi alo mahilenda to Yahudi au rahanga Posusaa Roti au Bara Raragii, mesawi mbulimongkai i kapala tahi mopalehi kota Pilipi. Hopomi lima alona, mohidupa hulengkai hai rangangki i Troas, hai inditi maidangkai haminggu kamahaena. 7 Kaindimi i alo Minggu, mogulumongkai maande sambela hai halalu hampepepoinalaingki i Troas i pokatuinaongki kapatena Pue Yesu. Paulu mepaturo hai mololita duuna mahae wengi, lawi tunggaiana kahalona meangka. 8 Sou poteruhuangki iti mapangka, hai teruhungkai i lincu au i wongko ntepuu. Ngkaya hulo rahuwe. 9 I poteruhuangki iti, ara hadua anantomoane, Eutikus hangana, au mohuda i sungkeke. Sungkeke iti katalu usuna hangko i tampo. Tangana Paulu mololita, maleluemi anantomoane iti hai leta, ido hai manawomi i tampo. Mendaulumohe rangana lao moangka, agayana matemi. 10 Mendaulu worimi Paulu hangko i sou lao mokalapui anantomoane iti, nauli: "Ineekau langa, tuwo pea." 11 Roo indo, mengkahe hulemi Paulu lao i wongko mobise-bise roti, hai maande sambelahe. Mololita mbuli Paulu hawe mabaa, hangko meangkari. 12 Ane anantomoane au manawo inona, tuwomi, ido hai matanahe rangana au moanti lao i souna. 13 Moiyorumongkai mampesawii kapala tahi lao i kota Asos, bona kipohidupaa Paulu inditi. Iti au naatoro ami Paulu, lawi napeinao molumao lao i Asos. 14 Mohidupa mpuumongkai i Asos, hai mesawimi Paulu hihimbela hai ikami lao i kota Mitilene. 15 Hangko inditi, kipaliliumi polumaongki, hai kahalona hawemongkai i tampo au mombehambali hai lewuto Kios. Karombengina hawemongkai i lewuto Samos, hai hangalo hangko indo hawengkai i kota Miletus. 16 Paulu mopakanoto kadangki hampai mehupe i kota Epesu dati gagangkai mahae i propinsi Asia. Ia mampeinao mopaholiga polumaongki, lawi naunde hawe i Yerusale hangko damani hawe alo mahile au rahanga Pentakosta. 17 Hangko i Miletus, Paulu mopakatumi bambari lao i Epesu, bona tadulakonda to Sarani au ara inditi maihe mampohidupaa. 18 Hawemohe i Miletus, Paulu mouliangaahe: "Halalu-halalu, niisa mpuu noumba poantiku hihimbela hai ikamu. Hangko i nguru-nguruna i kahawengku i propinsi Asia duuna ide-ide, 19 mengkaiwoina i lalu pobagongku i olomi. Hai bosa belana moteriana i pampopolumaongku bagona Pue inde. Hai ngkaya wori kapari au kuhumba hangko i tunggaianda to Yahudi au mampeinao mopapatena. 20 Niisa halalu kadangku langa mopahaweakau hinangkana au mobundu i lalu katuwomi. Kupaturokau halalu, maroa tangami teruhu node, maroa i soumi. 21 Kupopainga liliukau, maroakau to Yahudi maroakau au bara to Yahudi, bona menosokau hangko i dosami hai mepoinalaikau i Amputa Pue Yesu. 22 Ide-ide ina laona i Yerusale moula hawana Inao Malelaha iriko. Bara kuisa ba apa au ina mewali i watangku inditi. 23 Agayana ide kuisami: i ope-ope boea au kupolulumoungi, Inao Malelaha mopakanoto batengku ina rahaka hai molambi kapari. 24 Kehapiri nodo, bara mpuu kupaiyoru watangku bona kuparoo bago au napoinalaiana Pue Yesu. Pobagongku ide, mopahawe Ngkora Marasa au mopatongawa kabulana laluna Pue Ala irikita. 25 Mewali, halalu, kusondakikau hangkoya hai kupopaisaamokau kana i poparentana Pue Ala. Agayana manotomi i lalungku, kadangkupi ina niita. 26 Ido hai kupakanotoa amimokau alo ide: ane arakau au molambi rugi, barapi salangku. 27 Lawi barana langa mopahaweakau ope-ope tunggaiana Pue Ala irikita. 28 Maroa-roakau datikau madosa, hai nikadipura maroa ope-ope to Sarani au napoinalaiakau Inao Malelaha. Hangangaa nikadipurahe, nodo hadua toporewu mamporewu dimbana, lawi Anana Pue Ala mate mobayari huku dosanda bona ihira mewali taunana Pue Ala. 29 Kuisa mpuu halalu, ane paduna hangko inde, batena ina hawehe tauna au kadake au mampopeahi-ahi tauna au niporewu iti, nodo serigala mampopeahi-ahihe dimba. 30 Mainga-ingakau lawi ara worihe tauna i olonta au ina mopawuli tauna au mepoinalai i Yesu bona raanti hihimbela hai ihira i rara au mepakanawo. Nikatuinao, halalu, i lalu talu parena, barana mengkaroo mopaturokau hadua-hadua, maroa mabaa maroa kaindi, hai bosa belana molelea owai matangku moteriahikau. 32 Ide-ide, halalu, mekakaemona i Pue Ala bona Ia pea au mokadipurakau. Kuweikau lolita bona mampeulai liliukau Ngkorana Pue au mopakanotoake kabulana laluna Pue Ala irikita. Lawi Pue Ala pea au makuasa mopakaroho lalunta hai moweike pewati au Napasilolonga amimi i tauna au Napatani mewali anaNa au malelaha. 33 Bara kupokaelu anu-anuna tauna ntanina nodo salaka, bulawa ba hampi. 34 Bona niisa halalu, mobagona hai tayengku haduduangku, bona kubuku meholo hinangkana au kiparaluu. 35 I paka-pakana, kupopaitaamokau kanoumbata hangangaa mobago motulungi ranganta au bara rabuku. Nikatuinao liliu lolitana Pue Yesu au manguli: 'Morasimi tauna au mokira pane tauna au motarima.' " 36 Karoona Paulu mololita, molingkudumi hihimbela hai ope-ope rangana au hangko i Epesu, hai mekakaemohe. 37 Moteriamohe ope-ope mokalapui Paulu, rauliangaa: "Maroa-roako i rara." 38 Au mopakasusa ntepuu lalunda, lolitana Paulu au mouli barapi ina raita. Hangko inditi, Paulu raporangai duuna mesawi i kapala tahi.

Acts 21

1 Karoongki mepalakana i tadulakonda to Sarani au hangko i Epesu, kipalehimohe inditi hai mopaliliungkai polumaongki lao i tampo Siria. Mengkahemongkai i kapala tahi lao i lewuto Kos, hai kahalona hawengkai i lewuto Rodos. Hangko inditi, liliumongkai lao i boea Patara. 2 I Patara, mampohidupaangkai hambua kapala tahi au lao i Fenisia i tampo Siria. Mewali, mesawimongkai i kapala tahi iti mopaliliu polumaongki. 3 I tanga polumaongki, moitangkai lewuto Siprus tanda i kabeongki, agayana bara mahae hangko indo, hawemongkai i tampo Siria. Mendaulungkai hangko i kapala tahi i kota Tirus, lawi antiana kapala hangangaa rapopendaulu. 4 Inditi mosondakingkai to Sarani hai maidangkai hihimbela hai ihira haminggu. Anti peninina Inao Malelaha, rangangki i Tirus mampopaingaa Paulu bona inee liliu lao i Yerusale. 5 Agayana nauri nodo, i tempona peangkana kapala tahi, kiulimi batena liliungkai lao i Yerusale. Mewali, ope-ope rangangki hai towawinenda hai ananda mamporangaingkai lao i raoa kota. I wiwi ntahi, molingkudu sambelamongkai hai mekakae. 6 Karoongki mekakae, mombetabemongkai, hai mengkahengkai i lalu kapala tahi. Ihira au maihe meanti mesulemohe i sounda. 7 Hangko i Tirus, liliumongkai hawe i kota Ptolemais. Inditi mosondakingkai halalu hampepepoinalaingki hai kipombetabeahe. Hambengiamongkai hihimbela hai ihira. 8 Kahalona, meangka mbulimongkai lao i kota Kaisarea. Inditi maidangkai i souna Pilipu. Pilipu iti, hadua topoanti Ngkora Marasa, hai ia wori hadua hangko i tauna au pitu au rapilei i Yerusale hangkoya. 9 Ara iba anana towawine au bara mani motambi, ope-opehe mewali nabi to Sarani. 10 Bahangkiami alongki i souna Pilipu, hawemi hadua nabi to Sarani hangko i Yudea, hangana Agabus. 11 Ia maimi mangala pampouna Paulu. Pampouna iti napopohilu bitina hai tayena haduduana. Roo indo, naulimi Agabus iti: "Idemi lolitana Inao Malelaha: ampuna pampou ide ina rahaka to Yahudi i Yerusale. Ia ina rahilu node, hai rahuhuahe tauna au barahe to Yahudi." 12 Kakihadina nodo, ikami hai rangangki i Kaisarea, kiperapi mpuu i Paulu bona inee liliu lao i Yerusale. 13 Agayana nahanaingkai, nauli: "Moapari hai moteriakau? Ineekau mopamalede pea lalungku! Kehapiri ba rahiluna ba rapapate mpuuna anti peulangku i Pue Yesu, masilolonga mpuumona lao i Yerusale." 14 Anti kadana mampokana pekontoki, ido hai barapi kikonto. Kiuli pearai: "Peundeana pea Pue au mewali." 15 Roo indo, mopasilolongaamongkai antiaki pane meangkangkai lao i Yerusale. 16 Bahangkia halalu hampepepoinalaingki hangko i Kaisarea laohe mamporangaingkai duuna hawe i sou paidaangki i Yerusale. Sou paidaangki iti iami souna hadua to Siprus au mahaemi mepoinalai i Yesu, hangana Manason. 17 Kahawengki i Yerusale, halalu hampepepoinalaingki motarima maroangkai hai matana lalunda. 18 Kahalona laomongkai hihimbela hai Paulu mosondaki Yakobu, tadulakonda to Sarani i Yerusale. Ope-ope tadulako ntanina teruhu worihe hihimbela hai Yakobu. 19 Karoongki mombetabe, Paulu motuntuamohe ope-ope au nababehi Pue Ala tangana moanti Ngkora Marasa i tauna au barahe to Yahudi. 20 Karahadina lolitana Paulu, motoyamohe Pue Ala. Hangko inditi, mopahawehe lolita ide i Paulu, rauli: "Halalu, bona nuisa, i sabunami halalunta to Yahudi au mepoinalai i Yesu. Ihira iti, ope-opehe mampeulai mpuu Aturana Musa hangko i lalunda. 21 Mohadi worimohe bambari au mokakabosaiko. Rauli, nupaturohe to Yahudi au mampogaloa tauna au barahe to Yahudi bona barapohe mampeulai Aturana Musa. Rauli, nupaturohe bona ineehe motile ananda hai ineehe mampeulai adanda toiyorunta hangkoya. 22 Mewali noumbami? Lawi batena ina rahadi kahawemu inde. 23 Agina nupeulai paturongki ide: arahe inde iba rangangki au roomi modandi hai mosumpa i Pue Ala. 24 Mewali, hangangaa laoko hihimbela hai ihira i Souna Pue Ala mobabehi ada agama pampobahoi wata, hai hangangaa nubayari holo binata popenombanda bona peisa ragundi weluanda moula dandinda. Ane nodo, ina manoto i ope-ope tauna kadana tou bambari au rahadi mokakabosaiko. Lawi nupeulai wori Aturana Musa. 25 Mewali, itimi paturongki irio, halalu. Agayana i tauna au barahe to Yahudi au mepoinalai i Yesu, roomohe kipakatua sura mopahaweahe pobotusingki, bona ineehe maande paande au rapopenomba i anitu, hai inee worihe maande wahe ba bau au bara mani hampai raingihi wahena, hai bona ineehe mobabehi sala." 26 Paulu mampoinalai mpuu paturonda iti. Ido hai kahalona laomi hihimbela hai rangana au iba mobabehi ada agama pampobahoi wata. Roo indo, mesuami Paulu i lalu Souna Pue Ala mopahawe i tadulako menomba kaimpirana ina hopo alo-alo pampobahoi watanda. Lawi ane hopomi tempo pampobahoi watanda, Paulu hai rangana au iba iti hangangaa mesua i lalu Souna Pue Ala hai moantihe popenombanda hadua-hadua. 27 Ina hopomi pitu alona au rapakanoto, ara bahangkia to Yahudi hangko i propinsi Asia au moita Paulu i Souna Pue Ala. Mohuwekimohe lalunda tauna bosa bona mohakahe Paulu, 28 rauli: "Halalu-halalu to Yahudi! Maimokau. Nidureingkai! Idemi tauna au lao iumba pea mopahawe i ope-ope tauna paturona au mosapuakake ikita to Yahudi, au mosapuaka Aturana Musa hai au mopakedai Souna Pue Ala ide! Nodo wori, ia moanti mai tauna au barahe to Yahudi i lalu Souna Pue Ala, mopakedai sou au malelaha ide." 29 Mololitahe nodo, lawi moitahe Tropimus au mohimada hai Paulu i kota inona. Moula pekirinda, Tropimus au naanti Paulu mesua i lalu Souna Pue Ala. (Tropimus iti, to Epesu, bara to Yahudi.) 30 Hangko inditi, mogewo-gewomohe tauna i humalele Yerusale, hai mokoloromohe tauna bosa lao i Souna Pue Ala. Paulu rahakami hai radii hangko i lalu Souna Pue Ala. Roo indo, baba Souna Pue Ala liliu ragili. 31 Tanganda tauna bosa ina mopapate Paulu, ara wori hadua tauna au lao mopahawe apa au mewali i tadulako surodado to Roma. Ia mouli kaarana posisisala mahile au mewali i humalele kota. 32 Mewali, tadulako surodado iti laomi moanti bahangkia tadulako hai surodadonda, liliuhe monontohi tauna bosa iti. Karaitana tauna bosa kahawenda surodado, liliuhe mengkaroo mowombe Paulu. 33 Unga pearai tadulako surodado iti lao mohaka Paulu hai motudu surodadona motaka tayena rombali hai rante. Roo indo, ia mekune: "Hema tauna ide? Apa au nababehi?" 34 Arahe au mohanai node, ara worihe au mohanai nodo. Anti pogewo-gewonda, mapari kanaisana apa au mewali inona. Ido hai natudumohe surodadona moanti Paulu lao i lalu sounda surodado, bona raparesa inditi. 35 Kahawenda i tuka pengkahea i sounda, rumpu ntepuumohe tauna bosa mampeinao mohepa-hepa Paulu, ido hai surodado iti moangkahe Paulu rakowa. 36 Tauna bosa meula liliuhe, hai monganga-ngangahe, rauli: "Papate peami!" 37 Ina mesuamohe i lalu sounda surodado, nauli Paulu i tadulako surodado: "Ba peisana wongkoya mopahawe irihira hantepo rontepo lolita?" Nauli tadulako surodado iti: "Ba nuisa basa Yunani? 38 Ane nuisa, oyo barako to Masiri au mohuweki lalunda tauna bosa hai moanti iba sabuna topeewa lao i pada wungi." 39 Nahanai Paulu: "Iko ide to Yahudi, hangko i Tarsus, kota au mahile hangana i tampo Kilikia. Kuperapi bona niwei wongkoya tempo mopahawe lolitangku i tauna bosa ide." 40 Mewali, raweimi tempo mololita. Ido hai meangkami Paulu i tuka moona tayena i tauna bosa bona mopakandiihe. Mandiimohe, mepongkami Paulu mololita i lalu basa Yahudi.

Acts 22

1 Nauli Paulu: "Uma-uma, halalu-halalu! Nipehadingina wongkoya, lawi ina kuuliangaakau notongku." 2 Karahadina tauna bosa Paulu mololita i lalu basa Yahudi, mandii mpuumohe. Napaliliumi Paulu lolitana, nauli: 3 "Iko ide to Yahudi. Boea karapoanakangku, Tarsus i tampo Kilikia, agayana hangko anangkoi manina maidana inde i Yerusale. Mosikolana inde, napaguru maroana hadua guru au rabila mpuu, Gamaliel hangana. Ia mopaturo mpuuna ope-ope atura au nawei Musa i toiyorunta hangkoya. Madota mpuuna mampeulai ope-ope aturana Pue Ala, nodo wori ikamu. 4 Hangkoya kupopeahi-ahihe tauna au mampeulai Paturona Yesu. Arahe au kupapate. Ara wori bosa tauna au kuhaka hai au kutarunggu, maroa tobalilo maroa towawine. 5 Tadulako Menomba Mahile hai ope-ope tadulako agama peisa mopakanoto katouna lolitangku ide. Barana modongko, lawi hangkoya ihirami au moweina sura kuasa au mopaliuna lao i halalunta to Yahudi i kota Damsik. Tunggaiaku lao i Damsik, bona mohakana to Sarani au ara inditi, hai kuantihe i Yerusale bona rahuku." 6 "Tanga pualo, i lalu polumaongku iti, hungkumongkai i kota Damsik. Unga pea ara au mewangka hangko i langi au motolelikina. 7 Madungkana i tampo, hai mohadina hambua wotu au manguli: 'Saulu, Saulu, moapa hai nupopeahi-ahiNa?' 8 Kupekune: 'HemaKo Pue?' Nahanaina: 'Ikomi Yesu to Nasare au nupopeahi-ahi.' 9 Rangangku moita worihe au mewangka iti, agayana barahe moisa apa au nauliangaana wotu iti. 10 Roo indo, kuuli: 'Pue, apa au hangangaa kubabehi?' Nahanaina Pue: 'Mearomoko hai liliuko mesua i lalu kota Damsik. Indolou ina rapahaweako ope-ope au natuduako Pue Ala bona nubabehi.' 11 Anti pewangka iti inona, makaindimi petotokingku. Ido hai raninina rangangku hawe i kota Damsik. 12 I Damsik, ara hadua tobalilo, Ananias hangana. Ananias iti, tauna manoto, hai maroho peulana i Aturana Musa. Ia rabila ope-ope to Yahudi au maida i Damsik. 13 Maimi Ananias meangka i holangku, nauli: 'Halalungku Saulu, meita hulemoko!' I tempo iti pea womi, meita mpuumona, hai kuitami Ananias. 14 Roo indo, nauliangaa mbulina: 'Pue Ala au rapenombai toiyorunta hangkoya mopileimoko bona nuisa apa peundeaNa. Napileiko bona nuita Yesu, Hawina Pue Ala au manoto, hai bona nuhadi lolitaNa. 15 Oyomi au ina mewali sabiNa au mopahaweahe ope-ope tauna apa au nuita hai au nuhadimi. 16 Mewali, apa mani au nupegia? Meangkamoko hai laoko rariu. Mekakaemoko i Pue Yesu bona dosamu Naampungi.' " 17 "Mewali, hangko inditi, mesulemona lao i Yerusale, hai tangangku mekakae i Souna Pue Ala, kuita hambua pampetudungia. 18 Kuita Pue Yesu mouliangaana: 'Holigamoko padu hangko i Yerusale, lawi ampu boea Yerusale barahe ina mampoinalai kaKuposabimu.' 19 Kuhanai: 'Pue, hangangaa ina radokona. Lawi tauna inde moisa mpuu babehiangku hangkoya. Moisahe noumba kalaongku i sou penombaa mohaka hai mopapahaihe tauna au mepoinalai Irio. 20 Nodo wori, i tempona sabiMu Setepanu rapapate, ara worina indo hai kupokatana karapapatena; ikomi au mokampai hampinda tauna au mopapate.' 21 Roo indo, Pue mouliangaa mbulina: 'Hangangaa meangkako, lawi Kutuduko lao i tampo au karao, i tauna au barahe to Yahudi.' " 22 Mandiimohe tauna bosa mampehadingi Paulu mololita. Agayana kanaulina ina lao i tauna au barahe to Yahudi, monganga-ngangamohe mopakoi Paulu, rauli masisimbuku: "Papate peami! Barapi hintoto tuwo!" 23 I pepakoinda iti, motendemohe badunda hai mohawukahe awu anti kamasodonda. 24 Ido hai tadulako surodado iti motudumi surodadona moanti Paulu mesua i sounda surodado, bona rapapahai hai raparesa bona raisa pongkana apa au rakahihia to Yahudi. 25 Hawemohe inditi, Paulu ratakami i arii bona rapapahai. Ido hai ia mololita i hadua tadulako surodado au ara i holana, nauli: "Peisa pae hadua to Roma rapapahai ane bara mani raparesa hai rabotusi kara-karana?" 26 Kanahadina tadulako iti lolitana, laomi i toiwongkona, nauli: "Tua, moapari hai nutudungkai mopapahai tauna iti? Lawi tauna iti to Roma!" 27 Roo indo, tadulako surodado iti lao i Paulu, napekune: "Nuuliangaana, ba tou mpuu to Romako?" Nahanai Paulu: "Tou mpuu." 28 Nauli tadulako surodado iti: "Masuli kakubayarina i topoparenta, bona mewalina to Roma." Nahanai Paulu: "Agayana iko ide, mewalina to Roma hangko i karapoanakangku." 29 Roo indo, surodado au ina moparesa Paulu mousulimohe, hai langa worimi tadulako surodado iti. Lawi iami au motudu tauna motaka Paulu, agayana i tempo iti bara naisa katoRomana. 30 Tadulako surodado iti mampeinao moisa ba apa mpuu salana Paulu pane rasalai to Yahudi. Ido hai kahalona, ia mokakiohe ope-ope kapala-kapala tadulako menomba hai tadulako agama Yahudi au ntanina bona teruhuhe. Roo indo, Paulu rakabahami hangko i tarunggu hai raanti lao rapombelindoa.

Acts 23

1 Kahawena Paulu i poteruhuanda, ia mototokihe ope-ope tadulako iti, nauliangaahe: "Halalungku! Duuna ide-ide, mengkoruna i Pue Ala moula kabulana lalungku." 2 Tangana Paulu mololita nodo, Tadulako Menomba Mahile Ananias motuduhe tauna au i holana Paulu mohapa humena. 3 Mehana Paulu i Tadulako Menomba Mahile, nauli: "Pue Ala ina mohapa woriko, oyo au maroa i raoa peako! Hangangaa nubotusi kara-karangku moula Aturana Musa, agayana oyo haduduamu au moliungi ntepuu Aturana Musa, lawi nutuduhe tauna mohapana!" 4 Hangko inditi, ara hadua tauna i holana Paulu au mouliangaa: "Bai mpuuko mampohowara nodo i Tadulako Menomba Mahile au mobago i Souna Pue Ala!" 5 Nahanai Paulu: "Oo, bara wokoya kuisa kaiana Tadulako Menomba Mahile. Ara mpuu woa au teuki i lalu Sura Malelaha node: 'Ineeko mopakoi tadulakomu.' " 6 Naisa Paulu, i olonda tadulako iti, arahe au mampeulai pepaturonda to Saduki, ara worihe au mampeulai pepaturonda to Parisi. Ido hai ia mololita i ope-ope tauna, nauli masisimbuku: "Halalu! Iko ide to Parisina, hai pemuleana worina to Parisi. Idemi pongkana rapohuda-hudaana inde, lawi kupoinalai, tauna au mate, batena tuwo hule." 7 Karahadina to Parisi hai to Saduki lolitana iti, mombehanaimohe hai barapohe hintuwu. 8 Pombehanainda iti, lawi to Saduki mosapuaka katuwonda hule tauna au mate, hai barahe mampoinalai kaarana malaeka, hai bara worihe mampoinalai kaarana inao. Agayana to Parisi, batenda mampoinalai ope-ope iti. 9 Kahopoana, rumihi pombehanainda. Ara bahangkia guru agama au hihimbela hai to Parisi au meangkahe hai mehanaihe, rauli: "Moula polambiaki, bara ara salana tauna iti. Ara pae malaeka ba tomate au mololita iria." 10 Hangko inditi, kahile-hileami pombehanainda, alana tadulako surodado iti mampokalanga Paulu ina rapombehepa-hepai. Ido hai natudumohe surodadona lao mangala Paulu raanti hule i sounda surodado. 11 Kaindi i karombengina Paulu i sounda surodado iti, unga pea Pue Yesu meangka i holana Paulu, Nauli: "Pakaroho lalumu. KuposabimoKo inde i Yerusale, hai batena ina kuposabi woriKo i kota Roma." 12 Kahalona, bahangkia to Yahudi mogombohe. I pogombonda, modandimohe hai mosumpahe, rauli kadanda hampai maande ba maenu ane Paulu bara mani rapapate. 13 Kabosanda au mogombo iti, iba pulonda labi. 14 Mewali, laomohe au mosumpa iti i kapala-kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi, rauli: "Modandi hai mosumpangkai, barangkai hampai maande apa-apa ane bara mani kipapate Paulu. 15 Mewali, kiperapi i uma-uma hai tadulako-tadulako i Pogombo Mahile Agama bona nipakatu sura lao i tadulako surodado to Roma merapi bona Paulu raanti hule molindokau hai raparesa mbuli kara-karana. Agayana ina masilolongangkai mopapate i tanga rara." 16 Pinoanana Paulu mohadi tunggaianda iti. Ido hai nagagumi lao i sounda surodado mopahawe tunggaianda i Paulu. 17 Roo indo, Paulu mokakiomi hadua tadulako surodado, nauliangaa: "Nuporangai anangkoi ide lao i tadulakomi. Ara au ina napahawe." 18 Surodado iti mamporanga mpuumi lao i tadulakona, nauli: "Tua, Paulu, au ratarunggu inde, merapi bona kuanti anangkoi ide irikita. Ara au ina napahaweake." 19 Mewali, tadulako surodado iti mokingkimi tayena anangkoi iti, hai naanti lao i raoa, napekune: "Apa au ina nuuliangaana, anangku?" 20 Nahanai anangkoi iti: "Tua, arahe to Yahudi au mogombo. Tunggaianda, ina mamperapi irio bona kahalo pinoumangku raanti i lindonda tadulakonda to Yahudi, rauli bona raparesa mbuli kara-karana. 21 Inee nupeulai pamperapinda, lawi arahe tauna au iba pulona labi au mentabungi i rara moawunga. Modandi hai mosumpamohe bona barahe hampai maande ba maenu ane bara manihe mopapate pinoumangku. Masilolongamohe, mampegia pearaihe hurungina lolitanda hangko irio, Tua." 22 Nauli tadulako surodado iti: "Inee nupololita i hema-hema kanuwungkehinami tunggaianda iti." Roo indo, natudumi mesule. 23 Roo indo, tadulako surodado iti mokakio rodua tadulako au i woi lantina, nauliangaahe: "Pasilolonga rongatu surodado biasa, hai pitu pulona surodado au modara, hai rongatu surodado au metawala. Deade kaindi tinti hahio, meangkamokau ope-ope lao i Kaisarea. 24 Nipasilolonga wori dara au peisa napesawii Paulu, hai nianti lao i Gubernur Feliks bona dati marugi i rara." 25 Roo indo, naukimi tadulako surodado iti hambua sura lao i Gubernur, node wotuna: 26 "Gubernur Feliks au rabila. Ngkaya tabea hangko iriko, Klaudius Lisias. 27 Ara hadua tauna au rahaka to Yahudi hai ina rapapate. Agayana kuhadi tauna iti to Roma. Ido hai laomona hihimbela hai surodadongku, kiala hoholiga hangko i olonda. 28 Anti kakupeinaona moisa apa au rasalaia, ido hai kuanti lao i lindonda tadulakonda to Yahudi. 29 Raparesami, agayana bara ara salana au ralambi bona rapapate ba ratarunggu. Rasalai pea moula ada agamanda. 30 Roo indo, kuhadi kaarana tunggaianda to Yahudi au kadake iria. Ido hai kupopeanti irikita, Tua Gubernur. Hai kuuliangaahe iwalina inde, hangangaa laohe mosalai i lindomu." 31 Karoona sura iti nauki, surodado iti lao mpuumohe moula hawana toiwongkonda. Kaindi iti, Paulu raantimi lao i kota Antipatris. 32 Kahalona madondo, surodado au molumao pea, mesulemohe lao i sounda surodado. Surodado au modara moantimohe Paulu liliu lao i Kaisarea. 33 Kahawenda i Kaisarea, sura iti raweimi i Gubernur, hai Paulu wori rahuhu i kuasana Gubernur. 34 Karoona Gubernur mobasa sura iti, napekunemi i Paulu katoapana. Kanaisana Gubernur Paulu hangko i tampo Kilikia, 35 nauli: "Ane nodo, ina kuparesa mpuu kara-karamu ane hawehe iwalimu." Roo indo, natudumi surodadona mokampai Paulu i lalu sou mahile au naaro Datu Herode hangkoya.

Acts 24

1 Lima alona roo indo, Tadulako Menomba Mahile Ananias hai bahangkia tadulakonda to Yahudi lao i Kaisarea hihimbela hai hadua tauna au mapande mololita, hangana Tertulus. Kahawenda inditi, laomohe i lindona Gubernur Feliks mopahawe pesalainda. 2 Gubernur Feliks motudumi tauna moanti Paulu i lindona, hai Tertulus rawei tempo mololita. Tertulus mepongka mopahawe pesalainda i Paulu, nauli: "Umangki Gubernur Feliks au kibila! Ikami, taunamu au bosa, tuwongkai hangko i kamaroana poparentamu Gubernur. Anti kamapandemu moparenta, maroa katuwongki i humalele tampoki ide. 3 Ope-ope ide kiwoli mpuu i tanoanangki, hai barangkai oha-oha mouli ngkaya kamaroana i Tua Gubernur. 4 Agayana, bona datingkai ngkaya motende mbero tempomu, kiperapi ahi hangko i Tua bona nupehadingi wongkoya lolitangku au sosoe ide. 5 Paulu ide mampopeahi-ahi ope-ope boea. Iumba pea, ia mohuweki lalunda to Yahudi moewa topoparenta. Hai ia idemi hadua tadulakonda tauna au mampeulai paturona Yesu to Nasare. 6 Apa mani, ia mampeinao mopakedai Souna Pue Ala. Ido hai kihakami. (Ara tunggaiaki hangkoya mampohuda-hudaa kara-karana moula atura agamangki. 7 Agayana tadulako surodado Lisias moala hoholiga hangko i tayengki. 8 Hai ia motudu bona hema au mampeinao mosalai hangangaa mai i Uma Gubernur.) Mewali, ane nuparesa deade, ina nuhadi mpuu hangko i humena katouna ope-ope lolitangki ide." 9 Ope-ope to Yahudi au ara inditi, meula worihe mosalai Paulu hai mampokana lolitana Tertulus iti. 10 Roo indo, Gubernur moonami tayena bona Paulu mololita. Mololitami Paulu, nauli: "Matana mpuuna, lawi raweina tempo mopahawe notongku i lindona Tua Gubernur. Lawi kuisa, i parenami kamahaena Gubernur mewali topobotusi i tampoki. 11 Agina nuparesa lolitangku ide: hampulo pea hai rongalo au liu, laona i Yerusale menomba i Souna Pue Ala. 12 Barana hambela ralambi mombehanai ba mohuweki lalunda tauna bosa i Souna Pue Ala ba i sou penombaa, ba iumba pea i lalu kota. 13 Bara wori ara hadua tauna au peisa mopatongawa katouna popahawenda inona au rasalaiana. 14 Agayana idemi au kupangaku i Tua: mampeulaina Paturona Pue Yesu au rasapuaka iwalingku. Moula paturo iti, menombana i Pue Ala au rapenombai toiyorungki hangkoya, hai batena kupoinalai ope-ope au teuki i lalu Aturana Musa hai Sura Nabi-Nabi. 15 Peharungangku i Pue Ala batena himbela hai peharunganda iwalingku ide: kupoinalai kaina arana tempo au napakanoto Pue Ala mopatuwo hule ope-ope tomate, maroa au manoto babehianda, maroa au kadake babehianda. 16 Ido hai mobabehi liliuna apa au maroa, bona kuisa i lalungku kadana ara apa-apa au peisa raraiana, maroa i peitana Pue Ala, maroa i peitana manusia. 17 Bahangkia parena, barana lao i Yerusale. Roo indo, lao hulena bona moantina doi petulungi i halalungku to Yahudi hai moantina popenombaku i Pue Ala. 18 Tangangku moanti popenombaku iti, bahangkia to Yahudi molambina i Souna Pue Ala. I tempo iti, roomona mobabehi ada pampobahoi wata moula ada agamangki. Bara bosa tauna au hihimbela hai iko, hai bara wori ara au mogewo-gewo. 19 Agayana arahe inditi bahangkia to Yahudi hangko i propinsi Asia. Katouana, keihira au hangangaa mai mosalaina i Tua Gubernur, ane ara mpuu salangku irihira. 20 Agayana ihira bara ara inde. Mewali, agina iwalingku au ara inde mouli ide-ide apa kakadakengku au ralambi i karaparesangku hangkoya i lindona tadulako agama i Yerusale. 21 Batena pea lolitangku ide au rasalaiana hangkoya, kuuli masisimbuku i lindonda: 'Iko ide raparesa, lawi kupoinalai tauna au mate batena tuwo hule.' " 22 Gubernur Feliks moisa mpuu apa au rapoinalai to Sarani kana i Yesu. Ido hai nauli: "Hampai indemi hampai pohuda-hudaanta. Kubotusi rai kara-kara ide, ane hawe tadulako surodado Lisias." 23 Roo indo, napohawaami tadulakonda surodado mokampai Paulu. Agayana nauri rakampai, bara nodo tauna au ratarunggu. Lawi ia peisa molulumao, hai rangana rapaliu mowei apa au naparaluu. 24 Bahangkia alona hangko inditi, hawe worimi Gubernur Feliks hai towawinena, hangana Drusila. Drusila iti to Yahudi. Feliks motudumi surodadona moanti Paulu i lindonda, bona mampehadingihe Paulu mopahawe kana i pepoinalaina i Kerisitu Yesu. 25 Paulu mololita i Feliks node: ikita hangangaa manoto babehianta, hai hangangaa tabuku mokuasai peundeana lalunta, lawi ina hawe Alo Pehukuna Pue Ala. Kanahadina Feliks lolita iti, langami, pane nauli: "Nodomi hampai! Laomoko! Kukakio peako deade, ane ara katepakangku." 26 Katouana, naharunga Feliks kaina naweina Paulu doi bona rakabaha. Ido hai Paulu doko rakakio mololita hai ia. 27 Anti kanapeinaona Feliks mangala lalunda to Yahudi, ido hai Paulu napogiangaa ratarunggu liliu. Liumi rompare, Feliks napahurumi Perkius Festus mewali gubernur.

Acts 25

1 Talumi alona moparenta i propinsi iti, Festus padu hangko i kota Kaisarea lao i Yerusale. 2 Kahawena inditi, kapala-kapala tadulako menomba hai tadulakonda to Yahudi laomohe i Festus mopahawe pesalainda i Paulu. 3 Merapihe i Festus bona i kamaroana laluna natudu tauna moanti Paulu lao i Yerusale. Agayana akalanda pea bona Paulu rapapate i tanga rara. 4 Agayana nahanai Festus: "Paulu hangangaa ratarunggu i Kaisarea hai iko hoholiga lao hule inditi. 5 Aginami tadulakomi lao hihimbela hai iko i Kaisarea, bona kupehadingi lolitami, ane ara mpuu babehiana au masala." 6 Festus maida haminggu labi i Yerusale, hangko mesuleri lao i Kaisarea. Kahalona, ia mogulumohe ope-ope tadulako, hai napohawaahe bona Paulu raanti mai i poteruhuanda. 7 Kahawena Paulu inditi, aramohe to Yahudi au hangko i Yerusale au meangka motoleliki Paulu, hai mosalai. Ngkaya pakana kanawoa au kadake au rapahawea, agayana katouna popahawenda iti bara peisa rapakanoto. 8 Roo indo, Paulu mopahawemi notona, nauli: "Bara mani ara sala au kubabehi! Barana moliungi aturanda to Yahudi ba mopakedai Souna Pue Ala ba moewa Datu Mahile Kaisar i Roma!" 9 Anti kanapeinaona Festus moala lalunda to Yahudi, ido hai ia manguli i Paulu: "Ba nuunde lao i Yerusale, bona kara-karamu kupohuda-hudaa indolou?" 10 Nahanai Paulu: "Ide-ide, meangkana i lindona sarungkorona Kaisar, datu to Roma. Hai batena topoparenta to Roma au hintoto mobotusi kara-karangku. Nuisa mpuu, Tua Gubernur, kadana ara salangku i to Yahudi. 11 Ane tou mpuu ara salangku au hintotona rahukua mate, agingku rapapate. Agayana ane bara tou popahawenda to Yahudi, bara ara hadua tauna au peisa mohuhuna i lalu tayenda. Hangangaa kupahawe kara-karangku i Kaisar!" 12 Kanahadina Festus lolitana, mololitami i hangka tadulakona. Roo indo, mouliangaa Paulu: "Anti pamperapimu mopahawe kara-karamu i pobotusia Kaisar, batena ina lao mpuuko i kota Roma molindo Kaisar." 13 Bara mahae hangko inditi, Datu Agripa hai Bernike lao i kota Kaisarea mopahawe tabeana i Festus anti karaangkana mewali gubernur. 14 Bahangkiami alonda i Kaisarea, Festus mopahawe kara-karana Paulu i Datu Agripa, nauli: "Ara inde hadua tauna au ratarunggu i tempona poparentana Feliks. 15 I tempoku ara i Yerusale, kapala-kapala tadulako menomba hai totosaenda to Yahudi mopahaweana perainda i tauna ide, hai merapihe bona Paulu kuhuku. 16 Kuhanaihe: moula aturanda to Roma, tauna au rasalai bara peisa unga pea rahuhu i iwalina. Ia hangangaa rapohuda-hudaa mombelindo hai iwalina, hai hangangaa rawei tempo mopahawe notona. 17 Hangko inditi, bahangkia tadulakonda to Yahudi maihe hihimbela hai iko hangko i Yerusale. Kahawengki inde, bara kupegia mahae. Kahalona, kupohawaahe tauna moanti mai Paulu bona kupohuda-hudaa kara-karana. 18 Ope-ope topesalai iti ara worihe i lindoku bona mopahawehe salana. Kupehangu ara babehiana au kadake mpuu au rasalaia. Agayana au rasalaia iti, bara nodo. 19 Au kulambi, posisisalana pea polambianda i agamanda. Mampombehanaingihe hadua tauna au rahanga Yesu. Yesu iti mate, agayana nauli Paulu, tuwo hule. 20 Mewali, wulina mobotusi kara-karana iti. Ido hai kupekune i Paulu, kuuliangaa: 'Ba nuunde lao i Yerusale, bona kara-karamu rapohuda-hudaa inditi?' 21 Agayana naperapi bona kara-karana rapahawe i Datu Mahile Kaisar. Hai naperapi wori bona rakampai duuna hawe i lindona Kaisar. Ido hai kutudumi bona Paulu ratarunggu liliu duuna ara hawangku motudu tauna moanti lao i Kaisar." 22 Hangko inditi, Datu Agripa mouliangaa Festus: "Kupeinao wori mohadi lolitana." Nauli Festus: "Kahalo rai, ina nuhadi pololitana." 23 Kahalona, hawe mpuumohe Datu Agripa hai Bernike, rapombelambia hai ngkaya pakana pebila. Mesuamohe i lalu sou poteruhua hihimbela hai tadulako surodado hai totosae i kota. Festus mampohawaamohe tauna bona Paulu raanti mai molindohe. 24 Hangko inditi, Festus mololita, nauli: "Datu Agripa, uma-uma hai ope-ope au teruhu inde! Tauna ide rasalai ope-ope to Yahudi, maroa i Yerusale, maroa au inde. Monganga-ngangahe merapi iriko bona tauna ide rahuku mate. 25 Nauri nodo, bara ara salana au kuhumba au hintoto rapapatea. Agayana Paulu merapi mpuu bona kara-karana rapahawe i Kaisar i kota Roma, ido hai kupakanotomi bona rapakatu i Datu Mahile Kaisar. 26 Agayana bara mani ara kanotoana apa au ina kuuki i lalu surangku lao i Kaisar. Mewali, ido hai kuanti mai i lindomi, pelumbunami i Tua Datu Agripa au kubila. Tunggaiaku, bona karoona poparesa ide, arami au peisa kuuki. 27 Lawi polambiaku, bara hintoto moanti tauna lao i pobotusia Kaisar ane bara rapakanoto apa au rasalaia."

Acts 26

1 Roo indo, nauli Agripa i Paulu: "Ide-ide raweimoko tempo mouli notomu." Paulu moonami tayena, hai mepongkami mopahawe notona, nauli: 2 "Datu Agripa au kubila! Iyoru kuuli, morasi mpuuna, lawi peisana mouli notongku i lindona Datu, mohanai ope-ope lolitanda to Yahudi iriko. 3 Apa mani lawi Datu moisa mpuu adanda to Yahudi hai paturo au rapombehanaingi. Ido hai merapina wongkoya bona sabarako mampehadingi notongku. 4 Ope-ope to Yahudi moisa lolitakana katuwongku mepongka hangko i nguru-nguruna, maroa i tempoku kokoi mani i tampoku haduduangku, ba i tempoku maida i olonda halalungku i Yerusale. 5 Mahaemi to Yahudi moisa babehiangku. Ane raunde, peisahe mopatuntu lolitakana katuwongku. Iko ide tuwona moula paturonda to Parisi au rumihi poulanda ope-ope ada agamanda to Yahudi. 6 Ido hai raparesana inde, anti peharungangku i dandina Pue Ala i toiyorunta hangkoya. 7 Dandina iti rapoinalai wori ope-ope halalunta to Yahudi i hampulo hai rontina au menomba liliuhe i Pue Ala. Datu au kubila, hangko i peharungangku iti, ido hai rasalaina to Yahudi. 8 Hai ikamu halalungku to Yahudi, moapari pane bara nipoinalai kamakuasana Pue Ala mopatuwo hule tomate? 9 Hangkoya wori, tunggaiaku moewa liliu ope-ope tauna au meula i Yesu to Nasare. 10 Hai kuewa mpuuhe i Yerusale. I tempo iti, kulambimi sura kuasa hangko i kapala-kapala tadulako menomba, hai kutarunggu bosa to Sarani. Kuunde wori ane rahukuhe mate. 11 Bosa belana kupopeahi-ahihe i lalu sou penombaanda, hai kupari-parihe mosapuaka pepoinalainda i Yesu. Masodo mpuuna moitahe. Ido hai laona i boea-boeana au karao mampopeahi-ahihe." 12 Napaliliumi Paulu mouli notona, nauli: "Datu au kubila, itimi tunggaiaku lao i kota Damsik, lawi ratuduna hai raweina kuasa hangko i kapala-kapala tadulako menomba. 13 Laona i Damsik, agayana pualomi i tanga rara, unga pea kuita pewangka hangko i langi au rumihi pane pewangka alo. Pewangka iti motolelikingkai. 14 Madungkamongkai ope-ope hai kuhadimi hambua wotu au mololita iriko i lalu basa Yahudi, Nauliangaana: 'Saulu, Saulu, moapa hai nupopeahi-ahiNa? Mapari mpuu lalumu, lawi nuewa liliu peniniNgku.' 15 Kupekune: 'Ba hemaKo Pue?' Nahanaina: 'Ikomi Yesu, au nupopeahi-ahi! 16 Meangkamoko! Kupatongawaako wataNgku, lawi ara tunggaiaKu irio: Kupileimoko mewali topobagoNgku hai sabiNgku. Oyo hangangaa mopahawe i tauna ntanina apa au nuitami i alo ide hai apa au Kupopaitaako i alo-alo au ina mai. 17 Ina Kukabahako hangko i kuasanda to Yahudi hai hangko i kuasanda tauna au barahe to Yahudi. Kutudumoko lao moanti NgkoraKu irihira. 18 Kutuduko lao mobungkahi matanda bona mepoinalaihe. Nuninihe hangko i adanda au makaindi lao i kamabaana bona tekabahahe hangko i kuasana Datu Tokadake hai nakuasaihe Pue Ala. Kutuduko lao bona dosanda ina naampungi Pue Ala anti pepoinalainda Iriko, hai bona mewalihe taunana Pue Ala.' " 19 "Datu Agripa au kubila, idomi hai kupari-pari mampeulai apa au nauliangaana Pue i lalu pampetudungiaNa iriko. 20 Ido hai kupahawe i ope-ope tauna, hangangaa menosohe hangko i dosanda hai mengkoruhe i Pue Ala, hai hangangaa mobabehihe apa au maroa bona tongawa penosonda. Nguru-nguruna bambari iti kupahawe i kota Damsik, roo indo i Yerusale hai i humalele tampo Yudea, hai i tauna ntanina au barahe to Yahudi. 21 Ido hai rahakana to Yahudi i Souna Pue Ala. Rapeinao mopapatena, 22 agayana nauri nodo, duuna ide-ide, Pue Ala mokampaina. Hai peisa manina meangka inde mampololita kana i posabikingku Pue Yesu i ope-ope tauna, maroa i tauna au mapangka lantina, maroa i tauna biasa. Apa au kuuli ide, batena himbela hai apa au rapahawe amimi Musa hai nabi-nabi hangkoya 23 au manguli: Datu Topehompo hangangaa rapopeahi-ahi hai rapapate, hai Iami au nguru-nguruna tuwo hule hangko i kapate. Hai hangko indo, Ia moanti Ngkora Marasa i ope-ope tauna, maroa to Yahudi maroa au barahe to Yahudi." 24 Tangana mani Paulu mopahawe notona, Festus mongangami, nauli: "Magilako Paulu! Kapandemu iti au moantiko magila." 25 Nahanai Paulu: "Barana wongkoya magila, O Gubernur au kubila. Tou mpuu lolitangku ide, hai manoto mpuu pekiringku. 26 Datu Agripa moisa wori pewalina au kuuli inona. Ido hai barana langa mololita nodo i lindona. Kupekiri bara ara au bara mani nahadi Datu Agripa, lawi ope-ope au mewali hangkoya iti bara tewuniangi. 27 Datu Agripa au kubila! Ba nupoinalai apa au rauli nabi-nabi hangkoya? Kuisa nupoinalai!" 28 Nahanai Datu Agripa i Paulu: "Ba nupehangu pae ane kupehadingi apa au nupahawe iti, hampalai pea ina mewalina to Sarani?" 29 Nahanai Paulu: "I tempo au hampalai ba i tempo au mahae, mekakaena i Pue Ala bona Datu hai ope-ope tauna au mampehadingi lolitangku alo ide ina mewali nodo iko. Kuperapi pea bona inee nulambi popetaka nodo au kuhumba i lalu tarunggu ide." 30 Kahopoana, meangkamohe Datu Agripa, Gubernur Festus, hai Bernike hihimbela hai ranganda, hai padumohe hangko i sou poteruhua. 31 Hawemohe i raoa, mololitahe, rauli: "Tauna iti, bara woya ara salana au hintoto rapapatea ba ratarunggua." 32 Roo indo, Datu Agripa mouliangaa Festus: "Katouana, peisami rakabaha, ane kebara mohawira kara-karana i Kaisar."

Acts 27

1 Roo indo, rapakanatomi hangangaa meangkangkai mesawi i kapala tahi lao i tampo Italia. Paulu hai bahangkia tauna ntanina au ratarunggu rahuhumi i Yulius, tadulakonda surodado to Roma au rapatoka peahe i pobagona Kaisar. 2 Kapala tahi au kipesawii iami hambua kapala tahi mahile hangko i boea Adramitium au masilolonga lao monontohi boea-boea au i wiwi ntahi i propinsi Asia. Hadua rangangki au meula i polumaongki iami Aristarkus, au hangko i kota Tesalonika i tampo Makedonia. 3 Meangka mpuumongkai. Hai kahalona, mehupemongkai i kota Sidon. Maroa mpuu laluna Yulius i Paulu, ido hai Paulu nawei katepaka mosondaki rangana i lalu kota, bona apa au naparaluu peisa rawei. 4 Hangko inditi, kipaliliumi polumaongki. Anti pewuina himburu moewa polumaona kapala tahingki, ido hai menana peangkai i lewuto Siprus tanda i pembetoa alo datingkai narumpa ntepuu himburu. 5 Roo indo, mowetamongkai tahi au molindo tampo Kilikia hai Pampilia, duuna hawengkai i kota Mira i tampo Likia. 6 I Mira, tadulakonda surodado molambi hambua kapala tahi hangko i kota Aleksandria au monontohi tampo Italia. Ido hai napopelimbangkai i kapala tahi iti. 7 I lalu bahangkia alona, maole mpuu polumaona kapala tahi, hai kebarangkai hawe i kota Nidus. Anti pewuina himburu hangko i lindoki mai, bara kipaliliu polumaongki nodo au ratunggai nguru-nguruna. Ido hai kapala tahingki menana peami i lewuto Kreta moliu i wuntu Salmone, bona datingkai narumpa ntepuu himburu. 8 Mapari ntepuu i tempoki menana i lewuto Kreta iti. Kahopoana, hawemongkai i pehupea kapala tahi au rahanga Pehupea Maroa, au hungku i boea Lasea. 9 Anti kangkayana tempo au kipake i polumaongki, liumi alo mahile popuasaanda to Yahudi, hai ina hawe tempo makuli. Biasana i tempo iti, ope-ope kapala tahi mengkaroo lawi barapi maroa polumaonda i tahi. Ido hai Paulu mampopaingaahe, nauli: 10 "Halalu, moula polambiaku, ina marugi mpuuke ane tapaliliu polumaonta. Ina ngkaya karugianta. Bara pea kapala tahi hai antiata au marugi, agayana inaonta wori ina matanta." 11 Agayana tadulako surodado iti bara mampoinalai lolitana Paulu, lawi rumihi pampoinalaina lolitanda topoguli hai tadulakona kapala tahi. 12 Mewali, anti kadana maroa pehupea iti i tempo makuli, ido hai bosa tauna merapi bona pehupea iti kipalehi pea, hai kipetandaka lao bona hawengkai i boea Feniks. Tunggaianda bona mampegiangkai kaliuna tempo makuli inditi. Feniks iti iami pehupea kapala tahi i Kreta au maroa rapehupei i tempo makuli, lawi terero haodi hangko i himburu. 13 I tempo iti, maroa pewuina himburu hangko i selatan. Mewali, moula polambianda topobago i kapala tahingki, peisangkai mopaliliu polumaongki. Ido hai besi popotahana kapala tahi iti raoremi, hai kapalangki molumao menana liliu i lewuto Kreta. 14 Agayana, bara mani mahae hangko indo, hawemi himburu mahile hangko i lore. Himburu iti, rumihi pewuina hangko i mata alo, ido hai rahanga Himburu Mata Alo. 15 Anti kadana nabuku kapala tahi molindo himburu, ido hai rauli topobago bona rapogiangaa nawui himburu. 16 Bara mahae hangko indo, kapalangki nawuimi himburu i tanda selatan lewuto au kokoi au rahanga Kauda. I poliungki lewuto iti, tererongkai haodi hangko i himburu. I tempo iti, kipari-parimi modii hambua duanga au kokoi au biasana radii i taleu kapala tahi, au rahanga sekoci. 17 Duanga au kokoi iti, kiangkami i wongko kapala tahi hai kitaka maroho-roho bona dati matanta. Roo indo, kapala tahingki rataka hai koloro bona maroho. Langamohe topobago i kapala tahi lawi rapekiri ina morumpangkai wungi i kahehea owai au hungku i tampo Libia. Ido hai hombana rapopendaulumi hai kapalangki rapogiangaami nawui himburu. 18 Anti kanarumpaki uda hai angi, ido hai kahalona mepongkamohe motende antiana kapala i lalu tahi, bona mangaa pea kapala. 19 Nodo mbuli kahalona, parewa kapala ratendemi i lalu tahi. 20 Bahangkia alona, barangkai moita lenggena alo ba betue, hai bara ara katebaliana uda. Mewali masusami lalungki, hai kipehangu hangangaa molambingkai rugi. 21 Anti kangkayana bagonda topobago i kapala tahi, barahe tepaka maande. Hangko inditi, meangkami Paulu i olonda, nauliangaahe: "Halalu-halalu, ane kenipoinalai lolitangku hangkoya bona ineeke padu hangko i Kreta, kebarake marugi node. 22 Agayana ide-ide kuuliangaakau, nipakaroho lalumi! Barake ara hadua au ina mate. Batena kapala tahi ide au ina marugi. 23 Lawi inona kaindi, Pue Ala au kupenombai hai au mokadipurana, Ia motudumi malaekaNa bona hawe iriko. 24 Nauli malaeka iti node: 'Paulu, ineeko langa. Lawi batemu ina lao molindo Datu Mahile Kaisar. Hai anti kamaahina Pue Ala irio, ope-ope tauna i lalu kapala tahimu ina tehore worihe.' 25 Idomi hai hangangaa nipakaroho lalumi. Lawi kupoinalai mpuu pewalina apa au Nauliangaana Pue Ala. 26 Kehapiri magero kapala tahi ide, ina tehore peake ope-ope i hambua lewuto." 27 Handami hampulo hai iba alona, kapalangki nawui liliu himburu mahile i tahi Adria. Laentanga wengimi, topobagona kapalangki mohadimohe balumba au morumpa lorena. Raisa kadanapi karao lorena. 28 Ido hai hambua watu popehoka raulumi i tahi bona raisa kakaladuna. Kakaladuna iti, kira-kira rompulo dupana. Roo indo, raulu mbulimi alana toa, hampulo pea hai lima dupana kakaladuna. 29 Langamohe topobagona kapalangki lawi rapehangu ina morumpangkai watu rangka. Ido hai iba mbuana besi raulu i lalu owai i taleu, bona tetaha kapalangki. Kiunde mpuu bona holiga mabaa. 30 Hangko inditi, topobagohe i kapalangki mampeinaohe melangka ngkandii hangko i kapala. Laomohe nodo ina motoe besi au mantimi i lindo kapala. Katouana, mampopendaulurihe duanga au kokoi i tahi. 31 Agayana Paulu moita apa au rababehi iti, ido hai mouliangaahe tadulako hai surodadona: "Ane topobago iti mopalehi kapala tahingki ide, bara mpuukau ina tuwo!" 32 Mewali surodado iti mobotukimi popetoeana duanganda au kokoi, alana duanga iti manawo i tahi hai mailimi. 33 Ina mesupami alo, Paulu mouliangaahe: "Hangangaa maandekau ope-ope! Hampulomi hai iba alona, nipegia pea apa au ina mewali. Bara manikau tepaka maande. 34 Mewali, ido hai kuuliangaakau, hangangaa maandekau hampai, bona marohokau. Lawi bara mpuukau ina moapa-apa." 35 Karoona Paulu mololita nodo, naalami paande, hai mekakae i Pue Ala i lindonda ope-ope tauna. Paande iti nakira-kiraahe, hai ia haduduana mepongkami maande. 36 Karahadina tauna iti lolitana, maroho hulemi lalunda, pane maande worihe. 37 Ope-ope tauna au ara i kapala tahi iti, kabosanda rongatu pitu pulona hai ini. 38 Mabuhumohe maande, liliuhe motende antianda nodo gandum i lalu tahi. Tunggaianda, bona mangaa haodi kapala tahingki. 39 Mabaami, topobagona kapala tahi moitamohe lorena, agayana bara raisa hangana tampo iti. Moita worimohe tahi au natoleliki tampo, hai wiwina bara mowatu-watu. Ido hai ara tunggaianda bona ane peisa, mesorehe indolou. 40 Ope-ope koloro popotoe besi au motaha kapala tahi rabotukimi, hai besi iti rapogiangaa i lalu tahi. I tempo iti wori, koloro au motaka kamudi kapala tahi rakakahimi, bona kapala tahi peisa rapopolengko. Hombana kapalangki ratoemi i lindona bona manoto polumaongki lao i lorena. 41 Agayana, morumparingkai wungi i kahehea owai, hai waa kapalangki tetaha inditi, alana barapi mokale-kale. Tanda i taleuna, kapalangki marupumi, narumpa balumba tahi au mahile. 42 Hangko inditi, ara tunggaianda surodado mopapate ope-ope tauna au rataha, bona datihe ara au monangu lao i lorena hai melangka. 43 Agayana tadulakonda mokontohe, lawi naunde bona Paulu inee rapoapa. Ido hai natudumi bona tauna au moisa monangu melumpa iyoru i tahi hai monangu lao i lorena. 44 Roo indo, natudumohe bona tauna au bara raisa monangu moalahe pata ba kapengka kapala tahi bona rapake lao i lorena. Ido hai barangkai moapa, ope-opengkai hawe i lorena.

Acts 28

1 Kahawengki ope-ope i lorena, hangko kiisari hangana lewuto iti iami Malta. 2 Maroa mpuu lalunda ampu boea irikami. Ihira motarima maroamongkai, rapatuwoangkai api kipamindui, lawi keuda hai makuli. 3 I tempo iti, Paulu lao morampu kau hai nawoli i wongko api. Tangana mobabehi nodo, unga pea mesupa hambaa ile hangko i lalu kau, lawi mamu nahonga api. Ile iti motilomi tayena. 4 Karaitana ampu boea ile au mentoe i tayena Paulu, raulimi: "Tauna iti topepapate! Peita, nauri bara molambi rugi i tahi, agayana Anitu Topobotusi bara mampogiangaa tuwo!" 5 Agayana Paulu bara mahai nahadi. Nawalentaha pea ile iti i lalu api. 6 Rauli ampu boea iti, mawae deade tayena, unga pea ina madungka hai mate. Mahae-hae rapegia, agayana bara wori moapa-apa. Mewali tebali worimi pekirinda, rauli: "Paulu iti, ia au makuasa!" 7 Bara karao hangko inditi, ara hambua bonde. Bonde iti, bondena Publius, gubernur i lewuto iti. Anti kamaroana laluna, nakakiomongkai lao i souna, hai napotorarengkai i lalu talu alona. 8 I tempo iti, umana Publius mahai, napawembe hai mahai taina. Ido hai laomi Paulu i paturuana, naona tayena i watana, hai napekakaengaa. Unga pea maoha. 9 Roo indo, ope-ope tauna au mahai i lewuto iti maihe mamperapi tulungi i Paulu, hai ope-opehe napakaoha hangko i hakinda. 10 Anti pebilanda tauna iti, moweihe ngkaya anu-anunda irikami. Hai i peangkaki, rabakuimongkai, hai apa pea au kiparaluu raantimi mai hai rawoli i lalu kapala tahi. 11 Handamongkai talu wulana i lewuto Malta, meangka mbulimongkai mampesawii kapala tahi au hangko i Aleksandria. Kapala tahi iti mahaemi mengkaroo i lewuto iti mampegia kaliuna tempo makuli. Hangana kapala tahi iti, Towalia Moropa. 12 Mehupemongkai i kota Sirakusa, hai maidangkai talu alona inditi. 13 Hangko indo, kipaliliumi polumaongki menana hawe i kota Regium. Kahalona, himburu au maroa mewui hangko i selatan, hai rongalo roo indo mendaulumongkai hangko i kapala tahi i kota Putioli i tampo Italia. 14 Inditi kipohidupaamohe bahangkia halalu hampepepoinalaingki. Ikami rakakio lao i sounda hai rapotorarengkai i lalu haminggu. Hangko inditi, molumaomongkai lao i Roma. 15 Tangangki mani i tanga rara, halalu hampepepoinalaingki au i Roma mohadihe kaina hawengki. Ido hai maimohe mepohidupa i Pobalu-balua Apius hai i Sou Pehupea au Talu. I pohidupangki iti, Paulu motoyami Pue Ala, hai matana mpuu laluna. 16 Kahawengki i Roma, Paulu barapi ratarunggu. Ia rapaliu maida iumba peundeana, agayana nakampai liliu hadua surodado. 17 Liumi talu alona, Paulu mokakiomohe totosaenda to Yahudi bona rapohidupaa. Kahawenda, Paulu mololita, nauliangaahe: "Halalu-halalu, barato wokoya ara salangku i halalunta to Yahudi. Bara worina moliungi ada toiyorunta. Agayana nauri nodo, batengku rahaka i Yerusale hai rahuhuna i topoparenta to Roma. 18 Kara-karangku raparesa topoparenta to Roma, hai rapeinao pea mokabahana, lawi manotomi kadana ara salangku au hintoto rapapateana. 19 Agayana arahe to Yahudi hangko i Yudea au moewa liliuna. Ido hai kuperapi bona raweina tempo mohawira kara-karangku i Datu Mahile Kaisar. Nauri nodo, bara ara au kusalaiahe halalunta to Yahudi. 20 Kukakiokau mai mampohidupaana lawi kupeinao kupololitaakau kana i pepoinalaingku i Datu Topehompo au rapoinalai worimi to Yahudi. Ido hai ratahana inde." 21 To Yahudi iti mohanai, rauli: "Bara ara sura au kihumba hangko i Yudea au mampololita kana irio. Hai bara wori ara hadua tauna hangko inditi au mai moanti bambari ba mampololita dakemu. 22 Kiunde mpuu mampehadingi noumba pepoinalaimu. Lawi kihadi lolitanda tauna iumba pea au mosapuaka paturomu au nupeulai." 23 Roo indo, rapakanotomi alo poteruhuanda hai Paulu. Hawe mpuumi alo au rapakanoto, bosa tauna teruhu i paidaana Paulu. Mepongka madondo hawe kalumba, Paulu mopahaweamohe kana i poparentana Pue Ala, hai mobasa ihi Aturana Musa hai Suranda Nabi-nabi, napakanotoahe kahemana Yesu bona mepoinalaihe Iria. 24 Arahe au mampoinalai lolitana, ara worihe au bara mampoinalai. 25 Anti posisalana polambianda, ido hai mahawumohe hangko i poteruhuanda iti. Agayana hangko damanihe mogaa-gaa, Paulu mouliangaahe node: "Tou mpuuri lolitana Inao Malelaha au napahawe nabi Yesaya i toiyorunta hangkoya, node: 26 Nauli Pue Ala: 'Laohe nuuliangaa to Yahudi node: Mehaditohe, agayana bara raisa lempona. Meitatohe, agayana bara raisa apa au mewali. 27 Lawi tuhumi lalunda, talinganda rasisingi hai matanda rampidika. Lawi lohehe mototoki hai matanda, lohehe mohadi hai talinganda, lohehe mopakanoto lalunda. Kahopoana, barahe ina mesule Iriko, hai barahe ina Kuwei katuwo maroa.' " (Yesaya 6:9-10) 28 Roo indo, nauli mbulimi Paulu irihira: "Halalu, bona niisa, ara Ngkora Marasa au mopakanoto rarana Pue Ala mohorema tauna hangko i huku dosanda. Ngkora Marasa iti roomohe rapahawea tauna au bara to Yahudi. Ihirami au ina motarima bambari iti!" 29 Karoona Paulu mololita nodo, padumohe to Yahudi hai mombehahanaihe. 30 Roo indo, Paulu maida i Roma rompare kamahaena i hambua sou au nasaro. Matana laluna mampohidupaahe tauna au mosondaki. 31 Hai bara ara kalangana mopahaweahe kana i poparentana Pue Ala hai kana i Pue Yesu Kerisitu. I hinangkana iti, bara ara au mosalempori.

Romans 1

1 Sura ide hangko iriko, Paulu, hawina Yesu Kerisitu. Ia mopileina hai motuduna moanti Ngkora Marasa au hangko i Pue Ala. 2 Ngkora Marasa iti nadandimi Pue Ala hai rapahawemi nabi-nabi hangkoya, nodo au teuki i lalu Sura Malelaha. 3 Ngkora Marasa iti mampololita kana i Anana Pue Ala, Amputa Yesu Kerisitu. Moula karapoanakaNa nodo manusia, Yesu iami pemuleana Datu Daudi. 4 Agayana Yesu iami Anana wori Pue Ala, lawi Iami au malelaha nodo Pue Ala. Tongawami ope-ope iti lawi Pue Ala mopatuwo hule hangko i kapate. Hai tanda kuasa iti, Napakanoto kaIana mpuumi Anana Pue Ala. 5 Hai anti kaYesuna, Pue Ala moweina pewati mahile, lawi Naangkana mewali suroNa, bona iko au moanti Ngkora Marasa i tauna au barahe to Yahudi i humalele dunia. Kupaguruhe bona mepoinalaihe hai mengkoruhe i Pue Yesu, duuna hangana Yesu rapomahile. 6 Nodo wori ikamu to Sarani au i Roma. Kabosami, barakau to Yahudi, hai Pue Ala mokakio worikau mewali kirana Yesu Kerisitu. 7 Ido hai kupakatu sura ide i ope-ope to Sarani i Roma, lawi Pue Ala mampokaahikau hai mokakiokau mewali taunaNa au malelaha. Kuharunga Pue Ala Umanta hai Pue Yesu Kerisitu mowatikau hangko i kabulana laluNa hai moweikau roa ngkatuwo. 8 Yesu Kerisitu mowatimoke. Ido hai nguru-nguruna kuuli ngkaya kamaroana i Ampuku Pue Ala anti kaikamuna halalu, lawi kamarohona pepoinalaimi i Pue Yesu tebambarimi i humalele dunia. 9 Mobagona hangko i lalungku mpuu mampopolumao bago au naweina Pue Ala, mopahawe Ngkora Marasa au mampololita AnaNa. Hai Pue Ala moisa ihi lalungku. Naisa noumba kakukabelaimi liliu i lalu pekakaengku. 10 Kupekakaengaa liliukau halalu, hai kuperapi mpuu i Pue Ala bona ane hintoto hai peundeaNa peisana lao mosondakikau. 11 Kupeinao mpuu mampohidupaakau, bona kukira-kiraakau pewati hangko i Inao Malelaha au mopakaroho pepoinalaimi. 12 Tunggaiaku bona iko wori tepakaroho anti pepoinalaimi, bona ikita momberohongi mpolaluke hadua hai hadua. 13 Halalu, bona niisa: bosami belana kutunggai lao mosondakikau, agayana ara liliu au mohombokina. Tunggaiaku mosondakikau, bona ara wuana pobagongku i boeami, nodo wuana pobagongku au arami i olonda tauna au barahe to Yahudi i boea-boea ntanina. 14 Kupeinao mosondakikau lawi moindana i ope-ope tauna. Hai rarangku mobayari indaku iti, iami mopahawena Ngkora Marasa i ope-ope tauna, maroa to Yunani ba au barahe to Yunani, maroa au mosikolahe ba au barahe mosikola. 15 Idomi hai kupeinao mpuu mopahawe wori Ngkora Marasa irikamu au i Roma. 16 Barana maea mopahawe Ngkora Marasa. Lawi hema pea au mampoinalai Ngkora Marasa iti, kuasana Pue Ala mokabahahe hangko i huku dosanda, nguru-nguruna i to Yahudi, hawe-hawe wori i tauna au barahe to Yahudi. 17 Hangko i Ngkora Marasa iti, taisa noumba rarana Pue Ala moimbake manoto i peitaNa. Naimbake manoto anti pepoinalainta Iria. Bara ara rara ntanina, lawi i lalu Sura Malelaha teukimi node: "Tauna au manoto i peitana Pue Ala, ihirami au molambi katuwo maroa anti pepoinalainda." 18 Hangko i suruga Pue Ala motudungia karumpuNa mampokarumpuhe ope-ope tauna au mosapuaka Ia hai au mobabehi babehia au kadake. Anti babehianda au kadake, manusia mosapuaka paturo au tou. 19 Tongawami kaarana Pue Ala i ope-ope tauna, lawi Pue Ala mpuu au mopakanotoake. 20 Hai kehapiri bara taita lenggena Pue Ala, agayana manusia moisa kaarana Pue Ala mepongka i pewaliana dunia. Lawi hangko i ope-ope au Napopewali, taita kamahilena tuwoNa hai taita wori kuasaNa au bara ara kaopeana. Mewali, bara ara manusia au peisa manguli: "Bara wokoya kuisa." 21 Moisa mpuuhe kaarana Pue Ala, agayana barahe mengkoru i Pue Ala hai barahe moisa manguli ngkaya kamaroana Iria. Pekirinda kakakaraoaari hangko i Pue Ala, alana makaindi lalunda. 22 Rapehangu mapandehe, agayana katouana ntulihe! 23 Barahe mau menomba i Pue Ala au tuwo liliu hai au bara ara katebaliana. Menombahe i lenggenda anitu au rababehi moula lenggena manusia au peisa mate. Menombahe i anitu au nodo lengge tadasi ba ile ba binata ntanina. 24 Mewali, manusia bara raunde menomba i Pue Ala. Ido hai Ia mampogiangaa peahe moula peundeana lalunda au kadake, alana mobabehihe sala au merikai hai au mopakaea tohaduana. 25 Barahe moula paturo au tou. Moula peahe paturo au mepakanawo. Lohehe menomba Iria au mampopewalihe. Apa au tuwo au napopewali Pue Ala, itiri au rapenombai hai au rapengkorui. Mole katouana, Tomepopewaliri au hangangaa tatoya duuna kamahae-haea. Amin! 26 Mewali, anti kadanda mau menomba i Pue Ala, ido hai Napogiangaa peahe moula peundeana lalunda au mepakaea iti. Hawe-hawe i towawine, barapohe mobabehi nodo babehia manusia biasa. Hadua-hadua towawine mampotambia hangka towawinenda. 27 Nodo wori tobalilo: barahe mampotambia towawine, agayana mohaokirihe hangka tobalilonda. Tobalilo mobabehi babehia au bara hintoto i hangka tobalilonda, hai kahopoana molambihe pehuku au hintoto hai babehianda au sala iti. 28 Anti kadanda mounde mopangaku Pue Ala i lalu pekirinda, ido hai Pue Ala mampogiangaa pekirinda mewali kadake, alana mobabehihe au bara hintoto. 29 Ngkaya pakana dosa hai pekiri au bara manoto i lalunda. Mehiorohe, kadake babehianda, mahinahe, mepapatehe, mobungka-bungkahe, mepodongkoahe, mombekahihihe, mekakabosaihe, 30 mopapakoihe hangka ranganda, mokahihihe Pue Ala, makasarahe, mampemahilehe, hai mampopetoyahe. Mohaokihe raranda mobabehi au kadake. Mosapuakahe tosaenda. 31 Barahe mapande, barahe mopabukei dandinda, bara ara ahinda, barahe motulungi hangka ranganda. 32 Moisa mpuuhe aturana Pue Ala au manguli hema-hema au mobabehi nodo hangangaa rahuku mate. Agayana nauri nodo, mobabehi mpaliliuhe babehia au kadake iti, hai mampokatanarihe babehianda ranganda au meula wori irihira.

Romans 2

1 Taisa mpuu halalu, ane Pue Ala mohuku tauna au mobabehi dake, pobotusiNa batena tou. Agayana ikita bara ara rarana mosalai ranganta, lawi ane tasalai ranganta, lempona tasalai wori watanta haduduanta, lawi apa au rababehi ranganta, iti wori au tababehi. Mewali, bara mpuu ara raranta mosalai salanda ranganta. 3 Ane tababehi babehia au tasalaia ranganta, ineeri tapehangu barake nahuku Pue Ala. 4 Maroa mpuu laluna Pue Ala, sabara hai mahile ahiNa. Agayana inee tauli i lalunta: "Bara paraluu tabaliki babehianta." Nikatuinao halalu: tunggaiana kamaroana laluna Pue Ala, bona ara katepakanta menoso hangko i dosanta. 5 Mewali halalu, inee matua lalunta, ineeke bara mobaliki babehianta. Lawi ane bara tabaliki babehianta, ina mantimi hukunta i alo pobotusi kahopoa dunia. I alo pobotusi, Pue Ala ina mobotusi ope-ope i kanoto-notoaNa hai mohuku ope-ope tauna au kadake. 6 Ia ina mohurungi babehianda ope-ope tauna. 7 Ara tauna au mobabehi liliuhe apa au maroa, lawi mampeinaohe molambi petoya, pebila hai katuwo au bara ara kahopoana hangko i Pue Ala. I tauna au nodo, Pue Ala ina moweihe katuwo maroa au bara mokahopoa. 8 Agayana ara worihe tauna au mampekiri pea watanda haduduanda. Barahe mau moula peundeana Pue Ala, moula pearihe peundeanda haduduanda au kadake. Ihira iti au ina molambi karumpuNa hai pehukuna Pue Ala. 9 Ope-ope tauna au mobabehi dake, batenda mantodiha hai molambi kapari, mepongka hangko i to Yahudi, hawe-hawe wori i tauna au barahe to Yahudi. 10 Agayana tauna au mobabehi roa ina molambihe petoya, pebila hai roa ngkatuwo, nguru-nguruna i to Yahudi, hawe-hawe wori i tauna au barahe to Yahudi. 11 Lawi Pue Ala bara mampopontani tauna. 12 Tauna au bara moisa Aturana Musa hai au madosa, batena masalahe hai hintoto ragaakihe hangko i Pue Ala. Pue Ala mohukuhe anti kamadosanda, agayana barahe Nahuku anti poliunginda Aturana Musa. Nodo wori tauna au moisa Aturana Musa hai au madosa, Nahuku worihe Pue Ala, agayana ihira iti Nahuku anti poliunginda Aturana Musa. 13 Lawi tauna au mohadi Aturana Musa, barari ihira au ina mewali manoto i peitaNa Pue Ala. Au bara ara kamasalanda i peitana Pue Ala, batena pea tauna au moulahe ope-ope Aturana Musa. 14 Tauna au barahe to Yahudi bara moisa Aturana Pue au nauki Musa. Agayana nauri nodo, batena masala worihe i peitana Pue Ala. Lawi lalunda moisa mpuu babehia au maroa hai babehia au kadake. Iti taisa lawi hambela-hambela mobabehi worihe apa au maroa nodo au teuki i lalu Aturana Musa. Nauri barahe moisa Aturana Musa au teuki, lalunda haduduanda au mewali nodo Aturana Musa irihira. 15 Anti babehianda, tongawami kaarana parenta hangko i Aturana Musa au teuki i lalunda. Hangko i pekirinda, taisa wori kaarana Aturana Pue Ala i lalunda, lawi hambela-hambela nauli lalunda: "Sala babehia iti," hai hambela-hambela wori, nauli lalunda "Maroa babehia iti." 16 Nodo wori i alo pobotusi kahopoa dunia. I tempo iti, Pue Ala ina mowei kuasa i Yesu Kerisitu bona Nabotusi ope-ope au tewuniangi i laluna manusia. Itimi Ngkora Marasa au kuanti. 17 Mewali, kaliliuana halalu, noumbamoke ikita to Yahudi? Ba arake au mampemahile lawi tauli mohintuwumoke hai Pue Ala? Ba arake au mouli kaina nadokonta Pue Ala anti peulanta i Aturana Pue au napahawe Musa? 18 Ikita to Yahudi, taisa peundeana Pue hai taisa mampoposisala apa au maroa hai apa au kadake, lawi tahumba paturo hangko i Aturana Musa. 19 Noumbari ane ikita to Yahudi manguli i lalunta: ikita ide au mapande. Taisa monini tauna au bara moisa Pue Ala. Ikita ide au hangangaa mopakanoto tauna au ara manihe i lalu kakaindiana hai au bara manihe moisa paturo au tou. Lawi paturo au tou iti teukimi i lalu Aturana Musa au ara irikita to Yahudi. 21 Mewali, ane ikita mopaturo tauna ntanina, moapari pane watanta haduduanta bara tapaturo? Tapaturo ranganta bona datihe manangka. Moleri ikita, manangkatoke! 22 Tauliangaa ranganta inee mebualosi, moleri ikita, mebualositoke! Tauli barake menomba i anitu. Agayana ane tou-tou nodo, moapari hai arake au mopanangka anu-anu hangko i lalu sou penombaa anitu? 23 Ba mampemahileke lawi arami irikita Aturana Pue Ala au napahaweake Musa hangkoya? Agayana apami pobunduana ane takakabosai pea Pue Ala i kadanta mampeulai hawaNa? 24 Ara au teuki i lalu Sura Malelaha hangkoya au manguli node: "Ikamu to Yahudi, anti kakadakena babehiami, ido hai tauna au barahe to Yahudi mopakoi wori hangana Pue Ala." 25 Ikita to Yahudi, tauli ara pobunduana ada petilenta moula Aturana Musa. Hai ara mpuu pobunduana karatilenta, asala tapeulai mpuu Aturana Musa. Agayana ane taliungi Aturana Musa, barapi mobundu karatilenta. 26 Tauna au barahe to Yahudi, barahe ratile moula Aturana Musa. Agayana ane manoto babehianda moula apa au ratuntu i lalu Aturana Musa, batena nadokohe Pue Ala himbela hai tauna au ratile moula Aturana Musa. 27 Ane nodo, kahopoana, babehianda tauna au barahe to Yahudi ina mopatongawa kamasalanta ikita to Yahudi. Lawi ikita ide molambi Aturana Musa au teuki, hai ratile worike moula Atura iti, agayana nauri nodo, taliungi pea hawana Pue Ala. Hai ihira au bara ratile, ihirari au moula hawana Pue Ala. 28 To Yahudi ratile moula Aturana Musa, agayana karatilenda iti iami ada au rabababehi pea i watanda hai raita pea i raoa. Bara iti au mampopewalihe taunana Pue Ala. 29 To Yahudi au nadokohe Pue Ala, iami tauna au moulahe Pue Ala hangko i lalunda hai ratile mpuuhe i lalunda. Lempona, nadokohe Pue Ala anti pobagona Inao Malelaha i lalunda, bara anti peulanda i atura-atura au teuki. Tauna itimi au ina natoya Pue Ala. Kehapirihe bara ratoya tauna, agayana Pue Ala batena motoyahe.

Romans 3

1 To Yahudi hai tauna au barahe to Yahudi himbela pea, masalamohe ope-ope i peitana Pue Ala. Agayana inee tapehangu kadana melumbu porasinda to Yahudi hangko i tauna ntanina hai kadana mobundu ada petile. 2 Ara mpuu pewati irikita to Yahudi, hai ngkaya pobunduana! Nguru-nguruna, Pue Ala mowei NgkoraNa i to Yahudi hangkoya. 3 To Yahudi au hantanga, barahe mepoinalai i Pue Ala. Agayana nauri nodo, Pue Ala batena mopabukei liliu dandiNa irihira. 4 Kehapiri ope-ope tauna modongko, batena tou lolitana Pue Ala. Takatuinao apa au nauli Datu Daudi hangkoya. Nauli node: "O Pue, batena tou mpuu lolitaMu. Kehapiri ba hema pea au mosalaiKo, batenda mopangaku kamanotoMu." (Mazmur 51:4) 5 Mewali, babehiana manusia au bara manoto mopatongawa kamanotona Pue Ala. Agayana inee tapehangu kadana manoto Pue Ala ane Ia mokarumpuike anti babehianta au kadake. Ara mpuu manusia au rapehangu nodo, 6 agayana pekirinda bara tou. Lawi ane rapana bara manoto Pue Ala, Ia bara peisa mampohuda-hudaa kara-karanda ope-ope tauna i alo pobotusi kahopoa dunia. 7 Agayana ara tauna au manguli node: "Ane babehianta au motengko mopatongawa katouna Pue Ala pane ratoya, moapari hai Nahukuke anti dosanta?" 8 Ane nodori, peisa tauli: "Agina tababehi peami babehia au kadake bona mesuwu au maroa." Ara tauna au mogoli-goli lolitangku, rauli mololitana nodo. Tauna iti, hintoto mpuuhe nahuku Pue Ala. 9 Mewali, node: ikita to Yahudi, bara meliu kamaroanta hangko i tauna ntanina. Lawi nodo au kuuli inona, ope-ope tauna batena masala, lawi ikita ope-ope tomadosake, maroa to Yahudi maroa tauna ntanina. 10 Lawi ara teuki i lalu Sura Malelaha node: "Bara ara tauna au manoto, nauri hadua. 11 Bara ara au mapande i peitana Pue Ala. Bara ara au mohaoki Ia. 12 Ope-ope tauna mokaraohi Pue Ala, Barapi mobundu tuwonda. Bara ara tauna au maroa babehianda, nauri hadua. (Mazmur 14:1-3, 53:1-3) 13 Kedai hai mepakaea lolitanda, Lolita mpebagiu mesupa i humenda. Lolitanda mopakasusa pea lalunda ranganda nodo petilo ile au mobisa. (Mazmur 5:10, 140:4) 14 Ope-ope lolitanda, petatarahu pea hai petunda-tunda. (Mazmur 10:7) 15 Mohiho liliuhe mampeinao mopapate ranganda. 16 Iumba pea kalaoanda, moantihe dake hai kapari. 17 Barahe mau modame. (Yesaya 59:7-8, Amsal 1:16) 18 Barahe moisa mengkoru i Pue Ala." (Mazmur 36:2) 19 Hangko i apa au teuki i Aturana Musa, taisa kadana ara tauna au manoto. Hai taisa ope-ope au teuki i Aturana Musa, batena mokanai to Yahudi au rawei Atura iti. Mewali, bara ara hadua tauna au peisa mouli kamanotona. Ope-ope tauna batena masala i peitana Pue Ala. 20 Bara ara hadua au manoto i peitana Pue Ala hangko i pampeulaina Aturana Musa. Lawi hangko i Atura itiri, taisa kamadosanta. 21 Agayana ide-ide Pue Ala motudungiake noumba rarana manusia peisa mewali manoto i peitaNa. Hai rara iti tepahawemi hangkoya i lalu Sura Aturana Musa hai suranda nabi-nabi. Barake mewali manoto i peitana Pue Ala anti kamampeulainta Aturana Musa. 22 Pue Ala mopakanotoke i peitaNa ane mepoinalaike i Yesu Kerisitu. Iti Nababehi i ope-ope tauna au mepoinalai, barake Napopontani moula katoapanta. 23 Lawi madosamoke ope-ope, hai barake hintoto molambi kiranta i lalu peawana tuwona Pue Ala. 24 Agayana Pue Ala mokabahamoke hangko i huku dosanta, hai moimbake manoto i peitaNa anti kanapahurunta Kerisitu Yesu. Ope-ope iti Nawei mberoke anti kabulana laluNa. 25 Moula hawana Pue Ala, Yesu rapapate hai waheNa tebumbuha. Iti nababehi Pue Ala, bona Yesu rahuku mohalea dosa manusia, bona teampungi dosanta ane mepoinalaike Iria. Hangko damani Yesu mate, Pue Ala bara mohuku dosa manusia. Anti kasabaraNa, Napogiangaa pea dosa manusia i tempo iti. 26 Agayana ane Pue Ala bara mohuku dosa, lempona Ia bara manoto. Mewali i kapatena Yesu, Pue Ala mampetudungia kamanotoNa, lawi dosa manusia nahuru Yesu. Ido hai taisa kamanotona Pue Ala hai taisa wori Pue Ala ina moimba manoto ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu. 27 Mewali, barapi ara raranta mampemahile. Lawi Pue Ala barake modoko anti babehianta au maroa. Nadokoke anti pepoinalainta i Pue Yesu. 28 Lawi idemi patoana lolitangku: ikita mewali manoto i peitana Pue Ala anti pepoinalainta, bara hangko i babehianta au maroa moula Aturana Musa. 29 Hai bara pea to Yahudi au napokaahi Pue Ala. Ia mampokaahi wori tauna au barahe to Yahudi. 30 Lawi Pue Ala hadua pea, hai Iami au mopakanoto to Yahudi anti pepoinalainda, hai Ia wori au mopakanoto tauna au barahe to Yahudi anti pepoinalainda. 31 Mewali, Pue Ala moimbake manoto i peitaNa anti pepoinalainta pea, barari anti peulanta i Aturana Musa. Agayana ineeri tapehangu kadana tou Aturana Musa. Lawi anti pepoinalainta, tapokanami Atura iti.

Romans 4

1 Mewali, peisa taala pandiri hangko i katuwona Burahima, toiyorunda to Yahudi. Noumba rarana Burahima mewali manoto i peitana Pue Ala? 2 Ane rapana Burahima mewali manoto i peitana Pue Ala anti babehiana au maroa, peisami mampemahile. Agayana bara ara pongkana Burahima mampemahile i lindona Pue Ala, lawi ia bara mewali manoto i peitana Pue Ala anti babehiana au maroa. 3 Lawi ara teuki i lalu Sura Malelaha au manguli node: "Burahima mepoinalai i Pue Ala, ido hai naimba Pue Ala manoto i peitaNa." (Pewaliana 15:6) 4 Pandirina, tauna au maande gaji ara rarana mampesingarai sarona. Sarona iti bara rawei mbero, batena anuna haduduana. 5 Agayana pohintuwuta hai Pue Ala bara nodo tauna au maande gaji. Lawi barake nadoko Pue Ala anti kamaroana babehianta. Ane mepoinalaike i Pue Ala, kehapirike masala, Ia moimbake manoto i peitaNa anti pepoinalainta Iria. 6 Paturo ide himbela hai lolitana Datu Daudi hangkoya. Lawi Daudi mampololita kana i kamorasinda tauna au nadoko Pue Ala, hai au Naimba manoto i peitaNa, agayana bara anti kamaroana babehianda. 7 Nauli Daudi node: "Morasi tauna au teampungi salanda, hai au teingihi dosanda. 8 Morasi mpuuhe, lawi Pue Ala barapi mohaoki dosanda." (Mazmur 32:1-2) 9 Pewati au napololita Daudi iti bara pea rahumba tauna au ratile, agayana rahumba worihe tauna au bara ratile. Lawi nodo au roomi kuuli inona, Pue Ala moimba Burahima manoto anti pepoinalaina pea. 10 Lawi impira Burahima mewali manoto i peitana Pue Ala? Karoona ratile ba hangko damani ratile? Ane tabasa tuntukana, taisa mpuu: Burahima mewali manoto i peitana Pue Ala hangko damani ratile. 11 I boko karatilena, hai karatilena iti mewali tanda kamanotona i peitana Pue Ala. Mewali, tongawami irikita: Burahima mewali manoto i peitana Pue Ala anti pepoinalaina hangko damani ratile. Ido hai peisa tauli: Burahima rapouma tauna au barahe to Yahudi au mepoinalai i Yesu, lawi kehapirihe bara ratile moula Aturana Musa, batena mewalihe manoto i peitana Pue Ala anti pepoinalainda au himbela hai Burahima. 12 Nodo wori Burahima rapouma to Yahudi, lawi iami au rapopandiri ope-ope to Yahudi au ratile hai au mepoinalai i Pue Ala nodo Burahima hangko damani ratile. 13 Hangkoya Pue Ala modandi i Burahima hai i pemuleana kaina Naweinda dunia. Tunggaiana Pue Ala bona Burahima hai pemuleana mewali manoto anti pepoinalainda alana molambihe apa au Nadandi iti. Barahe molambi apa au nadandi Pue Ala anti peulanda i Aturana Musa. 14 Lawi ane rapana, tauna au moula Aturana Musa molambi apa au nadandi Pue Ala, lempona pepoinalainta i Pue Ala bara mobundu, hai dandiNa bara ina mewali. 15 Lawi au tahumba hangko i Aturana Musa iami karumpuna pea Pue Ala, lawi moliungike Atura iti. Ane rapana Pue Ala barake mowei AturaNa, kebarake masala moliungi Atura iti, lawi bara taisa. 16 Mewali, Pue Ala moimbake manoto i peitaNa anti pepoinalainta, bona apa au nadandi Pue Ala iti tatarima nodo pea kabulana mbero laluNa au bara ara intolohina, bona ope-ope pemuleana Burahima batena molambi apa au Nadandi. Dandina Pue Ala iti bara pea kiranda to Yahudi au moisa Aturana Musa. Dandina Pue Ala iti batena kiranda hema-hema au mepoinalai i Pue Ala nodo Burahima. Lawi Burahima iami umanta ope-ope. 17 Ara lolitana Pue Ala i Burahima au teuki node: "Kupopewalimoko umanda bosa tauna i humalele dunia." I peitana Pue Ala, Burahima mewali umanta ope-ope lawi Ia mepoinalai i Pue Ala. Hai Pue Alami au mopatuwo hule tomate hai au mopaara apa au bara mani ara, nauri hai lolitaNa pea. 18 Bara ara peharungana Burahima moana i tempona saemi. Nauri nodo, Burahima mepoinalai hai meharunga i Pue Ala, alana ia mewali umanda bosa tauna i humalele dunia. Lawi hangko damani Burahima moana, Pue Ala modandi iria, Nauli: "Kabosanda pemuleamu ina mewali nodo betue i langi." 19 Agayana i tempo iti, tinuwuna Burahima hungkumi hangatu parena. Ia nodo tauna au ina mate, lawi sae ntepuumi. Nodo wori Sara towawinena. Watana Sara nodo worimi au mate lawi lalo. Mewali, naisa Burahima kadanapi ara peharungana molambi anana. Agayana nauri nodo, bara makura pepoinalaina. Batena naharunga liliu kaina arana anana. 20 Bara bata-bata laluna i dandina Pue Ala, agayana katetatambaiari pepoinalaina i dandina Pue Ala. Anti pepoinalaina iti, maroho laluna. Ido hai Burahima motoya liliu Pue Ala, 21 lawi napoinalai kamakuasana Pue Ala mopabukei dandiNa. 22 Anti pepoinalaina iti, ara teuki i lalu Sura Malelaha hangkoya au manguli: "Pue Ala moimba Burahima manoto i peitaNa." 23 Au teuki iti, bara pea kana i Burahima. 24 Au teuki iti, batena mokanai worike. Ikita ide, nadoko worimoke Pue Ala au moimbake manoto i peitaNa, lawi mepoinalaike i Pue Ala au mopatuwo hule Amputa, Pue Yesu. 25 Yesu itimi au mokira wataNa rapapate mohuru salanta. Hai roo indo, Pue Ala mopatuwo hule bona mewalike manoto i peitaNa.

Romans 5

1 Mewali, ide-ide manotomoke i peitana Pue Ala anti pepoinalainta. Ido hai maroami pohintuwuta hai Pue Ala anti kanatanga-tangainta Amputa Yesu Kerisitu. 2 Anti pepoinalainta i kanatanga-tangainta Yesu Kerisitu au mopahintuwuke hai Pue Ala, ido hai taisami kabulana laluna Pue Ala i lalu katuwonta ide. Hai matana lalunta, lawi maroho peharunganta. Anti peharunganta iti, taisa kaina molambita kiranta i lalu peawana tuwona Pue Ala. 3 Hai bara iti pea, matana worike i lalu kapari au morumpake, lawi taisa hangko i kapari iti, meguruke bona mantaha. 4 Hai ane mantahake, peisake monangi pekelo, hai Pue Ala ina mampokatana babehianta. Hai ane taisa babehianta moula peundeana Pue Ala, batena kamaroho-rohoa peharunganta i Pue Ala. 5 Hai ane meharungake i Pue Ala, peharunganta iti bara ina mepakanawo lawi ope-ope au taharunga hangko Iria ina mewali. Taisa iti, lawi tongawa ahina Pue Ala i lalunta anti pokalena Inao Malelaha au Naweike. 6 Nodemi ahina Pue Ala irikita: i tempo au napakanoto Pue Ala, kadana ara rohonta mokaraohi dosanta, i tempo iti Kerisitu mate mopahuruke nauri bara manike mengkoru i Pue Ala. 7 I manusia, makura au raunde mate mopahuru rangana au bara masala. Ane rangana iti tauna au maroa mpuu laluna, babila ara mpuu hadua au naunde mate mopahuru. 8 Agayana ahina Pue Ala bara nodo. Pue Ala motudungia ahiNa irikita tanganta mani madosa. Lawi tanganta mani madosa, Kerisitu mate mopahuruke. 9 Mewali ide-ide, manotomoke i peitana Pue Ala lawi Yesu mate mohuru dosanta. Ido hai taisa katekabahantami hangko i karumpuna Pue Ala i alo pobotusi kahopoa dunia anti kanatanga-tangainta Yesu Kerisitu. 10 Hangkoya, tanganta mani moiwali hai Pue Ala, Ia motudu mai AnaNa mate mohuru dosanta bona hintuwuke hai Ia. Mewali, ide-ide hintuwumoke hai Pue Ala, hai Yesu tuwo liliu hihimbela hai ikita. Ido hai manoto katekabahantami hangko i karumpuna Pue Ala i alo pobotusi kahopoa dunia. 11 Hai bara iti pea, matana mpuu lalunta mampokatana roana Pue Ala au tahumba anti kanatanga-tangainta Amputa Yesu Kerisitu. Lawi hangko i Yesu Kerisitu, maroami pohintuwuta hai Pue Ala. 12 Dosa ara i dunia anti hadua tauna au moliungi hawana Pue Ala, iami Adama. Anti dosana Adama, arami kapate i lalu dunia, alana kapate morumpa ope-ope tauna, lawi madosake ope-ope. 13 Hangkoya, hangko damani ara Aturana Pue Ala au napahawe Musa, madosa mpuu ope-ope tauna. Agayana ane bara ara atura au raweihe, tauna bara peisa rasalai i dosanda. 14 Agayana nauri nodo, mepongka i tempona Adama duuna hawe i tempona nabi Musa, kapate mangulele i ope-ope tauna. Kehapirihe bara moliungi hawana Pue Ala nodo au naliungi Adama, batena mate mpuuhe himbela hai Adama. Adama peisa rapandiri nodo Yesu, hadua tauna au hawe i bokona. 15 Agayana pobagona Adama hai pobagona Yesu karao mpuu posisalana. Kabulana laluna Pue Ala irikita melumbu kamahilena hangko i peliungina Adama. Anti peliungina Adama, ope-ope tauna mate. Agayana melumbu mpuu kabulana laluna Pue Ala au Nawei mbero i manusia anti petanga-tangaina Yesu Kerisitu. 16 Kabulana laluna Pue Ala irikita mosisala hai dosana Adama. Tauna au hadua iti moliungi hawana Pue Ala, alana ope-ope tauna masala i peitana Pue Ala hai hangangaa rahuku. Agayana anti kabulana laluna Pue Ala irikita, Ia moingihi ope-ope dosanta hai moimbake manoto i peitaNa. 17 Anti peliungina tauna au hadua iti, kapate mokuasai ope-ope tauna anti pohintuwunda hai tauna au hadua iti. Agayana melumbu mpuu kamaroana babehiana tauna au hadua, iami Yesu Kerisitu! Hema pea au mepoinalai Iria molambihe kuasa hai katuwo maroa au bara mokahopoa. Iti ralambi anti kabulana laluna Pue Ala lawi mahile mpuu kamaahiNa irikita. Ia moimbake manoto i peitaNa anti pohintuwuta hai Yesu Kerisitu. 18 Mewali, anti kamanawona Adama, ope-ope tauna masala hai hintoto rahuku. Nodo wori, anti babehiana Yesu au manoto, ope-ope tauna peisa mewali manoto i peitana Pue Ala hai molambi katuwo maroa au bara mokahopoa. 19 Adama bara mengkoru i Pue Ala, alana ope-ope tauna madosa. Nodo wori, Yesu mengkoru i Pue Ala duuna mate i kau mombehape. Anti pengkoruNa iti, ope-ope tauna peisa mewali manoto i peitana Pue Ala. 20 Arami tunggaiana Aturana Pue Ala au napahawe Musa. Atura iti nawei Pue Ala i manusia bona tongawa mpuu kamasalanda ope-ope tauna, lawi ngkaya peliunginda i Atura iti. Agayana nauri rumihi kamahilena dosa manusia, kamahile-hileari kabulana laluna Pue Ala i manusia! 21 Hangkoya dosa iami au makuasa i lalu katuwona manusia, alana ope-ope tauna hangangaa rahuku mate hai ragaaki hangko i Pue Ala. Agayana ide-ide, kabulanari laluna Pue Ala au makuasa i lalu katuwonta. Hangko i kabulana laluNa iti, Pue Ala moimbake manoto i peitaNa hai moweike katuwo maroa au bara mokahopoa anti petanga-tangaina Yesu Kerisitu Amputa.

Romans 6

1 Pue Ala moampungi dosanta anti kabulana laluNa irikita. Agayana ineeri tapehangu ane mobabehi liliuke dosa ina katetetambaia ahina Pue Ala moampungike. 2 Inee tapehangu nodo halalu! Bara hintoto ane mobabehi liliuke dosa, lawi matemoke hihimbela hai Kerisitu bona dosa barapi makuasa irikita. 3 Niisa mpuu halalu, ikita ide rariu i lalu hangana Kerisitu Yesu, hai karariunta iti, lempona mateke hihimbela hai Kerisitu Yesu. 4 I karariunta iti, ikita nodoke tauna au mate hai ratawu hihimbela hai Kerisitu bona nodo Kerisitu rapatuwo hule hangko i kapate anti kuasana Pue Ala Umanta, nodo wori molambike katuwo au wou hai mobabehike apa au manoto i peitaNa. 5 Mewali, ane mohintuwu mpuuke hai Yesu i lalu kapateNa, ina Napatuwo hule worike himbela hai Ia, hai babehianta ina Napawou. 6 Taisa halalu: katuwonta au hangkoya rapapatemi hihimbela hai Kerisitu i kau mombehape, bona magero kuasa dosa i lalu katuwonta datike napohawi dosa. 7 Lawi ane pandirina, hadua tauna mate, ina tekabaha hangko i kuasa dosa. 8 Mewali, ane mate mpuuke hihimbela hai Kerisitu, tapoinalai kaina tuwonta wori hihimbela hai Ia. 9 Lawi taisa halalu, Kerisitu rapatuwo hule, hai roo indo, tuwo liliumi. Barapi ara kuasa au peisa mopapate Ia. 10 Hambela pea Ia mate monangi kuasa dosa duuna kamahae-haea. Hai ide-ide, tuwo liliumi moula peundeana Pue Ala. 11 Nodo wori ikita, hangangaa tauli i lalunta: "Matena hihimbela hai Kerisitu Yesu; barapona mohintuwu hai dosa. Tuwo peana moula peundeana Pue Ala anti pohintuwuku hai Kerisitu Yesu." 12 Ido hai kuweikau lolita, halalu: inee tapogiangaa dosa mokuasai katuwonta i dunia ide; inee tapeulai peundeana lalunta au kadake. 13 Watanta ide inee tapake mobabehi dosa hai babehia au kadake. Agina tapaisare katuwonta i Pue Ala, lawi tekabahamoke hangko i katuwonta au hangkoya hai talambimi katuwo au wou. Hangangaa tahuhu watanta i Pue Ala bona watanta ide tapake mobabehi babehia au manoto. 14 Lawi ikita, barapoke nakuasai dosa. Lawi barapoke meharunga i Aturana Musa, agayana meharunga peake i kabulana laluna Pue Ala. 15 Mewali, barapoke meharunga i Aturana Musa. Pue Ala moimbake manoto i peitaNa anti kabulana laluNa, bara anti peulanta i Aturana Musa. Agayana inee tapehangu ane nodori kabulana laluNa irikita, peisa mpuuke mobabehi dosa. Inee tapehangu nodo! 16 Niisato halalu: ane pandirina, mengkoruke i hadua tauna hai tapeulai hawana, ikita mewali hawina tauna iti. Nodo wori hai dosa: ane tapeulai liliu peundeana lalunta au kadake, napohawike dosa. Kahopoana ina molambike kapate au mogaakike hangko i Pue Ala duuna kamahae-haea. Agayana ane mengkoruke i Pue Ala, napohawike Pue Ala hai mobabehike peundeaNa. 17 Hangkoya hangko damanikau mepoinalai i Yesu, napohawi mpuukau dosa. Agayana ngkaya kamaroana i Pue Ala! Lawi ide-ide mengkoru mpuumokau i Pue Ala hangko i lalumi moula paturo au rapahaweakau. 18 Mewali, tekabahamokau hangko i kanapohawimi dosa, hai mewalimokau hawina Pue Ala au moula peundeaNa. 19 Ngkora pandiriku ide kupake bona mamura kaniisana paturongku. Hangkoya napohawikau dosa, lawi watami nipogiangaa moula peundeana lalumi au kadake hai au bara hintoto, alana kakakadakeari babehiami. Mewali ide-ide, agina nihuhu watami i Pue Ala bona mewalikau hawiNa alana manoto mpuu babehiami hai malelaha wori tuwomi. 20 Hangkoya tangami mani napohawi dosa, barakau mampeulai peundeana Pue Ala. 21 Pewati apami au nihumba hangko i katuwomi au hangkoya iti? Bara mpuu ara! Nipokaea peami babehiami au hangkoya. Babehia iti moantike i kapate au mogaakike hangko i Pue Ala. 22 Agayana ide-ide, tekabahamokau hangko i kuasa dosa hai napohawimokau Pue Ala. Iti au moanti pewati irikamu, alana malelaha tuwomi, hai kahopoana molambikau katuwo maroa duuna kamahae-haea. 23 Hema au mobabehi dosa batena molambi sarona, hai sarona iti iami kapate au mogaakike hangko i Pue Ala. Agayana anti kabulana laluna Pue Ala irikita, ido hai Naweike katuwo maroa au bara mokahopoa. Kabulana laluNa iti tahumba anti pohintuwuta hai Kerisitu Yesu, Amputa.

Romans 7

1 Mewali, halalu, ide-ide ina taala hambua ngkora pandiri hangko i aturana topoparenta. Niisa halalu: ikita manusia batena tuwoke i lalu kuasana aturana topoparenta tanganta mani tuwo. Agayana ane mateke, barapi ara kuasana atura iti irikita. 2 Pandirina, ara hadua towawine au motambi: ane tuwo mani tobalilona, batena tetaka i tobalilona moula atura posamboko. Agayana ane mate tobalilona, tekabahami hangko i atura au motaka i tobalilona. 3 Mewali, ane pandirina towawine iti mombekadipura hai tobalilo ntanina tangana mani tuwo tobalilona au nguru-nguruna, mebualosi hangana. Agayana ane matemi tobalilona, barapi tetaka hai atura iti. Kehapiri motambi hai tobalilo ntanina, barapi teimba masala. 4 Nodo wori ikita halalu: Aturana Musa peisa rapandiri nodo tobalilonta au hangkoya. Hangkoya tetakake i Aturana Musa. Agayana ane mateke hihimbela hai Kerisitu, tebolehimi pohintuwuta hai Atura iti. Hai ide-ide, mohintuwumoke hai tohaduana, iami Kerisitu au tuwo hule hangko i kapate. Anti pohintuwuta hai Kerisitu, ikita mobundu i Pue Ala. 5 Hangkoya, i kadanta mani mepoinalai i Yesu, ara peundeana lalunta au mampeinao mobabehi au kadake. Hai apa au rakontoake i Aturana Musa, itimi au tapeinao tababehi. Lawi i lalu katuwonta au hangkoya, watanta tapake mobabehi dosa, alana hintotoke rahuku mate hai ragaaki hangko i Pue Ala. 6 Agayana ide-ide, tekabahamoke hangko i Aturana Musa au motakake hangkoya lawi matemoke hihimbela hai Kerisitu. Mewali, barapoke moula rara au hae; barapoke moula atura-atura au teuki bona mengkoruke i Pue Ala. Ide-ide moulamoke rara au wou; mengkoruke i Pue Ala anti kuasana Inao Malelaha. 7 Tauli inona, Kerisitu mokabahake hangko i Aturana Pue Ala au napahawe Musa. Agayana inee tauli: kadake Atura iti. Bara tou lolita iti! Aturana Musa maroa, lawi hangko i Atura iti, taisa apa au rauli dosa. Ane rapana bara ara parenta au manguli: "Inee nupokaelu anu-anuna rangamu," kebara ina kuisa kakadakena hai kamahinana lalungku. 8 Agayana i tempoku mohadi parenta au nodo hangko i Aturana Musa, tepakami dosa mokale i lalungku, alana mentumbu i lalungku hinangka pekiri au kadake hai tetambai pea peundeaku morampu kangkaya anu-anu. Ane rapana bara ara Aturana Musa au mopakanoto apa au rauli dosa, kebara ina tetambai peundeaku mobabehi dosa iti. 9 Hangkoya hangko damani kuisa Aturana Musa, kuuli maroa mpuu katuwongku. Agayana i kakuhadina Atura iti, tepakami dosa mokale i lalungku, 10 alana nauli lalungku: hintoto mpuu ane rahukuna mate hai ragaakina hangko i Pue Ala. Katouana, tunggaiana Aturana Musa bona molambina katuwo maroa. 11 Agayana i tempoku mohadi Aturana Musa, tepakami dosa mokale i lalungku. Mewali anti Atura iti, napakanawona dosa, alana hintotona rahuku mate hai ragaakina hangko i Pue Ala. 12 Mewali, Aturana Musa iti malelaha, hai parentana Pue batena malelaha, manoto hai maroa. 13 Ba Aturana Musa au maroa iti au mogaakina hangko i Pue Ala? Bara. Agayana Aturana Musa iti mewali rara au mogaakina hangko i Pue Ala anti dosangku. Hangko i Atura au maroa iti, tongawami kamadosangku, hai manoto worimi kakadakengku. 14 Taisa mpuu, halalu, Aturana Pue Ala batena maroa lawi hangko i Inao Malelaha. Agayana iko ide, tomadosana, lawi napohawina dosa. 15 Kupowuli babehiangku ide lawi babehia au maroa au kupeinao, barari kubabehi, hai apa au kukahihi, itiri au kubabehi! 16 Agayana ane kubabehi babehia au bara kuunde, lempona kupokana kamaroana Aturana Pue Ala, lawi kusalai babehiangku. 17 Mewali, kotouana barari iko au mobabehi au kadake iti agayana dosari. Dosa iti au mobago i lalungku. 18 Lawi kuisa, bara ara au maroa iriko, iko ide manusia au madosa. Kuunde mpuu mobabehi babehia au maroa, agayana bara kubuku kubabehi. 19 Bara kubabehi babehia au maroa nodo peundeaku. Au kubabehi liliu, iami babehia au kadake au bara kuunde. 20 Agayana ane kubabehi babehia au bara kuunde, lempona bara iko au mobabehi iti. Dosari au i lalungku, iami au mobago. 21 Itimi au mewali liliu i lalu katuwongku: kuunde mobabehi apa au maroa, agayana babehia au kadake peari au kubabehi. 22 I lalungku kuunde Aturana Pue Ala. 23 Agayana barari kupeulai Atura iti, lawi ara kuasa ntanina i lalu katuwongku au monangina. I lalungku, kuunde mpuu moula Aturana Pue Ala, agayana kuasa dosa au i lalu katuwongku moewa peundeaku iti, alana nanangina dosa hai kupeulai pea peundeana lalungku au kadake. 24 Mewali, i lalungku kuunde mpuu moula Aturana Pue Ala, agayana batengku madosa liliu anti peundeana lalungku au kadake, alana hintotona rahuku mate hai ragaakina hangko i Pue Ala. Meahi-ahi mpuuna dide! Hema wongkoya au ina mohoremana hangko i rugingku ide? Kuuli ngkaya kamaroana i Pue Ala lawi Iami au mohoremana hangko i rugingku ide anti petanga-tangaina Yesu Kerisitu, Amputa!

Romans 8

1 Ido hai pane barapi ara pehuku irikita au mohintuwu hai Kerisitu Yesu. 2 Lawi anti pohintuwuta hai Kerisitu Yesu, kuasana Inao Malelaha moweike katuwo au wou hai mokabahake hangko i kuasa dosa au moanti kapate. 3 Ikita bara peisa tekabaha hangko i kuasa dosa anti peulanta i Aturana Musa, lawi bara tabuku moula Atura iti hangko i kamarohonta. Agayana ara au nababehi Pue Ala au melumbu hangko i kuasa AturaNa Musa. Ia motudumi AnaNa mai i dunia mewali manusia. Watana AnaNa himbela hai watana manusia au madosa. Hai AnaNa iti mokira wataNa rapapate mohuru dosa manusia. Mewali, hangko i kapateNa, Pue Ala monangi kuasa dosa au ara i manusia. 4 Tunggaiana Pue Ala mobabehi iti, bona mewalike tauna au manoto i peitaNa nodo au ratuntu i lalu Aturana Musa. Lawi ikita ide, barapoke moula peundeana lalunta au kadake. Ide-ide moulamoke peundeana Inao Malelaha. 5 Hema au moula peundeana lalunda au kadake, mopaiyoru liliuhe au kadake. Tauna au nodo, molambihe kapate au mogaakihe hangko i Pue Ala. Agayana hema au moula peundeana Inao Malelaha, peundeana Inao Malelaha iti au rapaiyoru, pane molambihe katuwo maroa hai mohintuwuhe hai Pue Ala. 7 Tauna au moulahe peundeana lalunda au kadake, moewahe Pue Ala. Barahe mengkoru i hawaNa, lawi bara rabuku. 8 Tauna au moulahe peundeana lalunda au kadake, bara rabuku mopamatana laluna Pue Ala. 9 Agayana ikamu halalu, barapokau moula peundeana lalumi au kadake. Moulamokau peundeana Inao Malelaha, ane Inaona Pue Ala iti maida i lalumi. Ane tauna au bara ara Inaona Kerisitu i lalunda, barahe to Sarani. 10 Agayana ikita, ane arami Kerisitu i lalunta, kehapiri watanta ide ina mate anti dosa, tanoananta molambi katuwo maroa au bara mokahopoa, lawi manotomoke i peitana Pue Ala. 11 Pue Ala mopatuwo hule Yesu anti kuasana Inao Malelaha, hai Inao Malelaha iti au maida i lalunta. Mewali, kehapiri ina mate watanta ide, Pue Ala batena mopatuwo hule watanta anti kuasana Inao Malelaha au maida i lalunta. 12 Mewali, halalu, hangangaa moulake Pue Ala. Barapi paraluu tapeulai peundeana lalunta au kadake. 13 Lawi ane tapeulai peundeana lalunta au kadake, ina mateke hai ragaakike hangko i Pue Ala. Agayana ane takabaha babehianta au kadake anti kuasana Inao Malelaha, ina molambike katuwo maroa hihimbela hai Pue Ala. 14 Hema-hema au nanini Inaona Pue Ala, ihirami anana Pue Ala. 15 Hangkoya, nodomoke hawi, lawi mampokalangake pehukuna Pue Ala. Agayana ide-ide, anti polambitami Inao Malelaha, barapoke langa. Lawi Inao Malelaha iti au mampopewalike anana Pue Ala. Hai anti pokalena Inao Malelaha, baimoke mokakio Pue Ala: "Uma! Umangku!" 16 Anti pokalena Inao Malelaha i lalunta, taisa mpuumi kaikitana anana Pue Ala. 17 Mewali, ane anana mpuuke Pue Ala, taisa kaina molambita pewati au napasilolonga Pue Ala i anaNa. Pewati iti tahumba hihimbela hai Kerisitu. Lawi i dunia ide, ane ikita rapopeahi-ahi himbela hai Kerisitu, i alo pobotusi ina molambi worike katuwo mahile hihimbela hai Ia. 18 Moula polambiaku, ope-ope kapari au morumpake ide-ide haodi pea, ane tapahintoto hai kamahilena tuwonta au ina raweike i alo au ina mai. 19 I tempo ide, hinangkana ihi dunia au napopewali Pue Ala mampegia mpuu tempona Pue Ala motudungia ope-ope anaNa i peawana tuwonda. 20 Ide-ide ara haki, kapate hai ngkaya kapari i lalu dunia ide. Agayana bara nodo i pewaliana dunia. Anti dosa manusia, ido hai Pue Ala mampogiangaa dunia mewali node. 21 Nauri nodo, ara mani peharungana dunia ide, lawi i hambela tempo, Pue Ala ina mokabaha dunia ide hangko i kakadakena duuna barapi ara kapari, haki hai kapate. I tempo iti, dunia ide ina molambi katuwo mahile hihimbela hai ikita, ananake Pue Ala. 22 Lawi taisa halalu, ara ngkaya kapari au morumpa dunia ide. Hinangka ihi dunia ide mantodiha liliu, mampegia tempona Pue Ala mopawou ope-ope. Pantodihana dunia nodo pantodihana hadua towawine au mampegia poanana. 23 Hai bara pea dunia ide au mantodiha. Ikita to Sarani, mantodiha worike i lalu katuwonta. Mampegiamoke tempona Pue Ala mokabaha watanta hangko i kapate, Nadokoke nodo anaNa, hai Naweike katuwo mahile. Taisa kaina hawena tempo iti, lawi tadokomi Inao Malelaha hangko i Pue Ala nodo tanda podandiNa irikita. 24 Ide-ide, tekabahamoke hangko i huku dosanta anti peharunganta i Pue Ala. Taharunga kaina Naweinta ope-ope au Nadandiake. Hai ane meharungake, lempona bara mani tahumba apa au taharunga iti. Lawi bara ara hadua tauna au moharunga anu-anu au nahumbami. 25 Mewali, ane taharunga kaina molambita anu-anu au bara mani tahumba, hangangaa mantahake mampegia. 26 Nodo wori, Inao Malelaha motulungike i lalu kamaledenta. Lawi bara mpuu taisa apa au hangangaa tauli i lalu pekakaenta. Agayana Inao Malelaha mamporangaike mohowara pamperapita i Pue Ala au melumbu hangko i katabukuna mopake basa manusia. 27 Hai Pue Ala au moparesa laluna manusia, Ia moisa tunggaiana Inao Malelaha. Inao Malelaha iti mekakae moula peundeana Pue Ala, mampekakaengaake ope-ope au mepoinalai i Pue Ala. 28 Ane mampokaahike Pue Ala hai ane Nakakioke Pue Ala moula tunggaiaNa, ope-ope au morumpa katuwonta batena napake Pue Ala bona Naweike roa ngkatuwo. 29 Lawi hangko i nguru-nguruna, Pue Ala moisa kahemanda au ina Napoana. Hai ihira iti, Napileimohe bona Napahimbela hai Yesu, bona Yesu mewali Ana Towutu, hai ihira mewali halaluNa au bosa. 30 Mewali, ikita au Napilei Pue Ala hangko i nguru-nguruna, Nakakioke bona mewalike anaNa. Hai ikita au Nakakioke mewali anaNa, Napakanoto mpuuke i peitaNa. Hai ikita au Napakanotoke i peitaNa, Naweike katuwo mahile i alo au ina mai. 31 Ane tapailalu ope-ope au nababehi Pue Ala iti, marohomi lalunta. Ane Pue Ala motulungike, hema au mobuku moewake! 32 Mogalori AnaNa haduduaNa, bara Napokabohi; Natudu mai bona mate mopahuruke. Mewali, ane AnaNa haduduaNa bara Napokabohi, manoto kaina Naweinta wori paka-pakana. 33 Hai ikita au napilei Pue Ala, hema pae au peisa mosalaike, lawi Pue Ala au mouli kadanapi ara salanta? 34 Hema pae au peisa manguli hangangaa rahukuke? Lawi Yesu Kerisitu au mate mohuru dosanta. Hai meliu hangko indo, Ia tuwo hulemi hai mohuda tanda i koanana Pue Ala. Yesu Kerisitu iti au mampekakaengaake i lindona Pue Ala. 35 Hema au peisa mogaakike hangko i ahina Kerisitu? Kehapirike narumpa kasusa, ba kapari, ba pepopeahi-ahi, ba rimi, ba kamakuranta, ba pepopalanga, ba pepapate, bara tekabaha ahina Kerisitu irikita. 36 I lalu dunia ide, batena narumpake kapari, nodo au teuki i lalu Sura Malelaha hangkoya: "O Pue, ara liliuhe tauna au mampeinao mopapatengkai anti peulangki Irio. Ikami ide nodo dimba au ina rasambale." (Mazmur 44:23) 37 Agayana kehapiri ba apa pea au morumpake, batena menangi liliuke, hai rumihi mpuu penanginta anti pepokakayana Yesu irikita! 38 Lawi kupoinalai, barahe ara au peisa mohomboki ahina Pue Ala irikita. Mate ba tuwo, batena Napokaahi liliuke. Bara ara malaeka ba kuasa tokadake, bara ara pepopalanga maroa ide-ide ba i alo au ina mai, bara ara kuasa i langi ba i dunia, bara ara apa pea au peisa mogaakike hangko i ahina Pue Ala au tahumba anti pohintuwuta hai Amputa Kerisitu Yesu.

Romans 9

1 Tou au kuuli ide hangko i lalungku mpuu. Barana modongko. Kerisitu au moisa lalungku. Hai notona lalungku ide nasabiki Inao Malelaha. 2 Mapari mpuu kuhadi hai masusa mpuu lalungku, lawi hangka to Yahudingku barahe mau mepoinalai i Yesu. 3 Ane kepeisa, aginami iko au rapaharara hai ragaakina hangko i Kerisitu, asala halalungku to Yahudi rakabahahe hangko i huku dosanda. 4 Hangkoya to Isaraeli molambihe ngkaya pewati hangko i Pue Ala, lawi ihirami au napilei Pue Ala hai Napopewalihe nodo anaNa haduduaNa. Pue Ala mopatongawaahe kuasaNa, hai anti podandiNa i to Yahudi hangkoya, ara pohintuwunda hai Ia. Ia moweihe AturaNa hai mopaturoahe ada penomba. Ngkaya dandina Pue Ala au Naweihe. 5 Ihira iti, pemuleanda Burahima, Isaki hai Yako, toiyorunda hangkoya au napilei Pue Ala. Hai Kerisitu au mewali manusia, rapoanaka wori hangko i pemuleanda to Yahudi. Melumbu kuasana Kerisitu hangko i hinangkana, iami Pue Ala au hintoto tatoya duuna kamahae-haea. Amin! 6 Ide-ide, kabosanda to Isaraeli, barahe taunana Pue Ala. Agayana ineeri tapehangu dandina Pue Ala i to Isaraeli bara tepabukei. Bara tou lolita iti! Lawi i olonda pemuleanda to Isaraeli au napilei Pue Ala hangkoya, barahe ope-ope mewali taunaNa. 7 Hai i olonda pemuleana Burahima, barahe ope-ope naimba Pue Ala anana Burahima. Lawi Pue Ala modandimi i Burahima, Nauli: "Batena pea pemuleana Isaki au ina raimba anamu." 8 Lempona: bara ara tauna au rapoanaka moula pemuleana Burahima au mewali anana Pue Ala, batena pea tauna au rapoanaka moula dandina Pue Ala au mewali anaNa. 9 Anana Burahima au rahanga Isaki rapoanaka moula dandina Pue Ala i Burahima. Pue Ala mouliangaa Burahima node: "Ina maiNa i tempo au tepakanoto, hai Sara towawinemu ina moana hadua tobalilo." 10 Hai bara iti pea, hangko i tuntukana Esau hai Yako, taisa noumba Pue Ala mopilei tauna mewali kiraNa. Esau hai Yako iti, toporopahe au napoanaka Ribka. Hangana umanda Isaki, toiyorunta hangkoya. 11 I tempona Ribka ina moana, Pue Ala mouliangaa: "Anamu au towutu ina mengkoru i adina." I kaNaulina nodo, anangkoi au rodua iti bara manihe rapoanaka, hai bara manihe mobabehi apa pea au maroa ba au kadake. Agayana i tempo iti, Pue Ala mopakanotomi hema au ina Napilei molambi pewatiNa. Pue Ala mobabehi nodo, bona taisa ntepuu: i kanapileinda Pue Ala tauna mewali kiraNa, barahe Napilei anti kamaroana babehianda, Napileihe anti pobotusiNa haduduaNa. 13 I lalu Sura Malelaha, tabasa lolitana Pue Ala au teuki node: "Yako hai pemuleana, ihirari au Kupilei. Ane Esau hai pemuleana, barahe kupilei." 14 Agayana inee tapehangu kadana manoto Pue Ala ane Ia mopilei au hadua hai mosapuaka au hadua! Bara tou lolita iti! 15 Nikatuinaori lolitana Pue Ala i nabi Musa hangkoya au manguli: "Ikomi au mobotusi hema au ina Kupokaahi hai hema au ina Kupokakaya." 16 Mewali, ane Pue Ala mampeinao motudungia ahiNa i hadua tauna, bara peundeana manusia au mopakanoto iti, bara wori rapakanoto anti babehiana manusia. Pue Ala peari au mopakanoto. 17 Nikatuinao wori lolitana Pue Ala i Pirao, datunda to Masiri hangkoya, au manguli: "Kupopewaliko datu agayana hampaka pea tunggaiaKu: bona hangko i pesapuakamu, Kupopaita kuasaNgku, alana hangaNgku rapomahile i humalele dunia." 18 Mewali, taisa mpuu: Pue Ala motudungia ahiNa i hadua tauna, hai mopamatua laluna tohaduana. Ia mobabehi nodo moula peundeaNa haduduaNa. 19 Mewali, batena ina ara tauna au manguli: "Ane nodori, moapa hai Pue Ala mosalai babehianta au kadake, lawi babehianta iti batena moula popakanotoNa haduduaNa?" 20 Inee tauli nodo, halalu! Bara hintoto ane ikita manusia mehana nodo i Pue Ala. Ba hintoto ane haogu kori mouliangaa topobabehi: "Moapari hai nubabehina node?" 21 Topobabehi kori iti peisa moula peundeana haduduana. Hangko i hangkamumua tampo polo, ia peisa mobabehi roogu kori; haogu au nabati hai haogu au napake alo-alona. 22 Nodo wori Pue Ala makuasa mobabehi apa peundeaNa irikita manusia. Katouana, ara tauna kadake au hintoto mpuu napokarumpu Pue Ala bona tongawa kuasaNa. Hintoto mpuuhe rahuku duuna kamahae-haea, agayana nauri nodo, sabara mani Pue Ala i tauna iti. 23 Anti kasabaraNa, ido hai tongawa kamahilena tuwoNa i tauna au Napokaahi hai au Napatani amihe molambi kiranda i lalu peawana tuwoNa. 24 Ikita idemi au Napilei molambi pewati iti, hai bara peake to Yahudi, agayana ara worike au bara to Yahudi. 25 I lalu sura nabi Hosea, Pue Ala manguli node: "Tauna au barahe taunaNgku hai au bara moisa ahiNgku, ina Kukakiohe mewali taunaNgku hai ina Kupopaitaahe ahiNgku." (Hosea 2:23) 26 "Hangkoya Pue Ala mouliangaahe tauna au ara i hambua tampo: 'Barakau kiraNgku.' Agayana hambela tempo, Pue Ala au tuwo ina mouliangaahe: 'AnaNgkumokau!' " (Hosea 1:10) 27 Hai Yesaya mololita kana i to Yahudi node: "Kabosanda to Isaraeli ina nodo kangkayana wungi i wiwi ntahi. Agayana kehapiri nodo, haodi peahe au ina molambi katuwo maroa. 28 Lawi barapi mahae Pue ina mobotusi kara-karanda ope-ope tauna i dunia." (Yesaya 10:22-23) 29 Ara wori lolita au nauki nabi Yesaya node: "Ane Pue Ala au makuasa bara mampentaraa bahangkia pemuleana, kemaropu mpuumoke, nodo ampu boea Sodomo hai Gumora hangkoya." (Yesaya 1:9) 30 Mewali node: tauna au barahe to Yahudi barahe mohaoki rara bona mewalihe manoto i peitana Pue Ala. Agayana arahe hantanga au mewali manoto i peitaNa. Pue Ala mopakanotohe i peitaNa anti pepoinalainda. 31 Agayana to Isaraeli, mahaemohe mampeinao bona mewalihe manoto i peitana Pue Ala anti peulanda i Aturana Pue Ala au napahawe Musa, agayana bara rahumba au rahaoki iti. 32 Iti bara rahumba, lawi meharunga peahe i babehianda haduduanda, barahe meharunga i Pue Ala. Tehubehe i watu katehubea; lempona, barahe mepoinalai i Datu Topehompo. 33 Katehubeanda iti tepahawe i lalu Sura Malelaha hangkoya. Datu Topehompo rapandiri nodo hambua watu pohudaa sou. Nauli Pue Ala node: "Peita: Kuwoli hambua watu i Bulu Sion, Bosa tauna tehube i watu iti, alanda tepalumba. Agayana hema-hema au mepoinalai Iria, peharunganda ina tepabukei." (Yesaya 28:16)

Romans 10

1 Halalungku hampepepoinalai! Kupeinao mpuu bona to Yahudi tekabahahe hangko i huku dosanda. Ido hai kupekakaengaa liliuhe i Pue Ala. 2 Kuisa maroho ntepuu poulanda ada penomba i Pue Ala lawi kusabikimi. Agayana barahe moisa rara au manoto au napasilolonga Pue Ala. 3 Barahe mengkoru i Kerisitu bona mewalihe manoto i peitana Pue Ala. Raunde mpuu moula raranda haduduanda, mampeinaohe mopakanoto watanda i poulanda Aturana Musa. 4 Katouana Kerisitu mopabukeimi Atura iti bona mopakanotoke i peitana Pue Ala anti pepoinalainta Iria. 5 Ara lolitana nabi Musa hangkoya au manguli: "Hema-hema au mampeinao mewali manoto anti peulanda i Aturana Pue Ala molambihe katuwo maroa asala mampeulaihe ope-ope Atura iti." (Imamat 18:5) 6 Agayana ara mani lolitana Musa au manguli: ikita mewali manoto i peitana Pue Ala anti pepoinalainta. Node wotuna: "Inee nuuli i lalumu: 'Hema au ina mengkahe lao i suruga? Hema au ina mendaulu lao i paidaa tomate?' " Lawi bara ikita au hangangaa mengkahe lao i suruga mohaoki katuwo maroa, lawi Kerisitu mendaulu mai irikita. Bara wori ikita au hangangaa mendaulu lao i paidaa tomate mohaoki katuwo maroa, lawi Kerisitu tuwo hule hangko i kapate. 8 Nauli mbuli Musa node: "Bambarina Pue hungku ntepuu irikamu. Bambari iti peisa nuhowara hai nupailalu." (Ulangan 30:12-14) Bambari au kipahawe i ope-ope tauna iti, iami bambari pepoinalai: 9 Ane nipangaku i lolitami: "Yesu iami Pue," hai ane nipoinalai i lalumi Pue Ala mopatuwo hule hangko i kapate, batena ina tehoremakau hangko i huku dosami. 10 Anti pepoinalainta i Yesu au hangko i lalunta, ido hai Pue Ala moimbamoke manoto i peitaNa. Hai anti katapangakunami Yesu i lolitanta, ido hai tehoremamoke hangko i huku dosanta. 11 I lalu Sura Malelaha, ara teuki node: "Hema-hema au mepoinalai Iria, peharunganda ina tepabukei." (Yesaya 28:16) 12 Ngkora iti batena mokanai ope-ope tauna, lawi bara ara posisalana to Yahudi hai tauna ntanina. Hadua pea Ampunda ope-ope tauna, hai mahile ahiNa i ope-ope tauna au merapi Iria bona Nahoremahe. 13 Lawi i lalu Sura Malelaha, teuki node: "Hema-hema au meraroa i Pue, batena tehoremahe hangko i huku dosanda." (Yoel 2:32) 14 Agayana noumba ane bara manihe mohadi Ngkora Marasa? Bara ara tauna au peisa meraroa i Pue ane bara manihe mepoinalai. Hai bara wori ara tauna au peisa mepoinalai ane bara manihe mohadi Ngkora Marasa. Hai bara worihe peisa mohadi Ngkora Marasa ane bara ara tauna au mopahaweahe. 15 Hai noumba karapahawenda, ane bara ara tauna au ratudu? Nodo au teuki hangkoya i lalu Sura Malelaha: "Maroa mpuu kahawenda tauna au moanti bambari maroa!" (Yesaya 52:7) 16 Arami tauna au ratudu moanti Ngkora Marasa, agayana barahe ope-ope tauna au mampoinalai Ngkora Marasa iti. Ara lolitana nabi Yesaya hangkoya au manguli: "Pue, barahe ara au mepoinalai i bambari au kiantiahe." (Yesaya 53:1) 17 Mewali, tauna hangangaa mohadi hampai Ngkora Marasa, hangko peisarihe mepoinalai. Hai Ngkora Marasa iti iami bambari kana i Kerisitu. 18 Mewali, ineeri tapehangu Ngkora Marasa iti bara mani rahadi to Isaraeli. Manotomi karahadina! I lalu Sura Malelaha teuki node: "Bambari iti tehawukami i humalele dunia. Ngkora iti rapahawemi i ope-ope tauna." (Mazmur 19:5) 19 Inee wori tapehangu to Isaraeli barahe moisa tunggaiana Pue Ala. Moisamohe! Nguru-nguruna, ara lolitana Pue Ala au napahawe nabi Musa, node: "Ikamu to Isaraeli, ina Kupamahinakau i kamoitami ahiNgku i tauna au barahe to Isaraeli. Ina nipohumpuinao i kamoitami pekadipuraNgku i tauna au baraNa moisa hangkoya." (Ulangan 32:21) 20 Hai bai mpuu nabi Yesaya, lawi ia mopahawe Ngkorana Pue Ala node: Nauli Pue Ala: "Tauna au baraNa mohaoki, ihira au molambiNa. Hai tauna au baraNa mokakio, Kupopaisaamohe kahemaNgku." (Yesaya 65:1) 21 Agayana kana i to Isaraeli, Pue Ala manguli node: "Kehapiri hangaloa Kuona tayeNgku bona modokohe, ihira mosapuakaNa hai matua liliu lalunda." (Yesaya 65:2)

Romans 11

1 Mewali, kupekune: ba Pue Ala motende mpuuhe to Israeli au mewali taunaNa hangkoya? Bara wori. Lawi iko ide, to Israeli worina. Iko pemuleanana Burahima hangko i tinana Benami. 2 Pue Ala bara motende tauna au roomi Napilei hangko i nguru-nguruna. Nikatuinao tuntukana nabi Elia au teuki i lalu Sura Malelaha. Elia mosalai to Isaraeli i Pue Ala, nauli: 3 "Pue, ihira mopapatemohe nabiMu, hai mopakarugi worihe watu pointua popenombaki Irio. Batena pearai iko au tuwo, agayana iko rahaoki pea worina rapapate!" (1 Raja 19:10,14) 4 Nahanai Pue Ala: "Inee nupehangu oyo pearai au moulaNa. Ara manihe pitu sabuna tauna au Kupentara. Ihira iti, batena kiraNgku, barahe hambela menomba i anitu au rauli Baal." 5 Apa au mewali i tempona nabi Elia hangkoya, mewali nodo wori i tempo ide: kabosanda to Israeli barahe mepoinalai i Yesu, agayana arahe hantanga au mepoinalai, lawi ihira iti au napilei Pue Ala mewali kiraNa. Pue Ala mopileihe anti kabulana laluNa, 6 bara anti kamaroana babehianda. Lawi ane rapana, Napileihe bona mohurungi babehianda au maroa, lempona kabulana laluna Pue Ala barapi moleogu. 7 Mewali, taisa: to Isaraeli mampeinao mpuuhe moula raranda haduduanda bona mewalihe manoto i peitana Pue Ala, agayana au rahaoki iti bara rahumba. Arahe au molambi au napileimohe Pue Ala, agayana haodi peahe. Au ntanina mengkabatuhe i pekakiona Pue, 8 nodo au teuki hangkoya i lalu Sura Malelaha: "Pue Ala mopatuhumi lalunda. Natuko matanda datihe moita rara au tou. Natuko talinganda datihe mohadi bambari au tou duuna ide-ide." (Ulangan 29:4, Yesaya 29:10) 9 Nodo wori, ara lolitana Datu Daudi hangkoya kana i hangka to Yahudina au mewali iwalina. Nauli Daudi: "O Pue, kuperapi bona posusa katana lalunda mopakanawo peahe, duuna molambihe rugi hai pehuku, bona tehurungi babehianda au kadake. 10 Nupamakaindi pekirinda datihe moita rara au tou. Nupakasusahe, bona bungkuhe mohahalea kaparinda." (Mazmur 69:23-24) 11 Mewali, bosahe to Yahudi tehube lawi barahe mepoinalai. Agayana inee tapehangu anti katehubenda iti, manawohe duuna kamahae-haea. Bara iti tunggaiana Pue Ala. Anti peewanda to Yahudi, tepakahe tauna au barahe to Yahudi mepoinalai i Pue Yesu duuna tehoremahe hangko i huku dosanda. TunggaiaNa bona i kahopoana, to Yahudi ina mokahinaihe tauna au barahe to Yahudi duuna rapeinao moula pandirinda. 12 Kabosanda to Yahudi mesapuaka hai barahe molambi pewati mahile hangko i Pue Ala. Hai hangko indo, bosami tauna au barahe to Yahudi i humalele dunia molambi pewati mahile hangko i Pue Ala. Mewali, ina melumbu mpuu rasina tauna i dunia ane to Yahudi menoso hai mesulehe i Pue Ala! 13 Au natunggai lolitangku iami halalungku au barakau to Yahudi. Iko ide, surona Pue Yesu au Natuduna moanti Ngkora Marasa irikamu au barakau to Yahudi. Bagongku ide kuwoli liliu i tanoanangku. 14 Hangko i bagongku ide, kuharunga kaina aranda hangka to Yahudingku au moita tauna au barahe to Yahudi au mepoinalai i Pue Yesu duuna mahina lalunda hai mampeinao worihe mepoinalai Iria bona tehoremahe hangko i huku dosanda. 15 Lawi i kanatendenda Pue Ala to Yahudi, tebungkahimi rara i ope-ope tauna i dunia bona mohintuwuhe hai Pue Ala anti pepoinalainda. Mewali, ina meliu porasina ihi dunia ane Pue Ala modoko hulehe to Yahudi. I tempo iti, ihira peisa rapandiri nodo tomate au tuwo hule. 16 Ane moantike hangkira hangko i tuda-tudanta, tahuhu i Pue Ala nodo kabula lalu, lempona Pue Ala iami ampuna ope-ope tuda-tudanta. Ane uakana Pue Ala ampuna, daana wori Pue Ala ampuna. 17 To Yahudi peisahe rapandiri nodo hangkau kau saitun au rakadipura. Daana au hantanga rahapeki, hai i pohapekiana iti, Pue Ala mampopentaka daa kau saitun au bara rakadipura, bona katuwona daa iti marudu hangko i uaka kau au rakadipura. Daa au Napopentaka iti, iami ikamu au barakau to Yahudi. 18 Agayana halalu, ineekau mampemahile. Inee nikakabosai to Yahudi au rapandiri nodo daa au rahapeki iti. Nikatuinao: ikamu molambi pewati hangko i uaka kau au rakadipura, barari kau iti au molambi pewati hangko irikamu! 19 Hai inee wori nipehangu kaikamuna au naunde Pue Ala lawi arahe daa au Natende bona ikamu au mopahuruhe. 20 Tou mpuu halalu. Agayana nikatuinao: ihira ratende lawi barahe mepoinalai. Ikamu rapatuwo, lawi mepoinalaikau. Ineekau mampemahile, aginami mengkaiwoikau hai mainga-ingakau lawi ikamu ina Nahapeki ane mesapuakakau. 21 Lawi ane Pue Ala motendehe to Yahudi au nodo daangkau au mentaka i watana hangko i nguru-nguruna, apa mani ikamu. 22 Mewali taisa mpuu kamaahina Pue Ala hai taisa wori kamanotona pehukuNa. Manotomi kaNahukunda tauna au mesapuaka. Pue Ala maahi irikamu ane tuwo liliukau i ahiNa iti. Ane barakau nodo, ina Natende worikau! 23 Ane to Yahudi au mesapuaka iti menosohe hangko i pesapuakanda, ihira ina napopentaka hule Pue Ala. Ara kuasaNa mopataka hulehe i wata kau. 24 Lawi ane ikamu au rapandiri nodo daa hangko i kau au bara rakadipura peisa rapopentaka i wata kau au rakadipura, apa mani daa hangko i kau au rakadipura peisa rapopentaka hule i pohapekianda. 25 Halalungku hampepepoinalai! Kupeinao mouliangaakau apa tunggaiana Pue Ala au bara raisa tauna hangkoya. Kuuliangaakau ide bona ineekau mampemahile. Bona niisa: ide-ide hantanga to Yahudi matua lalunda. Agayana kamatuana lalunda iti sangka pea, duuna handa kabosanda tauna au barahe to Yahudi au mepoinalai i Yesu hintoto hai tunggaiana Pue Ala. 26 Hangko indo, ope-ope to Yahudi ina tehoremahe hangko i huku dosanda. Ina tepabukei apa au teuki i lalu Sura Malelaha hangkoya. Nauli Pue Ala node: "Hambela tempo, Datu Topehompo ina mesuwu hangko i Bulu Sion, hai mopakarao ope-ope au kadake hangko i pemuleana Yako bona malelaha tuwonda. (Yesaya 59:20-21) 27 Itimi dandiKu irihira. Hai i tempo iti, ina Kuampungi dosanda." (Yeremia 31:33-34) 28 Ide-ide to Yahudi mewalihe iwalina Pue Ala, lawi barahe mau mampoinalai Ngkora Marasa. Hangko inditi, morasikau au bara to Yahudi. Agayana nauri nodo, to Yahudi iti batenda napokaahi liliu Pue Ala, lawi ihirami au Napilei hangkoya moula dandiNa i toiyorunda. 29 Lawi ane Pue Ala mopilei hai mowati tauna, pewatiNa iti bara ina Nadii hule. 30 Hangkoya barakau mengkoru i Pue Ala. Agayana ide-ide nihumbami ahina Pue Ala anti pesapuakanda to Yahudi. 31 Nodo worihe to Yahudi. Ide-ide mesapuakahe, bona ahina Pue Ala hawe irikamu. Agayana ihira ina molambi wori ahina Pue Ala nodo ikamu. 32 Lawi Pue Ala mopalikangaa ope-ope tauna madosa hai mesapuaka, bona ara raraNa motudungia ahiNa i ope-ope tauna. 33 Rumihi ntepuu kamaroana Pue Ala! Mapande ntepuu hai manoto mpuu laluNa! Hema au peisa moparesa tunggaiaNa? Hema au peisa moisa ope-ope raraNa? 34 "Hema pae au moisa pekirina Pue Ala? Hema pae au peisa mopaturo Ia?" (Yesaya 40:13) 35 "Hema pae au peisa mowei ba apa-apa i Pue Ala? Ia bara moinda i hema pea!" (Ayub 41:11) 36 Lawi ope-ope au ara, napopewali hai nakuasai Pue Ala bona Ia pea au rapakahile. Toyami Pue Ala duuna kamahae-haea! Amin!

Romans 12

1 Mewali halalu, anti kamahilena ahina Pue Ala irikita, kuhuweki lalumi bona nihuhu watami i Pue Ala nodo popenombami au tuwo. Ane nodo nibabehi, lempona malelaha babehiami i lindona Pue Ala, lawi itimi ada penomba au mopakatana laluNa. 2 Inee nipeulai babehianda tauna au barahe moisa Pue Ala. Nipogiangaa Pue Ala mopawou pekirimi hai mobaliki babehiami. Lawi ane nodo nibabehi, ina niisa mpuu tunggaiana Pue Ala i lalu katuwomi. Ina niisa wori kamaroana tunggaiaNa au mopakatana laluNa hai au bara ara kamakurana. 3 Anti kanaweingku Pue Ala pewati bona mewalina suroNa, ido hai kuweikau lolita ide: ineeke mampemahile. Hangangaa manoto lalunta mampekiri katuwonta haduduanta moula hokana pepoinalainta au nakira-kiraake Pue Ala hadua-hadua. 4 Pandirina, i watanta ara ngkaya kirana, agayana hambua pea wata. Ope-ope kirana montani-ntani bunduna. 5 Nodo wori ikita au mepoinalai i Kerisitu: bosake, agayana hambua peake i pohintuwuta hai Kerisitu, hai mohintuwuke ope-ope hadua hai hadua. 6 Hadua-haduake ara karawatinta au mosisisala, moula apa au naweike Pue Ala. Tauna au molambi kapande mopahawe Ngkorana Pue Ala, hangangaa mampopolumao bago iti moula hokana pepoinalaina. 7 Tauna au molambi kapande motulungi hangka rangana, hangangaa metulungi mpuu. Tauna au molambi kapande mepaturo, hangangaa mepaturo mpuu. 8 Tauna au molambi kapande mopakaroho laluna rangana, batena itimi bagona. Hema au molambi kapande mowei ba apa pea i rangana, hangangaa naweihe hangko i kabuluna laluna. Hema au molambi kapande motadulakoi to Sarani, hangangaa mewali mpuu tadulako au madota. Hai hema au molambi kapande motulungi rangana au meahi-ahi, hangangaa natulungihe hangko i laluna au matana. 9 Nipokaahi rangami hangko i kabulana lalumi. Nitende babehia au kadake, nikingki babehia au maroa. 10 Mombepokaahikau hadua hai hadua nodo topohalalu, hai mombeadaikau. 11 Hangangaa madotakau mobago i Pue, ineekau lohe. Inee nipogiangaa apimi mate, hangangaa nipopolumao bagona Pue hangko i lalumi. 12 Nipamatana lalumi anti peharunganta i hinangkana au ina nababehiake Pue Ala. Mantahakau i lalu kapari. Mekakae liliukau. 13 Nitulungihe ranganta hampepepoinalai au ara i lalu kamakuranda. Hangangaa matanakau motarima torare. 14 Ane ara tauna au mampopeahi-ahikau, niperapi i Pue Ala bona Nawatihe. Ineehe nitunda-tunda. 15 Hangangaa matanakau hihimbela hai tauna au matana, moteriakau hihimbela hai tauna au moteria. 16 Hintuwumoke hai ranganta. Ineeke mampemahile, agina tapogaloahe tauna au i woi katuwonda. Hai ineeke mampopetoya anti kamapandeta hangko i ranganta. 17 Ane arahe au mobabehi dake irikamu, ineehe nihurungi. Nibabehi apa au maroa i peitanda ope-ope tauna. 18 Ane ara au peisa nibabehi bona hintuwu hulekau hai rangami, nipari-pari mobabehi iti bona modamekau hai ope-ope tauna. 19 Halalu au kupokaahi: inee nihurungi kakadakena hangka rangami. Nipogiangaa Pue Ala mohukuhe. Lawi i lalu Sura Malelaha, Pue Ala manguli: " 'Iko pea au makuasa mohurungi. Iko pea au makuasa mohuku.' " (Ulangan 32:35) 20 Mewali, nipeulai paturo i lalu Sura Malelaha au manguli: "Ane iwalimi marimi, nipaandehe. Ane mangkadouhe, nipaenuhe. Ane nodo nibabehi, kahopoana ina mewalihe maea." (Amsal 25:21-22) 21 Inee tahurungi babehiana ranganta au kadake hai babehia au kadake wori. Ane nodo tababehi, manangike, lawi nanangike dake. Agina babehia au kadake tahurungi hai babehia au maroa, bona tanangi dake hai babehia au maroa.

Romans 13

1 Ope-ope tauna hangangaa mengkoru i topoparenta. Lawi bara ara topoparenta au bara molambi kuasa hangko i Pue Ala. Hai topoparenta au ara, napakanotomi Pue Ala. 2 Ido hai tauna au moewa topoparenta mosapuaka apa au napakanoto Pue Ala. Hai tauna au nodo babehianda, batena rahuku! 3 Ane maroa babehianta, barake langa i topoparenta. Au langa, batenda pea tauna au kadake babehianda. Mewali, hangangaa tababehi babehia au maroa, bona ratoyake hai datike langa i topoparenta. 4 Lawi topoparenta iti, ihirami topekadipurana Pue Ala au mobago bona maroa katuwonta. Agayana ane mobabehike dake, batena langake i topoparenta, lawi ara kuasanda mehuku. Lawi topoparenta itihe topekadipurana Pue Ala au mopabukei pehukuna Pue Ala i tauna au kadake. 5 Ido hai hangangaa mengkoruke i hawanda topoparenta. Mengkoruke i topoparenta bona datike rahuku. Agayana melumbu hangko inditi, hangangaa tababehi nodo, lawi taisami i lalunta, itimi au hintoto tababehi. 6 Idomi hai hangangaa mobayarike asele, bona topoparenta peisa mampopolumao bagonda au napahaleangaahe Pue Ala. 7 Niwei i ope-ope tauna apa au hintoto raweihe. Nibayari asele ba popobayari au ntanina i topoparenta. Nipengkorui tauna au totona rapengkorui. Bila tauna au totona rabila. 8 Ineeke moinda i ranganta. Agayana katouana ara indata i ranganta. Indata iti iami: hangangaa mampokaahike ranganta. Mewali, inee naliu inaonta mobayari indata iti. Lawi tauna au mampokaahi rangana, mampeulaihe ope-ope Aturana Pue Ala au napahawe Musa. 9 Lawi i lalu Aturana Pue Ala ara hawa au node: "Inee mebualosi, inee mepapate, inee manangka, inee nupokaelu anuna rangamu." Ope-ope hawa ide hai hawa au ntanina wori, tapeulaimi ane mampeulaike hawa au hampaka ide: "Nipokaahi rangamu nodo pampokaahimu watamu haduduamu." 10 Ane tapokaahi ranganta, barapoke mobabehi au kadake i ranganta iti. Mewali ane maahike, tapabukeimi Aturana Pue Ala. 11 Ope-ope iti hangangaa nibabehi, halalu, lawi niisa mpuu apa au hintoto nibabehi i tempo ide. Mearomokau hangko i kaletami, lawi hambela tempo Pue Yesu ina maike mohorema hangko i dunia au kadake ide. Lawi hangko i kanipoinalaina Pue hangkoya duuna ide-ide, kahungku-hungkuami tempo kamaina Pue Yesu. 12 Dunia ide napamakaindi dosa. Agayana tempo kamakaindiana ide ina liu, hai ina mabaa. Ido hai hangangaa tatende babehia au makaindi hai tapake parewa pombeala au mabaa. 13 Nibabehi babehia au hintoto i kamabaana. Ineekau mosusa-susa hai malangu-langu. I babehia tobalilo hai towawine, ineekau mobabehi babehia au sala ba au moula peundeana lalunta au kadake. Ineekau mobungka-bungka ba mahina. 14 Hangangaa tapeulai babehiana Pue Yesu Kerisitu i lalu katuwonta, inee tapeulai peundeana lalunta au kadake.

Romans 14

1 Ara halalunta hampepepoinalai au bara mani maroho pepoinalainda, alana bata-bata lalunda mobabehi bahangkia pakana babehia. Hangangaa nidoko maroa tauna iti. Kehapiri mosisala polambianda hai polambiami, inee iti au nipombehehei. 2 Pandirina: arahe tauna au maroho pepoinalainda au manguli peisake maande mampopengaa paande. Agayana ara tauna ntanina au bara mani maroho pepoinalainda. Rauli tauna iti, bara naunde Pue ane maandeke bau, batena pea halo-halo au peisa taande. 3 Ikamu au maande mampopengaa, ineekau mopapakoi rangami au bara maande bau. Hai ikamu au bara maande bau, inee worikau mosalai rangami au maandehe mampopengaa. Lawi Pue Ala modoko worihe rangami iti mewali anaNa. 4 Hai rangami iti, mobago worihe i Pue. Hemakau pane baikau mosalai hangka rangami au mobago i Pue? Ba maroa pobagonda ba bara, iti popakanotona rai Pue au mewali Amputa. Hai batena ina maroa pobagonda, lawi nabuku Pue mopakanoto raranda. 5 Arahe tauna au manguli ara alo au tepakanoto au hangangaa tapenombai melumbu hangko i alo au ntanina. Agayana arahe tauna ntanina au manguli alo ope-ope himbela pea. Idemi au paraluu: i lalu apa au tababehi, hangangaa taisa i lalunta babehianta iti napokatana Pue Ala. 6 Tauna au mopaiyoru alo au tepakanoto, iti rababehi bona mobila Pue. Tauna au maande mampopengaa paande, iti raande bona mobila Pue, lawi mangulihe ngkaya kamaroana i Pue Ala. Nodo wori tauna au maande paande au tepakanoto pea. Tauna iti moulahe palianda bona mobilahe Pue, hai manguli worihe ngkaya kamaroana i Pue Ala. 7 Lawi ikita to Sarani, barake ara hadua au tuwo moula peundeata haduduanta. Bara worike ara au mate moula peundeata haduduanta. 8 Tuwo ba mateke, batena mobilake Amputa. Tuwoke ba mateke, batena kiranake Pue. 9 Ido hai Kerisitu mate hai tuwo hule, bona Ia mewali Ampunda ope-ope tauna, maroa au tuwohe, maroa au matehe. 10 Mewali, moapa hai mosalaikau halalumi hampepepoinalai? Moapa wori hai mokakabosaikau halalumi hampepepoinalai? Lawi batena ina hawe tempona, ikita ope-ope meangka i lindona Pue Ala bona Napohuda-hudaa kara-karanta. 11 Lawi i lalu Sura Malelaha, Pue Ala manguli: "Tou mpuu au Kuuli ide: Ope-ope tauna ina molingkudu i lindoKu. Hai ope-ope tauna hangangaa mopangaku kaIkona Pue Ala." (Yesaya 45:23) 12 Mewali, ikita ope-ope hangangaa mohanai Pue Ala kana i babehianta. 13 Ido hai kuuliangaakau: ineeke mombesasalai. Agina maroa-roake dati ara babehianta au mokelo-kelo halalunta hampepepoinalai duuna madosa hai manawo. 14 Anti pohintuwuku hai Pue Yesu, kuisa hai kupoinalai i lalungku kadana ara paande au rapalia i peitana Pue. Agayana ane ara hadua tauna au manguli paande au hampaka rapalia, batena mpuu masala ane naande. 15 Nodo wori, ane kuande apa au nauli rangangku rapalia duuna kupakapari laluna, madosa worina, lawi barana maahi i rangangku. Ido hai kuuli, hangangaa tapamaroa-roa babehianta bona inee takelo ranganta hai paande au taande alana tapakanawo pepoinalaina. Lawi ranganta iti, iami halalunta hampepepoinalai au napahuru Kerisitu i kapateNa. 16 Mewali, ane ara au tababehi au maroa moula polambiata agayana au mopakarugi pepoinalaina ranganta, agina inee tababehi, bona babehianta iti bara rasalai ranganta. 17 Lawi i lalu poparentana Pue Ala, bara ada mpaande ba paenu au mewali patoana i peitana Pue Ala. Au patoana iami lalunta au manoto, pohintuwuta hai ranganta, hai kamatana lalu au naweike Inao Malelaha. 18 Ane nodo peulanta i Kerisitu, ikita ina napokatana Pue Ala hai rabila ranganta. 19 Ido hai hangangaa tapari-pari mohintuwu hai ranganta hai mombepakaroho mpolaluke hadua hai hadua. 20 Inee tapakarugi pobagona Pue Ala i kataandena au rauli ranganta bara peisa raande. Katouana, bara ara paande au rapalia. Agayana bara maroa ane takelo ranganta hai apa au taande duuna manawohe i lalu dosa. 21 Aginami, ineeke maande bau ba maenuke au melangui ba mobabehike apa pea au mopakanawo halalunta hampepepoinalai. 22 Ane nupoinalai kadamu masala mobabehi babehia iti, polambiamu iti hangangaa nukingki pea i lalumu haduduamu i lindona Pue Ala. Morasihe tauna au mobabehi apa au maroa moula polambianda, hai barahe rasalai lalunda. 23 Agayana ane ara hadua tauna au bata-bata laluna moande bau ba paande ntanina, hai kahopoana naande pea, lempona madosa, lawi au nababehi iti bara moula apa au napoinalai i laluna. Mewali, ane tababehi apa au bara moula pepoinalainta i Pue, babehianta iti tapodosa.

Romans 15

1 Ikita au maroho pepoinalainta i Pue Ala, hangangaa sabarake i kabata-batana lalunda ranganta au bara mani maroho pepoinalainda. Inee peake mohaoki kamatananta haduduanta. 2 Ikita ope-ope hangangaa mobabehi au mopakatana laluna ranganta hai au motulungi ranganta, bona tapakaroho pepoinalainda. 3 Lawi Kerisitu wori bara mohaoki kamatanaNa haduduaNa. Anti peulaNa i Pue Ala, Ia molambi ngkaya kapari. I lalu Sura Malelaha hangkoya ara lolita au mokanai watana Pue Yesu au manguli: "Ope-ope lolita au mopapakoi Pue Ala, mokanai wori Iko." 4 Ope-ope au teuki hangkoya i lalu Sura Malelaha, teuki bona mopaguruke. Hangko i paturo au tahumba i lalu Sura Malelaha iti, ikita mewali mantaha i lalu kapari, hai tehuweki lalunta bona maroho peharunganta i Pue Ala. 5 Pue Alami au mohuweki lalunta hai au mopakarohoke, bona mantahake i lalu kapari. Ido hai mekakaena i Pue Ala bona mohintuwukau hadua hai hadua anti peulami i Kerisitu Yesu 6 bona hampepekirikau motoya Pue Ala, Umana Amputa Yesu Kerisitu. 7 Mewali, halalu, ido hai kuuliangaakau: nidoko maroa halalumi hampepepoinalai, nodo Kerisitu modoko worike ope-ope. Lawi ane hintuwuke hai halalunta hampepepoinalai, Pue Ala rapomahile anti babehianta iti. 8 Nipailalu ide: Kerisitu mai i dunia motulungi to Yahudi, bona tepabukei dandina Pue Ala i toiyorunda to Yahudi hangkoya, alana tongawa i ope-ope tauna katouna Ngkorana Pue Ala. 9 Kamaina Kerisitu i dunia ide, Ia mobungkahi rara bona tauna au barahe to Yahudi peisa molambi katuwo maroa hai motoya Pue Ala anti kamaroana laluNa irihira. I lalu Sura Malelaha ara lolita au teuki node: "O Pue Ala, kupakahileKo i olonda tauna au barahe to Yahudi. Monanina motoya hangaMu." (2 Samuel 22:50; Mazmur 18:50) 10 Ara wori lolita au teuki i lalu Sura Malelaha hangkoya au manguli node: "Ikamu au bara to Yahudi, matanakau hihimbela hai to Yahudi au hangkongkoyami napilei Pue Ala." 11 Ara wori lolita au teuki node: "Ikamu au barakau to Yahudi, nitoyami Pue. Ikamu ope-ope tauna au tuwo i dunia, nitoyami!" (Mazmur 117:1) 12 Ide mani wori lolita au nauki nabi Yesaya hangkoya au manguli node: "Hangko i pemuleana Isai, ina hawe hadua tauna au moparentaihe tauna au bara to Yahudi. Ia iti au mewali peharunganda." (Yesaya 11:10) 13 Pue Alami peharunganta! Ido hai mekakaena i Pue Ala bona Naweikau kamatana hai roa ngkatuwo anti pepoinalaimi i Pue Yesu. Kuperapi iti bona kamaroho-rohoa peharungami Iria anti kuasana Inao Malelaha. 14 Halalungku ope-ope! Kuisa mpuu kangkayana babehiami au maroa. Niisami paturo hangko i Ngkorana Pue, hai niisa mombepakaroho mpolalu hadua hai hadua. 15 Agayana nauri nodo, i lalu surangku ide, barana maea mopaturokau, mampololita bahangkia pakana paturo. Tunggaiaku bona mampopaingaakau ope-ope paturo ide, lawi itimi bago au naweina Pue Ala anti kabulana laluNa. 16 Iko, naangkana mewali topobagona Kerisitu Yesu, hai Naposurona i tauna au barahe to Yahudi. Bagongku ide peisa rapandiri nodo pobagona tadulako menomba i Souna Pue Ala, lawi mopahawena Ngkora Marasa. Hai ihira au barahe to Yahudi au mepoinalai i Pue Yesu, kuimbahe nodo popenombaku i Pue Ala. Hai popenombaku iti, batena nadoko Pue Ala, lawi Inao Malelaha mopamalelahahe hai mampopewalihe kirana Pue Ala. 17 Anti pohintuwuku hai Kerisitu Yesu, matana lalungku mopatuntu bago au kubagoa Pue Ala. 18 Au kuuli ide, kupobago anti kuasana Kerisitu Yesu bona tauna au barahe to Yahudi mengkoru i Pue Ala. Mengkoruhe i Pue Ala anti pobagongku hai pepaturongku, 19 hai anti tanda-tanda kuasa au kubabehi hai kuasana Inao Malelaha. Hangko i kota Yerusale duuna hawe i tampo Ilirikum, kupahawemi Ngkora Marasa i ope-ope tauna, kupaturoahe kahemana Kerisitu. 20 Idemi peundeaku bona moanti liliuna Ngkora Marasa i tampo ntanina au bara manihe mohadi hangana Kerisitu. Bara kuunde moaro sou i wongko watu au naaro tohaduana. 21 Kupeinao mopabukei lolita i lalu Sura Malelaha au manguli: "Tauna au bara manihe rabambaria kana Iria, ina moisa mpuuhe kahemaNa. Tauna au bara mani mohadi bambari kana Iria, ina mohadi hai moisa mpuuhe lempona bambari iti." (Yesaya 52:15) 22 Anti pobagongku ide, bosami belana tesalemporina mosondakikau halalu. 23 Agayana ide-ide, hopomi pobagongku i tampo ide. Mewali, kuharunga hangangaa ara katepakangku mehupe i boeami mampombelambiakau, halalu, lawi i parenami kipeinao lao mosondakikau. Hai ane laona i tampo Spanyol, batena moliuna i kota Roma. Mewali, kahopoana ina matana-tanana hihimbela hai ikamu, kehapiri sangka pea. Hai kuharunga ina nipopeangka maroana lao i Spanyol. 25 Agayana ina laona hampai i Yerusale moanti doi petulunginda to Sarani inde i to Yahudi au hampepepoinalainta inditi. 26 Lawi to Sarani au barahe to Yahudi i propinsi Makedonia hai Akaya ide moruruhe doi bona rawei i halalunda hampepepoinalai au meahi-ahi tuwonda i Yerusale. 27 Babehianda iti mentumbu hangko i kamatanana lalunda. Hai hintoto mpuu ane tauna au barahe to Yahudi mokira-kiraahe paande wata i ranganda to Yahudi, lawi hangko i to Yahudi iti, tauna au bara to Yahudi molambi paandena tanoananda. 28 Mewali, laomona hampai i Yerusale moanti doi petulunginda au tegulumi. Roori indo, hangko laona i tampo Spanyol moliuna i boeami. 29 Hai kuisa, ane hawena irikamu, ngkaya pewati hangko i Kerisitu ina kuantiakau. 30 Halalu! Mohintuwumoke hai Amputa Yesu Kerisitu, hai mombepokaahimoke anti pokalena Inao Malelaha i lalunta. Ido hai kuperapi bona mekakaekau i Pue Ala, nipekakaengaa wongkoya i lalu pobagongku. 31 Mekakaekau bona Pue Ala mokampaina hangko i tauna au barahe mepoinalai ane laona deade i tampo Yudea. Mekakae worikau bona to Sarani au i Yerusale ina modoko maroahe doi petulungi au kuanti ide. 32 Kahopoana, ane napokana Pue Ala, ina hawena i boeami i lalu katana lalu, hai ina tepalindona i olomi. 33 Kuharunga Pue Ala au moweike roa ngkatuwo ina mamporangaikau ope-ope. Amin!

Romans 16

1 Hai ide-ide, ina kupopaisaakau kahemana Febe. Iami halalunta hampepepoinalai au motulungi to Sarani i boea Kengkrea. 2 Kuperapi bona nidoko nodo halalumi i lalu hangana Pue Yesu, lawi itimi au hintoto tababehi, ikita au moulake Yesu. Ane ara apa-apa au naparaluu, niwei, lawi bosa tauna au natulungi, tepesua iko. 3 Nipahaweana tabeangku i Priskila hai Akwila. Ihira iti, halalungku hampopobago au mampopolumao liliuhe bagona Kerisitu Yesu. 4 Hangkoya, kematehe anti petulunginda iriko. Kuuli ngkaya kamaroana irihira, hai bara iko pea, agayana ope-ope to Sarani au barahe to Yahudi manguli wori ngkaya kamaroana irihira. 5 Nipahawe wori tabeangku i ope-ope halalunta hampepepoinalai i Pue Yesu au mamingguhe i sounda Priskila hai Akwila. Tabeangku i Epenetus au kupokaahi. Iami au nguru-nguruna mepoinalai i Kerisitu i propinsi Asia. 6 Hai tabeangku wori i Maria. Rumihi pobagona irikamu. 7 Nipahawe wori tabeangku i Andronikus hai Yunias. Ihira iti, hangka to Yahudingkuhe au ratarunggu hihimbela hai iko. Ope-ope surona Pue Yesu mobilahe. Mahaemohe mepoinalai i Pue Yesu. Hangko damanina mepoinalai i Pue Yesu, mepoinalaimohe. 8 Tabeangku i Ampliatus au kupokaahi i lalu hangana Pue Yesu. 9 Tabeangku i Urbanus, halalunta hampopobago au mampopolumao bagona Kerisitu. Tabeangku wori i Stakis au kupokaahi. 10 Tabeangku i Apeles au narumpa ngkaya kapari, agayana meula liliu i Kerisitu. Tabeangku irihira au i souna Aristobulus. 11 Tabeangku i Herodion, hangka to Yahudingku. Tabeangku wori i halalunta hampepepoinalai au ara i souna Narkisus. 12 Tabeangku i Tripena hai Triposa au mobagohe i lalu bagona Pue Yesu, hai i Persis au kupokaahi, au mobago mantimi wori i lalu bagona Pue. 13 Tabeangku i Rupus hai irinana au kuimbami inangku. Rupus iti iami hadua to Sarani au rabila. 14 Nipahawe tabeangku i Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas hai ope-ope halalu au ara hihimbela hai ihira. 15 Tabeangku i Filologus hai Yulia, i Nereus hai halaluna towawine, hai i Olimpas hai ope-ope halalunta hampepepoinalai i Pue Yesu au ara hihimbela hai ihira. 16 Mombetabe-tabekau hangko i lalumi mpuu ane mombelambikau i paminggua. Ope-ope to Sarani inde mopakatu tabeanda irikamu, halalu. 17 Halalu, kupopainga-ingaakau: hangangaa maroa-roakau i tauna au mopaara pogaa hai au mampeinao mopakanawokau i paturonda au mosisala hai paturo au rapaturoamokau. Nikaraohihe tauna au nodo! 18 Lawi tauna au nodo babehianda, barahe mampopolumao bagona Kerisitu Amputa; moula peahe peundeana lalunda. Mopakanawohe tauna au bara manihe moisa apa-apa hai lolita peroasinda au momi. 19 Agayana ane ikamu, halalu, ope-ope tauna moisa pengkorumi i paturona Pue Ala. Matanana i kakuhadina babehiami iti. Peundeaku bona madotakau mobabehi babehia au maroa, hai mokaraohikau babehia au kadake. 20 Pue Ala ina monangi hai mopakarugi kuasana Datu Tokadake i lalu katuwomi. Mekakaena i Pue Ala au moweike roa ngkatuwo bona kabulana laluna Amputa Pue Yesu Kerisitu hawe irikamu halalu. Amin! 21 Timotiu, rangangku au hampopobago inde, mopakatu tabeana irikamu. Nodo wori Lukius, Yason hai Sosipater, hangka to Yahudingkuhe. 22 Iko, Tertius, au moukia Paulu sura ide, mopahawe worina tabeangku i lalu hangana Pue Yesu i halalungku i Roma. 23 Gayu wori mopakatu tabeana. Iko, Paulu, maidana i souna Gayu, hai to Sarani i kota ide paka moguluhe inde. Erastus, hadua topoparenta au mokingki doi kota, hai halalunta wori Kwartus mopakatu tabeanda. 24 Kuharunga kabulana laluna Pue Yesu Kerisitu hawe irikamu ope-ope. Amin. 25 Toyami Pue Ala! Lawi Iami au makuasa mopakaroho pepoinalaimi anti Ngkora Marasa au kupahaweakau bona niisa kahemana Yesu Kerisitu. I atunami parena, tunggaiana Pue Ala iti bara raisa tauna. 26 Agayana ide-ide Pue Ala motudungiake tunggaiaNa i sura au rauki nabi-nabi hangkoya hai au rapahawe i ope-ope tauna moula parentana Pue Ala, bona ope-ope tauna peisa mepoinalai hai mengkoru Iria. Iami Pue Ala au tuwo duuna kamahae-haea, 27 hai au moisa hinangkana, hai au bara ara karoduana! Toyami i lalu hangana Yesu Kerisitu duuna kamahae-haea. Amin!

1 Corinthians 1

1 Sura ide au hangko iriko Paulu hai hangko i Sostenes, kipakatu irikamu to Sarani i kota Korintu au nakakiokau Pue Ala mewali taunaNa. Iami au mopamalelahamokau anti pohintuwumi hai Kerisitu Yesu hihimbela hai ope-ope tauna au maida iumba pea au mekakae i Yesu Kerisitu, Amputa hai Ampunda. Iko ide, naangkana Pue Ala mewali surona Yesu Kerisitu moula peundeaNa. 3 Ngkaya tabea! Mekakaena i Pue Ala Umanta hai i Pue Yesu Kerisitu bona Ia mowatikau hangko i kabulana laluNa hai moweikau roa ngkatuwo. 4 Halalu, barana mengkangkaroo manguli ngkaya kamaroana i Pue Ala anti kaikamuna, lawi Ia moweikau pewati hangko i kabulana laluNa anti pohintuwumi hai Kerisitu Yesu. 5 Anti pohintuwumi hai Kerisitu, Naweimokau hinangkana pewati au mobundu i katuwomi: Napopaisaamokau paturo au tou, hai Naweimokau kapande mopahawe paturo iti. 6 Ope-ope iti mopakanoto kamarohona pepoinalaimi i bambari kana i Kerisitu au kipahaweakau, 7 duuna barapi ara kamakurana pewati au nilambi. Nilambimi paka-pakana kapande hangko i Inao Malelaha, hai mampegiakau kahawena hule Amputa Yesu Kerisitu. 8 Ia ina mopakaroho pepoinalaimi duuna i kahopoa dunia, bona ane ikamu nakahawei Amputa Yesu Kerisitu i kahaweNa hule, barapi ara kamasalami. 9 Pue Ala mokakiokau bona mohintuwukau hihimbela hai AnaNa, Yesu Kerisitu Amputa, hai Ia mopabukei liliu dandiNa irikita. 10 Halalu, hangko i kuasa au naweina Amputa Yesu Kerisitu, merapina bona mohintuwukau ope-ope. Ineekau mopaara posisala. Hangangaa mohintuwukau hai hampepekirikau. 11 Halalungku, tunggaiaku manguli nodo, lawi arahe halalunta hasou-souna Kloe au mopahawe iriko kaarana posisalami. 12 Mololitana nodo lawi arakau au mampeinao mampopontani hadua hai hadua. Arakau au manguli: "Iko meula i Paulu." Arakau au manguli: "Iko meula i Apolo." Au ntanina wori manguli: "Iko meula i Peturu." Ara mbuli au manguli: "Iko meula i Kerisitu." 13 Maroa pae ane ikamu au meula i Kerisitu mosisala nodo? Ba iko au mate rapaku i kau mohuru dosami? Ba rariukau bona mewalikau topegurungku? Bara! 14 Kuuli ngkaya kamaroana lawi barakau ara au kuriu, batenda pea Krispus hai Gayu, 15 bona datihe ara au manguli kuriukau mewali topegurungku. 16 (Oo, Setepanu wori hantambi, iko mpuu au moriuhe. Agayana i raoa hangko irihira, barapi kukatuinao tauna ntanina au kuriu.) 17 Kerisitu barana moangka mewali suroNa bona moriuna tauna, agayana Naangkana bona moantina Ngkora Marasa. Ane kupahawe Ngkora Marasa, barana mololita hangko i kamapandeku datihe ara tauna au mampoinalai lolitangku anti kamapandeku moleri barahe moisa kuasana Kerisitu au mate i kau mombehape. 18 Kipahawe bambari au manguli Kerisitu mohuru dosa manusia i karapapateNa i kau mombehape. Ane tauna au monontohi naraka mohadi bambari iti, rauli: "Iti lolita tontuli." Agayana ane ikita au nahoremake Pue Ala hangko i huku dosanta mohadi bambari iti, tauli: "Itimi kuasana Pue Ala!" 19 I lalu Sura Malelaha, Pue Ala manguli node: "Ina Kupaope kapande manusia, hai bara ina Kupake akalanda tauna au mapande." (Yesaya 29:14) 20 Apa bundunda tauna au mapande? Apa bundunda guru agama to Yahudi? Apa bundunda tauna au mapande mololita i lalu dunia ide? I peitana Pue Ala, ope-ope kapande manusia Naimba mbero-mbero pea. 21 Lawi hangko i kapande manusia, ikita bara peisa moisa Pue Ala. Anti kamapandena Pue Ala, Ia mobotusi bona hema pea au mepoinalai i Ngkora Marasa au kipahawe, tauna iti ina Nahoremahe hangko i huku dosanda. Agayana ane kipahawe Ngkora Marasa, tauna au bara mepoinalai manguli: "Iti lolita tontuli." 22 Ane to Yahudi, barahe mounde mepoinalai ane barahe kipopaitaa tanda kuasa. Hai ane to Yunani, barahe mounde mepoinalai ane barahe kipakanotoa hai kapande manusia. 23 Agayana ikami mopahawe kapatena Kerisitu au rapaku i kau. Bambari iti rapokakoinao to Yahudi, hai i tauna au barahe to Yahudi, bambari iti raimba pea lolita tontuli. 24 Agayana Pue Ala mokakio tauna hantanga mewali taunaNa. Arahe to Yahudi, ara worihe to Yunani. Ane tauna iti mohadihe Ngkora Marasa hai mepoinalai i Kerisitu, moisamohe kuasana hai kamapandena Pue Ala. 25 Ane kipahawe kapatena Kerisitu au rapaku i kau, ikami raimba tontuli. Agayana katouana, meliu kamapandena Pue Ala hangko i kapande manusia. Moula lolita manusia, tunggaiana Pue Ala iti bara mobundu. Agayana meliu kuasana Pue Ala hangko i kuasa manusia. 26 Halalu, nikatuinao katuwomi hangko damanikau nakakio Pue Ala mewali taunaNa. I tempo iti, barakau bosa au mapande ba au makuasa ba au mapangka lantimi i peitana manusia, 27 lawi Pue Ala mopilei tauna au bara mapande i peitana manusia, bona tomapande ina rapakaea. Naoaka mopileihe au malede, bona tauna au maroho ina rapakaea. 28 Naoaka mopileihe au tepaiwoi tuwonda, au rakakabosai hai au bara mobundu i peitana manusia, bona manoto kadana mobundu au napomahile manusia. 29 Mewali, ido hai bara ara tauna au peisa mampemahile. Bara ara hadua au peisa manguli: "Anti kamapandeku, ido hai napileina Pue Ala." 30 Pue Ala pea au mobungkahiake rara pane mohintuwuke hai Kerisitu Yesu. Anti pohintuwuta hai Kerisitu Yesu, taisami kamapandena Pue Ala: Kerisitu au mopakanotomoke i peitana Pue Ala, au mopamalelahamoke, hai au mokira wataNa mohoremake hangko i huku dosanta. 31 Mewali, nodo au teuki i lalu Sura Malelaha: "Hema au naunde mampemahile, hangangaa mopakahile apa au nababehi Pue." (Yeremia 9:24)

1 Corinthians 2

1 Halalu, kahawengku i boeami hangkoya, kupahaweamokau bambari au hangko i Pue Ala. I tempo iti, bara kupake basa au mapangka ba lolita au moula kamapandeku haduduangku. 2 Lawi kupakanoto i lalungku: mepongka i kahawengku irikamu duuna ide-ide, barana ina mampololita au ntanina, batena pea Yesu Datu Topehompo au rapaku i kau duuna mate. 3 Tangangku mani ara hihimbela hai ikamu, maledena, hai moradana anti kalangangku. 4 Bambari au kupahaweakau, bara kupahawe hangko i kamapandeku haduduangku. Bara kamapandeku mololita au mopakanotoakau katouna bambari iti. Anti kuasana Inao Malelaha, ido hai pane niisa katouna bambari au kuanti. 5 Mewali, mepoinalaimokau i bambari au kuanti, bara anti kapande manusia, agayana anti kuasana Pue Ala. 6 Nauri nodo, ane mololitangkai i tauna au manoto pepoinalainda i Kerisitu, ara mpuu kamapandeki. Agayana kamapandeki iti, bara nodo kamapandenda tauna au kadake i dunia ide ba kamapandenda tadulako i dunia ide, lawi kuasanda tadulako i dunia ide ina matanta. 7 Au kipahaweakau, iami kapande au hangko i Pue Ala. Kipahawe tunggaiana Pue Ala moweike katuwo mahile i alo au ina mai. TunggaiaNa iti, bara mani raisa tauna hangkoya. Agayana hangko damani dunia ide rapopewali, Pue Ala mopakanoto amimi kaina Naweinta katuwo mahile iti. 8 Ane tadulako i dunia ide, barahe moisa tunggaiana Pue Ala. Lawi ane keraisa, kebarahe mopaku i kau Amputa au meawa tuwoNa. 9 Agayana ara teuki i lalu Sura Malelaha node: "I tauna au mampokaahi Pue Ala, Napasilolongaamohe au maroa mpuu, au bara mani raita ba rahadi tauna, hai au bara mani hambela mesupa i pekiri manusia." (Yesaya 64:4) 10 Ikita ide, taisami tunggaiana Pue Ala, lawi tunggaiaNa iti napopaisaamoke Pue Ala hai kuasana Inao Malelaha. Hai bara ara au tewuniangi i Inao Malelaha, lawi Ia moparesa hinangkana hawe-hawe i tunggaiana Pue Ala au bara mani raisa tauna. 11 Lawi au moisa ihi laluna hadua tauna, iami inaona tauna iti haduduana. Nodo wori, au moisa ihi laluna Pue Ala, batena Inaona Pue Ala. 12 Hai ikita ide, barake molambi inao hangko i dunia ide; molambirike Inaona Pue Ala bona taisa hinangkana au nawei mberoke Pue Ala. 13 Mewali, ane mopahawengkai Ngkora Marasa, barakau kipahawea hangko i kamapandeki mololita. Agayana kipakanoto bambari iti hai lolita hangko i Inao Malelaha i tauna au molambihe Inao Malelaha. 14 Tauna au bara moisa Pue Ala, barahe mampoinalai paturo au hangko i Inaona Pue Ala, lawi rauli: "Paturo iti, lolita tontuli." Bara rabuku tauna iti motarima paturo au hangko i Inaona Pue Ala, lawi paturo iti hangangaa napakanoto Inao Malelaha i lalunta. 15 Ikita au molambi Inao Malelaha, manoto lalunta moparesa hinangkana: ba maroa ba bara. Agayana tauna au bara moisa Pue Ala, bara manoto lalunda moparesa apa au ara i lalunta. 16 Lawi teukimi i lalu Sura Malelaha: "Hema pae au moisa pekirina Pue Ala? Hema pae au peisa mopaturo Ia?" (Yesaya 40:13) Agayana ikita ide naweike Pue Ala pekiri au himbela hai Kerisitu.

1 Corinthians 3

1 Halalu, i tempoku mani hihimbela hai ikamu hangkoya, barakau peisa kupaturo nodo tauna au molambihe Inao Malelaha. Kupaturokau nodo tauna au moula manihe peundeana lalunda au kadake. Lawi i tempo iti, bara mani manoto pepoinalaimi i Kerisitu; nodo manikau analei i lalu pepoinalaimi. 2 Ane analei au mentomi mani, bara peisa rawei andea. Nodo wori ikamu hangkoya, kupahaweakau paturo au hintoto i tauna au bara mani maroho pepoinalainda. Bara manikau kupahawea paturo au hintoto i tauna au manoto pepoinalainda, lawi bara mani nibuku motarima. Hai duuna ide-ide, bara mani nibuku motarima, 3 lawi moula liliukau peundeana lalumi au kadake. Mahinakau hai mobungka-bungka manikau, itimi au mopakanoto poulami peundeana lalumi au kadake, nodo tauna au bara manihe moisa Pue. 4 Hadua manguli: "Iko meulana i Paulu." Au hadua manguli: "Iko meulana i Apolo." Babehiami iti nodo babehianda tauna au bara mani moisa Pue. 5 Ane iko hai Apolo, hawina peangkai Pue Ala au moninikau bona mepoinalaikau i Pue Yesu. Ikami hadua-hadua mampopolumao bago au naweingkai Pue. 6 Iko au mohawu, Apolo au mobumbuhi, agayana Pue Ala au mopatuwo. 7 Topohawu hai topobumbuhi, barari ihira au patoana pobago iti. Batena pea Pue Ala au mewali patoana pobago iti, lawi Iami au mopatuwo tuda-tudanda. 8 Au mohawu hai au mobumbuhi, himbela peahe. Ihira rodua molambi saronda moula kamantimina bagonda. 9 Ikami hampopobago peangkai i lalu bagona Pue Ala, hai ikamu, halalu, peisa rapandiri nodo bondena Pue Ala. Ikamu peisa wori rapandiri nodo souna Pue Ala. 10 Anti kabulana laluna Pue Ala, Naangkana mewali suroNa, hai iko au nguru-nguruna moanti Ngkora Marasa irikamu. Iko nodo hadua topoaro sou au mapande au nguru-nguruna moaro watu pohudaa sou, hai tauna ntanina moaro i wongko watu pohudaa sou iti. Hai ope-ope topobago hangangaa mopamaroa-roa pobagonda i Pue. 11 Lawi bara ara rara ntanina mewali anana Pue Ala, batena pea mepoinalai i Yesu Kerisitu. Ido hai Yesu Kerisitu rapandiri nodo watu pohudaa sou au naaro Pue Ala. Bara ara pohudaa sou au ntanina. 12 Ane ara tauna au maroa pampopolumaonda bagoNa Pue, ihira peisa rapandiri nodo topoaro sou au mopake pakakasi au maroa, nodo bulawa, salaka hai watu au masuli holona. Ane ara tauna au bara maroa pampopolumaonda bagona Pue, ihira nodo topoaro sou au mopake pakakasi au bara maroa, nodo kau, hehi hai deami. 13 Mewali, ane sou iti naande api, ina taisa mpuu pakakasi au maroa hai pakakasi au bara maroa, lawi pakakasi au maroa ina mantaha mpuu, agayana pakakasi au bara maroa ina pumpuu naande api. Nodo wori i kahawena hule Pue, Ia ina moparesa pobagonda ope-ope tauna: ba maroa ba bara. 14 Ane pobagona hadua tauna mantaha i poparesana Pue, ia ina molambi sarona. 15 Agayana ane pobagona bara mantaha i poparesana Pue, ia ina molambi rugi. Lempona, ia ina tekabaha hangko i huku dosana, agayana bara molambi sarona. Ia peisa rapandiri nodo tauna au tehuwe souna: matanta ope-ope anu-anuna, watana pearai au bara naande api. 16 Bara pae niisa halalu: ikamu nodo sou au napaidai Pue Ala, hai Inaona Pue Ala maida i lalumi. 17 Ane ara hadua tauna au mogero pohintuwunda taunana Pue Ala, ia ina nahuku Pue Ala. Lawi paidaana Pue Ala, malelaha. Hai ikamu halalu, iami sou paidaana Pue Ala. 18 Ineekau mopakanawo watami haduduami. Ane ara hadua tauna i olomi au mengkamapande i lindo manusia, agina tauna iti mewali nodo tontuli i lindo manusia bona ia mewali mapande i lindona Pue Ala. 19 Lawi apa au rauli kapande manusia, nodo pekiri tontuli i peitana Pue Ala. Ara au teuki i lalu Sura Malelaha node: "Pue Ala monangi liliuhe tauna au mapande hai au moakala." (Ayub 5:13) 20 Ara wori au teuki node: "Pue Ala moisa pekirinda tauna au mapande, bara ara pobunduana." (Mazmur 94:11) 21 Mewali, ido hai kuperapi bona inee nipomahile kapande manusia. Lawi hinangkana au niparaluu, naweimokau Pue Ala. Nodo wori 22 Apolo, Peturu, hai iko nawei Pue Ala irikamu bona motulungikau. Hai Pue Ala moweimokau katuwo au wou hai mokabahakau hangko i kapate. Hinangkana au ara i dunia, hai apa au mewali ide-ide, ba apa au mewali i alo-alo au ina mai, ope-ope iti nakadipura Pue Ala bona moweikau katuwo maroa. Ope-ope iti mewali kirami halalu. 23 Hai ikamu iami kirana Kerisitu, hai Kerisitu iami kirana Pue Ala.

1 Corinthians 4

1 Ane ikami, tadulakomi, agina niuli hawi peangkai, lawi hawinangkai Kerisitu au moharungangkai moanti bambari hangko i Pue Ala au bara mani raisa tauna i dunia. 2 Au paraluu i tauna au raparenta, hangangaa moula liliuhe hawana toiwongkonda. 3 Mewali, ane arakau au mampeinao mokakabosaina ba mosalai pobagongku, bara kupailalu. Nodo wori ane arahe tauna ntanina au mosalai pobagongku, bara ina kupailalu. Bara wori kupakanoto ba maroa pobagongku ba bara. 4 Kuisa kabulana lalungku, agayana bara iti au mopakanotona. Pueri au ina moparesa lalungku ba manoto ba bara. 5 Ido hai kuuli, ineekau mosalai pobagonda hangka rangami. Nipegia hampai kahawena hule Pue. Iami au ina mobungkahi ope-ope au tewuniangi mani i lalu kamakaindiana. Ia au ina mopatongawa ope-ope tunggaianda tauna au rawoli i lalunda. I tempo itimi, hadua-hadua tauna ina molambi petoya hangko i Pue Ala moula kahintotoana. 6 Halalu, apa au kuuli inona, mokanai Apolo hai watangku haduduangku. Ikami rodua kupopandiri, bona kupagurukau moula parenta au manguli: "Ineekau moliungi apa au teuki." Tunggaiaku, bona datikau ara au mampemahile anti peulami i hadua tadulakomi. Ineekau motoya hadua tadulakomi hai mopakoi tohaduana. 7 Ba niuli maroa lalumi hangko i rangami? Apa pae au ara irikamu au bara nitarima hangko i Pue Ala? Moapari hai mampemahilekau ane ope-ope au ara irikamu naweikau Pue Ala? 8 Ba nipehangu barapi ara kamakurami? Ba nipehangu handa mpuu kamarohona pepoinalaimi i Pue? Ba niuli moparentamokau nodo datu, hai ikami surona Pue Yesu barapi niparaluu? Kemaroa mpuu halalu ane mewalikau datu, bona moparenta worikau hihimbela hai ikami. 9 Agayana bara maningkai mewali datu i dunia. Moula polambiaku, ikami surona Pue Yesu napopewalimongkai Pue Ala tauna au meahi-ahi tuwona hangko i ope-ope tauna. Ikami rapahimbela tauna au ina rahuku mate i lindonda tauna bosa. Tepaiwoi tuwongki i lindona manusia hai malaeka. 10 Ikami raimbangkai tontuli lawi mopahawengkai bambari kana i Kerisitu, agayana niuliri kaikamuna to Sarani au mapande! Ikami, maledengkai, agayana niuliri maroho pepoinalaimi! Ikamu raadai tauna i dunia, agayana ikami, rakakabosaingkai! 11 Duuna ide-ide, bara handa paandeki, bara handa paenungki, bara handa hampiki. Rapopeahi-ahi liliungkai. Bara ara paidaangki au maroa. 12 Mobago mantimingkai hai tayengki haduduangki. Ane arahe au motunda-tundangkai, kihurungihe hai pewati. Ane arahe au mampopeahi-ahingkai, mantahangkai. 13 Ane arahe au motatarahungkai, kihanaihe hai lolita au maalusu. Duuna ide-ide ikami raimba nodo pupu hai dai dunia. 14 Halalu! Bara tunggaiaku ide bona mopakaeakau. Lolitangku ide, mopaturokau, lawi kuimbakau anangku au kupokaahi. 15 Lawi kehapi ba i sabuna gurumi au moninikau i peulami i Kerisitu, iko pea au nipouma, lawi iko au nguru-nguruna moanti Ngkora Marasa irikamu, alana mepoinalaikau i Kerisitu Yesu. 16 Ido hai kuperapi ntepuu, halalu, bona nipeulai babehiangku. 17 Mewali, ina kutudu Timotiu lao mampohidupaakau. Timotiu iti mampopolumao liliu bagona Pue, hai kuimba nodo anangku au kupokaahi. Ane hawe irikamu, ia ina mampopaingaakau noumba peulangku i Kerisitu moula paturongku au kupahawe i ope-ope to Sarani i boea-boeana. 18 Arakau au mampemahile, lawi nipehangu barana ina lao mampohidupaakau. 19 Agayana ina lao mpuuna mosondakikau. Barapi mahae ina hawena ane napokana Pue. I tempo iti, ina kuita apa au rababehi tauna au mampemahile iti. Ina kuita ba ara kuasana Pue Ala irihira, ba i lolitanda pea. 20 Lawi ane Pue Ala mewali Datunta, hangangaa moulake peundeaNa, bara pea i lolitanta agayana i babehianta lawi ara kuasa au tahumba hangko Iria. 21 Mewali, umba au niunde: lawi ane hawena mopaturokau hai bara mani nikabaha babehiami au kadake, ina makasara pololitangku. Agayana ane tebaliki babehiami, ina maalusu lolitangku hai maahi lalungku.

1 Corinthians 5

1 Ara kuhadi au mololita kana i babehianda tauna i olomi au bara hintoto. Ara hadua rangami au mampotambia towawinena umana. Mogalori i olonda tauna au bara moisa Pue Ala, barahe ara au mobabehi nodo. 2 Agayana ikamu, nauri ara au mobabehi nodo i olomi, mampemahile manikau! Katouana, hangangaa masusa lalumi, hai tauna iti hangangaa nipopeloho hangko i olomi. 3 Nauri karaona hangko irikamu, agayana lalungku arato hihimbela hai ikamu, hai ara mpuu kuasangku mampohawaakau. Mewali, hai kuasa au naweina Pue Yesu Kerisitu, kupakanotomi: tauna au kadake babehiana iti hangangaa rahuku. Ane mogulukau, niimbana hihimbela hai ikamu, hai kuperapi i lalu kuasana Yesu Amputa 5 bona nihuhu pea tauna iti i kuasana Datu Tokadake. Lempona, nitudumi meloho hangko i olomi, hai inee nipaliu maminggu sambela hai ikamu. Hangangaa nibabehi nodo, bona watana tauna iti molambi pehuku agayana inaona molambi katuwo maroa i kahawena hule Pue Yesu. 6 Arahe au kadake babehianda i olomi, agayana mampemahile liliukau! Bara pae niisa lolita au manguli: "Ragi au haodi mampopembongke tapu mewali ngkaya"? Lempona, hadua tauna au madosa peisa mopakanawo bosa tauna i olomi. 7 Ane to Yahudi mobabehi ada Posusa Pasa, ope-ope ragi hangangaa raingihi hampai hangko i sounda, hai hambaa dimba hangangaa rasambale mohompo dosanda. Nodo ragi raingihi hangko i sounda, ikamu wori hangangaa moingihi tauna au madosa iti hangko i olomi, bona malelaha tuwomi, lawi ikamu napamalelahamokau Pue Ala. Hai nodo hambaa dimba rasambale i Posusa Pasa, Kerisitu rapapate wori bona mohompo dosanta. 8 Mewali, maimoke mamposusai Posusa Pasa i lalunta. Hangangaa tatende ragi au hae, lempona babehianta hangkoya au kadake. Hai hangangaa maandeke roti au wou au bara raragii. Lempona hangangaa moulake peundeana Pue Ala hangko i kabulana lalunta. 9 I lalu surangku hangkoya, kuuliangaakau bona ineehe nipogaloa tauna au mobabehi sala i babehianda towawine hai tobalilo. 10 Agayana bara tunggaiaku bona ineehe nipogaloa tauna au bara moisa Pue Ala hai au mobabehi sala, au mehioro, au modongko, ba au menomba i anitu. Barari ihira au kutunggai. Lawi ane keihira au kutunggai, lempona hangangaa padukau hangko i dunia ide. 11 Tunggaiaku ide, ineehe nipogaloa tauna au mouli katoSaraninda agayana mobabehi liliuhe sala, mehiorohe, menombahe i anitu, metunda-tundahe, malanguhe, hai modongkohe. Mogalorikau maande sambela hai tauna au nodo, inee! 12 Ane tauna au barahe to Sarani, bara ara kuasangku mohukuhe. Pue Ala peari au mohukuhe. Agayana ikamu hangangaa mohuku halalumi hampepepoinalai au mobabehi liliu sala. Lawi ara au teuki i lalu Sura Malelaha node: "Popeloho tauna au kadake babehiana hangko i olomi!" Lempona, ineehe nipaliu maminggu sambela hai ikamu.

1 Corinthians 6

1 Moapari hai niunde mosalai halalumi hampepepoinalai i lindona tadulako au bara mepoinalai i Pue Yesu? Moapari hai bara nipahawe kara-karami i halalumi hampepepoinalai? 2 Bara pae niisa halalu, i alo pobotusi kahopoa dunia, tauna au mepoinalai i Pue Yesu ina mampohuda-hudaa kara-karanda tauna i dunia. Mewali, ane ikamu ina mewali tadulako au mampohuda-hudaa kara-karanda tauna i dunia, noumbami pae ane bara nibuku mobotusi kara-karami au koi i tempo ide? 3 Bara pae niisa, i alo pobotusi kahopoa dunia ikita to Sarani au ina mampohuda-hudaa kara-karanda malaeka. Mewali, hangangaa nibuku mpuu mobotusi kara-karanda tauna i dunia ide. 4 Ane ara posisisalami, moapari pane nipahawe iti i tauna au barahe to Sarani au bara ara pohudaanda i olomi? 5 Tunggaiana lolitangku ide, bona maeakau. Halalungku au mepoinalai i Kerisitu, bara pae ara hadua i olomi au manoto laluna au peisa mobotusi kara-karami? 6 Ara kuhadi hadua tauna hangko i olomi au mosalai halaluna hampepepoinalai i lindona tadulako au bara mepoinalai i Pue Yesu! 7 Ineekau moanti kara-karami i tauna au bara to Sarani. Ane ara posisisalami i olomi, mepakaea mpuu, lawi iti mopakanoto kadami mobabehi apa au hintoto i peitana Pue Yesu. Katouana, ane ara au mopakanawokau ba mopakarugikau, agina molambi peakau rugi pane nipahawe iti i hadua tadulako. 8 Agayana melumbu kakadakena babehiami, lawi nipakanawo hai nipakarugi rangami, hai nibabehi iti i halalumi hampepepoinalai. 9 Bara pae niisa halalu, tauna au kadake babehianda, barahe ina mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. Ineekau ranawo-nawo. Tauna au mobabehi sala, au menomba i anitu, au mebualosi, au mobabehi sala nodo tobalilo au mampotambia hangka tobalilona ba nodo towawine au mampotambia hangka towawinena, 10 au manangka, au mehioro, au malangu, au metunda-tunda, au modongko; tauna au nodo, barahe mewali taunana Pue Ala i lalu poparentaNa. 11 Arakau halalu au nodo babehiami hangkoya. Agayana Pue Ala mopamalelahakau hai mampopewalimokau taunaNa. Ikamu Napakanoto i peitaNa anti pohintuwumi hai Pue Yesu Kerisitu hai anti kuasana Inaona Pue Ala Amputa. 12 Arakau au manguli: "Anti kanakabahanta Pue Ala hangko i huku dosanta, ido hai peisake mobabehi apa pea peundeata." Tou, agayana iko manguli: ara au mobundu tababehi; ara wori au bara mobundu. Peisana mobabehi apa peundeaku, agayana bara kuunde ane watangku ide nakuasai ba apa pea. 13 Ara worikau au manguli: "Paande mobundu i tainta, hai tai mobundu rapoihii paande." Tou lolita iti, agayana hambela tempo hinangkana iti ina natende Pue Ala. Agayana watanta ide bara napopewali Pue Ala bona mebualosike. Watanta hangangaa tapake mobabehi peundeana Pue. Iami ampuna watanta. 14 Hai nodo Pue Yesu napatuwo hule Pue Ala hangko i kapate, watanta ide ina Napatuwo hule hangko i kapate i alo pobotusi anti kuasaNa. 15 Bara pae niisa halalu, watami iami hangkira hangko i watana Kerisitu. Ba maroa ane tapake watanta au mewali kirana Kerisitu bona tababehi sala hai towawine au kadake babehiana? Inee! 16 Bara pae niisa, hema au mebualosi hai hadua towawine au kadake babehiana mewali hawata-wata hai towawine iti. Lawi i lalu Sura Malelaha teuki node: "Tauna au rodua iti mewalihe hawata-wata." (Pewaliana 2:24) 17 Agayana hadua tauna au mohintuwu hai Pue, ia hampepekiri hai Pue. 18 Mewali, nipakarao watami hangko i babehia au sala iti. Hema au mobabehi sala hai towawinena rangana ba hai anantowawine, dosa iti mopakarugi tuwona haduduana. Bara ara dosa ntanina au mopakarugi tuwonta nodo dosa iti. 19 Bara pae niisa halalu, watami iami paidaana Inao Malelaha. Iami au maida i lalumi. Pue Ala haduduaNa moweikau Inao Malelaha. Ia au makuasa i watami, bara ikamu au ampuna watami. 20 Lawi ikita ide Naholomoke Pue Ala, hai pirimoke Nabayari. Ido hai watanta hangangaa tapake mobila Pue Ala.

1 Corinthians 7

1 Kaliliuana halalu, ide-ide ina kuhanai pampekunemi i lalu surami au nipakatuana. Ikamu tobalilo, maroa ane barakau motambi. 2 Agayana bona datihe ara au mobabehi sala au bara hintoto, agina motambi peamokau. Maroa ane ope-ope tobalilo ara towawinenda hai ope-ope towawine ara tobalilonda. 3 Bara hintoto ane tobalilo mokaraohi towawinena ba towawine mokaraohi tobalilona alana barapohe hampapaturua. Tobalilo hangangaa mopabukei ada potambi i towawinena, nodo wori towawine i tobalilona. 4 Towawine bara makuasa i watana haduduana agayana tobalilonari. Nodo wori tobalilo bara makuasa i watana haduduana agayana towawinenari. 5 Ikamu tobalilo hai towawine, ineekau mombekaraohi alana barapokau mombehungkuki moula ada potambi. Ane rapana, ikamu rodua mampeinao mopatani bahangkia kamahaena bona mekakae, peisato. Agayana roo iti, hangangaa mombelambi mbulikau moula ada potambi bona datikau nakelo Datu Tokadake mobabehi sala anti kadana nibuku morempeki peundeana lalumi. 6 Au kuuli ide, bara nodo parenta agayana itiri paturongku irikamu. 7 Katouana, kuunde ane ope-ope tauna bara motambi nodo iko. Agayana bara ope-ope tauna au rabuku ane barahe motambi. Hadua-hadua tauna molambi kapande au montani-ntani hangko i Pue Ala. 8 I tauna au bara mani motambi ba i tobemba, idemi lolitangku: maroa ane barakau motambi nodo iko. 9 Agayana ane bara nibuku morempeki peundeana lalumi, agina motambikau datikau naanti peundeana lalumi i babehia au kadake. 10 Ikamu au motambimi, idemi hawangku (katouana bara hawangku, agayana hawanari Pue Yesu): ikamu towawine, inee nipogaaki tobalilomi. 11 Agayana ane nipogaakihe, inee mbulikau motambi. Ane bara nodo, hangangaa mesule hulekau i tobalilomi. Hai ikamu tobalilo, inee worikau mampogaaki towawinemi. 12 Kaliliuana, halalu, idemi lolitangku (idemi lolitangku haduduangku, bara hawana Pue): ane ara hadua tobalilo to Sarani au mampotambia hadua towawine au bara to Sarani, inee napogaaki asala towawine iti mounde maida liliu hai ia. 13 Nodo wori ane hadua towawine to Sarani mampotambia hadua tobalilo au bara to Sarani, inee napogaaki asala tobalilo iti mounde maida liliu hai ia. 14 Lawi towawine to Sarani iti mopamalelaha potambinda, hai tobalilo to Sarani iti mopamalelaha potambinda. Ane rapana bara nodo, ananda ina raimba nodo anangkoi au bara moisa Pue. Agayana ananda iti napokira Pue Ala lawi hadua hangko i tosaenda mepoinalai i Pue Yesu. 15 Agayana ane tauna au bara mepoinalai i Pue mampeinao mogaa, pogiangaamide megaaki. Ane nodo, towawine ba tobalilo au mepoinalai i Pue bara tetaka i ada potambi. Agayana Pue Ala mokakioke mewali anaNa bona mohintuwuke hai ranganta. 16 Lawi ane barakau megaaki, ikamu towawine, ara mani katepakami moanti tobalilomi mepoinalai i Pue. Hai nodo wori ikamu tobalilo, ara mani katepakami moanti towawinemi mepoinalai i Pue. 17 Hangangaa tapokatana katuwonta au Napakanotoake Pue Ala i kaNakakionta mewali anaNa. Itimi parentaku au kupaturoahe ope-ope to Sarani iumba pea kalaoangku. 18 Pandirina, ane hadua to Yahudi mepoinalai i Pue Yesu, ia bara hangangaa mokabaha katoYahudina. Nodo wori ane hadua tauna au bara to Yahudi mepoinalai i Pue Yesu, ia bara hangangaa ratile mewali nodo to Yahudi. 19 Lawi i peitana Pue, ane ratileke ba barake ratile, bara ara lempona, himbela pea. Au paraluu ntepuu, tapeulaimi hawana Pue Ala. 20 Ikita ope-ope, kehapi ba noumba katuwonta i kanakakionta Pue mewali to Sarani, agina tapokatana katuwonta iti au napakanotoamoke Pue. 21 Ane rapana hawi tuwonta hai nakakioke Pue Ala mepoinalai i Pue Yesu, inee masusa lalunta mampekiri kahawinta. Agayana ane ara katepakanta bona tekabahake hangko i kahawinta, agina tapepakai tempo iti. 22 Ba hawi tuwonta ba tekabahake, himbela peake i peitana Pue Ala. Lawi hadua hawi au nakakio Pue Ala mepoinalai i Pue Yesu ina tekabaha hangko i huku dosana anti pohintuwuna hai Pue. Nodo wori, hadua tauna au bara hawi tuwona au nakakio Pue Ala mepoinalai i Pue Yesu, ina mewali hawina Kerisitu. 23 Naholomokau Pue Ala, pirimi Nabayari. Ineemokau moula peundeana manusia. 24 Mewali, nodo au kuuli inona: kehapiri ba noumba katuwonta i kanakakionta Pue Ala mewali to Sarani, bara paraluu tabaliki. Agina tapokatana katuwonta iti hai tapeulai apa au napakanotoake Pue Ala. 25 Ide-ide kupaturoahe tauna au bara mani motambi. Bara ara parentaku au kutarima hangko i Pue Yesu, agayana kupaturokau moula pekiringku. Paturongku ide hintoto mpuu rapoinalai, lawi naangkana Pue mewali suroNa anti ahiNa. 26 Mewali, idemi polambiaku: i tempo ide ikita to Sarani narumpake ngkaya pakana kapari. Ido hai kuuli agina inee tabaliki katuwonta au Napakanotoake i dunia ide. 27 Pandirina: ikamu tobalilo au motambimi, ineekau mohaoki rara mampogaaki towawinemi. Ikamu au bara motambi, inee nipari-pari bona motambi. 28 Agayana ane ara hadua anantomoane au mampeinao motambi, bara wori mobabehi dosa. Hai ane ara hadua anantowawine au mampeinao motambi, bara wori mobabehi dosa. Agayana nikatuinao: tauna au motambi ina molambi kapari i lalu dunia ide. Hai peundeaku bona datikau narumpa kapari iti. 29 Halalu, tunggaiaku node: ikita to Sarani, hangangaa takatuinao kadanapi ngkaya tempota i dunia ide. Ido hai kuuli, mepongka ide-ide, ikamu au motambimi, inee nipaiyoru potambimi. Batena bagona Pue au hangangaa tapaiyoru. 30 Ikamu au moteria, inee masusa gaga lalumi. Ikamu au matana, inee melumbu kamatanami. Ikamu au meholo ba apa-apa, inee mentaka lalumi i anu-anu iti. 31 Ikamu au mowulai anu-anu dunia, inee nipekiri pea katuwomi i dunia ide. Lawi dunia au tapaidai ide ina ope. 32 Peundeaku, halalu, bona ineekau mampepekiri liliu katuwomi. Tobalilo au barahe motambi, peisahe mampopolumao liliu bagona Pue, hai peisahe mampekiri liliu apa peundeana Pue irihira. 33 Agayana tobalilo au motambimi, hangangaa mampekiri worihe katuwonda i lalu dunia ide, lawi mampeinaohe mopakatana lalunda towawinenda. 34 Ido hai morompenga lalunda. Nodo wori, towawine au bara motambi, peisahe mampopolumao liliu bagona Pue, hai peisahe mampekiri liliu apa peundeana Pue irihira bona malelaha katuwonda i lindona Pue. Agayana towawine au motambimi, hangangaa mampekiri worihe katuwonda i dunia ide, lawi mampeinaohe mopakatana laluna tobalilonda. 35 Ope-ope ide kuuliangaakau halalu, bona maroa tuwomi. Bara kuunde ane tetakakau hai ngkaya pakana parenta. Tunggaiaku bona nibabehi liliu apa au hintoto, bona moulakau peundeana Pue hai bona dati ara au mosalempori peulami Iria. 36 Ane rapana ara hadua anantomoane au momanu hai hadua anantowawine, hai nauli anantomoane iti: "Bara hintoto ane bara kupotambia hampomanungku, lawi kasae-saeami." Mewali, ane barapi rabuku morempeki peundeana lalunda hai ane mampeinaohe motambi, agina motambi peamohe, barahe madosa. 37 Agayana ane rapana anantomoane iti manguli i laluna: "Agina ineena motambi," hai bara wori rapari-pari motambi, ia peisa moula peundeana haduduana. Hai ane nabuku morempeki peundeana laluna, agina ineemi motambi. 38 Mewali, ane motambi maroa, agayana ane bara motambi, meliu kamaroana. 39 Moula atura potambi, hadua towawine tetaka liliu i tobalilona tangana mani tuwo. Ane mate tobalilona, tekabahami hangko i atura au motaka i tobalilona. Towawine iti peisa mbuli motambi, asala mampotambia tobalilo to Sarani. 40 Agayana meliu kamaroana ane barapi motambi. Iti polambiaku pea. Agayana kupekiri paturongku ide napahaweana Inaona Pue Ala au ara i lalungku.

1 Corinthians 8

1 Kaliliuana, ina mololitana kana i paande au rapopenomba i anitu. Niuli: "Ikita to Sarani, mapandeke, taisami paturo au tou." Tou mpuu agayana kuuliangaakau: anti kamapandemi iti, arakau au mampemahile. Aginami maahike i ranganta hai tapakaroho lalunda hangka ranganta. 2 Ane hadua tauna manguli: "Mapandena, kuisa paturo au tou," agayana bara ara ahina, makura mani kamapandena. 3 Agayana tauna au tou-tou mampokaahi Pue Ala, Pue Ala moisa ihi lalunda. 4 Mewali, kana i paande au rapopenomba i anitu, niuli peisa raande, lawi taisa kadana ara pue ntanina, batena pea Pue Ala. I dunia ide, ara lengge anitu au rababehi tauna hangko i watu ba kau hai rapenombai. Hai taisa: ope-ope lengge anitu au rapenombai, bara ara au tou. 5 Ara ngkaya pakana au napenombai manusia, au rauli pue ba anitu, maroa i langi ba i wongko dunia. 6 Agayana irikita, hadua pea Pue Ala, iami Umanta au mampopewali hinangkana au ara; Ia pea pongkana katuwonta. Hai hadua wori Amputa, Yesu Kerisitu, Iami au napopatoa Pue Ala mampopewali hinangkana au ara. Iami au moweike katuwo. 7 Agayana nauri nodo, bara ope-ope to Sarani moisa iti. Arahe au menomba i anitu hangko damanihe mewali to Sarani, hai duuna ide-ide ane moitahe paande au rapopenomba i anitu, rauli lalunda: "Iti popenomba i anitu!" Mewali, ane maandehe paande iti, rauli lalunda: "Madosake," lawi bata-bata mani lalunda ba peisa raande ba bara. 8 Katouana, paande iti barake moanti hungku i Pue Ala hai bara worike moanti karao hangko i Pue Ala. Ane taande, barake morasi. Ane bara taande, bara worike marugi. 9 Agayana hangangaa maroa-roakau halalu. Peisa mpuuke maande paande iti hangko i kabulana lalunta, agayana inee tapakanawo ranganta au bara mani woya maroho pepoinalaina. 10 Tunggaiaku node: ane rapana tauli: "Mapandeke. Taisami paturo au tou; bara moapa ane maandeke paande au rapopenomba i anitu." Hai ane rapana lao mpuuke i sou penombaanda topoanitu hai maandeke paandenda iti. Tanganta maande, ara hadua ranganta au moitake, agayana bata-bata mani laluna ba peisa raande ba bara. Mewali, lawi naitake maande paande iti, ia maande wori. 11 Kahopoana, hangko i kamapandeta, tapakanawo halalunta au bata-bata mani laluna. Hai au tapakanawo iti, iami halalunta hampepepoinalai au napahuru Kerisitu i karapapateNa. 12 Mewali, ane tababehi nodo, masala mpuuke, lawi tapakanawo pepoinalaina halalunta au bata-bata mani laluna. Hai meliu hangko iti, madosake i peitana Kerisitu. 13 Ido hai kuuliangaakau: ane rapana kupakanawo halalungku hampepepoinalai i kakuandena bau ba paande, barapi ina kuande paande iti, bona datihe ara halalungku au rapakanawo anti babehiangku.

1 Corinthians 9

1 Ba niuli barana peisa mobabehi apa-apa moula peundeaku haduduangku? Ba niuli barana surona Pue Yesu? Ba niuli bara mani kuita Yesu Amputa? Kuitami, hai Ia au mampopewalina suroNa. Hai ikamumi wuana pobagongku au kupobago i Pue. 2 Nauri tauna ntanina bara mopangaku kaikona surona Pue Yesu, agayana ikamu halalu, hangangaa nipangaku. Lawi ikomi au moanti Ngkora Marasa hawe i boeami. Pepoinalaimi i Pue Yesu mopakanoto mpuu kaikona suroNa. 3 I tauna au mosalaina, idemi pehanangku. 4 Ikami au mewali surona Pue Yesu, ba niuli bara hintoto ane kilambi paandeki ba paenungki hangko i pobagongki moanti Ngkorana Pue? 5 Ba niuli barangkai peisa motambi, hai barangkai peisa moanti towawinengki au hampepepoinalai i polumaoangki, nodo au rababehi surona Pue Yesu au ntanina hai halaluna Pue Yesu hai Peturu? 6 Ba niuli Baranaba hai iko pea au hangangaa mobago mohaoki paandeki? Ba niuli bara hintoto ane kilambi sarongki nodohe surona Pue Yesu au ntanina? Bara tou lolita iti! 7 Lawi bara ara hadua surodado au mosaro watana haduduana lao i pombealaa. Hintoto mpuu ane ope-ope tauna molambi kiranda hangko i pobagonda. Tauna au mowia, peisahe maande wua tuda-tudanda. Tauna au mamporewu dimba, peisahe moenu owai tomia porewunda. 8 Apa au kuuli ide, ngkora pandiri hangko i katuwonta alo-alona. Agayana himbela wori paturo au tahumba i lalu Aturana Musa. 9 I lalu Sura Aturana Pue au nauki Musa, teuki node: "Inee raboke hume japi ane tanganda rapopobago, pogiangaahe mangkuku i polumaonda." (Ulangan 25:4) Ba japiri au natunggai Pue? 10 Ba ikitami au Natunggai i lalu ngkora pandiri iti? Manoto apa au teuki hangkoya iti mokanai wori ikita. Tauna au mobago hangangaa molambi kiranda hangko i wua pobagonda. Tauna au mowia ba au mombau, mobagohe lawi raharunga kaina molambinda kiranda hangko i wua pobagonda. 11 Ikami ide nodo topohawu au motudangkai Ngkorana Pue i lalu katuwomi. Katouana, hintoto mpuu ane kilambi paandeki hangko irikamu. 12 Ane arahe tauna ntanina au peisa molambi saronda hangko irikamu, pelumbunami ikami! Peisa mpuu kiperapi sarongki irikamu halalu, agayana bara kiunde. Kehapiri ngkaya kapari au morumpangkai, bara kiperapi apa pea irikamu bona dati ara au mopakasusa pekirimi duuna barakau mepoinalai i Ngkora Marasa au kianti. 13 Bara pae niisa halalu: tauna au mobago i lalu Souna Pue Ala molambi paandenda hangko i Souna Pue Ala. Tadulako menomba au mokadipura popenombanda tauna bosa i meja pointua popenombaa, molambihe kiranda hangko i popenomba iti. 14 Nodo wori paturo au tahumba hangko i Pue Yesu. Ia moparenta bona tauna au moanti Ngkora Marasa molambi paandenda hangko i tauna au rapahawea bambari iti. 15 Mewali peisa mpuu kuperapi sarongki irikamu, agayana bara kiunde. Hai ineeri nipehangu tunggaiaku mouki sura ide bona kupari-parikau moweingkai ba apa pea. Matana lalungku lawi barana hambela merapi irikamu. Agingku mate pane kupalehi apa au kupakanoto i lalungku ide. 16 Barana peisa mampemahile anti pobagongku moanti Ngkora Marasa, lawi natuduna Pue Ala mampopolumao bago iti. Marugina ane barana moanti Ngkora Marasa! 17 Ane rapana moantina Ngkora Marasa anti peundeaku haduduangku, hangangaa raweina sarongku. Agayana bara nodo. Natuduna Pue Ala mampopolumao bago ide. Ba kuunde ba bara, hangangaa kupahawe Ngkora Marasa, lawi itimi bago au naweina Pue Ala. 18 Mewali, moantina Ngkora Marasa hai bara kuperapi sarongku i tauna au kupahawea bambari iti. Peisa mpuu kuperapi sarongku i tauna au kupahawea bambari iti, agayana bara kuunde. Idemi au kuimba nodo sarongku: katana lalungku au kuhumba hangko pobagongku moanti Ngkora Marasa au kupahawe mbero i ope-ope tauna. 19 Barana hawina tauna, ido hai peisana moula peundeaku. Agayana nauri nodo, kuoaka tuwo nodona hawinda ope-ope tauna. Kubabehi iti bona tetambai tauna au kuanti mepoinalai i Kerisitu. 20 Ane kuanti Ngkora Marasa i to Yahudi, mewalina nodo hadua to Yahudi, bona bosa to Yahudi kuanti mepoinalai i Kerisitu. Ane iko arana hihimbela hai tauna au moula Aturana Musa, moula worina Atura iti. Katouana barana nataka Aturana Musa, agayana kupeulai mpuu bona tauna iti kuanti mepoinalai i Kerisitu. 21 Ane kupahawe Ngkora Marasa i tauna au bara moisa Aturana Musa, mewalina nodo hadua tauna au bara moula Aturana Musa, bona kuantihe mepoinalai i Kerisitu. (Agayana inee rauli: bara kupeulai hawana Pue Ala. Mengkoru liliuna i hawana Kerisitu.) 22 Ane kuporangaihe au bara mani maroho pepoinalainda, kubabehi mpuu nodo ihira, bona kutulungihe meula i Kerisitu. Mewali, i ope-ope tauna au kupombelambia, kuhaoki rara bona mewalina nodo ihira, bona ane peisa, arahe au kuanti mepoinalai i Kerisitu. 23 Ope-ope iti kubabehi bona tetambai tauna au mepoinalai i Ngkora Marasa hai bona molambi worina katuwo maroa hihimbela hai ihira. 24 Halalu, niisa ane tauna momberiri melangka, bosa tauna au melangka, agayana hadua pea au molambi parasee. Ikamu wori halalu peisa rapandiri nodo tauna au momberiri melangka: hangangaa nipari-pari moula peundeana Pue Ala duuna molambikau parasee. 25 Tauna au momberiri iti, hangangaa moatoro watanda, molati liliuhe hai mampeulaihe atura pelangka. Hangangaa mokuasaihe watana i paka-pakana bona molambihe parasee. Parasee iti, iami bunga au ina malau pea. Agayana ikita, hangangaa mantahake i hinangkana kapari lawi mampeinaoke molambi parasee au bara mokahopoa. 26 Tauna au momberiri melangka, barahe melangka mbero, ara mpuu au ratunggai. Tauna au mombejangguru, bara peunde-undeana pea mejangguru. Nodo wori iko, iko peisa rapandiri nodo tauna au melangka ba au mejangguru, lawi barana mobago mbero-mbero. Apa au kubabehi, kubabehi bona molambina parasee. 27 Hai kulati watangku bona mantahana, hai kurempeki peundeana lalungku. Bara kuunde ane roo kupahawe Ngkora Marasa i tauna ntanina, ikomi au bara molambi parasee.

1 Corinthians 10

1 Halalu, nikatuinao apa au mewali i toiyorunta hangkoya au naantihe nabi Musa mopalehi tampo Masiri. I kapadunda hangko i tampo Masiri, Pue Ala moninihe hai gawu au mampoiyoruahe i polumaonda. Ihira ope-ope mowetahe Tahi Malei au napopogaa Pue Ala bona rapoliungi. 2 Nodo ikita rariu mewali topeulana Pue Yesu, ihira rariu worihe i lalu gawu hai owai mewali topeulana Musa. 3 Ihira ope-ope maande paande au himbela, hai maenuhe paenu au himbela. Paandenda hai paenunda iti, iami paande hai paenu au hangko i Pue Ala. Maenuhe owai au mesupa hangko i watu mahile, hai watu iti rapopandiri Kerisitu au mamporangaihe hai moweihe katuwo. 5 Nauri ihira ope-ope molambi pewati hangko i Pue Ala, agayana anti babehianda au kadake, bosa i olonda barahe napokatana Pue Ala, ido hai matehe hai watanda tehawuka i pada wungi. 6 Ope-ope au mewali i to Yahudi hangkoya mobundu irikita ide-ide, lawi talambi paturo hangko i katuwonda datike mobabehi apa au kadake nodo ihira. 7 Ineeke menomba i lengge anitu, nodo au rababehi tauna i olonda hangkoya. Lawi ara teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: "Maande hai maenu sambelamohe, hai roo indo motaro-tarohe hai menombahe i lengge ana japi." (Keluaran 32:1-6) 8 Ineeke mobabehi sala hai towawinena ranganta ba hai anantowawine, nodo au rababehi tauna i olonda hangkoya. Anti babehianda au masala, matehe rompulo hai talu sabuna tauna i lalu hangalo. 9 Ineeke mopaara karumpuna Pue, nodo au rababehi tauna i olonda hangkoya, alana matehe natilo ile. 10 Hai ineeke mohume-hume, nodo au rababehi tauna i olonda hangkoya, alana napapatehe malaeka au mepapate. 11 Ope-ope au mewali irihira hangkoya hangangaa tapailalu nodo ngkora pandiri irikita ide-ide. Hai ope-ope au mewali iti, teuki bona datike molambi pehukuna Pue Ala nodo ihira. Lawi ikita ide, tuwomoke hungku i kahopoa dunia. 12 Mewali, ane arakau au manguli: "Maroho mpuu pepoinalaingku i Pue," hangangaa maroa-roakau bona datikau manawo i lalu dosa! 13 Hinangka pekelo au morumpake, pekelo biasa pea au ralambi wori tauna ntanina. Agayana Pue Ala mokatuinao liliu dandiNa irikita: barake ina Napogiangaa rakelo meliu hangko i rohona lalunta. Bela-belana narumpake pekelo, Pue Ala ina moweike rara monangi pekelo iti, bona ikita peisa mantaha i lalu pepoinalainta. 14 Mewali, halalu au kupokaahi, hangangaa nipalehi ada penomba i anitu! 15 Kuimbakau nodo tauna au manoto lalunda. Ido hai kuuliangaakau: niparesa lolitangku ide, ba tou ba bara. 16 Ane maenu sambelake anggoro, takatuinao wahena Kerisitu au tebumbuhami i kau mombehape hai tauli ngkaya kamaroana i Pue Ala. Ada iti mopakanoto kaikitana tauna au Napahuru Kerisitu hai waheNa. Hai ane roti rakira-kiraake, taande sambela bona mokatuinao kapatena Kerisitu i kau mombehape. Ada iti mopakanoto pohintuwuta i lalu watana Kerisitu. 17 Lawi roti au haogu pea rakira-kiraake, hai ikita hadua-hadua maande hangkira hangko i roti iti. Lempona ada iti: ikita au bosa nodo hawata-wata peake i pohintuwuta hai Kerisitu. 18 Nodo wori adanda to Isaraeli. Ane mohuhuhe popenombanda i Pue Ala i wongko meja pointua popenomba, mokakiohe ranganda mamporangaihe maande hangkira hangko i popenomba iti. Ada iti mopakanoto pohintuwunda i penombanda i Pue Ala. 19 Agayana bara kuuli: ara pue ntanina hangko i Pue Ala. Bara ara! Hai bara kuuli: ara bunduna paande au rapopenomba i anitu. Bara mobundu! 20 Tunggaiaku: ope-ope au rapopenomba i anitu, bara rapopenomba i Pue Ala, rapopenombari i seta. Hai bara kuunde ane niporangaihe tauna au menomba i seta. 21 Ane maenukau anggoro i penombami i Pue Yesu, bara hintoto ane lao worikau maenu anggoro hihimbela hai ihira au menombahe i tokadake. Ane maandekau roti mokatuinao kapatena Pue, bara hintoto ane lao worikau maande hihimbela hai ihira au menombahe i tokadake. Ido hai kuuli: ineekau mesua i lalu sou penombaanda topoanitu hai maande sambelakau hai ihira. 22 Ba baikau mopaara karumpuna Pue? Ba niuli meliu kamarohonta hangko i Pue? 23 Arakau au manguli: "Anti kanakabahanta Pue Ala hangko i huku dosanta, ido hai peisake mobabehi apa pea peundeata." Tou, agayana iko manguli: ara au mobundu tababehi; ara wori au bara mobundu. Peisake mobabehi apa peundeata, agayana bara ope-ope au ina mopakaroho laluna ranganta. 24 Inee tababehi au motulungi pea watanta haduduanta. Hangangaa tababehi wori au motulungi ranganta. 25 Apa pea au rapobalu i pobalu-balua, peisa taholo hai taande. Inee tapekune hampai ba rapopenomba i anitu ba bara. Peisa taande hangko i kabulana lalunta, 26 lawi "Dunia ide hai ope-ope ihina, Pue Ala ampuna." (Mazmur 24:1) 27 Ane arakau au rakakio rangami au barahe to Sarani lao maande i sounda, hai niunde lao maande sambela, niandemi apa au rahuhuakau. Inee nipekune ba bau iti rapopenombami i anitu ba bara. 28 Agayana ane arahe au mouliangaake: "Bau iti rapopenombami i anitu," aginami inee taande datike mopakasusa laluna ranganta au bara maroho pepoinalaina. 29 Tunggaiaku node: hangangaa takatuinao laluna ranganta. Ane lalunta haduduanta, bara moapa ane taande paande iti. Agayana hangangaa ara tauna au ina mampekune: "Moapari hai peundeaku peisa rahomboki tauna ntanina? 30 Ane kuande bau iti, hai kuuli ngkaya kamaroana i Pue Ala, moapari pane arahe tauna au mosalaina?" 31 Agayana kuuli: ane maandeke ba maenuke, ba apa pea au tababehi, babehimide bona Pue Ala rapakahile. 32 Ineeke mobabehi apa pea au mopakanawo ranganta, maroa to Yahudi ba tauna au barahe to Yahudi ba halalunta hampepepoinalai au mengkoru i Pue Ala. 33 Nodo wori iko, i paka-pakana kubabehi liliu apa au maroa i peitanda ope-ope tauna. Bara kuhaoki apa au mobundu pea i watangku haduduangku, agayana kubabehi apa au ina mobundu i rangangku bona tehoremahe hangko i huku dosanda.

1 Corinthians 11

1 Nipeulaimi apa au kubabehi, nodo wori iko meula i Kerisitu. 2 Kaliliuana halalu, kutoyakau lawi i paka-pakana nikatuinao liliuna, hai nipeulai liliu paturongku au kupahaweakau. 3 Agayana ara hampaka au hangangaa kupopaingaakau. Kerisitu motadulakoi ope-ope tobalilo. Hai tobalilo wori motadulakoi towawine, hai Pue Ala motadulakoi Kerisitu. 4 Ane hadua tobalilo metolombu hai mekakae ba mopahawe lolitana Pue Ala i paminggua, tobalilo iti mopakoi Kerisitu, tadulakona. 5 Agayana ane hadua towawine mekakae ba mopahawe lolitana Pue Ala i paminggua hai bara metolombu, towawine iti mopakoi tobalilona au mewali tadulakona. Towawine au bara metolombu iti, hangangaa maea nodo hadua towawine au rakou weluana. 6 Mewali, ane ara hadua towawine au bara mounde metolombu i paminggua, agina ragundi peami weluana. Agayana ane maea ragundi ba rakou, hangangaa metolombu. 7 Tobalilo au mekakaehe ba mopahawe lolitana Pue Ala, ineehe metolombu, lawi tobalilo rapopewali nodo Pue Ala bona hangana Pue Ala rapakahile. Towawine hangangaa metolombuhe lawi towawine rapopewali bona hangana tobalilo rapakahile. 8 Lawi tobalilo bara rapopewali hangko i towawine, agayana towawineri au rapopewali hangko i tobalilo. 9 Hai nodo wori, tobalilo bara rapopewali bona motulungi towawinena, agayana towawinenari au rapopewali bona motulungi tobalilona. 10 Idomi pongkana pane towawine hangangaa metolombuhe, lawi tolombu iti nodo tanda pengkorunda i tobalilonda. Hai hangangaa metolombuhe lawi ara worihe malaeka au mampetiroke. 11 Agayana irikita au mepoinalai i Pue, towawine hai tobalilo mombeparaluuhe. Towawine hangangaa motulungihe tobalilo, hai tobalilo hangangaa motulungihe towawine. 12 Lawi nguru-nguruna towawine rapopewali hangko i tobalilo, agayana roo indo, ope-ope tobalilo rapoanaka hangko i towawine, hai au mopaara hinangkana iami Pue Ala. 13 Nipepekiri: ba hintoto ane hadua towawine mekakae i Pue Ala i lalu paminggua ane bara metolombu? Bara. 14 Pandirina ane ara hadua tobalilo au ngkalanga weluana, tauli bara hintoto. 15 Agayana ane ngkalanga weluana hadua towawine, tauli maroa. Weluana au ngkalanga iti mopamakara watana, lawi weluana iti mewali rapotolombu. 16 Agayana ane ara au mampeinao mosapuaka au kuuli ide, idemi lolitangku: moula ada au kipeulai, towawine hangangaa metolombu i paminggua, hai ada iti rapeulai wori halalunta hampepepoinalai i boea-boeana. Au ntanina hangko ide, bara ara. 17 Kaliliuana, ara wori hampaka au kupeinao kuuliangaakau, hai bara wori kutoyakau anti babehiami ide. Lawi poteruhumi barakau moanti mengkoru i Pue Ala, agayana moantirikau i babehia au kadake. 18 Nguru-nguruna, kuhadi bambari au manguli: ane moteruhukau maminggu, ara posisalami hadua hai hadua. Hai kupekiri bambari iti hangangaa tou! 19 Agayana kuisa hangangaa mosisalakau, bona raisa ba hema au maroho peulana i Pue. 20 Masusa lalungku, lawi ane teruhu sambelakau, bara nibabehi apa au hintoto i tauna au maande roti hai maenu anggoro mokatuinao kapatena Pue Yesu. 21 Lawi i poteruhumi, arakau hantanga au liliu maande paande hai maenu anggoro duuna malangu-langukau. Iti nibabehi i lindonda rangami au meahi-ahi tuwonda; marimihe hai mangkadouhe. 22 Barakau pae mosou? Agina maande hai maenukau hampai i lalu soumi moula peundeami. Moapari hai nibabehi nodo i paminggua? Ba niunde mopakoi hangka rangami au mewali kirana Pue Ala? Ba nipeinao nipakaeahe halalumi au meahi-ahi tuwonda? Apa au hangangaa kuuliangaakau? Ba hintoto kutoyakau? Bara! I babehiami iti barakau kutoya. 23 Lawi kupaturo mpuukau hangkoya apa lempona maande hai maenu sambela mokatuinao kapatena Pue Yesu. Hai apa au kupaturoakau iti, kuhumba hangko i Pue. I kaindi karapobaluNa, Pue Yesu mangalami roti 24 hai roo mekakae, Nabise-bisemi hai Nauliangaahe topeguruNa: "Idemi wataNgku au Kuhuhu mopahurukau. Nibabehimi ada ide bona nikatuinaoNa." 25 Nodo wori, karoonda maande, Nahuhuamohe paenua anggoro, Nauliangaahe: "Ihi paenua anggoro ide, lempona dandina Pue Ala au wou au mopahintuwu Pue Ala hai manusia. Dandi ide Napakaroho hai waheNgku au tebumbuha i kapateNgku. Bela-belana nienu, nibabehi bona nikatuinaoNa." 26 Mewali, bela-belana maandeke roti hai maenuke anggoro, tabambari kapatena Pue Yesu duuna i kahaweNa hule. 27 Mewali, hema au maande roti hai maenu anggoro i lalu hangana Pue moula rara au bara hintoto, tauna iti masala, lawi bara moadai watana hai wahena Pue Yesu au rapandiri nodo roti hai anggoro. 28 Agina ope-ope tauna moparesa hampai lalunda, hangko peisarihe maande roti hai maenu anggoro iti. 29 Lawi tauna au maande roti hai maenu anggoro moula rara au bara hintoto, ina nahukuhe Pue Ala, lawi barahe moadai watana Pue. 30 Idomi pongkana pane arahe bosa tauna i olomi au mahai hai malede, hai ara wori rangami au mate. 31 Agayana ane taparesa hampai lalunta, barake ina nahuku Pue. 32 Agayana ane nahukuke Pue, lempona Ia mokambaroake nodo hadua uma mokambaroa anana, bona datike ina rahuku hihimbela hai tauna au bara moisa Pue. 33 Mewali halalungku, ane moteruhukau maande roti hai maenu anggoro, agina mombepegiakau hampai. Ane aramokau ope-ope, hangko maande sambelarikau. 34 Ane ara au marimi, agina maande hampai i sou. Ane nibabehi apa au hintoto i poteruhuami maminggu, bara ina nilambi pehuku hangko i Pue. Au ntanina, ina kupakanotoakau ane hawena deade.

1 Corinthians 12

1 Kaliliuana halalu, ina mololitana kana i kapande au tahumba hangko i Inao Malelaha. Tunggaiaku bona niisa mpuu apa au tou. 2 Nikatinao halalu, hangkoya hangko damani niisa Pue Ala, tedii lalumi menomba i lengge anitu au rababehi hangko i watu ba kau hai au bara mololita. 3 Ido hai kupopaisaakau: hadua tauna au mololita anti peninina Inao Malelaha, bara ina manguli: "Hararami Yesu!" Nodo wori bara ara hadua tauna au manguli: "Yesu iami Pue!" ane bara nanini Inao Malelaha. 4 Inao Malelaha moweike paka-pakana kapande mampopolumao bagona Pue Ala. Ikita hadua-hadua molambike kapande au montani-ntani, agayana hinangka kapande iti, naweike Inao Malelaha au hadua pea. 5 Ngkaya pakana bago au tapobago i Pue, agayana Pue au tapobagoa, hadua pea. 6 Ngkaya pakana rara au napake Pue Ala motudungiake kuasaNa i lalu katuwonta, agayana Pue Ala au hadua pea, Iami au mampobago paka-pakana i lalu katuwonta. 7 Ikita hadua-hadua rawei kapande hangko i Inao Malelaha, bona tapake motulungi halalunta hampepepoinalai. 8 I hadua tauna, Inao Malelaha mowei kapande mepaturo. I tohaduana, Ia mowei kapande mopakanoto lempona Ngkorana Pue Ala. 9 I tauna ntanina, Nawei pepoinalai au maroho. Hai i tohaduana, Inao Malelaha mowei kuasa mepakaoha. 10 I hadua, Nawei kapande mobabehi tanda kuasa; i tohaduana, Nawei kapande mopahawe lolita hangko i Pue Ala. I hadua wori, Nawei kapande mampopontani apa au hangko i Inao Malelaha hai apa au bara hangko i Inao Malelaha. I tauna ntanina, Nawei kapande mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha. Hai i hadua wori, Nawei kapande mopalimba lempona basa iti bona raisa hangka rangana. 11 Ope-ope iti nababehiake Inao Malelaha au hadua pea. Iami au moweike kapande au montani-ntani moula peundeaNa haduduaNa. 12 Ikita au mepoinalai i Kerisitu peisa rapandiri nodo wata tauna. Ane wata tauna, hambua pea, agayana ngkaya kirana. Nauri ngkaya kirana, ope-ope kirana iti mewali pea hambua wata. 13 Nodo wori ikita. Ikita ope-ope mewali nodo hambua wata, lawi rariuke ope-ope hai Inao Malelaha au hadua pea. Ikita ope-ope molambi Inao Malelaha au himbela, maroa to Yahudi ba au bara to Yahudi, maroa au hawi tuwonda ba au bara wori hawi. 14 Lawi i watanta, ara biti, ara taye, hai ngkaya pakana kirana au ntanina. Bara hangkira peake. 15 Ane rapana, biti manguli: "Iko, barana taye, ido hai barana hangkira hangko i wata." Agayana kehapiri nodo, biti iti mia-mia pea hangkira hangko i wata. 16 Ane talinga manguli: "Iko, barana mata, ido hai barana hangkira hangko i wata," talinga iti mia-mia pea hangkira hangko i wata. 17 Ane rapana, ope-ope kirana watanta mewali haha mata, noumba rara bona watanta peisa mehadi. Ane ope-ope mewali haha talinga, noumba rara bona watanta peisa meenga. 18 Ido hai Pue Ala mohawa bona watanta rababehi hangko i paka-pakana kirana. Paka-pakana Nawoli i watanta moula peundeaNa i paidaa au hintoto. 19 Ane rapana Napahampaka pea ope-ope kirana watanta, noumbami katuwonta ide? 20 Mewali, ngkaya kirana wata, agayana hawata-wata pea. 21 Mata bara peisa mouliangaa taye: "Barako kuparaluu!" Hai waa bara peisa mouliangaa biti: "Barako kuparaluu!" 22 Katouana kirana watanta au raimba malede, itiri au paraluu ntepuu. 23 Kirana watanta au raimba bara makara, kirana iti au tapoperae. Kirana watanta au bara hintoto ratotoki ranganta, kirana itiri au tahampii hai hampi maroa. 24 Agayana kirana watanta au maroa raita tauna, bara paraluu tapoperae. Pue Ala mokadipura kirana watanta bona hangkira au makura rabila, itiri au takadipura ntepuu. 25 Nodo wori ikita au mepoinalai i Pue Yesu: ikita ope-ope rapandiri nodo kira-kirana wata au hambua pea, hai hangangaa mombekadipurake hadua hai hadua, bona dati ara posisalanta. 26 Ane ara hadua ranganta au mahai, ikita ope-ope ina mantodiha anti kamahaina ranganta iti. Ane ara hadua ranganta au ratoya, ikita ope-ope ina matana sambelake. 27 Pue Ala mampopewali watanta hangko i ngkaya kirana. Nodo wori ikamu au bosa Napopewalimi hawata-wata anti pohintuwumi hai Kerisitu. Ikita ope-ope peisa rapandiri nodo hangkira hangko i watana Kerisitu. 28 Hai irikita au mepoinalai, Pue Ala mohawa bona hadua-hadua ara bagona: nguru-nguruna arahe au mewali suroNa, karompakana arahe au mopahawe NgkoraNa, kataluna arahe au mepaturo. Ara worihe au Nawei kuasa mobabehi tanda kuasa. Arahe au Nawei kuasa mepakaoha, arahe au molambi kapande motulungi hangka rangana, arahe au mewali tadulako, arahe au molambi kapande mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha. 29 Bara ope-ope au mewali suroNa, ba nabi ba guru. Bara ope-ope au peisa mobabehi tanda kuasa 30 ba mopakaoha tauna. Bara ope-ope au molambi kapande mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha ba mopalimba basa iti bona raisa tauna ntanina. 31 Mewali, nipari-parimi molambi kapande hangko i Inao Malelaha au meliu kamaroana. Agayana ara au melumbu mpuu kamaroana, itimi au ina kupahaweakau.

1 Corinthians 13

1 Ane rapana, molambina kapande hangko i Inao Malelaha bona mololitana i lalu basa malaeka ba basa manusia au bara kuisa, agayana bara maahi lalungku, bara mpuu ara bunduna katuwongku. Ope-ope kapande iti nodo pea pomoni ndonge ba porio-riona timbonga. 2 Ane rapana, molambina kapande mopahawe lolita hangko i Pue Ala hai molambina ope-ope kapande hangko i Pue Ala au bara raisa rangangku, hai ane maroho pepoinalaingku pane kubuku mopalimba bulu, agayana bara maahi lalungku, bara mpuu ara bunduna katuwongku. 3 Ane ope-ope anu-anungku kuweihe tauna au meahi-ahi tuwonda, hai kukira watangku rahuwe mate anti peulangku i Pue Yesu, agayana bara maahi lalungku, bara mpuu ara bunduna katuwongku. 4 Apa lempona au rauli ahi? Tauna au mampokaahi hangka ranganda, sabarahe hai maroa lalunda, barahe mahina, barahe mampopetoya, barahe mampemahile, 5 barahe makasara, barahe mohaoki peundeanda haduduanda, bara koi inaonda, hai barahe mepailalu. 6 Ane maahike i ranganta, lempona, bara tapokatana apa au kadake, tapokatana apa au manoto, 7 mantahake i lalu hinangka kapari, mepoinalai liliuke, meharunga liliuke, hai sabara liliuke kehapi ba apa pea au morumpake. 8 Ahi bara ara kahopoana. Agayana ane arake au mapande mopahawe lolita hangko i Pue Ala, hambela tempo kapande iti barapi ina ara. Ane arake au mapande mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, hambela tempo kapande iti ina mokahopoa. Ane molambike kapande hangko i Pue Ala bona moisake apa au bara raisa ranganta, hambela tempo, kapande iti barapi raparaluu. 9 Lawi ide-ide makura mani ope-ope kapande au tahumba hangko i Pue Ala. Mogalori tauna au mopahawe lolita hangko i Pue Ala, makura mani kapande iti. 10 Agayana ane hawe tempona Pue Ala mampopeawa hinangkana, barapi ara kapande iti. Barapi raparaluu. 11 Pandirina ane anangkoi manina, mololitana nodo anangkoi; pekiringku hai lalungku nodo wori anangkoi. Agayana ide-ide, mahilemona; kupalehimi apa au kubabehi hangkoya. Nodo wori, hambela tempo kapande au tahumba hangko i Inao Malelaha ina mokahopoa. 12 Lawi ide-ide, ikita nodo tauna au mampeita hambua lengge i pampewaoa au mogawu-gawu, lawi bara mani taisa hinangkana i katou-touana. I alo au ina mai, hangko taisari hinangkana, lawi ina tapombelindoa Pue Ala hai ina taita i katongawaana. Ide-ide, makura mani kamapandeku. Agayana i alo au ina mai, ina kuisa ntepuu hinangkana, nodo wori Pue Ala moisana. 13 Mewali, ide-ide, ara talu pakana au hangangaa tababehi: mepoinalaike i Pue Ala, meharungake i dandina Pue Ala, hai maahike i hangka ranganta. Agayana hangko i talu pakana iti, au melumbu kamaroana iami ahi.

1 Corinthians 14

1 Mewali, au hangangaa tapaiyoru, iami kamaahinta i ranganta. Roo iti, hangangaa tapari-pari wori molambi kapande hangko i Inao Malelaha. Agayana kapande au meliu pobunduana, iami kapande mopahawe lolita hangko i Pue Ala. 2 Lawi tauna au mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, barahe mololita i ranganda, mololitarihe i Pue Ala. Lawi ranganda barahe moisa apa au rauli. Anti peninina Inao Malelaha, mampololitahe apa au bara raisa tauna. 3 Agayana tauna au mopahawe lolita hangko i Pue Ala, mopaturohe tauna, lawi lolitanda mopakaroho pepoinalainda ranganda, mohuweki lalunda hai mopalindohe. 4 Tauna au mololitahe i lalu basa au hangko i Inao Malelaha mopakaroho pea lalunda haduduanda. Tauna au mopahawe lolita hangko i Pue Ala mopakaroho lalunda ranganda au maminggu sambelahe. 5 Peundeaku halalu, bona ikita ope-ope peisa mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha. Agayana ane mopahaweke lolita hangko i Pue Ala, itiri au meliu kamaroana. Lawi ane mopahaweke lolita hangko i Pue Ala, meliu pobunduana i ranganta pane mololitake i lalu basa au hangko i Inao Malelaha. Agayana ane arahe au mopalimba basa iti bona manoto lempona, hangko arari pobunduana mopakaroho lalunda ranganta au maminggu sambelake. 6 Mewali halalu, ane rapana laona maminggu sambela hai ikamu, hai mololitana i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, apami bunduna irikamu? Agayana ane mopakanotona tunggaiana Pue Ala ba mopahawena bambari hangko i Pue Ala au bara mani niisa, ba moantina Ngkorana Pue, ba mepaturona, hangko arari pobunduana irikamu. 7 Mogalori anu-anu au bara tuwo nodo tulali ba dunde, ane bara rapopowadi maroa, bara ara pobunduana. Pandirina, ane bara maroa potawuena tulali ba ane bara tou pokaleana dunde, tauna au mohadi barahe moisa apa au raponani. 8 Hai ane ara tatamburu au ratawue mokakio surodado lao mombeala agayana bara maroa potawuena, hema au ina masilolonga lao mombeala? 9 Nodo wori hai ikamu halalu: ane mololitakau i lalu basa au bara raisa rangami, noumba karaisana apa au niuli? Ikamu nodo pea tauna au mololita i himburu. 10 I lalu dunia ide, ara ngkaya pakana basa, hai paka-pakana basa, ara lempona. 11 Agayana ane arahe tauna au mololita irikita i lalu basa au bara mani taisa, ina tapowuli apa pea au rahowara. Nodo wori ane ikita mololita i lalu basa au bara raisa, ina rapowuli apa pea au tahowara. 12 Nodo wori hai ikamu halalu: ane mololitakau i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, bara ina raisa rangami lempona. Mewali, ane nipeinao molambi kapande hangko i Inao Malelaha, hangangaa niperapi i Pue bona Naweikau kapande mopakaroho laluna rangami au maminggu sambela. 13 Ido hai kuuliangaakau: hema au mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, agina merapi i Pue bona molambi kapande mopalimba lempona basa iti bona ope-ope rangana moisa lempona lolitana. 14 Lawi ane mekakaeke i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, mekakaeke hangko i lalunta, agayana pekirinta bara lumao. 15 Mewali, apa au maroa tababehi? Agina mekakaeke i lalunta i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, hai mekakae worike i lalu basa au raisa ranganta. Monanike motoya Pue Ala i lalunta i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, hai monani worike motoya Pue Ala i lalu basa au raisa ranganta. 16 Ane rapana mololitake i lalu basa au hangko i Inao Malelaha manguli ngkaya kamaroana i Pue Ala, hai bara manoto lempona lolitanta i tauna au mohadi, tauna iti barahe peisa mampokana lolitanta lawi barahe ina moisa apa au tauli. 17 Kehapiri maroa pekakaenta manguli ngkaya kamaroana i Pue Ala, agayana bara ina mobundu i ranganta, lawi pekakaenta iti bara mopakaroho lalunda. 18 Kuuli ngkaya kamaroana i Pue Ala lawi kamapandeku mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha meliu hangko irikamu ope-ope. 19 Agayana i lalu paminggua, agina mololitana i lalu basa au raisa ranganta bona moisahe lempona lolitangku. Agina mololitana hampaka rompaka pea mopaguru ranganta, pane mololitana ngkangkalanga i lalu basa au hangko i Inao Malelaha au bara raisa ranganta. 20 Halalu! Ineekau mampekiri nodo anangkoi, hangangaa manoto lalumi nodo hadua tosae. Agayana i babehiami, ikamu hangangaa nodo hadua analei au bara mani moisa mobabehi apa au kadake. 21 I lalu Aturana Pue Ala, teuki node: Nauli Pue Ala: "Hangko i lolitanda tauna au barahe to Yahudi ina Kupaturohe to Yahudi. Ina Kukakiohe tauna hangko i tampo au karao bona mololita irihira i lalu basa au bara raisa. Agayana kehapiri nodo, barahe ina mampoinalai lolitaNgku." (Yesaya 28:11-12) 22 Mewali, ane arake au mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, lolitanta iti mewali tanda kuasa hangko i Pue Ala i tauna au bara mani mepoinalai Iria, barari i tauna au mepoinalai. Agayana ane mopahaweke lolita hangko i Pue Ala, lolitanta iti mewali tanda kuasa hangko i Pue Ala i tauna au mepoinalai, bara i tauna au bara mepoinalai. 23 Nauri nodo, ane arahe tauna au bara to Sarani ba au bara mani moisa Ngkorana Pue Ala hai laohe maminggu i boeami, apa au ina rauli ane ikamu ope-ope mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha? Manoto ina rauli magilakau. 24 Agayana ane ikamu ope-ope mopahawe lolita hangko i Pue Ala hai mesua hadua tauna au bara to Sarani ba au bara mani moisa Ngkorana Pue Ala, ia ina moisa lempona lolitami alana manoto kamadosana hai 25 ope-ope au tewuniangi i laluna ina tewungkehi. Kahopoana, ia ina molingkudu menomba i Pue Ala, nauli: "Tou-tou mpuu Pue Ala ara irikamu!" 26 Mewali halalu, apa lempona ope-ope iti? Ane maminggukau, hadua-hadua tauna ara kamapandenda: arahe au monani, arahe au mepaturo, arahe au mopahawe lolita hangko i Pue Ala, arahe au mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, arahe au mopalimba lempona lolitanda iti bona raisa ope-ope tauna. Agayana hinangkana iti hangangaa nibabehi bona nipakaroho lalunda rangami. 27 Ane arahe tauna au mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha, agina rodua pea, inee melabi hangko i talu. Hai ineehe mololita haha i hambela tempo, hangangaa mombehuru-huruhe. Hai hangangaa ara tauna au mopalimba lempona lolitanda. 28 Ane bara ara au mopalimba lolitanda, tauna au mololita i lalu basa hangko i Inao Malelaha hangangaa mandii-ndiihe i lalu paminggua, agina i lalunda pea mololitahe i Pue Ala. 29 Ane arahe au mopahawe lolita hangko i Pue Ala, agina rodua ba talu peahe au mololita, hai hangangaa arahe tauna ntanina au moparesa lolitanda, ba hangko i Pue Ala mpuuri ba bara. 30 Ane rapana, ara hadua tauna au mohuda au mohumba lolita hangko i Pue Ala, agina tauna au tangana mololita mengkaroo hampai, bona rangana peisa mololita. 31 Ane nodo, peisakau mombehuru-huru mopahawe lolita hangko i Pue Ala, bona ikamu ope-ope molambi paturo au mopakaroho pepoinalaimi. 32 Tauna au mopahawe lolita hangko i Pue Ala hangangaa morempeki watana haduduana. Hangangaa rabuku mololita hai mengkaroo moula peundeana. 33 Lawi moula peundeana Pue Ala, penombata hangangaa rakadipura maroa, bara naunde Pue ane arahe tauna au mogewo-gewo. Itimi atura au rapeulai i lalu ope-ope pamingguanda to Sarani i boea-boeana. 34 Mewali, towawine hangangaa mandii-ndii i lalu paminggua. Barahe rapaliu mololita mbero, hangangaa mengkoruhe nodo au teuki i lalu Aturana Pue Ala. 35 Ane mampeinaohe moisa ba apa pea, agina rapekune i tobalilonda i sou, lawi bara hintoto ane towawine paka mololita i paminggua. 36 Moapari hai arakau au bara mounde moula paturo iti? Ba niuli ikamu au nguru-nguruna mopahawe Ngkorana Pue Ala? Ba niuli Ngkorana Pue Ala rapahawe pea irikamu? 37 Ane arahe tauna au manguli: "Molambina kapande mopahawe lolita hangko i Pue Ala," ba "Molambina kapande hangko i Inao Malelaha," tauna iti hangangaa mopangaku apa au kuuki ide iami parenta hangko i Pue. 38 Agayana ane barahe mampoinalai paturongku ide, ineehe rapoinalai! 39 Mewali halalu, hangangaa nipari-pari molambi kapande mopahawe lolita hangko i Pue Ala, agayana inee worihe nikonto au mololita i lalu basa au hangko i Inao Malelaha. 40 Ope-ope hangangaa rababehi moula rara au hintoto hai moula atura.

1 Corinthians 15

1 Ide-ide halalu, kupeinao kupopaingaakau lempona Ngkora Marasa au kupahaweamokau. Ngkora Marasa iti nidokomi hai nipopobundumi i katuwomi mopakaroho pepoinalaimi. 2 Tehoremamokau hangko i huku dosami, asala mepoinalai liliukau i Ngkora Marasa au kupahaweakau. Ane bara iti au nipoinalai, mbero-mbero pea pepoinalaimi. 3 Ngkora Marasa au kupahaweakau halalu, iami au kudoko wori. Au patoana: Kerisitu mate mohuru dosanta nodo au teuki i lalu Sura Malelaha. 4 Karoona mate, Ia ratawu, hai i alo kataluna rapatuwo hulemi, nodo au teuki i lalu Sura Malelaha. 5 I katuwoNa hule, Ia mopatongawami wataNa i topeguruNa; nguru-nguruna i Peturu, hai roo indo i topeguruNa au ntanina. 6 Hangko inditi, mampatongawa mbulimi i lindonda topeulaNa au lima atuna labi. Kabosanda tauna iti tuwo mani duuna ide-ide, agayana aramohe bahangkia au mate. 7 Roo indo, Napatongawa mbulimi watana i Yakobu hai i ope-ope suroNa. 8 Kahopoana, mampatongawami iriko. Iko, barana nodo suro au ntanina. Raangkana mewali surona Pue Yesu i tempo au bara rahaharunga, nodo hadua anangkoi au rapoanaka i tempona bara mani handa wulana. 9 Lawi iko ide, surona Pue Yesu au tepakoi tuwongku hangko i ope-ope suroNa. Katouana, barana hintoto rauli suro, lawi hangkoya kupopeahi-ahihe tauna au mepoinalai i Pue Yesu. 10 Agayana anti kabulana laluna Pue Ala hai anti petulungiNa iriko, ido hai raangkana mewali suroNa hawe ide-ide. Hai mobundu mpuu kabulana laluNa hai petulungiNa iriko. Lawi mepongka i karaangkaaku, meliu pobagongku i Pue hangko i ope-ope surona Pue Yesu au ntanina. Hangko i rohongku haduduangku, bara kubuku mampopolumao bago iti agayana anti kabulana laluNa Pue Ala hai anti petulungiNa iriko, ido hai kubuku. 11 Arakau au kupaturo, ara worikau au rapaturo suroNa Pue Yesu au ntanina, agayana bara topoanti Ngkora au tapaiyoru. Au tapaiyoru iami Ngkora Marasa. Ngkora Marasa iti au kibambariakau hai au nipoinalai. 12 Mewali, ane kibambari katuwona hule Kerisitu hangko i kapate, moapari hai ara tauna i olomi au mosapuaka katuwonda hule tauna au mate i alo pobotusi kahopoa dunia? 13 Ane rapana barahe tuwo hule tauna au mate, manoto wori Kerisitu bara tuwo hule. 14 Ane rapana Kerisitu bara tuwo hule, bara ara pobunduana pobagongki mopahawe Ngkora Marasa, hai bara wori ara pobunduana pepoinalaimi. Lawi ane Kerisitu bara tuwo hule, mepoinalaikau i bambari au bara tou. 15 Melumbu hangko indo, ikami peisa raimba topodongko, lawi kipahawe bambari au manguli: Pue Ala mopatuwo hulemi Kerisitu. Agayana ane rapana tauna au mate bara ina rapatuwo hule, bara tou lolitangki, 16 lawi ane tauna barahe rapatuwo hule hangko i kapate, Kerisitu bara wori rapatuwo hule. 17 Hai ane Kerisitu bara rapatuwo hule, bara mobundu pepoinalaimi hai barakau ina tekabaha hangko i huku dosami. 18 Hai ane nodo, to Sarani au matehe, bara ara peharunganda. 19 Ane rapana Kerisitu motulungike tanganta mani tuwo i dunia hai roo indo barapoke Natulungi, lempona, hangko i ope-ope tauna i dunia ide, ikita au meahi-ahi mpuu tuwonta. 20 Agayana idemi paturo au tou: Kerisitu rapatuwo hulemi. Ia au nguru-nguruna tuwo hule hangko i kapate. Hai karapatuwoNa hule mewali nodo dandiNa irikita kaina rapatuwonda hule wori ope-ope tauna au mate hai au mepoinalai Iria. 21 Anti kamadosana hadua tauna, ido hai ope-ope tauna hangangaa mate. Nodo wori, anti kapatena hai katuwona hule hadua tauna, ido hai tauna au mate ina rapatuwo hulehe. 22 Ope-ope pemuleana Adama hangangaa mate. Nodo wori, ope-ope tauna au mohintuwu hai Kerisitu molambihe katuwo au wou au bara mokahopoa. 23 Agayana ope-ope tauna ina rapatuwo hule moula tempona hadua-hadua: au nguru-nguruna iami Kerisitu. Roo indo i kahaweNa hule i dunia ide, ope-ope tauna au meula Iria ina rapatuwo hule. 24 Karoonda rapatuwo hule, hangko ina haweri kahopoa dunia ide. I tempo iti, Kerisitu ina monangi ope-ope topoparenta, ope-ope tadulako, hai ope-ope au makuasa. Ia ina moparenta nodo hadua datu, hai kahopoana, Ia ina mohuhu kadatuaNa i Pue Ala Umanta. 25 Lawi Kerisitu hangangaa moparenta nodo datu duuna Pue Ala mampopengkoru ope-ope iwaliNa Iria, 26 hai iwaliNa au kahopoana au ina Nanangi, iami kapate. 27 Ara teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: "Pue Ala mampopengkoru hinangkana Iria." (Mazmur 8:7) Mewali taisa ntepuu: hinangakana au ara ina rapopengkoru i Kerisitu. Batena pearai Pue Ala au bara mengkoru Iria, lawi Iami au mampopengkoru hinangkana i Kerisitu. 28 Mewali, ane hinangkana rapopengkoru i Kerisitu, Kerisitu ina mengkoru i UmaNa bona tongawa kamakuasana Pue Ala i hinangkana. 29 Noumbami halalu? Ane tauna au mate bara ina rapatuwo hule, moapari pane arahe tauna au rariua ranganda au mate? Ane tomate bara ina rapatuwo hule, apa pongkana pane ada iti rababehi? 30 Ikami ide rapopeahi-ahi liliungkai anti pobagongki moanti Ngkora Marasa. Agayana ane tomate bara ina rapatuwo hule, apa bunduna hinangkana au kitodiha iti? 31 Alo-alona molindona kapate anti pobagongku mopahawe Ngkora Marasa. Tou mpuu lolitangku ide, hai matana mpuu lalungku anti kaikamuna halalu, lawi mepoinalaikau i Amputa Kerisitu Yesu. 32 Tangangku inde i kota Epesu, raewana tauna au nodo binata maila. Ane rapana tauna au mate bara ina rapatuwo hule, apa bunduna hinangkana au kutodiha iti? Ane rapana tomate bara ina rapatuwo hule, agina maande hai maenu peake mohaoki katana-tana, lawi hangalo rongalo tuwoke, hai roo indo ina mateke. Nodomi lolitanda tauna hantanga. 33 Ineekau rapakanawo! Ane nipogaloahe tauna au kadake babehianda, babehiami au maroa ina tebaliki mewali kadake, nodo babehianda. 34 Ido hai kuuliangaakau: nipakanoto lalumi moula paturo au tou, hai nikabaha ope-ope dosami. Lawi arakau au bara mani moisa Pue Ala. Kupahawe iti bona maeakau. 35 Manoto arahe au ina mekune: "Noumba katouana tomate ina rapatuwo hule? Wata au noumba ina raweihe?" 36 Ntuli mpuu tauna au mekune nodo! Ane mantudake ba apa pea, tinuda iti bara ina tuwo ane bara ratawu hai ratabungi tampo hampai nodo tomate. 37 Hai apa au tatuda iti iami tinuda pea, maroa pare ba tinuda au ntanina. Barari patoa pare au tatuda, agayana wuanari. 38 Karoona ratuda, Pue Ala mopatuwo moula peundeaNa, duuna mesupa hampoa pare ba hampoa gogoa ba apa pea. Paka-pakana tuwo moula lengge tuda-tuda iti. 39 Ane tapekiri ope-ope binata au tuwo i wongko dunia, bara himbela lenggenda. Lengge manusia bara nodo lengge tadasi. Lengge ikane, ntanina wori. Paka-pakana binata, montani-ntani lenggenda. 40 Nodo wori i langi, ara alo, wula hai betue, agayana ope-ope iti bara himbela hai apa au ara i dunia. Peraenda alo, wula hai betue, bara himbela hai peraenda apa au ara i dunia ide. 41 Pewangka alo bara himbela hai pewangka wula. Pewangka betue, ntanina wori. Mogalori betue au ngkaya, montani-ntani pewangkanda. 42 Nodo wori tomate ane tuwo hulehe. Tanganta tuwo mani i dunia ide, maledeke hai bara maroa watanta. Ane mateke, watanta ina ratawu hai mahae-hae ina magoro. Agayana ane rapatuwo huleke, watanta ide ina rabaliki hai wata au maroa hai maroho, au barapi mate hai barapi ina magoro. 44 Au ratawu, iami wata au hintoto tuwo i dunia ide. Agayana ane rapatuwo huleke, watanta ide ina rabaliki mewali wata au hintoto maida i suruga anti kuasana Inao Malelaha. Watanta ide iami wata au hintoto maida i dunia. Watanta i alo au ina mai iami wata au hintoto maida i suruga. 45 Ara teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: tauna au nguru-nguruna napopewali hai napatuwo Pue Ala iami Adama. Agayana Kerisitu peisa rauli Adama au kahopoana. Iami au moweike katuwo maroa au bara mokahopoa. 46 Pue Ala bara liliu mobaliki watanta. Nguru-nguruna Ia moweike watanta ide au hintoto maida i dunia ide. I alo au ina mai, hangko Naweirike wata au hintoto maida i suruga. 47 Adama, au nguru-nguruna maida i wongko dunia ide, rapopewali hangko i tampo. Agayana Kerisitu peisa rauli Adama au kadua. Ia hangko i suruga. 48 Ope-ope tauna i dunia tuwo nodo Adama, lawi ikita ope-ope pemuleana. Agayana ikita ope-ope au mohintuwu hai Kerisitu ina molambike katuwo au hangko i suruga, nodo katuwona Kerisitu. 49 Ide-ide, katuwonta nodo katuwona Adama, lawi watanta ide iami wata au hintoto maida i dunia. I alo au ina mai, hangko tuworike nodo Kerisitu, hai i tempo iti ina molambike wata au hintoto maida i suruga. 50 Halalu, tunggaiaku node: watanta i dunia ide rapopewali hangko i onto hai wahe. Hai watanta ide ina mate. Ane kebara tebaliki watanta, kebarake peisa maida i lalu poparentana Pue Ala i suruga, lawi indora bara ara kapate. 51 Mewali, bona niisa, kupahaweakau paturo au tewuniangi hangkoya, agayana au Napakanotoake Pue Ala ide-ide. Ane hawe mbuli Pue Yesu, arake au bara ina mate. Agayana ikita ope-ope ina rabaliki, maroa au tuwo mani, maroa au mate. 52 Ane tatamburu au kahopoana ratawue, ope-ope iti ina mewali i lalu hangkapira mata pea. Lawi ane tatamburu iti ratawue, Pue Ala ina mopatuwo hule tomate, hai Naweihe wata au barapi ina mate. Hai ikita au tuwo mani, ina rabaliki worike. 53 Lawi watanta ide ina mate hai mahae-hae ina magoro. Ido hai watanta hangangaa rabaliki mewali wata au barapi ina mate. Hai ane tebaliki watanta, ina tepabukei apa au teuki i lalu Sura Malelaha au manguli node: "Pue Ala monangi kapate." (Yesaya 25:8) 55 "Ee kapate, iumba penangimu? Ee kapate, iumba pehoimu?" (Hosea 13:14) 56 Manusia hangangaa mate anti kamadosanta, hai manusia hangangaa rahuku lawi moliungike Aturana Pue Ala. 57 Agayana kiuli ngkaya kamaroana i Pue Ala, lawi Nakabahamoke hangko i dosa hai kapate anti pohintuwuta hai Yesu Kerisitu Amputa. 58 Mewali halalu au kupokaahi, hangangaa nipakaroho pepoinalaimi. Inee bata-bata lalumi. Hangangaa nipopolumao liliu bagona Pue, lawi niisa apa au nipobago i Pue bara mbero-mbero.

1 Corinthians 16

1 Kaliliuana halalu, ina mololitana kana i doi au nigulu bona motulungikau halalunta hampepepoinalai au meahi-ahi tuwonda i kota Yerusale. Kuperapi bona nibabehi iti moula apa au kupohawaamohe to Sarani au ara i tampo Galatia. 2 Inee nipegia kahawengku, hangko nipateruhuri apa au ina niweihe. Agayana minggu-mingguna i alo kaisa, nipatani hampai doi iti i soumi moula polambiami hadua-hadua, hai niwoli doi iti maroa-roa duungku hawe. 3 Ane hawena deade, nipilei bahangkia rangami au niharunga bona kuweihe sura hai kutuduhe moanti doi petulungimi lao i Yerusale. 4 Hai ane raparaluu, lao worina hihimbela hai ihira. 5 Arato tunggaiaku mosondakikau roona mosondaki to Makedonia, lawi kupeinao hampai lao irihira. 6 Peundeaku bona mahaena haodi hihimbela hai ikamu. Maroa ane maidana irikamu duuna liu tempo makuli, hai roo indo peisana nipopeangka mopaliliu polumaongku lao i tampo ntanina. 7 Bara kuunde ane laona sangka pea mosondakikau. Ane napokana Pue, kupeinao bona mahaena haodi hihimbela hai ikamu. 8 Agayana ide-ide, hangangaa maidana hampai inde i Epesu duuna hawe alo mahile Pentakosta, 9 lawi kehapirihe bosa tauna au moewana, mobundu mpuu mani pobagongku inde. 10 Ane hawe Timotiu, kuharunga nidoko maroa hai niadai, lawi ia mampopolumao bagona Pue, nodo iko. 11 Mewali, inee ara au bara mohaile. Nipopeangka maroami i pesulena iriko, lawi kupegia inde hihimbela hai halalunta hampepepoinalai. 12 Kaliliuana, ane halalunta Apolo, bosami belana kuuliangaa: "Arahe halalunta au ina meangka lao i Korintu. Agina lao woriko hihimbela hai ihira." Ide-ide bara mani naunde lao. Agayana ane ara katepakana, ina lao mosondakikau. 13 Mainga-ingakau. Nipakaroho pepoinalaimi! Nipakaroho lalumi! Mantahakau i pepoinalaimi! 14 Apa pea au nibabehi, babehimide hangko i lalumi au buke ahi. 15 Halalu, niisami Setepanu hantambi au nguru-nguruna mewali to Sarani i propinsi Akaya. Ihira mohuhu katuwonda i Pue bona motulungihe halalunda hampepepoinalai. Mewali, kuperapi halalu 16 bona niula paturonda hai paturonda ope-ope ranganda au mampopolumao liliu bagona Pue. 17 Matana lalungku lawi hawemohe Setepanu, Fortunatus hai Akaikus. Barakau tepaka motulungina, agayana kuimbahe pahurumi au motulungina inde. 18 Halalunta iti mopakaroho lalungku, nodo wori karapakarohona lalumi. Ido hai kuperapi bona nibila tauna au nodo ihira. 19 Ope-ope to Sarani au ara i propinsi Asia mopakatu tabeanda irikamu. Akwila hai Priskila hihimbela hai ope-ope to Sarani au maminggu i sounda mopakatu tabea i lalu hangana Pue. 20 Ngkaya tabea hangko i ope-ope halalumi inde. Ane mohidupakau i paminggua, mombetabe-tabekau hangko i lalumi. 21 Kahopoana sura ide kuuki hai tayengku haduduangku: ngkaya tabea hangko iriko Paulu! 22 Tauna au bara mampokaahi Pue Yesu, hararamohe i Pue Ala. |iMaranata!|r MaimoKo, Pue! 23 Pue Yesu mowatikau! 24 Kupokaahikau ope-ope i lalu hangana Kerisitu Yesu.

2 Corinthians 1

1 Sura ide au hangko iriko Paulu, au naangka Pue Ala mewali surona Kerisitu Yesu moula peundeaNa, hai hangko i Timotiu, halalunta hampepepoinalai, kipakatu irikamu halalu au mepoinalai i Pue Ala i kota Korintu hawe-hawe i ope-ope to Sarani au i propinsi Akaya. 2 Ngkaya tabea: kiharunga Pue Ala Umanta hai Pue Yesu Kerisitu moweikau pewati hai roa ngkatuwo. 3 Tetoyami Pue Ala Umana Amputa Yesu Kerisitu! Lawi iami Umanta au mahile ahiNa hai au mopakaroho liliu lalunta. 4 Ia mopakaroho lalungki i lalu paka-pakana kapari au morumpangkai, bona karoho au kitarima hangko Iria, kipake wori mopakaroho lalunda rangangki au narumpa kapari ba apa pea. 5 Ngkaya kapari au nahumba Kerisitu, hai kapari iti kihumba wori. Agayana tetambai wori karoho lalu au kilambi hangko i Kerisitu. 6 Ane narumpangkai kapari, kapari iti kihalea bona kipakaroho lalumi hai bona nilambi katuwo maroa. Hai ikamu, narumpa worikau kapari nodo au kihumba. Mewali, ane Pue Ala mopakaroho lalungki i lalu kapari, karoho iti kipake wori mopakaroho lalumi bona mantahakau i lalu kapari. 7 Ido hai bara bata-bata lalungki. Kiisa kaina mantahami i lalu kapari, lawi kiisa karumihina kapari au nilambimi himbela hai ikami, hai kiisa Pue Ala ina mopakaroho lalumi himbela hai ikami. 8 Halalu, bona niisa, rumihi ntepuu kapari au morumpangkai hangkoya i propinsi Asia, meliu hangko i pebukuangki. Mapari ntepuu lalungki. Pehadingki nodongkai ina mate. 9 Nauli lalungki: "Hangangaa mate mpuuke." Agayana ikami narumpa kapari iti bona datingkai meharunga i rohongki haduduangki, agayana meharunga peangkai i Pue Ala, lawi Iami au mopatuwo tomate. 10 Mewali, halalu, Pue Ala mokabaha mpuumongkai hangko i kapari au rumihi iti, hai bara woringkai mate. Hai kiisa Pue Ala ina mokabahangkai hangko i hinangka kapari, maroa au morumpangkai ide-ide ba i alo-alo au ina mai. 11 Hai ikamu wori, hangangaa nipekakaengaangkai. Lawi ane bosa tauna mampekakaengaangkai, Pue Ala ina motulungingkai, alana bosa tauna ina manguli ngkaya kamaroana Iria. 12 Matana lalungki halalu, lawi kiisa kabulana lalungki. Manoto babehiangki i ope-ope tauna, pelumbunami irikamu halalu. I hinangkana au kibabehi, bara ara au kiwuniangi; manoto tunggaiaki moula peundeana Pue Ala. Apa au kibabehi, kibabehi hangko i karoho au kihumba hangko i Pue Ala, bara hangko i kapande manusia. 13 Ihi surangki, peisa mpuu nibasa hai niisa lempona, bara ara au kiwuniangi. Agayana ide-ide bara mani niisa ntepuu tunggaiaki. Kuharunga bona ikamu ope-ope ina moisa ntepuu tunggaiaki, bona ane hawe Amputa Pue Yesu, ina matana lalumi anti kaikamina, hai ikami wori, ina matana lalungki anti kaikamuna. 15 Mewali, anti kakuisana hinangkana iti, ido hai arami tunggaiaku mosondakikau karombelana, bona rombela nilambi pewati. Moula tunggaiaku au nguru-nguruna iti, kekusondakikau i polumaongku lao i tampo Makedonia, hai ane mesulena hangko i tampo Makedonia, ina mehupe mbulina irikamu, bona peisana nitulungi i polumaongku lao i tampo Yudea. 17 Agayana tebalikimi tunggaiaku iti. Ba niuli bara tou dandiku? Ba niuli: kubabehi tunggaiaku moula peundeaku haduduangku; hambela kuuli: "Io," hai roo indo kuuli: "Bara"? 18 Bara nodo halalu! Pue Ala mopabukei ope-ope dandiNa irikita, hai nodo wori lolitangki irikamu. Bara kiuli: "Io" irikamu ane tunggaiaki: "Bara." 19 Lawi iko, Silas hai Timotiu, kipahaweakau bambari hangko i Yesu Kerisitu, Anana Pue Ala. Hai ane Yesu Kerisitu, bara ara katebaliana tunggaiaNa irikita. Bara hambela Nauli "Io" ane tunggaiaNa "Bara." Manoto mpuu tunggaiaNa irikita. 20 Lawi ngkaya dandina Pue Ala irikita, hai anti kaYesuna Ia mopabukei ope-ope dandiNa. Anti pohintuwuta hai Kerisitu, ido hai motoyake Pue Ala hai tauli: "Amin!" 21 Pue Ala haduduaNa au mopakaroho lalungki hai lalumi bona ikita ope-ope mohintuwu hai Kerisitu. Ia mopileimoke mewali taunaNa, 22 hai moweike Inao Malelaha au mopakanoto kaikitana taunaNa. Inao Malelaha iti iami pekatandaina Pue Ala i lalunta, lawi Ia mopakaroho dandina Pue Ala irikita, bona manoto irikita kaNaweinta hinangkana au Nadandiake i alo pobotusi. 23 Halalu, barana modongko, Pue Ala sabingku. Ia au moisa ihi lalungku. Barana lao i Korintu hangkoya lawi bara kuunde mokambaroakau hai lolita au makasara. 24 Bara kiunde kiparenta liliukau, lawi maroho pepoinalaimi i Kerisitu. Kiunde mobago hihimbela hai ikamu bona matana lalumi.

2 Corinthians 2

1 Mewali, nauli lalungku: ineena hampai lao mosondakikau, lawi bara kuunde kupakapari mbuli lalumi, nodo au mewali i tempona kusondakikau hangkoya. 2 Lawi ane kupakasusa lalumi, hema pae au ina mopalindona? 3 Ido pongkana pane kupakatumi hambua sura irikamu hangkoya, bona ane hawena deade, barapi nipakasusa lalungku. Lawi katouana, ikamuri au hangangaa mopakatana lalungku. Hai kuisa, ane matanana, ikamu wori ina matana. 4 I tempona kuuki sura iti hangkoya, mapari kuhadi hai karao inaongku; tudomi owai matangku. Bara kuuki sura iti bona kupakasusa lalumi, agayana sura iti kuuki bona niisa noumba kamahilena ahingku irikamu. 5 Hangkoya ara hadua tauna i olomi au masala mpuu. Anti babehiana, mapari lalungku, hai ane Ia mopakasusa lalungku, apa mani lalumi. Agayana bona inee makasara gaga lolitangku iria, kuuli pea ia mopakasusa lalunda bahangkia tauna i olomi. 6 Bosa tauna hangko irikamu mohuku tauna iti. Mewali, kuuliangaakau: handami pehukumi iria. 7 Ide-ide hangangaa niampungi. Nipalindo laluna dati masusa ntepuu pekirina duuna barapi ara peharungana. 8 Ido hai kuperapi bona nitudungia kamaahimi iria. 9 I lalu surangku hangkoya, kutudukau mohuku. Tunggaiaku mouki sura iti, bona kupetandakakau ba nipeulai ope-ope hawangku. Nipeulai mpuumi hawangku iti, 10 agayana ide-ide kuuliangaakau, agina inee nihuku liliu. Ane niampungi woya, iko wori moampungi. Ane ara mpuu salana iriko, kuampungi. Kerisitu moisa ihi lalungku! Lawi peundeaku bona mohintuwukau hadua hai hadua. 11 Ido hai kuuli agina taampungi woya, bona datike nakelo Datu Tokadake. Lawi taisa: Datu Tokadake iti mapande moakalangi tauna bona manawohe i dosa. 12 Kaliliuana halalu, hangkoya i kapadungku hangko i kota Epesu, laona moanti Ngkora Marasa kana i Kerisitu i kota Troas. Kahawengku i Troas, Pue mobungkahiana rara bona mobagona inditi. 13 Agayana nauri nodo, bara tinda lalungku, lawi bara mani kuhadi bambari hangko i Titu kana irikamu halalu. Ido hai mepalakanamona i halalungku inditi bona maina inde mohaoki Titu i Makedonia. 14 Agayana kuuli ngkaya kamaroana i Pue Ala, lawi anti pohintuwuta hai Kerisitu, menangike, hai Ia mewali tadulakonta au monini liliuke. Iumba pea kalaoangki, kipahawe Ngkora Marasa i ope-ope tauna bona peisahe moisa Pue Ala. Ngkora Marasa iti peisa rapandiri nodo lana wongi. 15 I peitana Pue Ala, ikami nodo dupa au rahuwe, au raenga ope-ope tauna, lawi ikami au Natudu mopahawe bambari kana i Kerisitu i ope-ope tauna. I tauna au mampoinalai Ngkora Marasa, ikami nodo dupa au mawongi, lawi kiuliangaahe bambari au moantihe i katuwo maroa au bara mokahopoa. Agayana i tauna au mosapuaka Ngkora Marasa, ikami nodo enga tomate au bangka, lawi kiuliangaahe kaina nahukunda Pue Ala i lalu naraka. Hema au peisa mampopolumao bago ide? Hangko i rohonta haduduanta, bara ara. 17 Agayana ikami, barangkai nodo tauna au mohaoki peahe doi hangko i popahawenda Ngkorana Pue. Kipahawe Ngkorana Pue hangko i kabulana lalungki anti pohintuwuki hai Kerisitu moula tunggaiana Pue Ala au motudungkai mampopolumao bagoNa. Iami au mampetirongkai.

2 Corinthians 3

1 Agayana ineeri nipehangu mampopetoya mbulimongkai! Barangkai nodo bahangkia guru agama au hawe irikamu. Kahawenda i boeami, ihira mampetudungiahe sura petoya hangko i ranganda bona nitarimahe. Hai ane paduhe hangko i boeami, merapi worimohe sura petoya hangko irikamu. Ikami bara paraluu sura au nodo. 2 Ikamumi nodo sura petoya au kianti hai au teuki i lalungki. Anti katebalikina lalumi, ope-ope tauna au moita katuwomi moisa kamaroana pobagongki moanti Ngkora Marasa irikamu. 3 Nipetudungia i ope-ope tauna wua pobagongki moanti bambari kana i Kerisitu irikamu. Ikamu nodo hambua sura au nauki Kerisitu. Sura iti bara Nauki hai tinta ba i watu poukia. Lawi Kerisitu mouki lolitaNa i lalumi anti kuasana Inaona Pue Ala au tuwo. 4 Kiisa katouna lolitangki ide, lawi anti pohintuwuki hai Kerisitu, meharungangkai i Pue Ala au mopileingkai mewali topobagoNa. 5 Bara kiuli kibuku mpuu mampopolumao bagona Pue. Bara kibuku hangko i kapandeki haduduangki; Pue Ala au moweingkai kapande. 6 Ia moweingkai kapande mewali topobagoNa au mopaguru tauna i dandiNa au wou. Barahe kipaturo bona mampeulaihe atura-atura au teuki bona mewalihe manoto i peitana Pue Ala. Agayana kipaturohe bona motarimahe katuwo au wou hangko i Inao Malelaha. Lawi ane mampeinaoke mewali manoto i peitana Pue Ala i kamampeulainta atura au teuki, ina molambike kapate. Agayana ane meulake i Pue Ala anti kuasana Inao Malelaha, molambike katuwo maroa au bara mokahopoa. 7 Hangkoya Pue Ala mouki AturaNa i watu poukia au Nawei i nabi Musa. I tempo iti, bara rabuku to Yahudi mototoki lindona Musa, lawi lindona mewangka anti kuasana Pue Ala. Agayana pewangka iti hampalai pea, hai bara mahae ope. Aturana Pue Ala au teuki i watu moanti kapate i manusia, lawi bara tabuku moula atura iti. Agayana nauri nodo, mahile kuasana Pue Ala au raita to Yahudi i lindona Musa. Mewali, ane mahile kuasa aturana Musa au moanti kapate, 8 apa mani kuasa dandina Pue Ala au wou, lawi hangko i dandiNa au wou, Naweike Inao Malelaha i lalunta. 9 Hangkoya to Yahudi moliungi aturana Pue Ala, hai anti poliunginda aturaNa, molambihe pehuku. Agayana nauri nodo, mahile kuasana Pue Ala au raita to Yahudi hangkoya. Mewali, ane mahile kuasana Pue Ala au raita to Yahudi hangkoya, apa mani kuasa dandina Pue Ala au wou, lawi anti pepoinalainta i dandiNa au wou, Ia mopakanotoke i peitaNa. 10 Mahile kuasana dandina Pue Ala au hae. Agayana ane tapahimbela kuasa iti hai kuasana dandiNa au wou, dandiNa au hae iti raimba nodo barapi ara kuasana. 11 Lawi ane makuasa dandiNa au hae au hampalai pea, melumbu mpuu kuasana dandiNa au wou au bara mokahopoa. 12 Mewali, anti peharungangki i dandina Pue Ala au wou, ido hai barangkai langa mopahawe Ngkora Marasa i kanoto-notoana. 13 Bara ara au kiwuniangi. Ikami barangkai nodo nabi Musa hangkoya au mowuni lindona hai tolombu. Ia motolombungi lindona bona to Yahudi bara moita pewangkana lindona au kamakura-kuraa duuna ope. 14 Hai ane to Yahudi, tetuko pekirinda, barahe moisa tunggaiana Aturana Pue Ala. Duuna ide-ide, ane mobasahe sura podandina Pue Ala au hae, ihira peisa rapandiri nodo tauna au metolombu, lawi ara au mobalungkuhi pekirinda. Ane mepoinalaihe i Kerisitu, hangko tebungkahiri pekirinda. 15 Duuna ide-ide, ane mobasahe sura au nauki nabi Musa, ihira peisa rapandiri nodo tauna au metolombu, lawi tetuko mani lalunda hai pekirinda. 16 Agayana ane mepoinalaihe i Pue, tolombunda iti ina tewungkehi hangko i lalunda. 17 Lawi Pue iami Inao Malelaha. Hai ane Inaona Pue maida i lalunta, ina tekabahake hangko i hinangka au mampopogaake hai Pue. 18 Mewali, ikita ope-ope au mepoinalai i Pue, barapi ara tolombu au mobalungkuhi lalunta. Taisa kuasana Pue, hai kuasaNa iti mobaliki liliu lalunta. Kamahae-haea, katetetambaia kuasana Pue i katuwonta duuna ikita mewali nodo Ia. Inaona Pue haduduaNa au mampopolumao bago iti i lalunta.

2 Corinthians 4

1 Pue Ala moangkangkai mewali topobagoNa, hai kibuku mampopolumao bago ide anti petulungiNa irikami. Ido hai bara ope peharungangki i Pue Ala. 2 Kitendemi hinangka babehia au mepakaea; bara ara au kiwuniangi; barangkai mopakanawo tauna, barangkai mobaliki tunggaiana Ngkorana Pue Ala. Kipahawe apa au tou i kanoto-notoana, bona ope-ope tauna mopangaku katouna bambari au kianti. Pue Ala au mampetirongkai! 3 Ara mpuu tauna au bara mampoinalai Ngkora Marasa au kianti. Tauna au monontohihe naraka, ihirami au bara mepoinalai, lawi tetuko mani pikirinda alana bara raunde mampoinalai Ngkora Marasa. 4 Napawulihe Datu Tokadake au mokuasai dunia ide datihe mampoinalai Ngkora Marasa. Kuasana Ngkora Marasa bara mopamabaa lalunda. Mewali, barahe moisa peawana tuwona Kerisitu au himbela hai peawana Pue Ala. 5 Barangkai mopahawe bambari kana i watangki haduduangki. Au kipahawe, bambari au manguli: Yesu Kerisitu iami Pue. Hai ikami ide mewali nodo hawimi moula hawana Yesu. 6 Lawi i kanapopewalina Pue Ala langi hai dunia, Nauli: "Hangko i kamakaindiana, mewalimi mabaa!" Hai Pue Ala mopamabaa lalunta, bona tongawa irikita peawana tuwoNa. Hangkoya to Yahudi moita peawana tuwona Pue Ala i lindona Musa, hai ide-ide taisa wori peawana tuwoNa ane moisake Kerisitu. 7 Ikami manusia peangkai, agayana mahile mpuu kuasana Pue Ala au mobago i lalungki. Ikami peisa rapandiri nodo kori tampo au buke anu-anu au masuli holona. Hangko i ngkora pandiri ide, tongawami kuasa au ara irikami bara kuasangki haduduangki, agayana kuasa iti kihumba hangko i Pue Ala. 8 Iumba pea kalaoangki, narumpangkai ngkaya kapari, agayana barangkai rapakanawo. Wulingkai, agayana bara ope peharungangki i Pue Ala. 9 Rapopeahi-ahingkai, agayana Pue barangkai mopalehi. Rawombengkai alangki madungka, agayana barangkai mate. 10 Iumba pea kalaoangki, ikami monontohi kapate nodo Pue Yesu bona katuwona Yesu rapatongawa i lalu watangki. 11 Tangangki mani tuwo i dunia ide, bosahe tauna au mampeinao mopapatengkai anti peulangki i Pue Yesu. Agayana iti mewali bona tongawa katuwona Pue Yesu i lalu watangki au malede ide. 12 Ikami monontohi liliu kapate, agayana bara kipailalu, lawi anti pobagongki ide, ikamu molambi katuwo maroa au bara mokahopoa. 13 I lalu Sura Malelaha, teuki node: "Anti pepoinalaingku, ido hai barana langa mololita." Nodo wori irikami. Mepoinalaingkai i Pue Ala, ido hai barangkai langa mopahawe Ngkora Marasa. 14 Pue Ala mopatuwo hule Pue Yesu. Ido hai kiisa hambela tempo Ia ina mopatuwo hule woringkai hai moantingkai i lindoNa hihimbela hai ikamu. 15 Ope-ope ide mobundu irikamu, bona kabosa-bosaa tauna mohadi Ngkora Marasa alana Pue Ala mohoremahe hangko i huku dosanda anti kabulana laluNa. Ido hai ikita ope-ope ina manguli ngkaya kamaroana i Pue Ala, alana hangaNa rapakahile. 16 Mewali, ido hai kuuli bara ope peharungangki i Pue Ala. Nauri kamalede-ledea watangki ide, agayana alo-alona kilambi karoho lalu au wou hangko i Pue. 17 Kapari au tahumba ide-ide, barapi mahae ina ope. Hai kapari ide bara tapailalu, lawi ane mantahake, ina molambike katuwo mahile au bara mokahopoa. 18 Mewali, bara tapepekiri apa au raita. Au tapepekiri, au bara mani raita. Lawi au taita, hampalai pea, agayana au bara mani taita, itiri au mantaha liliu duuna kamahae-haea.

2 Corinthians 5

1 Watanta i dunia ide peisa rapandiri nodo sou. Hai taisa, ane sounta ide ragero (lempona, ane mateke), Pue Ala ina mopasilolongaake hambua sou i suruga, au bara rababehi tauna hai au bara mokahopoa (lempona, watanta au wou). 2 Tanganta mani tuwo i dunia ide, mantodihake hai mampeinaoke molambi watanta au wou i suruga. 3 Katouana, bara taunde mate hai mopalehike watanta ide. Peundeata bona tapahuru watanta ide hai watanta au wou. 4 Lawi tanganta mani tuwo i dunia ide, mantodihake lawi mantimi haleanta. Agayana bara taunde mopalehi watanta ide. Bara taunde mate, agayana taunde bona watanta ide liliu rapahuru hai wata au bara mokahopoa. 5 Pue Ala haduduaNa au mopasilolongaake hinangkana iti, hai Ia moweike Inao Malelaha nodo tanda kaina Naweinta wata au wou i suruga. 6 Idomi hai maroho liliu lalungki. Agayana taisa mpuu, watanta ide nodo sou au tapaidai i dunia ide. Mewali, tanganta mani tuwo i dunia ide, karaoke hangko i Pue, 7 lawi tanganta mani tuwo i dunia ide, meulake i Pue anti pepoinalainta; bara manike moita Pue. 8 Mewali, maroho liliu lalunta. Kehapirike mate, taporasi lawi ane mogaake hangko i watanta ide, ina hihimbelake hai Pue. 9 Mewali, mate ba tuwo manike i kahawena hule Pue, tapari-pari mobabehi liliu apa au mopakatana laluNa. 10 Lawi hambela tempo, ikita ope-ope hangangaa molindo Kerisitu bona Naparesa pobagonta, hai ikita ope-ope ina molambi hurungina hangko i apa au tababehi tanganta mani i dunia ide, ba maroa ba kadake. 11 Mewali, langangkai mobabehi apa pea au bara naunde Pue, lawi kiisa Ia ina moparesa babehianda ope-ope tauna. Ido hai kipari-pari moanti tauna mepoinalai i Pue Yesu. Pue Ala moisa ihi lalungki. Peundeaki halalu, bona barapi ara au bata-bata lalumi irikami. Peundeaki bona ikamu ope-ope ina moisa kabulana lalungki. 12 Inee nipehangu kipeinao motoya watangki haduduangki. Kipopaisaakau babehiangki au maroa au peisa nitoya, bona ara rarami mohanaihe tauna au moewangkai. Lawi tauna iti mampemahilehe anti kamapandenda hai lantinda i dunia ide, agayana ihi lalunda bara maroa. 13 Arahe au manguli magilangkai. Agayana barangkai magila. Ane ikami nodo tomagila, iti mewali lawi kiunde moula Pue Ala hangko i lalungki mpuu. Agayana, ane manoto pekiringki, iti mewali lawi kiunde motulungikau. 14 Anti kamaahina Kerisitu irikami, ido hai kipari-pari mampopolumao bagongki mopahawe Ngkora Marasa. Lawi kiisa: Kerisitu mate mohuru dosanda ope-ope tauna, mewali ikita ope-ope peisa rapandiri nodo tomate. 15 Lawi tunggaiana Kerisitu mate mohuru dosanda ope-ope tauna, bona ikita au tuwo mani i dunia ide barapoke moula peundeata haduduanta, agayana moularike peundeana Kerisitu. Iami au mate mohuru dosanta hai au tuwo hule. 16 Mewali, ido hai barapongkai mampopontani tauna moula apa au raita i raoa. Hangkoya kiuli Kerisitu manusia biasa pea, agayana ide-ide barapi nodo pekiringki. 17 Mewali, ane ara hadua tauna au mohintuwu hai Kerisitu, ia mewali manusia au wou. Katuwona au hangkoya liumi. Ia molambi katuwo au wou. 18 Pue Ala mampopolumao hinangkana ide. Anti kanatanga-tangainta Kerisitu, Pue Ala mopahintuwumoke hai wataNa haduduaNa, hai Naweike bago mopahawe bambari iti i tauna ntanina, bona ihira wori mohintuwu hai Pue Ala. 19 Idemi bambari au kipahawe: anti petanga-tangaina Kerisitu, Pue Ala mopahintuwu tauna hai wataNa haduduaNa, hai barapi Napailalu salanda. Ikami ide, Naweingkai bago moanti bambari iti i tauna ntanina, bona mohintuwuhe hai Pue Ala. 20 Ikami napokambahume Kerisitu. Kipahawe lolitana Pue Ala irikamu. Moula peundeana Kerisitu, kiperapi mpuu irikamu bona mohintuwukau hai Pue Ala. 21 Kerisitu, bara madosa, agayana Pue Ala mopahaleangia dosanta. Ia Napahimbela tauna au madosa bona mopahuru watanta. Tunggaiana Pue Ala bona ikita au mohintuwu hai Kerisitu raimba nodo tauna au manoto i peitaNa.

2 Corinthians 6

1 Mewali, ikami ide, mobagongkai hihimbela hai Pue Ala mopahawe NgkoraNa i tauna. Ido hai kiperapi mpuu halalu, bona inee nisapuaka bambari kana i kamaroana laluna Pue Ala au nitarima. 2 I lalu Sura Malelaha hangkoya, nauli Pue Ala node: "I tempo au Kupakanoto, ina Kupehadingi pekakaemu, Kutulungiko hai Kuhoremako hangko i huku dosamu." (Yesaya 49:8) Halalu, kuuliangaakau, ide-ide Pue Ala masilolonga bona motulungikau. Alo ide Naunde mohoremakau hangko i huku dosami. 3 Hangangaa kipamaroa-roa mpuu babehiangki dati ara tauna au kipakanawo anti kamasalana babehiangki, hai dati ara tauna au mopakoi bagongki moanti Ngkorana Pue Ala. 4 I paka-pakana, kibabehi liliu apa au maroa, bona tongawa kaikamina topobagona Pue Ala au manoto. Mantahangkai i lalu mampopengaa kasusa hai kapari. 5 Rapapahaingkai, ratarunggungkai, hai radulungkai. Mobago mantimingkai. Bosa belana barangkai peisa leta. Bosa belana bara ara paandeki. 6 I paka-pakana, kipakanoto kaikamina topobagona Pue Ala, lawi malelaha babehiangki, mopahawengkai Ngkorana Pue Ala i kanoto-notoana, sabarangkai, maroa lalungki i ope-ope tauna, nakuasaingkai Inao Malelaha, hai mampokaahingkai rangangki hangko i kamaluluna lalungki. 7 Kipakanoto kaikamina topobagona Pue Ala, lawi kipahawe paturo au tou. Kipopolumao bagongki hangko i kuasa au kihumba hangko i Pue Ala. Kibabehi liliu apa au manoto. Babehiangki au manoto peisa rapandiri nodo piho hai laba, lawi ane manoto babehiangki, kibuku moewa iwalingki, hai kibuku mantaha. 8 Kehapiringkai rakakabosai ba ratoya, kehapiringkai rasalai ba rabila, kipopolumao liliu bagona Pue Ala. Tou mpuu lolitangki agayana arahe au manguli topodongkongkai. 9 Tauna hantanga barangkai mohaile. Tauna ntanina mopakahile hangangki. Mapari katuwongki. Ikami nodo tauna au ina mate agayana tuwo maningkai! Rapapahaingkai, agayana bara maningkai rapapate. 10 Narumpangkai ngkaya kapari, agayana matana liliungkai. Meahi-ahi tuwongki, agayana ikami au moanti pewati i tauna bosa. I peitana manusia, ngkaya kamakurangki, agayana katouana hinangkana ara irikami. 11 Halalungku to Korintu! Manotomi lolitangki. Bara ara au kiwuniangi hangko irikamu. Niita mpuumi kamaahina lalungki irikamu. 12 Bara ikami au motuko lalungki irikamu. Ikamuri au motuko lalumi irikami. 13 I lolitangku ide, nodona mopaturo anangku haduduangku: nibungkahiangkai lalumi! 14 Ineekau mohintuwu hai tauna au barahe mepoinalai i Pue Yesu. Ba niuliri himbela pea tauna au moulahe peundeana Pue Ala hai tauna au mosapuakahe Pue Ala? Peisa pae au mabaa mohintuwu hai au makaindi? 15 Peisa pae Kerisitu mohintuwu hai Datu Tokadake? Peisa pae hadua tauna au mepoinalai mohintuwu hai hadua tauna au bara mepoinalai? 16 Apa kasimbelana Souna Pue Ala hai sou penombaa i anitu? Bara ara! Ikita ide rapandiri nodo souna Pue Ala, lawi Pue Ala au tuwo maida i lalunta. Ido hai bara hintoto ane ikita au menomba i Pue Ala meulake i tauna au menomba i anitu. Lawi Pue Ala manguli hangkoya: "Ina maidaNa i olonda hai ina Kuporangaihe. Iko ina mewali Ampunda, hai ihira ina mewali taunaNgku." (Imamat 26:12; Yehezkiel 37:27) 17 "Mewali, hangangaa nikabaha peulami i babehianda tauna au baraNa moisa. Ineehe nipohintuwua! Nipakarao watami hangko i ope-ope babehianda au kadake. Ane nibabehi nodo, ina Kudokokau." (Yesaya 52:11) 18 "Iko nipouma, hai ikamu, Kupoana." Nodomi pangulina Pue Ala au meliu kuasaNa hangko i hinangkana au ara. (2 Samuel 7:14, 1 Tawarikh 17:13, Yesaya 43:6, Yeremia 31:9)

2 Corinthians 7

1 Mewali, halalungku au kupokaahi, anti kanaweinta Pue Ala dandiNa iti, ido hai hangangaa takabaha hinangkana au moantike i babehia au kadake, maroa au i watanta ba i lalunta. Hangangaa tapeulai peundeana Pue Ala hangko i lalunta, hai hangangaa langake mobabehi apa pea au bara moula peundeaNa. 2 Halalu! Nidokomongkai i lalumi! Bara ara salangki i hema pea, bara kipakanawo tauna, barakau kiakalangi mohaoki ba apa pea irikamu. 3 Tunggaiaku, barakau kusalai. Lawi nodo au kuuli inona, rumihi kamaahingki irikamu. Tuwo ba matengkai, batena kipokaahikau. 4 Halalu, barana langa mololita irikamu i katou-touana. Matana mpuu lalungku lawi meulakau i Pue. Ngkaya kapari au morumpangkai, agayana anti kaikamuna, tepalindo lalungku hai matanana. 5 Tepalindo lalungku, lawi kuhadi bambari au naanti Titu hangko irikamu. Nodo au kutuntu inona, hangkoya meangkamongkai hangko i kota Troas hawe i tampo Makedonia. Agayana kahawengki inde, bara tinda lalungki. Iumba pea kalaoangki, narumpangkai ngkaya kapari. Rapombeheheangkai bosa tauna, ido hai langangkai. Masusa lalungki i tempo iti. 6 Agayana kuuli ngkaya kamaroana i Pue Ala au mopalindo tauna au mapari lalunda, lawi i tempo iti hawemi Titu moanti bambari hangko irikamu. Mewali, lalungki au masusa napalindo Pue Ala i kahawena Titu. 7 Hai meliu hangko iti, matanangkai mohadi lolitana kana irikamu. Titu mopahawe irikami noumba kanipalindona laluna tangana maida i olomi. Nauli rumihi kamabilami iriko hai nipeinao bona hawena irikamu. Nauli wori: tebaliki lalumi hai niperapi ampu iriko lawi nipeinao modame hai iko hangko i lalumi. Kakuhadina iti, tetambaimi kamatanangku, halalu. 8 Nauri ihi surangku hangkoya mobelai lalumi, agayana barapi masusa lalungku i kakupakatuami sura iti. Nguru-nguruna mapari mpuu kuhadi, lawi kuisa hangangaa masusa lalumi ane mobasakau sura iti. Agayana kamasusana lalumi iti hampalai pea. 9 Mewali, ido hai kuuli barapi masusa lalungku. Matana peana! Barana matana anti kamasusami. Matanana lawi kamasusami iti moantikau menoso hangko i babehiami au bara maroa. Lawi nauri masusa lalumi mobasa surangku iti, kamasusana lalumi naporara Pue Ala moanti pewati irikamu. Mewali, lolitangku i lalu sura iti barakau mopakanawo. 10 Lawi ara kasusa lalu au moula peundeana Pue Ala, hai kasusa iti moantike menoso hangko i babehianta au kadake, alana Pue Ala mohoremake hangko i huku dosanta. Kasusa iti bara tapenosoi, agayana tapokatanari. Agayana ane masusa lalunta nodo i tauna au bara mepoinalai i Pue Ala, kasusa iti barake moanti menoso hangko i babehianta au kadake, alana molambike kapate au mogaakike hangko i Pue Ala. 11 Kamasusami mobasa surangku hangkoya, iami kasusa au moula peundeana Pue Ala. Nipekiri maroa ba apa wuana kamasusami iti. Anti kamasusami iti, mampeinaokau mobabehi apa au manoto. Bara niunde babehianda tauna au mosapuaka paturongki. Nikahihi dosanda tauna au masala, hai langakau moula babehianda. Mabilakau iriko, mampeulaikau hawangku, hai masilolongakau mohuku tauna au masala. I hinangkana, tongawami kabulana lalumi. 12 Halalu, i lalu surangku irikamu hangkoya, bara tunggaiaku bona nikahihi tauna au masala iti. Bara wori tunggaiaku mokampai tauna au molambi rugi hangko i tauna au masala. Tunggaiaku mouki sura iti, bona nipatongawa i peitana Pue Ala noumba kamahilena ahimi irikami. 13 Mewali, maroho mbulimi lalungki! Hai meliu hangko iti, matana woringkai moita kamatanana Titu. Tepalindo laluna moita babehiami au maroa tangana maida i olomi. 14 Hangko damani kutudu lao irikamu hangkoya, kupahawe amimi noumba kamaroana lalumi, kutoya hangami. Morasina halalu, barana nipakaea. Ope-ope au kuuliangaakau, tou mpuu. Nodo wori ope-ope au kupahawea Titu kana irikamu, bara ara au sala, tou mpuu ope-ope. 15 Hai ia wori, tetambai ahina irikamu, lawi nakatuinao noumba peulami i hawana. Nitarima maroami hai nipengkorui mpuu. 16 Mewali halalu, hambela mani kuuli: matana mpuuna dide, lawi maroa hule pohintuwuta. Peisamokau kuharunga i hinangkana.

2 Corinthians 8

1 Kaliliuana halalu, kupeinao kuuliangaakau apa au mewali inde i tampo Makedonia. Mahile ahina Pue i halalumi hampepepoinalai i Makedonia. 2 Molambihe pekelo hai kapari au mantimi mpuu. Agayana i lalu kaparinda iti, matanahe. Hai nauri meahi-ahi mpuu tuwonda, mahile ahinda mogulu doi bona motulungihe ranganda. 3 Kuita noumba kamaroana lalunda mokira popenombanda. Moweihe doi iti i sukana pesauruanda, hai melumbu wori hangko i pesauruanda. Bara ara au mopari-parihe; rakira anti kamaluluna lalunda. 4 Hai mamperapi worihe irikami bona peisahe mokira doi i to Sarani i kota Yerusale. 5 Kabulana lalunda meliu hangko i apa au kiharunga. Bara pea doi au rawei. Nguru-nguruna mopaisarehe lalunda i Pue Ala. Mengkoruhe i Pue hai irikami wori, moula peundeana Pue Ala. 6 Anti kamaroana lalunda to Makedonia iti, ido hai kitudu Titu lao irikamu. Iami au nguru-nguruna motulungikau mogulu doi au ina nipakatu lao i halalunta hampepepoinalai au meahi-ahi tuwonda. Mewali, ido hai kitudu mbuli lao irikamu mopaliliu bagona au maroa i olomi. 7 Halalu, i peulami i Pue Ala, bara ara kamakurami: maroho pepoinalaimi, niisa paturo au tou, mapandekau mepaturo, bosa belana motulungikau rangami, mahile kamaahimi irikami. Idomi halalu hai kuperapi bona inee ara kamakurami i lalu pobagomi motulungi rangami au meahi-ahi tuwonda. 8 Au kuuliangaakau ide bara nodo parenta. Tunggaiaku bona kupopaisaakau noumba kamahilena ahinda to Makedonia mokira doi petulunginda i ranganda. Hai hangko iti, peisa kuita noumba kamahilena ahimi. 9 Barakau kuparentai halalu, lawi niisa mpuu kamahilena ahina Amputa Yesu Kerisitu irikita. Ia pebuku, agayana anti kamahilena ahiNa irikita, Ia mewali nodo hadua tauna au meahi-ahi tuwona, bona anti katuwoNa au meahi-ahi, ikita peisa mewali pebuku. Ia mopaiwoi tuwoNa mewali manusia, bona ikita peisa molambi katuwo maroa. 10 Mewali, idemi lolitangku irikamu halalu: agina nipahopo bagomi au nipepongka pare liu, lawi ikamumi au nguru-nguruna motunggai mogulu doi au peisa rapakatu i rangami au ara i lalu kamakuranda. Mewali moula tunggaiami au nipeinao mobabehi hangkoya, hangangaa nipobago liliu duuna hopo lawi ikamu au nguru-nguruna mepongka mogulu doi iti. Agina moweikau moula sukana pesauruami hadua-hadua. 12 Lawi ane mampeinaoke motulungi ranganta hai mokirake popenombata moula apa au ara irikita, Pue Ala mounde modoko popenombata iti. Bara Naperapi irikita apa au meliu hangko i pesauruanta. 13 Bara tunggaiaku motimbingi tuwomi hai mampoporasi tauna ntanina. Tunggaiaku bona himbela katuwonta; bara ara kamakuranta. 14 Ide-ide, anti kahandakana polambiami, ikamu hangangaa mopahandai kamakuranda halalunta hampepepoinalai i Yerusale. Hai ane rapana ara kamakurami deade, ihira hangangaa mopahandai apa au makura irikamu. Ane iti au nibabehi, ina mombekadipurakau hadua hai hadua alana bara ara kamakurami. 15 Lawi ara teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: "Tauna au mogulu ngkaya, bara ara pelabiana. Hai tauna au mogulu haodi pea, bara wori ara kamakurana." (Keluaran 16:18) 16 Kuuli ngkaya kamaroana i Pue Ala, lawi Ia au mampopokale laluna Titu pane naunde motulungikau. Tunggaiana Titu iti, himbela wori hai tunggaiaki. 17 Ido hai kipekune iria: "Ba nuunde lao i Korintu motulungihe mourusi pogulunda doi?" Nahanai: "Kuunde mpuu!" Meliu hangko indo, arami tunggaiana haduduana lao mosondakikau. 18 Kitudu wori hadua halalunta lao irikamu hihimbela hai Titu. Ia ratoya ope-ope to Sarani anti pobagona moanti Ngkora Marasa. 19 Ia rapilei ope-ope to Sarani inde bona mamporangaingkai i polumaongki lao moanti doi petulungimi i halalunta hampepepoinalai au ara i lalu kamakuranda. Lawi tunggaiana polumaongki ide, bona hangana Pue rapakahile, hai bona tongawa kamahilena ahinta i halalunta hampepepoinalai. 20 Tunggaiaki motudu halalunta ide lao hihimbela hai Titu, bona dati ara au mosalaingkai i poantiki kabulana lalumi au mahile. 21 Ido hai kikadipura amimi hema au meula i polumaongki ide, bona tongawa kamanotona babehiangki, bara pea i peitana Pue, agayana i peitana wori manusia. 22 Ara mani hadua tauna au kitudu lao irikamu hihimbela hai ihira. Kiisa kamadotana medurei i lalu bagona Pue, lawi kiita babehiana i lalu paka-pakana bago. Hai ide-ide, napeinao mpuu motulungikau, lawi naisa tunggaiami modurei halalunta hampepepoinalai. 23 Ane arahe tauna au mampekune kana i Titu, iami rangangku au hampopobago au kutudu lao motulungikau. Hai ane arahe au mampekune kana i rangana au rodua, ihirami tauna au ratudu to Sarani inde bona laohe motulungikau i bagomi. Tauna ide mopakahile hangana Kerisitu. 24 Mewali, kuperapi bona nidoko maroahe, hai nipetudungiahe ahimi, bona ope-ope to Sarani moisa kamaahimi hai katouna lolitangki au motoyakau.

2 Corinthians 9

1 Katouana, barapi paraluu kuukiakau sura kana i doi au ina kianti lao i halalunta hampepepoinalai i kota Yerusale. 2 Kuisa niunde mpuu metulungi, ido hai kutoya amimokau i to Makedonia, kuuliangaahe: "Ane halalunta au maidahe i tampo Akaya, mepongka pare liu, masilolongahe mowei doi i halalunta hampepepoinalai au meahi-ahi tuwonda." Mewali, karahadinda kamaahina lalumi mowei doi iti, tehuweki wori lalunda to Makedonia, alana bosahe au mokira popenombanda. 3 Agayana nauri nodo, kutuduhe Titu hai rodua rangana moiyoru lao irikamu bona motulungikau mokadipura kabulana lalumi. Hai kuharunga ane hawe worina deade, masilolonga mpuukau, bona lolitangku au motoyakau bara raimba dongkoku pea. Lawi roomohe kuuliangaa to Makedonia kana i kabulana lalumi au nipasilolonga ami. 4 Lawi ane hawehe to Makedonia au mamporangaina lao irikamu, hai ane rapana bara mani ragulu doi petulungimi, ina rumihi kamaeangki, lawi roomokau kitoya i lindonda. Ikamu ina maea worikau. 5 Ido hai nauli lalungku agina kutuduhe Titu hai rodua rangana moiyoru, bona doi kabulana lalumi au nidandi peisa rakadipura ami. Mewali, ane hawena deade hai nipasilolonga kabulana lalumi, ina tongawa i ope-ope tauna doi iti nikira hangko i lalumi, bara anti karapari-pariami. 6 Nipailalu lolitangku ide: apa au tatuda, iti wori au tapupu. Tauna au motuda haodi, haodi pea au rapupu. Tauna au motuda ngkaya, ngkaya wori au rapupu. 7 Agina hadua-hadua tauna mokira popenombana i sukana kabulana laluna. Ineekau mokira hangko i kasusa lalu, hai ineekau mokira anti karapari-pariami. Lawi Pue Ala mampokaahi tauna au mokira hangko i katana lalu. 8 Hai Pue Ala ina moweikau hinangkana pewati duuna barapi ara kamakurami bona nibuku mampopolumao hinangkana bago au motulungi rangami. 9 Lawi ara teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: "Ia motulingihe tauna au meahi-ahi tuwonda hangko i kabulana laluNa. Kamaroana laluNa bara ara kahopoana." (Mazmur 112:9) 10 Pue Ala mowei tinuda i topohawu, hai hangko i tinuda iti, Ia moweike paande. Nodo wori, Pue Ala ina motambai apa au ara irikamu bona tetambai kamaroana lalumi motulungi tauna ntanina. 11 Ikamu ina Napoporasikau i hinangka pewati, bona malulu lalumi i rangami. Mewali, ane kianti popenombami i ranganta au meahi-ahi tuwonda, bosa tauna ina manguli ngkaya kamaroana i Pue Ala. 12 Popenombami iti ina mopabukei kamakuranda to Sarani i Yerusale. Hai bara iti pea, anti kamaluluna lalumi, bosa tauna ina manguli ngkaya kamaroana i Pue Ala. 13 Ane tauna moita kabulana lalumi, ina motoyahe Pue Ala lawi anti kamaroana lalumi nipatongawa kamarohona pepoinalaimi i Ngkora Marasa kana i Kerisitu hai pengkorumi i hawaNa. Ina motoyahe Pue Ala, lawi malulu lalumi motulungi tauna iti hai tauna ntanina. 14 Hai ihira ina mampekakaengaakau hangko i lalunda, lawi mahile mpuu ahina Pue Ala au mobago i lalumi. 15 Tauli ngkaya kamaroana i Pue Ala, lawi mahile mpuu kabulana laluNa irikita, melumbu hangko i apa au peisa tauli!

2 Corinthians 10

1 Halalu, iko ide Paulu, ara pamperapiku irikamu. Arahe tauna i olomi au manguli: "Ane Paulu karao hangko irikami, pololitana makasara i lalu surana, agayana ane mombelindoke, maalusu mpuu." Mewali, hangko i lalungku au mengkaiwoi hai au maalusu, nodo laluna Kerisitu, 2 kuperapi halalu bona inee ara tauna au mosapuaka kuasangku. Kuperapi nodo, bona ane hawena irikamu, barapi paraluu kupetudungiakau kuasangku iti! Lawi arahe tauna i olomi au manguli babehiangki nodo pea babehianda tauna au bara moisa Pue Ala. I tauna iti, kuuli: "Pegia hampai! Ane hawena deade, ina niita mpuu kuasangku!" 3 Ikami, manusia peangkai. Agayana ane moewangkai tauna au mosapuaka paturongki, kiewahe hai karoho au hangko i Pue Ala. Babehiangki bara nodo tauna au bara moisa Pue Ala, hai bara wori kipake kapande manusia. Au kipake, batena karoho au hangko i Pue Ala. Ikami peisa rapandiri nodo surodado au mogero bente iwalingki. Lempona, anti karoho au kihumba hangko i Pue Ala, 5 kinangihe tauna au moewa paturo au tou, au mampemahile hai au mohomboki raranda tauna au mampeinao moisa Pue Ala. Anti karoho au kihumba hangko i Pue Ala, kibaliki lalunda tauna iti, hai kiantihe mengkoru i Kerisitu. 6 Mewali, ane maroa pengkorumi irikami, ina kihukuhe tauna au mosapuaka maningkai. 7 Hangangaa niparesa tauna i kanoto-notoana! Ane niuli kaikamuna topeulana Kerisitu, agina nipakanoto lalumi, hai nipangaku wori kaikamina topeulana Kerisitu. 8 Ba niuli mampemahilena? Bara kuunde mampemahile, agayana barana maea mopakanoto kuasangku mopaturokau. Lawi au kupakanoto, iami kuasa au naweina Pue bona kupakaroho pepoinalaimi. Barana Nawei kuasa bona kupakanawo pepoinalaimi. 9 Mewali, hangangaa nipegia kahawengku, bona dati ara au manguli kupopalanga peakau hai surangku au makasara. 10 Lawi arahe tauna i olomi au mokakabosaina, rauli: "Ane i surana, ara kuasana lolitana hai pemoso pepaturona, agayana ane ara inde hihimbela hai ikita, bara maroa tuntuna hai bara mobundu lolitana!" 11 Mewali, hangangaa niuliangaahe tauna iti: ara kuasana lolitangki i lalu surangki, hai ane rasapuaka maningkai, ina kipetudungiahe kuasangki i kahawengki irikamu! 12 Barangkai bai moula babehianda tauna i olomi au mampemahile. Barangkai himbela hai ihira. Tauna iti, mombetoyahe hadua hai hadua, rauli manoto mpuu babehianda, agayana lolitanda moula pea pekirinda haduduanda. Rumihi ntepuu kantulinda! 13 Ikami bara nodo. Ane kitoya watangki, bara kipopelumbu hangko i apa au hintoto. Ane kitoya watangki, kipololita pea bagongki au nakira-kiraangkai Pue Ala. Hai bagongki iti mokanai wori ikamu, halalu, lawi Pue Ala motudungkai moanti Ngkora Marasa i boeami. 14 Mewali, ane kipakanoto kuasangki irikamu halalu, barangkai moliungi apa au hintoto. Ane rapana barangkai hawe i boeami moanti Ngkora Marasa, kebara ara kuasangki mopaturokau. Agayana ara mpuu kuasangki mopaturokau, lawi ikami au nguru-nguruna moanti Ngkora Marasa i boeami. 15 Arahe tauna au mampemahile. Ihira mampololita kamaroana wuana pobagonda, agayana katouana bara wuana pobagonda, wuanari pobagonda ranganda. Ane ikami, bara kibabehi nodo. Bara kipololita wuana pobagongki au i raoa hangko i bago au naweingkai Pue Ala. Agayana kiharunga halalu, ane tetambai kamarohona pepoinalaimi, ina tetambai wori kamahilena pobagongki i olomi, 16 duuna kamaemba-embaami pobagoangki. Lawi kipeinao moanti Ngkora Marasa i boea-boeana au karao mani hangko irikamu. Bara kiunde moanti Ngkora Marasa i tauna au mohadihe bambari iti bona datingkai mampemahile anti wuana pobagongki au katouana rapobago tauna ntanina i bonde pobagoanda. 17 Ara au teuki i lalu Sura Malelaha node: "Hema au naunde mampemahile, hangangaa mopakahile apa au nababehi Pue." (Yeremia 9:24) 18 Lawi ane tapakahile watanta haduduanta, bara taisa ba ina nadokoke Pue ba bara. Agayana ane Pue au mampokatanake, taisa ntepuu kaNadokonta.

2 Corinthians 11

1 Mewali halalu, kuperapi bona nipehadingi hampai lolitangku, nauri mololitana nodo tontuli. 2 Mohirina lawi arahe tauna au mampeinao moalakau hangko iriko. Agayana kamohirungku ide moula peundeana Pue Ala. Lawi ikomi au nguru-nguruna moantikau mepoinalai i Kerisitu. Peundeaku, bona mepoinalai liliukau Iria. Ikamu peisa rapandiri nodo anantowawine au ina rapopotambi hai hadua tobalilo, iami Kerisitu. 3 Agayana kuperapi bona datikau rapakanawo alana barapokau mepoinalai i Kerisitu hangko i lalumi mpuu. Nodo Hewa nakelo ile hai lolitana au maalusu, ara worihe tauna au mampeinao bona moulakau paturonda au mosisala hai pepoinalaimi i Kerisitu. 4 Lawi aramohe guru i olomi au mopagurukau kana i Yesu, agayana paturonda bara himbela hai apa au kipaturoakau. Agayana ane nodo paturonda, moapari hai niunde mampehadingi lolitanda? Niunde pae motarima inao ntanina au mosisala hai Inao Malelaha au nitarimami? Ba niunde motarima bambari au mosisala hai Ngkora Marasa au nipoinalaimi? Halalu, inee nodo. 5 Guru iti doko mopakahile watanda haduduanda, agayana kuperapi bona nipeulai paturongku, lawi bara tepaiwoi tuwongku hangko irihira. 6 Lawi nauri bara gaga kuisa mololita, agayana kuisa ntepuu paturo au tou. Hai paturo iti nihadi hai niita mpuumi i hinangkana babehiangki i olomi. 7 I tempoku moanti Ngkora Marasa irikamu hangkoya, barana merapi sarongku irikamu nauri haodi pea. Mengkaiwoina, mobagona hai tayengku bona kupahawe bambari au moanti pewati irikamu. Ba masalana, halalu, ane bara kuperapi sarongku irikamu? 8 Tangangku mani i boeami hangkoya, to Sarani au arahe i boea ntanina mopakatuhe doi iriko. Peisa tauli: ihira au marugi, lawi doi au raweina kupake i lalu pobagongku moanti Ngkora Marasa irikamu. 9 I tempo iti, ara wori kamakurangku, agayana barana merapi irikamu. Lawi arahe halalunta au hawe hangko i tampo Makedonia moanti doi au mopahandai apa au kuparaluu. Kupamaroa-roa babehiangku i olomi. Bara kuperapi ba apa pea irikamu, bona datikau kupakapari. Hai apa au kubabehi hangkoya, iti au ina kubabehi liliu. 10 Tou mpuu apa au kuuli ide, lawi paturona Kerisitu au tou ara i lalungku. Matana lalungku lawi barana mamperapi sarongku irikamu ba i hema pea au maida i tampo Akaya. Kamatanana lalungku ide bara ina tebali. 11 Moapa hai mololitana nodo? Ba niuli barakau kupokaahi, halalu? Pue Ala moisa kamaahina lalungku irikamu. 12 Apa au kubabehi ide, bara ina kukabaha. Barana ina merapi sarongku irikamu. Arahe tauna au mampemahile hai au mamperapi saronda hai au motoya liliu watanda haduduanda. Agayana iko, barana mau merapi irikamu, bona dati rauli pobagongki himbela hai pobagonda. 13 Tauna au nodo, iami suro au mepakanawo. Mobagohe i olomi nodo surona Kerisitu, agayana modongkohe! 14 Bara tapotingkara babehianda, lawi nodo wori babehiana Datu Tokadake au mobaliki watana mewali nodo hadua malaeka au mewangka. 15 Ido hai barake tingkara ane topobagona Datu Tokadake mowuni babehianda au kadake bona raita nodo topobagona Pue Ala. Agayana kahopoana, ina molambihe hurungina au hintoto hai babehianda. 16 Mewali, nodo au kuuli inona, kuperapi bona nipehadingi mpuu lolitangku, nauri mololitana nodo tontuli. Inee nipehangu iko ide tontuli, agayana ane ara manikau au manguli iko ide tontuli, nipogiangaa peamona motoya hampai watangku haduduangku. 17 Ide-ide ina kupakahile watangku. Agayana bara Pue au motuduna mololita node. Mololitana nodo tontuli. 18 Bosa tauna motoya watanda haduduanda hai mampololita bagonda au rababehi hangko i karohonda watanda. Hai ide-ide ina kupakahile wori watangku. 19 Lawi lenggena, nipokatana mpuu paturonda tauna au ntuli, lawi niuli kaikamuna tomapande! 20 Ane arahe guru au mampohawikau, nitarima peamohe. Ane arahe au mopakanawokau hai mobagiukau, nidokohe. Ane arahe au mampemahile hai mohapakau, niunde mampehadingi paturonda. 21 Ba niuliri hangangaa maeana lawi barangkai bai moula babehianda iti? Agayana ane baihe motoya watanda haduduanda, hangangaa mengkabai worina motoya watangku. (Nikatuinao, mololitana nodo tontuli.) 22 Rauli guru iti, kaihirana to Yahudi. Nodo wori iko! Rauli kaihirana pemuleana Isaraeli hai pemuleana Burahima. Nodo wori iko! Lawi iko ide to Yahudina, pemuleana Isaraeli hai pemuleana worina Burahima. 23 Rauli, kaihirana topobagona Kerisitu, apa mani iko! (Mololitana nodo tauna au barapi manoto pekirina.) Meliu pobagongku hangko i pobagonda. Bosa belana ratarungguna, meliu hangko irihira! Rumihi karawombeku, meliu hangko irihira! Bosa belana kematena. 24 Lima belana iko rahukuna to Yahudi; rawombena talu pulona hai hahio belana. 25 Talu belana rahukuna to Roma; rawombena hai lai. Hambela wori rawatuina tauna au mampeinao mopapatena. Talu belana tekawuna i kapala tahi au kupesawii. Hambela monanto-nantona i wongko tahi hambengia hai hangaloa. 26 I lalu polumaongku, bosa belana molambina rugi; narumpana owai meumbala. Molambina rugi i tayenda topanangka. Rapopeahi-ahina to Yahudi. Rapopeahi-ahina tauna au barahe to Yahudi. Molambina rugi i lalu kota. Molambina rugi i raoa kota. Molambina rugi i wongko tahi. Molambina rugi hangko i tauna au mouli kaihirana halalungku hampepepoinalai, agayana katouana bara! 27 Mantimi pobagongku i Pue, mobagona i suka pebukuangku. Bosa belana barana peisa leta, marimina hai mangkadouna. Bosa belana bara ara paandeku, makulina hai bara handa hampiku. 28 I raoa hangko i hinangkana iti, karao mpuu inaongku, lawi alo-alona kupekiri liliu noumba katuwonda to Sarani i boea-boeana. 29 Ane arahe halalungku hampepepoinalai au masusa lalunda anti kamaledena pepoinalainda, masusa wori lalungku. Ane arahe au manawo i lalu dosa, mapari wori lalungku. 30 Ane hangangaa kupakahile watangku haduduangku, mampemahilena i kakupahawena ope-ope kamaledengku. 31 Ope-ope au kuuli inona, tou haha, barana modongko. Pue Ala, Umana Pue Yesu, iami sabingku! Tatoyami duuna kamahae-haea! 32 I tempoku ara i kota Damsik, ara tunggaiana gubernur au i woi poparentana Datu Aretas bona mopapatena. Natudu surodadona mokampai baba bente kota bona rahakana. 33 Agayana rangangku motulungina. Rapusana i lalu karanji hai rauluna moliu i kalolu bente, ido hai tekabahana.

2 Corinthians 12

1 Bara ara bunduna motoya watanta haduduanta. Agayana nauri nodo, kutoya liliu watangku haduduangku. Kutuntuakau hampai apa au napetudungiana Pue. 2 Hampulo hai iba parena au liu, raorena lao i paidaana Pue Ala i suruga. Bara kuisa ba watangku mpuu au raore, ba mangipi peana. Pue Ala pea au moisa. 3 Au kuisa mpuu, raorena lao i paidaa au rumihi kamaroana au rahanga Paradesi. Hambela mani kuuli, bara kuisa ba raore mpuuna, ba mangipi peana. Pue Ala pea au moisa. Tangangku indora, kuhadi hambua lolita au maroa mpuu au bara mani rahadi tauna hai au bara peisa nahowara manusia. 5 Katouana, hintoto mpuu ane kutoya watangku lawi hangkoya kuita ope-ope iti, agayana bara kuunde. Kutoya watangku haduduangku anti kamaledengku. 6 Katouana, ane kupeinao motoya watangku, ngkaya mani au peisa kupahaweakau hai bara worina modongko. Agayana kurempeki peundeana lalungku. Barapi ina kutuntu hinangkana iti, bona dati ara au motoyana anti kaarana au kuita hangkoya. Ane ara tauna au mampeinao motoyana, agina ratoyana moula apa au raita i babehiangku hai rahadi i lolitangku. 7 Mewali, anti karumihina kamaroana hinangkana au napetudungiana Pue Ala, Ia moweina haki au morumpa watangku, bona datina mampemahile. Haki ide peisa rapandiri nodo dui i watangku ba nodo hadua surona Datu Tokadake au hawe iriko bona mampopeahi-ahina. 8 Talumi belana mekakaena i Pue, kuuli: "O Pue, kuperapi bona Nuingihia wongkoya kamalede ide hangko i watangku." 9 Agayana Nauliangaana: "Bara Kuingihi, agayana ina Kutulungiko hangko i kabulana laluNgku. Handami iti. Lawi hangko i kamaledemu, kuasaNgku ina rapatongawa i lalu katuwomu." Ido hai matana lalungku mopahawe hinangkana kamaledengku, lawi i tempoku malede, Kerisitu mopakaroho watangku hai kuasaNa. 10 Mewali, ane maledena, kupokatana mpuu. Matanana ane rakakabosaina ba rapopeahi-ahina, ba molambina kasusa hai kapari anti peulangku i Kerisitu. Lawi ane maledena, i tempo iti marohona. 11 Inona mololitana motoya watangku nodo hadua tontuli, agayana apa au kubabehi iti kubabehiakau, lawi ikamumi au kupaiyoru. Ido hai nilambina node. Katouana, keikamuri halalu au hangangaa motoyana. Iko ide barana apa-apa, agayana raangkana mewali surona Pue Yesu, hai bara tepaiwoi tuwongku hangko i suro au ara i olomi au mopakahile hanganda haduduanda. 12 Tangangku hihimbela hai ikamu, kubabehi mpuu tanda-tanda au mopakanoto kaikona surona Pue Yesu. Mobago liliuna i lalu kapari, mobabehina tanda kuasa hai tanda au metingkarai anti karoho au kuhumba hangko i Pue Ala. 13 Halalu, ba niuli bara handa pobagongku i olomi! Pobagongku irikamu ina himbela hai pobagongku i tauna au i boea ntanina. Ane i boea ntanina, merapina sarongku, agayana irikamu halalu bara kuperapi sarongku. Ba paraluu kuperapi ampu irikamu anti kamasalangku iti? Bara! 14 Nipehadingi maroa! Ina laona mosondakikau i kataluna belana. Hai bara kuperapi ba apa pea irikamu. Au kuhaoki, bara anu-anumi. Lalumiri au kuhaoki bona nipokaahina. Lawi bara anangkoi au mohaoki paandena tosaenda; tosaeri au mohaoki paandena ananda. 15 Mewali, kuunde mopake hinangkana au ara iriko bona motulungikau. Mogalori watangku haduduangku, kuunde mokira bona motulungikau. Ane nodo kamahilena ahingku irikamu halalu, moapari pane makura mani ahimi iriko? 16 Niisa halalu barakau hambela kupakapari. Agayana arahe tauna au mokakabosaina, rauli kuakalangikau. Rauli molambina rasi hangko irikamu anti podongkoku. 17 Bara tou! Arahe pae tauna au kutudu lao irikamu bona moakalangikau bona molambina rasi? Bara ara! 18 Hangkoya kuperapi bona Titu lao mosondakikau, hai ara wori hadua halalunta au kutudu mamporangai. Ba Titu moakalangikau i tempo iti? Niisa mpuu halalu, Titu hai iko hampepekiri peangkai, himbela pea kamaroana babehiangki. 19 Ineeri nipehangu kiuki ope-ope ide bona mouli pea notongki. Halalu au kipokaahi! Mololitangkai irikamu anti pohintuwuki hai Kerisitu. Pue Ala au mampetiroke! Ope-ope au kipahawe, ope-ope au kibabehi, kipahawe hai kibabehi bona maroho pepoinalaimi. 20 Ane laona mosondakikau, kuperapi bona kuhumbakau nodo au kupeinao hai bona nihumba worina nodo au nipeinao. Agayana langana. Au kupokalanga: ina kuhumbakau i tempomi mohiho hai mombekahinai, mombekarumpui hadua hai hadua, mengkaiwongko, mombekakabosai, mombepodongkoa, hai mampemahile. Bara kuunde ane barakau mohintuwu. 21 Au kupokalanga: i kahawengku irikamu, Pue Ala Ampuku ina mopaiwoina i lindomi, hai ina moteriana lawi bosa tauna i olomi bara manihe menoso hangko i babehianda au kadake, pebualosinda hai babehianda au bara hintoto.

2 Corinthians 13

1 Idemi kataluna belana ina laona mosondakikau. Nikatuinao apa au teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: "Ane ara hadua tauna au rasalai, hangangaa ara rodua ba talu tauna au mosabiki katouna kamasalana, bona manoto kara-karana." 2 Tangangku hihimbela hai ikamu i karombelana, kuweihe lolita i tauna i olomi au mobabehi dosa. Mewali, ide-ide, i tempoku mani karao, kuhuleki mbuli paturongku irihira hai i hema pea au paraluu paturo ide: ane hawena deade hai ane barahe mampenosoi babehianda, ina makasara lolitangku, barahe ara hadua au ina tekabaha hangko i pehuku. 3 Arakau au merapi bona kupopaitaakau tanda au mopakanoto kaikona surona Kerisitu. Pegia peamide! Ane hawena irikamu, ina niita mpuu kuasa au naweina Kerisitu! Bara ara kamakurana paturona Kerisitu irikamu lawi maroho kuasaNa i olomi. 4 Hangkoya malede watana Kerisitu i tempona rapaku i kau. Agayana anti kuasana Pue Ala, Ia tuwo hulemi. Ikami malede woringkai hihimbela hai Kerisitu. Agayana anti kuasana Pue Ala, molambingkai katuwo au wou hihimbela hai Kerisitu. Mewali ane hawena deade halalu, ina niita mpuu kuasa iti au naweingkai Pue Ala. 5 Halalu, niparesa hampai lalumi, ba tou mpuu pepoinalaimi i Kerisitu ba bara. Ane tou pepoinalaimi, lempona Kerisitu Yesu maida i lalumi. Kuharunga pepoinalaimi bara mbero-mbero. 6 Kuharunga mpuu halalu, bona manoto irikamu katouna pepoinalaingki i Kerisitu. 7 Mekakaengkai i Pue Ala bona datikau mobabehi sala. Barakau kipekakaengaa bona mampemahilengkai anti kamarohona pepoinalaingki hai kamaroana pobagongki. Tunggaiaki, bona ikamu mobabehi apa au maroa. Nauri ara manihe tauna au mosapuaka liliu kuasangki, bara moapa, asala ikamu mobabehi apa au maroa. 8 Bara kibuku moewa paturo au tou, agayana kipeinao motulungikau moula paturo iti. 9 Matana lalungki ane maledengkai, hai ikamu au maroho. Mekakaengkai bona manoto lalumi i peitana Pue. 10 Ido hai kuukiamokau sura ide i tempoku mani karao hangko irikamu, bona ane hawena deade, barapi makasara paturongku irikamu au kupahawe hai kuasa au naweina Pue. Lawi kuasa iti barana Nawei bona kupakanawo pepoinalaimi; Naweina bona kupakaroho pepoinalaimi. 11 Kahopoana halalu, hangangaa matanakau. Nipakanoto peulami i Pue. Nipakaroho lalumi hangko i paturongku. Hangangaa hampepekirikau hai hangangaa mohintuwukau. Hai Pue Ala ina mamporangaikau, mampopaitaakau ahiNa, hai moweikau roa ngkatuwo. 12 Ane mogulukau i paminggua, mombembetabekau hangko i lalumi. Ope-ope to Sarani inde mopakatu tabeanda irikamu halalu. 13 Pue Yesu Kerisitu mowatikau, Pue Ala mampokaahikau, hai Inao Malelaha mamporangaikau ope-ope.

Galatians 1

1 Sura ide au hangko iriko, Paulu, surona Pue Yesu, kupakatu irikamu, halalungku to Galatia au mepoinalai i Pue Yesu. Iko hai ope-ope halalungku hampepepoinalai au ara inde manguli ngkaya tabea! Bona niisa halalu, bara mpuu manusia au motuduna, hai bara wori manusia au moangkana mewali surona Pue Yesu. Agayana Yesu Kerisitu hai Pue Alami au mampopewalina suroNa. Pue Ala Umanta au mopatuwo hule Yesu hangko i kapate. 3 Mekakaena i Pue Ala Umanta hai i Amputa Yesu Kerisitu bona Nawatikau i kabulana laluNa hai Naweikau roa ngkatuwo. 4 Pue Yesu au mokira wataNa rapapate mohuru dosanta bona tekabahake hangko i kuasa dunia au kadake ide. Iti Nababehi moula peundeana Pue Ala Umanta. 5 Tatoyami Pue Ala duuna kamahae-haea. Amin. 6 Kupotingkara mpuu halalu! Bara manikau mahae nakakio Pue Ala anti kabulana laluna Kerisitu bona mampoinalaikau Ngkora Marasa, agayana ide-ide barapokau mengkoru i Pue Ala, moularikau paturo au ntanina. 7 Katouana, bara ara paturo au ntanina au peisa mopahaweake noumba rara molambi katuwo maroa au hangko i Pue Ala, batena pea Ngkora Marasa au kipahaweakau. Agayana arahe tauna au hawe i olomi au mopawulikau hai paturonda au sala. Tunggaianda mampeinaohe mobaliki Ngkora Marasa kana i Kerisitu. 8 Agayana kuuliangaakau, hema pea au moanti Ngkora Marasa au bara himbela hai Ngkora Marasa au roomokau kipahawea, hangangaa nahukuhe Pue Ala! Mogalori ikami ba malaeka hangko i suruga, batena nahuku Pue Ala! 9 Kiuliangaamokau hangkoya, i tempoki mani hihimbela hai ikamu inditi, hai ide-ide kuuliangaa mbulikau hambela: ane ara tauna au moanti Ngkora Marasa au montani hangko i au nitarima, batena nahukuhe Pue Ala! 10 Mewali, halalu! Ba nipehangu mampopetoyana i manusia anti pololitangku inona? Bara, agayana mampeinao peana molambi petoya hangko i Pue Ala. Ba niuli node: "Paulu mampeinao pea mopamatana laluna manusia?" Bara kuunde mopamatana pea laluna manusia, lawi Iko ide, hawinana Kerisitu. 11 Bona niisa halalu, Ngkora Marasa au kuanti, bara hangko i pekiri manusia. 12 Ngkora Marasa iti, bara kutarima hangko i manusia, bara wori ara tauna au mopaguruana. Agayana Yesu Kerisituri au mopahawe Ngkora Marasa iti iriko. 13 Niisa, halalu, lolitakana katuwongku hangkoya i poulangku agama Yahudi. Bosa mpuuhe rangangku au moula agama Yahudi, agayana batena iko au melumbu peulangku i ope-ope atura agama, lawi hangko i lalungku mpuu moulana adanda toiyorungki. Hai i tempo iti, kupari-pari mampopeahi-ahihe ope-ope to Sarani au menombahe i Pue Ala, lawi kupeinao mopatunahe. 15 Agayana i tempo iti, Pue Ala mampopaisaana kahemana AnaNa, bona kupahawe bambari kana i AnaNa iti i tauna au barahe to Yahudi. Lawi Pue Ala mopileina hangko damanina rapoanaka, hai i tempo au Napakanotomi, Ia mokakiomona anti kabulana laluNa bona mewalina suroNa. I kaNakakiongku, bara ara hadua au mopaguruna. 17 Barato worina hampai lao i kota Yerusale meguru irihira au iyoruhe mewali surona Pue Yesu. Agayana laona hampai i pada wungi i Arabia, hangko mesule mbulirina lao i kota Damsik. 18 Talu parena roo indo, hangko laorina i Yerusale bona kupohidupaa Peturu. Maidana hihimbela hai ia rominggu kamahaena. 19 Tempo iti, kupohidupaa wori Yakobu halaluna mpuu Pue Yesu. Agayana surona Pue Yesu au ntanina, barahe kuita. Au rodua pea iti au kuita. 20 (Apa au kuuki ide batena tou. Pue Ala au moisa lalungku!) 21 Hangko inditi, laomona i tampo Siria hai Kilikia. 22 Hungkaku inditi, barana hambela lao i tampo Yudea; ido hai to Sarani inditi bara manihe hambela moita lenggeku. 23 Mohadi peahe lolitanda ranganda au manguli: "Hadua tauna au hangkoya mampopeahi-ahike, ide-ide mopahawemi Ngkora Marasa au napari-pari napatuna hangkoya." 24 Ido hai motoyamohe Pue Ala, lawi mohadihe apa au mewali iriko.

Galatians 2

1 Hampulo hai iba parena roo indo, laomona i Yerusale hihimbela hai Baranaba. Hai Titu kuporanga wori lao. 2 Laona i Yerusale lawi ara lolita hangko i Pue Ala iriko au manguli hangangaa laona. Kahawengku i Yerusale, kupombelambiamohe tadulakonda to Sarani. I tempo iti, au kupokalanga: paturongku ina rasalai duuna barapi mobundu bagongku mopaturuahe tauna Ngkora Marasa, maroa au roo kupobago, maroa au tangana mani kupobago. Ido hai mogombomongkai hihimbela hai tadulako-tadulako to Sarani i Yerusale, hai kupahaweahe kana i Ngkora Marasa au kuanti i tauna au barahe to Yahudi. 3 Karahadina tadalako i Yerusale lolitangku iti, ihira mampokana paturongku. Agayana ara worihe tauna au moewa paturongku. Tauna iti moulihe katoSaraninda, agayana modongkohe. Mesua ngkandii-ndiihe i olongki lawi tunggaianda bona ope-ope to Sarani hangangaa mengkoru i Aturana Musa. Agayana ikita bara paraluu mengkoru i Aturana Musa bona mewalike manoto i peitana Pue Ala. Tekabahamoke hangko i Aturana Musa anti pohintuwuta hai Kerisitu Yesu. Mewali, kahopoana, Titu au kuporanga iti, bara wori rapari-pari ratile moula Aturana Musa, nauri bara to Yahudi. 5 Barangkai mengkoru i paturonda au sala iti. Batena mantahangkai bona Ngkora Marasa inee ragalo hai paturonda au sala, bona Ngkora Marasa au nitarima iti batena tou mpuu. 6 Mewali, tadulako i Yerusale au mahile lantinda barahe motambai ba apa pea i paturongku. (Ba mapangka lantinda ba bara, himbela peake ope-ope, lawi Pue Ala bara mampopontani tauna.) 7 Barahe motatambai apa pea i paturongku, agayana rapangakuri kaikona au napoinalaia Pue Ala moanti Ngkora Marasa i tauna au barahe to Yahudi, nodo wori Peturu napoinalaia Pue Ala moanti Ngkora Marasa i to Yahudi. 8 Lawi Pue Ala mowei karoho i Peturu bona mewali surona Pue Yesu i to Yahudi. Hai Pue Ala moweina karoho bona mewalina suroNa i tauna au barahe to Yahudi. 9 Mewali, Yakobu, Peturu hai Yohane iti, au rauli tadulakonda ope-ope to Sarani i Yerusale, ihira manguli: "Tou mpuu, Paulu nakakio Pue Yesu mewali suroNa." Ido hai iko hai Baranaba radoko maroangkai. Mombetabe hai mombekingki potayemongkai au mewali tanda kahintuwuki. I tempo iti, himbela pea lolitangki: ihira au mopahawe Ngkora Marasa i to Yahudi, hai ikami au mopahawe bambari iti i tauna au bara to Yahudi. 10 Barahe mosalai paturongku. Au raperapi pea irikami, bona dati naliu inaongki motulungi tauna au meahi-ahi tuwonda, hai ido wori au kiunde kibabehi. 11 Hambela tempo, i kahawena Peturu i kota Antiokia, barana tontoa mokambaroa. Lawi masala mpuu babehiana i tempo iti. 12 Nguru-nguruna ia bara mampopontani to Yahudi hai tauna au barahe to Yahudi, lawi ia biasa maande hihimbela hai halaluna hampepepoinalai au barahe to Yahudi. Agayana i kahawenda bahangkia rangana Yakobu hangko i Yerusale, Peturu mokaraohihe halaluna hampepepoinalai au bara to Yahudi. Kahopoana, barapi bai maande hihimbela hai ihira, lawi napokalanga apa au rapekiri to Yahudi au hangko hawehe. 13 Hai arahe halaluna hampepepoinalai to Yahudi au moulahe babehiana Peturu au sala iti alana Baranaba meula wori irihira, barapi maande hihimbela hai tauna au barahe to Yahudi. 14 Kuisa mpuu babehianda iti bara hintoto hai paturo au tou au tahumba i Ngkora Marasa. Ido hai kukambaroami Peturu i lindonda tauna bosa au teruhuhe inditi, kuuliangaa: "Oyo to Yahudiko, agayana biasako tuwo nodo tauna au bara to Yahudi. Ide-ide barapi paraluu nupeulai ada to Yahudi. Mewali, moapari hai nupeinao mopari-pari to Sarani au barahe to Yahudi bona mampeulaihe adanda to Yahudi?" 15 Ikami to Yahudi hangko i karapoanakangkipi; bara kadake babehiangki nodo tauna au bara moisa Pue Ala. 16 Agayana nauri nodo, kiisa kadana babehiangki au maroa au mopakanotongkai i peitana Pue Ala. Kehapiri kipeulai mpuu ope-ope parenta i lalu Aturana Musa, bara iti au mopakanotongkai i peitana Pue Ala. Ane taunde mewali manoto i peitana Pue Ala, hangangaa tapoinalai Kerisitu Yesu. Ido hai mepoinalaimongkai i Kerisitu bona mewalingkai manoto i peitana Pue Ala. Barapi kiharunga peulanta i Aturana Musa, lawi bara ara hadua tauna au mewali manoto i peitana Pue Ala anti peulana i parenta-parenta i lalu Aturana Musa. 17 Mewali, idemi peharungangki: anti pohintuwuki hai Kerisitu, ido hai napakanotomongkai Pue Ala i peitaNa. Agayana ara tauna au mosalai pepaturongku, rauli: "Ane mepoinalai peakau i Yesu hai barapokau mengkoru i Aturana Musa, lempona mewalikau tomadosa himbela hai tauna au barahe to Yahudi. Madosa peakau anti peulami i Yesu." Bara kana lolita iti! 18 Agayana ane rapana, kukabaha peulangku i Aturana Musa hai roo indo kuula hule Atura iti lawi kupeinao mewali manoto i peitana Pue Ala, madosa mpuuna. 19 Lawi hangko i Aturana Musa, kuisa kamasalangku. Hintoto mpuu ane rahukuna mate. Bara mpuu ara rarangku mewali manoto i peitana Pue Ala i kamampeulaingku Aturana Musa. Ido hai kukabahami peulangku i Aturana Musa, bona kupeulai peundeana Pue Ala. I peitana Pue Ala, nodori iko au rapapate hihimbela hai Kerisitu, lawi Ia au mate mopahuruna. 20 Hai ide-ide barapi iko au tuwo, agayana Kerisitumi au tuwo i lalu katuwongku. Mewali, tangangku mani tuwo i dunia ide, batengku mepoinalai i Anana Pue Ala au mampokakayana hai au mokira wataNa rapapate bona iko mewali manoto i peitana Pue Ala. 21 Pue Ala mopakanotoke i peitaNa i sukana kabulana laluNa. Mewali, bara maroa ane tasapuaka kabulana laluNa iti. Ane rapana, ikita peisa mewali manoto i peitaNa anti peulanta i Aturana Musa, bara mobundu kapatena Kerisitu.

Galatians 3

1 Ntuli mpuukau, halalu to Galatia! Moapari hai nipogiangaahe tauna mopakanawokau, alana barapi nipeulai paturo au tou? Manoto mpuu paturongku hangkoya irikamu au mopakanotoakau tunggaiana Yesu Kerisitu mate i kau mombehape. 2 Nikatuinao halalu apa au mewali irikamu hangkoya. Ba nidoko Inao Malelaha anti peulami i Aturana Musa? Bara! Nidokori Inao Malelaha lawi nihadi Ngkora Marasa hai nipoinalai i Pue Yesu. 3 Mewali, moapa hai ntuli mpuukau? Nguru-nguruna i kanipoinalaina Yesu, nilambimi katuwo au wou hangko i kuasana Inao Malelaha. Ba niuliri ide-ide peisakau mewali malelaha anti kamarohomi haduduami? Bara! 4 Hangangaa mantahakau i lalu pepoinalaimi, lawi ane bara nodo, barapi mobundu ope-ope pewatina Pue Ala au nidokomi. 5 Pue Ala moweikau Inao Malelaha hai mobabehiakau tanda kuasa. Ba Ia mobabehi nodo lawi meulakau i Aturana Musa? Bara. Ia mobabehi nodo, lawi nihadimi Ngkora Marasa hai nipoinalaimi Pue Yesu. 6 Nodo wori ara teuki i lalu Sura Malelaha kana i Burahima au manguli node: "Burahima mepoinalai i Pue Ala, ido hai naimba Pue Ala manoto i peitaNa." (Pewaliana 15:6) 7 Mewali, taisami halalu: hema au mepoinalai, ihira au teimba pemuleana Burahima. 8 Mepongka hangkoya ara mpuu tunggaiana Pue Ala mopakanoto tauna au barahe to Yahudi anti pepoinalainda. Ido hai i lalu Sura Malelaha, Pue Ala nguru-nguruna mopahawe Ngkora Marasa i Burahima, nauli: "Hangko irio ina Kuwati ope-ope tauna i dunia." 9 Mewali nodo Burahima nawati Pue Ala anti pepoinalaina, nodo wori ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu batena ina nawati Pue Ala hihimbela hai Burahima. 10 I lalu Sura Malelaha hangkoya teuki node: "Hema-hema au bara mampeulai hinangkana parenta au teuki i lalu Aturana Musa, batenda napaharara Pue Ala." Mewali, halalu, taisa: ane ara tauna au mampeinao mopakanoto watana i peitana Pue Ala i kamampeulaina Aturana Musa, ina harara peahe i lindona Pue Ala. Lawi hema pae au peisa mampeulai ope-ope hai au bara ara kamasalana? 11 Mewali, taisa kadana ara hadua au manoto i peitana Pue Ala anti peulanta i Aturana Musa. Lawi ara wori lolita i lalu Sura Malelaha au teuki node: "Tauna au manoto i peitana Pue Ala molambi katuwo maroa anti pepoinalainda." 12 Ane tapeinao mopakanoto watanta i peitana Pue Ala anti peulanta i Aturana Musa, lempona babehianta haduduanta au tapoinalai, barake mepoinalai i Pue Ala. Lawi ara teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: "Hema au mampeulai mpuu ope-ope atura, ihira au molambi katuwo hangko i atura iti." 13 Ikita ope-ope hintoto napaharara Pue Ala, lawi moliungike AturaNa. Agayana nauri nodo, Kerisitu mokabahamoke hangko i pepaharara iti. Teuki i lalu Sura Malelaha hangkoya node: "Ane ara tauna au rataka i kau bona rapapate, manoto tauna iti harara i Pue Ala." Mewali, i kapatena Kerisitu i kau mombehape, Iami au mopahuruke molambi pepaharara hangko i Pue Ala au katouana hangangaa morumpake. 14 Tunggaiana Yesu mate rapaku i kau, bona tauna au barahe to Yahudi peisa wori molambi pewati au nadandi Pue Ala i Burahima. Pewati iti tahumba anti pohintuwuta hai Yesu Kerisitu. Mewali, ane mepoinalaike i Yesu Kerisitu, molambike Inao Malelaha au nadandi Pue Ala hangkoya. 15 Halalu, kuala pandiri hangko i katuwonta alo-alona. Pandirina, ara hadua tauna au mouki sura podandi. Ane sura iti natandataye hai rapekatandai moula atura topoparenta, ihina barapi peisa ratambai tauna ntanina hai tunggaiana barapi peisa rabaliki. 16 Nodo wori hai podandina Pue Ala. Pue Ala mopaara dandiNa i Burahima hai i pemuleana. (Paresa maroa lolita iti inona. Bara teuki "i pemuleanahe" Burahima au bosa. Au teuki: "i pemuleana", lawi au natunggai lolita ide, iami pemuleana Burahima au hadua pea, iami Kerisitu.) 17 Mewali halalu, nodemi lempona ngkora pandiriku inona: nguru-nguruna Pue Ala mampekatandaimi dandiNa i Burahima. Iba atuna hai talu pulona parena roo indo, Ia mowei wori Aturana Musa i manusia. Agayana bara mpuu tebali laluna Pue Ala i dandiNa au Napaara hangkoya i Burahima. DandiNa iti batena mpuu hangangaa mewali. 18 Ane rapana pemuleana Burahima hangangaa mampeulai Aturana Musa bona molambi apa au nadandi Pue Ala i Burahima, lempona pewati iti bara rahumba hangko i dandina Pue Ala. Agayana taisa: Burahima molambi pewati iti batena hangko i dandina Pue Ala anti kabulana laluNa. 19 Mewali, batena ina ara tauna au manguli node: "Ane nodori, apa tunggaiana Aturana Musa?" Aturana Musa nawei Pue Ala bona mopakanoto i manusia kamadosanta moliungi peundeaNa. Tunggaiana Pue Ala, bona manusia mampeulai Aturana Musa duuna hawe pemuleana Burahima au Natunggai i lalu dandina Pue Ala hangkoya, iami Kerisitu. Pue Ala mampohawaa malaekaNa mopahawe AturaNa i Musa, hai Musa iti mewali topetanga-tangai au mopahawe Aturana Pue i manusia. 20 Mewali, Aturana Musa rapahawe i manusia i petanga-tangaina Musa. Agayana i kanapahawena Pue Ala dandiNa i Burahima, bara ara au metanga-tangai. Batena pea Pue Ala haduduaNa au mopahawe dandi iti. 21 Kaliliuana halalu, Aturana Musa bara moewa tunggaiana dandina Pue Ala. Hangangaa takatuinao apa tunggaiana Pue Ala mowei Aturana Musa iti. Ane rapana, peisa tapeulai atura-atura bona molambike katuwo maroa, lempona atura itimi au mewali raranta mopakanoto watanta i peitana Pue Ala. 22 Agayana i lalu Sura Malelaha, Pue Ala mopakanoto kamasalanda ope-ope tauna i peitaNa anti kamadosanda. Mewali, bara ara rara ntani au mampopewalike manoto i peitaNa, batena pea pepoinalainta i Yesu Kerisitu. Katuwo maroa au nadandi Pue Ala, batena Nawei i hema pea au mepoinalai i Yesu Kerisitu. 23 Hangkoya, hangko damani taisa rara mepoinalai i Yesu, mengkoruke i atura-atura. I tempo iti, ikita nodo tauna au ratarunggu hai rakampai, lawi rakonto liliuke hai ratahake anti atura-atura iti. Nodomi katuwonta duuna Pue Ala mopakanoto noumba raranta mepoinalai i Pue Yesu. 24 Aturana Musa peisa rapandiri nodo hadua guru au moninike duuna hawe Kerisitu, bona ikita mewali manoto i peitana Pue Ala anti pepoinalainta i Kerisitu. 25 Mewali ide-ide, barapi ara bunduna tapengkorui Aturana Musa lawi manotomoke i peitana Pue Ala anti pepoinalainta i Kerisitu. 26 Mewali, Pue Ala mampoanamoke ope-ope anti pepoinalainta i Kerisitu Yesu. 27 Lawi ikita ope-ope rariu mewali tauna au mohintuwu hai Kerisitu, ido hai manotomoke i peitana Pue Ala au moimbake himbela hai Kerisitu. 28 Pue Ala bara mampopontani tauna: to Yahudi ba au bara to Yahudi, au hawi ba au bara hawi, tobalilo ba towawine; i peitana Pue Ala himbela peake ope-ope anti pohintuwuta hai Kerisitu Yesu. 29 Anti pohintuwuta hai Kerisitu, Naimbamoke pemuleana Burahima, hai batena mohumbake apa au nadandi Pue Ala i Burahima.

Galatians 4

1 Mewali, halalu: ane pandirina ara hadua anantuana au kokoi mani, ia nodo hadua hawi, agayana katouana ope-ope anu-anuna umana, iari ampuna. 2 Ia nodo hadua hawi lawi tauna ntaninari au mokadipura hai mourusi anu-anuna duuna hawe tempona au napakanoto umana. 3 Nodo wori ikita halalu: hangko damanike moisa Pue Ala, nodomoke anangkoi iti, lawi mengkoruke i ada hai atura au i dunia ide. 4 Agayana i tempo au napakanotomi Pue Ala, Ia mampohawaami AnaNa mai i dunia. AnaNa iti napoanaka hadua towawine, hai katuwoNa nodo to Yahudi au mengkoru i Aturana Musa. 5 Pue Ala mampohawaa AnaNa mai i dunia bona mokabahake hangko i Aturana Musa bona peisake mewali anaNa. 6 Mewali, anti kanapoananta Pue Ala, Ia motudumi Inaona AnaNa maida i lalunta. Anti pobagona Inao Malelaha i lalunta, ido hai peisa tauli i Pue Ala, "Uma! Umangku!" 7 Mewali, barapoke mampeulai Aturana Musa bona mewalike manoto i peitana Pue Ala, lawi napoanamoke Pue Ala! Hai ane anaNake, batena ina Naweike ope-ope pewati au Napasilolongaake ikita anaNa. 8 Hangkoya hangko damanikau moisa Pue Ala, mengkorukau i anitu, agayana karao posisalana kuasanda hai kuasana Pue Ala. 9 Agayana ide-ide niisami Pue Ala. Katouana Pue Alari au iyoru moisakau! Mewali, moapari hai nipeinao moula hule ada hai atura dunia ide? Nipeulai ope-ope ada agama to Yahudi nodo palia au rapopolumao i alo au rapakanoto i lalu Aturana Musa. Ada hai atura iti bara mopaara pewati, hai barakau ina tekabaha hangko i dosami anti peulami i atura iti. Mewali, moapari hai nipeinao mampeulai hule ada iti? 11 Au kupokalanga: ina bara mobundu kamawowengku mopahawe Ngkora Marasa irikamu. 12 Halalungku to Galatia! Kuperapi bona nipeulai mpuu babehiangku. Lawi naurina to Yahudi, kukabahami peulangku i adanda to Yahudi bona mewalina nodo ikamu au barakau to Yahudi. Hangkoya barana nisapuaka. 13 Manoto nikatuinao mani kahawengku i boeami nguru-nguruna hai popahawengku Ngkora Marasa irikamu. I tempo iti mahaina. 14 Agayana kehapiri niporingku hakingku iti, bara mpuuna nisapuaka ba nikahihi. Nidoko maroana, niimbana nodo hadua malaeka au hangko i Pue Ala. Niimbana nodo Kerisitu Yesu. 15 Matana mpuu lalumi i tempo iti. Agayana ide-ide, moapari hai tebaliki lalumi? Hangkoya, kuisa mpuu halalu, ane ara ba apa pea au kuparaluu, barana nipokabohia. Mogalori matami haduduami, ane kepeisa nidungkiki hai niweina, bara nipokabohi. 16 Ba ide-ide niimbana nodo iwalimi, lawi kupahaweakau apa au tou? 17 Arahe tauna au mampeinao mangala lalumi. Agayana tunggaianda bara maroa, lawi mampeinaohe mogaakikau hangko iriko, bona nipeulaihe. 18 Barakau kusalai ane arahe au modiikau mewali ranganda, asala maroa tunggaianda. Hai tunggaianda hangangaa maroa liliu, bara pea i tempoku ara i olomi. 19 Halalu, kuimba mpuumokau anangku. Hai ide-ide mapari lalungku mampepekirikau. Kamaparina lalungku ide nodo kamaparina hadua towawine au ina moana. Hai ina mapari liliu lalungku duuna poantimi himbela hai poantina Kerisitu. 20 Ide-ide kupeinao mpuu bona iko ara hihimbela hai ikamu, bona lolitangku au makasara peisa kubaliki, lawi wuntumi pekiringku. 21 Halalungku, ikamu au mampeinao moula Aturana Musa, nipehadingi lolitangku! Ina kupakanotoakau apa au teuki i lalu Sura Aturana Musa. 22 Inditi teuki: Burahima mopaara rodua anana. Anana au hadua napoanaka Hagari, au hawi katuwona. Hai anana au hadua napoanaka towawinena au rahanga Sara, au bara hawi. 23 Anangkoi au napoanaka towawine au hawi tuwona, rapoanaka nodo anangkoi biasa. Agayana anangkoi au napoanaka towawine au bara hawi, rapoanaka lawi ara dandina Pue Ala i Burahima. 24 Tuntukana iti peisa mewali ngkora pandiri irikita. Towawine au rodua itihe lempona rompaka dandi au nawei Pue Ala i manusia: dandi au hampaka mokanai Aturana Musa; hai dandi au hampakana iami dandi au nawei Pue Ala i Burahima. Ope-ope tauna au mampeulai Aturana Musa, katuwonda nodohe katuwo hawi, lawi mengkoruhe i Aturana Musa. 25 Mewali, Hagari au hawi tuwona rapandiri nodo Atura au natarima Musa i wongko Bulu Sinai i tampo Arabia. Hai Hagari iti peisa wori rapandiri nodo kota Yerusale au i dunia ide. Lawi ampu boea Yerusale tuwohe nodo hawi, lawi mengkoruhe i Aturana Musa. 26 Agayana Sara iami towawinena Burahima au bara hawi. Ia nodo kota Yerusale au i suruga. Sara itimi au tapoina, lawi tekabahamoke hangko i Aturana Musa; barake napohawi Atura iti. 27 Nguru-nguruna Sara lalo, agayana kahopoana ia moana hadua anangkoi moula dandina Pue Ala i Burahima. Iti mewali moula apa au teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: "Matanako oyo towawine au lalo, au barako hambela moana! Matanako hai mengeleko, au bara hambela mantodiha moana! Lawi nauri barako moana, ina meliu kabosanda pemuleamu pane towawine au tuwo hihimbela hai tobalilona." (Yesaya 54:1) Ikitami halalu au mewali anana Pue Ala moula dandiNa. Ikita nodo Isaki, anana Burahima au rapoanaka moula dandina Pue Ala. 29 I tempo iti, anana Burahima au rapoanaka nodo anangkoi biasa mampopeahi-ahi adina au rapoanaka moula kuasana Inao Malelaha. Nodo wori au mewali i tempo ide: ikita au mampeulai peundeana Inao Malelaha rapopeahi-ahi tauna au mampeinao mopari-parike mampeulai Aturana Musa. 30 Agayana apa au teuki i lalu Sura Malelaha? Ara au teuki node: "Popeloho towawine au hawi tuwona hihimbela hai anana! Lawi anangkoi hawi iti bara peisa modoko sosorana umana. Sosorona iti hangangaa rawei pea i anangkoi au napoanaka towawine au bara hawi." 31 Mewali, ikita ide halalu, barake nodo anana Hagari, au hawi katuwona. Ikita ide nodo anana Sara, au bara hawi.

Galatians 5

1 Kerisitu mokabahamoke hangko i Aturana Musa bona tekabaha mpuuke. Ido hai hangangaa tapatetida lalunta. Ineeke rapohawi hule. 2 Pehadingi maroa lolitangku! Lawi iko dide, Paulu, hai kuuliangaakau: ane nipetandaka mewali manoto i peitana Pue Ala i kamampeulaimi ada petile i Aturana Musa, lempona, Kerisitu barapi mobundu irikamu. 3 Hai kuuliangaa mbulikau: hema-hema au mampopetile hangangaa mampeulai worihe ope-ope parenta ntanina i lalu Aturana Musa. 4 Ane nipetandaka mewali manoto i kamampeulaimi Aturana Musa, nibotuki pohintuwumi hai Kerisitu. Lawi Pue Ala mampeinao mopakanoto mberoke anti kabulana laluNa. Mewali, ane nipeinao mopakanoto watami haduduami, nisapuaka kabulana laluNa iti. 5 Agayana ikita halalu, anti peninina Inao Malelaha, meharungake i Pue Ala au mopakanotoke i peitaNa anti pepoinalainta i Kerisitu Yesu. Hai batena iti au tapegia. 6 Ane mohintuwuke hai Kerisitu Yesu, bara ara lempona ane ratileke ba barake ratile. Patoana, mepoinalaike i Yesu. Hai ane maahike i ranganta, ina tongawa pepoinalainta iti. 7 Hangkoya, maroa peulami i Ngkora Marasa. Moapari hai barapi nipeulai paturo au tou? Hemahe au mobalikikau hai paturonda? 8 Manoto mpuu halalu, paturonda iti bara hangko i Pue Ala au mokakioke mewali taunaNa. 9 Paturonda au mepawuli iti nodo ragi, lawi "ragi au haodi mampopembongke tapu mewali ngkaya." 10 Agayana nauri nodo, batena kupoinalai kadana mpuu nipeulai paturo au mepawuli iti, lawi mohintuwumoke hai Pue Yesu. Hai manoto wori iriko, hema pea au mopawulikau hai paturona, batena nahuku Pue Ala au bara mampopontani tauna. 11 Halalu, arahe tauna au mouli kaikona au mopaguru tauna mampeulai ada petile Aturana Musa. Bara tou lolitanda iti! Ane kenodo pepaturongku, kebara ara to Yahudi au moewana. Idemi au kupaturoakau: ikita hangangaa mepoinalai i Kerisitu, lawi anti kapatena Kerisitu au rapaku i kau mombehape, ido hai peisake mewali manoto i peitana Pue Ala. Anti pepaturongku ide, ido hai to Yahudi iti rumpuhe hai rapopeahi-ahina. 12 Aginami tauna au mopawuyo pepoinalaimi iti bara peahe ratile, agayana rakabiriri! 13 Tunggaiana Pue Ala mokakioke, bona tekabahake. Agayana inee tauli node: "Ane tekabaha mpuuke hangko i Aturana Musa, peisake mobabehi apa peundeata." Inee halalu! Aginari mombepokaahimoke hai mombetulungimoke hadua hai hadua. 14 Ara parenta au manguli: "Nupokaahi hangka rangamu nodo pampokaahimu watamu haduduamu." Ane tapeulai parenta au hampaka iti, himbela pea hai mobabehike ope-ope Aturana Musa au nahawaake Pue Ala. 15 Agayana ane mobungka-bungkakau hai mombepakoi inaokau, maroa-roakau lawi ina marugikau. 16 Nodemi tunggaiaku: hangangaa naninike Inao Malelaha bona datike mampeulai peundeana lalunta au kadake. 17 Lawi peundeana lalunta au kadake moewa peundeana Inao Malelaha. Ane tapeulai au hampaka, bara peisa tapeulai au hampakana. Ane tapeulai peundeana lalunta au kadake, bara tababehi apa au maroa moula peundeana Inao Malelaha; hai ane tapeulai peundeana Inao Malelaha, bara tababehi apa au kadake au ara i lalunta. 18 Mewali, ane naninike Inao Malelaha, barake paraluu mengkoru i Aturana Musa. 19 Ina tongawa, ane tauna mobabehi babehia au moula peundeana lalunda au kadake. Pandirina: tauna au mebualosihe ba mobabehihe sala i babehianda tobalilo hai towawine, 20 menombahe i anitu, mampopobunduhe kuasa hangko i seta; mokahihihe ranganda, mobungka-bungkahe, mohirihe, polo rumpuhe, mengkaiwongkohe, mosisalahe hai mogaahe, 21 mahinahe, malanguhe, mosusa-susa liliuhe, hai ara mani wori au ntanina. Mewali, ope-ope iti, kupopaingaa mbulikau nodo au kuuliangaakau hangkoya: hema-hema au mobabehi nodo, barahe ina maida hihimbela hai Pue Ala i lalu poparentaNa. 22 Agayana ane naninike Inao Malelaha, Ia ina mopaara wua au node i lalu katuwonta: ina mombepokaahike, matanake, tinda lalunta, sabarake, maalusu lolitanta, maroa babehianta; mopabukeike dandita, 23 mengkaiwoike, hai morempekike peundeana lalunta. Bara mpuu ara parenta au mohomboki babehianta au nodo. 24 Ane ikita au mewali taunana Kerisitu Yesu, ikita nodo tauna au rapaku i kau hihimbela hai Kerisitu lawi barapoke nakuasai peundeana lalunta au kadake. 25 Anti kanaweinta Inao Malelaha katuwo au wou, hangangaa tapeulai peundeana Inao Malelaha iti. 26 Ineeke mampemahile, ineeke mombepamahai mpolalu ba mokahinaike ranganta.

Galatians 6

1 Halalu, ane moitake ranganta mobabehi sala, ikita au mampeulaike peundeana Inao Malelaha, hangangaa tanini hule wohiraya i rara au manoto. Agayana ane tababehi iti, hangangaa tapamaalusu lalunta. Hai maroa-roake, bona inee worike mobabehi dosa. 2 Hangangaa mombetulungike hadua hai hadua, bona hangko i babehianta iti, tapeulaimi hawana Kerisitu. 3 Ane ara hadua tauna au moimba watana mahile hangko i rangana, moleri bara, lempona mopakanawo watana haduduana. 4 Agina ikita ope-ope mampekirike babehianta haduduanta, ba maroa ba bara. Ane maroa, peisa tapokatana. Inee tapahintoto babehianta hai babehiana ranganta. 5 Lawi ikita ope-ope hangangaa mohaleake bagonta haduduanta. 6 Tauna au rapagurua Ngkorana Pue Ala hangangaa mampokiraia guruna hangko i polambiana ba apa pea au ara iria. 7 Mainga-ingakau halalu! Ane tauli peisake mampodongkoa Pue Ala, watanta haduduanta au tapodongkoa. Apa au tatuda, iti wori au tapupu. 8 Ane mobabehi liliuke babehia au moula peundeana lalunta au kadake, molambike wuana babehianta iti: ina ragaakike hangko i Pue Ala duuna kamahae-haea. Agayana ane babehianta mampeulai liliu peundeana Inao Malelaha, ina molambike katuwo maroa hihimbela hai Pue Ala duuna kamahae-haea lawi katuwo maroa iti naweike Inao Malelaha. 9 Mewali halalu, ineeke oha-oha mobabehi apa au maroa, lawi ane mobabehi liliuke apa au maroa, batena ina talambi wuana i tempo au tepakanoto. 10 Tangana mani ara katepakanta, hangangaa mobabehike apa au maroa i ope-ope tauna, pelumbunami i halalunta hampepepoinalai. 11 Nipailalu hangkira sura ide au kuuki hai tayengku haduduangku. Niita ukingku au kuuki mahile-hile. 12 Guru au moanti paturo au mepawuli mampopetoya peahe i ranganda. Ido hai meulahe i ada-ada au i raoana pea raita. Idomi hai mopari-parihe bona ikamu ratile moula Aturana Musa. Agayana tunggaianda bona datihe rapopeahi-ahi to Yahudi, lawi idemi au rapokalanga: ane mepoinalaihe i Kerisitu au rapaku i kau hai barapohe mampeulai ada-ada iti, batenda ina rapopeahi-ahi. 13 Katouana tauna au mampeulai ada petile iti, barahe mampeulai ope-ope Aturana Musa. Tunggaianda mampopetilekau bona mampemahilehe anti kanipeulainami hawanda iti. 14 Agayana iko, bara kuunde mampemahile. Au kuunde kupakahile iami Pue Yesu Kerisitu anti kapateNa rapaku i kau. Ane iko, nodo worina rapaku i kau hihimbela hai Ia lawi barapi kuunde mampeulai peundeanda tauna au kadake i dunia ide. Anti pohintuwuku hai Pue Yesu, kukabahami ope-ope au kuharunga hangkoya. 15 Ratile ba bara, bara iti au paraluu. Au paraluu iami katuwo au wou hangko i Pue Ala. 16 Mekakaena i Pue Ala bona molambikau roa ngkatuwo hai ahina Pue Ala au Nawei i ope-ope tauna au mampeulai paturo ide hai au mewali taunaNa. 17 Kahopoana, kuperapi bona datipi ara au mopakasusana. Lawi lari watangku ide mopakanoto kaikona surona Pue Yesu. 18 Mekakaena bona Amputa Yesu Kerisitu mowatikau hangko i kabulana laluNa. Amin.

Ephesians 1

1 Sura ide hangko iriko, Paulu, surona Kerisitu Yesu moula peundeana Pue Ala. Hai kupakatu sura ide irikamu to Sarani i Epesu au tetida pepoinalaimi i Kerisitu Yesu. 2 Ngkaya tabea! Kuharunga Pue Ala Umanta hai Pue Yesu Kerisitu moweikau pewati hai roa ngkatuwo. 3 Tatoyami Pue Ala, Umana Amputa Yesu Kerisitu! Lawi Ia mowatike hai hinangkana pewati au maroa i lalu suruga, anti pohintuwuta hai Kerisitu. 4 Hangko damani dunia ide rapopewali, Ia mopileimoke mohintuwu hai Kerisitu, bona ikita mewali taunaNa au malelaha au bara ara kamasalanta i peitaNa. 5 Hangkoya Ia mopakanoto kaNaangkata mewali anaNa, lawi maahi laluNa irikita. Naangkamoke mewali anaNa anti kanahoremanta Yesu Kerisitu, lawi itimi au Natunggai hai Napakanoto hangko i nguru-nguruna. 6 Idomi hai tatoya Pue Ala, lawi mahile ntepuu ahiNa irikita. Hangko i kabulana laluNa, Ia mowei mbero ahiNa irikita anti pohintuwuta hai Yesu, AnaNa au Napokaahi. 7 Anti kapatena Yesu hai anti pohintuwuta hai Ia, Pue Ala mokabahake hangko i huku dosanta hai moampungi salanta hangko i kabulana laluNa au mahile mpuu. 8 Ia motudungiake ahiNa au bara ara hokana, moula ope-ope kapandeNa. 9 Moula peundeaNa, Napopaisaamoke tunggaiaNa au mahaemi tewuniangi. TunggaiaNa iti iami bona hinangkana, maroa au i suruga ba au i dunia, Napahintuwu anti pohintuwunda hai Kerisitu, hai Kerisitu au moparentai hinangkana. Hangkoya Pue Ala mopakanoto tunggaiaNa au ina Napabukei hai Kerisitu, hai tunggaiaNa iti batena Napopewali ane hawe tempona. 11 Pue Ala mobabehi hinangkana moula peundeaNa hai pobotusiNa haduduaNa. Hangkoya i pewaliana dunia, Ia mopileimoke hai mopakanoto mpuu kaikitanami au mewali taunaNa anti pohintuwuta hai Kerisitu. 12 Ido hai hintoto mpuu Pue Ala ratoya hai rapomahile anti kamahilena ahiNa irikami to Yahudi, lawi ikami au nguru-nguruna meharunga i Kerisitu. 13 Nodo wori ikamu au mewali taunana Pue Ala i boko. I kamohadimi bambari au tou, nipoinalaimi Ngkora Marasa iti, hai Pue Ala mohoremamokau hangko i huku dosami. Anti pohintuwumi hai Kerisitu, Pue Ala moweikau Inao Malelaha au Nadandi hangkoya. Inao Malelaha iami pekatandaina Pue Ala i lalumi au mopatongawa kaikitana taunana Pue Ala. 14 Pue Ala moweike Inao Malelaha bona mopakaroho dandiNa irikita, bona manoto irikita kaina Naweinta wori ope-ope au Nadandiake i alo pobotusiNa. I tempo iti, Ia ina mokabahake hangko huku dosanta hai mampopewalike taunaNa. Ido hai hintoto mpuu tatoya hai tapomahile Pue Ala. 15 Mewali, anti kakuhadina bambari au mouli noumba pepoinalaimi i Pue Yesu hai noumba kamaahimi i ope-ope tauna au mepoinalai i Pue Yesu, 16 ido hai kuuli liliu ngkaya kamaroana i Pue Ala anti kaikamuna, hai kukabelai liliukau i lalu pekakaengku. 17 Mekakaena i Pue Ala, Umana Amputa Yesu Kerisitu hai Umanta au mahile hangaNa, kuperapi bona manoto lalumi anti kuasana Inao Malelaha, duuna niisa mpuu Pue Ala. 18 Kuperapi bona Pue Ala mopakanoto lalumi, bona niisa noumba kamaroana pewati au niharunga hangko i Pue Ala au mokakiokau mewali anaNa. Kuperapi bona Ia mopamabaa lalumi bona niisa mpuu kamahilena pewati au Napasilolonga i ope-ope tauna au Napoana, 19 hai bona niisa wori kamahilena kuasana Pue Ala au mobago i lalunta hai i lalunda ope-ope tauna au mepoinalai Iria. KuasaNa iti himbela hai kuasa au mahile ntepuu 20 au Napake mampopearo Kerisitu hangko i kapate bona Napopohuda tanda i koanaNa i lalu suruga. 21 Kuasa au Nawei Pue Ala i Kerisitu iti, meliu kamahilena hangko i kuasanda ope-ope topoparenta, ope-ope tadulako, ope-ope au makuasa, hai ope-ope au rapenombai. Meliu kamahilena kuasaNa iti hangko i ope-ope au molambi pohudaa au teadai, maroa au tuwo ide-ide, maroa au tuwo i alo au ina mai. 22 Pue Ala mampopengkoru hinangkana au ara i Kerisitu, hai moangka Kerisitu mewali Tadulako au moparentai ope-ope tauna au mepoinalai Iria. 23 Ikita au mepoinalai Iria, peisa rapandiri nodo Watana Kerisitu, hai Kerisitu mewali Waanta lawi Iami au mampobago hinangkana bona ope-ope mewali moula tunggaiaNa.

Ephesians 2

1 Hangkoya, hangko damanikau mepoinalai i Yesu, nodokau tomate lawi madosakau hai moliungikau hawana Pue Ala. 2 I tempo iti, babehiami alo-alona nodo babehianda tauna au kadake i dunia ide, hai moulakau peundeana Datu Tokadake. Datu Tokadake iti, iami tadulakonda tokadake au i laerawa. Duuna ide-ide, ia mobago liliu i lalunda tauna au bara mengkoru i Pue Ala. 3 Hangkoya, ikita ope-ope, nodo pea babehianta. Babehianta moula peundeana lalunta hai pekirinta au kadake. I tempo iti hintoto mpuuke nakarumpui Pue Ala anti babehianta au kadake nodo au rababehi tauna ntanina. 4 Agayana maroa ntepuu laluna Pue Ala, hai mahile ntepuu ahiNa au Natudungiake. 5 Naurike mate i lalu kamasalanta, Ia moweike katuwo au wou hihimbela hai Kerisitu. Nikatuinao: batena pea anti kabulana laluna Pue Ala pane tehoremake hangko i huku dosanta! 6 Anti pohintuwuta hai Kerisitu Yesu, Pue Ala mampopearoke hai mampopohudamoke i pohudaa au meawa i lalu suruga hihimbela hai Kerisitu. 7 Tunggaiana Pue Ala, bona i alo au mai, ina Natudungiake kamahilena ahiNa hai kamaroana laluNa au tahumba hangko i pohintuwuta hai Kerisitu Yesu. 8 Pue Ala mohoremamoke hangko i huku dosanta anti kabulana laluNa hai anti pepoinalainta i Yesu. Barake Nahorema anti babehianta au maroa, batena pea anti kabulana laluNa irikita. Ido hai bara ara hadua au peisa manguli: "Anti kamaroana babehiangku, ido hai nahoremana Pue Ala hangko i huku dosangku." 10 Bara ara hadua au peisa manguli nodo, lawi Pue Ala mampopewalimoke manusia au wou anti pohintuwuta hai Kerisitu Yesu. Ikita Napopewali manusia au wou bona mobabehike apa au maroa moula tunggaiaNa irikita au Napakanoto hangkoya. 11 Mewali, halalu, nikatuinao katuwomi au hangkoya. Moula karapoanakami, barakau to Yahudi. Moula lolitanda to Yahudi, ikamu "tauna au bara ratile." Hai to Yahudi iti mouli kaihirana pea taunana Pue Ala, lawi ratilehe moula atura agamanda. Ada petile iti, iami ada au rababehi pea tauna i watanda. 12 Hangkoya, bara manikau mohintuwu hai Kerisitu. Ikamu nodo tauna au tepairaoa, barakau hamporangaa hai to Yahudi au napilei Pue Ala mewali taunaNa. Bara ara kirami i lalu dandina Pue Ala i to Yahudi. I lalu katuwomi i dunia ide, bara ara peharungami, hai karaokau hangko i Pue Ala. 13 Agayana ide-ide, anti pohintuwumi hai Kerisitu Yesu, barapi nodo katuwomi. Ikamu au karao hangko i Pue Ala hangkoya, hungkumokau ide-ide lawi Kerisitu mokirami wataNa rapapate mopahurukau. 14 Lawi Kerisitu au mopahintuwuke hai Pue Ala. Ia mokira wataNa rapapate bona Ia haduduaNa mewali pahuruna watanta. Anti kapateNa, Ia mokabahake hangko i atura agama Yahudi hai ope-ope parentana. Iti Nababehi bona mopatuna posisala au mampopontani to Yahudi hai tauna au barahe to Yahudi. Hangkoya atura agama Yahudi iti mewali nodo wala au mampopogaake. Agayana ide-ide, ikami to Yahudi hai ikamu au bara to Yahudi, Napahintuwumoke Kerisitu. Napahintuwumoke bona Napopewalike manusia au wou au mohintuwu hai Ia. Nodomi rarana Ia mopaara pohintuwu. 16 Anti kapateNa i kau mombehape, Kerisitu mopahintuwu to Yahudi hai tauna au barahe to Yahudi. Hai hangko inditi, Napahintuwumoke ope-ope hai Pue Ala. Kapatena Kerisitu i kau mombehape mopatuna hinangkana posisala. 17 Ido hai hangkoya Kerisitu mai mopahawe bambari pohintuwu irikamu au karao hangko i Pue Ala hai irikami to Yahudi au hungku i Pue Ala. 18 Lawi anti pohintuwunta hai Kerisitu, ikita ope-ope peisa mohungkuki Pue Ala Umanta, maroa ikami to Yahudi, maroa ikamu au barakau to Yahudi. Peisake mohungkuki Pue Ala anti kuasana Inao Malelaha au hadua pea. 19 Hangkoya, ikamu au barakau to Yahudi, nodokau tauna au tepairaoa. Agayana ide-ide barapokau nodo. Mewalimokau hamporangaa hai ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu. Hantambimokau hai ope-ope anana Pue Ala. 20 Ikita au mepoinalai i Yesu peisake rapandiri nodo sou au naaro Pue Ala. Surona Pue Yesu hai nabi-nabi, ihirami nodo ariina. Hai Kerisitu Yesu, iami watu pohudaa sou. 21 Ikita au mohintuwu hai Yesu nodoke parewa sou au raparampi i watu au maroho, bona tearo haogu sou au malelaha au hintoto napaidai Pue Ala. 22 Hai ikamu wori halalu. Anti pohintuwumi hai Kerisitu, ikamu raaro hihimbela hai ope-ope tauna au mepoinalai i Kerisitu. Hai mewalike nodo haogu sou au napaidai Pue Ala hangko i kuasana Inao Malelaha.

Ephesians 3

1 Idomi hai pane, iko Paulu, hawina Kerisitu Yesu, mampekakaengaakau i lindona Pue Ala. Iko ide, tangangku ratarunggu, lawi moantina Ngkora Marasa irikamu au barakau to Yahudi. 2 Manotomi kanihadina noumba Pue Ala moweina bago ide, bona moantina Ngkora Marasa au mopahawe kamaahina Pue Ala irikamu au barakau to Yahudi. 3 Hangkoya, tunggaiana Pue Ala iti tewuniangi mani. Agayana ide-ide Napatongawami iriko, hai iti au kuuki i lalu surangku inona nauri sosoe pea. 4 Mewali ane nibasa surangku, ina niisa wori tunggaiana Pue Ala kana i Kerisitu au tewuniangi hangkoya. 5 Hangkoya, tunggaiaNa iti bara Napatongawa i manusia. Agayana ide-ide tunggaiana Pue Ala tongawami irikami suroNa hai nabi-nabiNa au malelaha, lawi Inao Malelaha mopakanotoamongkai. 6 Idemi tunggaiaNa au tewuniangi iti: tauna au barahe to Yahudi molambi worihe pewatina Pue Ala hihimbela hai to Yahudi. Pue Ala mampopewalimohe hambua wata hihimbela hai to Yahudi, hai molambi worihe apa au Nadandi i ope-ope anaNa. Iti ralambi anti pohintuwunda hai Kerisitu Yesu, lawi mepoinalaihe i Ngkora Marasa. 7 Mewali, iko au moanti Ngkora Marasa lawi naangkana Pue Ala mewali topobagoNa anti kabulana laluNa. Ia mopakarohona hai kuasaNa bona kubuku mampopolumao bago iti. 8 Hangko i ope-ope tauna au mepoinalai i Pue Yesu, ikomi ide au tepakoi tuwongku. Agayana nauri nodo, anti kabulana laluna Pue Ala, Ia mopileina mopahawe Ngkora Marasa i tauna au barahe to Yahudi, bona kuuliangaahe kamahilena pewati au tahumba hangko i Kerisitu au bara ara kaopeana. 9 Pue Ala moweina bago mopakanoto i ope-ope tauna noumba Ia mopahintuwu to Yahudi hai tauna au barahe to Yahudi anti pohintuwunda hai Yesu. Hangkoya, Pue Ala au mampopewali langi hai dunia mowuniangi mani tunggaiaNa iti. 10 Agayana ide-ide to Yahudi hai tauna au bara to Yahudi Napahintuwu anti pepoinalainda bona tongawa kamanotoNa hinangkana pobotusiNa i ope-ope topoparenta hai ope-ope au makuasa i laerawa. 11 Pue Ala mobabehi ope-ope iti moula tunggaiaNa au Napakanoto hangkoya i pewaliana dunia, hai tunggaiaNa iti Napopewali i lalu watana Kerisitu Yesu Amputa. 12 Anti pohintuwuta hai Kerisitu Yesu hai pepoinalainta Iria, baimoke mohungkuki Pue Ala hai barapi bata-bata lalunta. 13 Ido hai pane kuperapi bona inee masusa lalumi mohadi karapopeahi-ahingku hai karatarungguku, lawi apa au kutodiha ide moanti pewati irikamu. 14 Ido hai halalu au barakau to Yahudi, ane kupailalu ope-ope pewati au nihumba anti pohintuwumi hai Kerisitu, hangangaa molingkuduna i lindona Pue Ala Umanta 15 au tapouma ope-ope, maroa ikita au i dunia, maroa au ara i lalu suruga. 16 Mekakaena i Pue Ala au mahile mpuu kuasaNa, kuperapi bona hangko i kuasaNa au mahile iti, Ia ina mopakaroho lalumi hai InaoNa, 17 duuna Kerisitu maida liliu i lalumi anti pepoinalaimi. Mekakaena bona ahina Pue Ala molempingi katuwomi, hai ahiNa iti mouaka i lalumi. 18 Mekakaena bona ikamu hihimbela hai ope-ope tauna au mepoinalai i Kerisitu moisa kamahilena ahina Kerisitu irikita. AhiNa iti melumbu hangko i apa au tabuku tahowara, bara tehoka kakaladuna, hai bara wori tabuku mohoka kamahilena. Mekakaena bona nihadi ahiNa iti i lalu katuwomi, bona ope-ope au ara i Pue Ala ara wori irikamu. 20 Mahile mpuu kuasana Pue Ala au mobago i lalu katuwonta. Hai kuasa iti, Ia peisa mopaara au melumbu mpuu hangko i ope-ope au taperapi, pelumbunami au tapekiri. 21 Ido hai hintoto mpuu ane ikita au mepoinalai i Yesu mopakahile hangaNa. Tatoyami anti kamaroana Kerisitu Yesu, mepongka ide-ide duuna kamahae-haea. Amin.

Ephesians 4

1 Idomi hai, halalu, kuweikau paturo, iko ide au ratarungguna anti pobagongku i Pue. Kuweikau lolita bona mobabehikau apa au hintoto i anana Pue Ala, lawi Nakakiomokau mewali anaNa. 2 Hangangaa mengkaiwoikau hai hangangaa maalusu poantimi i paka-pakana. Hangangaa sabarakau hai nipatongawa kamaahimi i lalu pombetulungimi hadua hai hadua. 3 Maroa-roakau bona dati ara posisisala, lawi Inao Malelaha au mopahintuwukau ope-ope. Kahintuwumi iti hangangaa nikadipura maroa. 4 Ikita ope-ope au mepoinalai i Yesu Kerisitu, hawata-wata peake, hai hadua pea Inao Malelaha au mampaidaike. Hai himbela wori peharunganta ope-ope, lawi Pue Ala mokakioke mewali anaNa. 5 Hadua pea Amputa, hambua pea pepoinalainta, hai himbela wori karariunta. 6 Hadua pea Pue Ala au tapouma ope-ope, hai Ia au mokuasai ope-ope, au mampobago ope-ope, hai au mampaidaike ope-ope. 7 Agayana nauri ara kahimbelata, karawatinta bara himbela, lawi ikita ope-ope raweike kapande hadua-hadua mampopolumao bagona Pue hintoto hai apa au naweike Kerisitu. 8 Ido hai ara teuki i lalu Sura Malelaha kana i Kerisitu au manguli node: "Karoona monangi iwaliNa, mengkaoremi i kapangkaaNa, hai Ia mokira-kira pewati i taunaNa." (Mazmur 68:19) 9 Apa lempona lolita iti? Ane ia mengkaore i kapangkaaNa, manoto hangkoya mendaulu mai i kantembeaNa i dunia ide. 10 Kerisitu au mendaulu iti, Ia wori au mengkaore duuna molambi pohudaa au meliu kapangkana hangko i ope-ope au i langi, bona Ia au mampopoleogu hinangkana. 11 Kerisitu iti au mokira-kira pewati i ope-ope tauna au mepoinalai Iria: arahe au Napopewali suroNa, arahe au Napopewali nabi, hai ara worihe au Napopewali topoanti Ngkora Marasa, guru jumaa, hai guru agama. 12 Ia mokira-kira pewati iti bona ikita ope-ope au mepoinalai Iria raparewai handa-handa bona peisake mampopolumao bagona Pue. Lawi ane iti au tababehi, ikita au rauli Watana Kerisitu ina tetambai kamarohona pepoinalainta, 13 duuna hambela tempo ina mewalike hampepekiri i lalu pepoinalainta, hai ina taisa mpuu Anana Pue Ala. Ina kamanoto-notoake, duuna barapi ara kamakuranta hai mewalike nodo Kerisitu. 14 Mewali, ane nodo kamarohona pepoinalainta, barapoke ina mamura rapakanawo nodo anangkoi, lawi pekirinda anangkoi nodo hehi au nawui himburu node hou node mai. Agayana ikita, barapoke nodo. Barapoke ina mampeulai hinangkana paturo hangko i tauna au mepawuli hai mepakanawo. 15 Barapoke ina mamura rapakanawo lawi marohomi peulanta i paturo au tou hangko i lalunta au maahi. Kamaroho-rohoa hai kamanoto-notoake i hinangkana, duuna mewalike nodo Kerisitu au taimba nodo Waanta. 16 Hai ikita ope-ope rapandiri nodo hangkira hangko i Watana Kerisitu. Ane i wata manusia, hinangkana kirana mombeusu maroa hai mohiumpu maroa bona mewali hambua wata. Nodo wori ikita au mepoinalai i Kerisitu: anti pohintuwuta hai Kerisitu, mohintuwuke hadua hai hadua. Hai ane ikita hadua-hadua mokadipura bago au nakira-kiraamoke Pue, ina kamaroho-rohoa peulanta i Pue hai pohintuwuta hadua hai hadua anti pombepokaahinta. 17 Mewali, hai kuasa au naweina Pue, kuuli hai kuweikau lolita i kanoto-notoana: ineemi nipeulai babehianda tauna au barahe moisa Pue Ala, lawi bara mobundu pekirinda 18 hai makaindi lalunda. Barahe mohumba katuwo au hangko i Pue Ala, lawi barahe moisa Pue Ala. Mengkantulihe lawi matua lalunda. 19 Barapi raisa maea, alana moulahe peundeana lalunda au kadake, hai raunde ntepuu mobabehi hinangkana babehia au bara hintoto. 20 Ane ikamu, bara babehia iti au rapaturoakau kana i Kerisitu. 21 Nihadi mpuumi kana Iria. I pohintuwumi hai Yesu, rapaturoamokau paturo au tou au tahumba hangko Iria. 22 Rapaturomokau node: hangangaa nitende babehiami au hangkoya au nipeulai i kadami mani mepoinalai i Pue. Ope-ope peundeana lalumi au nipeulai i tempo iti mopakanawokau hai mopakarugi katuwomi. 23 Rapaturokau bona nitende babehiami au hangkoya, hai niperapi i Pue Ala bona pekirimi Napawou. 24 Hai hangko inditi, hangangaa niula babehia au wou, lawi Pue Ala mampopewalimokau manusia au wou, au manoto hai au malelaha moula poantiNa haduduaNa. 25 Mewali halalu, nitendemide babehiami au hangkoya: inee modongko, hangangaa niuli au manoto i ope-ope rangami, lawi ikita ope-ope kiranake Watana Kerisitu. 26 Ane rumpukau, inee nipogiangaa karumpumi iti moantikau madosa. Ineekau rumpu duuna tampu alo, 27 dati ara katepakana Datu Tokadake mokelokau. 28 Tauna au manangka, ineemohe manangka. Aginda mobago, bona molambihe paandenda hai bona peisahe motulungi ranganda au nakakurai. 29 Inee ara lolita kadake au mesuwu hangko i humemi. Agina mohowarakau lolita au hintoto au ina metulungi hai mopakaroho laluna hangka rangami. Lolita au nodo ina moanti roa ngkatuwo i tauna au mohadi. 30 Nipamaroa-roa babehiami datikau mopakasusa laluna Inao Malelaha au naweikau Pue Ala. Nikatuinao: Inao Malelaha iami pekatandaina Pue Ala i lalumi au mopakanoto kaikitana taunaNa. Anti kaarana Inao Malelaha i lalumi, niisa kaina hawena tempona Pue Ala mokabahakau hangko i dunia au kadake ide. 31 Mewali, nikabahami ope-ope babehia au node: kahai lalu, karumpu, pepailalu, pobungka, pepodongkoa, hai pekakabosai. Nikabahami babehia iti hai hinangka babehia au kadake. 32 Agina nipamaroa-roa lalumi, mombepokaahikau hadua hai hadua, hai niampungi salana hangka rangami, nodo Pue Ala moampungi salami anti pohintuwumi hai Kerisitu.

Ephesians 5

1 Mewali, lawi napoanamokau Pue Ala hai Napokaahikau, ido hai hangangaa moulakau poantina Pue Ala. 2 I babehianta alo-alona, hangangaa maahike i ranganta, nodo kanapokaahinta Kerisitu. Anti kamaahiNa irikita, Ia mokira wataNa rapapate mopahuruke. Babehia iti mopakatana laluna Pue Ala, nodo popenomba au mawongi au rahuhu Iria. 3 Agayana inee mpuukau ara au mebualosi ba mobabehi babehia ntanina au merikai ba mampokaelu anuna rangami datikau ara au mosalai. Babehia au nodo bara hintoto irikamu, lawi to Saranimokau. 4 Inee worikau metatarahu ba mohowara lolita au bara mobundu ba au bara hintoto rahadi tauna. Agina tauli ngkaya kamaroana i Pue Ala. 5 Bona niisa: hema-hema au mebualosi ba mobabehi babehia ntanina au merikai ba mampokaeluhe anuna ranganda, barahe hintoto molambi kiranda i lalu poparentana Kerisitu hai Pue Ala. Tauna au mobabehi iti, nodo peahe tauna au menomba i anitu. 6 Mewali, ineekau rapakanawo hai lolitanda tauna au mampeinaohe bona ikita moula babehianda au nodo. Lolitanda iti batena bara tou. Lawi hangko i babehia au nodo, Pue Ala ina mohuku tauna au bara mengkoru Iria. 7 Mewali, ineehe nipohintuwua tauna au nodo babehianda. 8 Lawi hangkoya, makaindi mani lalumi, agayana ide-ide mabaamokau anti pohintuwumi hai Pue. Mewali, tuwomokau i lalu kamabaana. 9 Lawi hangko i kamabaana lalumi, mesupa ope-ope babehia au maroa, au tou hai au manoto. 10 Nipailalu babehia au hintoto i peitana Pue. 11 Mewali, inee nipeulai babehianda au makaindi mani, lawi bara ara babehia au maroa au mesupa hangko i kakaindiana. Agina nipakanoto peami kakadakena babehianda iti. 12 Lawi babehianda au tewuniangi, kehapiri rapololita pea, mepakaea. 13 Agayana ane tauna au kadake moita babehiami au maroa, ina tongawa kakadakena babehianda, alana arahe au ina mokabaha babehianda au makaindi, hai ina tuwo worihe i lalu kamabaana. 14 Ido hai ara lolita au manguli: "Mearomokau au leta, Mearomokau hangko i kapate, Hai Kerisitu ina mowangkahikau." 15 Ido hai hangangaa nipamaroa-roa babehiami: ineekau nodo tauna au ntuli; babehiami hangangaa nodo babehianda tauna au manoto lalunda. 16 Hangangaa nipopobundu maroa tempo au ara irikamu, lawi i tempo ide kadake mpuu babehia manusia. 17 Mewali, ineekau ntuli, nipekiri maroa babehia apa au naunde Pue. 18 Ineekau malangu, lawi iti ina moantikau mobabehi ngkaya pakana au kadake. Hangangaa nakuasaikau Inao Malelaha. Anti kuasana Inao Malelaha iti, 19 mombepakaroho mpolalukau hai mamponanikau masmur, nani petoya hai nani ntanina au naweikau Inao Malelaha. Monanikau matana-tana motoya Pue hangko i lalumi, hai 20 niuli liliu ngkaya kamaroana i Pue Ala Umanta i lalu hangana Yesu Kerisitu Amputa lawi Naweike hinangkana. 21 Hai hangangaa mombepengkoruikau hadua hai hadua anti pebilami i Kerisitu. 22 Ikamu towawine, hangangaa mengkorukau i tobalilomi, nodo pengkorumi i Pue. 23 Pandirina, i wata manusia, kirana tanda i wongko, iami waa, lawi waa iti au mampohawaa watana. Hai hadua tobalilo peisa rapandiri nodo waa i towawinena, nodo Kerisitu mewali Waa irikita au mepoinalai Iria. Ikita au mepoinalai, peisake rapandiri nodo hangkira hangko i Watana Kerisitu hai iami Datu Topehoremanta. 24 Mewali, nodo ikita ope-ope mengkoru i Kerisitu, nodo wori towawine hangangaa mengkoru i tobalilona i paka-pakana. 25 Hai ikamu tobalilo, hangangaa nipokakaya towawinemi moula pandirina Kerisitu au mampokakayake au mepoinalai Iria duuna Nakira wataNa rapapate mohuru dosanta. 26 Anti kapateNa mohuru dosanta, Napatanike mewali taunaNa haduduaNa, hai Nabahoike hangko i dosanta hai owai periu hai NgkoraNa, 27 bona ikita mewali taunaNa au malelaha hai meawa, duuna barapi ara kamasalanta hai kamakuranta, bona hintotoke Nakahawei. 28 Mewali, tobalilo hangangaa mampokakaya towawinena nodo ahina Kerisitu irikita. Hai pepokakayana iti hangangaa nodo wori pampokakayana watana haduduana. Hema au mampokakaya towawinena, himbela pea mampokakaya watana haduduana. 29 Bara ara tauna au mokahihi watana haduduana, batena nakampai hai nakadipura. Nodo wori Kerisitu mokadipura tauna au mepoinalai Iria. 30 Ia mokadipurake lawi ikita au mepoinalai Iria mewalike hangkira hangko i WataNa. 31 I lalu Sura Malelaha, teuki node: "Ido hai hadua tobalilo hangangaa mopalehi umana hai inana, hai tuwo hihimbela hai towawinena, bona au rodua iti mewalihe hawata-wata." (Pewaliana 2:24) 32 Lolita ide, iami lolita au kaladu lempona. Agayana tunggaiaku ide, kupololita pohintuwuna Kerisitu hai taunaNa. 33 Agayana nauri nodo, batena ara wori lempona irikamu: ope-ope tobalilo hangangaa mampokakaya towawinena nodo pampokakayana watana haduduana, hai towawine wori hangangaa mobila tobalilona.

Ephesians 6

1 Anangkoi, nipeulaimide hawana tosaemi, lawi iti au hintoto nibabehi. 2 I lalu Sura Malelaha ara parenta au teuki node: "Bila inamu hai umamu." Hangko i hawa hampulo, itimi parenta au nguru-nguruna au ara dandina, iami bona 3 "maroa tuwomu hai ngkararu tinuwumu i lalu dunia ide." 4 Hai ikamu au rapouma, inee nibelai laluna anami. Nikadipurahe, nipaturohe hai niweihe lolita au hangko i Pue. 5 Halalungku au rapohawi, nipeulai hawana ampumi i lalu dunia ide. Nibila hai nipengkoruihe hangko i kabulana lalumi. Nibabehi iti nodo pengkorumi i Kerisitu. 6 Inee nibabehi nodo i peitanda pea ampumi bona ratoyakau hangka manusiami. Mobagokau nodo hawina Kerisitu au moula peundeana Pue Ala hangko i lalumi haduduami. 7 Ineekau mobago anti karapasimbukumi pea, agayana mobagokau i lalu kamatanana lalumi. Nipobago bagomi nodo i Pue, bara pea i manusia. 8 Niisa mpuu: ope-ope tauna au mampopolumao maroa bagonda batena molambi saronda hangko i Pue, maroa hawi ba au bara hawi tuwonda. 9 Hai ikamu ampunda hawi, hangangaa nipanodo wori babehiami i hawimi. Ineehe nipopalanga. Agina nipekiri node: ikamu ampunda hai hawimi, hadua pea Ampumi, iami Pue i lalu suruga au bara mampopontani tauna. 10 Kahopoana halalu, hangangaa marohokau i karoho au nihumba hangko i kuasana Pue, lawi mohintuwumokau hai Ia. 11 Hangangaa nipake hinangka parewa pombeala au napasilolongaamokau Pue Ala, bona maroho peangkami moewa akalana Datu Tokadake. 12 Lawi i pombealata ide, barake moewa manusia agayana moewake au makuasa au bara taita. Moewake tadulako-tadulako kakaindiana au makuasa i dunia. Moewake hinangkana seta hai tokadake au mokuasai laerawa. 13 Ido hai, hangangaa nipake hinangka parewa pombeala au hangko i Pue Ala, bona ane hawe alo pombeala, ina nibuku moewa perumpana iwalimi duuna i kahopoana, hai batena maroho liliu peangkami. 14 Mewali, nipakaroho peangkami hai parewa pombeala au hangko i Pue Ala. Nipakaroho peulami i paturo au tou au mewali nodo pampou i pekomi bona datikau mampomalea. Nipakanoto babehiami au mewali nodo badu besi au mokampai watami hangko i iwalimi. 15 Hangangaa masilolongakau mopahawe Ngkora Marasa au mopahintuwu tauna hai Pue Ala, lawi iti mewali nodo kandupami au mopakaroho peangkami. 16 Hai i hinangkana, hangangaa maroho pepoinalaimi i Pue Ala. Pepoinalaimi iti nipolaba liliu. Anti pepoinalaimi, peisakau mohungki hinangka mata pana au napatotoiakau Datu Tokadake. 17 Meharungakau i Pue Ala au mohoremakau hangko i huku dosanta. KaNahoremanta iti, nodo songko besi au mopakarohokau bona mantahakau. Hai Ngkorana Pue Ala nodo piho au naweike Inao Malelaha. 18 Hai i lalu pombealami moewa Datu Tokadake, mekakaekau hai merapi liliukau i Pue Ala. I hinangkana, mekakaekau moula peninina Inao Malelaha. I lalu pekakaemi iti, hangangaa mainga-ingakau hai hangangaa nipekakaengaa liliu ope-ope tauna au mepoinalai i Pue Yesu. 19 Hai nipekakaengaa worina, bona i tempoku mololita, Pue Ala moweina lolita au manoto, bona datina langa mopahawe Ngkora Marasa au bara mani raisa tauna hangkoya. 20 Pue Yesu moangkana mewali suroNa, bona moantina Ngkora Marasa, alana ide-ide ratarungguna. Mewali, nipekakaengaa wongkoya bona baina mopahawe Ngkora Marasa moula kahihintotoana. 21 Mewali, bona niisa noumba katuwongku hai pobagongku, kutudu halalunta Tikikus lao mosondakikau hai mouliangaakau hinangka apa au mewali inde. Tikikus iti, iami halalunta au tapokaahi, hai au mampopolumao liliu bagona Pue Ala. 22 Ido hai kutudu lao irikamu mouliangaakau kanoumbaki inde, bona tepalindo lalumi. 23 Kuharunga Pue Ala Umanta hai Pue Yesu Kerisitu mowei roa ngkatuwo i ope-ope halalungku hampepepoinalai. Kuharunga Pue Ala ina motatambai ahimi hai pepoinalaimi. 24 Pue mowati ope-ope tauna au mampokakaya Amputa Yesu Kerisitu hai ahi au bara ara kahopoana.

Philippians 1

1 Sura ide au hangko irikami Paulu hai Timotiu, hawina Kerisitu Yesu, kipakatu irikamu halalungki hampepepoinalai i lalu Kerisitu Yesu au i kota Pilipi, hai i tauna au mampopolumao bagona Pue i olomi, maroa tadulakomi, maroa topobagona. 2 Ngkaya tabea: kiharunga Pue Ala Umanta hai Pue Yesu Kerisitu ina moweikau pewati hai roa ngkatuwo. 3 Halalu, bela-belana kukatuinaokau, kuuli ngkaya kamaroana i Ampuku Pue Ala anti kaikamuna. 4 Hai i lalu pekakaengku, matana mpuu lalungku mampekakaengaakau ope-ope, 5 lawi hangko i nguru-nguruna duuna ide-ide nidurei liliuna i lalu pobagongku mopahawe Ngkora Marasa au hangko i Pue Ala. 6 Pue Alari au mobago i lalumi, hai maroa mpuu bagoNa au Napepongka i lalu katuwomi. Hai kupoinalai Pue Ala ina mopaliliu bagoNa iti duuna Napahopo apa au Natunggai i lalu katuwomi i alo kahawena hule Kerisitu Yesu. 7 Hintoto mpuu kupekiri nodo, lawi kupokakayakau. I lalu bagongku au naweina Pue Ala, nidurei liliuna, maroa ide-ide tangangku i lalu tarunggu, maroa i tempoku mouli kamonotongku hai mopakanoto katouna Ngkora Marasa. 8 Pue Ala moisa katouna lolitangku ide. Rumihi mpuu kakukabilaimi, hai pekabilaingku ide nodo kamaahina Kerisitu Yesu. 9 Mewali, idemi pekakaengku i Pue Ala, bona tetambai liliu kamaahimi, hai tetambai wori kamapandemi moisa apa au tou, duuna manoto mpuu lalumi. 10 Kuperapi nodo halalu, bona niisa rara mopilei apa au maroa ntepuu hai malelaha tuwomi duuna barapi ara kamasalami i alo kahawena hule Kerisitu. 11 Mekakaena bona nibabehi liliu apa au manoto anti pobagona Yesu Kerisitu i lalu katuwomi, alana bosa tauna motoya hai mopakahile Pue Ala. 12 Mewali, bona niisa halalu, nauri ratarungguna, matanana, lawi anti karatarungguku ide, kabosa-bosaa tauna mohadi Ngkora Marasa. 13 Surodado au mokampai souna datu hai ope-ope tauna inde moisa karatarungguku anti peulangku i Kerisitu. 14 Nodo wori, tepakaroho pepoinalainda bosa to Sarani inde, lawi moitahe noumba Pue motulungina i karatarungguku, alana barapohe langa, kapepebaiarihe mopahawe Ngkorana Pue Ala. 15 Arahe au moanti bambari kana i Kerisitu anti kamahinanda lawi rapeinao monangina. Agayana ara worihe au moanti bambari iti anti kabulana lalunda. 16 Ihira iti mopahawe bambari kana i Kerisitu anti kamaahinda iriko, lawi raisa kaikona au naangka Pue Ala mewali suroNa au mopakanoto Ngkora Marasa i ope-ope tauna. 17 Agayana tauna au mahinahe iti, mopahawehe bambari kana i Kerisitu hangko i lalunda au kadake, lawi raunde mopakahile hanganda haduduanda. Tunggaianda bona motambai kamaparingku i lalu tarunggu. 18 Agayana nauri nodo, bara kupailalu. Lawi kehapiri ba noumba tunggaianda, maroa ba bara maroa, bambari kana i Kerisitu batena rabambari liliu. Iti au kupokatana. Hai batena matana liliuna, 19 lawi kuisa anti pekakaemi hai anti petulungina Inao Malelaha au hangko i Yesu Kerisitu, batena tekabahana. 20 Peundeaku hai peharungangku, bona barana maea mampopolumao bagongku au Napatokami Pue Ala iriko. Kuharunga ina baina mopahawe liliu posabikingku, pelumbunami ide-ide, bona kupakahile hangana Kerisitu, maroa i tuwongku, maroa i kapatengku. 21 Lawi tunggaiana tuwongku, bona mopakahilena Kerisitu. Hai ane matena, morasi mpuuna. 22 Agayana ane tuwo manina i dunia ide, peisa manina mampopolumao bago au mobundu. Mewali, bara kuisa umba au kupilei. 23 Au rompaka iti mombedii mani i lalungku. Kupeinao mopalehi dunia ide hai laona maida hihimbela hai Kerisitu, lawi iti au maroa ntepuu. 24 Agayana ane tuwo manina i dunia ide, ngkaya pobunduana irikamu halalu, lawi niparaluu manina. 25 Iti au manoto i lalungku. Ido hai kuuli, batena tuwo manina, hai ina kupatepaka mani lao mosondakikau hai motulungikau bona tetambai kamarohona pepoinalaimi i Pue Yesu hai tetambai wori kamatanami mepoinalai Iria. 26 Mewali, ane hawena irikamu deade, ina tetambai kamatanami hai petoyami i Kerisitu Yesu. 27 Mewali, kehapiri ba apa au mewali iriko, babehiami hangangaa hintoto nodo tauna au moula Ngkora Marasa au hangko i Kerisitu. Hangangaa nibabehi nodo, bona ane kupohidupaa manikau ba barapi, ina kuisa kamarohona pepoinalaimi hai kamarohona pohintuwumi i lalu pobagomi moanti Ngkora Marasa. 28 Inee mpuukau mampokalanga tauna au moewakau, lawi iti au mopakanotoahe kaina nahukunda Pue Ala, hai ikamu halalu ina nahorema Pue Ala. 29 Mewali, ineekau langa i tauna au moewakau, lawi tunggaiana Pue Ala mopileikau, bara pea bona mepoinalaikau i Kerisitu, agayana ara wori tunggaiaNa bona molambikau kapari alana hangana Kerisitu rapakahile. 30 Mewali i tempo ide, molambi worimokau kapari nodo kapari au kuhumba i tempoku mani hihimbela hai ikamu, hai niisa, halalu, kupolumaongi liliu kapari iti duuna ide-ide.

Philippians 2

1 Mewali halalu, maroho lalumi anti pohintuwumi hai Kerisitu. Tepalindo lalumi lawi napokaahikau Kerisitu. Ikamu naporangai liliu Inao Malelaha. Mombepokaahikau hadua hai hadua. 2 Ido hai kuperapi bona nipamatana mpuu lalungku: mohintuwumokau hadua hai hadua, mombepokaahi mpuukau, nipahangau-ngau lalumi, hai nipahimbela tunggaiami. 3 Inee nipaiyoru watami haduduami, ineekau mampemahile. Agina ikita hadua-hadua mengkaiwoi, hai hangangaa taimba ranganta melumbu hangko irikita. 4 Inee peake mampekiri watanta haduduanta, hangangaa tapekiri wori katuwona ranganta. 5 Poantita hangangaa nodo poantina Kerisitu Yesu. 6 Nauri katuwona Kerisitu himbela hai Pue Ala, Ia bara mokingki kahimbelaNa hai Pue Ala iti. 7 Agayana Nakabaha hinangkana iti, hai tuwo nodo hawi. Ia mewali nodo manusia, hai katuwoNa himbela hai katuwona manusia. 8 I tempona tuwo nodo manusia i wongko dunia ide, ia mengkaiwoi moula hawana Pue Ala, duuna mate rapaku i kau hihimbela hai tauna au kadake. 9 Ido hai Pue Ala moangkami Kerisitu i pohudaa au meawa, hai Nawei kuasa au melumbu hangko i ope-ope kuasa au ara, 10 bona ope-ope au tuwo ina mengkoru i Yesu, maroa ihi suruga, maroa ihi dunia, maroa au i paidaa tomate; ope-opehe ina molingkudu menomba Iria, 11 hai mopangaku: Yesu Kerisitu iami Amputa, alana Pue Ala Umanta rapomahile. 12 Mewali, halalu au kupokaahi, kuisa peulami i hawangku tangangku mani ara hihimbela hai ikamu. Pelumbunami ide-ide i tempoku karao hangko irikamu, kuperapi bona nipamaroa-roa babehiami bona nibabehi apa au hintoto i tauna au nahorema Pue Ala hangko i huku dosanda. Mengkorumokau i Pue Ala, hai nipokalanga mpuu mobabehi apa au kadake. 13 Lawi Pue Ala au mampopokale lalumi pane niunde moula peundeaNa, hai Ia au moweikau karoho moula peundeaNa. 14 I paka-pakana au nibabehi, ineekau mohume-hume ba mombembehanai, 15 bona tongawa i ope-ope tauna kaikamuna anana Pue Ala, au bara ara kamasalami, au malelaha tuwomi hai au bara ara tunggaiami au kadake. Nodo betue au mewangka i lalu kakaindiana, nodo wori ikamu au maida i olonda tauna au motengko babehianda hai au kadake lalunda, 16 lawi nipeulai Ngkora Marasa au mopaara katuwo. Mewali halalu, ane nodo liliu babehiami, ina matana lalungku i kahawena hule Kerisitu, lawi babehiami iti au mopakanoto kadana mbero-mbero ope-ope bagongku i olomi; ara mpuu wuana. 17 Halalu, i kakubambariami Ngkora Marasa hangkoya, mepoinalaimokau i Pue Yesu, hai nipaisaremi katuwomi Iria bona moulakau peundeaNa. Mewali, kehapirina rahuku mate anti pobagongku mopahaweakau Ngkora Marasa, bara kuposulia. Batena kuuli liliu ngkaya kamaroana i Pue Ala, hai matanana hihimbela hai ikamu. 18 Kuharunga wori bona ikamu ina matanakau hihimbela hai iko. 19 Ane peundeana Pue Yesu, ara tunggaiaku motudu Timotiu lao mosondakikau, bona ane mesule mai, ina tepalindona mohadi bambarimi. 20 I olonda tauna au arahe inde, batena pea Timotiu au hampepekiri hai iko, lawi iami au mampeinao bona ikamu molambi roa ngkatuwo. 21 Au ntantaninahe, mampekiri peahe watanda haduduanda, barahe mampekiri peundeana Yesu Kerisitu. 22 Agayana ane Timotiu, niisami kamarohona pepoinalaina, lawi ia mobago hihimbela hai iko mopahawe Ngkora Marasa. Hai Timotiu ide kuimba nodo anangku i lalu pobagongki. 23 Mewali, ane kuisa noumba karabotusina kara-karangku, ina kutudu lao mosondakikau. 24 Hai kuharunga anti petulungina Pue, barapi mahae ina lao worina mosondakikau. 25 Ane halalunta Epafroditus, au mahaemi nitudu mai modureina, aginami kutudu mesule irikamu. Ikami rodua, nodongkai tauna au lao sambela mombeala, lawi hampopobagongkai i lalu bagona Pue, hai ia motulungina i lalu kaparingku. 26 Agina kutudu mesule, lawi ia mabila mpuumi irikamu ope-ope, hai masusa laluna lawi nihadimi kamahaina. 27 Rumihi kamahaina, kematemi. Agayana kahopoana maohami lawi napokaahi Pue Ala. Bara pea ia au napokaahi Pue Ala, iko wori au Napokaahi, lawi ane mate, ina tetambai kamasusana lalungku. 28 Idomi pongkana hai ina kutudu mesule hoholiga lao irikamu, bona ane mohidupakau hai ia, ina tepalindokau, hai lalungku ide ina tinda. 29 Mewali, nitarimami i kamatanana lalumi nodo au hintoto i halalunta au mepoinalai i Pue. Nibila wori ope-ope tauna au himbela poantina. 30 Anti pobagona i Kerisitu, ina naanti mate. Ia bara mpuu mampekiri watana haduduana, lawi mampeinao motulungina inde. Ia mewali pahurumi, lawi barakau tepaka motulungina.

Philippians 3

1 Mewali halalu, hangangaa matanakau, lawi mohintuwumokau hai Pue. Bara kupomapari mohuleki apa au kuuki hangkoya, lawi kupeinao bona mepoinalai liliukau i paturo au tou. 2 Mainga-ingakau i tauna au moanti paturo au kadake. Babehianda nodo dike. Ihira mampeinao mopari-parikau ratile moula Aturana Musa, lawi moula paturonda, iti au mopakanotoke i peitana Pue Ala. 3 Katouana ikita ide mewali manoto i peitana Pue Ala lawi menombake Iria moula peninina Inaona Pue Ala hai tapomahile pohintuwuta hai Kerisitu Yesu. Barake moharunga ada au raita pea i raoa bona mewalike manoto i peitana Pue Ala. 4 Katouana, ane kuunde, peisa worina mampoinalai ada iti. Ane ara tauna au mouli rumihi poulanda ada au raita pea, pelumbunami iko! 5 I kaualuna alona tiniwungku, ratilemona moula Aturana Musa. Iko to Ibrani mpuuna, pemuleana to Isaraeli hangko i tinana Benami. Hangko damanina mepoinalai i Pue Yesu, kupeulai Aturana Musa moula pepaturonda to Parisi. 6 I tempo iti kupeulai mpuu agama Yahudi, duuna mopari-parina mampopeahi-ahi tauna au mepoinalai i Yesu. Kupeulai hinangka parenta au teuki i lalu Aturana Musa, bara ara tauna au peisa molambi kamasalangku. 7 Hangkoya ope-ope iti kuimba pewati iriko. Agayana ide-ide kuuli au mepakarugi pea, lawi batena Kerisitu au kuharunga. 8 Mewali, ide-ide kuisa: hinangkana iti bara mobundu iriko, lawi ara au melumbu kamaroana, iami pohintuwuku hai Kerisitu Yesu Ampuku. Ido hai kukabahami ope-ope au ntanina, kuimba pea pupu bona meulana i Kerisitu, 9 hai mohintuwuna hai Ia. Pue Ala moimbana manoto i peitaNa, bara anti peulangku i Aturana Musa, agayana anti pepoinalaingku i Kerisitu. Mewalina manoto i peitana Pue Ala anti kabulana laluNa, lawi mepoinalaina i Kerisitu. 10 Kupeinao moisa Kerisitu i lalu katuwongku, bona molambina kuasa nodo kuasana Pue Ala au Napake mopatuwo hule Yesu hangko i kapate. Kupeinao molambi kapari hai kapate, nodo au Nahumba Yesu, 11 lawi kuharunga ina rapatuwo hule worina hangko i kapate. 12 Halalu, bara kuuli kakuisana mpuumi Kerisitu duuna malelahana hai barapi ara dosangku. Bara wokoya. Agayana kupari-pari bona mewalina himbela hai Ia, lawi nodomi tunggaiana Kerisitu Yesu au mokakiona mewali taunaNa. 13 Halalungku ope-ope, kupangaku: bara manina malelaha, ara mani dosangku. Agayana ara hampaka au kubabehi: naliumi inaongku ope-ope au kutaleuki, hai kupari-pari monontohi apa au kulindo. 14 Iko nodona hadua tauna au momberiri melangka: bara kupembalilingi apa au i taleungku, melangka liliuna monontohi au kutunggai. Kupari-pari moula peundeana Pue Ala, bona molambina parasee penangi au naweina Pue i suruga, ido hai pane Nakakiona mohintuwu hai Kerisitu Yesu. 15 Mewali, ikita au manoto peulanta i Pue, hangangaa hampepekirike mobabehi nodo au kuuli inona. Agayana ane arakau au bara himbela pekirimi, Pue Ala au ina mopakanotoakau paturo au tou. 16 Kehapiri ba noumba pekirinda tauna, apa au taisa, itimi au hangangaa tapeulai. 17 Halalungku ope-ope, kuperapi bona nipeulai babehiangku. Tangangki hihimbela hai ikamu, kipopaitaamokau babehia au maroa. Hangangaa nipeulai pandirinda tauna au moula babehiangki. 18 Lawi apa au paka kuuliangaakau, iti wori au kuuliangaa mbulikau ide-ide i lalu poteriangku: arahe bosa tauna au kadake babehianda au mosapuaka tunggaiana kapatena Kerisitu au rapaku i kau. 19 Tauna au nodo batenda molambi pehuku i lalu naraka. Menombahe i peundeana watanda haduduanda. Mampomahilehe babehianda au mepakaea. Mampaiyoruhe katuwonda i dunia ide. 20 Agayana ikita halalu, bara nodo babehianta, lawi ikita idemi ampu suruga. Hai hangko indora, tapegia mpuu kamaina Amputa Yesu Kerisitu. Iami au mohoremake hangko i huku dosanta. 21 Ane mai deade, Ia ina mobaliki watanta au meahi-ahi ide duuna himbela hai wataNa au meawa ntepuu moula kuasaNa au melumbu hangko i ope-ope kuasa au ntanina. Hai kuasaNa iti, Ia ina mampopengkoru hinangkana au ara Iria.

Philippians 4

1 Mewali halalu au kupokaahi hai au kukabilai: nipakaroho pepoinalaimi i Pue. Ikamumi au kupomahile hai au kupokatana lalu. 2 Halalungku Euodia hai halalungku Sintike! Kuperapi bona hintuwukau nodo au hintoto i tauna au mepoinalai i Pue. 3 Hai kuperapi irio, Sunsugus, rangangku au tetida lalumu, nutulungi wohiraya towawine au rodua iti, bona ineehe mosisala. Tangangku mani hihimbela hai ikamu, madotahe mamporangaina mopahawe Ngkora Marasa hihimbela hai Klemens hai rangangku au hampopobago ntanina. Hanganda ope-ope ara teuki i lalu Sura Ngkatuwo. 4 Halalu, hangangaa matana liliukau anti pohintuwumi hai Pue. Hambela mani kuuli: hangangaa matanakau. 5 Kuharunga ope-ope tauna ina moita kamaroana lalumi. Nikatuinao, barapi mahae ina hawe Pue. 6 Inee karao inaomi. Ineekau mampokalanga ba apa pea. I paka-pakana mekakae liliukau, merapikau i Pue Ala, hai niuli ngkaya kamaroana Iria. 7 Ane nipaisare ope-ope i Pue Ala, Ia ina mopatinda lalumi anti pohintuwumi hai Kerisitu Yesu. Hai ane Ia mopatinda lalumi, barapokau ina langa, lawi melumbu kuasaNa hangko i ope-ope au peisa tapekiri. 8 Kahopoana halalu, kuperapi bona nipailalu liliu hinangkana au maroa hai au hintoto ratoya. Apa au tou, apa au hintoto, apa au manoto, apa au malelaha, apa au merae, hai apa au teadai, itimi au hangangaa nipailalu. 9 Apa au nipegurui hangko iriko, maroa paturongku au nihadi hai au nitarima, maroa babehiangku au niita, itimi au hangangaa nibabehi. Ane nodo nibabehi, Pue Ala ina mamporangaikau hai mopatinda lalumi. 10 Matana mpuu lalungku halalu, hai motoyana Pue, lawi nauri mahaemoke mogaa, nipakatua worina petulungimi. Barari kuuli kadangkupi nikatuinao hangkoya. Nikatuinao liliuna, agayana i tempo iti bara manikau tepaka motulungina. 11 Tunggaiaku manguli nodo bara anti kamakurangku, lawi kupobiasami mampokatana apa au ara iriko. 12 Peisana tuwo i anu-anu au haodi pea, peisa worina tuwo i anu-anu au ngkaya. Kehapiri ba apa au morumpana, kupamatana liliu lalungku maroa i tempo mabuhu, maroa i tempo rimi, ngkaya ba haodi, nakaarai ba da nakaarai. 13 Kubuku molindo hinangka au merumpa, lawi Kerisitu au mopakaroho lalungku. 14 Agayana nauri nodo, maroa mpuu lalumi motulungina tangangku i lalu kapari ide. 15 Niisami, halalungku to Pilipi, hangkoya kupahawe Ngkora Marasa i boeami, hai i kapadungku hangko i tampo Makedonia, bara ara to Sarani i boea ntanina au motulungina. Batena pea ikamu halalu au motulungina i tempo iti. 16 Hai bara ido pea, agayana i kamakurangku i tempoku mani i kota Tesalonika, bahangkiami belana nipakatuana mai apa au kuparaluu. 17 Au kuuli ide, bara anti kamampeinaongku molambi kabulana lalumi. Peundeaku, bona hangko i kamaroana lalumi, katetetambaia pewatina Pue Ala irikamu. 18 Mewali bona niisa: ope-ope au nipakatu, kulambimi hangko i Epafroditus. Pakatumi iti bara pea handa, agayana melabi hangko i apa au kuparaluu. Kabulana lalumi iti nodo anu-anu mawongi au nipopenomba i Pue Ala. Popenombami iti Naunde mpuu, hai matana laluNa modoko. 19 Pue Ala au kupenombai, Iami au ina mopaara hinangkana au niparaluu, moula peawaNa au mahile ntepuu, lawi mohintuwumokau hai Kerisitu Yesu. 20 Tatoyami Pue Ala Umanta duuna kamahae-haea. Amin. 21 Pahaweana tabeangku i ope-ope tauna au mepoinalai i Kerisitu Yesu au ara inditi. Nidoko wori tabea hangko i halalumi hampepepoinalai au arahe hihimbela hai iko inde. 22 Ope-ope to Sarani i kota ide, pelumbunami ihira au ara i souna Kaisar, mopakatu tabea irikamu halalu. 23 Amputa Yesu Kerisitu mowatikau ope-ope.

Colossians 1

1 Sura ide au hangko iriko Paulu, au naangkana Pue Ala mewali surona Kerisitu Yesu moula peundeaNa, hai hangko i Timotiu, halalunta hampepepoinalai, 2 kipakatu irikamu halalungki au hampepepoinalai i Kolose, au mewali kirana Pue Ala hai au mepoinalai i Kerisitu. Ngkaya tabea! Kiharunga Pue Ala Umanta ina moweikau pewati hai roa ngkatuwo. 3 Bela-belana kipekakaengaakau, kiuli liliu ngkaya kamaroana i Pue Ala, Umana Amputa Yesu Kerisitu, 4 lawi kihadimi bambari au mopahawe noumba kamarohona pepoinalaimi i Kerisitu Yesu hai kamaahimi i ope-ope tauna au mepoinalai. 5 Maroho pepoinalaimi hai ahimi, lawi niharunga mpuumi apa au Napasilolongaakau Pue Ala i suruga, nodo au nihadimi i lalu Ngkora Marasa au tou au rapahaweakau. 6 Ngkora Marasa iti, tebambarimi i humalele dunia alana kabosa-bosaa tauna au mepoinalai i Pue Yesu hai mobabehi apa au maroa. Himbela pea au mewali irikamu halalu. I kamohadimi Ngkora Marasa iti, liliumokau mepoinalai i Pue Yesu, alana moisakau katouna kabulana laluna Pue Ala irikita. 7 Ngkora Marasa iti nihadi hangko i Epafras, rangangki hampopobago au tapokaahi. Epafras iti iami hawina Kerisitu au mobago liliu motulungikau. 8 Iami au mopahaweangkai noumba kamaahimi anti peninina Inao Malelaha. 9 Mewali, halalu, i kakihadina bambari kana i pepoinalaimi, kipekakaengaa liliukau. Mekakaengkai i Pue Ala, kiperapi bona Napakanoto lalumi hai Napopaisaakau ope-ope peundeaNa, 10 bona babehiami ina hintoto i tauna au moula peundeana Pue, hai bona ope-ope babehiami ina mopamatana laluNa. Ane nodo katuwomi, ina nipobago hinangka bago au maroa, hai ina katetetambaiari poisami Pue Ala i lalu katuwomi. 11 Merapingkai i Pue Ala bona Napakaroho lalumi hai ope-ope kuasaNa moula kamarohoNa au mahile ntepuu, bona mantaha liliukau i hinangkana au morumpakau. 12 Mekakaengkai bona matana liliu lalumi manguli ngkaya kamaroana i Umanta, lawi Iami au mampopewalikau anaNa, alana hintotokau molambi kirami hihimbela hai ope-ope taunaNa i lalu poparentaNa au mabaa. 13 Ia mokabahamoke hangko i kuasa au makaindi, hai Napopewalimoke taunaNa i lalu poparentana AnaNa au Napokaahi. 14 AnaNa iti au mewali pahuruna watanta, bona teampungi dosanta. 15 Pue Ala, bara taita. Agayana ane taisa poantiNa hai kuasana Yesu, taisa wori poantiNa hai kuasaNa Pue Ala. Yesu iti taimba nodo AnaNa au Towutu, lawi meliu kuasaNa hangko i ope-ope au napopewali Pue Ala. 16 Lawi Iami au napopatoa Pue Ala mampopewali hinangkana au ara, maroa au i suruga hai au i dunia, maroa au raita hai au bara raita, tepesua ope-ope au makuasa hai au moparenta. Hinangkana Napopewali hai kuasaNa moula peundeaNa. 17 Hangko damani hinangkana ara, aminami ara Yesu. Hai ope-ope au ara, Nakadipura hai kuasaNa. 18 Ikita au mepoinalai i Kerisitu rapandiri nodo wataNa, hai Kerisitu iami waanta. Nodo waa iami au moparentai wata, Kerisitu iami au moparentai ope-ope tauna au mepoinalai Iria. Hai Ia au moweike katuwo au wou, lawi Iami au Towutu, lempona, au nguru-nguruna tuwo hule hangko i kapate. Ido hai Ia mewali patoana hinangka au ara. 19 Ane taisa Anana Pue Ala, taisa wori Pue Ala, lawi Pue Ala mopakanoto bona ope-ope au ara Iria ara wori i AnaNa, ido hai bara ara kamakuraNa. 20 Pue Ala motudu AnaNa bona mate i kau mombehape, bona ope-ope au ara rapahintuwu hule hai Ia, maroa au i dunia maroa au i suruga. Kapatena Yesu i kau mombehape mopahintuwu hinangkana hai Pue Ala. 21 Hangkoya halalu, karaokau hangko i Pue Ala. Nipoiwali lawi kadake lalumi hai babehiami. 22 Agayana ide-ide, anti kapatena AnaNa, mohintuwumokau hai Pue Ala, hai Ia mopamalelahamokau duuna barapi ara kamasalami ba kamakurami i peitaNa. 23 Mewali halalu, mepoinalai liliumokau, mantahakau, hai ineehe nipogiangaa tauna mopakanawokau. Nipakaroho peulami i paturo au nihadimi. Inee nikabaha peharungami i apa au nadandiakau Pue Ala i lalu Ngkora Marasa. Ngkora Marasa iti rabambarimi i humalele dunia. Hai iko wori, mewalina hawina Pue au mopahawe Ngkora Marasa iti. 24 Ide-ide halalu, matana mpuuna mohalea kapari anti pobagongku motulungikau. Lawi ara mani kapari au hangangaa morumpana anti pobagongku i Kerisitu, hai kapari au kuhumba ide-ide, kuhumba anti pobagongku motulungi ope-ope tauna au mepoinalai i Kerisitu. Ikita ope-ope au mepoinalai i Kerisitu peisa rapandiri nodo wataNa. 25 Pue Ala moangkana mewali hawinda ope-ope tauna au mepoinalai Iria, bona kupahawe ope-ope NgkoraNa irikamu au barakau to Yahudi. 26 Pue Ala mampeinao mopahawe i taunaNa noumba kamaroana tunggaiaNa irikamu au barakau to Yahudi. TunggaiaNa iti iami bona Kerisitu maida i lalumi, bona manoto kamolambimi katuwo au merae hihimbela hai Pue Ala. I atunami parena tunggaiana Pue Ala iti tewuniangi i manusia. Agayana ide-ide rapatongawami i ope-ope tauna au mewalihe kiraNa. 28 Mewali, kibambari i ope-ope tauna kana i Kerisitu, moula kanotona lalungki. Kiweihe lolita hai kipaturohe, hai kininihe ope-ope, bona ane hawengkai i lindona Pue Ala, peisahe kianti ope-ope Iria hai bara ara kamakuranda, lawi mohintuwumohe hai Kerisitu. 29 Idomi hai madotana mobago. Kupari-pari mopaliliu pobagongku moula karoho au kuhumba hangko i Kerisitu, lawi mahile mpuu kuasaNa i lalu katuwongku.

Colossians 2

1 Kupeinao mouliangaakau noumba kamantimina pobagongku i ope-ope tauna au bara manina moisa, tepesua ikamu au i kota Kolose hai ihira au i kota Laodikia. 2 Tunggaiaku ide, bona maroho lalumi ope-ope hai mombepokaahikau, alana mohintuwukau hadua hai hadua. Peundeaku, bona tongawa i lalumi tunggaiana Pue Ala au tewuniangi hangkoya hai bara bata-bata lalumi; tunggaiaNa iti bona niisa Kerisitu. 3 Lawi Kerisitu iti au mopakanoto lalunta bona taisa ope-ope tunggaiana Pue Ala irikita. 4 Ope-ope ide kuuliangaakau, bona datikau rapakanawo tauna au moakalangikau hai lolitanda. 5 Lawi nauri karaona hangko irikamu, agayana i lalungku ara mpuuna hihimbela hai ikamu. Matana mpuuna mohadi kamarohona pohintuwumi hai pepoinalaimi i Kerisitu. 6 Ido hai halalu, anti kanidokona Kerisitu Yesu mewali Ampumi, babehiami alo-alona hangangaa moula peundeaNa, lawi mohintuwumokau hai Ia. 7 Mewali, hangangaa nipakaroho hai nipatetida lalumi Iria. Nipakaroho pepoinalaimi, nodo au roomi rapaturoakau. Hai niuli liliu ngkaya kamaroana i Pue Ala. 8 Maroa-roakau, bona dati ara tauna au mopakanawokau hai mopari-parikau meula i paturo agama au sala hai au bara mobundu. Lawi paturonda iti iami paturo au mesupa pea hangko i pekiri manusia hai rapaturokau moula ada hai atura au mokanai pea dunia ide. Paturonda iti mosisala hai paturo au tou au mampopatoa Kerisitu. 9 Mewali, ineekau rapakanawo, lawi i Kerisitu au mewali manusia tahumba ope-ope kuasana hai poantina Pue Ala; bara ara kamakurana. 10 Mewali, ane mohintuwukau hai Kerisitu, handami. Barapi ara kamakurami, lawi ope-ope au ara i Kerisitu ara wori irikamu, hai Ia au meliu kuasaNa hangko i ope-ope au makuasa hai au moparenta. 11 Anti pohintuwumi hai Kerisitu, ratilemokau. Karatilemi iti, barari petile au nababehi manusia, agayana petile au nababehi Kerisitu i lalumi. Lempona, Ia mokabahamokau hangko i kuasa dosa au i lalumi. 12 I tempomi rariu i lalu hangana Kerisitu, ikamu nodo tauna au mate hai au ratawu hihimbela hai Kerisitu, lawi nikabahami katuwomi hai babehiami au hangkoya. Hai i karariumi iti, ikamu mewali nodo tauna au rapatuwo hule hihimbela hai Ia, lawi molambimokau katuwo au wou anti pohintuwumi hai Yesu hai pepoinalaimi i kuasana Pue Ala au mopatuwo hule Yesu hangko i kapate. 13 Hangkoya kadami mani mepoinalai i Kerisitu, nodo manikau tauna au mate, lawi moliungikau hawana Pue Ala, hai barakau ratile i lalumi. Agayana nauri hangkoya nodokau tauna au mate, ide-ide anti pohintuwumi hai Kerisitu, Ia mopatuwo hulemokau hihimbela hai Ia, hai moampungi ope-ope dosami. 14 Katouana, masalamoke ope-ope pane hintotoke rahuku hai ragaa hangko i Pue Ala, lawi moliungike aturaNa. Agayana anti kapatena Yesu i kau mombehape, Pue Ala moumpahi ope-ope peliunginta, hai Nakabahamoke hangko i atura au taliungi iti, alana barapoke molambi pehuku. 15 I kapatena Kerisitu i kau mombehape, Pue Ala monangi ope-ope tokadake hai ope-ope au makuasa bona kaNananginda raita i humalele dunia. 16 Halalu, arahe tauna au mampeinao mopari-parikau moula ada agamanda. Ihira mosalaikau lawi barakau mampeulai palianda i paande hai i paenu. Rasalaikau lawi barakau moula ada alo mahile agama Yahudi, nodo alo mahile wula wou hai palia mobago i alo penombaa. Ineehe nipoinalai tauna iti, 17 lawi bara nodo tunggaiana Pue Ala kana i ope-ope ada hai atura iti. Pue Ala mowei atura iti hangkoya nodo pandiri irikita kana apa au ina mewali, hai ope-ope atura iti napabukeimi Kerisitu. 18 Mewali, ane ara tauna au mosalaikau lawi bara nipeulai paturonda, ineehe nipoinalai. Tauna iti mampemahilehe, rauli ara kapandenda hangko i apa au ratudungiahe malaeka. Rauli barakau ina nadoko Pue Ala ane barakau mengkaiwoi hai menomba i malaeka. Ineehe nipogiangaa tauna iti mosalaikau. Bara ara kuasanda mopagurukau, lawi paturonda iti mesuwu hangko i lalunda haduduanda au mokanai pea dunia ide. 19 Tauna iti barapohe moula paturo au mampopatoa Kerisitu. Katouana Kerisitu iti au taimba waanta. Ikita ope-ope au mepoinalai i Kerisitu rapandiri nodo watana Kerisitu. Nodo waa iami au mokuasai wata hai hinangka au ara i wata rapopombedai, Kerisitu mopahintuwumoke hai moninike bona kamaroho-rohoa peulanta Iria moula peundeana Pue Ala. 20 Ikita au mepoinalai i Kerisitu peisa rapandiri nodo tauna au mate hihimbela hai Kerisitu. Lawi anti pohintuwuta hai Ia, tekabahamoke hangko i ada hai atura au i dunia ide. Barapoke mampeulai ada hai atura iti bona mewalike manoto i peitana Pue Ala. Mewali, ane matekau hihimbela hai Kerisitu, ineemi nipengkorui atura au ngkaya pakana iti, nodo tauna au bara mani moisa Kerisitu. 21 Inee nipeulai atura au manguli: "Inee nikingki ide!" "Inee niande iti!" "Inee nipetobo ide hai iti!" 22 Atura au nodo bara moanti katuwo maroa irikita, lawi atura iti kana pea i paande hai anu-anu au peisa ope; hampalai pea rapake hai kahopoana ratende. Atura iti mesuwu hangko i hawa hai paturo manusia. 23 Ane raita tauna, atura iti raimba maroa, lawi tauna au moula atura iti, moagamahe, mengkaiwoihe, hai mampopeahi-ahihe watanda moula ada agamanda. Agayana atura iti bara mobundu, lawi tauna au moula atura iti moula peahe peundeana lalunda au kadake.

Colossians 3

1 Ikamu nodo tauna au rapatuwo hule hihimbela hai Kerisitu. Ido hai hangangaa nihaoki apa au i suruga, i kaaraana Kerisitu au mohuda tanda i koanana Pue Ala. 2 Lempona, hangangaa nipekiri katuwomi au mohintuwu hai Kerisitu au i suruga. Inee nipekiri pea katuwomi au i dunia ide. 3 Lawi ikita nodo tauna au mate hihimbela hai Ia. Hai tahumba katuwo au wou hangko i Kerisitu, au maida hihimbela hai Pue Ala i suruga. Kerisitu iti au moweike katuwo au wou. Ide-ide, bara mani taita, agayana ane hawe hule deade, Ia ina motudungiake kuasaNa hai peawana tuwoNa. Hai ikita halalu, ina rapomahile worike hihimbela hai Ia. 5 Mewali, anti kamatenta hihimbela hai Kerisitu, takabahami babehianta hai katuwonta au hangkoya. Ineekau mebualosi, ineekau mobabehi sala ba babehia au bara hintoto. Ineekau mohaoki au kadake, ineekau mampokaelu anuna rangami. Lawi hema au mobabehi iti, nodo peahe tauna au menomba i anitu. 6 Hai Pue Ala batena ina mampokarumpu tauna au moliungi hawaNa iti. 7 Hangkoya, kadami mani mengkoru i Pue Ala, batena nodo babehiami. 8 Agayana ide-ide, hangangaa nikabaha ope-ope babehia au kadake. Ineekau rumpu, ineekau mepailalu, ineekau mekahihi. Ineekau mepodongkoa ba mohowara lololita au merikai. 9 Ineekau modongko i rangami. Nikabaha ope-ope babehia au nodo, lawi tekabahamoke hangko i katuwonta hai babehianta au hangkoya au tapeulai kadanta mani mepoinalai i Pue Yesu. 10 Hai ide-ide mohumbamoke katuwo au wou, lawi Pue Ala mampopewalimoke manusia au wou. Ia mopawou liliu lalunta bona mampeulaike babehiaNa, hai bona moisake apa au tou kana Iria. 11 Mewali, anti kaNapopewalinta manusia au wou, Pue Ala barapi mampopontani to Yahudi hai tauna au barahe to Yahudi, lawi i peitaNa himbela pea tauna au ratile hai tauna au bara ratile. Ia bara mampopontani tauna au mosikola hai au bara mosikola, tuana ba hawi. Kerisitu iami au tepaiyoro. Ia au tuwo i lalunta ope-ope. 12 Pue Ala mampokaahikau hai mopileimokau mewali kiraNa au malelaha. Ido hai hangangaa mombetulungikau, hangangaa maroa lalumi hadua hai hadua, mengkaiwoikau, nipamaalusu poantimi, hai sabarakau i rangami. 13 Inee nipailalu salana rangami. Niampungi rangami au masala irikamu. Nodo Pue moampungi salanta, ikita wori hangangaa moampungi ranganta au masala irikita. 14 Au paraluu ntepuu, hangangaa mombepokaahikau, lawi ane mombepokaahikau, ikamu ina mohintuwukau hai bara ara kamakurami. 15 Pue Ala mokakiomokau hai mampopewalikau hawata-wata anti pohintuwumi hai Kerisitu. Mewali, nipakaroho liliu kahintuwumi hai katindana lalumi au hangko i Kerisitu. Hai niuli liliu ngkaya kamaroana i Pue Ala. 16 Hangangaa nipailalu liliu Ngkorana Kerisitu. Mombepakaroho mpolalumokau hai mombepaturokau moula sukana kanotona lalumi. Mamponanikau masmur, nani petoya hai nani ntanina au naweikau Inao Malelaha. Hangko i lalumi mpuu, monanikau manguli ngkaya kamaroana i Pue Ala. 17 Apa pea au nibabehi ba au nipololita, hangangaa nibabehi hai nipololita hintoto hai poantinda tauna au meula i Pue Yesu. Hai niuli ngkaya kamaroana i Pue Ala Umanta i lalu hangana Pue Yesu. 18 Ikamu towawine au motambimi, mengkorukau i tobalilomi, itimi au hintoto i tauna au meula i Pue. 19 Hai ikamu wori tobalilo au motambimi, hangangaa nipokakaya towawinemi. Ineekau makasara irihira. 20 Anangkoi, hangangaa nipeulai ope-ope hawana tosaemi, lawi iti au naunde Pue Ala. 21 Hai ikamu au rapouma, inee nibelai laluna anami bona dati masusa lalunda. 22 Halalu au hawi tuwomi, nipeulai liliu ope-ope hawana ampumi au i dunia ide. Inee nipeulai hawanda anti kamampeinaomi raita hai ratoya tauna. Nipeulai hawanda hangko i kabulana lalumi, nodo pengkorumi i Pue. 23 Bago apa pea au ratuduakau, nipobago hangko i lalumi mpuu. Nipobago bago iti nodokau mobago i Pue, bara pea i manusia. 24 Hai nipailalu lolita ide: Pue ina moweikau saromi moula apa au Nadandi i ope-ope tauna au Napoana. Kerisitu iami Ampumi, hai ikamu iami hawiNa. 25 Hema pea au mobabehi dake ina mohumba wori hurungina au kadake, lawi Pue bara mampopontani tauna.

Colossians 4

1 Ikamu au rapoampu, niwei hawimi apa au maroa hai au hintoto, lawi niisa kaarana Ampumi i suruga. 2 Mekakae liliukau, hai i lalu pekakaemi hangangaa mainga-ingakau hai niuli liliu ngkaya kamaroana i Pue Ala. 3 Hai nipekakaengaa woringkai, bona Pue Ala mobungkahiangkai rara mopahawe NgkoraNa au mampololita tunggaiaNa au napabukei Kerisitu. Hangkoya tunggaiaNa iti tewuniangi mani, agayana ide-ide iko au mopahawe bambari kana i Kerisitu. Ido hai ratarunggumona. 4 Nipekakaengaa wongkoya, bona kubuku mopakanoto bambari kana i Kerisitu moula kahihintotoana. 5 Ane nipogaloahe tauna au barake hampepepoinalai, niparesa hampai lalumi bona nipopobundu maroa katepakami mopahaweahe rara mepoinalai i Pue. 6 Ane molololitakau hihimbela hai ihira, nipamaalusu lolitami bona nianti katuwo maroa irihira. Hai nipekiri maroa apa au nipahaweahe bona niisa rara mohanai pampekunenda. 7 Kutudumi halalunta Tikikus lao irikamu, bona ia mouliangaakau apa au mewali iriko inde. Tikikus iti iami halalunta au tapokaahi hai rangangku hampopobago au mampopolumao liliu bagona Pue. 8 Kutudumi lao mosondakikau bona niisa noumba katuwongki hai bona maroho lalumi. 9 Hihimbela hai Tikikus, kutudu worimi Onesimus, halalumi hambomboeami au tapokaahi, hai ia mepoinalai liliu i Pue. Ihira rodua ina mouliangaakau ope-ope au mewali inde. 10 Aristarkus, au hihimbela hai iko i lalu tarunggu, mopakatu tabeana irikamu. Markus halaluna Baranaba, mopakatu wori tabeana. (Nikatuinao apa au kuperapi hangkoya bona ane hawe Markus deade, nitarima i lalu soumi!) 11 Tabea wori hangko i Yesu, au rahanga wori Yustus. Hangko i ope-ope to Yahudi, au talu pearaihe ide au mobago hihimbela hai iko mampopolumao bago poparentana Pue Ala. Hai ihira au mopakaroho lalungku. 12 Tabea wori hangko i Epafras, hawina Kerisitu Yesu au hambomboeami. Ia mampekakaengaa liliukau, bona maroho peangkami hai manoto pepoinalaimi moula ope-ope peundeana Pue Ala bona datikau masala. 13 Kusabiki kamadotana i lalu pobagona irikamu au ara i Kolose hawe-hawe wori i halalunta au i Laodikia hai Hierapolis. 14 Tabea wori hangko i Dokter Lukasi au tapokaahi, hai hangko i Demas. 15 Nipahawea wongkamia tabeangki i halalumi hampepepoinalai au i kota Laodikia. Tabeangki i Nimpa hai i to Sarani au menomba i lalu souna. 16 Ane roomi nibasa sura ide, kuperapi bona nipakatuahe to Sarani au i Laodikia bona rabasa wori i olonda. Hai surangku au kupakatuahe to Laodikia, nibasa wori i olomi. 17 Nipahawe i Arkipus bona ia moparoo bagona au nawei Pue! 18 Tabea hangko iriko, Paulu. Kahopoa sura ide kuuki hai tayengku. Nikatuinao wongkoya i tempoku mani i lalu tarunggu ide. Pue mowatikau.

1 Thessalonians 1

1 Sura ide hangko irikami au talu: Paulu, Silas hai Timotiu. Kipakatu hawe i halalungki hampepepoinalai i Tesalonika au menomba i Pue Ala Umanta hai i Pue Yesu Kerisitu! Mekakaengkai i Pue Ala bona Nawatikau i sukana kabulana laluNa hai Naweikau roa ngkatuwo. 2 Halalu, barangkai oha-oha manguli ngkaya kamaroana i Pue Ala anti kaikamuna. 3 Ane mekakaengkai i Pue Ala Umanta, kikatuinao liliu pobagomi i Pue anti pepoinalaimi, kikatuinao petulungimi i rangami anti kamaahimi, hai kikatuinao kamantahami i lalu kapari anti peharungami i kahawena hule Yesu Kerisitu Amputa. 4 Kiisa halalu, Pue Ala mampokakayakau hai Napileimokau mewali taunaNa. 5 Kiisa iti, lawi bara lolita pea au kipahawe irikamu. Ngkora Marasari au kipahaweakau hangko i kuasana Inao Malelaha. Hai kipoinalai mpuu katouna Ngkora Marasa iti. Niisa noumba babehiangki i tempoki mani hihimbela hai ikamu. Babehiangki mopakanoto irikamu katouna bambari au kianti. 6 Hai ikamu halalu, kanihadina Ngkora Marasa iti, nipeulaimi babehiangki hai babehiana Pue Yesu. Lawi nauri rumihi karapopeahi-ahimi, matana liliu lalumi motarima Ngkora Marasa. Kamatanami iti naweikau Inao Malelaha. 7 Mewali, ide-ide babehiami rapeulai ope-ope halalumi hampepepoinalai i tampo Makedonia hai Akaya. 8 Lawi mepongka hangko irikamu, Ngkorana Pue rabambari i humalele Makedonia hai Akaya. I raoa hangko indo, pepoinalaimi i Pue Ala iumba-umba pea rapololita. Mewali, i ope-ope boea au kikalaongi, ampu boea inditi moisa noumba kanitarimangki. Ikita barapi paraluu mopahawe ba apa-apa, lawi tauna iti mohadimohe bambari au manguli noumba kanikabahana menomba i anitu, katebalikina lalumi hai pengkorumi i Pue Ala au manoto hai au tuwo liliu. 10 Tauna iti mampololita worihe noumba kanipegiana kahawena Anana Pue Ala hangko i suruga. Iami Yesu au napatuwo hule Pue Ala hangko i kapate. Yesumi au mohoremake hangko i karumpuna Pue Ala au ina morumpa tauna au barahe mepoinalai Iria.

1 Thessalonians 2

1 Niisato halalu, bara mbero-mbero wowengki mosondakikau i boeami. 2 Hangko damaningkai hawe i boeami, rapopeahi-ahingkai hai rakakabosaingkai i kota Pilipi. Niisa amimi tuntukana halalu! Hai nauringkai raewa tauna bosa i boeami, Pue Ala mopakaroho lalungki bona barangkai langa mopaliliu pobagongki mopahawe Ngkora Marasa au hangko i Pue Ala irikamu. 3 Barakau kiwawaha mampeulai paturo au sala. Bara wori ara tunggaiana lalungki au kadake, hai barangkai mampeinao mopakanawo ba hema pea. 4 Bara woringkai mololita bona kipakatana pea lalunda tauna, agayana mopahawengkai apa au mopakatana laluna Pue Ala, lawi Ia au moparesa lalungki hai au mopakanoto kaikamina au hintoto moanti Ngkora Marasa. 5 Bona niisa halalu, barangkai mopahawe apa au momi i humengki. Bara kiwuniangi tunggaiaki au kadake bona kilambi ba apa-apa hangko irikamu. Pue Ala sabingki! 6 Bara woringkai mampopetoya irikamu ba i tauna ntanina. Katouana, barangkai masala ane merapingkai ba apa-apa irikamu halalu, lawi ikami ide surona mpuungkai Kerisitu. 7 Agayana bara turu inaongki mobabehi nodo. I tempoki hihimbela hai ikamu, maalusu poantiki, nodo hadua ina au mokadipura anana. 8 Kipahaweakau Ngkora Marasa hangko i Pue Ala. Hai i raoa hangko indo, anti kamaahingki irikamu, mia-mia kitulungikau, maroa tuwo maningkai ba matemongkai. 9 Halalu, manoto nikatuinao mpuu noumba kamawowengki mobago hangkoya. Mabaa ba kaindi mohaoki liliungkai paandeki, bona datikau kipakapari tangangki mopaturoakau Ngkora Marasa au hangko i Pue Ala. 10 Niisa kamanotona babehiangki irikamu au mepoinalai i Pue Yesu. Manoto babehiangki, bara ara kamasalangki. Ikamu au mewali sabingki hihimbela hai Pue Ala. 11 Niisami pekadipurangki irikamu ope-ope, nodo hadua uma au mokadipura anana. Kipakaroho lalumi hai kiweikau lolita, 12 bona babehiami moula peundeana Pue Ala. Lawi Pue Ala mokakiokau mewali taunaNa i lalu poparentaNa bona molambikau kirami i lalu peawana tuwoNa. 13 Ara mani hampaka au morua lalungki manguli liliu ngkaya kamaroana i Pue Ala. Ngkorana Pue au nihadi hangko irikami, bara nitarima nodo lolita au hangko i manusia pea. Agayana nitarima i katou-touana nodo bambari hangko i Pue Ala. Hai ide-ide, Ngkorana Pue Ala iti mokale liliu i lalumi, lawi mepoinalaimokau i Pue Yesu. 14 Kiisa iti, halalu, lawi apa au mewali i to Sarani au menomba i Pue Ala i tampo Yudea mewali wori irikamu. Nodo halalunta hampepepoinalai i tampo Yudea rapopeahi-ahihe hangka to Yahudinda, ikamu wori rapopeahi-ahikau hambomboeami. 15 Hangkoya to Yahudi iti mopapatehe nabi-nabi, hai i tempo ide mopapatehe Pue Yesu duuna ikami wori rapopeahi-ahi to Yahudi iti. Barahe napokatana Pue Ala, hai mewalimohe iwalinda ope-ope tauna. 16 Lawi mohomboki liliuhe rarangki bona dati kipahawe bambari i tauna au barahe to Yahudi au peisa mohoremahe hangko i huku dosanda. Mewali, anti ope-ope babehianda au kadake, melumbu mpuumi dosanda, hai molambihe karumpuna Pue Ala. 17 Halalu, hangko i pogaanta au sangka ide, mabila mpuungkai irikamu. Kehapirike mogaa i mata, ikamu ara liliu i lalungki. Anti kamabilangki, kihaoki mpuu rara bona laongkai mesonda irikamu. 18 Arami tunggaiaki lao mosondakikau. Iko Paulu, bahangkiami belana kutunggai lao irikamu, agayana Datu Tokadake mohomboki liliuna. 19 Kipeinao mpuu mosondakikau, lawi ane hawe deade Amputa Pue Yesu hai moguluke i lindoNa, ikamumi au mewali wua pobagongki au kipokatana. I tempo iti ina mahile ntepuu kamatanana lalungki anti kaikamuna. 20 Batena ikamu au kipomahile hai au kipokatana!

1 Thessalonians 3

1 Kahopoana, barapi kibuku motaha kamabilangki. Ido hai kiuli, agina mepegiangkai i kota Atena, hai halalunta Timotiu kitudu lao irikamu halalungki i Tesalonika. Timotiu iti, rangangki i lalu bagona Pue Ala, lawi ia wori mopahawe Ngkora Marasa kana i Kerisitu. Mewali kitudumi Timotiu lao irikamu, kiuliangaa: "Oyo peami lao mosondakihe halalunta i Tesalonika, hai nupakaroho pepoinalainda." 3 Kiuliangaa nodo, bona dati ara hadua au mousuli hangko i pepoinalaina anti kapari au morumpakau. Lawi niisato halalu, kapari au morumpake ide moula tunggaiana Pue Ala. 4 Tangangki mani hihimbela hai ikamu hangkoya, kiuli amimi kaina rapopeahi-ahinta tauna. Hai ide-ide tongawami pewalina. 5 Ido hai kutudu Timotiu lao irikamu, bona kuisa noumba pepoinalaimi, lawi barapi kubuku motaha kamabilangku. Hai langana, datikau nakelo Datu Tokadake duuna napakanawokau hai barapi mobundu bagongki moanti Ngkora Marasa irikamu. 6 Mewali, ide-ide, Timotiu mesulemi inde, hai napahaweamongkai bambari au mopakatana lalungki. Nauli: "To Tesalonika iti, maroho mpuu pepoinalainda hai kamaahinda. Mabila worihe irikita, hai ikita ara liliu i lalunda. Nodo katapeinaona mampohidupaahe, ihira wori mampeinao mampohidupaake." 7 Kakihadina bambari au naanti Timotiu, tepalindomongkai halalu. Nauri rapopeahi-ahingkai hai molambingkai kapari inde, tepalindo lalungki mohadi kamarohona pepoinalaimi. 8 Mewali, matana lalungki, lawi maroho pepoinalaimi i Pue Yesu. 9 Rumihi kamatanangki anti kaikamuna, halalu. Mewali, apa au peisa kihurungia Pue Ala hangko i ope-ope katana au Naweingkai ide? Bara ara ntanina, batena pea kiuli ngkaya kamaroana i lalu pekakaengki i Pue Ala Umanta. 10 Wengi-wengina hai alo-alona merapingkai i Pue Ala hangko i lalungki bona peisa mbulikau kisondaki, bona kipahandai apa au makura mani i pepoinalaimi. 11 I lalu pekakaengki kiuli: "Pue Ala Umangki! Ampuki Pue Yesu! Kiperapi bona Nubungkahiangkai rara bona kibuku mampohidupaahe halalungki i Tesalonika. 12 Kiperapi bona katetetambaia ahinda, alanda mombepokaahi mpuuhe hadua hai hadua, hai mampokaahihe ope-ope tauna, nodo kamaahingki irihira. 13 Pue, kiperapi bona Nupakaroho lalunda, bona malelahahe hai bara ara kamasalanda i lindoMu ane hawe hule Pue Yesu hai ope-ope taunaNa au malelaha. Amin."

1 Thessalonians 4

1 Mewali halalu, kiperapi bona nipeulai ope-ope hawa au nihadimi hangko irikami, bona babehiami moula peundeana Pue Ala. Katouana, ide-ide maroami babehiami. Agayana anti kuasa au naweingkai Pue Yesu, kiperapi hai kipari-pariakau bona nitambai mbuli kamaroana babehiami. 2 Niisami paturo au kipahaweakau hai kuasana Pue Yesu. 3 Ide peundeana Pue Ala, bona malelaha katuwonta, hai ineekau mokara-kara. 4 Ikamu tobalilo, hangangaa mohintuwukau hai towawinemi moula rara au maroa i peitana Pue Ala hai i peitana manusia. 5 Ineekau naanti peundeana lalumi au kadake, nodo au biasa mewali i tauna au barahe moisa Pue Ala. 6 I babehia tobalilo hai towawine, inee nibabehi sala. Hangkoya kipakanotoamokau pehukuna Pue Ala i tauna au mobabehi nodo. 7 Lawi apa tunggaiana Pue Ala mokakioke halalu? Barake Nakakio bona mobabehike sala agayana Nakakioke bona malelaha tuwonta. 8 Ido hai ane ara tauna au mosapuaka paturo ide, barari manusia au nasapuaka, Pue Alari au nasapuaka! Tunggaiana Pue Ala moweike Inao Malelaha, bona malelaha katuwonta. 9 Kaliliuana halalu, ara paturo au manguli hangangaa mampokaahike halalunta hampepepoinalai. Katouana barapi paraluu kiukiakau paturo iti, lawi Pue Ala mopaturomokau bona mombepokaahikau hadua hai hadua. 10 Katouana, maahimokau i ope-ope halalumi hampepepoinalai i Makedonia. Agayana kiperapi mpuu halalu, bona babehiami iti nitambai mbuli. 11 Nipari-pari mohintuwu hai rangami. Nipopolumao maroa bagomi haduduami, inee nipesuangi urusiana rangami. Mobagokau mohaoki paandemi, nodo au kipaturoamokau hangkoya. 12 Ane nodo nibabehi, barapokau ina merapi-rapi i rangami. Hai tauna au barahe mepoinalai i Pue Yesu ina moadaikau. 13 Halalu, tunggaiana lalungki bona niisa mpuu apa au ina mewali i ranganta au mate, bona dati masusa ntepuu lalumi nodohe tauna au bara ara peharunganda i Pue Ala. 14 Mepoinalaimoke i Pue Yesu au mate hai tuwo hule. Mewali ope-ope tauna au mate hai au mepoinalai Iria ina tuwo hule worihe. Ane hawe mbuli Pue Yesu, Pue Ala ina moanti hule tauna iti hihimbela hai Ia. 15 Idemi paturo au kitarima hangko i Pue Yesu: ane hawe hule Pue, ikita au tuwo mani, barake moiyoru hangko i ranganta au mate. 16 Lawi ane mendaulu mai Pue Yesu hangko i suruga, ina tahadi pekakiona tadulakonda malaeka hai pomoni tatamburuna Pue Ala. Hai i tempo iti, ina tuwo hulehe ope-ope tomate au mepoinalai i Kerisitu. 17 Hai roo indo, ikita au tuwo mani ina Naore hihimbela hai ihira lao i lalu gawu mampohidupaa Pue Yesu i wongko langi. Hai ina maidake hihimbela hai Pue duuna kamahae-haea. 18 Mewali halalu, hangko i bambari ide, hangangaa mombepalindoke hadua hai hadua.

1 Thessalonians 5

1 Halalu ope-ope, bara paraluu kiukiakau kaimpirana mpuu alo kahawena hule Pue. 2 Lawi niisa halalu: alo kahawena hule Pue ina hawe nodo topanangka i tanga kaindi; ina tingkara ope-ope tauna i dunia. 3 Ane hawe tempona, tauna au barahe moisa Pue Ala ina manguli: "Maroa mpuu katuwonta, bara ara kalanganta." Agayana i tempo itiri, ina hawe kapari mahile au unga pea morumpahe, nodo pantodihana hadua towawine au ina moana. Bara mpuu ara raranda mokaraohi pehukuna Pue Ala. 4 Agayana ikamu, halalu, niisa Pue Ala, hai barapokau ara i lalu kakaindiana. Mewali, ane hawe alo kahawena hule Pue Yesu, barakau ina tingkara nodo tauna au nakahawei topanangka. 5 Ikamu ope-ope ara i lalu kamabaana. Lempona, mobabehikau apa au maroa nodo au rababehi tauna i kamabaana; barake mobabehi dake nodo au rababehi tauna i lalu kakaindiana. 6 Mewali, ineeke lera, ineeke leta mposo nodo tauna au bara mani moisa Pue Ala. Mainga-ingake, hai hangangaa tapakanoto pekirinta. 7 Lawi tauna au ara i lalu kakaindiana, maturu peahe hai malangu-languhe, hai bara manoto pekirinda. 8 Agayana ikita ide, tuwoke i lalu kamabaana. Ido hai hangangaa tapakanoto pekirinta. Hangangaa tapakaroho mpuu pepoinalainta i Pue Ala hai kamaahinta i ranganta, bona marohoke nodo hadua surodado au mebadu besi. Hangangaa tapakaroho peharunganta i kaNaweinta Pue Ala katuwo maroa i alo pobotusi, bona marohoke nodo hadua surodado au mesongko besi. 9 Pue Ala ina moweike katuwo maroa. Taisa iti lawi barake Napilei bona molambike karumpuNa. Napileirike bona molambike katuwo maroa lawi Pue Yesu Kerisitu mohompo dosanta. 10 Yesu Kerisitu mate mopahuruke, bona ane hawe deade, ina tuwoke hihimbela hai Ia. Kehapirike mate ba tuwo mani i tempo iti, ina tuwoke hihimbela hai Ia. 11 Idomi hai halalu, hangangaa mombepaturokau hai mombepakaroho mpolalukau nodo au nibabehi ide-ide. 12 Halalu, kiperapi bona nibilahe tauna au mobago mantimi i lalu bagona Pue i olomi, lawi ihira au napilei Pue bona moninikau hai mopaturokau. 13 Nibilahe, nipengkoruihe, hai nipokaahihe anti pobagonda. Mohintuwukau hadua hai hadua. 14 Halalu, kiperapi wori bona niweihe lolita i rangami au lohe mobago. Nipalindohe au masusa lalunda. Nipakarohohe au malede pepoinalainda. Hangangaa sabarakau i ope-ope tauna. 15 Ane ara au mobabehi dake irikita, inee tahurungi. Agina tababehi liliu au maroa i ranganta hai i ope-ope tauna. 16 Anti pohintuwuta hai Yesu Kerisitu, hangangaa matana liliuke, mekakae liliuke hai manguli liliu worike ngkaya kamaroana i Pue Ala kehapiri ba apa au mewali, lawi itimi peundeana Pue Ala irikita. 19 Inee niewa pobagona Inao Malelaha. 20 Inee nisapuaka lolitana Inaona Pue Ala au rapahawe suroNa. 21 Niparesa maroa ope-ope lolita bona niisa ba hangko i Pue Ala mpuu ba bara. Nikingkimi apa au maroa. 22 Nikaraohi ope-ope babehia au kadake. 23 Mekakaengkai i Pue Ala au moweike roa ngkatuwo, kiuli: "Pue Ala! Kiperapi bona Nupakanoto babehianda to Tesalonika, duuna malelaha katuwonda. Nuporangaihe i lalu katuwonda, maroa lalunda ba inaonda ba watanda, bona dati ara kamasalanda i kahaweNa hule Ampuki Yesu Kerisitu." Nodomi pekakaengki. 24 Pue Ala mokakioke bona malelaha katuwonta. Mewali, Ia pea au ina mobabehi hinangkana iti, lawi apa au Nadandi batena mewali. 25 Halalu, kiperapi bona nipekakaengaa woringkai. 26 Nipahaweangkai tabeangki hai kamaahingki i ope-ope halalunta hampepepoinalai. 27 Hai kuasa au naweina Pue Yesu, kuuliangaakau bona sura ide rabasa i lindonda ope-ope halalunta hampepepoinalai au arahe inditi. 28 Amputa Yesu Kerisitu mowatikau ope-ope.

2 Thessalonians 1

1 Sura ide hangko irikami au talu: Paulu, Silas hai Timotiu. Kipakatu irikamu halalungki hampepepoinalai i boea Tesalonika au menombakau i Pue Ala Umanta hai i Pue Yesu Kerisitu! Mekakaengkai i Pue Ala Umanta hai i Pue Yesu Kerisitu bona Nawatikau i sukana kabulana laluNa hai Naweikau roa ngkatuwo. 3 Halalu, barangkai oha-oha manguli ngkaya kamaroana i Pue Ala anti kaikamuna. Hai hintoto mpuu kibabehi nodo, lawi kamaroho-rohoami pepoinalaimi i Pue Yesu, hai katetetambaiami ahimi i ope-ope rangami. 4 Ido hai i boea ntanina kitoyakau i halalunta hampepepoinalai. Anti kamatanangki, ido hai kiuliangaahe: "To Tesalonika iti, naurihe rapopeahi-ahi hai narumpa kapari, batena mepoinalai liliuhe i Pue Yesu." 5 Mewali, anti kamarohona pepoinalaimi, tongawa kamanotona pobotusina Pue Ala. Moula pobotusiNa, ikamu ina mewali taunaNa i lalu poparentaNa lawi mantahakau i lalu kapari au morumpakau anti peulami i Pue Ala. 6 Pue Ala mobabehi apa au manoto hai batena mohurungi babehianda tauna au mampopeahi-ahikau. 7 Hai Ia ina mokabahakau hangko i kaparimi, nodo wori ikami. Hinangkana iti ina Nababehi i kahawena hule Pue Yesu au ina mendaulu mai hangko i suruga hai malaekaNa au makuasa hai api au rore ntepuu. 8 Hai Iami au ina mohukuhe tauna au bara moisa Pue Ala hai au bara mounde mampeulai Ngkora Marasa au mopahawe kahemana Yesu Amputa. 9 Tauna au barahe mepoinalai ina molambi pehuku au bara mokahopoa, hai ina ratendehe karao hangko i Pue, alana barapohe moita kamakuasaNa hai peawaNa au mahile. 10 Ope-ope iti ina mewali i kahawena hule Pue Yesu. I tempo iti, ope-ope taunaNa ina mopakahile hangaNa, hai ope-ope tauna au mepoinalai Iria ina manguli: "Tongawa mpuu peawaNa!" Hai ikamu wori halalu, batena nipomahile Pue Yesu i alo iti, lawi nipoinalaimi bambari au kipahaweakau. 11 Idomi hai kipekakaengaa liliukau halalu. I pekakaengki kiuli node: "O Pue Ala Umangki! Kiperapi bona Nupopewali tunggaiaMu i lalu katuwonda to Tesalonika duuna Nuimbahe tauna au hintoto rauli taunaMu, lawi Nupileimohe. Kiperapi bona anti kuasaMu, Nupopewali ope-ope tunggaianda au maroa, hai Nupahandai hinangkana au rapobago anti pepoinalainda i Pue Yesu." 12 Tunggaiaki mekakae, bona anti babehiami au maroa hangana Yesu Amputa rapakahile, hai bona ikamu wori ina napomahile Pue Yesu. Ope-ope iti hangangaa mewali anti kabulana laluna Pue Ala Umanta hai Pue Yesu Kerisitu.

2 Thessalonians 2

1 Kaliliuana halalu, kipeinao kiuliangaakau hantepo rontepo lolita kana i apa au ina mewali ane hawe hule Amputa Yesu Kerisitu i tempota ikita ope-ope Nagulu hihimbela hai Ia. Arahe tauna au mouliangaakau hawemi alona kahawena hule Pue. Agayana bara tou lolitanda. I olonda tauna iti, arahe au mouli Inao Malelaha au mampopaisaahe nodo. Ara worihe au mouli kaarana sura hangko iriko au mopakanoto kahawenami alona Pue. Agayana kiperapi mpuu halalu, ineekau langa ba wuli lalumi, lawi bara tou bambari iti. 3 Kehapiri ba noumba lolitanda rangami, ineekau rapakanawo. Lawi hangko damani hawe alo iti, au rompaka ide hangangaa mewali hampai: bosa tauna hangangaa moewa Pue Ala, hai hangangaa hawe hadua tauna au rahanga Manusia au Kadake. Manusia au Kadake iti iami iwalina Pue Ala. Ia ina mampemahile hai mengkabatu, mengkaiwongko hangko i ope-ope au rapenombai i dunia. Hai ia ina bai ntepuu mohuda i lalu Souna Pue Ala mouli kaiana Pue Ala. Mewali, manoto mpuu ia ina ratende i lalu naraka. 5 Nikatuinao mpuu halalu, kupaturoamokau ope-ope ide hangkoya i tempoku hihimbela hai ikamu. 6 Ane ide-ide, bara mani hawe Manusia au Kadake iti, lawi ara mani au mohomboki ia. Agayana, ane hawe tempona au napakanoto Pue Ala, Manusia au Kadake iti ina hawe. (Manotomi nikatuinao mpuu apa au mohomboki iti.) 7 Hai tempo ide, kuasana au kadake mobago ngkandii-ndii i dunia. Agayana ia bara mani hawe, lawi ara mani au mohohomboki. Mewali, ane teweiha topehomboki iti, hangko ina haweri Manusia au Kadake. Agayana ane hawe Pue Yesu hai kuasaNa au meawa, ina ope kuasana Manusia au Kadake iti, lawi ia ina napapate Pue Yesu hai inaoNa au natawueka hangko i humeNa. 9 Manusia au Kadake iti ina hawe hai kuasana Datu Tokadake, hai kuasa iti ina napake mobabehi ngkaya pakana tanda kuasa au mepakanawo. 10 Ope-ope akalana au kadake ina napake mopakanawohe tauna au tepakanoto rahuku. Ina marugihe, lawi barahe mau mampoinalai Ngkorana Pue au peisa mohoremahe hangko i huku dosanda. 11 Ido hai Pue Ala mopawulihe alana mepoinalaihe i lolita au mepakanawo au naanti Manusia au Kadake. 12 Kahopoana, Pue Ala ina mohuku ope-ope tauna au mounde mobabehi dosa hai au barahe mampoinalai NgkoraNa au manoto. 13 Mewali, halalu au napokaahi Pue, hintoto mpuu kiuli liliu ngkaya kamaroana i Pue Ala anti kaikamuna. Lawi Pue Ala mopileikau hangko i nguru-nguruna bona tehoremakau hangko i huku dosami anti pepoinalaimi i bambari au tou. Napileimokau bona Nahoremakau anti kuasana Inao Malelaha au mampopewalikau taunana Pue Ala au malelaha. 14 Ia mokakiomokau i tempomi mampehadingi Ngkora Marasa au kipahaweakau bona molambikau kirami i peawana tuwona Amputa Yesu Kerisitu. 15 Mewali halalu, nipakaroho pepoinalaimi, nikingki mpuu hinangkana au kipaturoakau, maroa au kiuliangaakau ba au kiukiakau i lalu surangki. 16 Pue Ala motudungiake ahiNa, hai Napakaroho lalunta duuna kamahae-haea, hai Naweike peharunga au maroa anti kabulana laluNa. Ido hai mekakaengkai i Amputa Yesu Kerisitu hai Pue Ala Umanta bona Napakaroho hai Napatetida lalumi, bona maroa ope-ope lolitami hai babehiami.

2 Thessalonians 3

1 Mewali, kaliliuana halalu, kiperapi bona nipekakaengaa woringkai. Nguru-nguruna, merapikau i Pue Ala bona kabosa-bosaa tauna ina mampehadingi hai motarima Ngkorana Pue, nodo au mewali irikamu hangkoya. 2 Niperapi wori bona Pue Ala mokabahangkai hangko i tauna au kadake hai au mepopeahi-ahi, lawi bara ope-ope tauna mepoinalai. 3 Pue Yesu bara mokabaha pekadipuraNa irikamu. Ia ina mopakaroho lalumi hai mampeparaikau hangko i Datu Tokadake. 4 Mewali, anti pekadipurana Pue irikamu, ido hai kiisa mpuu kanipeulaina apa au kipaturoakau, hai kiisa wori paturo iti ina nipeulai liliu. 5 Kipekakaengaakau bona Pue Yesu moninikau duuna niisa mpuu ahina Pue Ala irikamu, hai bona mantahakau i lalu kapari, nodo kamantahana Kerisitu. 6 Halalu, hai kuasa au naweingkai Pue Yesu Kerisitu, kipohawaakau: ineehe nipohintuwua halalumi hampepepoinalai au lohehe mobago hai au bara mampeulai atura au nitarima hangko irikami. 7 Niisa mpuu halalu babehiangki, barangkai lohe mobago i tempoki hihimbela hai ikamu hangkoya. Babehiangki iti au hangangaa nipeulai. 8 Barangkai maande paande au bara kiholo. Mabaa ba kaindi mobago mantimingkai dati kipamapari katuwomi. 9 Katouana, barangkai masala ane merapingkai irikamu. Agayana kiunde kipopaitaakau pandiri au maroa au peisa niula. 10 I tempoki mani hihimbela hai ikamu hangkoya, arami hawa au kiwoliakau, kiuli: tauna au lohe mobago, inee rawei paande. 11 Tunggaiaki pane kiuli nodo, lawi kihadi bambari au mouli kaaranda tauna i olomi au lohe mobago. Mampesuaki liliuhe urusianda ranganda, hai bara mpuuhe mounde mobago. 12 Mewali, hai kuasa au naweingkai Pue Yesu Kerisitu, kipohawaa tauna iti hai kihuweki lalunda bona madotahe mobago mohaoki paandenda. 13 Hai ineeke oha-oha mobabehi apa au maroa. 14 Ane pandirina, ara tauna au bara raunde mampeulai apa au kiuki i lalu sura ide, nipailaluhe. Ineehe nipogaloa, bona maeahe. 15 Agayana ineehe niimba iwalimi. Hangangaa niimbahe nodo halalumi hai niwei wohiraya lolita. 16 Batena Pue au peisa moweike roa ngkatuwo. Ido hai mekakaengkai i Pue bona alo-alona Naweikau katinda lalu i paka-pakana. Pue mamporangaikau ope-ope. 17 Tabea hangko iriko, Paulu. Kahopoana sura ide kuuki hai tayengku. Idemi lenggena ukingku i lalu ope-ope surangku, bona niisa mpuu kaikona au mouki sura ide. 18 Amputa Yesu Kerisitu mowatikau ope-ope.

1 Timothy 1

1 Sura ide hangko iriko Paulu, surona Kerisitu Yesu. Iko mewali suroNa moula hawana Pue Ala au mohoremake hangko i huku dosanta, hai moula hawana Kerisitu Yesu au mewali peharunganta. 2 Sura ide kupakatu irio Timotiu au kupoana lawi himbela pepoinalainta. Mekakaena i Pue Ala Umanta hai i Kerisitu Yesu Amputa bona Nawatiko, hai Natudungiako ahiNa, hai Naweiko roa ngkatuwo. 3 Kuperapi bona oyo maida liliu i Epesu nodo au kuuli hangkoya i peangkaku mai inde i Makedonia. Lawi inditi arahe bahangkia tauna au moanti paturo au sala, hai oyo hangangaa mokontohe bona ineehe moanti liliu paturo au mepakanawo. 4 Nukontohe bona ineehe mopailalu liliu lolita au bara tou hai tuntukana pemuleanda au bara ara kahopoana. Lawi tauna au mopailalu liliuhe lolita hai tuntukana iti mombehehe peahe, barahe mampeulai tunggaiana Pue Ala au taisa hangko i pepoinalainta Iria. 5 Tunggaiana paturongku ide, bona ikita ope-ope mombepokaahike. Hangangaa mombepokaahike hangko i lalunta au malelaha, hangko i kabulana lalunta hai hangko i kamarohona pepoinalainta i Pue Ala. 6 Arahe bahangkia tauna au barapi mampeulai rara ide. Morara ntanihe hangko i rara au manoto, hai mampombehanaingi liliuhe lolita au bara mobundu. 7 Mampeinaohe mewali guru Aturana Musa, agayana barahe moisa lempona apa au rapaturo. Rauli, mapandehe mopakanoto lempona Aturana Musa, agayana katouana barahe moisa tunggaiana. 8 Taisa mpuu kamaroana Aturana Musa, asala tapake hintoto hai tunggaiana. 9 Hangangaa takatuinao tunggaiana Aturana Musa bona tou katapopobunduna. Aturana Musa bara mokambaroa tauna au manoto babehianda. Tunggaiana, bona mokonto tauna au moliungi atura poparenta, tauna au meewa, tauna au barahe mengkoru i Pue Ala, tauna au madosa, tauna au barahe mopailalu agama, tauna au mohaoki pea peundeana lalunda i dunia ide, tauna au mopapate inanda ba umanda, hai topepapate au ntanina. 10 Tunggaiana Aturana Musa bona mokonto tauna au mebualosi hai tauna au mobabehi sala nodo au rababehi tobalilo hore tobalilo ba towawine hore towawine. Au rakontoa worihe, tauna au motawani rangana bona rapohawi, tauna au modongko, tauna au mosabiki dongko, hai ope-ope tauna au mobabehi apa au bara hintoto hai paturo au tou. 11 Paturo au tou talambi i lalu Ngkora Marasa au hangko i Pue Ala au mahile tuwoNa hai au hintoto ratoya. Ngkora Marasa iti napoinalaiana Pue Ala bona kubambari i ope-ope tauna. 12 Kuuli ngkaya kamaroana i Amputa Kerisitu Yesu, lawi Naweina karoho, Napoinalaiana mampopolumao bagoNa, hai Naangkana mewali topobagoNa. 13 Hangkoya kupapakoi Yesu hai kupopeahi-ahi mpuu tauna au mepoinalai Iria. Agayana nauri nodo, Ia mampokaahi mpuuna, lawi i tempo iti bara manina mepoinalai Iria hai bara mani kuisa lempona apa au kubabehi. 14 Agayana nauri mahile mpuu dosangku, melumbu mani kamahilena ahina Pue Ala. Ia motulungina i sukana kabulana laluNa, alana kupoinalai hai kupokaahi Kerisitu Yesu. 15 Manoto mpuu lolita au manguli: "Kerisitu Yesu mai i dunia bona mohorema tomadosa hangko i huku dosanda." Tou mpuu lolita iti hai hintoto tapoinalai. Hai hangko i ope-ope tomadosa, ikomi ide au melumbu dosangku. 16 Nauri nodo, mia-mia ahina Pue Ala iriko, bona i lalu katuwongku au melumbu kamadosangku ide, tongawa kangkalangana kasabarana Yesu Kerisitu. Mewali, i lalu katuwongku ide, tongawa mpuumi ahina Pue, alana iko mewali pandiri i ope-ope tauna bona mepoinalai worihe i Yesu hai molambihe katuwo maroa au bara mokahopoa. 17 Hintoto mpuu tabila hai tatoya Pue Ala, Datunta au moparenta duuna kamahae-haea, au bara ara kapatena, au bara raita, hai au bara ara kasimbelana. Hintoto tabila hai tapakahile hangaNa duuna kamahae-haea. 18 Timotiu, anangku! Nupeulai paturongku au kuwoliako ide. Nukatuinao lolitanda tauna au motadulakoiko i lalu pepoinalaimu, au mopakaroho lalumu hai au mopaturoko. Nupailalu paturonda iti, bona maroho pampopolumaomu bago au nukingki nodo hadua surodado au keate mombeala. 19 Mantahako i lalu pepoinalaimu, hai nubabehi liliu babehia au maroa hangko i kabulana lalumu. Ara bahangkia tauna au mosapuaka ope-ope paturo ide, alana marugi pepoinalainda. 20 Arahe rodua au marugi pepoinalainda iami Himeneus hai Aleksander. Au rodua iti kuhuhuhe i kuasana Datu Tokadake bona molambihe pehuku datihe mopakoi kuasana Pue Ala.

1 Timothy 2

1 Nguru-nguruna, kuperapi mpuu bona ope-ope tauna au mepoinalai i Pue Yesu moore pekakaenda, pamperapinda hai poulinda ngkaya kamaroana i Pue Ala. Hangangaa tapekakaengaahe ope-ope tauna, 2 ope-ope datu hai ope-ope topoparenta. Hangangaa tapekakaengaahe topoparenta, bona maroa katuwonta hai bara ara tauna au mampopeahi-ahike, bona peisake menomba i Pue Ala hai mobabehi liliuke babehia au hintoto rabila ranganta. 3 Maroa ane mekakaeke nodo, lawi iti au naunde Pue Ala au mohoremake hangko i huku dosanta. 4 Lawi peundeaNa bona ope-ope tauna tehorema hangko i huku dosanda, hai moisa paturo au tou. 5 Hadua pea Pue Ala, hai hadua wori Topetanga-tangai au mopahintuwu Pue Ala hai manusia. Topetanga-tangai iti, manusia wori, iami Kerisitu Yesu. 6 Ia mohuhu wataNa rapapate mohuru dosanda ope-ope tauna. Iti Nababehi i tempo au napakanoto Pue Ala, bona tongawa irikita peundeana Pue Ala mohorema ope-ope tauna hangko i huku dosanda. 7 Ido hai naangkamona Pue Ala mewali suroNa. Ia motuduna mopahawe bambari iti i tauna au barahe to Yahudi. Natuduna mopaguruhe paturo au tou, bona mepoinalaihe i Yesu. Tou mpuu au kuuli ide, barana modongko. 8 Peundeaku bona ane mamingguke ba iumba pea, tobalilo hangangaa mekakae. Hai ane mekakaehe, hangangaa malelaha lalunda, hai barahe peisa mosisala ba masodo. 9 Nodo wori towawine. Towawine hangangaa mopake hampi au hintoto, moula ada au maroa. Ineehe mobubungai hampinda bona ratoyahe ranganda, ineehe mampopengaa-ngaa weluanda, ineehe mopake bulawa ba mutiara hai hampi-hampi au masuli. 10 Aginami towawine ratoya anti babehianda au maroa, nodo au hintoto i towawine au mengkoru i Pue Ala. 11 Towawine hangangaa mandii mampehadingi paturo hangko i lalunda au mengkaiwoi. 12 Bara kupaliu towawine mopaturo tobalilo ba moparentaihe. Hangangaa mandii-ndii peahe mampehadingi. 13 Lawi au nguru-nguruna napopewali Pue Ala, iami Adama, hangko Hewari. 14 Bara Adama au naakalangi Datu Tokadake, agayana Hewari au naakalangi, alana moliungi parentana Pue Ala. 15 Ido hai towawine hangangaa mantodiha kapari i poananda. Agayana nauri nodo, molambi worihe katuwo maroa ane mepoinalai liliuhe i Pue, mampokakaya liliuhe ranganda, hai malelaha tuwonda moula ada au maroa.

1 Timothy 3

1 Tou mpuu lolita au manguli node: tauna au mampeinaohe motadulakoi to Sarani mohaoki bago au maroa. 2 Ido hai hadua tadulakonda to Sarani hangangaa au bara ara kamasalana. Hangangaa hadua pea towawinena, hai hangangaa nabuku morempeki peundeana laluna au kadake. Hangangaa manoto laluna hai maroa adana. Hangangaa matana ane motorare. Hangangaa naisa mepaturo. 3 Bara peisa au malangu-langu ba au paka mobungka. Hangangaa au maalusu poantina, au mohintuwu hai rangana, hai au bara mohaoki pea doi. 4 Hangangaa naisa mokadipura maroa tauna au maida i lalu souna, hai anana hangangaa mengkoruhe i tosaenda hai mebilahe. 5 Lawi ane ara hadua tauna au bara naisa mokadipura tauna i lalu souna, bara wori nabuku mokadipura halaluna hampepepoinalai. 6 Ane ara hadua tauna au hangko mepoinalai i Pue Yesu, ia bara peisa raangka mewali tadulakonda to Sarani, dati mampemahile, alana molambi pehuku nodo au rahukua Datu Tokadake. 7 Kaliliuana, hadua tauna au motadulakoi to Sarani hangangaa au bara ara kamasalana i peitanda tauna au barahe to Sarani. Lawi ane ia nakelo Datu Tokadake alana manawo, kahopoana ina rakakabosai tauna. 8 Poantinda tauna au rapilei medurei i lalu bagona Pue hangangaa nodo wori. Hangangaa manoto babehianda hai au hintoto rabila. Bara peisa au mobatantimalihe ba au malangu-languhe ba au mohaoki peahe doi. 9 Hangangaa motarima mpuuhe paturo au napahaweake Pue Ala, hai mampeulaihe paturo iti hangko i kamalelahana lalunda. 10 Ane ara hadua tauna au mampeinao mewali topobago au medurei i lalu bagona Pue, niparesa hampai babehiana, hai ane bara masala, hangko peisari raangka mewali topobago. 11 Nodo wori towawinenda, hangangaa manoto babehianda hai au hintoto rabila. Bara hintoto ane moanti-antihe lolita. Hangangaa moisahe morempeki peundeana lalunda au kadake, hai hangangaa rapoinalai i paka-pakana. 12 Topobago au medurei i lalu bagona Pue, hangangaa hadua pea towawinena, hai hangangaa moisahe mokadipura maroa ananda hihimbela hai tauna au maida i lalu sounda. 13 Ane maroa pokingkinda bagona Pue, ina rabilahe tauna, hai ina tetambai kapebainda mopahawe pepoinalainda i Kerisitu Yesu. 14 Timotiu, ara mpuu tunggaiaku lao mosondakiko. Agayana nauri nodo, kuukiako sura ide, 15 bona ane rapana mahae manina hangko hawe, nuisa babehia au hintoto i ope-ope taunana Pue Ala. Lawi ikita ide, menombake i Pue Ala au tuwo duuna kamahae-haea. Ikita au mokingki paturo au tou au hangko i Pue Ala. Maroho mpuu pepoinalainta i paturo iti, hai takampai paturo iti bona dati ara au mobaliki. 16 Maroa ntepuu paturo au tapeulai anti pengkoruta i Pue Ala. Hangkoya paturo iti bara raisa tauna, agayana ide-ide natudungiaamoke Pue Ala. Lawi idemi au tapoinalai: Kerisitu iami au mewali manusia, au napakanoto Inao Malelaha, hai au raita malaeka. BambariNa rapahawe i tauna au bara manihe moisa Pue Ala, hai Ia rapoinalai tauna i humalele dunia, hai naore Pue Ala lao i suruga i lalu peawaNa.

1 Timothy 4

1 Inao Malelaha manguli i kanoto-notoana: i alo au ina hawe, arahe tauna au ina mousuli hangko i pepoinalainda i paturo au tou. Ina mengkoruhe i kuasa au menawo-nawo hai mampeulaihe paturo au hangko i seta. 2 Paturo iti rapahawe tauna au mepakanawo. Lolitanda bara himbela hai babehianda. Makaindi lalunda; barapi raisa maea ane mobabehihe babehia au kadake. 3 Mopaturohe tauna bona ineehe motambi hai inee maande apa au rapalia. Katouana ope-ope paande iti napopewali Pue Ala bona raande tauna au mepoinalai i Kerisitu hai au moisahe paturo au tou. Peisa taande hai tauli ngkaya kamaroana i Pue Ala. 4 Lawi maroami ope-ope au napopewali Pue Ala, bara ara au rapalia ane tatarima hai tauli ngkaya kamaroana i Pue Ala. 5 Moula Ngkorana Pue Ala, ope-ope peisa taande, hai tapekakaengaa wori bona Nawatiake. 6 Ane nupaturo ope-ope ide i halalunta hampepepoinalai, ina mewaliko topobagona Kerisitu Yesu au maroa. Hai ina maroho mpuu lalumu anti Ngkorana Pue Ala au tapoinalai hai paturo au maroa au mahaemi nupeulai. 7 Inee nutende tempomu moparesa lolita au bara tou hai au moanti peake moula peundeana lalunta au kadake. Agina nupakaroho lalumu mengkoru i Pue Ala. 8 Lawi ane tapakaroho watanta, haodi pea pobunduana. Agayana ane tapakaroho lalunta mengkoru i Pue Ala, ngkaya pobunduana, lawi pengkoruta i Pue Ala moanti pewati i katuwonta maroa ide-ide maroa i alo au ina mai. 9 Tou mpuu lolita ide. Hangangaa tapoinalai mpuu. 10 Idomi hai mobagoke mantimi, lawi mepoinalaike i Pue Ala au tuwo duuna kamahae-haea hai au mohorema ope-ope tauna, pelumbunami tauna au mepoinalai. 11 Ope-ope au kuuliangaako ide, nupaturoahe hai nuhawaahe bona rapeulai. 12 Nauri mangura maniko, hintotoko rabila tauna. Hangangaa mewaliko pandiri i halalunta hampepepoinalai i lalu pololitamu, babehiamu, kamaahimu i rangamu, pepoinalaimu i Pue, hai katuwomu au malelaha. 13 Hangko damanina hawe, hangangaa nubasa liliu Sura Malelaha i halalunta hampepepoinalai. Hangangaa nupakaroho liliu lalunda hai nupaturohe. 14 Inee nukabaha bagomu au hangangaa nupopolumao moula kapande au naweiko Inao Malelaha. Oyo rawei kapande iti i temponda tadulakonda to Sarani moona tayenda i tanoanamu mopahawe lolita hangko i Pue Ala kana irio. 15 Ope-ope bagomu hangangaa nupopolumao hangko i lalumu mpuu, bona tongawa i ope-ope tauna kamaroa-roaami pobagomu i Pue. 16 Nukampai babehiamu, hai nukampai wori paturomu. Nupobago liliu ope-ope ide, bona molambiko katuwo maroa, nodo worihe tauna au mampehadingi paturomu.

1 Timothy 5

1 Ane nupaturo hadua tobalilo au matinuwu hangko irio, ineeko makasara. Agina nupamaalusu lolitamu mokambaroa; nuimba mpuu umamu. Anantomoane, nuimbahe halalumu. 2 Towawine au matinuwu hangko irio nuimbahe inamu, hai towawine au mangura hangko irio nuimbahe adimu; nupamaroa mpuu ope-ope babehiamu irihira. 3 Ane arahe towawine au bemba, au meahi-ahi mpuu tuwonda, hangangaa tabila hai takadipura wohiraya. 4 Agayana ane tobemba au ara anana ba ampuna, anana hai ampuna iti hangangaa nupaturohe kana i rara mokadipura tinanda bona mohurungihe kamaroana tosaenda. Lawi iti au mopamatana laluna Pue Ala. 5 Ane ara tobemba au meahi-ahi mpuu tuwona, lempona tuwo sadudua, bara ara au mokadipura. Batena mepoinalai pea i Pue Ala, hangaloa hambengia mekakae i Pue Ala. 6 Agayana tobemba au mohaoki peahe katana-tana, nuimbahe mate i lalu pepoinalainda, naurihe tuwo mani. 7 Nupahaweahe paturongku ide i halalunta hampepepoinalai, bona bara masala babehianda. 8 Lawi ane ara hadua tauna au manguli maroa pepoinalaina i Pue Ala, agayana bara mokadipura halaluna hai tinana, babehiana iti mosapuaka pepoinalaina. Melumbu kakadakena hangko i tauna au bara mepoinalai i Pue Ala. 9 Tobemba au peisa rapopesua hanganda i lalu sura tobemba bona ratulungi hangka topepoinalainda, batena pea tauna au node: tinuwunda bara makura hangko i ini pulona parena hai au hambela pea motambi. 10 Hangangaa au manoto babehianda, pandirina: mokadipura maroahe ananda, matanahe motarima torare i sounda, motulungihe halalunda hampepepoinalai, mokadipurahe tauna au i lalu kapari, hai mobabehihe hinangkana bago au maroa. 11 Ane tobemba au mangura, inee rauki hanganda i lalu sura tobemba. Lawi ane ara mani peundeana lalunda motambi, batenda ina motambi. Kahopoana masalahe lawi moliungihe dandinda i Kerisitu kadandapi ina motambi. 13 Mewali, ane mangura manihe, inee rauki hanganda i lalu sura tobemba. Lawi biasana lohehe mampopolumao bagonda au hintoto i lindona Pue, hai mesonda-sonda liliuhe i sounda ranganda. Hai bara iti peari, agayana moanti-anti worihe lolita i ranganda. Raunde peami mampesuaki urusiana ranganda, hai mopahawe liliuhe lolita au bara totona rahowara. 14 Ido hai kuuli, tobemba au mangura mani, agina motambi hulehe, moanahe, hai mokadipura maroahe tauna au i lalu sounda, bona dati ara raranda iwalinta mokakabosaike au meula i Kerisitu. 15 Lawi arahe tobemba au barapi mampeulai peundeana Kerisitu, mampeulairihe peundeana Datu Tokadake. 16 Ane arahe to Sarani au ara tinanda au bemba, agina ihira au mokadipurahe. Bara maroa ane ope-ope halalunta hampepepoinalai hangangaa mokadipura tobemba iti. Lawi halalunta hampepepoinalai hangangaa mokadipura tobemba au meahi-ahi mpuu tuwonda au barapohe ara mokadipura. 17 Tadulakonda to Sarani au maroa petadulakoinda, hintoto mpuuhe rawei peadai au rombela hangko i tauna ntanina, pelumbunami tadulako au mepaturo hai au mopahawe Ngkorana Pue. 18 Lawi i lalu Sura Malelaha teuki node: "Inee raboke hume japi ane tanganda rapopobago." (Ulangan 25:4) Hai teuki wori: "Topobago hangangaa rawei saronda." 19 Ane ara hadua tadulakonda to Sarani au rasalai tauna, inee liliu nutarima pesalainda. Ane ara rodua ba talu tauna au mosabiki katouna kamasalana, hangko peisari nutarima. 20 Ane ara mpuu salana, nukambaroa i lindonda ope-ope halalunta hampepepoinalai, bona langahe mampeulai babehiana. 21 Kuwei mpuuko lolita ide Timotiu, bona nupeulai ope-ope hawangku ide, hai ineeko mampopontani tauna. Pue Ala hai Kerisitu Yesu hai malaekaNa au tepilei mampetiroke. 22 Ineeko hoholiga moangka tauna mewali tadulakonda to Sarani, bona dati oyo au mohuru ane mobabehihe dosa. Nuparesa hampai babehianda, hangko nudampari tayemu i waanda bona nuangkahe mewali tadulakonda to Sarani. Maroa-roako bona manoto liliu babehiamu. 23 Ineeko maenu owai au bula pea. Agina nugalo haodi hai anggoro, lawi kuisa doko mahai taimu. 24 Arahe tauna, au kehapiri bara mani rapohuda-hudaa kara-karanda, tongawami kamadosanda. Ara worihe tauna au bara mani taisa dosanda. Ane roo rapohuda-hudaa kara-karanda, hangko taisari. 25 Nodo wori, arahe tauna au manoto mpuu kamaroana babehianda. Hai ara worihe tauna au bara raisa ranganda babehianda au maroa, agayana i alo au ina mai babehianda au maroa iti ina raisa tauna, lawi babehianda au maroa bara peisa tewuniangi.

1 Timothy 6

1 Ane halalunta hampepepoinalai au hawi tuwonda, nupaturohe bona mobilahe hai mampeulaihe ampunda i hinangkana, bona dati ara hadua tauna au mopakoi hangana Pue Ala ba mosapuaka paturonta. 2 Ane to Sarani ampunda, bara hintoto ane hadua hawi manguli node: "Bara paraluu kupeulai hawana, lawi iami halalungku i lalu hangana Pue." Agina napamaroari kanapopolumaona bagona ampuna, lawi ampuna au napobagoa iti iami halaluna hampepepoinalai au napokaahi. Nupaturohe tauna hai nupakaroho lalunda hai ope-ope au kuuli ide. 3 Arahe au moanti paturo au mosisala hai paturonta. Barahe mampoinalai paturo au tou hangko i Amputa, Pue Yesu Kerisitu. Barahe mampoinalai lolita au mopaturoke bona mengkoruke i Pue Ala. 4 Tauna iti mengkamapande peahe, barahe moisa apa-apa. Peundeanda, bona mombehehe liliuhe hai mohaoki peahe posisisala i lolita. Anti paturonda iti, ido hai bosa tauna mahinahe, mobungka-bungkahe, mekakabosaihe, mesalaihe, 5 hai mombehehe hai ranganda. Pekirinda tauna iti barapi maroa, barahe moisa paturo au tou. Rauli, peisahe molambi rasi hangko i poagamanda. 6 Katouana, poagamanta moanti rasi au mahile, asala tapohandaka apa au ara irikita. 7 Lawi i kahaweanta i dunia ide, bara ara au taanti mai. Nodo wori i pesuleanta, bara ara au ina taanti mesule. 8 Mewali, ane arami paandeta hai pehampita, handami. 9 Agayana meahi-ahi katuwonda tauna au mampeinaohe mewali pebuku. Mamurahe tekelo mobabehi dosa; teheahe hai ngkaya peundeana lalunda au kadake. Peundeana lalunda iti bara mobundu, moanti peahe i kamarugi. Kahopoana, tauna au mampeinaohe mewali topebuku manawohe i lalu dosa, alana molambi mpuuhe rugi. 10 Lawi ane mampokaeluke doi, itimi au mopaara ngkaya pakana babehia au kadake. Ara mpuu tauna au mohaoki liliuhe doi, alana mehupehe hangko i pepoinalainda, hai narumpahe mampopengaa kapari. 11 Agayana oyo Timotiu, hawinamoko Pue Ala. Nupakarao tuwomu hangko i ope-ope babehia au nodo. Nupari-pari mampeulai babehia au manoto. Mengkoruko i Pue Ala. Nupakaroho pepoinalaimu i Kerisitu hai kamaahimu i rangamu. Mantahako i lalu kapari. Nupamaalusu poantimu i rangamu. 12 Inee nukabaha peulami i pepoinalainta, hai nupakaroho pepoinalaimu moula rara ngkatuwo au maroa duuna kamahae-haea. Lawi itimi tunggaiana Pue Ala mokakioko mewali topeguruNa, bona molambiko katuwo maroa. Ia mokakioko mewali topeguruNa, hai i lindonda tauna bosa nupakanotomi pepoinalaimu i Pue Yesu. 13 Mewali, idemi paturongku irio Timotiu. Kuweiko lolita i lindona Pue Ala au mopatuwo hinangkana, hai i lindona Kerisitu Yesu au mopahawe notoNa i Pontiu Pilatu. 14 Kuweiko lolita bona nupeulai ope-ope hawa ide dati ara kamasalamu duuna hawe hule Amputa Yesu Kerisitu 15 i tempona au napakanoto Pue Ala moula peundeaNa. Batena pea Ia au makuasa hai au hintoto ratoya. Iami Datu hangko i ope-ope datu, Pue hangko i ope-ope pue. 16 Batena pea Ia au bara ara kapateana. Ia maida i lalu kamabaana au meawa ntepuu. Bara ara hadua au peisa mohungkuki ba moita Ia, lawi Ia bara raita. Batena pea Ia au hintoto rabila hai au hintoto moparenta duuna kamahae-haea. Amin. 17 Ane tauna au pebuku i lalu dunia ide, nupaturohe bona ineehe mampemahile hai ineehe meharunga i anu-anu dunia, lawi anu-anu dunia peisa marugi. Agina mepoinalaihe i Pue Ala au moweike ope-ope pewati au bara ara hokana. Iami au tapokatana. 18 Nuweihe lolita bona manoto liliu babehianda, motulungihe ranganda, matanahe mowei ba apa-apa i ranganda, hai maroa lalunda. 19 Lawi ane nodo babehianda, peisa tauli: morampuhe anu-anu au maroa i lalu suruga, au peisa rapoinalai i alo pobotusi, bona molambihe katuwo au maroa mpuu. 20 Timotiu, Pue Ala mampoinalaiako moanti paturo au manoto. Mewali, nukingki maroa paturo iti, bona dati ara au mobaliki. Nukaraohihe tauna au moanti lolita au bara ara tunggaiana hai tauna au moewako hai paturonda au bara manoto. Rauli, ara kapandenda, agayana bara tou. 21 Katouana tauna au mampeulai paturonda iti, mehupemohe hangko i pepoinalainda i Yesu. Pue mowatikau ope-ope.

2 Timothy 1

1 Sura ide au hangko iriko Paulu, kupakatu hawe irio Timotiu, anangku au kupokaahi. Moula peundeana Pue Ala, Naangkamona mewali surona Kerisitu Yesu, bona moantina Ngkora Marasa i ope-ope tauna. I lalu Ngkora Marasa iti, Pue Ala modandi node: hema au mepoinalai i Kerisitu Yesu, batena molambi katuwo maroa au bara mokahopoa. Mekakaena i Pue Ala Umanta hai i Amputa Kerisitu Yesu, kuperapi bona Nawatiko, hai Napatongawaako ahiNa, hai Naweiko roa ngkatuwo. 3 Nguru-nguruna, kuuli ngkaya kamaroana i Pue Ala au kupenombai hangko i kabulana lalungku, nodo penombanda toiyorungku hangkoya. Manguli liliuna ngkaya kamaroana i Pue Ala anti kaoyona Timotiu. Kukabelai liliuko i lalu pekakaengku, maroa mabaa ba kaindi. 4 Kukatinao poleleana owai matamu i pogaanta. Mabilana irio, ido hai kupeinaoko kuita, bona handa kamatanangku. 5 Kuuli ngkaya kamaroana i Pue Ala, lawi kuisa pepoinalaimu i Pue Yesu hangko i lalumu mpuu. Nguru-nguruna totuamu Lois hai inamu Eunike mepoinalaihe i Yesu. Hai kuisa pepoinalaimu batena ina moula pepoinalainda inamu hai totuamu. 6 Mewali, Timotiu! Kupopaingaako bago au naweiko Pue Ala hangkoya, i tempona kuona tayengku i tanoanamu moangkako mewali tadulakonda to Sarani. Ido hai kuperapi bona nupakaroho mpuu lalumu, bona nupopolumao liliu bagomu iti. 7 Ineeko langa mampopolumao bagomu, lawi ane langake, kalanga iti bara hangko i Pue Ala. Lawi Pue Ala moweike Inao Malelaha, bona molambike karoho mampopolumao bago au Naweike, mampokaahike ranganta hai morempekike peundeana watanta. 8 Ido hai kuweiko lolita bona ineeko maea mewali sabina Pue Yesu, hai inee woriko maea manguli kaikona rangamu nauri ratarungguna. Iko ide ratarungguna lawi mopahawena Ngkorana Pue. Mewali oyo wori hangangaa masilolonga mohalea kapari anti pobagomu moanti Ngkora Marasa. Pue Ala au moweiko roho mohalea kapari iti. 9 Ia mohoremamoke hangko i huku dosanta hai mokakioke mewali taunaNa au malelaha. Barake Nahorema hai Nakakio Pue Ala anti babehianta au maroa. Iti Nababehi anti kabulana laluNa moula tunggaiaNa. Lawi hangko damani dunia ide rapopewali, arami tunggaiana Pue Ala mopahintuwuke hai Kerisitu Yesu anti kabulana laluNa. 10 Hai ide-ide, Napatongawaa mpuumoke kabulana laluNa, lawi hawemi Kerisitu Yesu au mohoremake hangko i huku dosanta. Yesu monangi kapate. Lempona: kehapirike mate, ane mepoinalaike i Ngkora Marasa, Yesu ina mopatuwo huleke hai Naweike katuwo au bara ara kahopoana. 11 Ido hai Naangkamona Pue Ala mewali surona Pue Yesu, bona iko mopahawe Ngkora Marasa ide i tauna hai mopaguruhe bona mepoinalaihe i Yesu. 12 Mewali, anti pobagongku moanti Ngkora Marasa iti, ido hai molambina kapari duuna ratarungguna. Agayana nauri nodo, barana maea. Lawi kuisa kahemana au kupoinalai, hai kupoinalai kaIana au ina mokadipurana, hai batena manoto i lalungku kamakuasaNa mokadipurana duuna hawe i alo pobotusi kahopoa dunia. 13 Timotiu! Kupopaingaako paturo au nuhadimi hangko iriko. Paturo au tou iti hangangaa nupeulai. Inee nukabaha pepoinalaimu i Kerisitu Yesu. Hangangaa nupokaahi hangka rangamu anti pohintuwumu hai Yesu. 14 Pue Ala mampoinalaiake moanti paturo au tou. Mewali, anti kuasana Inao Malelaha au maida i lalunta, nukampai maroa paturo iti; inee nupogiangaa tauna ntanina mobaliki. 15 Nuisa mpuu, hangko i ope-ope to Sarani i propinsi Asia, ina barapi ara au hihimbela hai iko. Himadangkuhe mopalehimona, tepesua Figelus hai Hermogenes. 16 Agayana ane Onesiporus, bosami belana mopalindona. Lawi nauri ratarungguna, bara maea mesonda iriko. Kahawena inde i Roma, napari-pari mohaokina, duuna napohidupaana. Hai nuisa kangkayana petulungina iriko hangkoya tangangku i Epesu. Mekakaena i Pue, kuperapi bona Nawati ope-ope halaluna Onesiporus, hai bona ahiNa Napatongawa i Onesiporus i alo pobotusi kahopoa dunia.

2 Timothy 2

1 Mewali, Timotiu anangku! Nupakaroho mpuu lalumu hangko i karoho au tahumba hangko i Kerisitu Yesu moula kabulana laluna Pue Ala. 2 Hangkoya nuhadi mpuumi ope-ope paturongku, hai bosa wori tauna au mosabiki hai mampehadingi paturongku iti. Mewali, paturo iti hangangaa nupahawea worihe tauna au peisa rapoinalai hai au moisa mopaguru tauna ntanina. 3 Hangangaa masilolonga woriko mohalea kapari hihimbela hai iko, anti pobagomu i Kerisitu Yesu. Tauna au mampopolumao bagona Pue peisa rapandiri nodo hadua surodado. Hadua surodado hangangaa mampeulai liliu hawana tadulakona. Kehapiri molambi kapari, bara mengkaroo. Hai bara wori mokadipura liliu urusiana haduduana, lawi mampeinao mopakatana laluna tadulakona. 5 Nodo wori, tauna au mampopolumao bagona Pue peisa rapandiri nodo hadua tauna au mombembeta i hambua wadi. Ia hangangaa mampeulai atura-atura powadi, lawi ane bara napeulai, bara ina molambi parasee. 6 Hai tauna au mampopolumao bagona Pue peisa rapandiri nodo hadua topobonde. Ane ia madota mobago, batena ia au nguru-nguruna moande wua tuda-tudana. 7 Nupailalu paturongku ide, lawi Pue ina mopakanoto lalumu bona nuisa ope-ope. 8 Haleamide kapari, hai nukatuinao Yesu Kerisitu, Datu Topehompo, pemuleana Datu Daudi, au tuwo hule hangko i kapate. Itimi ihi Ngkora Marasa au kuanti. 9 Anti kakupahawena Ngkora Marasa, ido hai narumpana kapari, duuna rahiluna inde i lalu tarunggu nodo hadua tauna au kadake. Agayana Ngkorana Pue Ala bara tehilu. 10 Ido hai kubuku mohalea ope-ope kapari ide. Nauri rapopeahi-ahina, kubambari liliu Ngkorana Pue Ala, bona tauna au Napilei ina mampehadingi hai mampoinalai Ngkora Marasa iti duunda molambi katuwo maroa hai katuwo au merae au bara mokahopoa anti pohintuwunda hai Kerisitu Yesu. 11 Nuhaleami kapari, lawi tou mpuu lolita kana i Yesu au manguli: Ane mateke hihimbela hai Ia, ina tuwo worike hihimbela hai Ia. 12 Ane sabarake mohalea kapari anti peulanta Iria, ina moparenta worike hihimbela hai Ia. Agayana ane tasapuaka peulanta Iria, ina Nasapuaka wori kaikitana taunaNa. 13 Kehapiri takabaha pepoinalainta Iria, Ia ina mopabukei liliu ope-ope dandiNa irikita, lawi nodomi poantiNa au bara peisa tebaliki. 14 Timotiu! Ope-ope au kuuli ide hangangaa Nupopaingaahe. Weihe lolita i lindona Pue Ala bona ineehe mampombehanaingi rara agama. Lawi pombembehanai iti bara mobundu i lalu katuwonta, agayana mopakarugi pea pepoinalainda tauna au mampehadingi. 15 Agayana oyo Timotiu, nupahawe paturo au tou i kanoto-notoana. Nupakaroho mpuu pampopolumaomu bago iti, datiko maea. Ane nubabehi nodo, Pue Ala ina mampokatana bagomu hai moimbako nodo topobagoNa au maroa. 16 Ineehe nupohintuwua tauna au moanti lolita au bara mobundu. Lawi paturonda iti bara moanti tauna i katuwo au malelaha, agayana moantirihe karao hangko i Pue Ala. 17 Paturo iti nodo haki au melelehi hai au mopakadake katuwonda tauna bosa. Himeneus hai Filetus, ihira iti au moanti paturo au kadake. 18 Mehupehe hangko i paturo au tou, rauli liumi pearonda ope-ope tauna au mate. Paturonda au sala iti mopawuli peahe bahangkia tauna, alana barapi mobundu pepoinalainda. 19 Agayana nauri nodo, Ngkorana Pue Ala batena tou hai batena rapoinalai. Ngkorana Pue Ala rapandiri nodo hambua watu au bara peisa rakakalea. I lalu Ngkorana Pue Ala teuki node: "Pue moisa hema au Napilei mewali anaNa," hai, "Hema-hema au mopangaku kaYesuna Ampunda, hangangaa mokabahahe babehianda au kadake." 20 I lalu sou au mahile, ara ngkaya pakana parewa. Ara parewa au maroa, pandirina ara au rababehi hangko i bulawa hai salaka. Ara wori au rababehi hangko i kau ba tampo polo. Au maroa, rapake i kahawena torare au rabila. Au bara maroa, rapake alo-alona. 21 Mewali, ane takabaha babehianta au kadake, ikita mewali nodo parewa au maroa, au rapake mobila torare. Lempona, mewalike topobago au malelaha hai au mobundu i Pue, hai masilolonga mpuuke mampopolumao hinangkana bago au maroa. 22 Ido hai kuweiko lolita, Timotiu, inee nupeulai peundeana lalumu nodo au biasa i tauna au mangura mani. Nupari-pari mampeulai babehi