1:1-2 eysa mesih arqiliq yengi hayatliqqa erixix wedisini jakarlax uchun, hudaning iradisi bilen eysa mesihning elchisi boluxqa tallanghan menki pawlustin oz oghlumdek qedirlik timotiygha salam. hudaatimiz we rebbimiz eysa mesih sanga mehir- xepqet, rehimdillik we amanliq ata qilghay! 3 men huddi ejdadlirimgha ohxax, hudagha pak wijdanim bilen hizmet qiliwatimen. men sen uchun hudagha xukur eytimen. meyli keche yaki kunduz bolsun, dualirimda seni daim eslep turimen. 4 ayrilghan waqtimizda aqquzghan koz yaxliringni esliginimde, sen bilen yene bir qetim koruxuxni intayin arzu qilimen. sen bilen koruxux meni intayin huxal qilidu. 5 sening semimiy etiqading esimdin chiqmaydu. eng awwal momang loide we anang ewnikide bar bolghan etiqadning emdi sendimu bar ikenlikige chongqur ixinimen. 6 xuning uchun men xuni yadinggha salayki, qollirimni uchanggha qoyghan chaghda, huda sanga bergen qabiliyetni toluq ixletkeysen. 7 chunki, huda bizge ata qilghan muqeddes roh bizni qorqunchqa salmaydu, belki hudagha hizmet qiliximiz uchun, bizni ku-qudret we mehir-muhebbet bilen toldurup, ozimizni tutuweliximizgha yardem beridu. 8 xunga, rebbimiz heqqide hux hewer yetkuzuxtin we uning uchun hizmet qilix yolida mehbus bolghan mendin nomus qilma. eksiche, huda sanga ata qilghan ku-qudretke tayinip, hux hewer yetkuzux yolida men bilen bille azas-oqubet chekixke teyyar tur. 9 huda bizni qutquzup, pak yaxaxqa chaqirdi. bu, bizning qilghan yahxi emellirimiz bilen emes, belki hudaning iradisi we mehir-xepqiti bilen boldi. huda bizge eysa mesih arqiliq bu mehir-xepqetni korsitidighanliqini dunya apiride boluxtin ilgirila pilanlighanidi. 10 hazir bu mehir-xepqet qutquzghuchimiz eysa mesihning kelixi bilen ayan boldi. eysa mesih insanlarni iskenjige alghan olumning kuchini bikar qilip, hux hewer arqiliq insanlargha mengguluk hayat yolini echip berdi. 11 men bu hux hewerning jakarchisi we elchisi, xundaqla u toghrisida telim berguchi bolup teyinlengen. 12 hazirqi bu azas- oqubetlerni tartiximning sewebimu xu. lekin, buningdin nomus qilmaymen. chunki, men kimge etiqad qilghanliqimni bilimen hemde hudaning manga amanet qilghan bu hux hewerni rebbimiz qayta kelgen kungiche choqum qoghdaydighanliqigha ixinimen. 13 eysa mesihke mensup bolup, uningdin kelgen etiqad we mehir-muhebbet ichide yaxap, mendin anglighan heqiqiy telimlerni nizam qilip, uningda ching tur. 14 sanga amanet qilinghan bu qimmetlik heqiqetni hemmimizning qelbide bar bolghan muqeddes rohning yardimi bilen saqla. 15 anglighiningdek, asiya olkisidiki etiqadchilarning hemmisi degudek meni taxliwetti. ularning arisida figel we ermogenmu bar. 16 rebbimiz onesighorning ailisidikilirige rehim-xepqet qilghay. chunki, u kop qetim meni yoqlap, konglumni koturdi. u mening mehbus bolghanliqimdin nomus qilmidi. 17 rim xehirige kelginide u meni tapquche kop aware boluptu. 18 qiyamet kuni, uning rebbimizning rehim-xepqitige erixixini tileymen. efes xehiride uning manga qilghan nurghun hizmitidin seningmu obdan hewiring bar.

2:1 ey oghlum, sen eysa mesihning mehir-xepqitige tayinip kuchluk bol. 2 sen mendin ogengen telimlerni kop etiqadchilar anglighan we bu telimlerning toghra ikenlikige guwahliq berip kelgen. emdi bu telimlerni ixenchlik hemde baxqilargha telim bereleydighan 3 eysa mesihning yahxi jengchisi bolup, men bilen birge azas-oqubet tartixqa teyyar tur. 4 jengchi bolghan kixi oz qomandanini razi qilix uchun, turmuxning uxxaq-chuxxek ixlirigha baxqa puqralardek arilaxmasliqi kerek. 5 musabiqige qatnaxqan tenheriketchimu musabiqe qaidilirige riaye qilmisa, ghelibige erixelmeydu. 6 ejir singdurgen dehqan alghan hosulidin elwette birinchi bolup behrimen bolidu. 7 bu hekmetlik sozlerni yahxi oyla, chunki rebbimiz sanga bu ixlarning hemmiside eqil beridu. 8 sen dawut padixahning ewladi bolghan we olumdin tirilgen eysa mesihni esingde tut. mana bu, men yetkuzuwatqan hux hewer. 9 bu hux hewerni yetkuzgenlikimdin kop azas-oqubet chektim. hetta jinayetchilerdek kixenlinip, zindangha taxlandim. lekin, hechkim hudaning sozini kixenliyelmeydu. 10 xuning uchun, huda tallighan bendilerning eysa mesih teripidin qutquzuluxi we mengguluk xan- xerepke erixixi uchun, herqandaq azas-oqubetlerge berdaxliq beriwatimen. 11 towendiki bu sozler ixenchliktur: eysa mesih bilen bille olgenikenmiz, uning bilen yengi hayatta bille yaxaymiz. 12 qiyinchiliqlargha berdaxliq bersek, uning bilen bille hokum surimiz. biz uningdin tansaq, umu bizdin tanidu. 13 biz uninggha sadaqetsizlik qilsaqmu, u yenila sadaqetliktur. chunki, u choqum ozining sozide turmay qalmaydu. 14 bu ixlarni dawamliq etiqadchilarning semige sal. huda aldida ularni bimene sozler toghrisida talax-tartix qilmasliqqa buyrughin. bundaq talax-tartixlarning hechqandaq paydisi bolmayla qalmay, belki anglighuchilarning etiqadini weyran qilidu. 15 hudaning heqiqitini toghra chuxendurup, ozungni huda aldida yerge qarap qalmaydighan, belki hudani hursen qilidighan hizmetchi qilip yetixturuxke tirix. 16 hudagha bolghan ihlasmenlikke munasip kelmigen quruq geplerdin saqlan. chunki, bundaq geplerni qilghuchilar hudadin tehimu yiraqlixidu. 17 ularning gepliri huddi zeherlik osmidek tezla yamrap ketidu. imeney we filetlarmu mana xundaq gep-sozlerni qilghuchilardindur. 18 ular olgenlerning tirilixidin ibaret bu ix alliqachan yuz berip boldi dep, heq yoldin chetnep, bezilerning etiqadigha buzghunchiliq qilmaqta. 19 biraq, huda qurghan ul mezmut turmaqta. uningda munu sozler mohurlinip yezilghan: rebbimiz ozige mensup kixilerni tonuydu, ozlirini rebbimizge mensup deydighan kixiler yamanliqlardin qol uzsun. 20 bay aililerde peqet altun-kumux qachilarla bolup qalmay, yagha, sapal qachilarmu bolidu. altun-kumux qachilar alahide sorunlarda, baxqiliri bolsa adettiki sorunlarda ixlitilidu. 21 eger bir kixi ozini yuqiriqi yaman ixlardin pak tutsa, u huddi alahide sorunlarda ixlitilidighan altun-kumux qachigha ohxaydu. chunki, u pak bolidu hemde hojayinigha, yeni hudagha yaramliq kixi bolup, herqandaq yahxi ixlarni qilixqa teyyar turidu. 22 xunga, yaxliqning arzu-hewesliridin ozungni tart. pak qelb bilen rebbimizni chaqirghan baxqa kixiler bilen bille heqqaniyliq, etiqad, mehir-muhebbet we inaqliqni izde. 23 ehmiqane we bihude talax- tartixlargha arilixixni ret qil. chunki, bundaq ixlarning jedel teriydighanliqini bilisen. 24 rebbimizning hizmetkari jedelhor bolmasliqi, eksiche hemmige mehriban we telim berixke mahir, sewr- taqetlik boluxi kerek. 25 rebbimizning telimige qarxi turghanlarghimu mulayimliq bilen nesihet qilix kerek. belkim huda ulargha heqiqetni biliwelix uchun towa qilix pursitini beridu. 26 buning bilen, ular uyqusini echip, ozlirini tutqun qilip arzusigha yetmekchi bolghan xeytanning toridin qutulalaydu.

3:1 xuni bilginki, ahir zamanda eghir kunler bolidu. 2 u chaghda, insanlar ozinila oylaydighan, pulperes, mahtanchaq, tekebbur we kupurluq qilidighan, ata-anisining sozini anglimaydighan, wapagha japa qilidighan, hudagha biperwaliq qilidighan, 3 koyumsiz, baxqilarni kechurmeydighan, tohmethor, ozini tutalmaydighan, wehxiy, xundaqla heyr-sahawetning duxmini bolidu. 4 ular satqun, telwe we hakawur bolup, keyp-sapani hudadin yahxi koridu. 5 sirtqi qiyapette ihlasmen boluwelip, emeliyette konglide hudaning qudritini inkar qilidu. bundaqlardin yiraq tur. 6 ularning arisidiki bezi kixiler baxqilarning oylirige suqunup kiriwelip, iradisi ajiz, gunahqa patqan we her hil arzu-heweslerning quli bolup qalghan ayallarni azduridu. 7 bundaq ayallar herqandaq ademning telimlirini anglaydu we heqiqetni tonup yetelmeydu. 8 yanni bilen yambiri musa peyghemberge qandaq qarxi chiqqan bolsa, bu azdurghuchilarmu heqiqetke xundaq qarxi chiqidu. bu azdurghuchilarning qelbi chirip ketken, etiqadi sahta bolup, ular huda teripidin ret qilinghan kixilerdur. 9 ularning qilmixliri uzungha dawamlixalmaydu. chunki, yanni bilen yambirining eqilsizliqi pax bolghandek, bularning eqilsizliqimu halayiq aldida choqum pax bolidu. 10-11 lekin, sen mening telimim, yurux-turuxum, hayatliq nixanim, etiqadim, sewr-taqitim, mehir-muhebbitim, chidamliqim hemde uchrighan ziyankexlikim we tartqan azas-oqubetlirimge diqqet- etibaringni qaritip kelding. bolupmu antakya, konya we listra xeherliride uchrighan ziyankexliklerge qandaq berdaxliq bergenlikimdin hemde rebbimizning meni bu ixlarning hemmisidin qutquzghanliqidin toluq hewiring bar. 12 eysa mesihke mensup bolghan, hudagha ihlasmenlik bilen hayat kechuruxke irade baghlighanlarning hemmisi ziyankexlikke uchraydu. 13 rezil we sahtipez kixilerning ehwali burunqidinmu yamanlixip, baxqilarni aldax bilen bille ozlirimu aldinip ketidu. 14 lekin, sen hazirghiche oginip kelgen we chongqur ixengen heqiqette dawamliq ching tur. chunki, bu heqiqetni ixenchlik kixilerdin ogengenlikingni bilisen. 15 sen baliliq chaghliringdin tartipla muqeddes yazmilarni ogending. bu yazmilar sanga eysa mesihke bolghan etiqad arqiliq qutquzuluxqa elip baridighan eqil-parasetni teqdim qildi. 16 putun muqeddes yazmilar hudaning korsetmisi boyiche yezilghan bolup, u, heqiqet toghrisida telim berix, hataliqlarni korsitip berix, sewenliklerni tuzitix we kixilerni heqqaniyliqqa yeteklexke paydiliqtur. 17 u, hudagha mensup bolghan kixilerni toluq qorallandurup, ularni herqandaq yahxi ixlarni qilixqa teyyar turghuzalaydu.

4:1 men tirikler bilen olgenlerni soraq qilidighan hemde oz padixahliqini qurux uchun qayta kelidighan eysa mesihning, xundaqla hudaning aldida sanga xundaq buyruq qilimenki, 2 purset bolsun-bolmisun, her waqit hudaning sozini yetkuzgin. sen zor sewr-taqet we yahxi telim berix bilen kixilerning hataliqlirini tuzetkuz hemde ularni agahlandurghin we righbetlendurgin. 3 chunki, xundaq bir zaman keliduki, u chaghda insanlar huda toghrisidiki toghra telimlerni anglaxni halimaydu. belki, ular qulaqlirigha hux yaqidighan sozlerni anglax uchun, oz heweslirige uyghun kelidighan telim berguchilerni izdeydu. 4 heq sozlerni ret qilip, bimene epsanilerge qulaq salidu. 5 lekin, sen herqandaq ehwalda ozungni segek tut. azas-oqubet tartixqa teyyar tur. her waqit hux hewer yetkuzux hizmitide bolup, huda sanga tapxurghan wezipini ada qil. 6 emdi ozumge kelsem, hayatim hudagha qurbanliq ornida teqdim qilinix aldida turidu. mening bu dunyadin ayrilidighinimgha az qaldi. 7 men huda yolida ahirghiche kurex qildim, yeni yugurux musabiqisining putun menzilini besip boldum, etiqadimda ching turup keldim. 8 hazir heqqaniyliq taji meni kutup turidu. uni adil soraq qilidighan rebbimiz qayta kelgende, manga kiyduridu. xundaqla, uni yalghuz mangila emes, uning qayta kelixini intizarliq bilen kutup turghanlarning hemmisige kiyduridu. 9 yenimgha tezdin yetip kelixke tirix. 10 chunki, qerindiximiz kiriski galatiya olkisige, titus dalmatiya olkisige ketti. demas bolsa bu dunyaning ixlirigha berilip ketkenliki uchun, meni taxlap, salonika xehirige ketti. 11 yenimda yalghuz luqa qaldi. markusni ozung bilen bille elip kel. u hizmetlirimde manga yardemchi bolidu. 12 tikikusni efes xehirige ewetiwettim. 13 kelixingde troas xehiride bolghan waqtimda karpusning yenida qaldurup qoyghan tonum bilen kitablarni, bolupmu oram tere yazmilarni bille algha kelgin. 14 misker iskender manga kop ziyankexlik qildi. rebbimiz choqum uninggha qilmixlirigha layiq jaza yanduridu. 15 senmu uningdin hoxyar bol. chunki, u biz yetkuzgen hux hewerge kuchining bariche qarxi chiqti. 16 birinchi qetim sotlanghinimda, manga yardem qilidighanlar chiqmidi, eksiche hemmisi meni taxlap ketti. huda ularni kechurum qilghay. 17 lekin, huda men bilen bille bolup, manga hux hewerni toluq jakarlaxqa medet berdi. netijide, u yerdiki hemme yehudiy emesler bu hux hewerni anglidi. buning bilen, huda meni bu qetimqi sottin, yeni yolwasning aghzidin qutquzup chiqti. 18 rebbimiz meni her hil yamanliqlardin qutquzup, erxtiki oz padixahliqigha biheter yetkuzgey. barliq xan-xerep hudagha ebedilebed mensup bolghay, amin! 19 mendin priskila bilen eri akwilagha we onesighorning ailisidikilerge salam eyt. 20 erast korint xehiride qaldi. trofim kesel bolup qalghanliqtin, uni milet xehiride qaldurup qoydum. 21 qix kirip kelguche, bu yerge kelixke tirixqin. ewul, pud, lin, klawdiya we barliq qerindaxlardin sanga salam. 22 rebbimiz siler bilen bille bolghay. hudaning mehir-xepqiti silerge yar bolsun!AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE